Page 1

Kilden Adventistkirken KĂ˜GE

Marts’ 14


Kilden

Præstens hjørne. Den inklusive kirke.

Dette kvartals sabbatskole lektier har inspireret mig, det handler jo om discipelskab, hvilket er et emne der ligger mig meget på hjerte. Det er så vigtigt at vi fokuseret på at være disciple selv, men også at kalde andre mennesker til at komme og følge Jesus sammen med os. Og det er DET som kan være det svære ved at være disciple, at vi er ikke blot kaldede til selv at følge Jesus, vi er også kaldede til at hjælpe andre mennesker med at blive disciple af ham. Og det er jo ikke blot som enkeltpersoner, nej det er jo ”i al sin enkelhed” kirkens mission og formål, faktisk er det jo kirkens eksistensberettigelse at kalde mennesker til discipelskab og at vokse sammen som disciple af Jesus. Vi er alle forskellige steder i vores vandring med Jesus, og vi har alle brug for at have nogen som vi kan lære af, som vi kan modtage fra, men vi kan også alle give videre til nogen der ikke er nået så langt som os. Jeg tror på at vi alle skal være i gang med både at give og at modtage i vores vandring med Jesus og hinanden. Sidste sabbatsskole handlede jo om de af samfundet udstødte, og hvordan vi som kirke kan være noget for dem, og vi blev enige om at Jesus var et fantastisk forbillede for os i at inkludere alle slags mennesker i sit fællesskab, og at vi er kaldede til at følge hans eksempel. Men vi blev også enige om at det ikke er så let, at det faktisk kræver noget af os. Dette her med at inkludere de udstødte er noget som ligger mig meget på hjerte og har gjort det længe. Både da jeg skrev afsluttende opgave som pædagog, men også på Newbold, skrev jeg om hvordan det er muligt henholdsvis i en kirke eller i en daginstitution, at inkludere de udstødte. Jeg har lyst til kort at dele med jer, nogle af de ting jeg fandt i mine studier. Først vil jeg gerne lige kort beskrive forskellen mellem at inkludere og at integrere udefrakommende, fordi der er stor forskel. Når man vil integrere et menneske i et fællesskab, så vil man at individet skal ændre sig så det passer ind i fællesskabet, så det passer med de normer, værdier og måder at være sammen på som allerede findes i fællesskabet. Når man vil inkludere et menneske i et fællesskab, så ser man derimod på både fællesskabet og på de forskellige individer, for at finde en måde alle kan få lov at være en del, trods forskelligheder. Man anerkender at alle mennesker har ressourcer og man er villig til at ændre på fællesskabet for at der kan blive plads til mange forskellige mennesker. For det første fandt jeg i mine studier at uanset om man befinder sig i en daginstitution eller i en kirke, så er kulturen man finder der meget vigtig

2


Adventistkirken KØGE

at være opmærksom på og at arbejde med, for at kunne blive et inkluderende fællesskab. Hvad består så lige en kultur i et fællesskab af? Kultur kan defineres som det udefinerlige der holder et fællesskab sammen, de normer, værdier, de måder vi er sammen på, den måde vi holder gudstjeneste på, fællesspisning og hvad vi ellers laver sammen. Der findes i alt dette også et sæt uskrevne og usagte regler som alle os der har været en del af kirken længe kender og lever efter, uden at være særligt bevidste om det. Når mennesker kommer udefra og skal inkluderes i et fællesskab, er det vigtigt om de forstår og passer ind i kulturen. For nogle mennesker vil det være let at blive en del af et fællesskab fordi de passer lige ind, og for andre vil det være svært at blive en del, fordi de er meget anderledes og ikke umiddelbart passer ind i den kultur som allerede findes i fællesskabet. Så hvordan bliver vi så et fællesskab hvor der er plads til mange forskellige mennesker? Skal vi ændre os og blive som dem vi gerne vil inkludere? Så vil vi jo konstant skulle ændre os, og vi vil ikke have nogen fast kerne og identitet. Jeg tror ikke det er det Jesus kalder os til. Nej jeg tror det er vigtigt, at være klar over hvad det er for nogle normer og værdier i vores tro og kultur som ikke er til diskussion, og hvilke der egentlig blot er tradition og bekvemmelighed. Og jeg siger ikke at alle de normer og værdier der blot er tradition og bekvemmelighed skal smides ud, måske er de gode og værdifulde, og der er praktiske grunde til at vi vælger at gøre som vi gør. Men jeg tror det er vigtigt, at vi som fællesskab ind imellem spørger os selv, hvorfor vi gør som vi gør, hvorfor vi tror som vi tror. At vi spørger os selv om der er mening i det vi gør og tror, eller om vi kunne gøre nogle ting på andre og mere hensigtsmæssige måder, for det formål og den vision vi prøver at opnå. Og her kommer vi til næste vigtige punkt, som er at vi må gøre os det meget klart hvad det egentlig er vi prøver at opnå, hvad vores formål som kirke egentlig er, og så må vi spørge os selv, om det hænger sammen med vores kultur og alt hvad vi gør. Jeg kunne skrive meget mere om dette her, jeg har kun lige skrabet overfladen, men jeg tror det er vigtigt, at vi som fællesskab er villige til at se på os selv og vores praksis på kritiske og konstruktive måder, og at vi er villige til at rydde ud og ændre i de ting som ikke længere har værdi og tjenere et formål. Det var det Jesus kom for, at forvandle den kultur og praksis og måde at tro på som fremherskede i Israel dengang, og jeg tror han ønsker at blive ved at gøre det i dag også, i vores kirker og liv, sådan at vi konstant bliver forvandlet til at blive mere lig ham og hans billede. 2 Korinterbrev 3,17-18: Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed. Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre. Anette.

