Page 1

Kilden Kilden

Februar’ 14 August september’ 10

Adventistkirken KØGE

Adventistkirken KØGE


Kilden

Præstens hjørne Tanker fra en studieaften.

Vi sad omkring bordet og læste historien om ”Stormen på søen” i Matthæus evangeliet (kap. 8). Blot en lille fortælling fra Jesu liv sammen med disciplene. Jesus og disciplene var gået om bord i en båd for at sejle over til den anden side, som sikkert var østsiden af Genesaret søen. På turen blev der et voldsomt stormvejr, som det kendes fra den egn. Kraftig storm uden varsel, - så kraftig, at båden var for lille til det uvejr: ”båden skjultes af bølgerne”. Og det var meget mere end disciplene følte sig trygge ved, selv om nogle af dem som fiskere var vant til søen. De oplevede sig i livsfare og sagde: ”Herre, frels os! Vi går under!” Historien er kort fortalt, - blot 5 små vers, men omkring bordet i studiekredsen så vi en historie, der bar på flere pointer, vi kunne tage med hjem. Og sådan er det at sidde omkring bordet med teksten. Måske vil vi se, at teksten ikke kun giver et rigtigt svar. Måske ser vi, at teksten bærer sine pointer så forskellige, som vores erfaringer er. Og denne aften kom 3 forskellige pointer. Han sov. Måske er den første overraskelse i historien, at Jesus sov, da alt bragede omkring ham og disciplene. De oplevede sig truet på livet. De så ulykken komme. End ikke i hinandens fællesskab kunne de finde sig sikre. Her kan vi finde en pointe i historien. Det er muligt at være tryg og ubekymret også når meget omkring os sejler, og vi ikke kan finde ro. Det blev fortællingen om Jesus, som var tillidsfuld selv i den urolige og utrygge oplevelse. Ja, han havde endog ro til at sove. Han sov bare. Måske er der endnu en overraskelse i historien. Måske sad der i båden en discipel, som tænkte: ”Bryder han sig slet ikke om, at vi er ved at drukne?” Også den oplevelse kan mennesker have. Livet kan møde os med så svære anfægtelser eller smerter,

2


Adventistkirken KØGE

at spørgemålet til Gud tvinger sig på: ”Sover han bare?” Da salmedigteren mange år tidligere bad, - ja vist råbte: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Sl. 22.), da var hans erfaring så smertefuld, at han kunne fristes til at sige: ”Han sover bare.” Men Jesus efterlod ikke sine disciple med det spørgsmål. I stedet skabtes et andet spørgsmål: ”Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?” Når troen ikke slår til. Måske var der endnu en discipel i båden. Den discipel som tænkte: ”Alt er muligt for den, som tror, men nu slår troen ikke til. Hvis blot jeg havde tro som et sennepsfrø, så ville denne ulykke ikke ramme mig, men nu slår troen ikke til. Hvis blot jeg havde tro til at sige: ”Gud har en vej.”, så ville bølgerne ikke tage mig, men nu slår troen ikke til.” Til den discipel, hvis tro ikke slår til, er der også en pointe, - en hilsen fra Gud. Jesus rejste sig og skabte søen blikstille. Jesus frelser også den discipel, hvis tro ikke slår til, og han gør det med ordene: ”I lidettroende”. Og så var tiden gået i studiegruppen, og vi gik hjem. Og jeg tror, der var en pointe fra historien til alle. Jeg gik hjem med 3 pointer. Carl-David Andreasen.

Sunhedsprogrammet for februar Husk at vores sunhedsserie forsætter i februar: Tirsdag d. 25. februar og sabbatten d. 1 marts kommer Anne-May Müller og taler om God og dårlig kommunikation og følelsesmæssig intelligens. Begge sabbatter vil der være fællesspisning og eftermiddagsmøde. Anne-May er uddannet som familievejleder og arbejder for familieafdelingen i Den danske union. Husk også at Birthe Kendel kommer nu på tirsdag den 28 januar og igen lørden den 1. februar. Husk at I meget gerne må fortælle jeres naboer og venner om det.

