Page 1

www.ksprogram.cz

KS NEWS ZÁŘÍ
2011

E
‐
zpravodaj
společnosti
KS
‐
program,
spol.
s
r.o.

Číslo
09/2011

Nové
sídlo,
školící
centrum Proběhlo
slavnostní
otevření
nového
sídla

Spolupracujeme
s
novým
partnerem KS
‐
program,
spol.
s
r.o.
a
společnost
PeopleGate
s.r.o.

Najdete
nás
na
FACEBOOKU Připojení
k
sociální
síti
Facebook
a
představení
profilu
společnosti

Akční
nabídka
služby
MZDOVÁ
POHOTOVOST Máme
pro
Vás
akční
nabídku
nové
služby
“MZDOVÁ
POHOTOVOST”

Příručky
oslavily
1.
ROK Elektronické
příručky
oslavily
v
letošním
roce
1.
rok
fungování

Jak
na
efektivitu
personálního
systému Zvýšení
efektivity
personálního
systému
pomocí
EFQM
‐
Ing.
Petr
Kratochvíl

EMU
v
aplikacích
KS Encyklopedie
mzdového
účetnictví
a
personalistiky

Stali
jsme
se
finalisty
Vodafone
soutěže Letošní
ročník
soutěže
VODAFONE
a
umístění
KS
‐
program [1]

POZOR: ŽÁDNÝ
STRES PŘI
ZPRACOVÁNÍ MEZD
POUZE S
KS
!

Ročník
V.


NOVÉ SÍDLO & ŠKOLÍCÍ CENTRUM Jsme
přestěhováni!
V
předminulém
 čísle
našeho
elektronického
magazínu
 KS‐NEWS
01/2011
jsme
Vás
informovali
 o
tom,
žže
se
začíná
rekonstruovat
a
 stavět
naše
nové
sídlo
společnosti,
které
 bude
zároveň
sloužžit
i
jako
školící
 centrum.
V
pátek
9.9.2011
proběhlo
 slavnostní
otevření
a
v
současné
době
 jsme
jižž
zde
přestěhováni.
 Prostřednictvím
krátkého
příspěvku
Vás
 informujeme
o
tom,
žže
od
data
 slavnostního
otevření
nás
naleznete
na
 nové
adrese:
“ROKYTNICE
153”
a
 zároveň
Vám
s
potěšením
naši
novou
 budovu
v
krátkosti
představíme. Naše
sídlo
je
velmi
dobře
dostupné
 pěšky,
automobilovou
nebo
hromadnou
 dopravou.
Od
budovy
je
velmi
snadný
 nájezd
na
všechny
výjezdové
trasy
ze
 Vsetína
na
Zlín,
Valašské
Meziříčí,
Velké
 Karlovice
nebo
Slovensko.

V
přízemí
se
nachází
velká
zasedací
 mistnost,
která
slouží
zároveň
jako
 školící
místnost,
kancelář
jednatele
naší
 společnosti
Ing.
Jiřího
Baroše
a
recepce.

 V
přízemí
budovy
je
umístěna
takt鞾
 šatna,
ze
které
vcházíme
do
hlavní
 chodby
celé
budovy.
Dále
je
zde
 kuchyňka
společně
se
sociálním
 zázemím
a
úklidová
místnost
spolu
se
 skladem. Celá
budova
společnosti
je
 podsklepena
a
v
těchto
prostorách
se
 nachází
kotelna
na
plynové
vytápění
se
 skladem
úložžných
prostor. V
prvním
patře
budovy
je
 rozmístěno
několik
kanceláří,
kde
sídlí
 jednotlivá
oddělení
společnosti.
Ihned
po
 příchodu
do
1.patra
budovy
je
nalevo
 dvojitá
místnost
vývojového
oddělení.
 Zde
sídlí
programátoři
naší
společnosti,
 kteří
pečlivě
a
usilovně
rozvíjejí
naše

[2]

