Page 1

KKaaj jaa KKoot tnni ik k PP OO RR TT FFOOL LI IOO

11


KAZALO ŽIVLJENJEPIS

2

ŠTUDIJSKA DELA

6

KATALOG KOROŠKIH HIŠ

26

DIPLOMSKO DELO

28

ARCHITEKTURBÜRO EVA RUBIN

30

HIŠA VRHE 36 VERTIKALA-X D.O.O.

38

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

40 Kaja Kotnik P O R T F O L I O

1


ŽIVLJENJEPIS

2

OSEBNI PODATKI

Ime in priimek

Kaja Kotnik

Stalno prebivališče

Čečovje 46d, Ravne na Koroškem, Slovenija

Telefon

+386 41 229 741

E-pošta Državljanstvo Datum rojstva Spol

kajakotnik@gmail.com slovensko 06.08.1987 ženski

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


IZOBRAŽEVANJE Obdobje

oktober 2015

Naziv izobrazbe

pooblaščena arhitekta (opravljen strokovni izpit iz odgovornega arhitekturnega projektiranja)

Naziv in status ustanove

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljubljana

Obdobje

oktober 2006 - julij 2012

Naziv izobrazbe

magistrica inženirka arhitekture

Naziv in status ustanove

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana

Obdobje

september 2002 – julij 2006

Naziv izobrazbe

gimnazijski maturant

Naziv in status ustanove

Gimnazija Ravne na Koroškem, Na gradu 4, Ravne na Koroškem

Obdobje

september 1994 – junij 2002

Naziv in status ustanove

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Polje 4, Prevalje

Obdobje

septeber 1996 – junij 2002

Naziv in status ustanove

Glasbena šola Ravne na Koroškem, Javornik 35, Ravne na Koroškem

ZNANJA JEZIKOV Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

Razumevanje

angleščina

Slušno razumevanje

nemščina

Bralno razumevanje

Govorjenje

Govorno sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

2011 | jezikovni tečaj »Intesivkurs Deutsch als Fremdsprache«, A2, Düsseldorf, Nemčija 2013 | jezikovni tečaj »Deutsch als Fremd- und Zweitsprache«, B2, Klagenfurt, Avstrija

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

3


DELOVNE IZKUŠNJE

od 2016 | zaposlena pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (delovno mesto: arhitekt) 2012 – 2015 | sodelovanje z Architekturbüro Eva Rubin, Klagenfurt, Avstrija 2015 | soorganizacija razstave in simpozija, Les / Holz 5+5, Slovenj Gradec 2014 | grafično oblikovanje poslovnega gradiva, Vertikala-x, d.o.o. 2013 – 2014 | sodelovanje z oblikovalskim studijem 28 Design d.o.o., Slovenj Gradec (Davorin Horvat docent i.o., Brigita Čas u.d.i.a.) 2014 | arhitekturni natečaj »Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki« (Jaroš Ocepek u.d.i.a., Mia Crnič u.d.i.a., Kaja Kotnik m.i.a.) 2012 | arhitekturni natečaj »Šolski center Slovenj Gradec« (Jaroš Ocepek u.d.i.a., doc. Alenka Fikfak u.d.i.a., Kaja Kotnik štud. arh.) 2012 | izdaja strokovnega gradiva Katalog koroških hiš (prof. dr. Živa Deu, Jaroš Ocepek u.d.i.a., Kaja Kotnik štud.arh.) 2012

| Miktra d.o.o. (projektiranje, proizvodnja naprav in tehnično svetovanje)

2011

| JAGA Studio, Jaroš Ocepek s.p. (projektivni biro)

