Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF  SILVAVENTURA “U VOELT HET VERSCHIL”

KOJO KWAKYE 6 BOEKHOUDEN- INFORMATICA H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN 2017 - 2018


GEÏNTEGREERDE PROEF  SILVAVENTURA “U VOELT HET VERSCHIL”

KOJO KWAKYE 6 BOEKHOUDEN- INFORMATICA H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN 2017 - 2018


Woord vooraf In het laatste jaar van het secundair onderwijs moeten de meeste studenten uit het technisch onderwijs een geïntegreerde proef afleggen. Een geïntegreerde proef is een vakoverschrijdende proef waarbij men de kennis en vaardigheden van verschillende vakken tot een geheel brengt en deze zo goed mogelijk verwerkt. Het was uiteraard een zeer leerrijke uitdaging waarbij ik erg veel nieuwe dingen leerde. Er zijn erg veel personen die ik wil bedanken omdat zonder hen deze paper niet zo gemakkelijk geweest zou zijn. In het bijzonder wil ik mijn begeleiders van de geïntegreerde proef bedanken: Anja Faber, Erik Walgraef en Annelies Van Haegenbergh. Ze hebben mij erg veel geholpen in het proces van het opstellen van de geïntegreerde proef. Doorheen heel het jaar kon ik bij hen terecht met vragen. Anja Faber is ook mijn leerkracht bedrijfseconomie en wil haar nog eens speciaal bedanken voor het verschaffen van al de vakgerichte informatie voor deze proef. Verder wil ik ook mijn team bedanken, bestaande uit:Akram Ahannouch, Nassim Amghar en Ayman El Hassani. De tekstverwerkingsprogramma’s van Microsoft Office hebben ook een erg cruciale rol gespeeld in het opmaken van mijn geïntegreerde proef dus wou ik dit ook even vermelden. Ten slotte bedank ik ook mij leerkracht Nederlands, Gerrit Vosters, voor het nalezen en verbeteren van mijn eindrapport. Ik wens u veel leesplezier Kojo Kwakye


Inhoud Inleiding ............................................................................................................. 7 1.

Seminarie ................................................................................................... 10 1.1 Externe audit ............................................................................................ 10 1.1.1

Marktaandeel omzet .......................................................................... 10

1.1.2

Productiekost per eenheid .................................................................. 11

1.1.3

Aantal maanden eindvoorraad ............................................................ 12

1.1.4

Leverbetrouwbaarheid ....................................................................... 13

1.1.5

SWOT-analyse .................................................................................. 14

1.2 Naam, logo, huisstijl .................................................................................. 15 1.2.1

Naambetekenis ................................................................................. 15

1.2.2

Logo ................................................................................................ 15

1.2.3

Kernwoorden .................................................................................... 15

1.2.4

Slogan ............................................................................................. 15

1.2.5

Sjabloon .......................................................................................... 16

1.3 Kapitaalverhoging ...................................................................................... 17 1.4 Shareholdersanalyse .................................................................................. 22 2.

Bedrijfseconomie ........................................................................................ 27 2.1 FinanciĂŤle analyse van een concurrent ......................................................... 27 2.1.1

Het bedrijf ........................................................................................ 27

2.1.2

Verticale analyse ............................................................................... 28

2.1.3

Horizontale analyse ........................................................................... 32

2.2 Analyse van de jaarrekening ....................................................................... 34

3.

2.2.1

Verticale analyse ............................................................................... 34

2.2.2

Horizontale analyse ........................................................................... 38

2.2.3

Masterplan ....................................................................................... 41

Engels ........................................................................................................ 44 3.1 Businessplan ............................................................................................. 44 3.1.1

Business idea.................................................................................... 44

3.1.2

Company objectives .......................................................................... 45

3.1.3

Risk analysis ..................................................................................... 46

3.1.5

Product description ............................................................................ 46

3.1.6

Markets and marketing ...................................................................... 52

3.1.7

Financial forecast .............................................................................. 53

3.2 Promotion plan .......................................................................................... 54 3.2.1

Target Customers .............................................................................. 54

3.2.2

Promotional tactics ............................................................................ 54


4.

3.2.3

Costs ............................................................................................... 55

3.2.4

Defence of the plan ........................................................................... 55

Frans .......................................................................................................... 59 4.1 Annonce d’emploi ...................................................................................... 59 4.1.1

Préperation ...................................................................................... 59

4.1.2

Annonce........................................................................................... 60

4.2 Brochure .................................................................................................. 61

5.

4.2.1

La brochure ...................................................................................... 61

4.2.2

La préparation .................................................................................. 63

Godsdienst ................................................................................................. 66 5.1

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ................................................ 66

5.1.1

People ............................................................................................. 66

5.1.2

Planet .............................................................................................. 68

5.1.3

Profit ............................................................................................... 68

Besluit .............................................................................................................. 70 Logboek ............................................................................................................ 71 Bronnenlijst ...................................................................................................... 74


Inleiding “Great companies are built by people who never stop thinking about ways to improve the business.” Als ondernemer mag het nooit genoeg zijn. Bij Silvaventura streven wij steeds naar iets beters. Er waren veel commoties, twijfels en vragen. Hoe beginnen we eraan? Aan wie vragen we advies? Hoe moeten we samenwerken als één team? Dit zijn zorgen die we hadden bij het opstarten van ons bedrijf. Naarmate de tijd vorderde, hebben we een antwoord gevonden op de meeste vragen. In het kader van deze GiP hebben we het ecologisch kampeerbedrijf Silvaventura opgericht. Door de opdrachten die we doorheen het jaar kregen hebben we ons verdiept in het ondernemingsgebeuren. Als eerste kregen we onze vier opdrachten voor seminarie. Deze opdrachten bestonden uit een opdracht van een externe audit van het bedrijfsspel TopTeam, onze naam, logo en huisstijl creëren, het uitvoeren van een kapitaalverhoging en het presenteren van een shareholdersanalyse. Daarbij kregen we ook een opdracht voor bedrijfseconomie namelijk het analyseren van de jaarrekening.

Voor het vak Engels hebben we een businessplan voor Silvaventura opgesteld en dit dan ook gepresenteerd voor de vakleerkracht. We moesten hier ons business idee uitwerken, de markt onderzoeken en nog veel meer. Na deze opdracht hebben we ook een promotional plan opgesteld om ons te verdiepen in onze promotie wijze. Voor het vak Frans kregen we 2 opdrachten: het maken van een jobadvertentie en het creëren van een brochure om nieuwe klanten te lokken. Silvaventura had in het begin grote doelstellingen en verwachtingten. Dit kwam door de goede start dat we hadden. We kwamen er snel achter dat het niet altijd zo goed zou blijven. Gelukkig herpakten wij ons en konden we altijd oplossingen vinden voor onze problemen. Deze kunt u duidelijk zien in de bijlagen, bij de boekjaren.

Ik wens u veel leesplezier.


SEMINARIE

9


1. Seminarie 1.1 Externe audit Voor de eerste taak van seminarie werd ons gevraagd om enkele cijfers te analyseren die we kregen tijdens de Topteam simulatie in Thomas More. Achteraf stuurden we de analyse door naar Rob Frederix, de spelleider. Het was een inleidende opdracht naar aanleiding van de geĂŻntegreerde proef.