NOVÉ
SÍDLO


aplikace. Přímo
naproti
schodiště
je


...
a
ŠKOLÍCÍ
CENTRUM

vchod
do
kanceláře
konzultačního
 oddělení,
přes
které
se
dále
přechází
do


SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ

další
kanceláře,
kde
má
svoje
sídlo
 obchodní
a
marketingové
oddělení. Budeme‐li
v
prohlídce
pokračovat
 dále
a
přesuneme‐li
se
do
2.patra
,
které
 je
již
v
podkroví,
navštívíme
tak
asi
 nejskvostnější
část
našeho
sídla.
Celkové
 podkroví
je
zpracováno
v
dřevěném
 stylu,
které
charakterizují
krásně
 mořené
dřevěné
trámy
po
celé
rozloze
 podkrovní
části.
Nechybí
ani
několik
 velkých
střešních
oken,
které
nádherně
 podkrovní
část
budovy
prosvětlují.
V
 této
části
budovy
se
nachází
kancelář
 vedoucího
vývojového
oddělení,
sklad
a
 menší
šatna. Tímto
jsme
Vám
naše
nové
sídlo
v
 krátkosti
představili
a
rádi
Vás
zde
při
 jakékoliv
příležitosti
přivítáme.

VEDENÍ
 SPOLEČNOSTI
 PŘI
SLAVNOSTNÍM
 PŘESTŘIŽENÍ

 PÁSKY

OD
9.9.2011
NÁS
NALEZNETE
 NA
NOVÉ
ADRESE:
 ROKYTNICE
153.

Pásku
přestřihli
majitelé
KS
‐
program
(zleva)
Adam
Bierski,
Ing.
Jiří
Baroš,
Ing.
Petr
Zbránek

[3]


PŘÍZEMÍ
‐
recepce,
zasedací
místnost,
hl.
vestibul

1.
PATRO
‐
obchodní
oddělení,
konzultační
oddělení

2.
PATRO
‐
podkroví
‐
kancelář
vedoucího
vývojového
oddělení

ostatní
fotografie
naleznete
na
našich
webových
stránkách
www.ksprogram.cz,
popř.
na
stránce
facebooku


[4]


Spolupracujeme s novým partnerem PeopleGate s.r.o. v oblasti HR poradenství.

PeopleGate
s.r.o. Ing.
Jana
MUŽNÁ,
jednatel
společnosti

Rádi
bychom
Vám
blíže
představili
našeho
partnera
‐
společnost
PeopleGate
s.r.o.,
která
se
specializuje
na
komplexní
 řešení
otázek
v
oblasti
řízení
lidských
zdrojů,
personalistiky
a
mezd,
a
to
na
území
celé
České
 republiky.
 Zakladatelkou
společnosti
je
Ing.
Jana
Mužná,
která
s
naší
společností
spolupracuje
na
 implementaci
systému
KS
mzdy
PROFi
již
od
roku
2008.
Sama
má
mnohaleté
zkušenosti
v
 oblasti
řízení
lidských
zdrojů
a
vedení
kompletní
personální
a
mzdové
agendy
v
nejrůznějších
 oborech
lokálních
i
nadnárodních
společností,
a
to
jak
na
území
České
republiky
a
Slovenska,
 tak
i
v
Chorvatsku
a
na
Ukrajině. Přáním
naší
společnosti
je
přispět
informačním
systémem
od
společnosti
KS
‐
program
k
 co
největší
úspoře
Vašeho
času,
který
můžete
věnovat
činnostem
vedoucím
ke
zdokonalení
 jednotlivých
personálních
a
mzdových
procesů
ve
Vaší
společnosti.
Zároveň
je
naším
cílem


Ing.
Jana
MUŽNÁ, Jednatel
společnosti

efektivní
a
komplexní
využití
našeho
systému
z
hlediska
Vámi
zakoupených
modulů.
I
proto
 jsme
zahájili
spolupráci
se
společností
PeopleGate
s.r.o.
Tímto
rozšiřujeme
nabídku
našich
partnerů
o
silného,
profesionálního
a
 spolehlivého
specialistu
v
oblasti
řízení
lidských
zdrojů.