2009 – 2010 | projekt »Arhitekturni dialog« (Gospodarsko razstavišče d.o.o., revija Delo&dom) 2008 – 2012 | organizacija in vodenje tečaja prostoročnega risanja, Gimnazija Ravne na Koroškem 2007 | enomesečna študijska praksa pri gradbenem podjetju Kograd IGEM, d.o.o. SOCIALNA ZNANJA IN KOMPETENCE

komunikativnost, dobra sposobnost delovanja v skupini, samoiniciativnost, proaktivnost, lojalnost, odlične delovne navade, natančnost, dobre organizacijske sposobnosti, visoka kulturna zavest 2007 | šola retorike Zdravka Zupančiča

ORGANIZACIJSKA ZNANJA IN KOMPETENCE

2015 | soorganizacija razstave in simpozija, Les / Holz 5+5, Slovenj Gradec 2008 – 2012 | organizacija in vodenje tečaja prostoročnega risanja, Gimnazija Ravne na Koroškem 2003 – 2005 | urednikovanje, publiciranje, grafično oblikovanje, Športni bilten - časopis Gimnazije Ravne na Koroškem

TEHNIČNA ZNANJA IN KOMPETENCE

4

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O

2007 | enomesečna študijska praksa pri gradbenem podjetju Kograd IGEM, d.o.o. (gradbišče in projektivni biro)


RAČUNALNIŠKA ZNANJA IN KOMPETENCE

usposobljena za zahtevnejše delo s programi Microsoft Office 2006 – 2015 | vsakodnevna uporaba programov Autocad, Archicad, 3D Max, Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign, Corel Draw 2007 – 2008 | tečaji za računalniške programe za risanje arhitekturnih načrtov 2005 | tečaj programov za grafično oblikovanje (Corel Draw, Photoshop) 2004 | fotografski tečaj (mentor: Tomo Jeseničnik)

UMETNIŠKA ZNANJA IN KOMPETENCE

2011 | gostujoči seminar na FA Sadar Vuga (mentor: Boštjan Vuga, u.d.i.a.) 2010 – 2012 | arhitekturna delavnica »Koroška hiša« (mentorica: prof. dr. Živa Deu) 2009 – 2010 | projekt »Arhitekturni dialog« (predstavitev projektov na Pohištvenem sejmu in objava v reviji Delo&dom) 2010 | arhitekturni natečaj »Šolski športni center Dobrepolje« (doc. dr. Tomaž Novljan, doc. dr. Alenka Fikfak, Artur Olaj, u.d.i.a., Matej Rozman, u.d.i.a., Mia Crnič, Kaja Hrašovec, Kaja Kotnik) 2008 – 2009 | urbanistična delavnica Ptuj – ureditev nabrežja Ptujskega jezera (mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič) 2007 | arhitekturna delavnica Bukovje, Dravograd (mentorica: doc. dr. Maruša Zorec) 2004 – 2006 | prostoročno risanje, udeležba na tečajih, Gimnazija Ravne na Koroškem 1996 – 2001 | igranje klavirja, Glasbena šola Ravne na Koroškem

DRUGA ZNANJA IN KOMPETENCE

hobiji | šport (smučanje, kolesarjenje, tek, plezanje, tenis, surfanje, …) igranje klavirja

POSEBNI USPEHI

2017 | postala mama 2018 | prejela častno priznanje predsednika Slovenske čebelarske zveze Slovenije (Boštjan Noč) za prispevek pri projektu »20. maj - svetovni dan čebel« 2012 | diplomirala z oceno 10, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 2002 – 2012 | prejemnica Zoisove štipendije Republike Slovenije za nadarjene dijake in študente 2006 | odličen uspeh na maturi, Gimnazija Ravne na Koroškem Kaja Kotnik P O R T F O L I O

