Page 1

Een vrouw als burgemeester? Dat kan, als jij het wil! De emancipatiestrijd lijkt al lang gestreden. Toch is er in de gemeentepolitiek nog steeds een groot onevenwicht tussen het aantal verkozen mannen en vrouwen. In amper 1 op de 10 Vlaamse gemeenten vond je de afgelopen 6 jaar een vrouw als burgemeester en slechts 3 op de 10 gemeenteraadsleden zijn vrouw. Wijnegem scoorde op dit vlak nog slechter, met maar 5 vrouwelijke gemeenteraadsleden op een totaal van 19! Ook nu zondag is slechts 2 op de 10 Vlaamse lijsttrekkers een vrouw...

Vind je ook dat de tijd rijp is voor een vrouw als burgemeester?

Wij alvast wel, want Durf! koos met Nadine Wouters opnieuw resoluut voor een vrouwelijke lijsttrekker. Al 18 jaar is ze ononderbroken actief in de Wijnegemse politiek en heeft ze mee gebouwd aan het beleid, onder meer als schepen van financiën en sociale zaken. Daarnaast kijkt ze ook met trots terug op de vernieuwing van het gemeentehuis, de uitbouw van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, de oprichting van het sportcentrum, de verwerving van het gemeentepark en de uitbouw van het jeugdcentrum Ahoy. Nadine had tot in 2001 ook haar job in Wijnegem. Daarna zette ze de stap naar een grootbank, waar ze vandaag een leidinggevende functie heeft. Samen met alle andere kandidaten van Durf! ligt haar prioriteit voor de volgende 6 jaar bij: • kleinschalige sociale woonprojecten, verspreid over heel Wijnegem (dus geen concentratie van 350 woningen op één en dezelfde locatie) • een studie die alle verkeer in onze gemeente in kaart brengt • de verdere uitbouw van kinderopvang door o.m. de herinrichting van het domein “De Leeuw” achter het sportcentrum, met bijhorende zachte recreatie, zoals een kinderboerderij • een duurzame oplossing voor de gemeenteschool die momenteel onvoldoende kinderen kan opvangen • het verder uitbouwen van de vertrouwensrelatie tussen het OCMW en de steuntrekkers, met voldoende aandacht voor het controleren van sociale fraude en misbruik

Nadine Wouters 1ste plaats Durf! • Lijst 8


Zes jaar geleden stonden wij mee aan de wieg van Durf! We waren een groep mensen die elkaar vonden vanuit enthousiasme, inzet en liefde voor een warm Wijnegem. Wij kwamen vanuit verschillende partijen en achtergronden, maar werkten met een grote openheid om partijpolitieke grenzen te overbruggen. Wij geloofden in Durf!, een nieuw project! Om verschillende redenen van persoonlijke aard zijn we vandaag minder actief bij “onze” partij, maar we steunen voluit en van harte de ploeg die zondag de kleuren van Durf! verdedigt. Durf! is nog steeds een creatieve mix van onafhankelijke “durvers” en mensen die zich inzetten vanuit hun groene achtergrond. Samen engageren ze zich voor u, uw buren en uw familie. Wij geloven nog altijd in Durf! Maak van “ons” Durf! “uw” Durf! en laat ons samen gaan voor een beter Wijnegem.

Frank Evens • Hilde Feyen • Julie Van Heukelom Stefan De Schutter • Stef Leyder • Jef Plasmans Stijn Dierckx • Joris Bosschaerts • Gerda Roeykens Mannu Wuyts • Chris Rom • Paul Van Nederkassel Marc Lerno • Joris Plasmans • Jan De Beenhouwer

V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem

Een vrouw als burgemeester?  
Een vrouw als burgemeester?  

Dat kan, als jij het wil!

Advertisement