Page 1

Kilden Kilden Adventistkirken KØGE Adventistkirken KØGE

Juni’ Juli’ 1014


Kilden

Præstens hjørne. ”I er Guds mark.” Vi bor lige op til en mark, - det er bondens mark.

I år vokser der raps på marken, og afgrøden står usædvanlig godt. Den start, som rapsen fik i efteråret, blev ikke slået tilbage i den milde vinter. Da lyset og varmen vendte tilbage, var planterne allerede godt på vej. Næsten som små træer. Og i et par uger har marken stået gul op mod den blå forårshimmel. En smukkere dansk sommerscene kan man næsten ikke forestille sig, lige udenfor på bondens mark. Jeg talte med bonden for nogle dage siden, og jeg spurgte: ”I år kan landmanden vel ikke finde på noget at klage over?” Og han svarede: ”Nej, det tyder godt. Og jeg var heldig at sælge rapsen på det rigtige tidspunkt. Prisen er allerede faldet med mere end 10% siden jeg solgte.” Så blev jeg så klog. Jeg vidste ikke, at bonden kan sælge rapsen før han har høstet den. Jeg har jo lært fra ordsproget, at man ikke skal sælge skindet før bjørnen er skudt. Men bonden kan åbenbart sælge rapsen før den er høstet. Der er værdi i den afgrøde, som er på vej, selv om den stadig står umoden ude på marken. Mens jeg sad og funderede, huskede jeg et billede, som apostlen Paulus bruger om den kristne menighed: ”For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, ” 1. Kor. 3, 9. Og sådan er det jo med disse billeder, de kan bringe deres pointe, når vi gør omkring i hverdagen. Og sådan igen. Bondens gule rapsmark sendte tankerne videre, og jeg huskede ordene: ”I er Guds mark,” På bondens mark vokser rapsen. Og i menigheden, på Guds mark, vokser menneskers egenskaber mod det billede, Gud har tænkt. Det er da betagende, at mens rapsen vokser, er det ikke kun høstens mængde, der skal bemærkes. Nej, - så viseligt har Gud skabt bondens mark, at mens rapsen vokser, sætter den blomst, der kan få selv fortravlede mennesker til at standse bilen for at se den skønhed, der dannes på vej mod den færdige høst. Og jeg tænker, at sådan har Gud jo også skabt sin mark, at ikke kun høsten, skal bemærkes. Nej, så viseligt har Gud skabt sin mark, menigheden, at mens mennesker vokser, vil selv fortravlede mennesker standse og lægge mærke til, at alt det vigtige, som Gud skaber i mennesker, er smukt.

2


Adventistkirken KØGE Og Gud skaber: ”kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” Gal. 5, 22-23. Sådan er det godt at tænke på menigheden. Den er et voksested for åndens gaver. Og så vil vi bede til, at selv fortravlede mennesker vil standse op og få øje på Gud, som skabte. Carl-David Andreasen.

Køge MGK gæster Adventistkirken. Torsdag d. 5. juni kl. 19.30 danner Adventskirken på Parkvej i Køge rammen om en koncert med de unge musikere fra Køge MGK. MGK er et treårigt kursus for særligt talentfulde unge musikere. Formålet med MGK er blandt andet at forberede eleverne til videre studier på et musikkonservatorium, og også i år glæder flere af eleverne sig til at påbegynde deres konservatoriestudier efter sommerferien. Det er således nogle af fremtidens professionelle musikere, man får mulighed for at høre i Adventskirken. Eleverne vil opføre nogle af de værker, som de skal spille ved deres års- og afgangsprøver, og koncerten byder på såvel solistiske som kammermusikalske indslag med musik af bl.a. Ravel, Chopin, Hummel og Bernstein. Man kan med andre ord forvente en ganske særlig musikalsk oplevelse.

Menighedsudflugt. Vi har kun fået 8 tilmeldingerne til efterårets menighedsudflugt, men vi vil selvfølgelig meget gerne være flere der tager afsted, så derfor vil vi gerne høre fra jer hurtigst muligt hvem som der vil med, dog senest den 1. august. Så vil vi også gerne høre om I vil med på turen til Fyn eller om det skal være den billigere tur til Sydsjælland. Turen vil finde sted den første søndag i september, den 7/9 og prisen bliver alt efter hvor mange der melder sig til fra 275 kr. til 325 kr. Erik og Ingolf.

