Buurtkrant In de Buitenhof 1 2021

Page 1

Buurtkrant voor en door wijkbewoners

Buurtkrant In de Buitenhof

Einde aan de geluidsoverlast? Lentenummer

Heel de Buitenhof bakt!

Inge Jongman (en anderen) over het Stadspark 22e jaargang, nummer 1 2021 Maart 2021 - In de Buitenhof


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Gijs van der Veen, webredacteur Diana Meijer, coördinator en buurtkranteditor Koen Peeters en de vaste buurtkrantredactieleden Patricia van der Broek, Luit van Deel, Simone Heemstra, Boukje Tanja, Ralph Nienhuis, Marieke Uitentuis en Maarten van Wieringen. De beste foto’s in dit blad zijn van Simone Kuijpers. Schrijven of adverteren in ‘In de Buitenhof’? Wil je zelf een artikel schrijven voor de wijkkrant? Of wil je adverteren? Dat kan zeker! Neem dan contact op met de werkgroep Communicatie of mail naar: communicatie@debuitenhof.info. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 11 juni 2021, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissie van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit zeven werkgroepen:

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Verkeer/geluidsoverlast A7

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Communicatie

Koen Peeters

communicatie@debuitenhof.info

Gijs van der Veen

webmaster@debuitenhof.info

Diana Meijer

communicatie@debuitenhof.info

Website

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), 050 537 52 44, www.hoogkerkonline.nl

2 In de Buitenhof - Maart 2021


Inhoud Einde aan de geluidsoverlast? Emotioneel moment voor werkgroep Geluid Wethouder Inge Jongman De toekomst van het Stadspark Wat zijn de plannen rond het Stadspark? Heel de buitenhof bakt! Op stap met de deelscooter Winterpret in de Buitenhof Net zo tevreden als in de Oosterparkwijk Kinderen in actie voor moeders in Ethiopië Gaat het grote speelveld op de schop? Help mee om de buurt groen te houden Dat ene huis op de hoek

5 6 7 10 13 14 18 20 21 23 26 27 28

18

Lentenummer

22 De toekomst van het Stadspark

17

20

18 Winter in de wijk

23

Welkom, Mirthe en Niek

Dat ene huis op de hoek

26

Rubrieken Gaat het grote speelveld op de schop?

Van de redactie Duurzaam Buitenhof Vogels in de Buitenhof Column Maarten Nieuw in de wijk

4 18 22 23 25

Maart 2021 - In de Buitenhof

3


Van de redactie In de afgelopen weken hebben we alle seizoenen voorbij zien komen. We hebben kunnen genieten van de sneeuw en het ijs, we konden een week na het schaatsen alweer lekker in de zon zitten. En bij het schrijven van dit voorwoord is het weer wat kouder en herfstig. We ontmoetten elkaar op het ijs, tijdens de vele wandelingen in de wijk of in het Stadspark of tijdens het eten bestellen bij Cow&Chicken aan de Langewoldlaan. Wat fijn dat dat allemaal nog kan en we op die manier met elkaar verbonden zijn! Overigens hopen we dat dit voor velen van ons geldt, want er zijn ook genoeg mensen die flink zat zijn van deze periode en/of veel alleen zijn of niet in staat om naar buiten te gaan, dan zitten daar ook moeilijke momenten tussen. Houd vol, zoals Rutte zou zeggen. Samen hebben we ook dit keer weer een buurtkrant gemaakt. Met veel plezier gaan we elk kwartaal aan de slag, om de verhalen van onze wijkgenoten op te tekenen of een bepaald onderwerp aan te snijden en jullie daarover te informeren. Deze

4 In de Buitenhof - Maart 2021

keer veel aandacht voor de plannen van de gemeente voor het geluidsgat van de A7, de speelweide en het Stadspark. Over dat laatste onderwerpen spreekt ook wethouder Inge Jongman, die in onze wijk woont en op plek 26 van de kieslijst van de Christenunie staat. We gingen langs bij vier van de vele thuisbakkers die in deze coronatijd ontbolsterden. En wel belden eens aan bij dat nieuwe huis bij de bushalte: wie zou daar nu wonen? De redactie, Boukje, Koen, Luit, Maarten, Marieke, Patricia, Ralph en Simone Heb je kopij of suggesties voor onderwerpen, laat het weten via debuitenhof.buurtkrant@gmail.com. De deadline voor volgend nummer is 11 juni.


Einde aan de geluidsoverlast? Hoop gloort voor Buitenhof nu in opdracht van de gemeente een degelijk akoestisch rapport is verschenen. Het rapport toont aan dat de geluidsbelasting door het verkeerslawaai vanaf de A7 bij Buitenhof al jaren te hoog is. Het geluidsgat, ontstaan in 2016 na aanleg van de busafrit door het geluidswalletje, kan afzonderlijk worden gedicht, maar een volledige geluidsafscherming van Buitenhof langs de snelweg behoort nu voor het eerst tot de onderzochte mogelijkheden. De kosten voor een complete afscherming van de snelweg, langs anderhalve kilometer, worden geschat op 1,7 mln. euro, ex btw. Door Rutger Noordam

Als in de toekomst (2025?) de Zuidelijke Ring gemen. Er is namelijk geen wettelijke verplichting om reedgekomen is, ligt er ‘stil asfalt’ langs Buitenhof, maatregelen te treffen. Bijzonder aan het rapport is maar dan nog zal de geluidsbelasting te hoog zijn en dat het onderscheid maakt tussen de tot 55 dB bedragen. De gemeenteraad moet nog ‘hinderbeleving’ voor bewoners aan de snelweg, en wel een besluit over de geluidsafscherming bij Bui- het begrip geluidsbelasting uit de wet, dat dus uit tenhof nemen, maar het voorwerk is nu gedaan. modelberekeningen voortkomt. En voor het eerst Het college lijkt aan te sturen op dichting van alleen het geluidsgat bij de busafrit, maar bewoners hebben daarmee niet een afdoende oplossing voor hun totale geluidsprobleem. Het technisch rapport, dat veel nieuwe gegevens bevat, bewijst namelijk dat er zich nog een tweede geluidsgat bevindt bij Buitenhof. Dat is het geluidsgat vanaf het einde van de atletiekbaan Stadspark langs de A7 naar de Buitenhof. De impact van dat geluidsgat is mogelijk zelfs nog groter dan het bij ieHet geluid van het voortrazende verkeer waait zo de wijk in dereen bekende geluidsgat met de rubber schermpjes langs de weg bij de busafrit. telt de wind ook daadwerkelijk mee, door een nieuDat heeft niet alleen te maken met het verkeersla- we Europese richtlijn! Als leefbaarheid en gezondwaai vanaf het viaduct langs het Stadspark, maar heid van bewoners Buitenhof een werkelijk serieus ook met de komvorm waarin de Buitenhof aan de belang mogen zijn voor de gemeenteraad, dan besnelweg ligt. sluit zij niet tot een deeloplossing. Stil asfalt met afdichting van het gat bij de busafrit is niet genoeg. Geluidsschermen Rond 2030 ligt er langs Buitenhof een zesbaansweg, De geluidswinst voor bewoners na plaatsing scher- met richting de dubbele hoeveelheid verkeersbewemen is aanzienlijk. De gemeente Groningen zal wel gingen van nu! zelf de kosten moeten dragen voor de geluidsscherMaart 2021 - In de Buitenhof

5


Emotioneel moment voor werkgroep geluid A7 De doorbraak is een pak van het hart voor de werkgroep Geluid A7 van de buurtcommissie Buitenhof (VWH). Emily Posthumus, Renée Peterson en Rutger Noordam praten ons bij. Andere leden van deze werkgroep zijn Marjon Koopman, Esther Gleis, Henk Pieter Bouma en Dick Specht. Door Boukje Tanja

