Page 1

ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.A Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

PLASTIKA

GIZARTE

INGELESA

2

GAZTELANIA

GIZARTE

EUSKARA

INGELESA

GAZTELANIA

Atsedenaldia 3 4

GORPUTZ HEZKUNTZA

GAZTELANIA

MATEMATIKA

GAZTELANIA

NATUR ZIENTZIAK

INGELESA

NATUR ZIENTZIAK

TUTORETZA

MUSIKA

MATEMATIKA

EUSKARA

EUSKARA

GIZARTE

Atsedenaldia 5 TEKNOLOGIA 6

NATUR ZIENTZIAK

AUKERAKOAK + ERREF

EUSKARA

IKASGAIA TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GAZTE-ERREFORTZU TAILERRA MATE-ERREFORTZU TAILERRA AUKERA INGELES-ERREFORTZU TAILERRA GOT BIDEOGINTZA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

PILAR PILAR ISABEL RUÍZ DE OLANO CARLOS M JON URUTXURTU ABEL IÑAKI MARISA VITERI ENRIQUE MANU PADILLA BELEN KOLDO HERNÁNDEZ ARANTZA EURZEGI

2

JAVI LARRODA IÑAKI/MAITE BELEN


ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.B Astelehena

Asteartea

1

INGELESA

PLASTIKA

2

NATUR ZIENTZIAK

GAZTELANIA

Asteazkena

GORPUTZ HEZKUNTZA

Osteguna

Ostirala

EUSKARA

MUSIKA

GIZARTE

EUSKARA

Atsedenaldia 3

TUTORETZA

MATEMATIKA

EUSKARA

NATUR ZIENTZIAK

GIZARTE

4

GAZTELANIA

GIZARTE

INGELESAS

GAZTELANIA

MATEMATIKA

Atsedenaldia 5

EUSKARA

INGELESA

6

MATEMATIKA

NATUR ZIENTZIAK

ERREFOR + AUKERAKOAK

TEKNOLOGIA

NATUR ZIENTZIAK GAZTELANIA

IKASGAIA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GOT BIDEOGINTZA MATE-ERREFORTZU TAILERRA AUKERA INGELES- ERREFORTZU TAILERRA GAZTE-ERREFORTZU TAILERRA

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

MARISA VITERI MARGA RUÍZ ISABEL RUÍZ DE OLANO KOLDO HERNÁNDEZ KOLDO MAULEON ABEL URRETXO FCO. JAVIER BLANCO MARISA VITERI LUIS DE LUZ MANU PADILLA BEGOÑA LETONA IÑAKI/MAITE BELEN URUTXURTU ARANTZA EURZEGI

2

JAVI LARRODA KOLDO HERNÁNDEZ


ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.C Astelehena

Asteartea

Asteazkena

1

PLASTIKA

GAZTELANIA

MUSIKA

2

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

NATUR ZIENTZIAK

Osteguna

Ostirala

GORPUTZ HEZKUNTZA

GOT ARTISAUTZA LET´S HAVE A CHAT

Atsedenaldia 3 TEKNOLOGIA 4

INGELESA

GIZARTE

EUSKARA

INGELESA

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

GAZTELANIA

TUTORETZA

Atsedenaldia 5

EUSKARA

EUSKARA

GAZTELANIA

NATUR ZIENTZIAK

GIZARTE

6

INGELESA

GIZARTE

EUSKARA

MATEMATIKA

GAZTELANIA

IKASGAIA TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GOT LET´S HAVE A CHAT AUKERA ARTISAUTZA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

MELTXOR/ROBERTO IDOIA ISABEL R. MELTXOR/ROBERTO JON U. NATALIA IÑAKI MARISA VITERI SOLEDAD MANU PADILLA BELEN URUTXURTU IÑAKI ENRIQUE FRIAS BELEN

2


ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.D Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1

NATUR ZIENTZIAK

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

INGELESA

2

GAZTELANIA

MATEMATIKA

GIZARTE

GAZTELANIA

GOT ARTISAUTZA LET´S HAVE A CHAT

Atsedenaldia 3

MUSIKA

GIZARTE

PLASTIKA

4

INGELESA

GAZTELANIA

EUSKARA

TEKNOLOGIA

NATUR ZIENTZIAK EUSKARA

Atsedenaldia 5

GIZARTE

TUTORETZA

INGELESA

NATUR ZIENTZIAK

6

EUSKARA

EUSKARA

GAZTELANIA

MATEMATIKA

IKASGAIA TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GOT AUKERA LET´S HAVE A CHAT ARTISAUTZA

GORPUTZ HEZKUNTZA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

SOLEDAD MERCE ISA R. MELTXOR/ROBERTO JON URUTXURTU NATALIA IÑAKI SOLEDAD ANA/JABI MANU PADILLA BELEN IÑAKI ENRIQUE FRIAS BELEN

