Buurkrant De Buitenhof 4-2020

Page 1

Buurtkrant voor en door wijkbewoners

Buurtkrant In de Buitenhof

Geen paarden, maar topevenementen Herfstnummer

Welkom Christian, Anieljah, Noa en Lev

Verkeerschaos voor fietsers 21e jaargang, nummer 4 2020 September 2020 - In de Buitenhof


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Gijs van der Veen, webredacteur Diana Meijer, coördinator en buurtkranteditor Koen Peeters en de vaste buurtkrantredactieleden Patricia van der Broek, Luit van Deel, Simone Heemstra, Boukje Tanja, Ralph Nienhuis, Marieke Uitentuis en Maarten van Wieringen. In dit nummer staan ook bijdragen van de commissie Groen, Ellen Reehorst en Rutger Noordam. De mooiste foto’s zijn van Simone Kuijpers. Schrijven of adverteren in ‘In de Buitenhof’? Wil je zelf een artikel schrijven voor de wijkkrant? Of wil je adverteren? Dat kan zeker! Neem dan contact op met de werkgroep Communicatie of mail naar: communicatie@debuitenhof.info. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 11 december 2020, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissie van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit zeven werkgroepen:

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Verkeer/geluidsoverlast A7

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Communicatie

Koen Peeters

communicatie@debuitenhof.info

Website

Gijs van der Veen

webmaster@debuitenhof.info

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), 050 537 52 44, www.hoogkerkonline.nl

Deze buurtkrant is in digitale vorm te lezen op www.debuitenhof.info 2 In de Buitenhof - September 2020


Herfstnummer

Inhoud Drafbaan wordt evenemententerrein Buitenhof is een minibieb rijker De Buitenhof in cijfers Health day in The Village De welzijnscoach van de wijk Oranje boven bij 15 jaar WtbE Nieuw asfalt bezorgt fietsers overlast Helpende handen nodig! Christian, Anieljah, Nova en Lev Rijkdom om de hoek Op adem komen in het Groene Hart Afscheid van webmaster Hans de Kleine

5 7 10 11 12 16 18 19 20 23 24 25

18 12 Salon Bianca opent haar deuren

17

17

7

Groene tuin voert meer water af

23 Buitenhof is een minibieb rijker

26

Rijkdom om de hoek

Rubrieken

Nieuwe webmaster: Gijs van der Veen

Van de redactie Agenda Duurzaam Buitenhof Vogels in de Buitenhof Buitenhof in Bedrijf Nieuwe buren Column Maarten

4 4 8 15 16 20 22

September 2020 - In de Buitenhof

3


Van de redactie Wanneer ik dit schrijf, is het leven na de vakantie weer volledig opgestart. En dat is te merken! Het is weer lekker druk in de wijk. Er wordt volop buiten gespeeld en kinderen kunnen weer naar hun sport. Wat vooral ook opvalt zijn de vele groepjes kinderen die ‘s ochtends vroeg weer naar school fietsen of op elkaar wachten aan het begin van het fietspad. Heerlijk om weer zoveel reuring te zien na een periode van ‘lockdown’. Het leven lijkt weer wat normaler te worden. Alhoewel, met al die gele borden op dit moment in het park, is het de vraag of ze hun school de komende tijd nog wel kunnen vinden :-) ! Maar alles voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Een veilige route en een vernieuwde ringweg. Helaas zagen we het buurtfeest aan onze neus voorbij gaan. U moet het daarom doen met de buurtkrant om een beeld te krijgen van de belevenissen in en om de buurt. Rutger zag dat de gemeente in plaats van de drafbaan liever een evenemententerrein heeft. We zijn op bezoek gegaan bij Salon Bianca, het Groene Hart in het Stadspark en

WtbE aan het einde van de Rozenburglaan. We zagen dat Patricia de eerste minibieb in de wijk heeft opgericht. Ellen zag hoe witte zwanen geringd worden. En Maarten ziet een bitterballenproeverij aan zijn neus voorbij gaan. Een eervolle vermelding wil ik hier ook geven aan Han de Kleine. Hij is vanaf het eerste uur de webmaster geweest, maar is inmiddels verhuisd uit de wijk. Gijs van der Veen neemt het stokje van hem over. Hans, enorm bedankt. En Gijs, veel succes en plezier. Veel leesplezier! Boukje, Koen, Luit, Maarten, Marieke, Patricia, Ralph en Simone Heb je kopij of suggesties voor onderwerpen, laat het weten via debuitenhof.buurtkrant@gmail.com. De deadline voor volgend nummer is 11 december.

Agenda Wanneer

Wat

Waar

3 oktober 13.30—16.00 uur

Herfstkriebels

Op het grote speelveld bij het vrouwenhuis

3 oktober

BuitenWerk (snoeien en hooien)

Groenstroken rond de wijk

31 oktober

Health Day

The village, Peizerweg 132

Alle data zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van de gevolgen van het corona-virus

4 In de Buitenhof - September 2020


Stadspark: paarden maken plaats voor topevenemententerrein Op 9 september j.l. besloot de gemeenteraad de draverijen in het Stadspark te beëindigen. De huurovereenkomst voor de drafbaan wordt per 1 januari 2021 opgezegd. Tegelijk werd het besluit genomen om de drafbaan nu te ontwikkelen tot vierde openluchtpodium van Nederland. Door Rutger Noordam

Merkwaardig genoeg is de inspraak hierover ingepland ná in plaats van voor dit besluit. Een enquête op Nextdoor onder bewoners van de Buitenhof had als uitslag dat 45% van de bewoners het zonder meer toejuicht als er meer en zwaardere evenementen komen in het Stadspark, terwijl 55% van de bewoners daar grote zorgen over had.

jaren duidelijk in de lucht, dat kan niemand ontgaan zijn.

Maximaal 36 evenementen per jaar In het raadsvoorstel waarin de beëindiging van de draverijen geregeld werd, heeft het college dit besluit wonderlijk genoeg aaneengeklonken met een ander besluit, namelijk om van de drafbaan een Cultuurhistorische kern van het Stadspark topevenemententerrein te gaan maken. Het raadsNiets is voor eeuwig, en dat bleek maar weer bij het voorstel bevatte daartoe een ‘businesscase’, met in besluit de drafbaan niet langer voor de harddrave- de bijlage een veiligheidsrapport. Deze twee raprijen te gaan gebruiken. De drafbaan is eigenlijk de porten zijn bepaald niet misselijk. Volgens die rapcultuurhistorische kern waarmee het Stadspark zo’n porten moet toegewerkt worden naar regelmatige evenementen van 50 tot 65 duizend bezoekers. De Concourslaan moet daarvoor ‘een aantal meters’ verbreed worden, dus die moet er met bomen en al feitelijk geheel uitgesloopt worden. Alle opstallen op de drafbaan dienen verwijderd te worden. En alsof dit niet genoeg is, moet de rest van het De beste tijden van de draf– en renbaan liggen achter ons stadspark, buiten de 100 jaar geleden is begonnen. Op de hoogtijdagen drafbaan, veel ruimer uitgerust te worden met verin de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kwamen hardingen en verharde wegen. Dat is nodig om ook er wel 40 duizend bezoekers bij een draverij kijken. in de randen van het park aanvullend 12 geluidsdaDe laatste jaren was men al erg blij als dat er een gen te kunnen programmeren met bijvoorbeeld paar honderd waren. Het besluit tot beëindiging dancefestivals. Opgeteld bij de 12 geluiddagen op van de Drafsport in het Stadspark hing de laatste de drafbaan en de 12 op het Suikerfabriekterrein September 2020 - In de Buitenhof