1.1.1 Marktaandeel omzet 1.1.1.1 Berekening Het marktaandeel omzet voor het standaardproduct is 6,94%, die van het luxeproduct daarentegen bedraagt 11,70%.

1.1.1.2 Beoordeling Met onze cijfers scoren we totaal niet slecht in onze markt aangezien er tien teams waren. Het gemiddelde marktaandeel was 10%, we zaten steeds boven dat gemiddelde. We hebben een groot marktaandeel en daarom zijn wij dus ook een van de grootste spelers op de markt.

1.1.1.3 Bijsturing In principe zouden we een nog hoger marktaandeel kunnen behalen door meer winst te maken. Dit kan door kosten te besparen bij de productie. We mogen niet vergeten dat we marktleider zijn, wat ons een doelwit maakt voor de concurrenten. Iedereen focust zich op de succesvolste, maar omdat we zodanig op de hielen worden gezeten, moeten we telkens onze strategie creatief en innovatief aanpassen, zodat we de concurrentie toch een stapje voor kunnen zijn.

10


1.1.2 Productiekost per eenheid 1.1.2.1 Berekening Om dit resultaat te bekomen moesten alle productieaantallen vermenigvuldigd worden met hun productiekost om ze vervolgens op te tellen. Dit moest gedeeld worden door de som van alle productieaantallen.

1.1.2.2 Bespreking We produceren aan de laagst mogelijke prijs voor een optimale afzet. Bij jaar 1 is het bij de gemiddelde productiekost voor luxeproducten nog iets lager omdat we ons niet volledig hebben gefocust op de productie en zo kosten hadden bespaard. Een lage kostprijs is erg belangrijk, het heeft een enorme invloed op het resultaat. Onze kostprijs is erg gunstig voor ons resultaat op het einde van elk jaar.

1.1.2.3 Bijsturing Momenteel doen we het heel goed aangezien we veel produceren aan een lage prijs. Dit is dan ook te zien aan de resultaten. We komen zeer gemakkelijk aan het break-even punt waardoor we erg veel winst kunnen maken.

11


1.1.3 Aantal maanden eindvoorraad 1.1.3.1 Berekening Het aantal maanden eindvoorraad is voor de standaardrugzakken 10,62 maanden, die van het luxeproduct is 4,44 maanden.

Om dit resultaat te bekomen moest de eindvoorraad gedeeld worden de vraag in de maand januari.

1.1.3.2 Bespreking Onze eindvoorraad bij de beide producten ligt extreem hoog in ons beginjaar. De eindvoorraad uitgedrukt in aantal maanden is zeer drastisch verlaagd in jaar 2. We hadden begrepen tijdens het spel dat je niet teveel moet produceren zodat je kosten kan besparen. In het laatste jaar wilden wij zeker voldoen aan de vraag van de standaardrugzakken. Vandaar dat we een grote eindvoorraad hadden. Dit is in het echte leven wel een enorm risico, want een groot bedrijf moet kunnen innoveren en als je dezelfde boekentas het volgend jaar blijft verkopen zal het product technische slijtage krijgen. Hierdoor zullen de klanten overschakelen naar de concurrentie die wel vernieuwende producten kan aanbieden.

1.1.3.3 Bijsturing We kunnen een machine minder gebruiken voor de productie van onze standaard goederen. Door deze verandering zal het mogelijk worden om minder voorraad te hebben tegen het eind van het jaar Dit kan een grote stap zijn richting een ideale eindvoorraad. We moeten ervoor zorgen dat we aan de vraag kunnen voldoen.

12


1.1.4 Leverbetrouwbaarheid 1.1.4.1 Berekening

1.1.4.2 Bespreking We presteren bijna ideaal als het over leveren van goederen en diensten gaat. We halen in jaar 2 en 3 het maximum. Dit is zeer goed. Dit stimuleert het consumentenvertrouwen enorm. Wat ook zeer goed is. Dit houdt de klant tevreden en tevreden klanten zijn klanten die blijven. Een klant aanwinnen is ĂŠĂŠn ding maar een klant behouden is totaal iets anders. De klant moet het gevoel krijgen dat hij op je kan rekenen als hij/zij een product nodig heeft. Dit kan tevens ook een grote troef zijn op commercieel gebied. Je kan advertenties maken en erbij vermelden dat je op het gepaste tijdstip en de gepaste plaats levert.

1.1.4.3 Bijsturing Verder waken zoals in de laatste 2 jaar en zo telkens het consumentenvertrouwen verbeteren. Op deze manier kunnen we zo het marktleiderschap verder zetten.

13


1.1.5 SWOT-analyse Met de SWOT-analyse willen we een bepaald beeld creĂŤren van onze onderneming. Elke letter staat voor een bepaald woord, Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door deze punten aan te kaarten kunnen we rekening houden met bepaalde factoren om ongewilde situaties te vermijden.

14


1.2 Naam, logo, huisstijl 1.2.1 Naambetekenis Een naam met betekenis voor onze onderneming was geen snelle beslissing door de meningsverschillen. Uiteindelijk zijn we toch tot een besluit gekomen. Voordat we onze naam gingen bekendmaken, moesten we opzoeken of de naam wel degelijk niet al bestond op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Door heel wat woorden met elkaar samen te voegen kwamen we op het woord ‘Silvaventura’. ‘Silva’ betekent in het Latijn ‘woud’ en daar hebben we ‘aventura’ aan toegevoegd, wat ‘avontuur’ betekent in het Latijn. Deze twee woorden hebben we gekozen omdat het samen mooi en vloeiend klonken. Daarnaast willen we de klanten het gevoel geven dat ze zich kunnen ontspannen tijdens het kamperen in het bos.

1.2.2 Logo Als logo hebben we het eerder simpel gehouden want hoe simpeler het ontwerp is hoe beter de kwaliteit van het logo. Ons logo bestaat uit de naam ’Silvaventura’ en een getekende boom. We kiezen voor een groene kleur. Groen staat voor alles wat met natuur te maken heeft. Bovendien is de natuur één van de beste gebieden om te gaan kamperen.

1.2.3 Kernwoorden Kwaliteitsvol, klantvriendelijkheid, ecologisch, ethisch, betrouwbaar, georganiseerd, bekwaam, competent, creatief, … Dit zijn een aantal kernwoorden waaraan we dachten wanneer we aan het onderwerp ‘kamperen’ dachten. Dit zijn de waarden waar onze onderneming voor staat. Onze doeleinden zullen altijd streven naar deze principes.

1.2.4 Slogan Onze slagzin gaat als volgt: ‘Silventura, u voelt het verschil’. We vonden deze slagzin het beste passen bij onze naam. Met deze slagzin zorgen we ervoor dat de klanten meer interesse zullen hebben in onze onderneming. Wat voor verschil maakt Silventura? Dit zal de meest voorkomende vraag zijn van de potentiële klant.

15


1.2.5 Sjabloon Het was deel van de opdracht om een sjabloon te maken dat dan beveiligd zou moeten zijn en dat we dan zouden kunnen gebruiken om onze brieven te schrijven. Zo hebben we een vaste lay-out en kunnen de klanten ons direct herkennen aan het sjabloon.