CO
VÁM
SPOLEČNĚ
NABÍZÍME? ‐
provedení
důkladné
analýzy
stávajících
procesů,
které
se
týkají
personalistiky
a
mezd,
včetně
analýzy
aktuálního
 využití
informačního
systému
KS
program
ve
Vaší
společnosti ‐ v
důsledku
provedené
analýzy
předložení
návrhu
optimalizace
jednotlivých
personálních
a
mzdových
procesů
pro
Vaši
 společnost ‐ realizaci
jednotlivých
optimalizačních
kroků
s
cílem
využívat
maximálně
účinně
a
efektivně
Váš
informační
systém

PŘÍNOS
PRO
VÁS ‐
optimalizace
procesů
a
postupů
týkajících
se
personalistiky
a
mezd ‐
maximální
využití
možností
informačního
systému,
který
jste
si
zakoupili ‐
zefektivnění
činnosti
zaměstnanců
personálních
či
mzdových
oddělení

Kromě
těchto
služeb
Vám
společnost
PeopleGate
s.r.o.
nabízí: ‐
outsourcing
personální
a
mzdové
agendy ‐
kompletní
řízení
lidských
zdrojů,
tzn.
projekty
v
oblasti
náboru,
adaptace,
odměňování,
motivace,
hodnocení
a
rozvoje
 zaměstnanců ‐
právní
poradenství
v
oblasti
pracovního
práva ‐
odborné
vzdělávání
zaměstnanců
v
oblasti
personalistiky,
mezd
a
řízení
lidských
zdrojů ‐
odborný
dohled
nad
implementací
personálních
a
mzdových
informačních
systémů Zaujaly
Vás
nabízené
služby
společnosti
PeopleGate
s.r.o.? S
důvěrou
se
na
ně
obraťte.
Rádi
se
stanou
partnerem
i
pro
Vaše
podnikání
a
budou
Vám
nápomocni
s
efektivním
řešením
všech
 otázek
v
oblasti
řízení
lidských
zdrojů.

KONTAKT:
tel:
724
754
557,
info@peoplegate.cz,

www.peoplegate.cz

[5]


NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU Naše
 společnost
 KS
 ‐
 program,
 spol.
 s
 r.o.
 se
 ubírá
 podle
 moderního

 marketingu
 a
 vývoje.
 V
 rámci
 tohoto
 v ý v o j e
 n á s
 n o v ě
 n a l e z n e t e
 n a
 světoznámé
 sociální
 síti
 "FACEBOOK",
 kam
 jsme
 se
 v
 současné
 době
 připojili.
 Naleznete
 nás
 pod
 jménem
 “KS
 ‐
 program,
 spol.
 s
 r.o.”
 a
 pro
 své
 fanoušky
máme
stránky
plné
 informací,


‐ “Zeď”
s
aktualitami, ‐ “Informace”
o
společnosti ‐ Multimediální
 záložky
 (např.
 fotky,
videa,
...). Při
přechodu
na
naši
stránku
Facebooku
 se
 dostanete
 na
 tzv.
 uvítací
 stránku
 “Welcome”,
 která
 byla
 navržena
 tak,
 aby
 kdokoliv
 z
 návštěvníků
 měl
 k
 dispozici
tyto
informace:
Kdo
 jsme,
čím
 se
 společnost
 KS
 ‐
 program
 zabývá
 a
 popř.,
co
na
naší
 “facebookové”
stránce


sekce,
 ve
 kterých
 jsou
 umisťovány


návštěvník
najde.
Při
přechodu
na
tzv.

Jak
 vlastně
 náš
 facebook
 budeme


fotogalerie
 a
 videa.
 Ve
 fotogaleriích


“Zeď”
 naší
 stránky
 se
 návštěvník


využívat
 a
 jak
funguje?
 Naše
stránka
je


umisťujeme
 taktéž
 informace
 o
 námi


dostane
 na
 stránku
 plnou
 aktualit,


ve
 své
 podstatě
 založena
 pro
 naše


publikovaném
 elektronickém
 magazínu


informací
 a
 novinek.
 Zde
 se
 průběžně


fanoušky,
kteří
chtějí
dostávat
 “čerstvé”