5


maakt dat elke zomer maximaal 36 geluidsdagen. Of dat echt gaat gebeuren is natuurlijk de vraag, maar de gemeente is in elk geval van plan om dit mogelijk te maken. Tijdens de voordracht in de debatten

maar tegelijk werden alle door de rapporten geschetste consequenties door de wethouders weersproken. De Businesscase komt verder uitgewerkt terug in de raad in december, net als de Herijking Structuurvisie Stadspark. Glimina Chakor kondigde alvast aan dat de gemeente volgend voorjaar een nieuw locatieprofiel gaat ‘aanmaken’ voor de rest van het Stadspark, buiten de Drafbaan. Dus dat daar ook 12 geluidsdagen geprogrammeerd kunnen gaan worden. Wat is de politieke ruimte nu nog in dit geheel voor bewoners? We moeten het zien, 55% van onze bewoners is een aanzienlijJuni 2019: Sting trekt veel toeschouwers naar de drafbaan. Foto: Siese Veenstra ke groep, waar je mijns inziens bleek voor de wethouders en de coalitie de ambitie toch niet zomaar overheen kunt stappen, als je tenvoor Drafbaan en Stadspark van 4e openluchtpodi- minste een balans nastreeft met aanwonenden van um van Nederland springlevend en erg gewenst, het park.

6 In de Buitenhof - September 2020


Buitenhof is een minibieb rijker Soms fiets je lekker een rondje en dan zie je ineens een kastje aan een muur hangen. Of in een tuin. Of, zoals op het hoogtepunt van de (eerste) lockdown in een doorzichtig plastic krat zomaar ergens op een muurtje. Dit zijn de zogenaamde minibiebs.

Wat is een minibieb? Het zijn kleine kastjes gevuld met boeken. Je vindt ze vaak in de voortuinen van mensen. Of in de bocht van de Peizerweg. Een paars geverfd dressoir dat je normaal gesproken misschien voorbij fietst. Het doel van de minibieb is om boeken gratis uit te lenen aan mensen in de buurt. Ook kunnen de bezoekers de verzameling aanvullen door zelf een boek achter te laten: breng een boek, haal een boek. Via de website www.minibieb.nl zijn al meer dan 1800 minibiebs aangemeld, waardoor de biebs ook online te vinden zijn.

leuk boek uit te kunnen zoeken. Maar daar ben ik niet zo bang voor. Een onderzoek van Anouk Schippers, promovenda aan de RuG heeft begin dit jaar uitgewezen dat de minibiebs uitermate succesvol zijn. Er bleek bovendien uit dat veel mensen zelf boeken aanbrachten. Dat is toch geweldig!”

Royaal formaat De Buitenhof heeft sinds 12 september de eerste (?) minibieb en wel bij de LangewoldPatricia bij haar minibieb op Langewoldlaan 5. Foto: Simone Kuijpers laan 5. Mensen kunnen er een boek lenen of zelf weer een boek neerzetten. De Waar vind je minibiebs? kast heeft een royaal formaat, vaak zie je wat beIn en om de Buitenhof vind je nog meer minibiebs: scheidener modellen. “Klopt,” lacht beheerder Pa-  In de bocht van de Peizerweg. Onverlaten tricia van der Broek. “Ik was al een tijd op zoek. Grahebben hier een tijdje terug het glas in lood tis kastjes kun je zo vinden via Marktplaats, maar ik uit het kastje gesloopt; zocht iets opvallends. Dat vond ik bij Mamamini.  Langewoldlaan 5; Inmiddels is de kast flink in de beits gezet en vrien-  aan het begin van de Ter Borchlaan (niet aanden hebben een mooi zinken dakje gemaakt dat fangemeld bij miniebieb.nl). tastisch past. Dat moet voldoende zijn om het komende jaar door te komen. Onderhoud hoort er De website van www.minibieb.nl is redelijk up-towel bij!” date maar doet nog wel melding van een kastje aan de Bruilweering 410. De eigenaar is echter een paar Wat verwacht je van je minibieb? jaar geleden naar Spanje geëmigreerd en de volgen“Ik hoop vooral dat de buurtbewoners de weg we- de bewoner is niet verder gegaan met het boekenten te vinden naar de kast. Of zo af en toe zelf een kastje. September 2020 - In de Buitenhof

7


Duurzaam Buitenhof RUBRIEK

Een groene tuin voert meer water af In deze rubriek ‘Duurzaam Buitenhof’ besteden we aandacht aan duurzaamheid in de Buitenhof in diverse vormen. Heb je tips of aanbevelingen? Laat het ons weten! Mail je suggestie naar communicatie@debuitenhof.info. Deze keer: operatie Steenbreek in Groningen.

Door Marieke Uitentuis

Het weer verandert… Ook deze zomer was het weer raak: een lange periode van tropische temperaturen kwam over het land, Groningen, en ook de Buitenhof. Daarna volgde een periode van pittige regenbuien. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden. Wat kunnen we hieraan doen? Het weer veranderen we niet direct, maar groene tuinen helpen! Groen draagt eraan bij dat het water kan in de bodem zakken, de temperatuur in de omgeving wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied vinden en het bodemleven verbetert. Planten en bomen houden water vast en zorgen voor verkoeling. En veel mensen wonen graag in een groene

omgeving. Daarom ondersteunt de gemeente Groningen Stichting Steenbreek. Wat is stichting Steenbreek? Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel minder (onnodige) bestrating en meer groen. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak. Ook de gemeente Groningen doet mee met diverse initiatieven. In de gemeente Groningen is 57% van de tuinen versteend. Mijn indruk is dat dit vooral te maken heeft met het steeds minder tijd hebben voor onderhoud aan de tuin. Ook met makkelijke planten kom je een heel eind. Elke vierkante meter die vervangen wordt, helpt al! Tegen eruit, plant erin Een speciale actie hiervoor is ‘tegel eruit, plant erin’. Deze is gestart in 2015 en sindsdien zijn er landelijk, maar zeker ook in Groningen, heel wat tegels gelicht om plaats te maken voor verkoelend groen. Afgelo-

8 In de Buitenhof - September 2020


pen zomer kon je in de stad tegen inlevering van een tegel gratis een duurzaam, in Groningen, geteelde plant terugontvangen. Ook voor de Buitenhof? Maar hoe mooi is het als wij hier in de Buitenhof ook aan kunnen bijdragen? Over het algemeen worden steeds meer tuinen juist voorzien van tegels in plaats van groen. Dus wil je zelf ook aan de slag met je tuin? Op de pagina groningen.steenbeek.nl staan tal van initiatieven. Bij ‘tegel eruit, plant erin’ van de gemeente Groningen vind je meer informatie en een contactformulier voor groene (buurt)initiatieven. Vanuit de Buitenhof is hierover informatie aangevraagd. Informatie over gevel- en boomtuinen vind je op de pagina ‘geveltuin aanvragen of boomtuin maken’ (een boomtuin kun je in de grond rond een boom maken, bijvoorbeeld in de border bij een stoep. Hiervoor zijn in de wijk al diverse voorbeelden van te vinden!). Maar wellicht kun je ook met je dak aan de slag. De gemeente geeft hiervoor nog steeds subsidie. Zie ook mijn eerdere stukjes over het groene dak, en je mag altijd komen kijken!