De geluidsoverlast speelt al vanaf de bouw van deze wijk . Rutger heeft vanaf toen al hierover aan de bel heeft getrokken, bijgestaan door Stefan Lechner. Een hoofdpijndossier, noemt Rutger het. De laatste twee jaar is er een actiegroep gevormd die eind 2019 een enquête heeft gehouden en daarna een bewonersavond. Daar waren 40 bewoners van de Buitenhof bij, waaronder Emily en Renée. Zes van de tien Buitenhoffers bleken last te ervaren van het geluid van de A7. Ook kwam naar voren dat men zeer teleurgesteld was in de gemeente. Overlast Sinds die tijd is er niet veel veranderd, zeggen Emily en Renée. De werkgroep is onophoudelijk aandacht blijven vragen voor deze ingewikkelde zaak, maar er was veel tegenbeweging. Ondertussen is de overlast er niet minder op geworden. “Ik wil echt positief blijven,” zegt Emily, ”maar het wordt wel steeds moeilijker. Toen wij in de Ubbegalaan wilden gaan wonen, hebben we goed overwogen dat de wijk vlak naast de snelweg lag. We zijn vaak op verschillende momenten van de dag gaan luisteren naar het mogelijke lawaai. Dat viel voor ons mee en dus hebben we ons huis gekocht. Maar er stond toen wel een geluidsscherm van 1.70 meter langs onze wijk.“ Die geluidswal werd daarna opeens verlaagd naar 1.10 meter. De reden daarvoor zijn erg ingewikkeld, Rutger heeft zich verdiept in de details. “Het lijkt er in ieder geval op dat wij misleid zijn”, zegt Emily ,”en dat voelt niet goed.” ”Je weet dat je in de stad woont, je wilt niet zeuren, maar het wordt wel erg”, zegt ook Renée uit de Vredewoldlaan. ”Ik slaap met oordoppen in. Zomers is het buiten echt erg geworden, zeker nu er in de bestaande geluidswal een gat is gekomen door de busbaan. Je kunt eigenlijk je ramen niet open doen als 6 In de Buitenhof - Maart 2021

het warm is.” Ook Emily slaapt met oordoppen en een soort koptelefoon op. Er zijn al minstens drie gezinnen, van wie beiden zeggen dat die verhuisd zijn uit deze prachtige wijk vanwege het lawaai! Dat is erg. Beweging in dit dossier? Maar nu lijkt er hoop te gloren aan de horizon. Een onafhankelijk adviesbureau heeft een technisch rapport opgemaakt met meerdere opties voor een mogelijke oplossing, inclusief prijskaartje. Bijvoorbeeld het ophogen van de geluidswal of het zetten van een scherm. Dat lijkt positief dus, eindelijk echte data! Begin maart kreeg de werkgroep het conceptrapport. “Wij zijn snel bij elkaar gekomen en hebben een aantal vragen opgesteld per mail. De projectleider heeft beloofd hierop te reageren. Een volgende bespreking is al afgesproken. Onze vragen zullen dan beantwoord worden. We hopen dat er nu iets gebeurd, we zijn positief gestemd.” Rutger: “Het voelt emotioneel na al die jaren, als erkenning, dat er voor het eerst een serieus rapport ligt over onze problematiek. Het is nog niet gedaan, we weten nog niet hoe de gemeenteraad zal reageren, maar het zou mij niet verwonderen als het geluidsgat bij de busafrit mogelijk al dit jaar wordt aangepakt. De rest van de geluidsafscherming langs Buitenhof wordt moeilijker. We hebben het overigens telkens over het geluidsgat bij de busafrit, maar dat is dus ook bij die mooie stadsmarkering, het gamefitheater voor de oudere jeugd en het omliggende park waarvoor de bewoners en Bedrijvenvereniging West zich ingespannen hebben. Als daar nu een goed scherm wordt aangelegd krijgt niet alleen onze woonwijk, maar ook het bedrijvenpark een prachtige levendige entree, waar iedereen graag wil verblijven!”


Wethouder Inge Jongman:

“Hier kan ik iedereen om een eitje vragen” Vanaf haar eettafel in de Buitenhof bestuurt wethouder Inge Jongman (Christenunie) haar beleidsterreinen in de stad. Ze maakt zich zorgen of de kwetsbaren in de stad goed door de coronacrisis komen, maar ziet ook mooie plannen voor het Stadspark. Door Koen Peeters

Vanochtend was ze nog voor een raadsvergadering op het tijdelijke stadhuis. Nu zit ze weer gewoon thuis aan de keukentafel. Ook wethouder Inge Jongman is veroordeeld tot thuiswerken. Van hieruit zoomt ze met Den Haag, vergadert met programmamanagers en belt met organisaties en inwoners. “We moeten in lockdown om de gezondheid van anderen te beschermen,” beseft Inge, ”maar het maakt het werk wel minder leuk. Om me heen hoor ik dat steeds meer mensen het moeilijk hebben. Bij online meetings maak ik nu altijd tijd om te vragen hoe het met mensen gaat.”

en sport in haar portefeuille. Ze waakt ervoor om niet ‘de buurtwethouder’ te worden. “Ik ben er niet alleen voor mijn eigen achtertuin, ik ben er voor alle inwoners”, zegt ze beslist. “Ik zou geen laadpaal voor onze elektrische auto willen regelen – die hebben we overigens niet hoor.”

Eerste bewoners Inge, echtgenoot Rolf en kinderen Lynn (25), Evan (21) en Joas (17) wonen vanaf het prille begin in de Buitenhof. “Toen wij hier net woonden, Inge Jongman uit de Buitenhof, wethouder en lijstduwer voor Christenunie had ik steeds het gevoel dat we naar ons vakantiehuisje fietsen. Door die prachtige route “Vind ik soms best jammer”, mompelt Rolf vanuit door het Stadspark, de groene ligging en de speel- de keuken. ruimte waan je je bijna in een andere wereld.” “Dan houd ik juíst wat afstand”, zegt Inge. ”Daar Inge en haar gezin wonen erg prettig in de wijk. moet je goed over nadenken, want ondertussen “Volgens mij kan ik overal aanbellen om een ei te ben ik wel bewoner van een straat, van een wijk, lenen. Met sommigen mensen bouw je dan een die- van een stad. Ik wil ook graag weten wat er speelt pere band op.” De Fivelgolaan ligt om de grote in de wijk.” speeltuin heen, daar kom je elkaar makkelijk tegen. “Behalve als de straat in winterslaap is!” Corona Na jarenlang raadslid en fractievoorzitter van de Omdat Inge zorg en welzijn in haar portefeuille Groningse ChristenUnie te zijn geweest, werd ze in heeft, zorgde vooral de eerste lockdown voor extra 2019 wethouder. Ze heeft onder meer zorg & wel- alertheid. “Hoe gaat het met mensen die huishouzijn, beschermd wonen & opvang, natuur, ecologie delijke hulp hebben? Wat kun je als gemeente doen Maart 2021 - In de Buitenhof

7


om eenzaamheid te voorkomen? Hoe houden beStadspark drijven die het publiek vervoer organiseren het Als wethouder is Inge ook betrokken bij de ontwikhoofd boven water? We hebben een extra team kelingen rond het Stadspark. Net als andeopgezet om dat goed te regelen. Of neem de daklo- re Buitenhoffers ervaart Inge de geneugten van het zen. Die konden niet meer allemaal in de nachtop- park, maar ze begrijpt ook de kritiek. “Ik was vang. We hebben een hotel bereid gevonden de in 2019 bij het concert van Sting in het park en het daklozen op te vangen.” was fantastisch. Maar elk weekend een conInge maakt zich zorgen om de groep kwetsbaren in cert zou ik zeker niet prettig vinden. In dit plan zijn de stad. “Sommigen hebben de verschillende functies en hulp nodig, maar vragen die de impact op de omgeving “We kijken naar alle mogenu niet. Of hebben geen goed in balans, vind ik.” lijkheden om het evenemensterk sociaal netwerk. AndeEerst wil Inge een misverstand ren hebben hun zorgvraag uit de weg ruimen. “Het aanterrein te verduurzamen” laten liggen. Die hopen zich tal geluidsdagen blijft gelijk”, nu op. Het kost veel tijd om die zorg te regelen. Ik benadrukt ze. “Dat staat in het huidige bestemzit ook in een landelijke commissie die ijvert voor mingsplan en dat blijft zo. Dat zijn twaalf geluidsdavoldoende geld hiervoor. Lokaal hebben we de actie gen, waarvan vijf grootschalige. Ook is er ruimte ‘Groningers helpen elkaar’ opgezet. Ik hoop dat voor kleinschalige evenementen in het park zelf, mensen goed op elkaar passen en naar elkaar om- zoals Rapalje, maar ook de Colour Run of de kerstkijken.” wandeling. Hiervoor wordt ook een locatieprofiel gemaakt.”