KS
NEWS,
jak
už
jsem
uváděl
výše.
Dále


zveřejňují
 a
 publikují
 nejnovější


informace
a
novinky
o
 naší
 společnosti,


zde
naleznete
fotogalerie
s
foto‐reporty


informace
 o
 plánovaných
 aktivitách,


vyvíjené
činnosti
 naší
 společnosti,
popř.


z
 každoročního
 setkání
 uživatelů,


vyvíjených
 činnostech,
 získaných


o
 představení
 získaných
 různých


nejnovější
 fotky
 nového
 sídla
 naší


oceněních,
 inezrci,
 informace
 o
 nově


ocenění
apod.
Taktéž
 budeme
facebook


společnosti...

publikovaných
 magazínech
 KS
 NEWS,


využívat
 jako
 naši
 ONLINE
 fotogalerii,


atd...

novinek,
fotek
a
akcí.

Staňte
 se
 proto
 našimi
 fanoušky
 a


kde
 budeme
 publikovat
 fotografie
 a


získávejte
 více
 informací
 o
 naší


snímky
 z
 různých
 seminářů,
 HR


Další
 záložka
 jsou
 “Informace”.
Zde


konferencí,
 setkání
 uživatelů,
 popř.


společnosti.
 Snažíme
 se,
 aby
 naše


je
 uveden
 podrobný
 popis
 naší


j i n ý c h
 n á m i
 v y v í j e n ý c h
 n e b o


i n f o r m a c e
 p r o
 V á s
 b y l y
 c o


společnosti,
 adresa
 našeho
 sídla,


zúčastněných
 aktivit.
 Taktéž
 zde
 ve


nejdostupnější,
 proto
 je
 najdete
 i
 na


veškeré
 kontakty
 ‐
 telefon,
 email,


fotoalbu
 naleznete
sekci
 s
nejnovějšími


Facebooku.
 Průběžně
 pro
 Vás
 budeme


internetové
 stránky
 a
 mnoho
 dalších


elektronickými
 magazíny
 KS
 NEWS,


připravovat
 a
 zveřejňovat
 čerstvé


informací,
 např.
 získaná
 ocenění
 a


které
pravidelně
vycházejí
 jednou
za
1/4


informace,
novinky,
fotky,
videa
 a
 další


přehled
produktů.

zajímavosti.

roku.
Ale
 o
 těchto
podrobnostech
 až
 za
 chvilku. Celkově
 bych
 naši
 stránku
 na
 FACEBOOKU
rozdělil
na
4
oblasti:
 ‐ Uvítací
stránka
“Welcome”,

“WELCOME”
ÚVODNÍ
STRÁNKA

Poslední
 oblast
 našich
 záložek,
 kterou
 bych
 Vám
 rád
 představil,
 jsou
 tzv.
 multimediální
 záložky,
 které
 jsou
 pojmenovány
 jako:
 “Fotky”
 a
 “Videa”.
 Jak
 už
 z
 názvu
 vyplývá
 ‐
 jedná
 se
 o


ZEĎ
PLNÁ
NOVINEK

[6]

To se mi líbí

Líbí
se
mi: KS
‐
program,
spol.
s
r.o. INFORMACE
O
NÁS


Akční nabídka - 100% sleva na MZDOVOU POHOTOVOST a 50% sleva na MZDOVÝ AUDIT

MZDOVÁ
POHOTOVOST Ve
spolupráci
se
společností
E‐Consulting
Czech,


Máme
pro
Vás
možnost
řešení
výpadku
Vaší
interní
mzdové
účetní!
Ve
spolupráci
s
naším
dlouholetým
outsourcingovým
 partnerem
‐
společností
E‐Consulting
Czech,
Vám
nabízíme
novou
službu
“mzdová
pohotovost”.
Společnost
E‐Consulting
 Czech
nabízí
outsourcingové
zpracování
mezd
na
profesionálním
softwaru
KS
mzdy
PROFI
naší
společnosti
KS
‐
program,
spol.
 s
r.o.