● Ga moes tuinieren en begin klein ● Kies makkelijke planten ● Trek dieren naar je tuin ● Maak je dak groen Wat levert het nog meer op? Heel concreet is er nu een mooie actie: elke inwoner in Groningen krijgt korting op een regenton, met onderstaande bon. Geldig tot 1 december a.s. Er zijn al diverse buurtgenoten die hiervan gebruikt hebben gemaakt! Meer weten? Kijk op groningen.steenbreek.nl

Tips om zelf aan de slag te gaan ● Vang regenwater op ● Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin Tegel eruit, plant erin Voor iedereen die zijn betegelde tuin zat is, is er nu de "Tegel eruit, plant erin" actie. In een handomdraai een levend (deel van je) tuin maken werkt als volgt: Haal een of enkele 30x30 tegels of 60x60 tegels eruit en maak er een plantenborder van. De tegels kun je stapelen of rechtop zetten langs de bestaande rand waardoor je een verhoogde border krijgt. September 2020 - In de Buitenhof

9


De Buitenhof in feiten & cijfers We weten al best veel over de bewoners van de Buitenhof. Maar… hoeveel huishoudens hebben we eigenlijk, groeit of krimpt het aantal bewoners van de Buitenhof en wat is de gemiddelde leeftijd van de Buitenhof? Lees het in het tweede (en laatste deel) van ‘de Buitenhof in feiten & cijfers’. Door Marieke Uitentuis

Kinderrijke buurt 51,6. De ongehuwden winnen het van de gehuwHet aantal adressen in de Buitenhof bedraagt 553. den: 56,9% tegenover 37,5%. Met 56% huishoudens met kinderen liggen we boven het landelijk gemiddelde (33%) en boven het gemiddelde in de gemeente Groningen (19%). We kunnen dus spreken van een kinderrijke buurt! Met 2,2 km. afstand tot school moeten de kinderen uit onze buurt langer trappen dan kinderen in andere buurten: gemiddeld is de afstand in NL tot school 0,7 km! Kenmerken woningen Het grootste gedeelte van onze wijk zijn koopwoningen, 92%. Maar wist je dat ook 7% huurwoningen zijn? Deze zijn met name in de Oldambtlaan te vinden. En 1% is onbekend… Alle woningen staan geregistreerd als eensgezinswoningen. 87% is van voor 2000, 13% van daarna. Dit laatste cijfer komt overeen met het landelijke cijfer.

Criminaliteit Dan de (gemelde) criminaliteit: het komt voor, maar gelukkig geen hoge cijfers in onze wijk. Gemelde diefstal: 2, omgerekend naar 1000 inwoners (4 voor gemeente Groningen), vernieling 1 (tegenover 6 voor de gemeente Groningen) en geweld en seksmisdrijven 1 tegenover 8 voor de gemeente Groningen. Laten we elkaar alert houden!

Wijkbewoners Van de wijkbewoners is het nipte merendeel vrouw: Bron: www.allecijfers.nl

10 In de Buitenhof - September 2020


Speciaal voor de Buitenhof: Health day in The Village Beste buurtbewoners, De afgelopen tijd met corona heeft ons laten zien dat gezondheid en vitaliteit van groot belang zijn. Daarom willen wij jullie op zaterdag 31 oktober tussen 14:00 en 18:00 van harte uitnodigen in ‘The Village’ aan de Peizerweg 132 voor aantal gezonde, leuke en interessante workshops met als thema Health en Vitaliteit. De definitieve invulling volgt nog, maar we hebben alvast een paar leuke workshops voor jullie in gedachten staan. De verschillende bedrijven in ‘The Village’ hebben onder andere de volgende workshops voor jullie klaar staan: ● Boks clinic ● Chronisch pijn en behandeling met Virtual Reality

● Gezonde hapjes maken voor kinderen ● Spinning bij Ron Haans 24/7 fitness ● Reactiesnelheidtest ● Zumba ● Clinic voor mensen met terugkerende rugklachten In het definitieve programma volgen nog veel meer gezonde workshops! Het programma is speciaal voor de ‘buren’ uit de Buitenhof. Natuurlijk houden we bij alle workshops rekening met de maatregelen die nodig zijn in verband met corona. Hierdoor is het ook belangrijk dat we weten wie er komen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het inschrijven. Het definitieve programma volgt dan ook. Tot ziens op 31 oktober aan de Peizerweg! 24/7 fitnesscentrum Ron Haans, Fysiotherapie De Praktijk Vogelzang, Smaakaron, The Village, Special Fit

September 2020 - In de Buitenhof

11


De welzijnscoach van de wijk Voor dit interview ga ik langs bij Bianca Hovenkamp van Salon Bianca aan de Oldambtlaan 14. Veel buurtgenoten zullen haar wel kennen. Voor wie haar nog niet kent of nieuw is in de wijk: een kennismaking met Bianca en haar salon. Door Simone Heemstra

Als ik bij Bianca thuis kom, staat de deur van de salon al wagenwijd open. In de garage bij haar huis is twee jaar geleden een prachtige, lichte salon gebouwd. Het ziet er keurig en professioneel uit! Even de handen desinfecteren, want uiteraard vindt Bianca het belangrijk dat de Covid-19-maatregelen worden nagekomen.

volgde. Zo langzamerhand ging ze steeds meer voor zichzelf werken, eerst één dag minder in de zorg, totdat ze volledig voor zichzelf is begonnen. De salon is gestart in Ulgersmaborg en sinds ruim 20 jaar dus in de Buitenhof. Begonnen op een zolderkamer, is de salon twee jaar geleden verhuisd naar de begane grond.