3


Kilden

Ny hjemmeside Hvis ikke I har lagt mærke til det så har kirken fået en ny hjemmeside. Jeg synes at det er en rigtig flot hjemmeside vi har fået, så nu gælder det bare om at bruge den. Adressen er som altid: koge.adventistkirke.dk. Med den nye hjemmeside så er der kommet nogle nye tiltag og ændringer som jeg lige vil informere jer om. Vi har ikke nået at flytte vores intranet over endnu, så de dokumenter og prædikener der lå på den gamle side er der ikke tilgang til endnu. Hvis I skal bruge nogen af dem inden de bliver flyttet over så kontakt mig lige og jeg kan skaffe jer det I skal bruge. På den nye side hedder intranettet nu Extranet. Med den nye hjemmeside får vi et nyt modul til vores prædikener. De kommer nu til at ligge frit tilgængeligt på siden og ikke i extranettet. En fordel ved dette modul er også at vi kan søge og få tilgang til de prædikener som andre menigheder lægger ud. Vi har ikke fået modulet endnu og jeg ved endnu ikke hvornår det sker men skal nok holde jer orienteret. Vi vil lægge de nye prædikener fra 2014 i det nye modul og de gamle prædikener (fra 2007 – 2013) vil stadigvæk være at finde i vores extranet. - Dennis

Måneden som kommer: Teknik: 1. Feb.: Ingolf 8. Feb.: Dennis 15. Feb.: Alexander 22. Feb.: Tobias

4

Rengøring: Menighedstjener: Uge 5 & 6: Flindt 1. Feb.: Arne/Margit Uge 7 & 8: Margit 8. Feb.: Anita/Harry 15. Feb.: Erik/Ingolf 22. Feb.: Kirsti/Lennart


Forstanderens side.

Adventistkirken KØGE

Kære menighed. Så er vi på god vej ud af januar, årets første måned, opkaldt efter antikkens Janus med to ansigter, et der skuede frem og et tilbage. Det har vi nok alle gjort her ved det nye års begyndelse og det er helt på sin plads, men nu er det februar og så skuer vi fremad, også i menighedssammenhæng. Flere aktiviteter skydes i gang i denne tid. Sundhedsgruppen har et par foredragsserier og den første er allerede skudt i gang når dette læses. Senere på måneden er der vores traditionsrige nytårsfest. Den skal nok blive lige så god i år som de forgående, så husk at få meldt jer til! 23. februar indkaldes der til menighedsmøde, hvor regnskabstallene for 2013 fremlægges. Kom og vær med, selv om de tørre tal måske kan være kedelige, så siger de alligevel en hel del om vor menighed. Hvis der er ting som I mener, bør tages op udover regnskabet, så har I fuld mulighed til at bringe det op på mødet. Lad mig blot vide det i god tid. Der vil blive hængt en indkaldelse op på tavlen i forhallen. Selv om efteråret er langt ude i fremtiden, vil jeg allerede nu bringe emnet loppemarked på banen. Det har vi jo efter hånden fået en god tradition ud af og folk i byen spørger efter det. Der kommer jo også gode penge ind til kirkens hjælpearbejde/ADRA. Dog må vi erkende at flere af os der er med til at afholde loppemarkedet, både med indsamling, tilrettelæggelse og oprydning, trækker på årene og kræfterne bliver færre. Så selv om selve dagen for loppemarkedet nok kan føles vældig OK, fordi der kommer købelystne mennesker til vor kirke og vi har det sjovt sammen, må vi erkende at det tager tid at komme ovenpå igen, rent fysisk. Derfor vil jeg opfordre alle til at gå i tænkeboks og så komme med forslag til alternativer til loppemarkedet, så vi fortsat kan bidrage økonomisk til kirkens hjælpearbejde. Hilsen Ove Dahl

Nytårsfest Husk at lørdag d. 08.02 vil vi først have sabbatsskole kl. 14.00 og gudstjeneste kl. 15.15 denne sabbat. Dette skyldes vores nytårsfest.

5


Kilden

Kalenderen Februar 2014 Gudstjenester:

1. Februar Taler: Birthe Kendel Mødeleder: Ove Organist: Anita/Hanne Kollekt: DDU Seniorarbejdet 8. Februar Taler: Børge Schantz (E) Mødeleder: Inger Organist: Helena/Hanne Kollekt: Menighedens udgifter 15. Februar Taler: Dennis m/juniorerne Mødeleder: Ove Organist: Helena/Loa Kollekt: Børnene 22. Februar Arr. lokalt Mødeleder: Inger Organist: Anita/Hanne Kollekt: Lys og varme Øvrige arrangementer: 3. Feb.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 6. Feb.: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 8. Feb.: Nytårsfest kl. 17.30 10. Feb.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 17. Feb.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 23. Feb.: Forretningsmøde kl. 19.00 24. Feb.: Bibel læsegruppe kl. 19.30 25. Feb.: Foredrag om God og dårlig kommunikation og følelsesmæssig intelligens v. Anne-May Müller kl 19.00 6