DOČASNÉ
PŘEVZETÍ
ZPRACOVÁNÍ
MEZD Přínosy ‐ řešení
kritických
 okamžiků
vznikajících
 absencí
interních
 pracovníků
mzdové
 účtárny
 (odchod
 zaměstnance,
 nemoc,
mateřská
dovolená,
nehoda,
úraz,
atd.) ‐ snížení
rizika
spojeného
s
chybným
zpracováním
mezd
díky
každoroční
kontrole ‐ úspora
nákladů
(nezdvojování
pracovníků
mzdového
oddělení) ‐ on‐line
podpora
mzdových
specialistů
E‐Consulting
Czech
s.r.o.

Požadavky ‐ zabezpečené
vzdálené
připojení
našeho
outsourcingového
partnera
do
mzdové
aplikace
zákazníka

SOUČÁSTI
(AKTIVITY)
MZDOVÉ
POHOTOVOSTI Mzdový
audit ‐ roční
kontrola
nastavení
mzdového
systému

‐ kontrola
údajů
zavedených
v
aplikaci
KS
mzdy ‐ seznámení
dodavatele
s
aktuálními
vnitrofiremními
předpisy
a
směrnicemi ‐ audit
vnitrofiremních
mzdových
procesů

Mzdová
pohotovost ‐ permanentní
připravenost
našeho
outsourcingového
partnera
kdykoliv
převzít
dočasné
zpracování
mezd

Mzdová
záchranka ‐ standardní
dočasné
zpracování
mezd
v
případě
absence
interních
pracovníků PŘÍKLAD
KALKULACE
SLUŽBY
“DOČASNÉ
PŘEVZETÍ
ZPRACOVÁNÍ
MEZD”
PRO
POČET
ZAMĚSTNANCŮ
200

MZDOVÝ AUDIT - roční kontrola nastavení systému, kontrola údajů zavedených v aplikaci KS mzdy

POČET

SAZBA
KČ

200

180

36.000,‐/*18.000,‐

5%

1.800,‐/*0,‐

MZDOVÁ POHOTOVOST - měsíční paušál z ceny standardní měsíční fakturace za permanentní připravenost týmu

MZDOVÁ ZÁCHRANKA - dočasné převzetí zpracování mezd

200

180

36.000,‐

Přirážka za jednorázové zpracování mezd 50%

200

90

18.000,‐

*Při
objednání
služeb
do
31.12.2011
akční
sleva
100%
na
mzdovou
pohotovost,
50%
mzdový
audit.

KONTAKT:
tel:
251
566
571,
info@e‐cons.cz,

www.e‐cons.cz

[7]


PŘÍRUČKY OSLAVILY 1.ROK V
předchozím
čísle
našeho
 elektronického
magazínu
KS‐NEWS
 jsme
Vás

informovali
o
velkých
 změnách
naší
webové
(elektronické)
 "KS
‐
příručky".
Ta
vznikla
přesně
 1.8.2010
a
v
letošním
roce

v
pondělí
 1.8.2011
oslavila
tato
elektronická
 příručka
přesně
1
rok. Jaká
je
vlastně
historie
příručky
při
 stisku
HELP
klávesy
"F1"
v
našich
 aplikacích?
 Příručky
byly
dříve
ve
vlastních
 aplikacích
importovány
jako
standardní
 soubory
v
datovém
formátu
.doc
 (Microsoft
Word).
Při
vlastním
stisku
 "F1"
se
pak
následně
otevřel
tento
 dokument
na
místě,
kde
se
uživatel
v
 aplikaci
zrovna
nacházel.
To
byla
jistě
 bezpochyby
jedna
z
výhod.
Naopak
‐
 nevýhod
bylo
u
této
příručky
podstatně
 více
a
jedním
z
hlavních
bodů,
kvůli
 které
jsme
se
taktéž
rozhodli
pro
 elektronickou
variantu
příručky,
byla
 nesnadná
aktualizace
a
její
 “zastarávání”!
(Lze
snad
s
větší
kuráží


