Page 1

A

W 2010


Invierno 2010


KOIOTE AW10 CONTACTS-BOUTIQUES

KOIOTE S.L.

SYLKE

Zeharkalea, 7 48200 DURANGO, SPAIN (EUROPE) TEL. 00 34 946 030 424 www.koiote.com

Zeharkalea, 7 48200 DURANGO TEL. 946 030 424 www.sylk-e.com

KOIOTE SALES MANAGER.

INDIRA

JAVIER ARRIETA koiotewear@gmail.com TEL. 653 744 573

Artibai kalea, 6 MARKINA-XEMEIN TEL. 946 168 523


MEN T-SHIRTS


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

BLUE

100% Cotton SIZE S M

600

RED

100% Cotton SIZE S M

LIGHT GREY

100% Cotton SIZE S M

600

600

GREEN

100% Cotton SIZE S M


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

LIGHT GREY

100% Cotton SIZE S M

Japan

Japan

JAPAN

OLIVE

100% Cotton SIZE S M


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

CHOCOLAT

100% Cotton SIZE S M

CANADA

LIGHT GREY

100% Cotton SIZE S M


BLACK / WHITE

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XL

XXL

RED / WHITE

100% Cotton SIZE S M

GREEN / WHITE

100% Cotton SIZE S M

KO

BLUE / WHITE

100% Cotton SIZE S M


MEN LONG-SLEEVE


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

RED

100% Cotton SIZE S M

600

600

600


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

JAPAN

Japan

Japan


BLACK

L

XL

XXL

CANADA

100% Cotton SIZE S M


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

KO

RED

100% Cotton SIZE S M


MEN SWEATSHIRTS


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

JAPAN

Japan

Japan


BLACK

L

XL

XXL

CANADA

100% Cotton SIZE S M


BLACK

100% Cotton SIZE S M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

KO

RED

100% Cotton SIZE S M


Koiote productions 2010

KOIOTE AW10  

Koiote collection Autumn-Winter 2010

KOIOTE AW10  

Koiote collection Autumn-Winter 2010

Advertisement