8 In de Buitenhof - Maart 2021


De gemeente ziet potentie om de drafbaan verder te ontwikkelen tot duurzaam evenemententerrein. “Het terrein wordt ook permanent toegankelijk voor bewoners”, voegt Inge toe. “Die wens werd me al verteld op de eerste inloopavond in het Stadspaviljoen. Het is een gigantisch terrein waar je van alles kan doen.” Kan dat überhaupt wel, een groen evenemententerrein? “Niet iedereen komt op de fiets, dat realiseer ik me”, zegt Inge. “Er wordt afval geproduceerd, dat kan ik niet ontkennen. Maar we kijken wel naar alle mogelijkheden om te verduurzamen. Je kunt de dieselgeneratoren vervangen door groene stroom. De loop vanuit het station zo aantrekkelijk maken dat mensen met het openbaar vervoer komen. In de nieuwe visie op het park wordt ecologie sowieso enorm uitgelicht. We willen weer zwemmen in het park, zelfs een stadsstrand wordt genoemd en het park autoluw maken.” De plannen voor het evenemententerrein en het Stadspark zijn los van elkaar ontwikkeld, Inge Jongman in het Stadspark terwijl evenementen wel veel invloed hebben op het park. Hoe kun je de overlast op het park gemaakt hebben ten opzichte van de inwoners.” dan in de hand houden? “Als iemand een evenement organiseert, dan moet hij aan een dik boek vol Lijstduwer voorwaarden voldoen. Denk aan het opruimen van Terwijl Rolf het eten al bijna op tafel heeft, praten afval, de buurt goed informeren, een meldpunt voor we in de gang verder over de actualiteit: de Tweede overlast inrichten en de ecologische gevolgen beKamerverkiezingen. Niet alleen schreef Inge mee perken. Dat beleid was er al en dat is ongewijzigd. In aan het zorghoofdstuk in het verkiezingsprogramhet verleden zijn er organisatoren geweest die zich ma, maar ook staat ze op plaats 25 van de kieslijst. daar niets van aantrokken. Met hen werken we niet “Lijstduwer”, verklaart ze. Ze deed mee aan diverse meer samen.” online campagneactiviteiten en “We willen ook een bruisende afgelopen zaterdag nog de offline “We willen ook een stad zijn”, besluit Inge. “Dat ‘regiorace’. “Ik hoop vooral dat bruisende stad zijn” helpt bijvoorbeeld om studenStieneke van der Graaf gekozen ten hier langer te laten wonen. wordt. Zij is de Groningse troef en De student medicijnen blijft hier dan wonen omdat staat op plaats 6. De peilingen schommelen rond de hij Groningen een aantrekkelijke stad vindt. En dat 6-7 zetels voor ons, dus ik heb goede hoop.” geldt voor meer inwoners. Alles hangt met elkaar samen. Ik vind het een verantwoorde keuze die we Maart 2021 - In de Buitenhof

9


De toekomst van het Stadspark Onze wijk ligt naast de groene long annex het evenemententerrein van de stad. Na jaren van verwaarlozing heeft de gemeente een plan voor het Stadspark ontwikkeld. Wij mogen tot 28 maart in de inspraakprocedure onze mening geven. Twee betrokkenen vertellen hun kant van het verhaal. Door Koen Peeters

In januari kregen we een flyer van Stadspark NaNatuurlijk! is gewekt. “En op het Suikerunieterrein tuurlijk! in de bus, een actiegroep die is geboren in mogen ook 12 lawaaidagen, vergeet dat niet.” de Grunobuurt maar ook Stadspark natuurlijk! is in de Buitenhof medeniet tegen evenementen, Manon van der Meulen standers heeft. Stadspark benadrukt Manon. “Het Natuurlijk! is fel gekant Bevrijdingsfestival wordt (Stadspark Natuurlijk!): tegen grote delen van het breed gedragen, daar koplan voor het Stadspark. men we niet aan. Maar Manon van der Meulen Kingsland en al die technolicht de kritiek toe. festivals zijn andere koek. “Het Stadspark is voor Als de wind verkeerd mensen die het fijn vinden om in een drukke stad staat, doe je geen oog dicht. Sommige mensen ook even rust en stilte te ervaren”, zegt Manon. moeten de volgende dag gewoon werken. Wij plei“Dat kan nu prima in het vele groen en de rustige ten er daarom ook voor dat evenementen om 23.00 delen van het park. Maar als het park een groot uur stoppen.” evenemententerrein wordt, dan komt die functie in Zelfs als de evenementen allemaal verplaatst worgevaar. Dat willen we voorkomen.” den naar het evenemententerrein (Rapalje bijvoorbeeld), dan nog is de Lawaaidagen verdeling onevenredig De grootste steen des en eenzijdig. “Waarom aanstoots is het plan zitten er zoveel eveneom meer evenemenmenten in het westen ten toe te staan. Dit van de stad? En waarvoorjaar presenteerom allemaal luidruchtide de gemeente een ge evenementen? Een businesscase voor theatervoorstelling of een evenemententereen modeshow zou ook rein dat 24 geluidsdakunnen. Of André Rieux gen in het park moin het Stadspark!” Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk! gelijk maakt. Ook het aantal decibel “Lawaaidagen”, verbetert Manon. Het plan bevatte dat de evenementen produceren, is te hoog, vindt veel rooskleurige aannames en met de buurt werd Manon. “Wij willen dat het aantal decibellen drasgeen enkele rekening gehouden. In de nieuwe tisch naar beneden gaat. De gemeente schrijft zelf structuurvisie staat nog slechts het aantal van 12 in zijn geluidsrichtlijn dat de decibelnorm voor de geluidsdagen, maar het wantrouwen van Stadspark hele stad verlaagd moet worden. Bij de dichtstbij-

“Een groen evenemententerrein bestaat niet”

10 In de Buitenhof - Maart 2021


zijnde huizen mag die maximaal 70 dB zijn. Maar voor het evenemententerrein rommelen ze met de meetplekken en de meetmethode.” Groen evenemententerrein Ook struikelt Stadspark Natuurlijk! over de ambitie om van de drafbaan een ‘groen evenemententerrein’ te maken. “Dat bestaat niet, dat is een contradictie. Je kunt wel zeggen dat je in plaats van dieselgeneratoren groene stroom gebruikt, maar het blijft stroomverspilling. En al die artiesten die uit het buitenland moeten komen…” De realiteit is dat evenementen het groen juist aantasten. Het park begint net een ecologisch steeds interessanter gebied te worden – de eerste otter is zelfs gesignaleerd. Maar grote aantallen bezoekers vernielen natuur, jagen dieren weg en laten kilo’s afval achter dat door het park gaat zwerven. “Evenementen zijn schadelijk voor de biodiversiteit”, concludeert Manon.

En wat denk je van de overlast voor de buurt. “Groepen mensen lopen door de buurt, vernielen dingen en plassen in de heggen. De gemeente heeft dan wel de slogan ‘leefkwaliteit verbindt alles wat we bedenken en doen’, maar hier zien we het tegendeel.” Inspraak Een oplossing zou zijn dat de buurt meer inspraak heeft, niet alleen bij de plannen maar ook bij de uitvoering. “Zoals de parkcommissie van het Noorderplantsoen. Zo hebben we meer zeggenschap over het aantal en het soort evenementen, de decibellen en bij het verlenen van vergunningen.” “Het Stadspark is een pareltje, dat moet je koesteren”, besluit Manon. “Helemaal in deze tijden van corona blijkt hoe belangrijk het is om een park te hebben om tot rust te komen. Ik hoop dat de gemeente luistert en ons een stem geeft. En ik hoop dat onze wensen toegekend worden.”

Na 15 jaar van verwaarVerwaarlozing Rutger Noordam lozing ligt er eindelijk Rutger Noordam is naeen goed plan met bijbemens de Buitenhof al (klankbordgroep Stadspark): horend budget voor het meer dan 15 jaar bij het Stadspark. Dat is juist Stadspark betrokken. Hij een positieve ontwikkeheeft met eigen ogen geling, betoogt wijkgenoot zien hoe de gemeente het Rutger Noordam, die al Stadspark verwaarloosde. jaren meepraat over het Dat begon in het jaar park. 2000, toen de drie fulltime beheerder “Eindelijk is er erkenning voor het werden wegbezuinigd. Sindsdien is er Stadspark als recreatie- en nageen geld voor onderhoud, laat staan tuurgebied”, zegt Rutger enthouvoor nieuwe ideeën. Paden brokkelsiast. “Er ligt nu een nieuwe den weg, de heemtuin verdween, de structuurvisie met veel goede natuur raakte verwilderd. “Ecologen elementen. Voor het eerst in 20 betitelen delen van het Stadspark nu jaar is er geld om het park te beals bosgebied. Maar dat komt eigenheren, jaarlijks 720.000 euro. lijk door verwaarlozing van het onVoor zurige en eenzijdige comderhoud.” mentaren is helemaal geen reJarenlang zat Rutger in het den.” ‘praktijkoverleg Stadspark’ dat echter weinig invloed had. De kentering Rutger Noordam

“Het Stadspark kan weer mooi en stralend worden”

Maart 2021 - In de Buitenhof

11


kwam in 2018 bij de start van de herijking. “In oktober kwamen zomaar 120 man af op de startbijeenkomst in Ni Hao. Veel meer dan de gemeente dacht. Toen is ook de klankbordgroep voor het park bedacht.” Met medewerking van de klankbordgroep ligt er nu de structuurvisie voor het park. Wat Rutger betreft bevat deze de kwaliteitsimpuls die het park moet krijgen. Er is voortaan budget voor het onderhoud van het groen, het water en het straatmeubilair. En er is ruimte voor recreatie, sport én initiatieven van

ingericht. “Uit de tekeningen blijkt dat de zuidrand niet zo heilig is”, weet Rutger. “Die wordt misschien losgeknipt van het Stadspark. Voor de logistiek van het evenemententerrein is dat ook wel logisch.”