2


ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.E Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1

INGELESA

TUTORETZA

EUSKARA

GAZTELANIA

MATEMATIKA

2

EUSKARA

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

INGELESA

GAZTELANIA

EUSKARA

GIZARTE

GIZARTE

EUSKARA

NATUR ZIENTZIAK

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

INGELESA

Atsedenaldia 3

NATUR ZIENTZIAK

GAZTELANIA

4

GAZTELANIA

GIZARTE

TEKNOLOGIA

Atsedenaldia 5 6

GORPUTZ HEZKUNTZA

MUSIKA PLASTIKA

IKASGAIA TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GOT AUKERA ARTISAUTZA

GOT ARTISAUTZA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

IÑAKI BLANCA ENRIQUE FRIAS MELTXOR/ROBERTO XABI RICO ASIER BILBAO IÑAKI MARISA VITERI ARANTZA EGURZEGI MANU PADILLA BEGOÑA LETONA IÑAKI/MAITE BEGOÑA LETONA

2


ORDUTEGIA-IKASGAIAK-IRAKASLEAK

3.F Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1

EUSKARA

EUSKARA

NATUR ZIENTZIAK

GIZARTE

GAZTELANIA

2

GIZARTE

GAZTELANIA

GAZTELANIA

MATEMATIKA

NATUR ZIENTZIAK

Atsedenaldia 3

INGELESA

MATEMATIKA

INGELESA

GAZTELANIA

4

TUTORETZA

NATUR ZIENTZIAK

GIZARTE

INGELESA

TEKNOLOGIA

Atsedenaldia 5

MUSIKA

6

PLASTIKA

GORPUTZ HEZKUNTZA

GOT ARTISAUTZA

EUSKARA

EUSKARA

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA

IKASGAIA

ORDU KOPURUA

IRAKASLEA

TUTORETZA NATUR ZIENTZIAK INGELESA GAZTELANIA GIZARTE EUSKARA GORPUTZ HEZKUNTZA TEKNOLOGIA MATEMATIKA MUSIKA PLASTIKA GOT

1 4 3 4 3 4 2 2 3 1 1

ARANTZA EGURZEGI ARANTZA UNANUE ENRIQUE FRIAS MELTXOR/ROBERTO XABI RICO ASIER BILBAO IÑAKI MARISA VITERI ARANTZA EGURZEGI MANU PADILLA BELEN IÑAKI/MAITE

AUKERA

ARTISAUTZA

2

BEGOÑA LETONA


CD1 Astelehena 1

Asteartea

Asteazkena

INGELESA

TUTORETZA TEKNOLOGIA

2

TUTORETZA

ZIENTZIA ARLOA

Osteguna

ZIENTZIA ARLOA

Ostirala INGELESA ZIENTZIA ARLOA

Atsedenaldia 3 4

HIZKUNTZA ARLOA

ZIENTZIA ARLOA

HIZKUNTZA ARLOA

HIZKUNTZA ARLOA

ZIENTZIA ARLOA

INGELESA

HIZKUNTZA ARLOA

HIZKUNTZA ARLOA

HIZKUNTZA ARLOA

Atsedenaldia 5

MUS/PLAS/GH

MUS/PLAS/GH

6

MUS/PLAS/GH

MUS/PLAS/GH

IKASGAIA TUTORETZA HIZKUNTZA ARLOA ZIENTZIA ARLOA INGELESA GORPUTZ HEZKUNTZA MUSIKA PLASTIKA GOT AUKERA ARTISAUTZA

GOT ARTISAUTZA

ORDU KOPURUA 2 10 9 3 2 1 1 2

IRAKASLEA VIRGINIA MARTÍNEZ/AMADO LZ. DE IPIÑA VIRGINIA MARTÍNEZ AMADO LZ DE IPIÑA OSCAR IÑAKI MANU PADILLA BEGOÑA LETONA/BELEN URUTXURTU IÑAKI/MAITE BEGOÑA LETONA

3 m ordutegia  
3 m ordutegia  

3 m ordutegia