5


ŠTUDIJSKA DELA PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA I Mentor

prof. Jurij Kobe

Naslov naloge

Brv za pešce in kolesarje pri Tunelu

Leto izdelave projekta

2006|2007

Opis

Leta 1959 so dokončali gradnjo predora skozi grajski hrib. Kopitarjeva ulica, ki vodi skoz grajski predor, je na južni strani presekala Gornji trg od stare Karlovške ulice. Del stare Ljubljane je tako postal odrezan od strogega mestnega jedra in posledično, zaradi težje dostopnosti, izgubil utrip središča mesta. Brv za pešce in kolesarje, locirana na južni strani grajskega predora, povezuje stari ulici Gornji trg in Karlovško ulico. Stara Karlovška ulica bi postala lažje in hitreje dostopna pešcem in kolesarjem. Zopet bi jo priključili k staremu mestnemu jedru, del katerega je bila vse do gradnje predora. Ločeni stari ulici nakazujeta vsaka svojo smer. Dve smernici kažeta na dve poti, ki sta nekoč bili eno. Tlorisna oblika mostu z dvema glavnima lokoma kaže na dve različni poti, ki sta zopet združeni in vežeta staro Ljubljano. Ideja o obliki mostu je izvzeta iz narave človeka. Predstavlja stik rok - prsti dveh rok se prepletejo in postanejo eno. Prav to zgodbo pripoveduje osnovna forma brvi. Brv sestavljata dva glavna armirano betonska loka in štirje polloki, ki tvorijo stopnišča. Glavna loka nosita celotno obremenitev, delno tudi konzolnih stopnišč. Zadnji podest na stopnišču povezuje pollok z glavnim lokom. Pollok se nadaljuje v konzolo, na koncu katere je urejena klop. Od tod se nam odpira tudi pogled na prijetno okolico stare Ljubljane. Torej, razslojenost mostu, ki je opazna v tlorisni obliki vidimo tudi v pogledu. Tudi s te perspektive pa most ponazarja podobo sklenjenih rok.

6

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kopi tarjev a ulic a

Gornji trg

stara

Karlo v Å¡ka

ulica

SITUACIJA Kaja Kotnik P O R T F O L I O

7


8

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A B C D E F

TLORIS

POGLED PROTI STARI KARLOVÅ KI ULICI

POGLED PROTI TUNELU Kaja Kotnik P O R T F O L I O

9


PROSTOROČNO RISANJE Mentor prof. Janez Suhadolc Deformacija Plečnikovega stola

10

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


PROSTOROČNO RISANJE Mentor prof. Janez Suhadolc Stolpnica - vtikač Kaja Kotnik P O R T F O L I O

11


BARVNE ŠTUDIJE Mentorja prof. Jurij Kobe doc. dr. Tomaž Novljan

12

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

13


DELAVNICA DRAVOGRAD BUKOVJE Leto izdelave projekta: 2008 Mentor doc. dr. Maruša Zorec Avtorji skupinsko delo študentov FA

14

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O

Avtor fotografije: Tadej Bolta


ELEMENTI OBLIKOVANJA IN KOMPOZICIJE Mentorja prof. Vojteh Ravnikar doc. dr. Maruša Zorec

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

15


PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA III Mentorja

prof. mag. Peter Gabrijelčič, doc. dr. Alenka Fikfak

Naslov naloge

Mladinski hotel Rog

Leto izdelave projekta

2008|2009

Opis

Projekt je namenjen ureditvi dela degradiranega območja tovarne Rog na robu mestnega središča. Izgradnja novih objektov na Rozmanovi ulici, bi ponudila prostor različnim turističnim in gostinskim vsebinam, umetniškim prireditvam in razstavam. Nova ureditev prostih površin na celotnem območju prispeva k njegovi večji uporabnosti, dostopnosti, prehodnosti in lepši podobi. Parkirne zmogljivosti podzemnih garaž rešujejo parkirne potrebe na bližnjem območju. Koncept tlorisov je sestav prostega pritličja in racionalne zasnove v nadstropjih. V pritličju so meje med lamelami zabrisane, saj eno lamelo omejuje le steklo skozi katerega lahko opazujemo okolico in sosednjo/ sosednji lameli. Tri hiše fizično povezuje tlak med objekti. Sestavljen je iz pasov iz različnih materialov (steklo, jeklo, beton, trava, voda). Pasovi potekajo iz ene hiše v drugo in s tem nakazujejo povezanost prostorov med seboj. Prostore treh pritličij tako združimo v enovit, kontinuiren prostor. Nasprotje prostemu pritličju je racionalna zasnova tlorisov prvega, drugega, tretjega in četrtega nadstropja. Prostori imajo odvzete mehke linije in so omejeni z ortogonalnimi linijami. Tudi celotna kvadratura objekta je izkoriščena po principu racionalnosti z ozirom na udobnost uporabnika. Ideja fasade je le odsev celotne zasnove hiše. Pritličje omogoča poglede med lamelami, med tem ko se nadstorpja skrivajo za racionalno zasnovano fasado.