vývojové
oddělení
v
aplikaci
dělá
 "několik"
úprav,
rozvoje
a
dalších
 drobností
za
den,
znamenalo
by
to
pro
 nás
všem
takřka
700
zákazníkům
 rozesílat
každý
týden
nový
wordovský
 soubor
s
aktualizovanou
uživatelskou
 příručkou.
Jelikož
se
naše
společnost
KS
 ‐
program
snaží
o
neustálý
rozvoj
ve
 smyslu
zlepšování
a
zdokonalování
 funkcí,
bylo
rozhodnuto
o
přechodu
na
 elektronickou
variantu
příručky,
kde
 funguje
fulltextové
vyhledávání,
snadná
 úprava
obsahu
a
taktéž
přístup
 odkudkoliv.
Elektronická
varianta
 příručky,
která
v
aktuálním
čase
běží
 pod
systémem
WIKI
není
tímto
ještě
 úplně
hotova
a
dokončena. Neustále
pracujeme
na
jejím
 zlepšení,
a
to
jak
po
grafické
stránce,
 kterou
již
příručka
částečně
prošla,
tak
 po
stránce
funkčnosti
a
různých
 zlepšení.
V
brzké
době
by
příručka
měla
 projít
aktutalizací
celkového
systému
 WIKI.
S
touto
spojenou
aktualizací
by
se
 měli
objevit
taktéž
nové
funkce
jako
je
 např:
uživatelská
definice
tzv.
"KNIH"
a
 jejích
tisků
do
PDF
formátů.

říci,
že
příručka,
která
se
u
zákazníka
 spolu
s
aplikací
nainstalovala,
byla
na
 druhý
den
již
zastaralá.)
Protože
naše


NOVÉ
FUNKCE
PŘÍRUČKY ‐
Rozpadnutí
příručky
na
 jednotlivé
kapitoly,
dle
 jednotlivých
agend
v
aplikacích. ‐
Systém
provázan
 systematickými
rozcestníky

PLÁNOVANÉ
FUNKCE ‐
Uživatelská
definice
“KNIH”
s
 možností
exportu
do
PDF ‐
Sledování
novinek
pomocí
RSS

[8]


NOVÝ PROJEKT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU VYUŽITÍM MODELU EFQM

JAK
NA
EFEKTIVITU
PERS.
SYSTÉMU Ing.
Petr
KRATOCHVÍL,
jednatel
MMC

I
 na
posledním
setkání
uživatelů
Wellness
a
Hawaii
KS
WorkSession
2011
se
znovu
objevuje
jako
velmi
žádané
slovo
 EFEKTIVITA
PERSONÁLNÍHO
SYSTÉMU.
Není
to
však
pouze
ve
spojení
s
mírou
využití
implementované
softwarové
podpory,
 ale
 nakolik
 i
 střední
 články
 řízení
 ovládají
 základní
 personální
 dovednosti
 a
 jak
 umí
 využívat
 možnosti,
 které
 jim
 nabízí
 komplexní
nástroj
KS
personalistika. Moderní
personalistika
se
začíná
ubírat
trendem,
kdy
se
každý
pracovník
musí
stát
manažerem
svého
pracovního
místa
 a
svým
aktivním
přístupem
přes
personální
portál
si
kontroluje
míru
využívání
výhod,
ovládá
své
základní
personální
údaje
a
má
 možnost
 si
 i
 plánovat
 kariéru
 a
 vzdělávání.
Tím
 i
 způsob
 hodnocení,
 poskytování
 zpětné
 vazby
 a
 další
 možnosti
 poskytují
 nadřízeným
velmi
dobrá
data
a
ve
spojení
s
personálním
controllingem
jsou
důležitým
faktorem
pro
řízení
společnosti. Role
 špičkového
 personálního
 manažera
 tak
 dostává
 nový
 rozměr
 a
 nabývá
 na
 významu.
 
