Page 4

Snippers uit de raad van 22 mei In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld. Huisvuilwagen – De aankoop van een nieuwe huisvuilwagen is unaniem goedgekeurd ter vervanging van een oude wagen die veel sleet vertoont en vaak met defecten in de garage staat. De nieuwe vuilniswagen wordt voorzien van een speciale automatische containerbelading en met een dodehoek-beveiliging (lichten geluidssignalen). Raming 230.000 euro. Afbraak – De raad nam akte van het collegebesluit voor afbraak bij hoogdringendheid van de ruïneuze gebouwen Dorpsstraat 15 en 17 in Oostduinkerke-Dorp. Ze zijn eigendom van de gemeente. De bouwvallen zijn esthetisch een doorn in het oog bij het binnenrijden van Oostduinkerke. Er is bovendien veel passage van kinderen gezien de nabijheid van de Buitenschoolse Kinderopvang en twee basisscholen. Ook de dichte ligging bij de rijweg, parkeerplaatsen en winkels verantwoorden de hoogdringendheid. De afbraak, die na het hoogseizoen zal gebeuren, is een eerste stap in het herwaarderingsproject Oostduinkerke-Dorp. Raming sloping 134.660 euro.

LIVE

OP INTERNET! VOLG DE ZITTINGEN VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE HERBEKIJK DE VORIGE ZITTINGEN OP DEZELFDE SITE!

Witte Burg – Een eerste aanbesteding voor renovatie van de feestzaal Witte Burg leverde een te hoge prijs op. Daarom werd beslist de werken in een nieuwe aanbesteding in vier loten te splitsen om een goedkopere prijs te bedingen. Dakwerken: 106.099 euro / elektriciteit: 89.832 euro / interieur: 211.134 euro / ruwbouw: 155.922. Algemeen akkoord. Werkingstoelage – Aan de feitelijke vereniging Westkust Foot, wordt voor het jaar 2017, zoals vorige jaren (sinds 2010), een werkingstoelage toegekend ten bedrage van 28.500 euro voor de financiering van de jeugdwerking. Westkust Foot is het samenwerkingsverband tussen KVV Oostduinkerke, KVV Coxyde en KRC De Panne inzake jeugdvoetbal.

Riolerings- en wegeniswerken In zitting van 22 mei ging de gemeenteraad unaniem akkoord met enkele kleinere wegenwerken. 1. Herinrichting van de Hogeweg met aanleg van riolering. 2. Vernieuwing van de straatkolken in de Polderstraat die verzakken (vrij smalle rijweg waardoor de kolken meer belast worden) en verwijderen van klinkers op kruispunten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. 3. Aanleg van een voetpad in de Zandzeggelaan. Voetgangers moeten nu noodgedwongen op de rijweg stappen, tussen de geparkeerde wagens, terwijl er brede bermen aanwezig zijn waar probleemloos een wandelpad kan aangelegd worden. 4. Aanpassen van kruispunten van de Langeleedstraat t.h.v. de In de Hazebeekstraat komt er een bruggen naar het munitiedepot en de aanleg van een bijkomende voetpad tot ter hoogte van de sporthal ontsluiting op het munitiedepot voor een aanpalende landbouwer. zodat voetgangers niet langer op de 5. Plaatselijk herstel van de bovenbouw van het Zouavenpad. rijweg moeten lopen. 6. Aanleg van een bijkomend stukje voetpad in de Hazebeekstraat zodat de kinderen uit de nabije scholen zich veilig naar de sporthal kunnen begeven (niet langer over de parking en de rijweg). 7. Aanleg van een kleine fiets- en wandeldoorsteek tussen de verkaveling Matexi en de Fezantestraat. Dit is ontbrekend stukje waardoor voetgangers en fietsers aan de Fezantestraat zullen kunnen doorsteken tot de Leopold II-laan zonder gebruik te moeten maken van de Polderstraat of Piet Verhaertstraat. De burgemeester beklemtoonde ook de intentie om de Polderstraat een lagere verkeersfunctie te geven en de fietspaden aldaar comfortabeler te maken. Er zal in overleg met Afdeling Natuur en Bos ook een doorsteek gemaakt worden via de Monobloc doorheen de Oostvoorduinen tot de Nieuwpoortsteenweg om zo te voet of per fiets de bushalte te kunnen bereiken. Raming: 738.967 euro.

Infoblad Tij-dingen, editie juli-augustus 2017  

Het informatieblad Tij-dingen is hét nieuwsmagazine van de gemeente Koksijde. Het verschijnt 11 maal per jaar (niet in augustus) en bevat al...

Advertisement