Page 1

1. Persoonlijke gegevens Naam

Koen Marcel Eduard Depreitere, geboren op 30.06.1967 te Izegem

Adres

Bergstraat 85, 3500 Hasselt

Telefoon

0032(0)496 21 39 35

Email

koenmarceldepreitere@gmail.com

Burgerlijke staat

Samenwonend met Annemie Strauven, huisarts

Papa van

Betty-Sue, geboren op 09.05.1990 te Izegem Mary-Beth, geboren op 19.09.1995 te Izegem Lewis, geboren op 14.09.2007 te Hasselt Jools, geboren op 25.07.2009 te Hasselt

2. Opleiding 1985

Afgestudeerd aan het Heilig-Hartcollege te Waregem, afdeling Latijn-Grieks

1988

Afgestudeerd aan IPSOC te Kortrijk,afdeling Maatschappelijk Assistent, socio-kultureel vormingswerk, mijn proefschrift behandelde het onderwerp ‘Jeugdhuiswerk en jeugdsubculturen in de jaren tachtig’

1993

IPSOC-bijscholing ‘Hoe welzijnsgericht is onze welzijnszorg ?’

1994 – 1997

Verschillende studiedagen gevolgd in functie van mijn tewerkstelling als socio-cultureel vormingswerker in de psychiatrie

1998-2008

Verschillende studiedagen en bijscholingen gevolgd in functie van mijn tewerkstelling als stafmedewerker op de Provinciale Jeugddienst Limburg

2002

Geslaagd in de eindproef van de technische cursus ‘Veiligheid van speelterreinen’

2004

Opleiding Macromedia (Dreamweaver, Fireworks, Flash)

3. Tewerkstelling 1988

Gewerkt als arbeider in de bouwsector en vervolgens in de metaalsector

1990

Legerdienst vervuld in het 92ste Bataljon Logistiek te Sijsele

1991

Gewerkt als arbeider in de metaalsector. Daarna tewerkgesteld als parttime opvoeder en parttime maatschappelijk assistent in het MPI St.-Idesbald te Roeselare. In het kader van de opendeurdagen zette ik een beurs op rond het thema ‘Wij en de samenleving’ waarbij de specifieke moeilijkheden waarmee licht mentaal gehandicapten te kampen hebben in onze huidige samenleving, werden toegelicht.

1991

Tewerkgesteld als maatschappelijk assistent in beschut wonen Eigen Woonst, vzw te Menen met een breed takenpakket en inherent hieraan het nodige avond- en weekendwerk. Dit takenpakket bestond onder meer uit het beheer van de sociale dienst (dossierbeheer, budgetbegeleiding, intakes, …), het begeleiden en organiseren van dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding van bewoners, brandpreventie en logistieke ondersteuning.

1996

Op 16.09.1996 werd ik tewerkgesteld als maatschappelijk werker bij beschut wonen Het Veer, vzw, te Rekem, waar ik verantwoordelijk was voor het begeleiden van 12 bewoners die in het project beschut wonen verbleven. Dit contract liep ten einde op 15 maart 1997.


1997

Na anderhalf maand werkloosheid op 5 mei 1997 startte ik voor de provincie Limburg als promotor van het educatief project Kleur Bekennen, een initiatief van de Directie Generaal Internationale Samenwerking van toenmalig staatssecretaris Reginald Moreels. Dit takenpakket bestond onder andere uit het inventariseren van educatieve mondiale workshops en lessenpakketten, het promoten van deze workshops en lessenpakketten in het lager en secundair onderwijs en in het jeugdwerk en de administratieve opvolging van het project.