16


1.3 Kapitaalverhoging Voor de derde opdracht hebben we onze groep in twee kleine groepjes verdeeld. Ayman en ik hebben onze aandeelhouders moeten overtuigen om een kapitaalverhoging te krijgen. We zouden dat bedrag gebruiken om te investeren in zonnepanelen en nieuwe machines. Voor deze opdracht hebben we verschillende berekeningen moeten maken. De opdracht hebben we voor de klas moeten presenteren. Hieronder kunt u de slides bekijken.

17


18


19


20


21


1.4 Shareholdersanalyse Ik heb drie bedrijven op moeten zoeken die zich bezig houden met het produceren van groene energie. Ik heb de bedrijven met elkaar vergeleken en uitgelegd waarom ik per se in hun wou investeren en niet in andere bedrijven. Dit gebeurde ook in de vorm van een presentatie voor de klas. Hieronder kunt u de slides bekijken.

22


23


24


25


BEDRIJFSECONOMIE

26


2. Bedrijfseconomie 2.1 FinanciĂŤle analyse van een concurrent 2.1.1 Het bedrijf De Kampeerder, open sinds 9 maart 1995, is een outdoor speciaalzaak in het centrum van Antwerpen en specialiseert zich in het verkopen van kampeergerei en allerlei verschillende soorten outdoor spullen. Ze verkopen alles van kleding, schoen, tenten, scoutsgerei, winterkledij tot trekspullen. De Kampeerder staat voor mensen die je graag verder helpen vanuit hun in-the-field ervaringen. In hun gamma van meer dan 250 outdoor merken vind je een ruime keuze aan wandel-, kampeer-, klim-, en trekkingsmateriaal. Bij De Kampeerder op de Frankrijklei ligt de focus op huttentochten, stevige trekkings, backpacking, klimmen en alpinisme. Bij de Kampeerder in de Leopoldstraat ligt de focus op kids, familie, kamperen, scouts, outdoor fashion, dagwandelingen en lichte trekking.

27


2.1.2 Verticale analyse 2.1.2.1 Current ratio Ondernemingen willen niet voor de verrassing komen te staan dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Daarom houden ze altijd nauwlettend in de gaten of er voldoende geld op de bank staat of in hun kas zit, waarmee ze op korte termijnbetalingen kunnen doen. Een manier om dit in na te gaan is door het berekenen van de current ratio.

Current ratio 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

-

2016

2015

2014

De formule van de current ratio =

Als de current ratio groter is dan 1 betekent dit dat de onderneming zijn schulden op korte termijn kan afbetalen. Als dit getal kleiner is dan 1 zal de onderneming hier moeite mee hebben. Bij het analyseren van de current ratio van De Kampeerder stellen we vast dat deze onderneming in 2014 een zeer zwakke liquiditeit had in vergelijking met 2015. De oorzaak van de lage liquiditeit in 2014 ligt aan de hele hoge schulden op korte termijn die ze dat jaar hadden. Die daalden in 2015 en 2016 maar de vlottende activa namen wel toe die jaren. Hierdoor ontstond er een stijging van de liquiditeit. Deze stijging kwam terecht op een positieve current ratio van 2,00. Dit is erg goed en betekent dat de onderneming in 2015 geen problemen had met het terug te betalen van de schulden op korte termijn.

2016 Current ratio

2,00

2015 270%

28

1,13

2014 153%

0,74


2.1.2.2

Quick ratio

De quick ratio is een getal dat de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden kleiner dan 1 jaar weergeeft, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de voorraden. De quick ratio wordt ook wel acid test ratio genoemd. Het doel van de berekening is om te kijken of er voldoende geld op de bankrekening staat en of er op korte termijn genoeg geld beschikbaar is om alle rekeningen op korte termijn te kunnen betalen.

Quick ratio

2016

2015

2014

0,85

0,61

0,28

De formule van de quick ratio =

Als dit getal groter is dan 1 kan de onderneming haar schulden kleiner dan 1 jaar afbetalen, zonder rekening te houden met de voorraden.

Quick ratio 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2016

2015

2014

De quick ratio ligt in 2014 zeer laag. Ze hadden namelijk erg veel schulden op korte termijn waardoor ze te kampen kregen met een zwakke quick ratio. Maar dit hebben ze kunnen oplossen in het jaar 2014 waar ze bijna een halvering hadden van hun schulden op korte termijn en slechts een lichte stijging noteerden bij hun vlottende activa. De voorraden waren ook toegenomen dus werd de teller van de breuk ook nog eens verminderd. Er is duidelijk een mooie stijging zichtbaar en dit laten ze ook zien in 2016. Ze zijn er in geslaagd hun schulden op korte termijn te halveren ten opzichte van 2014. Dit is ook duidelijk te zien met deze toename in verhouding met de vorige jaren.

29


2.1.2.3

Solvabiliteit

Solvabiliteit 42% 40% 38% 36% 34% 32% 2016

2015

2014

Solvabiliteit is een financiĂŤle ratio die de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Deze ratio wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiĂŤle gezondheid van een bedrijf op lange termijn. Het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de schulden op lange termijn te kunnen terugbetalen. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal kunnen aflossen. De minimumnorm voor een goede solvabiliteit ligt tussen de 0.25 en 0.40. Als een onderneming naar een financiĂŤle instelling stapt om een lening aan te vragen, wordt er meestal verwacht om een solvabiliteit te hebben van 33,33%. Hierbij wilt de bank zichzelf beschermen om zeker te zijn dat de onderneming de lening zonder problemen kan afbetalen.

De formule voor de solvabiliteit =

Voor De Kampeerder is de solvabiliteit zeker een punt om over te pronken. Ze hadden in 2014 een klein tekort volgens de minimumnorm maar dat is niet zo erg omdat ze zich in 2015 herpakken met een bijna verdubbeling van de solvabiliteit. Dit hebben ze te danken aan het feit dat er in 2015 een stijging van het eigen vermogen was. Ze hebben hun reserves in 2015 bijna verdubbeld waarvan een stijging van de solvabiliteit het gevolg was.

Solvabiliteit

2016

2015

2014

41%

41%

35%

Hun overgedragen winsten van het vorige jaar zijn gestegen met 34% waardoor het eigen vermogen nog meer steeg. In het volgend jaar is het constant gebleven.

30


2.1.2.4

Rentabiliteit

Onder rentabiliteit van het eigen vermogen wordt verstaan de verhouding tussen de nettowinst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het eigen vermogen waarmee die opbrengst is verkregen. Het is de mate waarin het eigen vermogen winstgevend is.

Rentabiliteit EV

2016

2015

2014

-4%

18%

46%

De rentabiliteit van het eigen vermogen = We kunnen hier zien dat de rentabiliteit daalt met de jaren. Dit komt doordat het resultaat na belasting sterk is gedaald in 2016 vergeleken met 2014 en het eigen vermogen bleef elk jaar stijgen. Deze ratio moet wel met de nodige voorzichtigheid worden bekeken omdat men geen rekening houdt met de manier waarop een onderneming zich financiert.

