Page 1

Kilden Adventkirken KØGE

Juni’ 13


Kilden

Præstens hjørne Der er mange ting, jeg har lært af kloge og vise mennesker i min omgangskreds. Men der er ingen som Jesus, der virkelig har udvidet min horisont.

Den Største Lærere »Dertil er jeg kommen til verden, at jeg skal vidne om sandheden.«- Joh. 18,37. Verden har aldrig kendt en større lærer end Kristus. Han kom til denne Jord for at sprede sandhedens stråler, så mennesker kunne blive skikkede for Himmelen. »Dertil er jeg kommen til verden, at jeg skal vidne om sandheden.« Han kom for at åbenbare Faderens karakter og derved lede mennesker til at tilbede ham i ånd og sandhed. Menneskets behov for en guddommelig lærer var kendt i Himmelen. Guds medlidenhed og sympati for mennesket, som var faldet og bundet til Satans stridsvogn, forårsagede, at han sendte sin Søn, da tidens fylde kom. Himmelens udkårne kom til denne Jord som menneskets vejleder. Guds rige menneskekærlighed gav ham (Kristus) til vor verden, og for at møde den menneskelige naturs behov blev han mennesker lig. Det overraskede den himmelske hærskare, at Det evige Ord kom til denne verden som en hjælpeløs baby. Han forlod de kongelige forgårde fuldt beredt på en gådefuld forbindelse med faldne mennesker. »Ordet blev kød og tog bolig iblandt os«. Da Kristus forlod sit høje stade, kunne han efter eget valg have påtaget sig en hvilken som helst stilling i livet. Men storhed og rang betød ikke noget for ham, og han valgte den mest ydmyge livsgerning. Han oplevede hverken luksus, bekvemmelighed eller selvtilfredsstillelse. Sandheden, af himmelsk oprindelse, var hans tema. Han skulle tilså verden med sandhed, og han levede således, at han var tilgængelig for alle. Det var ikke forbavsende, at Kristus i sin barndom skulle vokse i visdom og yndest hos Gud og mennesker, for det var i overensstemmelse med lovene for hans guddommelige udnævnelse, at hans evner skulle udvikles, og hans sanser skulle styrkes. Han søgte ikke en uddannelse i rabbinernes skole, for Gud var hans lærer. Med alderen gik han fortsat frem i visdom. Ihærdigt studerede han Skriften, som han vidste var fuld af uvurderlig vejledning. Han var trofast i udførelsen af sine pligter i hjemmet, og i stedet for at tilbringe de tidlige morgentimer i sengen, var han ofte på et afsides sted

2


Adventkirken KØGE for at ransage Skriften og bede til sin himmelske Fader. Han kendte godt til profetierne om sin gerning og formidlertjeneste, især dem, der henviste til hans ydmygelse, forsoning og forbøn. Hensigten med hans liv på Jorden stod stadig klart for ham, og han glædede sig over udsigterne til, at Herrens nådige hensigt i hans hænder ville lykkes. Hans ord trøstede, styrkede og velsignede dem, som higede efter den fred, som kun han kunne give. Stykket kommer fra bogen Kristus Alene. Også jeg er ofte blevet trøstet af Jesu ord. Du kan også trøstes derved. Venligst Allan Falk

Husk 13. sabbats offer Så er vi gået i gang med kvartalets sidste måned, og det vil sige at den 29. juni optager vi det 13. sabbats offer i forbindelse med vores bibelstudium. I dette kvartal fokuserer vi på Det Østlige Centralafrikas Division, som omfatter Burundi, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania og Uganda. Der bor mere end 324 millioner mennesker i dette område. Af dem er ca. 2,7 millioner adventister – hvilket er mindre end 1%. Omkring 25 millioner er muslimer, og udfordringerne med at nå disse mennesker med evangeliet er store.

MISSIONSPROJEKTER 2. KVARTAL 2013: I dette kvartal fokuserer denne division på at udvide sit uddannelses- og sundhedsarbejde. 1. Boliger for lærere og gifte studerende ved University of Eastern Africa, Baraton, Kenya. 2. En undervisningsbygning for Baraton Grundskole tilknyttet University of Eastern Africa i Kenya. 3. Fuldføre Mwanza Adventist Hospital i Tanzania. 4. En undervisningsbygning ved Lukanga Adventist University i Congo. 5. Et undervisningscenter for lægfolk i Kinshasa, Congo. 6. To centre i Kinshasa, Congo,hvor børnegudstjenester kan holdes. I dette kvartal kan vi være med til at nå endnu flere mennesker for Kristus ved at give en god gave den 13. sabbat. Kilde: Bibelstudiehæftet