Hoe het begon Bianca woont, samen met haar man Bert en twee studerende kinderen (19 en 21 jaar), vanaf het begin in de Buitenhof. In 1990 is Bianca gestart met haar schoonheidssalon, eerst nog naast haar werk in de zorg, waarbij ze in de avonduren een opleiding

Welzijnscoach Op mijn vraag of ze iets wil vertellen wat haar bedrijf inhoudt, vertelt ze enthousiast: “Ik ben all round schoonheidsspecialiste en pedicure. Ik werk ook met voeding; hoe zorg je voor je binnenkant? Dat vind ik heel belangrijk. Mensen die bijvoorbeeld

12 In de Buitenhof - September 2020


heel moe zijn, of die weinig tot geen energie hebben, komen bij mij voor advies. Dat komt vaak door een te kort aan vitaminen en mineralen, je voeding is dan uit balans. Samen met de klant bekijk ik wat zijn bezigheden zijn, waar hij van houdt en wat we daaraan kunnen veranderen. Ook begeleid ik mensen die willen afvallen en daarnaast begeleid ik sporters. Het bedrijf is niet in één woord te beschrijven, het is heel divers. Officieel heet ik ‘welzijnscoach’.”

wilde juist graag één-op-ééncontact. Toen heb ik ontslag genomen. Mijn huidige werk is veel persoonlijker. Ik heb er geen seconde spijt van gehad dat ik deze stap heb genomen. Ik heb nu geen zekerheid, maar de basis is goed. Ik heb klanten die al heel lang bij mij gekomen, het is ook heel leuk om die zo lang mee te maken.’ Magnesium Naast alle eerdergenoemde behandelingen, werkt Bianca ook met magnesium, Zechsal. “Mensen met onrustige benen, kramp in de benen ‘s nachts of met sportblessures kunnen hier veel baat bij heb-

De salon Bianca heeft maar liefst 30 jaar in zorg gewerkt. Hierdoor kan ze goed met mensen omgaan. “Ik denk echt om de mens, niet alleen om de behandeling. Mensen kunnen bij mij terecht voor bijvoorbeeld een fijne gezichtsbehandeling, eventueel aangevuld met harsen, verven of een massage. Of voor voetbehandelingen en alles rondom pedicure. Denk aan eelt, ingegroeide nagels en likBianca Hovenkamp heet iedereen welkom in haar salon aan de Oldambtlaan doorns.” Bianca vertelt verder dat haar klanten niet alleen uit de wijk koben. Het is geweldig spul! Ik kan klanten dus op een men, maar ook uit de verdere omgeving. “Ik vind heleboel gebieden te hulp zijn, voor meer informahet heel leuk om klanten uit de wijk te helpen. Men- tie bezoek eens mijn website: www.salonbianca.eu. sen komen bij mij terecht via mond-totOh ja, en op vrij korte termijn kun je bij mij terecht. mondreclame, via ProVoet en onlangs had iemand Ik ben heel flexibel, ik kan de hele week een afmij gevonden in de wijkgids.” spraak met je maken.” Als mensen blij, tevreden en ontspannen de deur Geen seconde spijt weer uitgaan, is Bianca zelf ook tevreden. ‘Wat heb Bianca spreekt met veel passie over haar werk. Hoe ik toch een mooi beroep hè!’ En zo sluiten we ons ze zo gepassioneerd is? Bianca zegt altijd graag met gesprek af. Ik kende Bianca nog niet, maar ben weer mensen te willen werken. “Als jong meisje wilde ik heel wat wijzer geworden leuk om en leuk om een zuster worden. Lang heb ik ook in de zorg gewerkt. kijkje in haar werkzaam leven te krijgen! De druk in de zorg was op den duur zo groot, dat ik mensen niet meer genoeg aandacht kon geven. Ik Meer weten? Kijk op www.salonbianca.eu September 2020 - In de Buitenhof

13


14 In de Buitenhof - September 2020


Vogels in en rond de Buitenhof RUBRIEK

De huismus Met het Stadspark en, iets verderop, de Onlanden in de buurt is de Buitenhof een waar eldorado voor vogels. Sybrich Osinga uit de Duurswoldlaan stelt in ieder nummer een van de gevleugelde bewoners van onze wijk aan je voor. Deze keer: de huismus.

Door Sybrich Osinga

Huismussen zijn al sinds mensenheugenis afhankelijk van mensen en leven altijd in de buurt van huizen, schuren en dergelijke om in te broeden. Omdat in de huizen van tegenwoordig bijna tot geen nestgelegenheid meer is, is de populatie van de huismussen in Nederland in de laatste decennia meer dan gehalveerd. De huismus is een zogenaamde standvogel, een vogel die het hele jaar in ons land voorkomt. Huismussen zijn sociale vogels, ze leven in groepen. De hele dag onderhouden ze hun contacten door veelvuldig en overweldigend te tjilpen. Ik vind het zelf altijd een vrolijk geluid en vraag me dan af waar ze het allemaal over hebben… Huismussen zijn stevig vogeltjes met een breed lichaam en een nogal grote kop. Ze hebben een dikke snavel waarmee ze goed zaden, bloemknoppen, pinda’s en vetbollen kunnen eten. Ze zoeken hun voedsel hoofdzakelijk op de grond. Daarbij hippen ze als een stuiterend balletje in het rond. Ze houden van een rommelige omgeving, met struikgewas, schuren, gemorst graan en vee in het weiland. Het mannetje heeft een grijs petje met roodbruine zijden, grijze wangen en een grijs onderlichaam. De zwarte bef en borst verschillen per mannetje. Op de bruine vleugel zit een witte vleugelstreep. Het vrouwtje heeft een doffer uiterlijk en een vrij egale kop. Het mannetje maakt het nest en zit hierin te kwetteren en te roepen tot een vrouwtje hem als partner kiest. Hij maakt het nest in spleten en holle ruimtes in huizen, onder dakpannen of in bomen, heggen en

klimop. Het zijn slordige nesten van takjes, hondenharen, veertjes en stro. Het legsel bestaat meestal uit vijf tot zes eitjes, waarop huismussen 11 tot 14 dagen broeden. Gemiddeld hebben ze twee tot drie keer per jaar een legsel. Huismussen hebben hele kleine steentjes nodig om zaden in hun maag te vermalen en om er de voor hen noodzakelijke kleine beetjes zouten en kalk uit op te nemen. Deze steentjes vinden ze vaak op trottoirs, parkeerplaatsen en tuinterrassen. Kunnen ze die daar niet vinden, dan peuteren de huismussen ook wel in het voegwerk van huizen, vooral als dat enigszins los zit. Huismussen slapen dicht op elkaar, op onderste rijen dakpannen en in groenblijvende, dichte hagen en planten. Bij gevaar schuilen ze ook dicht bij elkaar, liefst allemaal in dezelfde struik. De jonge vogels gebruiken het hele jaar door het nest waar ze in zijn grootgebracht. Dat biedt parasieten veel kansen zich onder hen te verspreiden, tenzij de mussen de kans krijgen zich goed schoon te houden…. Dat doen ze onder andere door met zijn allen waterbaden te nemen. Zo’n vogelbadje moet wijd zijn en niet te diep. De veren van de huismussen worden dan kletsnat en ze zijn dan een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld een kat of roofvogel. Plaats een badje in de tuin daarom dichtbij struiken, zodat ze daar bij gevaar snel in kunnen vliegen. Het fijnste vind hij om direct na het waterbad een zand- of een zonnebad te nemen waardoor hij weer snel opdroogt… September 2020 - In de Buitenhof

15


Buitenhof in bedrijf RUBRIEK

Oranje boven met 15 jaar WtbE Hiep hiep hoera! Er is dit keer in de rubriek ‘Bedrijven in de Buitenhof’ wat te vieren. WtbE Technische Detachering bestaat 15 jaar en wij hebben daarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oprichter en directeur Bert Blaauw te interviewen.