Drafbaan Over de plannen voor de draf- en renbaan is ook Rutger kritisch. Het gekke is namelijk dat de klankbordgroep nooit naar die plannen heeft mogen kijken. “Evenementen hebben enorme gevolgen voor de rest van het park”, zegt Rutger. “Maar de gemeente ziet dat anders. Die heeft de plannen gesplitst. De mening van de klankbordgoep werd genegeerd. In mei lag daar opeens het besluit om de draverijen te beëindigen en lag er een slechte businesscase. Chakor zei dat de klankbordgroep dat plan gezien had, maar dat was niet zo. We zijn voor een voldongen feit geplaatst.” omliggende bewoners. “Door dit plan kan het Stads- Wat er echt gaat gebeuren met de drafbaan, is nog park weer een mooi stralend park met enig granonduidelijk. “Dat zijn nog maar proefballonnetjes. deur worden waar mensen graag verblijven.” Er viel zelfs het woord ‘congrescentrum’. In ieder geval is de truc om twee keer 12 evenementen in Geen auto’s meer het park te plannen mislukt. Dat blijft beperkt tot 12 Een belangrijk punt voor Rutger is het autoluw ma- geluidsdagen.” ken van het park. “Die kwestie vind ik net zo kwellend als de evenementen. Ik vind het van de gekke Breder perspectief dat er volop auto’s door het park rijden. Het verRutger adviseert om het plan in breder perspectief stoort de rust in het park en het levert gevaarlijke te lezen. De gemeente gaat het stationsgebied insituaties op. In het plan wordt begonnen om het grijpend verbouwen en het busstation naar de anpark autoluw te maken.” dere kant verplaatsen. Ook wil men de verbinding Dat wordt nog een lastige klus, omdat er van alle met MartiniPlaza verbeteren. Zo ontstaat een kanten verkeer het park in kan. In het plan staan nieuw soort as door de stad die meer loop naar het ideeën als het verplaatsen van de ingang van de Stadspark oplevert. “Ook dat is een hele positieve camping naar de Peizerweg en de doorlopende we- ontwikkeling”, besluit Rutger. “We moeten ons niet gen onderbreken. De parkeerplaats bij vv Stadspark laten leiden door de vrees dat er allerlei onheil op maakt misschien plaats voor een skatebaan. Aan de ons af komt!” zuidkant van de drafbaan wordt een parkeerplaats 12 In de Buitenhof - Maart 2021


Wat zijn dan precies de plannen met het Stadspark? Door de verhitte discussies zou je haast over het hoofd zien wat precies de plannen met het Stadspark zijn. Ze staan in de concept-visie van 72 pagina’s op gemeente.groningen.nl/stadspark. Te omvangrijk om zomaar samen te vatten, dus lees het vooral zelf. De tien hoofdpunten van het plan zijn: • • • • • • • • • •

Een aantrekkelijker Stadspark voor bezoekers en flora en fauna Betere aansluitingen op de rest van de stad Een hoger beheerniveau Versterken van de ecologie en de biodiversiteit door groene verbindingen met de omgeving Minder autoverkeer in het park Meer voorzieningen in het park die passen bij het park zoals een skatepark en een stadsstrand Initiatieven van Stadjers die bijdragen aan een mooier Stadspark ondersteunen Hoogwaardige ‘groene’ evenementen op de drafbaan Een publiek toegankelijke drafbaan als er geen evenementen zijn Meer gemeentelijke aandacht voor het park en coördinatie

Iedere Groninger mag zijn visie op de pannen geven. Dat kan tot en met 28 maart per mail of post. Gegevens staan op bovenstaande internetpagina.

Belangrijke herinnering voor alle kinderen en hun ouders Spelen op het landje Daar! en de velden ernaast is hartstikke leuk. Ondanks de kou zijn de eerste hutten alweer in aanbouw! Wel willen we graag dat onze buren van de tuinhuisjes geen last van ons hebben. Daarom nog even deze herinnering.

En verder is het pontje is bedoeld voor kinderen met twee zwemdiploma’s. De sloot is diep, het water ondoorzichtig, dus gevaarlijk voor kinderen die nog niet goed zwemmen.

De tuinders vinden het erg vervelend als kinderen: • bruggen bouwen naar hun terrein • door het voedselbos lopen • planken roven • spullen meenemen • brandjes stichten Dus kinderen: lekker spelen en bouwen op het landje Daar!, maar wegblijven van het terrein van de tuinders. En ouders: wil je dit met je kinderen bespreken? Dank vast namens onze buren!

Werkgroep Groen & Spelen M 06 12 94 41 84 Maart 2021 - In de Buitenhof

13


Heel de Buitenhof bakt! Iedereen heeft weleens een cake gebakken en met veel plezier aan anderen uitgedeeld. Maar tijdens de (eerste) lockdown zijn mensen massaal aan het bakken geslagen! Van slagroomtaarten tot verse broden. In onze wijk zijn ook vele thuis-bakkers actief, hoorden we van vrienden en buren. We vroegen vier wijkbewoners naar hun bak-ervaringen. Bakkers klaar? Bakken maar! Door Simone Heemstra

Rose Bischoff Marnelaan 28 Rose bakt samen met haar oudste dochter Valerie (5). Toen Rose kind was, bakte haar vader thuis de verjaardagstaarten. Dit heeft ze zelf nu overgenomen door prinsessentaarten te maken voor de meiden. Sinds de lockdown helpt Valerie haar met het bakken. Haar favoriet zijn muffins. Roses favoriete smaak is citroen-maanzaad en die van Valerie kokos. Maar hun koekjesfavoriet zijn de havermoutkoekjes. Hier het recept van Rose haar havermoutkoekjes. Ze voegen zelf altijd een hand rozijnen en een hand gehakte hazelnoten toe. Ingrediënten: 200 g havermoutvlokken 180 g gerapte kokos 125 g bloem 300 g fijne kristalsuiker 250 g ongezouten roomboter 4 el lichte kandijstroop, of honing 1 tl baksoda 1 ei, losgeklopt

stroop. Haal van het vuur af. Meng in een kopje de baksoda met 2 el kokend water en voeg dit toe aan de boter. Voeg al roerend het botermengsel en het ei toe aan het havermoutmengsel en roer totdat alle ingrediënten goed vermengd zijn. Schep met een ijsbolletjesknijper bolletje van het Bereiding: havermoutmengsel op het bakblik en druk ze met je Verwarm de oven voor op 160 graden. hand wat platter. Houd wat ruimte vrij tussen de Bekleed twee bakblikken met een vel bakpapier. koekjes, want ze zetten in de oven iets uit. Roer in een ruime kom de havermout, kokos, bloem Bak de koekjes circa 20 minuten, of totdat ze gouden suiker door elkaar. bruin zijn. Laat ze volledige afkoelen en bewaar dan Smelt in een pannetje de boter, samen met de in een luchtdichte trommel. 14 In de Buitenhof - Maart 2021


Annelies Leeuwe Marnelaan 15 Annelies is kwaliteitsmanager bij een bedrijf dat polymeren maakt voor medische en farmaceutische toepassingen. Ze houdt van wandelen, lezen, koken en… bakken. Annelies bakte altijd al heel frequent. Omdat ze vanwege corona niet naar de warme bakker wilde, is ze ook zelf brood gaan bakken, waaronder desembrood. Desembrood maken kost niet veel tijd, maar is lastig plannen. Thuiswerken kwam dus goed uit. Omdat de restaurants gesloten zijn, maakt Annelies ook kleine broodjes zoals mueslibollen, kaasbroodjes en chocoladesinaasappel broodjes die ze als lunch meenemen tijdens het wandelen. Daarnaast heeft ze tijdens de eerste lockdown een online chocolade workshop van 20 lessen gevolgd, omdat ze die techniek nog niet beheerste. Inmiddels maakt ze regelmatig bonbons! Annelies bakt elke week 2 tot 3 broden, circa 10 kleine broodjes (zoet of hartig) en voor het weekend iets zoets zoals taart of gebakjes. Op haar vrije woensdagen maakt ze vaak bonbons of koekjes. Het leukste om te maken vindt Annelies klassieke patisserie, zoals bijvoorbeeld de technische opdrachten van Heel Holland Bakt. Die bakt ze elk seizoen mee! ‘Waar blijven alle baksels?’ vraag je je af. Alle brood en broodjes eten ze zelf op. De zoete baksels en bonbons eten ze deels zelf op. Collega’s, familie,