16

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


SITUACIJA

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

17


ARHITEKTURA MESTA

18

Mentorji

prof. Janez Koželj asist. mag. Polona Filipič

Naloga

Ureditev mestnega kareja ob Kolodvorski cesti

Avotrice

Ajda Kranjc Mia Crnič Kaja Hrašovec Kaja Kotnik

Leto izdelave projetka

2009

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

19


20

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

21


TEORIJA OBLIKOVANJA IN KOMPOZICIJE

22

Mentor

prof. dr. Jaka Bonča

Leto izdelave grafik

2009

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


1

1

18

1

2

H 1.008

2

3

4

13

14

5

6

15

16

17

7

8

9

He 4.003

10

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

11

Na

Mg

12

13

14

15

16

17

18

24.31

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6.941

3

2

22.99

9.012

10.81

12.01

14.01

16.00

19

20.18

Al

Si

P

S

Cl

Ar

31

32

33

34

35

36

26.98

28.09

30.97

32.07

35.45

39.95

4

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

5

Rb

37

Sr

38

Y

39

Zr

40

Nb

41

Mo

42

Tc

43

Ru

44

Rh

45

Pd

46

Ag

47

Cd

48

In

49

Sn

50

Sb

51

Te

52

I

53

Xe

55

56

57

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

39.10

85.47

6

87.62

44.96

88.91

47.88

91.22

50.94

92.91

52.00

95.94

54.94

98

55.85

101.1

58.47

102.9

58.69

106.4

63.55

107.9

65.39

112.4

69.72

114.8

72.59

118.7

74.92

121.8

78.96

127.6

79.90

126.9

83.80

54

131.3

Cs

Ba

La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

87

88

89

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

272

285

284

289

288

292

0

294

132.9

7

40.08

Fr 223

137.3

Ra 137.3

138.9

Ac 227

178.5

Rf 257

180.9

Db 260

183.9

Sg 263

186.2

Bh 262

190.2

Hs 265

190.2

Mt 266

195.1

Ds 271

197

200.5

204.4

207.2

209.0

210

210

222

Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo Kaja Kotnik P O R T F O L I O

23


ARHITEKURNI DIALOG, DELO&DOM

24

Mentor

dr. Å pela Hudnik

Leto izdelave projekta

2009

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

25


KATALOG KOROŠKIH HIŠ KATALOG KOROŠKIH HIŠ SODOBNIH - OKOLJU PRIJAZNIH Avtorji

prof. dr. Živa Deu, u.d.i.a. Jaroš Ocepek, u.d.i.a. Kaja Kotnik, štud. arh.