Door Ralph Nienhuis

Direct na zijn opleiding HBO Werktuigbouw werkt Bert 5 jaar als tekenaar/constructeur op de engineeringsafdeling bij Cordis Europa in Roden. Hier maakt hij kennis en doet hij ervaring op met het ontwerpen van fijnmechanische machines. Daarna is hij 6 jaar werkzaam als consultant in de technische detachering. In deze periode ontstaat het idee om een eigen bedrijf op te zetten in de detachering, een grote en belangrijke stap in zijn carrière. De keuze om voor zichzelf te starten is ook meegegeven van-

Het kantoor van WtbE met zijn feloranje logo

uit zijn verleden, omdat zijn hij uit een ondernemersfamilie komt. In augustus 2005 is het moment daar om de grote stap te zetten en is hij voor zich16 In de Buitenhof - September 2020

zelf begonnen met een kantoor op het Zernike terrein. Carrières in techniek Toen hij had besloten om voor zichzelf te beginnen was hij op zoek naar een passende naam voor zijn bedrijf. Belangrijk was om een naam te bedenken die vertelt wat je doet, vond hij. Dat scheelt in het uitleggen van de boodschap. Vanwege zijn kennis en ervaring als tekenaar/constructeur in de machinebouw maakte hij een combinatie tussen de Werktuigbouw (Wtb) en de Elektrotechniek (E). En zo is de naam WtbE geboren. Een droom om zelfstandig mensen te helpen in het zetten van stappen in hun carrière in de techniek was uitgekomen. Bert was ambitieus toen hij de stap maakte naar ondernemer en wilde zich toeleggen op het helpen van andere technici, die ook ambities hebben. En zo is de slogan “carrières in techniek” ontstaan. Toplocatie aan de A7 In het logo en in het kantoor aan de Rozenburglaan, dat in 2015 is betrokken, is de oranje kleur duidelijk aanwezig. Met dit moderne en ruime kantoor is een wens om verder te bouwen vanuit een A-locatie gerealiseerd. Met de vraag vanwaar de keuze voor de kleur oranje vertelt Bert: “Vaak wordt de kleur blauw gebruikt in de techniek, maar simpel gezegd maakt de kleur oranje mij vrolijk. Toen was de keuze snel ge-


maakt.” Het logo (beeldmerk) is zo ontworpen dat het de voortdurende ontwikkeling symboliseert van iemand zijn carrière in de techniek. Het onderscheiden binnen de technische detachering is momenteel lastig, want er zijn veel technische detacheringsbureaus actief in de markt. De mensen van WtbE steken veel tijd in een persoonlijk intakegesprek met de technische werkzoekende. Ze willen precies weten wie er bij hun aan tafel zit en wat deze belangrijk vindt in zijn of haar carrière. “We proberen kandidaten een spiegel voor te houden en te doorgronden wat hun beweegredenen zijn om van baan te switchen en wat ze belangrijk vinden. En als wij erin slagen om voor iemand een nieuwe werkplek te vinden, dan wordt dat natuurlijk even gevierd. Elk succes wordt gevierd, hoe klein het soms ook is.”

Sponsoring en studenten WtbE wil ook graag wat teruggeven aan de maatschappij. Dit doen het bedrijf onder andere door goede doelen te steunen en te sponsoren. Zo is WtbE al meerdere jaren hoofdsponsor van de Groningen Swim Challenge voor het UMCG Kanker Researchfonds, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij door vele teams in estafette vorm van Zoutkamp naar hartje stad Groningen wordt gezwommen. Dwars door het Reitdiep, dus met recht een challenge. Ook traint WtbE jaarlijks meer dan honderd technische HBO-studenten in het thema ‘solliciteren van A t/m Z’. Dat is onderdeel van het vak Professionele Vaardigheden. Studenten krijgen een webinar en een workshop op kantoor bij WtbE. Om voldoende

Volgende stap “Een andere manier om onderscheid te maken is om je goed te presenteren en gebruiksvriendelijkheid aan te bieden op de nieuwe website’’, geeft Bert aan. Zijn droom is om de beste, prettigste en speelste website van Noord-Nederland te bouwen voor het vinden van carrièremogelijkheden. Die moet zo zijn dat mensen weer terug komen op je site doordat ze je onthouden hebben en je iets unieks biedt. Het zelf creatief bedenken van deze nieuwe features en het laten ontwerpen van de site geeft Bert veel energie en voldoening. “De consultants die kandidaten en bedrijven met elkaar matchen, Bert Blaauw, directeur van het jarige WtbE doen fantastisch werk”, zegt Bert. “Ze kunnen zelfstandig werken en ondernemen binnen punten te verdienen, moeten ze solliciteren op een WtbE. Dat geeft mij de vrijheid om me te focussen bestaande vacature door een brief te schrijven, een op new business, de interactieve website en het in- cv te maken en een rollenspel te spelen met een spelen op ontwikkelingen in de branche.” Dat hij consultant. WtbE helpt studenten in de praktijk trots is op WtbE en vol energie bezig is met nieuwe door het echt te doen en gesprekken te oefenen. plannen, is duidelijke te merken in ons gesprek. Kortom, er gebeurt van alles bij WtbE! September 2020 - In de Buitenhof

17


Nieuw asfalt zorgt voor overlast voor fietsers Overlast op de korte termijn, maar veel plezier op de lange termijn. De gemeente pakt dezer dagen opvallend veel fietspaden in en om de wijk aan. Erg fijn om weer zonder hobbels en bobbels te kunnen fietsen. Een overzicht van 4x overlast en 1 aangename verrassing. Door Koen Peeters

Smalle fietstunnel - Fiets je richting Peize (of de MacDonalds), dan heb je tot medio oktober te maken met een smaller fietspad, dat je bovendien deelt met voetgangers. Bussen uit beide richtingen moeten één strook asfalt delen, die dan ook met stoplichten gereguleerd wordt. Reden: de zijwanden van het viaduct worden onderhouden. Fietspad bij rotonde dicht - Fietsers richting Martini Ziekenhuis kunnen tot naar verwachting 26 oktober niet meer bij de rotonde onder de A7 door. Was eerst afwisselend één fietsstrook beschikbaar, nu liggen ze er beide uit. De reden is de sloop van de zijkanten van het viaduct over de rotondes. Voor de veiligheid wordt de onderdoorgang afgesloten. Gebruik in plaats daarvan de fietstunnel bij Piccardthof of de oversteek bij Laan van de Vrede en MartiniPlaza gebruiken. Martiniplaza lastig per fiets bereikbaar - Twee voorname fietsroutes naar Martiniplaza zijn dicht. Het fietspad van het Stadspark (Concourslaan) langs de ringweg naar de Leonard Springerlaan is dicht vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Ook de fietstunnel onder de ring door (bij de Gasunie) is volledig afgesloten.

Het asfalteerwerk levert wel het meest ingewikkelde verkeersbord van Groningen op!

fietspad ook wel aan toe. Tijdens de aanleg moeten fietsers over de weg. Volgens Groningen Bereikbaar duurt de aanleg tot 2 oktober, maar zo te zien is het fietspad alweer sneller open.