Noortje van Wieringen Fivelgolaan 39 Noortje is 13 jaar en zit in klas 2tl/havo van het Gomarus College. Ze vindt het leuk om te hockeyen en… te bakken! Bij Noortje ben ik even op be-

vrienden en buren zijn regelmatig proefpersoon. Op de vraag of Annelies nog een leuke anekdote heeft over het bakken, vertelt ze: “Jaren geleden maakte ik een spiegeltaart, een taart met zo’n glanzende laag chocolade erop. Taart gebakken, glazuur klaar en gieten maar. Tot mijn verbazing lag er meer glazuur op het aanrecht dan dat er op de taart zat. Inmiddels weet ik dat je de taart eerst moet laten afkoelen, maar dat stond niet in het recept... De collega’s vonden de taart zonder glazuur ook heel lekker.” zoek gegaan om naar haar bakverhaal te luisteren. Bij binnenkomst staan mij al heerlijke cup cakes met zelfgemaakte botercrème en gevuld met jam op te wachten. Natuurlijk mag ik ze proeven en ze zijn erg lekker. In de eerste lockdown mocht Noortje niet meer hockeyen en kwam alles stil te liggen. Haar nicht Maart 2021 - In de Buitenhof

15


kwam vaak langs en samen gingen ze vaak bakken. Ook kreeg Noortje van school een opdracht om zelf pannenkoeken te bakken! Ze vond het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Het begon met de pakjes taartmix van dr. Oetker en de standaard cup cakes. Ze dacht dat bakken alleen maar taarten en cup cakes betekende, maar je kunt nog veel meer bakken. Op den duur ging Noortje experimenteren en andere dingen uitproberen. Ze bakte oreo-balletjes, wafels, slagroomtaarten, red velvet brownies en nog veel meer lekkers. Omdat Noortje zoveel bakt - wel vijf keer per week - is ze op den duur wel wat gezonder gaan bakken. Zoals gezonde koeken. Noortje vertelt dat ze in het begin wel lekkere dingen maakte, maar dat ze nog niet zo mooi waren. Dus heeft ze zelf een bakset aangeschaft, met maar liefst 48 spuitmondjes en wel 100 spuitzakken. Nu zien haar creaties er veel mooier uit. Het liefst maakt Noortje chocolate chips cookies. Zeker warm zijn ze heel lekker: als je ze openbreekt, komt er gesmolten, warme chocolade uit. Mmmm, krijg je al trek?! De baksels worden meestal thuis opgegeten door haar ouders en twee broertjes. Maar soms mogen ook opa en oma meegenieten, zij wonen ook in de Buitenhof. En vriendinnen mogen natuurlijk ook af en toe proeven. Noortjeslievelingsrecept is: brownie cookies Ingrediënten: 120 g roomboter 200 g suiker 50 g cacao 2 eieren 1 tl vanillearoma 175 g bloem 0,5 tl baksoda snufje zout 200 g chocolade 16 In de Buitenhof - Maart 2021

Smelt de boter op het vuur. Doe de cacao en suiker in een kom, doe de gesmolten boter er bij en mis het tot één geheel. Doe de eieren en de vanilleextract erbij en mix weer. Doe dan bloem, de baksoda en snufje zout toevoegen en weer mixen. Snijd de chocolade in stukjes en roer die met een spatel door het beslag. Maak bolletjes van het beslag em druk ze op de bakplaat tot 1cm dik in. Bak ze 10 tot 12 minuten bakken op 180 graden.


Michelle Pena (Drentselaan 48) Michelle is getrouwd met Jeroen en is moeder van Anna (9 jaar), Eva (7 jaar) en Luuk (6 maanden). Ze werkt als beleidsadviseur voor onderzoek bij het UMCG. Haar hobby’s zijn natuurlijk bakken en reizen (Michelle is zelf Amerikaans, komt uit San Francisco). Michelle heeft altijd graag gebakken, maar is te druk om het vaak te doen. Meestal bakte ze alleen iets voor een schooltraktatie. Toevallig kocht het gezin eind februari vorig jaar, net voor de eerste lockdown, een nieuwe oven. Die moest natuurlijk worden uitgeprobeerd, dus ging ze verschillende recepten uitproberen. Afgezien van kaneelbroodjes en bananenbrood, maakt ze zelden twee keer hetzelfde. Michelles dochters helpen trouwens graag mee met bakken. Ze zijn nu behoorlijk bedreven in het afmeten en wegen van ingrediënten. De laatste keer dat ze kaneelbroodjes maakten, deed de jongste (7 jaar) alle stappen zelf, behalve het ovengedeelte. Wat vindt ze het leukste om te maken? Haar familie vraagt haar altijd om kaneelbroodjes te bakken, maar ze bakt ook brood, taart, cake, koekjes... zo'n

beetje alles! Ze vindt bakken leuk omdat het nauwkeurig is. Een goede weegschaal en een oventhermometer geven altijd consistente resultaten. Alle lekkernijen worden met liefde door haar familie opgegeten — en als het baksel heel bijzonder is, dan komen opa en oma een stukje op eten! Leuk om te nog te vertellen is nog iets wat eigenlijk niet zo grappig was… Michelle vertelt: “Beide meisjes waren jarig tijdens de laatste lockdown en we besloten hun feestjes uit te stellen tot warmer weer. Door een combinatie van de sluiting en moederschuldgevoel wilde ik voor het eerst een gelaagde taarten te bakken. Zo begon ik in januari aan een drielaags red velvet cake. Maar ik bleek geen rode kleurstof te hebben. Alle winkels waren dicht, Albert Heijn had geen rode kleurstof en het was te laat om die online te bestellen. Dus probeerde ik in plaats daarvan de cake te kleuren met bietensap. We grapten dat ik in plaats daarvan een bietentaart had gemaakt. Om het goed te maken, maakte ik in februari een regenboogtaart met zes lagen. Ik plande alles, bestelde alle benodigdheden ruim op voorhand. Die cake is geweldig geworden!’ Maart 2021 - In de Buitenhof

17


Duurzaam Buitenhof RUBRIEK

Op stap met de deelscooter In deze rubriek ‘Duurzaam Buitenhof’ besteden we aandacht aan duurzaamheid in de Buitenhof in diverse vormen. Heb je tips of aanbevelingen? Laat het ons weten! Mail je suggestie naar communicatie @debuitenhof.info. Deze keer: de deelscooter in de Buitenhof .

Door Marieke Uitentuis

Inmiddels zijn ze al vertrouwd in het straatbeeld: de groene deelscooters. Achter deze scooters zitten twee bedrijven die beiden de missie hebben het deelvervoer te bevorderen door schoon en makkelijk te reizen. De scooters worden verhuurd door twee jonge, groeiende bedrijven, gevestigd in Nieuwegein (Go Sharing) en Amsterdam (Felyx). Met Go Sharing had ik contact voor een paar korte vragen.

Hoe is het gebruik in de Buitenhof? “Het is leuk om te zien dat de inwoners van de Buitenhof de scooters meerdere keren per dag delen. In de afgelopen tijd was er, door het winterse weer en de coronamaatregelen zoals de avondklok, een kleine dip te zien in het verbruik. In de afgelopen weken trok dit weer bij en de verwachting is dat deze groei zal doorzetten richting de zomer.”

Hoe werkt het met parkeren? “GO Sharing werkt op dit moment met een ‘free-floating’ systeem, dit houdt in dat de scooters overal neergezet mogen worden waar elke andere scooter mag staan (binnen een zg. ‘servicegebied’, MU). Op deze manier garanderen we dat de elektrische scooters makkelijk en snel geWaarom in de Buitenhof? deeld kunnen worden, omdat er binnen afzienbare “GO Sharing is al langere tijd, naar grote tevreden- loopafstand een deelscooter te vinden zal zijn. Stalheid, actief in Groningen. Het servicegebied wordt lingen zijn nu dan ook niet nodig, uiteraard kijken bepaald in samenspraak met de gemeente en op we wel altijd naar nieuwe mogelijkheden om beter basis van de vraag van gebruikers. Het is onze visie in te spelen op de wensen en behoeften van inwoom duurzaam deelvervoer voor iedereen toeganke- ners in een wijk.” lijk te maken, zo ook in ‘randwijken’ zoals de Buiten- De website heeft op de website een speciaal hof.” ‘overlast-formulier’, waar je meldingen kunt doen 18 In de Buitenhof - Maart 2021


bij overlast van een (geparkeerde) scooter.