 Rozšíření
 personálních
 kompetencí
 a
 nároků
 bez
 podpory
 však
 často
 ve
 stávajícím
 obsazení
 personálních
 útvarů
 není
 možné.
Zpětnou
 vazbou
 od
 personalistů
jsme
hledali
vybalancovaný
způsob,
jak
splnit
několik
cílů: ‐ takticky
„změřit“
míru
využití
systému ‐ dodat
důležitost
personálního
manažera
v
celém
systému ‐ poskytnout
personálnímu
managerovi
pádné
důkazy
o
přínosu
společnosti
TOP
management
a
podporu
sestavování
 strategie
společnosti ‐
definovat
jednoduchý
soubor
personálních
kompetencí
s
provazbou
na
personální
systém
(metodiky,
co
každý
 vedoucí
potřebuje
a
kde
v
systému
to
najde) ‐
poskytnout
pro
personálního
managera
argumenty
a
praktické
výstupy
pro
zlepšení
podnikatelské
úspěšnosti
 společnosti. Jednoznačným
měřítkem
úspěchu
společnosti
je
manažerský
nástroj
EFQM,
který
v
převážné
většině
společností
ukázal
na
 absolutně
nejvyšší
nevytěžený
potenciál
v
personální
oblasti. Provedením
analýzy
dle
EFQM
 našimi
pracovníky
tak
nejen
 získáte
 přesnou
 měřící
 metodiku
kdy,
kde
a
 co
 změnit,
ale
ve
 spojení
s
naším
programem
můžete
přesně
měřit
růst
podnikatelské
úspěšnosti
vaší
společnosti. Dle
modelu
EFQM
bylo
již
hodnoceno
přes
30
000
evropských
společností
a
je
možné,
že
v
další
sestavě
nominovaných
na
 cenu
budete
i
vy.
(viz.
http://www.efqm.org/en/Home/theEFQMnetwork/Awardwinners/tabid/166/Default.aspx) Více
se
můžete
dozvědět
na
nezávazné
pracovní
schůzce
s
našimi
externími
konzultanty
ve
Vámi
zvoleném
termínu.

KONTAKT:

Ing.
Petr
KRATOCHVÍL, jednatel

Tyršova
1073/16,
664
91
IVANČICE, tel:
602
767
818, email:
kratochvil@mtw.cz,

[9]


EMU
V
APLIKACÍCH
“KS” Ing.
Jiří
SKOPAL,
ředitel
úseku
IT

ENCYKLOPEDIE
MZDOVÉHO
ÚČETNICTVÍ
A
PERSONALISTIKY Potřebujete
denně
informace
z
oblasti
personalistiky
a
mezd
a
nebaví
Vás
vyhledávat
je
v
záplavě
odborných
publikací
a
 nezaručených
informací
na
internetových
stránkách? V
takovém
případě
pro
Vás
máme
jedinečnou
nabídku.
Osvědčený
český
elektronický
poradce
pro
mzdové
účetní
a
 personalisty
je
nyní
integrován
přímo
do
Vašeho
Personálního
a
mzdového
informačního
systému.
Díky
tomu
můžete
i
Vy
 využít
možností,
které
dává
svým
uživatelům
Encyklopedie
mzdového
účetnictví
‐
EMU
vytvořená
společnostmi
TREXIMA,
 spol.
s
r.o.
a
Pragoeduca,
a.s.
 Vždyť
tento
systém,
který
je
budován
od
roku
1996,
a
na
jehož
vzniku
a
průběžné
aktualizaci
se
podílejí
uznávaní
a
zkušení
 autoři,
v
současné
době
využívá
více
než
450
spokojených
firem. Připojte
se
k
nim
i
VY
a
jako
zákazníci
společnosti
KS
‐
program,
spol.
s
r.o.
budete
využívat
nejen
výhod
běžného
 uživatele
EMU: ‐ Stále
aktuální
informace ‐ Provázanost
textů
s
příslušnými
a
aktuálními
právnimi
normami ‐ Archiv
právních
norem
(nejen
ty
aktuální,
ale
i
ty,
které
již
neplatí) ‐ Existence
vzorových
řešení ‐ Výkonné
nástroje
pro
orientaci
v
textu
(fulltextové
vyhledávání
nebo
Rejstřík
klíčových
slov,
který
obsahuje
více
než
600
 hesel) ‐ Další
užitečné
pomůcky,
bez
kterých
se
personalista
a
mzdová
účetní
neobejde