Nieuw asfalt op Peizerweg - Erg fijn dat het fietspad langs de Peizerweg nieuw asfalt krijgt. Daar was het Wandelpaden weer hobbelvrij - Goed asfaltnieuws! Ook de wandelpaden in het Stadspark langs het verGroningen (On)Bereikbaar? waarloosde hertenkamp en de kinderspeeltuin zijn van een nieuwe laag asfalt voorzien. Voorbij is de De overlast voor fietsers is maar het topje van de tijd dat de boomstronken het asfalt omhoog duwijsberg van de overlast die alle verkeersdeelneden tot een berglandschap met hobbels en bobbels. mers de komende jaren te verduren krijgen. Een overzicht alle van huidige en geplande werkzaamheden vind je op www.groningenbereikbaar.nl 18 In de Buitenhof - September 2020


Herfstkriebels coronastyle

Helpende handen nodig! Hou je niet van werkgroepen en vergaderingen, maar wil je best een keer iets bijdragen aan het onderhoud van de speelplekken in de wijk? Zit je de hele week binnen en ben je in het weekend graag buiten actief? Dan kunnen we op 3 oktober jouw hulp en die van je (buur)kinderen goed gebruiken!

Dit voorjaar blies de gemeente de Lentekriebels actie vanwege corona af. Lentekriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie van de gemeente Groningen dag waarbij duizenden Groningers hun buurt in de stad op ruimen. Daarom doen we dit najaar een bijzondere Corona-proof Herfstkriebels op twee plekken in onze wijk.

Zaterdag 3 oktober 13.30 – 16.00 uur (of een deel daarvan) Kies zelf waar je aan het werk wilt. Vanaf 13.30 uur zijn wij daar ook. Je vindt ons op het grote speelveld bij het vrouwenhuis. En bij de achteringang van het Landje Daar! in Peizerhoven. Gereedschap en catering zijn aanwezig. Neem zelf handschoenen en een beker mee. Grote speelveld Speeltoestellen schoonmaken, onkruid wieden en

zo nodig afval oprapen. Met een uitstapje naar het GameFiTheater, tenminste als er afval ligt (op dit moment is het er schoon). Een vrolijke klus, waar jonge kinderen graag aan meewerken. Landje Daar! (natuurspeelplek achter het pontje) Grote wilgen snoeien, takkenwal vlechten, brandnetels en distels trekken. Wat ruiger werk, waar kinderen vanaf een jaar of 10 prima aan mee kunnen doen. Opgave is fijn Vanwege de catering is het fijn om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Kun je pas op het laatste moment beslissen? Dan ben je ook zonder opgave van harte welkom! Werkgroep Groen & Spelen Diana, Esther, Ellen, Wilma E ellen@ellenreehorst.nl M 06 12 94 41 84

Foto’s van de Lentekriebels van vorige jaren, inclusief de beroemde soep tijdens de lunch September 2020 - In de Buitenhof

19


Nieuw in de wijk RUBRIEK

Christian, Anieljah, Nova en Lev Deze terugkerende rubriek gaat over de nieuwe bewoner(s) in de wijk. Regelmatig wisselen er huizen van eigenaar. Elke editie komt er een nieuwe wijkbewoner aan bod. In deze editie komt de familie De Kraker aan het woord. Zij zijn onlangs op Fivelgolaan 15 komen wonen.

Door Simone Heemstra

Wij zijn Christian en Anieljah en we hebben twee ne kinderen. De Buitenhof is voor ons de ideale kinderen. Nova wordt in december 4 en Lev Lucas is wijk. We hebben een fijne woning aan de Fivelgodit voorjaar 1 geworden. laan en als gezin is dit de ideale plek. Dit bleek wel de afgelopen maanden. De speeltuin voor de deur is Even voorstellen bijna iedere dag weer een broeiplek voor plezier, Chris over Anieljah: Veelzijdig, stoer en enthousiast. ontmoetingen en creativiteit. En met leuke Anieljah over Chris: Sociaal, avontuurlijk en onder- leeftijdsgenootjes voor Nova en Lev in de straat nemend. schiet het inburgeringsproces in de Buitenhof ook Anieljah over Nova: Nieuwsgierig, betrokken en fan- goed op. Mooie mijlpalen zijn al bereikt. Met Pasen tasierijk is Lev gaan opstaan en lopen en in de zomer heeft Chris over Lev: Supervrolijk, ondernemend en boek- Nova leren fietsen zonder zijwieltjes. jes Wat voor werk doen jullie? Waar hebben jullie eerst gewoond en waarom geko- Door de coronamaatregelen besloten we om thuis zen voor de Buitenhof? te werken. Vanuit huis geven we dan de afgelopen Wij woonden eerst in een pittoresk schippershuisje vijf maand college en doen we onderzoek bij het aan de Tweede Spoorstraat. Een gezellig en leuk Alfa-college, de Hanze en de Universiteit van Grostraatje, maar niet handig voor ondernemende klei- ningen. Anieljah doet onderzoek naar de rol van zingeving rondom de rampen en verdiept zich in disaster management. Hierbij focust ze zich vooral op het aardbevingsgebied in Groningen en corona. Chris doet ontwerpgericht onderzoek naar par20 In de Buitenhof - September 2020


ticipatieve modellen die helpen om nieuwe netwerken en omgevingen te vinden en zo bijvoorbeeld kunnen helpen om uit de bijstand te komen. Tussen het werken door is het heerlijk om te wandelen in de Buitenhof. De Buitenhof is ruim opgezet en de nabije Onlanden, Bangeweer en Stadspark bieden ons elke keer weer prachtige wandel-, hardloop- en wielrenroutes.

de visie van positieve gezondheid vanuit Machteld Huber. Twee vriendengroepen geven zich op met twee totaal verschillende culturen en ze worden voor een half jaar aan elkaar gekoppeld. Via een interactief programma gaan ze samen eten en werken aan eigen doelen die te maken hebben met positieve gezondheid. Denk daarbij aan sport, taalontwikkeling, mentale en fysieke fitheid, succes op de arbeidsmarkt en een sterker sociaal netwerk. We genieten ervan als deze koppeling lukt en mensen die elkaar normaal niet snel zouden ontmoeten samen optrekken en plezier hebben.

Hebben jullie ook een sport/hobby waar je veel plezier aan beleeft? Wekelijks bootcampen we met een Christian, Anieljah, Nova en Lev wonen sinds kort aan de Fivelgolaan. Foto Simone Kuijpers groep waar ieder kan Waar houden jullie van? aansluiten. We verzamelen op dinsdag of vrijdag We houden van lekker eten, gastvrijheid en sport. om 6.00 ’s ochtends in het Noorderplantsoen bij de Als we vers eten willen, kunnen we zo naar de muziekkoepel. Iedereen kan gratis meedoen. Als je moestuin van opa en plukt Nova het liefst de besjes, meer wil weten, schiet ons gerust eens aan in de de komkommers en de courgettes en pompoenen speeltuin bij de Fivelgolaan. In het Stadspark hebuit de tuin. Iets anders waar wij van houden, ontben we ook het discgolfen ontdekt. Wat een gezellistond toen we elkaar voor het eerst echt hebben ge sport is dat. Samen wandelen, discs gooien in de leren kennen. We gaven ons op om sportclinics te gele emmers en het gevoel hebben dat je sport. geven in sloppenwijken in Zuid-Afrika. In dit avontuur vol tegenstellingen tussen arm en rijk ontdek- Of iets anders wat jullie graag in je vrije tijd doen? ten we hoeveel energie het geeft om je in te zetten Met onze nieuwe bakfiets maken we graag een voor een ander en hoeveel je ook over jezelf leert. rondje naar de Onlanden en bezoeken we tussenIedereen doet dat op zijn eigen manier, soms ver door even de mooie bruine Schotse Hooglanders bij weg, maar vaker heel dichtbij. Nu we al een tijd in de Piccardthof aan de Waterhoen. Nova vindt het Groningen en Assen werken, heeft sociale isolatie erg indrukwekkend dat de Hooglanders het afgelovan nieuwkomers tegengaan ons hart te pakken. pen half jaar niet meer naar de kapper mochten. Voor dit doel zetten we ons in via het bestuur van Maar ze vindt de coronakapsels eigenlijk wel tof Vlucht Voorwaarts. Deze organisatie werkt vanuit met het kapsel tot ver over de ogen. September 2020 - In de Buitenhof