Bouwina en Herman (Marnelaan) pakten de scooter op een zomeravond voor een filmavondje in Forum. Deelscooter en de Groningse politiek “We waanden ons in Griekenland.” Maar ook geDe deelscooter houdt de politiek in Groningen flink woon voor de ‘fun’ wordt de scooter ook wel gebezig. In december 2020 is besproken dat de elek- bruikt. Maaike (Langewoldlaan) vertelt: “het was trische deelscooter voorlopig in Groningen blijft, eeuwen geleden dat we op een brommer hadden daar is bijna de hele gemeenteraad het wel mee gereden! Later heb ik de scooter nog eens gepakt eens. Maar waar sommige fracties de scooters veel naar de stad. Je hoeft niet te wachten, zoals op de ruimte wil geven, voelen andere partijen meer voor bus.” En Stiena (Vredewoldlaan) gebruikte de scoostrenge regels om overlast te voorkomen. ter voor een enkele reis naar het station, om vanaf De raad heeft het plan van GroenLinks voor volgend daar een etappe van het Pieterpad te lopen. Pluspunten Als pluspunten wordt genoemd dat het zeer efficiënt en gebruikersvriendelijk is. De app wordt erg handig gevonden. Het stuurt je direct naar de dichtstbijzijnde scooter. “Wat een uitvinding!” vindt Maaike. “En, hoe leuk is het om op zo’n veel te hippe scooter te zitten?” laat Herman nog weten. Minpunten “Als er niet direct een in de buurt is, moet je soms even lopen. En je moet Deze deelescooter staat netjes geparkeerd aan de Eemsgolaan even weten waar je kunt parkeren”, jaar besproken. De elektrische deelscooters worden geeft Bouwina aan. En ook minder handig, als de dan vergunningsplichtig. Wethouder Broeksma app er even uit ligt. Die ervaring had Stiena. Dat (Verkeer) wil van de gelegenheid gebruik maken om werd een wandeling vanuit de stad naar de Buitenregels op te stellen die de verkeersveiligheid verho- hof… maar gelukkig heeft Go Sharing na de klacht gen en hinder tegengaan, onder andere door pareen huurtegoed van 10 euro verstrekt. keervakken aan te wijzen. Hij wil de komende tijd in de gaten houden hoe de maatregelen in de praktijk uitpakken. Volgend jaar wordt besproken of de aan- Hoe werkt het? Het principe van beide bedrijven is hetzelfde: vullende maatregelen passend zijn. wanneer je een geschikte huurscooter hebt gevonden, reserveer je hem met een druk op de Ervaringen knop. Met de ingebouwde GPS loop je dan diToen ik eens om mij heen vroeg of er gebruikers rect naar je scooter. Ontgrendel vervolgens de ewaren van de scooters, vond ik ze niet direct. Ik scooter met de app en de huurperiode start. zocht namelijk vooral onder jongeren, maar even Voor een vergelijk van de kosten en voorwaarverder zoekend kwam ik uit bij een aantal enthousiden voor gebruik, kijk op de website goaste ouders, die aangaven er wel eens gebruik van sharing.com en felyx.com. te hebben gemaakt. Waarvoor werden ze gebruikt? Maart 2021 - In de Buitenhof

19


Winterpret in de Buitenhof Hè, hè, wat waren we eraan toe. Na maanden van thuisisolatie, lockdown en afgelaste activiteiten, zorgde Koning Winter in februari opeens voor verlossing. Naar hartenlust vierden we de winter in de Buitenhof. Fotografe Simone Kuijpers legde het vast.

20 In de Buitenhof - Maart 2021


Net zo tevreden als in de Oosterparkwijk Zijn de bewoners van een rijke wijk tevredener dan die van een arme wijk? Die interessante vraag wilden Laura, Femke en Noor beantwoorden. En omdat Laura in de Langewoldlaan woont, werd de Buitenhof natuurlijk de rijke wijk… Door Koen Peeters

De meiden zitten allemaal in 5 havo van het Parcival -college in de stad. “We doen verlengde havo, dus we doen pas volgend jaar eindexamen”, haasten ze zich erbij te vertellen. Laura woont in de Buitenhof, Femke in Haren en Noor in Scheemda. Bij aardrijkskunde leerden ze over leefbaarheid en de factoren die daar invloed op hebben, zoals bewonerskenmerken, toegankelijkheid en sociale veiligheid. Bij wiskunde kregen ze net les over enquêtes, statistiek en grafieken. In dit project komen beide vakken samen. Veel reacties Het onderzoek van Laura, Femke en Noor focuste op de vraag of bewoners van een rijke wijk tevredener zijn dan in een arme wijk. De rijke wijk werd de Buitenhof. “Mijn ouders zeiden dat de Buitenhof gemiddeld gezien rijk is”, verklaart Laura. “En ik woon er zelf, dus het was wel handig om contacten te maken.” Als arme wijk kozen ze de Oosterparkwijk in de stad. Tot hun grote verbazing vulden maar liefst 110 mensen de enquête in. “Nooit gedacht dat er zoveel mensen zouden reageren!” lacht Noor. De meesten kwamen de enquête op social media tegen. Vooral de link op Nextdoor was succesvol. De keerzijde was wel dat ze veel werk hadden met het verwerken van alle resultaten en het maken van de grafieken.

de inwoners de wijk overzichtelijk en toegankelijk voor visite. Weinig mensen ervaren overlast. Als bewoners dat dan wel ervaren, noemen Buitenhoffers ‘geluidsoverlast van de snelweg’ en Oosterparkwijkers ‘huisdieren’ en ‘vervuiling’ als oorzaak. “Maar de verschillen waren zo klein dat het statistisch niet veel uitmaakt”, leggen de meiden uit.

Twee kleine verschillen springen wel in het oog. Buitenhoffers geven zelfs vaker aan met hangjongeren te maken te hebben: 68 om 48 procent. En de Oosterparkwijk scoort beter als het gaat om voorzieningen. Met alleen een kinderopvang in onze wijk is dat verschil goed verklaarbaar.

Buren Als de leefbaarheid niet zoveel invloed heeft op de tevredenheid, wat heeft dan wel een groot verschil? “Ik denk dat het huis zelf wel verschil uitmaakt”, zegt Laura. “En ik denk dat de mensen met wie je in de wijk woont een nog grotere factor zijn. Welke buren heb je en vind je ze aardig?” Net zo tevreden Een cijfer en feedback hebben Laura, Femke en De belangrijkste uitkomst was dat bewoners van Noor nog niet gekregen. Van ons krijgen ze in ieder beide wijken - ondanks het verschil in welvaart - erg geval een dikke 10! tevreden zijn met hun wijk. In beide wijken vinden Maart 2021 - In de Buitenhof

21


Vogels in en rond de Buitenhof RUBRIEK

De roodborst Met het Stadspark en, iets verderop, de Onlanden in de buurt is de Buitenhof een waar eldorado voor vogels. Sybrich Osinga uit de Duurswoldlaan stelt in ieder nummer een van de gevleugelde bewoners van onze wijk aan je voor. Deze keer: de roodborst.

Door Sybrich Osinga

Waarschijnlijk is de roodborst onze meest bekende en geliefde vogel. Weinig andere vogels zijn zo benaderbaar en lijken zo zelfverzekerd. En…ze zingen prachtig. Het lijkt wel een waterval van klanken. In ieder jaargetijde zijn er roodborsten. In de winter zijn er gemiddeld 50 procent meer roodborsten dan in de zomer. Veel Noord- en Oost-Europese roodborsten overwinteren hier. Ook trekt een deel van ‘onze’ bosroodborsten naar de dorpen en steden. Daar is het warmer en is meer (strooi) voedsel te vinden. Met hun vriendelijke, grote kraaloogjes kunnen ze heel goed voedsel vinden. Roodborsten zijn solitair en verdedigen hun territorium, zowel de vrouw als de man. Ze dulden, zeker in de paaren broedtijd, geen indringers. Dan vechten ze hevig, soms tot de dood er op volgt. De rode borst dient dan om tegenstanders te imponeren. Dir krijgen ze trouwens pas nadat ze uitgevlogen zijn. Daarvoor zijn ze bruin gespikkeld, anders jagen hun ouders ze weg. Roodborsten hebben vaak twee legsels met gemiddeld vijf tot zeven eieren in de periode april- september. Het nest zit laag boven de grond in een boom of struikgewas. Ze leven van insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes. Wanneer deze ’s winters niet of moeilijk te vinden zijn zie je ze vaak op voederplaatsen in tuinen zaadjes en graantjes meepikken. Mensen die regelmatig in de tuin bezig zijn, zien 22 In de Buitenhof - Maart 2021

vaak een roodborst. Als je net een stukje geschoffeld of gewied hebt, komt er vaak één in dat stukje langs om rond te scharrelen en beestjes te eten. Of hij kijkt op het handvat van de spade uit naar een sappige worm. Naast de echte roodborst is er ook een culturele- en historische roodborst die een plek heeft in poëzie, proza en ook in ons hart. Velen van ons kennen het liedje “Roodborstje, roodborstje tikt tegen het raam, laat mij er in, laat mij er in…” Ik hoop dat ik niemand een illusie ontneem als ik vertel dat hij echt niet naar binnen wil, maar….dat hij zijn spiegelbeeld aanziet voor een concurrent die weggejaagd moet worden! In Groot-Brittannië is hij de meest geliefde vogel. Beroemde Engelse schrijvers als Shakespeare, George Elliot en sir Walter Scott laten hem optreden in hun boeken of gedichten. Roodborsten hebben lang als religieus symbool gefungeerd. In de christelijke mythologie symboliseert de rode borst het bloed van Christus dat over het verenkleed van de vogel kwam toen deze de doornen los trok uit Jezus’ doornenkroon. Hhet culturele aspect van de roodborst komt ook tot uitdrukking in de centrale plaats die hij inneemt tijdens de feestdagen. Op veel kerstkaarten kom je de roodborsten in allerlei varianten tegen , van zielig, hongerig vogeltje tot brenger van de ‘blijde boodschap’!