3


Kilden

Præstebemandingen på Midtsjælland. Måske vil det allerede være kendt for nogle af jer, at der sker en ændring i den pastorale bemanding i Køge, Roskilde og Ringsted. Årsagen er at Allan Falk flyttes til Vendsyssel og det efterlader et tomrum. Unionens ledelse og bestyrelse har besluttet at bede René Bidstrup om at flytte til området når han til sommer er færdig med sin MA på Newbold. Han og hans kone Kirstin flytter ind i huset på vibevej i Ringsted. Ledelsen ønsker at skabe et Midtsjællands team, hvor Carl-David bliver seniorpræst i Køge, Roskilde og Ringsted. René knyttes til Ringsted og Køge, mens Anette trækkes ud af Køge, men forbliver på halv tid i Roskilde. Den anden halvdel af tiden knyttes hun til Happy Hand i København som præst. Her er der mange kontakter at følge op på. René har ikke arbejdet som præst tidligere, men man forventer en hurtig overgang, hvor han løbende for mere og mere ansvar i Køge og Ringsted. René er jo kendt med Køge menighed gennem opvæksten og vi vil byde både ham og hans kone velkomne hos os. Vi mister ikke kontakten til Anette lige med det samme. Hun har nogle gudstjenester hos os hen over sommer og efteråret. Dem holder hun fast ved. Ove Dahl, forstander

Måneden som kommer: Teknik: 7. Juni: Dennis 14. Juni: Mikkel 21. Juni: Tobias 28. Juni: Ingolf

4

Menighedstjener: 7. Juni: Arne/Anita 14. Juni: Ani/Harry 21. Juni: Ingolf/Erik 28. Juni: Kirsti/Lennart

Rengøring: Uge 23 & 24: Dahl Uge 25 & 26: Flindt


Forstanderens side.

Adventistkirken KØGE

Kære menighed. I skrivende stund er solen ikke gået ned. De sidste stråler ude vest fra, giver genskin i trækronerne på den anden side af vejen. Jeg har været ovre hos genboen for at fortælle at i morgen, søndag, hvor der skal stemmes til EU, tager Anita og jeg til Himmerlandsgården og en uges velfortjent ferie med årsmøde. Det er et af årets højdepunkter. De fik også at høre om et andet højdepunkt, som kun er få timer gammelt, nemlig vores markering af at vi nu har haft adresse på Parkvej 13 i 25 år. Det var en stor og uforglemmelig dag. Forberedelserne har pågået i et års tid. Stor tak til komiteen, bestående af Hanne, Margit, Arn og Lennart. De har virkelig gjort en indsats for at dagen skulle blive god. Tak også til alle som villig har svaret ja til at bidrage på forskellig vis til dagens vellykkede forløb og tak til alle jer der kom og var til stede i dagens løb. Til spisningen blev alle kirkens 100 store tallerkener taget i brug og nogle af os måtte tage dybe tallerkener i brug, men hvad gør det! Gudstjenesten havde en passende blanding af højtid og uformelt fællesskab. Under sangen løftede taget sig næsten til lyden fra alle de glade struber. De to talere, Carl-David og Poul (Birch), betonede betydningen af både det lille og store fællesskab som vi er en del af. Eftermiddagens skuen tilbage, fik både smil og tårer frem ved gensyn og genhør af begivenheder som viser at tiden har virket på os alle, men den har på ingen måde svækket vores fællesskab. Nu går vi så en sommermåned i møde. For nogle betyder det at skoleåret slutter. Der er tid til ferie, fornyelse og rekreation, noget vi alle har behov for. Lad os derfor i de lyse sommeruger der venter os, genoplade vore batterier både fysisk og åndelig, i taknemlighed til vores skaber og opretholder, som giver os rundhåndet af sine gaver. Gaver som ikke forsvinder ved at vi deler og giver videre. God sommer til jer alle. Hilsen Ove Dahl

5


Kilden

Kalenderen Juni 2014. Gudstjenester: 7. Juni Taler: Bent Olsen Mødeleder: Ove Organist: Helena/Loa Kollekt: Korrespondanceskolen 14. Juni Taler: Anette Wulf Mødeleder: Inger Organist: Anita/Hanne Kollekt: Spejderne 21. Juni Taler: Carl-David Andreasen Mødeleder: Ove Organist: Anita/Hanne Kollekt: Menighedens hjælpekasse 28. Juni Taker: Arne Sandbeck Mødeleder: Inger Organist: Helena/Loa Kollekt: Menighedens udgifter Øvrige arrangementer: 5. Juni: koncert med Køge MGK kl. 19.30 19. Juni: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 29. juni - 6. juli: Børnelejr, Himmerlandsgården

6


Adventistkirken KØGE

Rapport fra bestyrelsesmøde afholdt den 01. maj. 2014.