Jako
naši
klienti
budete
mít
navíc
přístup
do
EMU
přímo
z
Vašeho
personálního
a
mzdového
 systému,
a
to
za
jedinečných
cenových
podmínek,
které
Vám
ušetří
50%
prvotních
nákladů. Počítejte
s
námi.
Běžná
cena
za
přístup
k
obsahu
EMU
na
prvních
6
měsíců
činí
8
950,‐
Kč.
Pro
 Vás,
naše
klienty,
jsme
tuto
cenu
snížili
na
4
475,‐
Kč.
Za
další
půlroční
přístup
zaplatí
uživatel
již
 pouze
1
790,‐
Kč. *)
výše
uvedené
ceny
jsou
bez
DPH Zaujaly
Vás
tyto
informace
a
chcete
se
o
EMU
dozvědět
více?
Není
nic
snadnějšího!
EMU
najdete
na
Internetu
na
adrese
 www.iEMU.cz,
kde
si
ji
můžete
přímo
vyzkoušet.

V
případě
Vašeho
zájmu
nás
neváhejte
kontaktovat
na
telefonu
+
420
571
499
499
nebo
 prostřednictvím
emailu
ksprogram@ksprogram.cz.

[10]


STALI JSME SE FINALISTY SOUTĚŽE VODAFONE I
 v
 letošním
 roce
 jsme
 se
 stali
 účastníky
a
zároveň
jsme
se
zařadili
mezi
 finalisty
 Zlínského
 kraje
 soutěže
o
 Cenu
 Hospodářských
 novin
 VODAFONE
 FIRMA
ROKU
2011,
kde
 byla
společnost
 VODAFONE
 i
 tento
 rok
 titulárním
 partnerem
soutěže. U k a z a t e l
 fi n a l i s t ů
 s o u t ě ž e
 poukazuje,
že
jsme
 se
dostali
 společně
s
 firmou
 Blankyt
 Plus
 z
 Val.
 Meziříčí
 (jako
 jediné
 dvě
 firmy
 ze
 vsetínského
 okresu)


10
 nejlepších
 firem
 Zlínského


mezi
 kraje.


Celkové
 umístění
 máme
 doloženo


...A
MÁME
TO
POTVRZENO
!!!

certifikátem
 ze
 soutěže,
který
 je
 uveden
 vlevo
v
těsné
blízkosti
tohoto
článku.

V
příštím
čísle
magazínu
KS
NEWS: KS
‐
program
oslaví
20
let
působnosti, Pozvánka
na
ples
k
20
výročí
založení
společnosti, HR
konference
‐
informace, HR
Business
Partnering
s.r.o. a
mnoho
dalších
zajímavých
témat
...

VYDAVATELSTVÍ Zpravodaj
KS
NEWS
vydává
 společnost
KS
–
program,
spol.
s
r.o.
 Vaše
dotazy
a
náměty
můžete
 kdykoli
zasílat
na
kontaktní
e‐mail
 adam.krySnar@ksprogram.cz.

Připravil:
Adam
KRYTINÁŘ,

KS NEWS 03/2011

571
499
472,
 adam.krytinar@ksprogram.cz


Podzimní
číslo
magazínu
KS.

www.ksprogram.cz

E
‐
zpravodaj
společnosti
KS
‐
 program,
spol.
s
r.o.

[11]


KONTAKTY: KS
‐
program,
spol.
s
r.o. Rokytnice
153, 755
01
Vsetín IČ:
43963617 DIČ:
CZ
43963617 tel:
+420
571
499
499 fax:
+420
571
499
490 email:
ksprogram@ksprogram.cz web:
www.ksprogram.cz OBCHODNÍ
ZASTOUPENÍ: PRAHA Na
Jarově
2424/2, 130
00
Praha
‐
Žižkov tel:
+420
284
864
444 GSM:
+420
602
254
627 email:
ksprogram@ksprogram.cz web:
www.ksprogram.cz

[12]

www.ksprogram.cz

KS NEWS 092011  

Zpravodaj mzdového a personálního informačního systému KS mzdy PROFi. Podzimní vydání po přestěhování do nového sídla. Newsletter of the pay...