Een lange zomer als droom COLUMN

Toen ik vanochtend aan het hardlopen was langs tuindersvereniging Diverdoatsie zag ik de tuineigenaren alweer druk aan het werk met kruiwagens. Even verderop langs het fietspad naar het Stadspark waren de takken alweer gesnoeid om opgeruimd te worden. Oftewel, de lente is in aantocht en een voorzichtig lentegevoel maakte zich mij meester. Over het weer gesproken: maart was een opmerkelijke maand. De ene week stonden we hier massaal op de schaats, de week erna liepen we zowat met een korte broek en onlangs hield storm Evert huis in het land. Winter, lente en herfst in één maand, het kan allemaal tegenwoordig. Zo wispelturig kun je eigenlijk ook het afgelopen jaar samenvatten. Soms waren de vooruitzichten superslecht en moesten we allemaal binnenblijven, daarna gloorde er een beetje hoop en konden we weer voorzichtig naar het terras of stadion en in de zomer kon er opeens weer van alles. Het is nu alweer een jaar geleden dat het vermaledijde coronavirus het land binnendrong. Was het eerst nog een ver-van-ons-bed-show ergens in China en daarna in Brabant, daarna sloeg het verpletterend toe in Nederland. Het was een stormachtig jaar dat we in veel gevallen snel hopen te vergeten. Al hebben we hier niet te klagen, er zijn slechtere plekken om te leven dan in de Buitenhof. Toch? Het uitje wat door alle beperkingen flink aan kracht heeft gewonnen is hardlopen of wandelen. En wat dat betreft zitten we in de Buitenhof goed. Het onvolprezen Wandelnet.nl onderzocht dat 55% van de thuiswerkers dagelijks wandelt, 60% geeft aan nu vaker te lopen dan eerst. Belangrijkste redenen zijn ‘een frisse neus halen’, ‘fit en gezond blijven’, ‘het hoofd leegmaken’ en ‘natuurbeleving’. Ook de app ‘Ommetje’ is mateloos populair en datzelfde Wandelnet heeft 8 april zelfs uitgeroepen tot ‘Wandel tijdens je werk-dag 2021’. Zelf wandel ik tijdens de lunch regelmatig met buurman Ed. Hij praat nogal veel en dat is een voordeel: zo kan ik rustig mijn broodje met kaas en ham achter de kiezen werken. Ik hoop één ding. Dat we met rap tempo uit de coronacrisis mogen wandelen. Met een mooie lente en een lange zomer als droom. Met een spectaculair buurtfeest als slotstuk en de bitterballenproeverij als hoogtepunt. Met zoveel lawaai dat ze in het Stadspark massaal melding gaan maken van geluidsoverlast. Maarten van Wieringen

Kinderen in actie voor moeders in Ethiopië Een aantal buurtkinderen heeft zich in de voorjaarsvakantie ingezet voor het goede doel. Ze reden, tegen betaling uiteraard, glas naar de glasbak met de skelters. Toen de buurvrouw veel snoeiafval had, konden de kids prachtige paastakken verkopen. Het goede doel is Tearfund. Deze organisatie zet zich met deze actie in voor moeders in Ethiopië. Door de donatie kunnen moeders zaden planten op hun eigen land en kunnen ze hun kinderen voeden. Deze actie vindt plaats in de zogeheten veertigdagentijd, de tijd tussen carnaval en Pasen. Dat is een

tijd waarin christenen stil staan bij dat komende Pasen (het feest van de dood en opstanding van Jezus Christus). Op https://kalender.tear.nl/ kunt u meer lezen over het goede doel en eventueel nog een extra donatie doen. De kinderen hebben uiteindelijk 125 euro opgehaald. Vandaar dat deze trotse vader tegen alle buurtgenoten wil zeggen: bedankt voor uw sponsering (namens TEAR)! En uiteraard bedankt: Floris (10), Lise (11), Lidia (9), Sem (8), Chiel (8) en Karlijn (6). Gert Arends Maart 2021 - In de Buitenhof

23


24 In de Buitenhof - Maart 2021


Nieuw in de wijk RUBRIEK

Mirthe en Niek (en Bob) Deze terugkerende rubriek gaat over de nieuwe bewoner(s) in de wijk. Regelmatig wisselen er huizen van eigenaar. In deze editie maakt je kennis met Niek Hofman en Mirthe Mebius aan het woord. Zij wonen sinds februari aan de Ubbegalaan 33.

“Wij zijn Niek (Hofman), Mirthe (Mebius) en Bob (de geten worden. Wij vinden het erg leuk om te koken, miauwende viervoeter), de nieuwe bewoners van zowel binnen als buiten. De BBQ aan de Ubbegalaan Ubbegalaan 33. Niek (32 jaar) is geboren in Zwolle, hebben we tijdens de sneeuwstorm al in gebruik opgegroeid in Drachten, heeft gestudeerd in Grogenomen. Verder proberen we beide onze muzikale ningen en is na een kleine omzwerving in Utrecht uiteindelijk weer teruggekomen in de mooiste stad van het noorden. Hij werkt nu als controller bij aluminiumproducent Damco in Delfzijl. Mirthe (29 jaar) is geboren en getogen in Drachten en is voor haar studie geneeskunde naar Groningen verhuisd. Zij is daar blijven plakken en werkt nu als kinderarts in opleiding in het UMCG/ Martini Ziekenhuis. Bob (oranje kater, 5 jaar) is tijdens Mirthe haar coschap- Mirthe en Niek (en kater Bob) zijn net aan de Ubbegalaan komen wonen pen in Zwolle gekomen om de muizen weg te jagen kwaliteiten te verbeteren (Niek saxofoon, Mirthe en heeft na de diverse balkonnetjes nu eindelijk een piano), hoewel oefenen ook als volwassene nog eigen tuin als territorium! steeds niet vanzelf gaat. In onze vrije tijd vinden we het lekker om hard te Tot nu toe hebben we het al ontzettend naar onze lopen en zo hebben we ook De Buitenhof ontdekt. zin aan de Ubbegalaan! We zijn druk bezig om er Vanuit ons vorige huis aan de andere kant van het steeds meer ons eigen plekje van te maken. Door de Stadspark kwamen we vaak door de wijk heen. De huidige bijzondere omstandigheden uitte dit zich in ligging, huizen en sfeer spraken ons ontzettend aan. veel Click & Collect bezoekjes aan de Gamma en af Na meerdere keren misgegrepen te hebben, heben toe een file van bezorgers voor de deur. Helaas is ben we nu eindelijk ons plekje in de wijk kunnen het door deze omstandigheden wel lastiger om bemachtigen! mensen in de wijk te leren kennen. Wij hopen dit Behalve hardlopen, pakken we graag de racefiets goed te kunnen maken, zodra de maatregelen weer voor een rondje in Onlanden of de Limburgse heu- wat versoepelen! vels. Na al die sportiviteit moet er natuurlijk ook geMaart 2021 - In de Buitenhof

25


Gaat het grote speelveld op de schop? De houten brug, het vrouwenhuis en de picknicktafels zijn beeldbepalend voor ‘onze’ grote speeltuin. Maar volgens de gemeente moeten ze vervangen worden. Dat is geen leuk idee. De werkgroep Groen broedt op andere mogelijkheden. Door Ellen Reehorst