Adventistkirken KØGE

Rapport fra bestyrelsesmøde afholdt den 09. Jan. 2014. Nytårsfesten afholdes d. 08.02 kl. 17.30. Vi vil som tidligere have sabbatsskole kl. 14.00 og gudstjeneste kl. 15.15. Menighedskassen er d.d. kr. 19.400,- Der ligger en regning på kr. 12.000,til DONG og venter. Reperationen af taget efter stormskader beløb sig til kr. 1.612,Kirkens folder er færdig og blev uddelt til bestyrelsen. Også en folder omkring ”sundhedskartellets” planlagte aktiviteter for foråret blev præsenteret. Denne folder uddeles til lægekontorer, fysiopterapeutklinikker m.m. Sundhedskartellet har også planer om avisomtale og annoncering. Forslag om at ”Sundhedskartellet” fortsætter med planlægning også for efteråret. Der foreslåes også at bruge Facebook til annoncering for sundhedskartellets aktiviteter. Der foreslåes nedsat en ny gruppe til udarbejdels af ny temarunde for gudstjenester. Forslag om at John Rasmussens planlagte møde til sensommeren kan være en form for efterårsmøde for de midsjællandske menigheder. Unionen har fået nyt design til deres hjemmeside. Menighederne vil også få nyt design. Forslag om at følge unionens nye hjemmesides opsætning og lade kommende prædikner blive lagt på unionens server til alm. offentliggørelse. Problemer med at huske vores kode til kirkens hjemmeside. Forslag om at koden trykkes som fast indslag i menighedsbladet. Forslag om at udsende menighedsbladet som pdf. fil på mail til menighedens medlemmer. Der sendes en prøvesending, hvorefter de som ønsker det tilmelder sig ordningen. Vedtaget at tegne abb. for 1 – 3 koncerter/år hos KODA. Vedtaget at spørge Thomas om hvilke abb. Unionen har tegnet, og hvad vi er dækket ind under. ang. brug af sange på skærm, omdelte sange, videofremvisning m.m. Rudy har ønsket en pause fra pligterne. Lennart fortsætter med styring af varmen i kirken. Supplerering af Rudys pligter med ansvar for kirken og udeområderne er under forslag. Forretningsmøde. Forretningsmødet afholdes søndag d. 23.02 kl. 19.00 Næste møde: torsdag d. 06.02 kl. 19.00 Lidemark d. 12.01.2014 Lennart Møller, Sekretær.

7


”Hvilken dag er det i dag?” spurgte Peter Plys. ”Det er i dag,” svaret Grisling. ”Det er min favorit dag” svarede Peter Plys.

Kilden februar 14 Mindst holbar til og med: 22.02.14 Batch nr: 786543546613

Redaktørens side

Jeg kan godt lide den måde A.A. Milne får Peter Plys til at udtale sig om den verden vi er en del af, der er rigtig mange guldkorn i blandt, og lige det her citat er et vi burde gentage for os selv hver dag vi står op. I dag er min favorit dag, og hvorfor skulle dagen i dag ikke være det? Det kan godt være at vi kæmper med mange ting men derfor kan vi jo prøve så godt vi kan at gøre dagen i dag til ens favorit dag. Jeg prøver i hvert fald at få min dag til at være en favorit dag, det er ikke altid det lykkes for mig. Men om ikke andet så hvis jeg kan hive en eller to små ting frem når dagen er slut som har gjort dagen speciel, noget der har fået mig til at smile, eller en situation hvor jeg har kunnet gøre en forskel for nogen så har dagen været en favorit dag. Det behøver ikke altid at være de store ting der får en dag til at blive en favorit dag, og nogen gange så er det først lang tid efter man oplevede det at man egentlig tænker over hvad der skete og kan glædes over det. Det er vel egentlig lidt det vores kristne mission også er, at gøre andres dage til en favorit dag? Det er vel derfor vi har vores loppemarked, for at dem der kommer som handlende skal få en favorit dag, ligesom dem som vi samler penge ind til også skal opleve en ny favorit dag. At dem som kommer til vores sundhedsmødeserie også skal få en favorit dag, og dem som kommer til vores Bibellæsegruppe også får noget som de kan tage med hjem og som gør at de har fået en ny favorit dag. Så med disse tanker vil jeg ønske jer alle en favorit februar måned. Dennis Køge Adventistkirke

Parkvej 13 4600 Køge www.koge.adventistkirke.dk www.facebook.com/kogeadventistkirke Bankkonto: 2414 0364103905 Redaktør: Dennis Møller Indlæg til menighedsbladet skal leveres til Dennis Møller senest den 20 i hver måned. Materialet bedes sendes til dennis@moller.as Hvis du ønsker bladet tilsendt kan du henvende dig til Dennis Møller på tlf 2492 2222.

Præst: Carl-David Andreasen 5752 7425 Anette Wulf 2623 4183 Forstander: Inger Flindt 4356 1060 Ove Dahl 5652 1010 Kasserer: Margrethe Hansen 4373 9292

Februar 2014  

Køge adventistkirkes menighedsblad for februar 2014.

Februar 2014  

Køge adventistkirkes menighedsblad for februar 2014.