21


Ook 30 km of 50 km containerstickers ? Op de binnenwegen in de Buitenhof en op de doorgaande Eemsgolaan en Hunsingolaan wordt regelmatig harder gereden dan toegestaan. Op Nextdoor discussieerden buurtgenoten flink of er meer verkeersmaatregelen nodig zijn. Buurtgenoot Sandra van Dijk pakte zelf de handschoen op. Van Veilig Verkeer Nederland kreeg ze 225 30 kmstickers en 225 50 km-stickers die op onze containers geplakt kunnen worden. Misschien dat dat

helpt om de hardrijders te herinneren. Bij de Eemsgolaan en de Hunsingolaan heeft Sandra inmiddels de stickers overhandigd (bij degene die thuis was en er prijs op stelde). Wil je ook een sticker voor jouw container? Het handigst is als één iemand per (deel van de) straat de stickers bij Sandra ophaalt en dat zijn straatgenoten meldt, bijvoorbeeld met de straat app. Iedere persoon die meedoet krijgt 6 stickers (3 containers, beide zijden). Kost niets overigens. Sandra woont op Oldambtlaan 28.

De bitterbal als troost in onzekere tijden Door Maarten van Wieringen

COLUMN

Toen we over de Peizerweg reden en een fietser spotten met mondkap – ‘snoetkap’ op z’n Gronings – zeiden we tegen elkaar: “Dat hadden we een jaar geleden toch echt niet gedacht hè”. Corona-clichés die me inmiddels wel de strot uit komen. Of deze: “Het komt nu wel dichtbij”, als iemand in je omgeving in quarantaine zit. Mondkap, quarantaine, lockdown, een corona-bingo is gauw gevuld. Nu hadden we in de corona-tijd met een hoop rekening gehouden, een boze droom is toch wel uitgekomen: het buurtfeest werd afgelast. Ook het alternatief, een feest met kraampjes aan huis, moest worden gecanceld. Verstandig, maar het was wel een kater. Misschien nog wel groter dan het uitvallen van Arjen Robben. We hadden immers een groot plan: een bitterballen-proeverij. Buurman en (air)Frying Dutchman Geert Willem had al een grote hoeveelheid verschillende soorten bitterballen aangeschaft en andere buurman Peter was al weken in retraite om zijn ‘Ode aan de Bitterbal’ te vervolmaken. Want de bitterbal is misschien wel de meest onderschatte snack, eentje die troost kan bieden in onzekere tijden als deze. De bitterbal kent al een lange geschiedenis en ook zijn er wat misverstanden. Tijdens de Gouden Eeuw, in 1783, introduceerde de Amsterdamse uitbater Jan Barendz in zijn literaire kroeg hapjes onder de noemer “schnecks”. Bezoekers zoals de schrijvers Bredero en Vondel lieten doorschemeren dat zij tijdens het drinken van bier en jenever trek kregen en het etabilissement voortijdig zouden verlaten om thuis te gaan eten. Barendz sprong hierop in en bood ze kaas en worst aan tegen een kleine vergoeding. Zijn vrouw bereidde ondertussen een soort van rondvormige kroket. Zo ontstond de ‘schnek’ en het ‘bittergarnituur’, dat paste bij het ‘bittertje’ dat gedronken werd. De bitterbal kreeg zo een eigen naam en werd wereldberoemd in Nederland. Bijna 240 jaar later had de bitterbal van mevrouw Barendz een symbool van verbroedering en buurtcontact moeten zijn tijdens het buurtfeest op 12 september. Een proeverij, een mooi gedicht, een drankje en gezelligheid. Het mocht niet zo zijn. Een bittere pil. Geen bitterballen in de Buitenhof. De proeverij blijft uiteraard staan! U bent alvast van harte welkom. We hopen dat er gauw betere tijden aanbreken. Vaccin. Bingo! 22 In de Buitenhof - September 2020


Rijkdom om de hoek Een mooie ochtend in het voorjaar. Hardlopend over het Simonsvennepad zie ik iemand voor me. Groot, wit, onhandig waggelend op twee platte poten. Een mannetjeszwaan, midden op het fietspad. In gedachten hoor ik mijn pake: ‘Blijf uit de buurt van zwanen, ze kunnen met hun vleugel je arm breken’. Tijd voor pas op de plaats en wat rek- en strekoefeningen. Pas als de zwaan zich in de sloot heeft laten zakken, loop ik verder. In het water zie ik een tweede zwaan en zes kleine grijze jongen. Vader zwaan sist naar me en maakt zich groot. Blijkbaar loop ik midden door hun territorium. Een mooie vroege zaterdagochtend in september. Fietsend langs het Hegepad zie ik auto’s staan en vier mensen die hurken bij iets groots op de grond. ‘Even de zwanen ringen’ roept een van de mannen, als hij ziet dat ik afrem. Een vrouwtjeszwaan en drie grote grijze jongen liggen rustig op hun rug, de poten aan elkaar gebonden. De man kijkt in hun kruis en meldt: ‘Twee dochters en een zoon’. De zwanen worden zorgvuldig bekeken en aan alle kanten opgemeten. Ik verbaas me erover dat ze het allemaal zo rustig ondergaan. ‘We zorgen dat hun poten goed vast zitten, anders gaan ze ermee schuren en dat geeft veel stress. Als de poten goed vastzitten, zijn ze rustig.’ Jan Beekman en de drie anderen zijn van de zwanenwerkgroep Groningen. Die werkgroep valt onder Avifauna en doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar knobbelzwanen. ‘Voor de wetenschap, maar vooral om ze beter te kunnen beschermen. Het lijkt of het goed gaat met de zwanen in Groningen, maar

wij zien dat er elk jaar te weinig jongen groot worden. Zwanen uit andere gebieden vullen hier de gaten op. Hoe dat komt? Er zijn nog steeds mensen die nesten leeghalen en boeren die zwanen als schadelijk wild beschouwen en ze afschieten. Ze eten wat gras, dat klopt, maar ze horen er gewoon bij. Dit vrouwtje had een nest van 6, maar ze heeft er 3 verloren.’ Ik denk aan mijn pake en zijn ontzag voor zwanen en vraag hoe je zulke grote vogels vangt. ‘Dat is niet zo moeilijk’, lacht Jan en laat me de vangstokken zien: lange stokken met een dunne haak aan het uiteinde. ‘Die haak sla je om de hals van de vogel en zo hengel je de zwaan naar je toe. En dan snel vanaf de achterkant er overheen gaan zitten, met de zwaan tussen je knieën, zodat die geen kant op kan.’ Terwijl Jan vertelt, gaat het onderzoek gewoon door. Ondersteboven hangend worden de zwanen gewogen; de moeder weegt bijna 9 kilo. Tot slot worden de jongen geringd en kan de hele familie weer het water in, naar pa die een eindje verderop zwemt. Nooit geweten dat er mensen met zoveel betrokkenheid onderzoek doen naar de zwanen bij ons om de hoek. Als ik naar huis fiets, bedenk ik dat m’n bekende, vertrouwde omgeving veel rijker en gelaagder is dan je op het eerste gezicht ziet. En dat idee bevalt me! Ellen Reehorst September 2020 - In de Buitenhof