3


Kilden

Sunhedsprogrammet for februar og marts. Husk at vores sunhedsserie forsætter i februar og marts: Tirsdag d. 25. februar og sabbatten d. 1 marts kommer Anne-May Müller og taler om God og dårlig kommunikation og følelsesmæssig intelligens. Begge sabbatter vil der være fællesspisning og eftermiddagsmøde. AnneMay er uddannet som familievejleder og arbejder for familieafdelingen i Den danske union. Husk at I meget gerne må fortælle jeres naboer og venner om det.

Hovedrengøring. Forårsfornemmelsen begynder at indfinde sig. Man ser støv og snavs mere tydeligt. Så sæt søndag den 27. april til side og mød op til hovedrengøring i kirken. Det ville være dejligt at have en ren kirke til vores 25 års jubilæum. Vi mødes til morgenmad kl 09.00 Derefter går det løs med sæbe og skurekost Hilsen fra Kirsti

Husk 13. sabbats offer. Så er vi gået i gang med kvartalets sidste måned, og det vil sige at den 29. marts optager vi det 13. sabbats offer i forbindelse med vores bibelstudium. I dette kvartal fokuserer vi på den Vest-centralafrikanske Division, som består af 22 lande. Der bor næsten 368 millioner mennesker i denne division, hvoraf næsten 805.000 er syvende dags adventister. Kristendommen har mange udfordringer i dette område. Mange praktiserer voodoo og djævledyrkelse, og en stor del af befolkningen i disse lande er muslimer. Dette kvartals 13. sabbats offer vil være med til at støtte tre projekter i denne division. • En børneskole i Parakou, Benin • En børneskole i Dakar, Senegal • Biblioteksbøger til de to nye børneskoler i Benin og Senegal

4


Adventistkirken KØGE

Forstanderens side. Kære menighed. Vi fik en lille smule vinter med sne og frost. Men det er allerede væk igen og det ser ud som om vi går mod lysere tider nu. Vi er på vej mod at have haft den mildeste vinter i mange år. Forleden så jeg i TV at forårsbebuderne Vintergæk og Erantis er i blomst. Der er knopper på grenene og solsortene synger. I søndags så jeg også ude på vores hegn, et par duer der var blevet forårskærester. Jo vi kan glæde os over længere dage og mere lyst på himlen. I menigheden har vi haft vores første 3 arrangementer, forberedt og gennemført af ”sundhedskartellet” . Fantastiske foredrag af Birthe Kendel om selvværd. Og en rigtig hyggelig sabbat som opfølgning. Førstkommende tirsdag den 25 Februar kommer så næste arrangement, som er med Anne-May Müller. Hendes emne er ”sunde og usunde relationer”. Og sabbatten den 1 Marts vil vi igen have fællesspisning i kirken, og derefter et eftermiddagsprogram. Husk lidt ekstra mad, hvis der kommer mange gæster. Husk at læse i det sidste ADVENTNYT på side 4 om fremtidens udgivelser. Der står hvordan man tilmelder sig til de tre forskellig udgaver der fremover vil komme. Det bliver spændende med lidt fornyelse. Mange hilsner Inger

Måneden som kommer: Teknik: 1. Mar.: Rudy 8. Mar.: Tobias 15. Mar.: Arn 22. Mar.: Dennis 29. Mar.: Ingolf

Menighedstjener: 1. Mar.: Arne/Margit 8. Mar.: Anita/Ingolf 15. Mar.: Ani/Harry 22. Mar.: Kirsti/Lennart 29. Mar.: Ingolf/Erik

Rengøring: Uge 9 & 10: Bjørnsfeldt Uge 11 & 12: Rolandsen Uge 13: Sættem

5


Kilden

Kalenderen Marts 2014 Gudstjenester: 1. Marts Taler: Anne-May Müller Mødeleder: Ove Organist: Anita/Hanne Kollekt: AHA 8. Marts Taler: Jan Wold Mødeleder: Inger Organist: Anita/Hanne Kollekt: Menighedens hjælpekasse 15. Marts Taler: Carl-David Andreasen Mødeleder: Ove Organist: Helena/Loa Kollekt: Inventar 22. Marts Taler: Anette Wulf Mødeleder: Inger Organist: Helena/Hanne Kollekt: Menighedens udgifter 29. Marts Taler: Arne Rolandsen Mødeleder: Ove Organist: Helena/Hanne Kollekt: Lys og varme Øvrige arrangementer: 3. Mar.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 6. Mar.: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 10. Mar.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 17. Mar.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 24. Mar.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 31. Mar.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 6


Adventistkirken KØGE

Rapport fra bestyrelsesmøde afholdt den 06. feb. 2014.