Leto izdaje kataloga

2012

Opis

CILJI IN VSEBINA KATALOGA V zadnjem obdobju strokovna javnost vedno bolj glasno opozarja na stopnjevano erozijo slovenskega grajenega prostora, ki izgublja urejenost in vse v zgodovinskem razvoju izbrušene vrednosti urbane in arhitekturne identitete. Med posege, ki močno degradirajo poselitveni prostor slovenskih kulturnih krajin, sodita tudi prenavljanje in gradnja enodružinskih hiš. V večini primerov je prenova obstoječih identitetnih stanovanjskih hiš (njihovo raznolikost in pripadnost posameznim kulturnim krajinam so razpoznali številni raziskovalci arhitekture slovenskega prostora) izpeljana tako, da je avtentičnost izvornega komaj prepoznavna, nove stanovanjske hiše pa so oblikovane globalno, brez upoštevanja v okolju gradnje razvite kulture bivanja. Z izgubljanjem urbane (urbani red) in arhitekturne identitete (kultura gradnje) se znižuje tudi kakovost bivanja, saj sta oba elementa za dosego visoke kakovosti bivanja ključna. Raziskava arhitekture enodružinskih hiš Identiteta hiš na Koroškem je pokazala, da koroško kulturno krajino še oblikujejo številna naselja, sestavljena iz enodružinskih hiš, ki so se neprestano razvijale vse do sredine preteklega stoletja na osnovi tradicionalnih vedenj in znanj ter v zadnjih stoletjih tudi z upoštevanjem izdelanih urbanističnih in arhitekturnih določil (stavbni redi). Ugotovljene so bile

26

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


identitetne značilnosti in izoblikovana merila, ki jih je potrebno, če želimo slediti cilju razvojnega varstva koroške kulturne krajine, upoštevati pri prenovah in posebej pri načrtovanju novega. Katalog načrtov enodružinskih hiš in načrtov posameznih stavbnih členov je prvi korak k udejanjanju sklepov izpeljane raziskave Identiteta hiš na Koroškem, ki so sledeči: 1. potrebno je ustvarjati kakovostno kulturno krajino z ustreznim prostorskim urejanjem gradnje, ki naj bo skladna z identiteto krajine. Gradnja naj bo prilagojena konfiguraciji terena in naj ne povzroča vizualnih motenj v prostoru; 2. oblikovati je treba kakovostno bivalno arhitekturo, ki naj ne povzroča izstopajočih novogradenj po tujih in industrijskih vzorih, temveč nadaljuje dosežen (trajnostni) razvoj in oblikuje hišo, ki pripada svojemu (koroškemu) prostoru; 3. potrebno je uskladiti razvoj gradnje in bivanja z razvojem možnosti sodobnega oblikovanja, ki omogoča kakovostno bivanje. Gradnja naj izhaja iz identitetnih oblik in naravnih gradiv ter naj ne povzroča motnje v odnosu med novim in starim. V katalogu predstavljeni načrti hiš so zasnovani tako, da omogočajo enostavno prilagoditev izbrani lokaciji (izoblikovanosti zemljišča) in izvajalčevim osebnim zahtevam, vezanim na tehniko gradnje (lesena, zidana), velikost tlorisa, razporeditev prostorov, likovni videz (obdelava stavbnega ovoja) in druge v okviru razpoznanih meril razvite podrobnosti. Vsi omenjeni načrti so razviti z upoštevanjem meril, ki značilno zaznamujejo arhitekturo koroških enodružinskih hiš (glej raziskavo Identiteta hiš na Koroškem). Poleg tega je katalog hiš dopolnjen z opisi posameznih stavbnih členov (okenski in vratni okvirji, okenska ter vratna krila, senčila, ograje), ki so uporabni tudi pri prenovah starih stavb, posebej v primerih izgube originala, ko izdelava replike ni več mogoča. Kaja Kotnik P O R T F O L I O

27


DIPLOMSKO DELO ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC

28

Avtor

Kaja Kotnik

Mentorja

doc. dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a. Jaroš Ocepek, u.d.i.a.