31


2.1.3 Horizontale analyse 2.1.3.1

Bedrijfskosten

Aan de hand van de horizontale analyse is het veel makkelijker om cijfers van meerdere jaren te interpreteren en begrijpen. We gaan nu eerst een kijkje nemen naar de bedrijfskosten van de voorbije 3 jaren. We nemen als basisjaar 2013.

2016

2015

2014

Bedrijfsresultaat 761509,00

101% 757586,00

101% 752266,00

100%

We merken hier dat over de laatste 3 jaar er zo goed als geen veranderingen voorkomen bij de bedrijfskosten. De veranderingen zijn minimaal. Dit komt omdat ze elk jaar ongeveer evenveel aankopen hebben gedaan de laatste 3 jaar.

2.1.3.2

Brutomarge

Brutomarge

2016

2015

2014

916488,00

81% 2174580,00

191% 1135921,00

100%

In 2013 had De Kampeerder een brutomarge van 1 465 374,00 EUR. Dat is gedaald een jaar later met 22,48%. Er is duidelijk te zien dat de brutomarge de laatste 3 jaar in een dalende lijn gaat.

2.1.3.3

Bedrijfsresultaat

2016

2015

2014

-6% 993152,00

296% 336041,00

Bedrijfsresultaat 19464,00

100%

. In 2014 is er een halvering van het bedrijfsresultaat in vergelijking met het jaar daarvoor en in 2015 is het nog eens met 12,35% gedaald. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat ze minder afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriĂŤle en materiĂŤle vaste activa zouden hebben. Ook zijn er nog verschillende diverse bedrijfskosten. Hierdoor is er een daling van de bedrijfsopbrengsten en ook het bedrijfsresultaat te noteren.

32


2.1.3.4

Personeel

PERSONEEL

2016

2015

2014

Deeltijds

9

10

7

Voltijds

5

5

7

Het personeel heeft niet echt een enorme verandering ondergaan. Dit is ook redelijk logisch omdat men niet in zo een korte tijd telkens nieuw personeel wil aannemen. Ze begonnen in 2014 met een 7-tal voltijdse en ook deeltijdse arbeidskrachten. In 2015 is er geen verandering gebeurd. Maar er komt pas een wending in het jaar 2016 waar men twee voltijdse werknemers ontslaat en 3 nieuwe deeltijdse personeelsleden aanneemt. Het is ook mogelijk dat 2 van die voltijdse werknemers simpelweg deeltijds zijn gaan werken.

33


2.2 Analyse van de jaarrekening 2.2.1 Verticale analyse 2.2.1.1

Solvabiliteit

Solvabiliteit

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

60%

63%

67%

De Solvabiliteit is een financiĂŤle ratio die de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Als een onderneming voldoende eigen vermogen heeft, is ze solvabel. Anderzijds kan het eigen vermogen te klein zijn om de schuldenlast op te vangen. Vanaf dat de solvabiliteit onder 33% valt, spreken we over een negatieve solvabiliteit in de ogen van een financiĂŤle instelling.

Solvabiliteit 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Silvaventura heeft een uitmuntende solvabiliteit over de voorbije drie jaren. Dit is te wijten aan de extreme groei van de reserves (toename van 7 miljoen). Dit is niet het enige wat voor een verbetering van de solvabiliteit heeft gezorgd, de daling van de schulden op lange termijn heeft zeker een grote rol gespeeld. De schulden op korte termijn hebben bij ons geen belang gehad omdat we er geen hebben.

34


2.2.1.2

Rentabiliteit Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

10%

14%

11%

Rentabiliteit EV

De rentabiliteit laat zien hoeveel nettowinst een onderneming heeft kunnen realiseren met het ingezette eigen vermogen. We kunnen dus zien in welke mate het eigen vermogen winstgevend is.

Rentabiliteit EV 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

In het eerste jaar hebben we een rendement van 10%, dit betekent dat we per 100 euro geĂŻnvesteerd EV 10 euro meer krijgen. Silvaventura heeft telkens een goede rentabiliteit van het EV met een hoogtepunt in het tweede jaar van 14%. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat deze ratio niet laat zien op welke manier een onderneming zich financiert.

35


2.2.1.3

Current ratio

De current ratio of liquiditeit in ruime zin geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen. Op basis van de uitkomst van de current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald. Zo kan de onderneming liquide zijn als ze de schulden op korte termijn kan betalen en zo niet is ze niet liquide. Als de liquiditeitsratio kleiner is dan ĂŠĂŠn dan is de onderneming niet in staat haar schulden op korte termijn te betalen.

Current Ratio

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

6,64

6,02

5,79

Current Ratio 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Als de quick ratio goed is dan is het vanzelfsprekend dat de current ratio even goed of zelfs beter is. Dit zien we hier ook terug, ook daalt de current ratio over de jaren heen (van 6.64 naar 5.79) maar het blijft nog steeds zeer goed. Het kent wel een minder harde daling ten opzichte van de quick ratio (daling van 0.85).

36


2.2.1.4

Quick ratio Quick Ratio

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

5,09

4,77

3,66

De quick ratio, acid ratio of de liquiditeit in enge zin geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden kleiner dan één jaar weer, zonder rekening te houden met de voorraad. De voorraden worden van de vlottende activa afgetrokken omdat ze minder snel in geld om te zetten zijn. Quick is dan ook het engelse woord voor ‘onmiddellijk, snel’. Het doel van het berekenen van deze ratio is om na te gaan of de onderneming op korte termijn genoeg middelen heeft om alle schulden kleiner dan één jaar te kunnen betalen. De schulden kleiner dan één jaar kunnen we ook beschrijven als onze leveranciers.

Quick Ratio 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Silvaventura heeft een zeer goede quick ratio. In het eerste jaar kunnen we onze leveranciers 5 keer betalen met de middelen die we op dat moment ter beschikking hebben. We zien het over de jaren heen dalen naar 3.66 (afgenomen met 1.43). Ondanks dat het is gedaald is het nog steeds een behoorlijke quick ratio.

37


2.2.2 Horizontale analyse 2.2.2.1

Eigen vermogen Jaar 11

%

Jaar 12

%

Jaar 13

26 145 000,00

76,61%

30 474 000,00

89,29%

%

Eigen vermogen

34 129 000,00 100,00%

Als we het eigen vermogen van de boekjaren 11, 12 en 13 met elkaar vergelijken dan zien we een positieve evolutie. Over een periode van 3 boekjaren is ons eigen vermogen met 30,54% gestegen, wat best veel is. Dit is vooral te wijten aan de sterke toename van onze reserves in die periode. We hebben ervoor kunnen zorgen dat onze reserves zijn verdubbeld in de drie boekjaren.

Duizenden

Eigen vermogen 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

38

Jaar 13


2.2.2.2

Omzet Jaar 11

Omzet

%

Jaar 12

%

Jaar 13

28 286 000,00 104,14% 28 717 000,00 105,72% 27 162 000,00 100,00%

In het eerste jaar hebben wij een redelijk hoge omzet. We waren hier nog niet helemaal tevreden mee omdat de kosten nog een hele grote hap nam van onze omzet. We wilden hier verandering in brengen door onze omzet te vergroten en tegelijkertijd ook onze kosten te verlagen. Dit hebben we kunnen realiseren in het volgend boekjaar, het jaar waarin we onze hoogste omzet hebben gerealiseerd. Dit is het jaar waar de kosten in verhouding met de omzet het laagst is. Ons laatste boekjaar was ook geslaagd. Hoewel onze omzet lager was dan de voorbije

Omzet Duizenden

%

29 000,00 28 500,00 28 000,00 27 500,00 27 000,00 26 500,00 26 000,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

boekjaren, hebben we nog steeds een hoge winst kunnen realiseren.

