Page 1

FAKTURA NR 1/10/2013

VAT

Sprzedawca: Anna X Adres: XXX 54-206 Wrocław Bank: xxx Nr konta: xxx NIP :333-33-33-333

1 1 2 3 4

Nazwa towaru lub usługi

2

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ NIP: 778-14-35-103 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _

Symbol statystyczny towaru lub usługi** 3

Tłumaczenie pisemne eng-pol 150 812 znaków Tłumaczenie pisemne eng-fr 969 538 znaków Tłumaczenie pisemne eng-esp 5 509 znaków Tłumaczenie pisemne pol-esp 94 628 znaków

Środek transportu: ...................................

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

Ilość

Jm.

Cena jedn. bez podatku VAT

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT

Podatek VAT

Wartość bez podatku VAT

Kwota zł

gr.

7

5 24

53

2061660

52

23

473

92

2534

44

1800 znaków 1800 znaków 1800 znaków

539

24

53

13221

67

23

3040

98

16262

65

3

24

53

73

59

23

16

93

90

52

53

24

53

1300

09

23

299

0

1599

09

16655

87

3830

83

20486

07

16655 * niepotrzebne skreślić ** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć PLN 7/100

87

zw. 23 % 7%

0%

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

9

gr.

84

Razem:

8

gr.

4

Sposób zapłaty : przelew

6

gr.

%

1800 znaków

W tym :

Lp.

ORYGINAŁ KOPIA *

Wrocław, dnia 25.10.2013 Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:12.10.2013

3830

10

83

20486

07

Ćwiczenie mLingua - faktura VAT  

Dzięki temu ćwiczeniu nauczyłam się (a raczej, zaczęłam się uczyć) wystawiać faktury VAT. Dzięki dostępnym w Internecie wzorom mogłam uzupeł...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you