3


Kilden

Forstanderens side Kære menighed. Nyligt hjemkommet fra Generalforsamling i Adventistkirken på Himmerlandsgården, vil jeg give en lille rapport. Jer der var i kirken sidste sabbat har fået en lille opdatering, men her kommer det på skrift. Der blev holdt nogle rigtig gode åndelige møder, om formiddagen af Rebecca Pedersen. Og om aftenen af Henrik Jørgensen. Sabbatsprædiken var af Bertil Wiklander. Vi havde jo fra Køge sendt 6 delegerede. I alt var der ca 230 delegerede. Til ledelse af kirken blev valg som formand Thomas Müller, til næstformand/sekretær blev valgt Henrik Jørgensen og til økonomichef blev Bjørgvin Ibsen valgt. Thomas er nu officielt valg af generalforsamlingen, efter at have været konstitueret det sidste år efter at Bjørn Ottesen rejste til Newbold. Ligeledes er Bjørgvin nu valgt af generalforsamlingen. Valget af Henrik Jørgensen var overraskende, idet han nylig var blevet ansat for at varetage ansvaret for det man kalder +18, dvs de unge over 18 år. Han har dog forsikret at dette arbejde vil fortsætte. Der var en del vedtægtsændringer fremme. Det var for det meste nogle præciseringer om tilknytningen til verdenskirken, efter nogle polices for at ensrette vedtægter i hele verden. De blev for en stor del sendt tilbage til udvalget igen for at arbejde mere med ordlyden. Det kan så igen først fremsættes ved næste generalforsamling. Det der vakte mest debat, var en udtalelse udarbejdet af Unionsbestyrelsen for at markere sin holdning angående ligestilling af kvinder og mænd. Denne har efterfølgende fået mange positive – og også negative – ord med på vejen ude i verden i nyheder og facebookindslag. Ordlyden i udtalelsen er her, hentet fra Adventistkirkens hjemmeside: Ifølge Adventistkirkens tro på skabelsen, sådan som den er bevidnet i Bibelen, har Gud skabt mennesket – mand og kvinde – i sit billede og dermed ligeværdigt.

4


Adventkirken KØGE På grund af syndefaldet indstiftede Gud et specielt præsteskab, som kun var forbeholdt mænd. Dette specielle præsteskab med dens ofringer og funktioner fandt med Jesus Kristus sin opfyldelse. Nu findes der ikke længere et specielt præsteskab. Jesus Kristus er vores eneste sande præst, den ophøjede ypperstepræst i det sande tempel i Himlen. Nu har alle fri adgang til Gud (Hebræerbrevet). Alle Kristi efterfølgere – både mænd og kvinder – blev ophøjet til at være “en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at forkynde hans guddomsmagt ...” (1 Pet 2,9). Dette kongelige præsteskab har en fælles opgave, nemlig “at forkynde”. Denne forkyndergerning er baseret på de nådegaver, som Helligånden uddeler ligeværdigt til mænd og kvinder (1 Kor 12). Paulus nævner nogle specielle nådebaserede tjenester i menigheden, der blandt andet omfatter apostle, profeter, evangelister, hyrder (dvs. pastorer), lærere (Ef 4,7-16). På baggrund af denne bibelske forståelse vil Syvende Dags Adventistkirken i Danmark derfor ikke skelne mellem kønnene, når der skal indsættes pastorer/prædikanter, og vil se ligestilling mellem kønnene i alle ansvarsområder. Som følge heraf vil SDA i DK suspendere nye ordinationer af alle præster indtil Generalkonferensen i 2015. Vedtaget ved Adventistkirken Danmarks generalforsamling, 12. maj 2013 Mange hilsner Inger Flindt

Måneden som kommer: Teknik: 1. Juni: Aimable 8. Juni: Rudy 15. Juni: Tobias 22. Juni: Alexander 29. Juni: Rudy

Menighedstjener: 1. Juni: Ani/Harry 8. Juni: Anita/Erik 15. Juni: Kirsti/Lennart 22. Juni: Arne/Margit 29. Juni: Erik/Ingolf