39


2.2.2.3

Resultaat van het boekjaar

Bedrijfsresultaat

Jaar 11

%

Jaar 12

%

Jaar 13

%

2 623 000,00

71,76%

4 329 000,00

118,44%

3 655 000,00

100,00%

Silvaventura behaalde steeds een prachtig bedrijfsresultaat. We hebben ervoor gezorgd dat onze opbrengsten steeds hoger lagen dan onze kosten. Het was niet makkelijk omdat we het risico hadden om klanten mis te lopen bij onze concurrenten doordat we onze kosten probeerden te drukken. We stellen vast dat 2012 een beter jaar was dan 2013, maar we geloven erin dat de verandering van de productie ons zal bevoordelen op lange termijn.

Duizenden

resultaat v/h boekjaar 5 000,00 4 500,00 4 000,00 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

40

Jaar 13


2.2.3 Masterplan Als bedrijf is het belangrijk dat we enkele doelstellingen voorop zetten zodanig dat we een doel hebben om naar te streven. Dit werkt motiverend voor zowel ons bedrijf als voor onze werknemers. Een eerste doel is om als onderneming te blijven groeien in de toekomst. We zullen dus overwegen om meerdere nieuwe vestigingen in het buitenland te openen. In 2019 willen we onze solvabiliteit verhogen. Dit zullen we doen door een deel van de winst van boekjaar 13 terug in Silvaventura te investeren. Dit hebben we al het jaar voordien gedaan. Het zorgt ervoor dat we stevig in onze schoenen staan als bedrijf. Een tweede doelstelling is om onze schulden op lange termijn te doen dalen tegen 2020. Op die manier moeten we geen rekening meer houden met nog maandelijks/jaarlijks af te betalen leningen en worden we minder afhankelijk van banken. De solvabiliteit van Silvaventura is over de jaren heen toegenomen. Op 3 jaar tijd is deze ratio gestegen tot 67%. Dit wil zeggen dat een groot deel van ons totaal vermogen bestaat uit eigen vermogen. We streven als onderneming naar een solvabiliteit van 75% tegen 2020. De liquiditeit is op dit moment goed. We kunnen onze leveranciers ruim op voorhand betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie geraken, dan kunnen we onze werkmiddelen snel omzetten in geld zowel op korte als op lange termijn.

41


42


ENGELS

43


3. Engels Voor het vak Engels hebben een Business Plan en een Promotion Plan moeten opstellen. In de Business Plan werden de Company Objectives, Business Idea en de Markets and Marketing besproken. Daarnaast hebben we ook nog een Risk-Analysis en een organogram gemaakt. Ook hebben we enkele van onze producten beschreven in de Product Description. Naast de Business Plan moesten we ook een Promotion Plan maken. Daarin mochten we één of twee strategieën voorstellen om reclame te maken voor Silvaventura en onze producten. Ik heb de kosten berekend en ik ben dan nagegaan of we het zonder probleem kunnen uitvoeren. Ten slotte heb ik mijn Promotion Plan verdedigd met enkele argumenten.

3.1 Businessplan 3.1.1 Business idea Slivaventura is a company that provides the customer with outstanding quality of material for an ecological and reasonable price. Our main focus is to give something back to society and to satisfy the customer’s need. We offer a wide assortment of clothes. We focus on the more younger group of people. We think that they could be our biggest potential group of customers. We provide them with a stronger but slightly lighter material. We also offer the more basic camping stuff for the average, recreational camper. Next to camping and mountaineering goods, we also offer cookware, clothing and lighting for our customers.

44


3.1.2 Company objectives Business Objectives Maintaining profitability:

Personal Objectives 

Leadership: Our directors try to lead

Making sure revenue stays ahead of

the company at the best of their

costs, ensuring a good cashflow.

abilities and are learning how to get even better at it at the same time. Listening to their issues, either if it’s

Customer service: Adjusting

about their experience in the

our products to the

workplace or in their personal lives,

customer’s needs.

and trying to find a solution together.

Innovation: Making sure our

Employees: Our employees are willing

products are made of the

to grow both in this company and in

finest materials for a

life. Learning how to work as part of a

reasonable price.

team is useful and fun for both the individual and the team.

Growth: Trying to maintain the growth percentage of the previous years, but trying to get at least a 12 percent growth in revenues and earnings within each year.

Employees: Making sure our employees are happy with the work situation by ensuring an enjoyable workplace and giving

generous holidays.

45


3.1.3 Risk analysis

Strengths:

Weaknesses:

unique name

extensive range

strong team

shareholders

Opportunities:

national market

no sponsorship

Threats:

big capital

competitors

quality products

financial risks

advertising

developing a website

3.1.5 Product description 3.1.5.1

Backpacks

Our backpack assortment has come a long way since the start of our company. That is why today it is one of our widest assortments in our company. All our backpacks are made in a worker friendly environment and made with the best materials. The “Practical Ko” is the most expensive backpack in our assortment. Not only is the backpack the most comfortable, it is also the only one capable of supporting over 50lbs. It features a unique waist belt that transfers most of the backpacks load to your hips instead of your back. Its giant “U” shaped zipper running around the front side of the pack gives it easy access to all belongings. It is water resistant and very durable. If you are a regular camper and like to bring lots of stuff, this is the perfect backpack for you. It features a pack cover accessory that shields your pack against all elements.

46


Our second model is the “Soprano” and is one of our more accessible backpacks with a decent price for all customers. The backpack is a lighter variant than all our other models which

makes

it

very

comfortable

with

its

awesome

ventilation. It is made of 87 % recycled materials. It is not made for long trips but rather for short day trips. That’s why they can’t hold more than 40lb loads. When wearing the pack, you will notice there is no pressure point. This is because the REH suspension makes it pressure free. It features two possible accessories: The Eagle Cosmos Hydraulics Reservoir which is available in 1.5, 2 and 2.5-liter versions and the UL Raincover which comes in 3 different sizes.

Our third and most notable model is named the “Ice”. Its design is made to keep the weight at the minimum. It is made of durable materials that are capable to resist every weather situation. The frame is made of foam padding and removable aluminum stays. It seems a very simple concept but it is very effective and even feels sturdier in comparison to other light backpacks. The backpack is completely waterproof and has no chance of getting your contents wet. It has built-in sleeves which makes it possible to wear the pack as an extra jacket. It comes in 2 different colors (black & white) but offers no extra accessories.

The “Fenlet” is our fourth and second to last model. This particular backpack is not used for outdoor camping but rather for indoor. It can be used as a bag to carry your laptop or just as simple school

47


backpack. The bag has a special section that unfolds to lay flat on the X-ray belt to increase speed and convenience when checked. Equipped with lower and hidden pockets for valuables. The back panel is designed to slip over trolley handles. All materials are made locally, without exportation or importation.