23


Op adem komen in Het Groene Hart Een paar dagen per week is ‘ie weer open, in ieder geval op zaterdag en zondag. Corona heeft ook het eerste jaar van ’t Groene Hart anders laten lopen dan gepland. Het natuurpaviljoen wil bezoekers een lekker kopje koffie en bezoekers de natuur van het Stadspark laten beleven. Door Koen Peeters

In juni is het een jaar geleden dat het nieuwe gebouw van Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groningen (NDE) geopend werd. Of beter: heropend. De markante blikvanger bij de kinderboerderij is in eerste instantie bedoeld als ontmoetingsplek waar mensen een kopje koffie kunnen drinken. “Eenmaal binnen proberen we ze te verleiden om kennis te nemen van de natuur die de stad ze heeft te bieden”, vertelt Jurian Bajema. Hij is manager van Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groningen (NDE). “Dat doen we door in een paar vitrines (wisselend) dieren te laten zien die in onze stad leven.”

het Stadspark. Bij deze bomen staan paaltjes met een code. Scan je die, dan leer je meer over de bomen. Eén route is af. “Inmiddels hebben we al drie andere routes in voorbereiding”, zegt Jurian. “Het is onze bedoeling om nog meer routes te ontwikkelen. Elke route heeft een eigen thema. Op deze manier willen we het Stadspark ontsluiten voor de Groningers. Kernthema zal voor ons natuurbeleving zijn, maar er is ook ruimte voor andere onderwerpen die interessant zijn in het Stadspark. Wandelen in het Stadspark is eigenlijk altijd natuurbeleving wat ons betreft.”

Wandelroutes om bomen te leren kennen Verder kun je in het paviljoen een plattegrond krijgen van een wandeling langs een 19-tal bomen in

Ingrijpende renovatie Het paviljoen heeft een ingrijpende renovatie achter de rug. Wat eerst een bedrijfsruimte voor de beheerders van de kinderboerderij in het Stadspark was, is nu een ruime en lichte ontmoetingsplek waarin natuur, ontspanning en een kopje koffie hand in hand gaan. Het fraaie paviljoen is zoveel mogelijk gebouwd volgens circulaire principes. Wijk-

Meer weten over Het Groene Hart? Kom eens langs in het Stadspark en vraag het de medewerkers zelf. Of kijk op www.ndegroningen.nl/natuur-educatie-centrum/ 24 In de Buitenhof - September 2020


genoot Ab Nanninga, zelfstandig constructieadviseur, heeft nog meegedacht met het ontwerp. Bijna al het materiaal had een eerder leven. Zo lagen de gele steentjes eerst in de binnenstad, is meubilair hergebruikt en komt het hout van een slooppand uit de binnenstad. Het gebouw gebruikt groene energie en is ‘van het gas af.’ Verder is het gebouw zo gemaakt dat je het bij eventuele sloop makkelijk uit elkaar kunt schroeven en de materialen weer kunt hergebruiken. In het weekend open Normaliter is het paviljoen elke dag open van 10 tot 17 (april-oktober) en van 11 tot 16 (oktoberapril). Door corona is daar een streep door gekomen. Maandenlang was ’t Groene Hart dicht. Inmiddels is het paviljoen op dinsdag, vrijdag en in het weekend open. Dat zijn de dagen waarop er begeleiding is voor de medewerkers van Werkpro die de horeca in het pand uitbaten. Ondertussen worden extra coronamaatregelen genomen. Bajema hoopt dat het Groene Hart aan het eind van het jaar weer op de reguliere tijden open kan.

Afscheid van webmaster Hans de Kleine Hij was erbij vanaf het prille begin van de wijk. Al 23 jaar woonde hij in de Buitenhof, maar afgelopen augustus is hij verhuisd: Hans de Kleine. Hij stond aan het begin van vele initiatieven, maar we kennen Hans natuurlijk vooral van het beheer van de website (www.buitenhof.info) én als initiatiefnemer van het online wijkplatform Nextdoor. Inmiddels is dat bijna niet meer weg te denken in de communicatie van onze wijk. We bedanken Hans voor zijn jarenlange trouwe en enorme inzet en wensen hem het allerbeste! Inmiddels hebben we in de persoon van Gijs van der Veen al een nieuwe webmaster gevonden die de taken van hans overneemt. Op de volgende pagina stelt Gijs zich aan je voor. Veel succes, Gijs!

September 2020 - In de Buitenhof

25


Even voorstellen: nieuwe webmaster Gijs van der Veen Hallo buurtgenoten! Ik ga de webmasteractiviteiten van de geestelijk vader van www.debuitenhof.info Hans de Kleine overnemen. Dat is natuurlijk een grote eer, want Hans heeft deze website en het platform Nextdoor met verve ingericht, onderhouden en groot gemaakt. Mijn naam is Gijs van der Veen (42 jaar) en ik woon ondertussen alweer 7 jaar in de Buitenhof. Eerst aan de Vredewoldlaan en nu aan de Eemsgolaan. Ik woon daar samen met mijn zonen Cas (10 jaar) en Pepijn (bijna 7 jaar). Ik heb een latrelatie met Monique. Samen met haar twee kinderen Jorrit (9 jaar) en Lieke (6 jaar) vormen we samengesteld gezin. Dus

soms zijn we gezellig met z’n zessen en soms even lekker met z’n tweeën. Mijn kinderen zitten op basisschool de Starter, mijn vriendin woont in Leeuwarden en ik werk in Heerenveen, dus de Buitenhof is voor mij de perfecte uitvalsbasis. Terug naar mijn rol als webmaster. Tijdens mijn studententijd heb ik websites gemaakt voor diverse midden- en kleinbedrijven in het noorden van het land. Ik had toen zowel met de technische kant als de ontwerpkant van websites te maken. Vandaar mijn interesse voor het onderhoud van DeBuitenhof.info. Ik heb al wat ideeën voor aanvullende informatie op de site, dus houd deze goed in de gaten!

Een aannemer bij u in de buurt www.bouwbedrijfklinker.nl Fivelgolaan 53 9727 DZ Groningen info@bouwbedrijfklinker.nl Tel 050-2112463

26 In de Buitenhof - September 2020


September 2020 - In de Buitenhof

27


28 In de Buitenhof - September 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.