Rengøring: Uge 22: Bjørnsfeldt Uge 23 & 24: Rolandsen Uge 25 & 26: Sættem

5


Kilden

Rapport fra bestyrelsesmøde afholdt den 01. maj 2013 Prisen på 4 nye mikrofoner som ikke er Sennheiser vil blive ca. kr. 3.600,I modsætning vil prisen på én sennheiser mikrofon ligger på ca. kr. 4.500,Margrethe og Arn går videre med købet. Printeren er købt. Vandvarmeren er justeret op til optimal ydelse. Den aktuelle kassebeholdning i menighedskassen er d.d. kr. 22.245,Loppemarkedet afholdes d. 22 september. Omfanget af loppemarkedet afgøres af en nedsatte komite. Deltagerne i komiteen vil være valgt til næste bestyrelsesmøde. Ringsted menighed kommer på besøg 25 maj. Gudstjeneste v. Allan F. Fællesspisning. Evt en lille travetur for de friske. Programmet afsluttes med indslag fra fam. Falk omkring deres erfaringer fra Afrika. Der fremkom forslag om udadvente aktiviteter for kommende vinterhalvår. Her fremkom der forslag om helsedage. m. f.eks. madlavningskurser, kurser for indvandrekvinder, samt at bibellæsegruppen fortsættes. Forslag om en ny serie temagudstjenester. Evt. offentlige F.eks.: Jesus siger: Jeg er... verdens lys... vejen til livet... sandhedenden... den store hyrde o.s.v. Vi skal fortsat vise opmærksomhed til de unge. Spec. dem som rejser til Vejlefjord, og vise at vi er interesserede i dem, så de føler, at Køge menighed er et godt sted at være, og at de har lyst til at komme her igen. Her gælder det også, at vi har respekt for det faktum, at vi alle er forskellige. Kirkebygningens 25 års jubilæum vil blive afholdt d.24 maj 2014. Der er sendt et brev til Den danske Union, hvor vi som en menighed udtrykker ønske om, at Allan fortsat må få lov til at være præst for Køge menighed. Næste møde onsdag d. 5 juni kl. 19.00 Lidemark d. 21.05.2013 Lennart Møller Sekretær.

6


Adventkirken KØGE

Kalenderen Juni 2013 Gudstjenester:

1. Juni Taler: Thomas Rasmussen Mødeleder: Ove Organist: Anita/Hanne Kollekt: Korrespondanceskolen 8. Juni Taler: Jens Chr. Bjørnskov Mødeleder: Ove Organist: Helena/Loa Kollekt: Lys og varme 15. Juni Taler: Arne Rolandsen Mødeleder: Inger Organist: Anita/Hanne Kollekt: Spejderne 22. Juni Taler: Bent Olsen Mødeleder: Inger Organist: Helena/Anita Kollekt: Menighedens hjælpekasse 29. Juni Sanggudstjeneste Mødeleder: Inger Organist: Hanne/Hanne og Loa Kollekt: Menighedens udgifter Øvrige arrangementer: 5. Juni: Bestyrelsesmøde kl. 19.00

7


Kilden juni 13 Mindst holbar til og med: 29.06.13 Batch nr: 786543546607

Redaktørens side

Tillykke til os alle sammen, i tirsdags den 21. maj blev vi 150 år gamle. Jeg tror nok at jeg taler på vores alles vegne når jeg siger at vi holder os godt, der er ikke nogen af os der ser ud til at være en dag over 120 år. Hvis du ikke er helt med på hvad jeg skriver om, så kan jeg nævne at, som en indirekte følge af ”den store skuffelse” blev Syvende Dags Adventistkirken organiseret som kirke den 21. maj 1863 og derfor fylder kirken 150 år. Det er da noget at fejre? ”Nej”, siger generalkonferencen, og begrunder det med at hvis grundlæggerne af kirken viste at vi stadigvæk ville være på jorden i 2013, så ville de blive meget skuffede. I stedet opfordrer de til at vi fejre begivenheden med ”refleksion over taknemlighed, og en refleksion hvor vi kan forny forpligtelsen til at udføre det formål som kirken blev kaldet til fra Gud”. Der røg så den kæmpe lagkage med 150 lys! Jeg vil dog sige at jeg er glad for at vi stadigvæk er på jorden nu, for var Jesus kommet igen for bare 50 år siden, så ville jeg i hvert fald ikke havde fået lov til at være en del af denne jord. Så hvis jeg i teorien kunne vide hvad der havde været på spil i 1844, når alle stod og ventede på Jesu genkomst, og da Jesus så ikke kom igen, ja så ville det for mig havde været ”den store lettelse” og ikke ”den store skuffelse”. For havde Jesus kommet igen, var der ingen af os her i dag, der ville have levet og muligheden for at opleve Jesu genkomst. Det ville jeg til gengæld mene ville være trist.

Så selv om generalkonferencen mener der ikke er noget at fejre, over at vi stadigvæk er her 150 år efter stiftelsen af Syvende Dags Adventistkirken. Så tillader jeg mig, at glædes over det hver evig eneste dag, at også jeg har fået chancen at være en del af livet her på jorden, og få lov til at lære Jesus at kende. Dennis

Køge Adventistkirke

Parkvej 13 4600 Køge www.koge.adventistkirke.dk www.facebook.com/kogeadventistkirke Bankkonto: 2414 0364103905 Redaktør: Dennis Møller Indlæg til menighedsbladet skal leveres til Dennis Møller senest den 20 i hver måned. Materialet bedes sendes til dennis@moller.as Hvis du ønsker bladet tilsendt kan du henvende dig til Dennis Møller på tlf 2492 2222.

Præst: Allan Falk 5671 4043 Forstander: Inger Flindt 4356 1060 Ove Dahl 5652 1010 Kasserer: Margrethe Hansen 4373 9292

Juni 2013  

Køge menighedsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you