Our fifth and last model is named “Solar� and features a very special new idea. The backpack is equipped with solar panels. This way you can power any electronic device as long the sun is shining onto the solar panels. Most smartphones are fully charged with only 4,5 hours of sun. That is 2 hours of energy for every hour of sun. Of course they are protected with a thick plastic layer to prevent any damages. The compartment behind the panels is also used as a storing unit. The big main compartment is capable of holding a good 20lbs. With this backpack we hope to influence other companies in following our idea. It not only lessens the use of power but it is also easier, no more last minute charging when leaving your home.

48


3.1.5.2

Tents

Our tent assortment may not be as large as our backpack assortment but this also has to offer some significant items. Just like our backpacks are all items made in a worker friendly environment and with the best materials. The most pricy but without doubt best tent in our assortment is the “Kingdom”. It is amongst our largest tents and is divided into two rooms. With an easy setup and countless pockets inside the tent itself, it is truly perfect for camping. The tent is attachable to your backpack for easy transportation. The tent is fully customizable and fully water resistant. Multiple applications are available for sale alongside this tent as well as different versions of it. An 4- and 8 person version is available, each equipped with the “Kingdom garage”. This is basically an expansion. Nicer for walk-in campsites a short distance from where your car or van is parked.

One of our nicer models is the “Fast Pitch”. It is 100 % made of recycled materials which is good for our environment

and

proofs

our

company

goals.

Unfortunately it results in a slightly less comfortable ventilation. This is why it is made for mellower locations. The Karlstad has a rather more complex setup than other tents but this insures the stability and durability of it during heavier weather conditions. The tent is not a remarkable large or big tent but it is ideal for long or medium distance trips. It comes with a detachable “patio” for hanging out, equipped with a bug net to get rid of any pesky insects.

49


3.1.5.3

Cooking Equipment

Camping requires a lot of energy, and travelling with all sorts of food requires even more energy. That is why a cooking set is essential on a big camping trip. All of our models are made in a very efficient way. Our most fuel-efficient model is named the “LETSO” and truly deserves its title. This is because it’s made out of a very thick and insulating material. It has an automatic switch that turns off and notifies the user after a certain amount of time. The time it takes to boil is one of the more notable features; only a small 2 min and 30 sec. It comes with an integrated canister that needs to be refilled after it has been emptied. The Windbreaker truly deserves its name, as it never shuts down no matter the strength of the wind. The set is completely demountable which

makes

it

easy

to

store

away

for

next

time.

Unfortunately, the weight is the only factor in which our model does not exceed. Multiple options as the hanging kit and coffee grinder are available for a small extra price.

Our second and last model is called the “Dragonfly”. With this model, your backcountry becomes as stable and controllable as your own kitchen back at home. Because of its heavy frame and large packed size, it is more suitable for base camp instead of backpacking trips. When activated the stove becomes very loud, scaring away any predators or other animals in the vicinity. Almost everything can be cooked on this stove, from gourmet dishes to a simple pizza. The model comes with 2 x 300oz fuel bottles. An expedition service kit is available for sale as well.

50


3.1.5.4

Accessories

Your camping trip is not complete without some of our accessory items. These will make your trip a whole lot easier. Of course, if you want the real camping experience you wouldn’t need any of these items. The Swiss army knife should be in every camper’s back pocket. With over 30 tools it is a must have if you are someone that always needs a knife in hand reach. The tools are used for small work and must certainly not be used for heavy usage. The knife has a multi-tool system that can all be easily opened. The blades and scissors are very durable if used the right way.

If you are someone who takes long trips far into the wilderness, you will surely need a GPS tracker in case you ever get lost. Our latest model is the perfect device for that. It shows your location on a build in mini-map and is equipped with tons of little features like a tracker. With this app, you will be able to see which route you took. Another must need feature is that you can use the device to text contacts. The device is paired with a commercial satellite which enables you to call and text. Its case can withstand almost anything except for water. That’s why we included a flotation case to prevent this from happening. This way the device is almost indestructible.

The “Diamond” is one of the best sets of trekking poles on the market at the moment. They are light but yet strong and can be used for relaxing hiking trips or intense climbing sessions. They bring the best in both these situations. Equipped with antishockers, these will give you a walking experience to remember for ages. The pole itself is made out of very durable and, most important, recyclable material. The handle is made out of recycled cork which gives the user some grip. You can store these in your backpack as they are collapsible.

51


3.1.6 Markets and marketing 3.1.6.1

Customers

We are a market-driven company that sells their products to all kinds of people but mainly we attract those who are always on the move, motivated and laid-back. Our customers come from different places in Belgium and we sometimes conceive customers from the Netherlands who come to set their camping spot in Belgium. Many come to us for camping equipment because our products are ecologically and environmentally friendly and this for a reasonable price. We also get clients that come to us for help. Our peak seasons are in fall, spring and summer, it is at these moments that we sell the most. Our customers mostly come for our comfort backpacks and unique cooking equipment.

3.1.6.2

Competition

Our competition consists of a few similar camping companies to ours but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are also becoming our competitors. The similar companies are set locally, so we should really strive to outgrow them to become internationally competitive. Their company’s strengths consist out of good productivity of products and huge familiarity. Their biggest weakness is the competition they have and the fact that they don’t manufacture in an ecological way. With our goals, we tend to achieve a better environment for us and nature itself. We could compete successfully against our competition. We stand out by selling our products for a fair price and we produce them environmentally friendly.

3.1.6.3

Marketing and promotion

As mentioned before we would like to have better understanding of our consumer’s buying trends. We plan to hand out surveys to see what our customers really want and to give our customers to chance to share their ideas with us. This way not only do we get to know the need of our clients better but we also create a bond with them. By that we are letting them know that their opinions matter to us. For advertising, we have billboards and commercials that you see regularly on tv and on YouTube. It shows a group of people or, sometimes, an individual who is camping at night enjoying his hot cup of chocolate milk and watching the stars. This shows the comfort he is in. During trade shows we present our products to prospects. We give them a chance to get to know us as a company and the products we sell. We explain how they’re made and were our raw materials come from.

52


3.1.7 Financial forecast We initiated a capital increase of € 500 000,00 which has been accepted by our staff members. This brings our equity to a higher rate which also leads to a positive change of our profit. We want to open a new location for our company. This expense involves a lot of costs, but we calculated that we will have more profits than costs at the end of the year. In this increase of capital, we also want to include the costs of a new installation which should decrease our waste and energy levels. We have to sell precisely 3773 units of our product to hit break-even. From this point on we will start to make profit. 25 000 000,00€ 20 000 000,00€ 15 000 000,00€ TK

10 000 000,00€

TO

5 000 000,00€ 0,00€

53


3.2 Promotion plan Als tweede taak voor Engels moesten we een promotieplan opstellen waarbij we een promotie voorstellen en deze dan volledig uitwerken.

3.2.1 Target Customers Silvaventura is a company with a wide variatiety of goods. Our main target are people who have never been camping before, casual campers. Our products our very easy to use for example our tent, you can put it up in 6 simple steps. This is why we would like to get the attention of camping newbies. The best camping experience is available at Silvaventura.