Økonomi: – p.t. er der 6400 kr i menighedskassen. – Vi er gået over til fjernvarme og betaler nu månedsvis, men har betalt 4000 kr. for december. Hvilket virker lidt dyrt. Regningen for januar er endnu ikke modtaget. Vi får se om forbruget falder, men i hvert fald falder det ift. at vi ikke skal regne udgifter til service af fyr osv. Kirkens vedligehold: – Det har udviklet sig til at der er mange der gerne vil hjælpe til, Lennart er ansvarlig for vedligehold indendørs og Harry er ansvarlig for holdet der står for udendørs vedligehold. Temagudstjenester: – Der blev holdt møde i tirsdags, og der er planlagt en mødeserie i kirken i efteråret. Vi kunne lave en folder som kunne ligge på biblioteket og vi kunne annoncere ‘JEG ER’ emnet. –John Rasmussen kommer 30. august. – Henrik Jørgensen kommer 4. oktober og holder et heldagsarrangement. – Det blev foreslået at der ved særlige arrangementer bliver lagt kort ud på stolene, så folk kan give deres information, hvis de vil kontaktes omkring fremtidige arrangementer. Loppemarked 2014: – Det besluttes at vi tager det op til menighedsmøde om vi skal fortsætte med loppemarked, spørgsmålet er om folk orker at blive ved at lægge det kæmpe arbejde det er i det. Bedeuge 2014: – 1-8 november. Vi har tidligere haft besøg fra udlandet til bedeugerne, for at gøre det til noget lidt større. Det blev foreslået at vi denne gang holder en lidt mere stille bedeuge, da vi i forvejen har så meget andet planlagt i 2014 og særligt i tiden omkring bedeugen. Vi er blevet kontaktet med forespørgsel om vi vil have besøg af Vejlefjordskoret d. 2/5, det besluttes at det vil vi gerne enten d. 2/5 eller d. 3/5.

7


Kilden marts 14 Mindst holbar til og med: 29.03.14 Batch nr: 786543546614

Redaktørens side.

Der er vist ikke mange der er i tvivl om at der er vinter OL i Sochi for tiden, her giver atleterne alt for at komme først op på skamlen. Der er massiv medie dækning fra alverdens lande, men det OL som medierne rapporterer hjem er vidt forskelligt fra land til land. F.eks. har hollændernes fokus været på hurtigløb på skøjter, hvor de nærmest har gjort rent bord, og er nok den nation der under dette OL mest suverænt har domineret en OL disciplin, ud af 30 medaljer har de vundet de 21. Svenskernes store fokus er på ishockey turneringen hvor de er favoritter til at vinde medaljer, og for mange nationer (USA, Canada, Rusland etc.) er denne turnering egentlig det rigtige OL, det andet er vist bare udenoms støj. Rusernes OL blev i hvert fald fuldstændigt ødelagt da de røg ud af ishockeytuneringen. En nation der ikke mener at ishockeytuneringen er så vigtig igen er Norge, deres fokus har mest været på de nordiske skidiscipliner og skiskydning hvor de har tradition for at vinde medaljer. Tyskernes fokus har været rettet mod kælk hvor de endte med at vinde alle guldmedaljer. Polakkerne har haft et godt fokus på hopbakken hvor de har gjort det godt under dette OL. Hviderusland har fokuseret på Darya Domracheva som indtil videre er blevet den mest vindende atlet under disse lege med 3 guld i skiskydning.

Alle lande har fokuseret på de discipliner som de har en chance for at gøre det godt i, og har brugt tid på at analysere resultaterne. Denne opremsning af de mest dominerende lande i vinter OL viser hvor forskelligt vores fokus er selvom der for mange vedkommende er tale om nabolande eller kulturelt tæt beslægtede lande. Jeg tror også det er det som gør sig lidt gældende når der findes så mange forskellige tolkninger af Bibelen. Biblen er en bog der for alvor har givet anledning til mange diskussioner og kristne trosretninger. Jeg tror at grunden til dette kommer af forskellige interesser og indgangsvinkler til at læse i Bibelen og dermed kommer der også flere forskellige konklusioner ud af det. Ligesom at der kommer så mange forskellige vinkler ud af et vinter OL. Så kom der faktisk en religiøs vinkel på dette vinter OL. - Dennis

Køge Adventistkirke

Parkvej 13 4600 Køge www.koge.adventistkirke.dk www.facebook.com/kogeadventistkirke Bankkonto: 2414 0364103905 Redaktør: Dennis Møller Indlæg til menighedsbladet skal leveres til Dennis Møller senest den 20 i hver måned. Materialet bedes sendes til dennis@moller.as Hvis du ønsker bladet tilsendt kan du henvende dig til Dennis Møller på tlf 2492 2222.

Præst: Carl-David Andreasen 5752 7425 Anette Wulf 2623 4183 Forstander: Inger Flindt 4356 1060 Ove Dahl 5652 1010 Kasserer: Margrethe Hansen 4373 9292

Marts 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you