Beregningen af vores varmeudgifter er ikke helt på plads, men Margrethe har anslået at varmeforbruget ligger på ca. 4 -5.000,- kroner mdl. for de første tre måneder. Kassebeholdning i menighedskassen er d.d. kr. 14.200,Kassebeholdningen for kirkens vedligehold er i minus. John Rasmussen holder temagudstjeneste i vores kirke d. 30 august med to møder formiddag samt møder om eftermiddagen. Nabomenigheder inviteres. Orientering f.eks. i Adventnyt online, sabbatonline o.l. Der udarbejdes folder til gudstjenesteserien der finder sted i efteråret. Leif udarbejder forslag til folder. Der er forslag om at afholde bedeugen hos os selv. Ca. 2 – 3 møder. Der arbejdes på tilbud til nye skilte til hallen. Der har været ønske om at afskærme eller dæmpe solindfaldet på kirkesalens ovenlysvinduer. Ved inspektion i forbindelse med hovedrengøring ses skader på indækningen. Og fem ud af de seks vinduer er punkterede eller revnede. Nye vinduer kan evt. tones i en mørk farve for at dæmpe solens indfald. Vi har telte og borde liggende fra tiden med loppemarked. Da vi har lukket ned for loppemarkedet besluttes det at rydde depotrummet for overskydende effekter. Harry har ordnet med fliser for enden af parkeringspladsen og får bevilling til at købe blomster til samme sted. Tilfredshedsundersøgelse fra Aasleff besvares med kritik af tilsåningen af opgravede område. Lysarmaturene i garderoben og på toaletterne sluger meget lys. Forslag til nye armaturer fremlægges til næste bestyrelsesmøde. Næste møde: torsdag d. 19.06 kl. 19.00 Lidemark d. 21.05.14 Lennart Møller Sekretær.

7


Som en lille forbruger oplysning, kan jeg fortælle at lige om lidt, så vil alle dem der interesserer sig for fodbold gå helt i selvsving, så er I advaret. Det er nemlig blevet tid til VM i fodbold. Fodbold havde engang nok det største fokus i mit liv. Jeg så så meget af det jeg kunne i fjernsynet, jeg var medlem af fodboldfanklubber, jeg kunne navnene på alle spillere i hvilke klubber de spillede etc. Min interesse tog nok for alvor fart efter EM triumfen i 1992. Fodbold var noget helt særligt. Årene de gik, men så lige pludselig, under et VM for en del år siden, midt under en kamp så slog det mig bare, at ”Jamen lige meget hvad denne kamp ender, eller hvem der vinder VM så er verdenen den samme, det er kun et spil.” Mit VM blev helt ødelagt, på en eller anden måde var min illusion om fodbolden blevet taget fra mig. Det var lige pludselig kun et spil og ikke andet. En deprimerende opdagelse. De næste kampe, blev nu set med en forundring over at folk tog det her seriøst, at man kunne bruge så meget tid og penge på noget der i virkeligheden ikke betød noget som helst, det hele blev pludseligt lidt tragikomisk. Her blev der brugte tonsvis af ressourcer og penge på et spil, når der var så mange andre seriøse udfordringer i verdenen.

Kilden juni 14 Mindst holbar til og med: 28.06.14 Batch nr: 786543546617

Redaktørens side.

Jeg har dog sidenhen fundet ud af at fodbold kan gøre en forskel. For eksempel da Vesttyskland vandt VM i 1954, fik de den første efterkrigstids oplevelse der samlede nationen, og igen gav dem noget som nation at være stolte over. Det løftede en hel nation og hjalp dem i deres selvopfattelse. Et andet eksempel er at i Brasilien anlagde regeringen for en del år siden fodboldbaner og arrangerede tuneringer for at holde børn og unge fra kriminaliteten, noget som de til en hvis grad har haft succes med. For de rette mennesker og i de rigtige situationer, så er fodbold noget der samler og gør folk stolte og holder dem væk fra kriminalitet. Lidt ligesom vi samles hver uge omkring Bibelen, noget som giver os mening og perspektiv til vores liv. Og om jeg skal se fodbold under det kommende VM? Ja, det skal jeg. Jeg har fået rystet det store chok af mig fra nogle VM siden, og har nu (mener jeg selv) et mere nuanceret syn på fodbold, for nu er fodbolden et krydderi som tilføjes til livet en gang i mellem, i stedet for at være hovedingrediensen. Så I ønskes alle et godt VM, bibellæsning og en god juni. - Dennis

Køge Adventistkirke

Parkvej 13 4600 Køge www.koge.adventistkirke.dk www.facebook.com/kogeadventistkirke Bankkonto: 2414 0364103905 Redaktør: Dennis Møller Indlæg til menighedsbladet skal leveres til Dennis Møller senest den 20 i hver måned. Materialet bedes sendes til dennis@moller.as Hvis du ønsker bladet tilsendt kan du henvende dig til Dennis Møller på tlf 2492 2222.

Præst: Carl-David Andreasen 5752 7425 Anette Wulf 2623 4183 Forstander: Inger Flindt 4356 1060 Ove Dahl 5652 1010 Kasserer: Margrethe Hansen 4373 9292

Juni 2014  

Køge menighedsblad for juni måned 2014.

Juni 2014  

Køge menighedsblad for juni måned 2014.

Advertisement