3.2.2 Promotional tactics We are going to distribute flyers, this is an easy way of promoting. If we hang them around town we will attract a lot of attention. We were thinking about making a video but the costs of filming and editing an advertisements are high these days. Our main objective is to make it as attractive as possible, we need to get the attention of the people who pass by the flyer. We could try and add as many illustrations as possible, but a picture of a tent won’t catch people's attention so easily. Using the company’s colors is a must but we need to make it conspicuous. Furthermore, it has to be the best flyer ever. We also plan to have advertisements on big tv-stations who are affiliated with nature and travelling. For example: National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet. People who usually watch these kind of channels are interested in travelling and nature. This is another way to efficiently target our potential customers. These advertisements would be very short and to the point to boost our brand awareness and reputation. We realise that through this medium we will not only reach people in their 20’s and 30’s but also reach an audience much younger and older. But we think this would still be a great investment because it will still get our brand name out there. People will start talking about it and that is free commerce. This way we may also spark the interest of traveling to the younger generation. This would mean more customers for us.

54


3.2.3 Costs Silvaventura already has a printer so we won’t have any costs to print the flyers. We still need a designer and students. We looked on the internet and found a designer who will work for 100 EUR an hour. Normally he would have to design the flyer himself, but we already have an example so he only has to take over the sketch. The students will be paid by the government, our company will only have to pay a certain amount of money which will be decided by them. Luckily we won’t have to pay every student separately The average price for airing a 30 second commercial on television is around 2560 EUR. We would be creating the commercial internally so we wouldn't have any production cost because we don't have to hire another company to produce the commercial. This already saves us around 1000,00 EUR. The advertisements we would like to put in the magazine's cost about 8750,00 EUR. This money is worth spending because it would dramatically increase our brand awareness and our customer base would increase very steadily. This also causes our sales to rise.

3.2.4 Defence of the plan We understand that the costs for this promotion plan are fairly high but nevertheless we feel that this plan would work out great for our company. This plan is great for us because of our high sales numbers, we want to increase our production. With the increase in customers we would get from these promotions it could line up perfectly with the increase of our production. This plan helps us to achieve our business objectives. Increase our customer base, production and brand awareness. Our plan would heavily improve our market position.

55


56


57


FRANS

58


4. Frans 4.1 Annonce d’emploi 4.1.1 Préperation Silvaventura se spécialise dans la production et la vente de matériel de camping. Notre entreprise garantit toujours le prix juste, un produit de qualité et un service inoubliable. Préparation de l’annonce l’emploi pour un assistant 

Diriger votre personnel de vente

Être à l’heure

Être toujours présent

Être toujours souriant

Prendre soin de la correspondance du PDG

Représenter Silvaventura à des réunions

Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction: Je dois suivre et contrôler les résultats et les budgets. Je valide ainsi les objectifs individuels comme collectifs que j’ai assigné aux commerciaux. Sélection d’activités et responsabilités essentielles: 

Créer les conditions à vendre correctement

Assurez que Silvaventura a une bonne image publique

Atteindre vos objectifs convenus

La dénomination du poste: Le nom de la fonction est ‘assistant commercial’. Les tâches essentielles de l’assistant: 

Vous devez aider votre patron(directeur) pour terminer ses tâches.

Vous êtes responsable de contrôler les e-mails.

Vous devez être en mesure d’intervenir sans l'autorisation de votre patron pour éviter les problèmes de dotation.

Chaque semaine, Vous créez un rapport de votre travail de la semaine précédente.

59


Le profil auquel doit répondre le sollicitant pour être sélectionné pour le post Vous avez des compétences linguistiques avancées en néerlandais , français et anglais.

4.1.2 Annonce Silvaventura est une entreprise innovante. Notre entreprise est spécialisée dans les fournitures de camping qui seront vendus avec beaucoup de succès. Comme nous avons eu beaucoup de succès la charge de travail a augmenté den service commercial. Donc nous avons besoin d’un assistant pour le directeur de ventes. Les tâches importants pour cet emploi sont: 

Créer un rapport des réunions avec des conseils qui favorisent notre entreprise

Prendre soin de la correspondance du directeur commercial

L’envoi, la réception et le traitement des documents et des lettres

Créer une bonne relation entre collègues et obtenir le meilleur rendement chez eux

Préparer et informer les réunions des gens invités

Description de la fonction: Vous avez au moins 2 ans d'expérience en tant que vendeur. Vous souhaitez acquérir une expérience chez Silvaventura. Nous sommes à la recherche d’un travailleur motivé. Vos tâches comprennent la réalisation des clients et la prospection de notre entreprise de clients potentiels. Compétences liées à l'emploi: 

Créer les conditions pour que nos produits être vendus efficacement et correctement

Assure que Silvaventura a une bonne image publique

Des consultations avec divers collègues pour rendre les processus d’affaires plus rapides Vous souhaitez faire partie de notre équipe? Contactez-nous au le numéro 0032254584

Où postuler? Silvaventura Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

60


4.2 Brochure Voor de tweede en meteen ook de laatste opdracht voor het vak Frans moesten we een brochure maken waarin we enkele producten moesten voorstellen. De brochure moest ook een publicitaire tint hebben. De bedoeling was om de lezer van de brochure te overtuigen om op vakantie te willen gaan met onze kampeerspullen. De brochure moest ook voorzien worden van een voorbereiding.

4.2.1 La brochure

61


62


4.2.2 La préparation REPORTAGE NR.1 Sac Du Ko

Capable de porter un minimum de 15kg.

La trousse de toilette Pantashort

Pantalon avec jambes amovibles.

Vêtements dans des sacs

Une quantité de pré-planifiées.

imperméables La trousse à pharmacie Chaussures d'escalade et de randonnée

REPORTAGE NR.2 Sac à dos Sac de couchage

Un qui fonctionne jusqu'à et y compris 5 degrés.

Anti-moustique Bâton de marche

Rétractable

Allumettes & gommes Le couteau Suisse Brosse à dents

Rétractable

REPORTAGE NR. 3 Sac Du Ko

Min. 60L

Housse imperméable Dictionnaire Kit vélo

Pour fixer votre vélo partout

Serviettes en microfibre Adapter universel + multiprise

REPORTAGE NR.4 Une batterie L’écran solaire Ustensiles de cuisine Un anorak

63


64


GODSDIENST

65


5. Godsdienst 5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen die gericht is op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (‘profit’), de sociale kant (‘people’) en de ecologische randvoorwaarden (‘planet’) tegen elkaar worden afgewogen – de triple Pbenadering. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet leiden tot een win-win situatie voor elke partij. De ondernemingen en alle stakeholders zoals klanten, medewerkers, milieu moeten er beter van worden. MVO leidt tot:

Het drukken van kosten door milieuvriendelijk te investeren

Een beter imago

En grotere tevredenheid bij de werknemers Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op 8 waarden: respect, samenhorigheid, dienstbaarheid, eenvoud, hoop, ruimte, kracht en moed. Deze waarden maken van ons Silvaventura. Ze zijn de essentie waarop we ons baseren om keuzes te maken. Bovendien zijn ze ook ons gemeenschappelijke referentiekader en dus de lijm van onze groep.