Leto izdelave projekta

2012

Oris problema

Problematika s pomanjkanjem šolskih prostorov v Slovenj Gradcu je prisotna že dalj časa. Pouk nekaterih oddelkov Šolskega centra trenutno poteka v najetih prostorih. Srednja zdravstvena šola in Srednja gostinsko, turistična in lesarska šola se nahajajo v prostorih, ki ponujajo slabe pogoje za specializirane ure pouka. Prav tako primanjkuje prostor za izvajanje športne vzgoje. Mestna občina Slovenj Gradec je tako izkazala namero o izgradnji novega šolskega sklopa in je zanj predvidela lokacijo med obstoječim objektom Šolskega centra na Koroški 11 in ob Celjski cesti, v podaljšku Gosposvetske ceste. Lokacija je sestavni del degradiranega mestnega tkiva. Med starim objektom na Koroški 11 in bodočo zgradbo bodoči investitor zahteva toplo povezavo, da bo omogočena uporaba nekaterih skupnih prostorov v obeh šolah. Centralno umestitev objekta v prostor omejuje potok Homšnica, ki razpolavlja dano lokacijo.

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

29


ARCHITEKTURBÜRO EVA RUBIN SODELOVANJE Z ARHITEKTURNIM BIROJEM EVE RUBIN , KLAGENFURT, AVSTRIJA Obdobje

2012 - 2015

Sodelovanje pri projektih

Sauna dr. Fellinger Stanovanjske hiše Wrienz, Pietsch, Nuart, Puschnig, Lentsch Obnova višje šole za modo in gospodarstvo, WIMO, Klagenfurt Stanovanjsko naselje Grette-Bittner Strasse, Klagenfurt (v gradnji) Notranja oprema stanovanja Böckel, Kammern Notranja oprema zdravstvene ordinacije Steinkellner, Kammern

30

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O

grafično oblikovanje gradiva za razstave, publikacije


SAVNA DR. FELLINGER (izvedba: 2013)

PRIVAT KAPELLE (izvedba: 2013, Holzbaupreis 2013)

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

31


OBNOVA VIŠJE ŠOLE ZA MODO IN GODPODARSTVO WIMO, KLAGENFURT, AVSTRIJA (izvedba: 2014)

32

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


NADGRADNJA PRIVATNEGA BAZENSKEGA KOMPLEKSA, STANOVANJE ZA PAR (izvedba: 2015-2016)

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

33


34

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


STANOVANJSKO NASELJE MŰHLGANG, KLAGENFURT, AVSTRIJA (1. nagrada na natečaju: 2011, izvedba: 2015-2017)

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

35


HIŠA VRHE

36

Projekt

Rekonstrukcija domačije Vrhe pri Slovenj Gradcu

Avtor arhitekture

David Mišič, Styria arhitektura, d. o. o.

Soavtorji

Sašo Žolek, u.d.i.a. Brigita Čas, u.d.i.a. Kaja Kotnik, m.i.a.

Avtor krajinske arhitekture

Aleš Koprivšek, u. d. i. k. a.

Velikost objekta

417 m2

Leto gradnje

2014-2015

Nagrada

ZELENI SVINČNIK 2016 (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

37


VERTIKALA-X D.O.O. SODELOVANJE Z VERTIKALA-X D.O.O.

38

Projekt

GrafiÄ?no oblikovanje poslovnega gradiva

Leto projekta

2014

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


Kaja Kotnik P O R T F O L I O

39


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ZAPOSLENA PRI MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Oddelek

Služba za odnose z javnostmi in promocijo

Delovno mesto

Arhitekt

Obodbje

Od marec 2016

Področja dela

Grafično oblikovanje Načrtovanje in izvedba sejemskih postavitev Načrtovanja in izvedbe promocijsko / oglaševalskih kampanj Načrtovanja in izvedbe javnih dogodkov / prostorska ureditev

40

Ka j a Kotni k P O R T F O L I O


INTERAKTIVNI RAZSTAVNI PAVILJON ZA PROMOCIJO PROJEKTU “20. MAJ - SVETOVNI DAN ČEBEL”

Kaja Kotnik P O R T F O L I O

41


KK_PORTFOLIO  
KK_PORTFOLIO  
Advertisement