Page 1

baśń /baɕɲ̊/ (noun) 1 (noun) utwór literacki cuento de hadas czarować (=zaczarować) (verb) 1 (verb) uprawiać magię embrujar: Zła wiedźma go zaczarowała. Una

bruja mala le ha embrujado. drogi /ˈdrɔɟi/ (=niedrogi) (adjective) 1 (adjective) o wysokiej cenie caro: Ten chleb jest drogi. Este pan es caro.; 2 cenny precioso: Jesteś mi bardzo drogi. Eres muy precioso para mí. klejnot (noun) 1 (noun) kamień szlachetny joya: W jej pierścionku był błyszczący klejnot. Había un joya

brillante en su anillo. korona /kɔˈrɔ ̃na/ (=ukoronowany) (noun) 1 (noun) atrybut królewski corona: Król nosi koronę. El rey

lleva una corona. magia /ˈmaɟja/ (=mag, magik) (noun) 1 (noun) praktyki nadprzyrodzone magia [Magowie (staroperskie maguš, astrologowie-kapłani Zoroastryzmu z ludu Medów] opowiadać /[ˌɔpɔˈvʲjadaʨ̑/ (verb transitive) 1 (verb) mówić o jakiejś historii contar, narrar: Opowiedziała

mi interesująca historię. Me ha contado una historia interesante. rządzić /[ˈʒɔ ̃ɲʥ̑iʨ̑/ (verb) 1 sprawować władzę gobernar : Krajem rządzi prezydent. El presidente

gobierna el estado. sprawiedliwie /ˌspravʲjɛˈdlʲivʲjɛ/

(adverb) 1 w sposób sprawiedliwy justamente : Rzadził krajem

sprawiedliwie. Gobernó el país justamente. szlachetny /ʃlaˈxɛtnɨ/ (adjective) 1 (adjective) wspaniałomyślny generoso: Jesteś bardzo szlachetny. Eres muy generoso.; 2 wysokiej wartości precioso: Kamienie szlachetne są drogie. Las gemas son caras. zamek /ˈzãmɛk/ (noun) 1 budowla castillo : Na szczycie góry znajdował się zamek. Al cumbre de la montaña se encontraba un castillo.; 2 część drzwi cerradura: Nie mógł otworzy zamka w drzwiach. No

he podido abrir la cerradura de la puerta.

Słownik bajkowy pl-hiszp  
Słownik bajkowy pl-hiszp  

Słownik dla MLingua, o tematyce baśni i bajek, wersja polsko-hiszpańska ze zdaniami przykładowymi.

Advertisement