66


5.1.1 People Mensen zijn onze grootste kapitaal. Een bedrijf kan pas groeien als ook haar medewerkers groeien. Daarom staan vorming en opleiding voor ons centraal. Voor eigen medewerkers, maar ook voor klanten die mee willen ontmoeten, ontdekken en ondernemen. Daarnaast investeren we in vorming en opleiding voor kinderen en jongeren, zowel hier als in het Zuiden. In Zuid-Afrika heeft 13% van alle kinderen onder 18 jaar hun moeder of vader verloren aan aids. Het aantal aidswezen wordt op 2.2 miljoen geschat. In veel gezinnen nemen de oudste kinderen de rol van vader en moeder over en zorgen voor hun jongere broers en zussen. Wij zijn onlangs samen beginnen werken met Cunina, dit is een project dat familiehuizen voor weeskinderen bouwt in Zuid-Afrika. Voor elke product dat wij verkopen schenken wij â‚Ź 2,00 EUR aan dit doel. Vorig jaar verkochten we rond de 2 000 000 producten. We hechten veel belang aan de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers. Elke leverancier die voor Silvaventura onderdelen produceert, moet een gedragscode ondertekenen. Dat geldt ook voor leveranciers in risicolanden waar wij rechtstreeks bij aankopen. Die gedragscode is gebaseerd op de mensenrechten en op de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De leverancier engageert zich ertoe om geen kinderen tewerk te stellen en te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals de minimumleeftijd van de werknemers, correcte verloning en veilige en gezonde werkomstandigheden.

Ook veiligheid en gezondheid zijn belangrijke punten voor ons. Al onze medewerkers zijn verplicht een aantal belangrijke veiligheidsmiddelen te gebruiken. Daarnaast hebben wij jaarlijks een cursus i.v.m. veiligheid op het werk. Een ander belangrijk aspect is ergonomie. Wij hebben speciale stoelen en tafels laten ontwikkelen zodat tijdens de productie van onze producten een ergonomische houding mogelijk is. Ten slotte organiseren wij maandelijks een dag waar we samen zitten met de verantwoordelijke van elke afdeling. Tijdens die momenten kunnen wij bespreken wat wij als bedrijf goed en minder goed doen. Zo hebben de werknemers veel inspraak in onze onderneming.

67


5.1.2 Planet We maken gebruik van grondstoffen die de natuur ons schenkt. Om onze impact op de natuur en onze omgeving zo klein mogelijk te houden, gaan we spaarzaam om met die grondstoffen. We vermijden verspilling en blijven investeren in meer efficiĂŤntie. Zo kiezen we onder meer voor alternatieve vervoersmiddelen, duurzame materialen en hernieuwbare energie.

Eerst en vooral willen we ons energieverbruik zo veel mogelijk beperken. Daarnaast investeren we in de productie van hernieuwbare energie uit wind, zon en warmtekrachtkoppeling.

We kiezen ook meer en meer voor ecologische, duurzame bouwmaterialen. Op parkings waar de ondergrond het toelaat leggen we waterdoorlatende klinkers. En in onze gebouwen werken we vaak met en prefab betonpanelen of modulaire houten structuren. De betonpanelen bestaan deels uit gerecycleerde puingranulaten en geven tijdens de bouw minder werf- en verpakkingsafval. Grotere panelen kunnen later in hun geheel afgebroken worden, wat minder stof en geluidsoverlast veroorzaakt en hergebruik mogelijk maakt. Het beton kan dan opnieuw gerecycleerd worden.

We stimuleren onze medewerkers om zuinig om te gaan met elektriciteit, gas en water. In de meeste gebouwen volgt ons energiemeetsysteem nauwkeurig het verbruik op van elektriciteit, gas en water.

Ten slotte willen we verantwoord omgaan met de eindige voorraad natuurlijke hulpbronnen. Daarom werken we bijvoorbeeld met herbruikbare flessen en zuiveren we afvalwater op tot drinkwater. Voedselverlies en afval beperken we maximaal, afval dat we niet kunnen vermijden krijgt een nuttige bestemming.

68


5.1.3 Profit Elke onderneming moet haar bestaan waarborgen door het creĂŤren van toegevoegde waarde. Het rendement van een onderneming is dus een belangrijke pijler van het MVO. Maar een onderneming mag zich niet alleen focussen op winst en omzet, ze moet ook oog hebben voor werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen.

Omdat wij ons nu eenmaal meer focussen op onze werknemers en het ecologisch aspect zal onze verkooprijs wat hoger liggen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mensen die een product willen kopen, waar zij de achtergrond van kennen. Wij zijn een hele transparante onderneming, als de klant iets wil weten dan geven wij meteen een antwoord.

69


Besluit Deze geĂŻntegreerde proef

heeft

als doel

verschillende ervaringen

uit

de echte

bedrijfswereld te halen en deze toe te passen. Het afgelopen jaar bevatte deze proef zowel veel praktische als theoretische opdrachten in. De taken hadden veel variatie wat ik persoonlijk erg leuk vond. Het was een echte uitdaging voor mij als individu. Ik heb mezelf echt verder kunnen ontplooien. Zo heb ik ook beter kunnen leren werken in groep omdat veel taken per twee of meer moest worden ingediend. Ik heb ook zaken bijgeleerd die worden toegepast in de echte bedrijfswereld zoals hierboven

al

vermeld: werken in teamverband, werken met deadlines, kunnen

overleggen en zo nog veel meer vaardigheden. In het begin vond ik samenwerken maar langzaam gaan maar na verloop van tijd voelde dat mijn team en ik dichter tegen elkaar aangroeiden en zo hechter waren en beter kon samenwerken. Ik ben dus zeer tevreden over mijn geleverde resultaat en hoop zo nog een goed einde te brengen aan mijn laatste jaar. Bedankt voor het lezen van mijn geĂŻntegreerde proef.

70


Logboek

71


72


73


Bronnenlijst & bijlagen 

H. Pius X-instituut Bovenbouw, ‘GIP Handleiding’, 2018 – 02 – 22

‘Elia’, internet, 2018 – 01 – 05, (http://www.elia.be/nl).

‘Polar Power’, internet, 2018 – 01 – 05, (http://www.nasdaq.com/symbol/pola).

‘Polar Power’, internet, 2018 – 01 – 05, (http://www.polarpower.com/).

‘Wat is mvo’, internet, 2018 – 03 – 02, (http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoordondernemen/wat-is-mvo).

‘Solvabiliteit’,

internet,

2018

02

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Solvabiliteit). 

‘Rentabiliteit eigen vermogen’, internet, 2018– 02 – 15, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rentabiliteit_eigen_vermogen).

‘KBO Public Search’, internet, 2017 – 11 – 20, (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html).

’Intrinsieke waarde (economie)’, internet, 2017-10-10, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Intrinsieke_waarde_(economie)).

‘De kampeerder’, internet, 2018 – 02 – 27, (http://www.kampeerder.be/).

74

15,


75


`

76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92

Kojo Kwakye  

GEÏNTEGREERDE PROEF Boekhouden-Informatica

Kojo Kwakye  

GEÏNTEGREERDE PROEF Boekhouden-Informatica

Advertisement