De wereld weer zien door de ogen van een kind was In het vrouwenhuis zien we de vele kinderen die voor mij één van de vele leuke verrassingen van het hier rond klauterden en zich verstopten. Op de triouderschap. En wat een plezier om dat met kleinbunes de volwassenen, lekker in de zon. Onder de kinderen nog een keer mee te maken. Opeens kom ik weer regelmatig op het grote speelveld. Samen met een peuter de brug beklimmen en net iets te hard naar beneden hollen. Klimmen en kruipen in het vrouwenhuis en schrikken van die vreemde blote dame. Door peuterogen opkijken naar de grote kinderen die zich moeiteloos het dak op slingeren. VoorzichChillen in het vrouwenhuis van de grote speelweide aan de Fivelgolaan tig met de houten hond, wil die wel geaaid worden? brug de rook spuwende draak die bij de opening Van dichtbij is het volkomen duidelijk: deze bijzon- moest worden verslagen. Op de brug de vele kindere speeltoestellen zijn na 20 jaar nog even leuk en deren die er stepten, fietsten, sleeden. En zonder lokken nog steeds fantasievol bewegingsspel uit brug is het speelveld gewoon een kaal grasveld. We voor kinderen van allerlei leeftijden. Ze beginnen te willen eerst wel eens met eigen ogen zien of vervanverweren, maar daar hebben de kinderen weinig ging echt nodig is. Per slot van rekening kregen we last van. Het mailtje van de gemeente dat de brug, dat bericht in 2014 ook al een keer. het vrouwenhuis, de picknicktafels en de tribunes aan vervanging toe zijn, valt dan ook rauw op ons Het hele been laat los dak. Want er is wel budget, maar lang niet voldoen- We spreken af bij het vrouwenhuis. Wij hebben de om gelijkwaardige toestellen terug te zetten. En koffie en koek bij ons. De betrokken ambtenaar een bovendien houden we van deze. inspecteur. Een aardige man met een akelige priem. Die steekt hij net onder het maaiveld moeiteloos in Vervanging echt nodig? dragende balken en houten beschotten. En hij verNatuurlijk vertellen we de gemeente hoezeer we schiet van kleur als hij een houten dame bij haar gehecht zijn aan deze beeldbepalende elementen. been pakt - het hele been laat los. Rot en verteerd 26 In de Buitenhof - Maart 2021


en helemaal af, is zijn bericht. Reparatie is niet te doen want geen standaard onderdelen. Afbreken dat vrouwenhuis en die brug, misschien kunnen de bultjes blijven. Weg met de tribunes, op een bankje kun je ook best zitten. Somber verlaten we het grote veld. De toegestuurde catalogi maken ons niet vrolijker. Een simpel klein torentje met wat klimwerk en het beschikbare budget is op. Wat nu? Simpel en snel of toch …? De snelle makkelijke weg is akkoord gaan met de afbraak en samen met kinderen en betrokken bewoners iets nieuws uitzoeken. Maar als we 20 jaar geleden die weg hadden bewandeld, stond er nu geen enkel speeltoestel op het grote veld. Zou Ger de Wilde, de kunstenaar die de houten speeltoestellen bouwde, nog actief zijn? Zou hij mogelijkheden zien? En zouden er aanvullende potjes te vinden zijn? Grondig herstel Inmiddels is Ger de Wilde opgespoord en heeft ook hij de speeltoestellen bekeken. Hij ziet wel been in grondig herstel (ook fijn voor die houten dame). Nu nog een offerte en opnieuw in overleg met de gemeente. Daar gaan ze uit van vervanging, dus dat zal tijd vragen. Ondertussen doen we een voorstel voor aanvullend budget uit de wijk top 3. Binnenkort hoor je hoe je daarop kunt stemmen. En we broeden op andere mogelijkheden om het beschikbare budget te vergroten. Want stel je voor dat we ook nog een waterspeeltoestel zouden kunnen realiseren … Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen! Meedenken en doen? Voel je je betrokken bij het grote speelveld? Denk en vooral doe je mee? Graag! Mail naar ellen@ellenreehorst.nl of bel Ellen op 06 12 94 41 84. Ellen Reehorst, ook namens Esther Gleis, Diana Meijer en Martijn Hardeman

Help mee om de buurt groen te houden Geniet je ook zo van al die bloeiende bloemenbollen in de Buitenhof? Die bollen, die het hele voorjaar in bloei staan? Het leuke is dat al die duizenden bollen er door wijkbewoners zelf ingezet zijn. Elk jaar plannen we een aantal activiteiten om het groen in en om onze buurt te onderhouden. Voor de komende activiteiten nodigen we jullie, buurtgenoten, uit om weer mee te doen. ● ● ● ●

Lekker de handen uit de mouwen steken Gezellig kletsen onder het werk Samen picknicken en bijpraten Een boompje zagen in plaats van je normale work-out ● Een samen met je kind activiteit ● Samen zorgen voor een schone wijk ● Enz Doe lekker mee! Voor 2021 staan de volgende activiteiten gepland: za 13 maart Snoeien fruitbomen za 12 juni BuitenWerk hooien, snoeien zo 13 juni Slootmiddag za 18 sep Herfstkriebels in combinatie met ontspannen activiteiten op Landje Daar! za 30 okt BuitenWerk snoeien, evt. baggeren Natuurlijk letten we bij BuitenWerk ook op de maatregelen tegen corona. Werkgroep Groen en Spelen, Ellen, Esther, Wilma, Diana

Maart 2021 - In de Buitenhof

27


28 In de Buitenhof - Maart 2021


Dat ene huis op de hoek... Omdat het aan de uitvalsweg uit onze wijk ligt, heeft iedereen de bouw van het huis op hoek van de Hunsingolaan bij de bushalte kunnen volgen. Elke keer keek je weer hoever het huis gevorderd was. Boukje belde aan om de nieuwe buren te leren kennen. Door Boukje Tanja

De huidige bewoners, Kompheak en zijn nicht Soknita die tijdelijk bij hem woont, willen wel over het huis vertellen. Soknita studeert in Groningen en was op zoek naar een woning. Ze verhuist volgende week naar haar nieuwe studentenadres.

Sinds vorig jaar woont Kompheak er definitief. Hij woonde eerst aan de andere kant van het Stadspark, dus een erg grote verandering was het niet. Wel wat betreft zijn huis: volgens Kompheak het is een fijn huis met veel meer ruimte.

Bouwproces In 2015 is de grond gekocht en een jaar later kon er gebouwd gaan worden. “De buitenkant is gebouwd door de firma De Boer, de binnenkant, zoals de vloeren, heb ik zelf met hulp gedaan”, vertelt Kompheak. Hij is zo nu en dan nog steeds bezig met klussen. Toen ik voor het interview binnenkwam,

Family place Wat Kompheak van de wijk vindt? “Very nice”, antwoordt hij. Kompheak verstaat wel Nederlands, maar spreekt het nog niet goed. Het gesprek verloopt met behulp van zijn nicht in het Engels. Hij vindt de Buitenhof een erg groene wijk. “Ik vind het fijn te wandelen in het Stadspark of op het fietspad aan de overkant van de Paterwoldseweg”, zegt hij. Kompheak vindt de Buitenhof ook een rustige wijk, een ‘family place’. De mensen groeten je hier vaker, zeker vergeleken met de binnenstad, beaamt ook Soknita. Het lijkt wel een beetje een dorp. Kompheak heeft contact met de naaste buren, verder kent hij nog weinig mensen in de wijk. Hij is Kompheaks huis aan de Hunsingolaan echt tevreden. Als ik vraag of hij ook iets mist in onze wijk, kan hij keek ik niet goed uit en struikelde bijna over een niet bedenken wat. Hij heeft helaas wel meer last paar planken. van de bussen dan hij dacht. Tijdens ons gesprek “De bouw heeft behoorlijk lang geduurd”, zegt hij. zitten we in de woonkeuken met een prachtige gro“Het bedrijf had in die tijd problemen om voldoende te tafel, waar veel mensen aan kunnen eten. Als ik personeel te leveren en stuurde niet altijd genoeg vraag of hij goed kan koken, zegt hij nee, maar zijn mensen. Er is ook extra tijd gaan zitten in het echt nicht knikt enthousiast van wel: ”Heerlijke traditiostevig maken van het huis aan de slootkant naast de nele gerechten”. Of koken een hobby is, vertelt hij bushalte.” Het versterken was verplicht, omdat er niet, wel dat hij houdt van tafeltennissen. Maar ja, niet heel veel grond naast het huis en de weg is en door de corona is dat helaas niet meer mogelijk. de slootkant dus extra verankerd moest worden. Kompheak, bedankt voor het gesprek. Maart 2021 - In de Buitenhof

29


Welkom bij Salon Bianca U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelingen: Schoonheidsverzorging ● Gezichtsbehandelingen ● Massages ● Verven wimpers / wenkbrauwen ● Harsen Pedicuren ● Algehele pedicurebehandeling ● Voetreflex massage ● Gel-lak Voedingsadviezen ● Op een gezonde manier gewicht verliezen of bijkomen ● Wat het beste te eten/drinken, voor, tijdens, na het sporten I● ndividuele begeleiding of middels 12 wekelijkse cursus in groepsverband (via zoom) Behandelingen met magnesium Magnesium bevordert meer dan 350 lichaamsprocessen. Veel mensen hebben ongemerkt een magnesium tekort met daaruit voortvloeiende klachten. Dat komt doordat ons voedsel steeds minder magnesium bevat en ons dieet niet altijd voldoende divers is. Meer weten? Kom gerust langs voor vrijblijvend advies.

Oldambtlaan 14 salonbianca@ziggo.nl www.salonbianca.eu 06-34077928 050-5250860

30 In de Buitenhof - Maart 2021


Maart 2021 - In de Buitenhof

31


32 In de Buitenhof - Maart 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.