1998 – 2008

Op 26 januari 1998 werd ik aangesteld als deskundige bij de 2de directie Welzijn van de provincie Limburg bij de Provinciale Jeugddienst Limburg waar op 28 januari 2008 mijn contract ten einde liep. Als stafmedewerker was ik verantwoordelijk voor het kind- en tienervriendelijk beleid van de provincie Limburg, het speel(ruimte)beleid, de website van de jeugddienst en multimediatoepassingen. Een korte greep uit de vele projecten: Organisatie van de Speel Doe Dag, een tot 2005 jaarlijks doe-evenement voor kinderen en tieners met een gemiddeld bezoekersaantal van 4000 kinderen en tieners Scenario en concept van het stripverhaal ‘Gedruis in Huis’ dat handelt over het dagelijkse reilen en zeilen van het provinciebestuur Ontwikkeling en realisatie van ‘Limburg voor kinderen, kinderen voor Limburg’, een interactief educatief project voor kinderen over de werking van het provinciebestuur Advies bij ontwerpen en realiseren van speel- en skateterreinen, met speciale aandacht voor de toegankelijkheid ervan waaronder in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau, vzw 6 voorbeeldprojecten werden gerealiseerd Ontwerp en realisatie van bouwspeelplaatsen in Limburg Opvolging en organisatie van Kunstbende, een wedstrijd in kunst voor jongeren van 13 tot 19 jaar Ontwerp en voorstudie van de jeugdruimte-inventaris Limburg met speciale aandacht voor de ontsluiting van deze databank naar de Limburgse bevolking Eindredactie van de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Jeugddienst Limburg Organisatie van studiedagen en bijscholingen betreffende veiligheid van speel- en skateterreinen Ontwerp en realisatie van de Kliksons, een Vlaams onderzoek naar vrijetijdsbesteding bij kinderen en tieners Ontwerp en realisatie van ‘Geef Jeugd Ruimte’, een sensibiliseringscampagne over verdraagzaamheid tegenover (spelende)kinderen en jongeren Ontwerp en realisatie van Pas Geverfd, een wedstrijd waarbij jeugdverenigingen een herinrichting van hun jeugdlokaal konden winnen (http://www.youtube.com/pjdlimburg) Ontwerp, realisatie en onderhoud van de website van de Provinciale Jeugddienst Limburg, van Limbomania, het Feestloket en Kruipolie Ontwerp, realisatie en onderhoud van zowel het adressenbestand als het mailingsysteem van de Provinciale Jeugddienst

2008 - 2012

Werkzaam als projectmedewerker bij de Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten te Antwerpen waar ik verantwoordelijk was voor: het project JeugdCentraAL, een project dat artistieke jongerenprojecten en de rol die jeugdcentra in de begeleiding en ondersteuning van deze artistieke projecten kunnen spelen, in de kijker zette; de Buitenspeeldag, een sensibiliseringsproject van de Vlaamse Overheid en Nickelodeon over buiten spelen en sporten in de onmiddellijke woonomgeving ; het secretariaat en de helpdesk van Speelom, vzw. Speelom, vzw staat sedert 2001 in voor alles wat te maken heeft de veiligheid van speeltoestellen, speelterreinen, skatetoestellen en skateterreinen; ICT, binnen deze opdracht restylde ik de volledige back-office en de website van VVJ; de herinrichting van de nieuwe burelen en opvolging van de werken op de Ossenmarkt 3 te Antwerpen.

2012

Sedert 17 oktober 2012 zaakvoeder Demonland Inc..

4. Andere Ik beschik over een grondige kennis van Microsoft Office (Word, Acces, Powerpoint en Excell), Macromedia (Dreamweaver en Fireworks), een basiskennis van Photoshop en het Magix audio- en videopakket. Daarnaast ben ik ook thuis in het oplossen van courante computerproblemen. Ik beschik over een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels en een goede basiskennis van Frans en Duits. In mijn vrije tijd was ik van 1982 tot 1995 als vrijwilliger actief medewerker van Jeugdhuis Kontrabas, vzw te Ingelmunster waarvan 3 jaar als eindverantwoordelijke. Ik stond in voor de programmatie van de activiteiten, de boekhouding, alle administratie zowel op het vlak van de vzw als op het vlak van de erkenning en


subsidiëring van het jeugdhuis en het coördineren en opvolgen van de taken van de andere medewerkers. Tijdens die periode was ik ook tijdens de zomervakanties actief als monitor bij de plaatselijke speelpleinwerking waarvan 2 jaar als hoofdmonitor. In het kader van het nieuwe decreet op het jeugdwerk (1993) maakte ik het eerste jeugdwerkbeleidsplan op voor de gemeente Ingelmunster. Tot in 1995 maakte ik deel uit van de jeugdraad als objectief waarnemer. In mijn vrije tijd ben ik momenteel actief als amateur-muzikant bij The Fortune Kings (gitaar, zang), Suncourt Ramblers (kontrabas, backing vocals) en The Betamax Project (bas). Demonland Inc. is mijn eigen éénmanszaak die ik als zelfstandige in bijberoep beheer. Het management van de hierboven vernoemde bands ressorteert hieronder naast een aantal andere activiteiten zoals stagemanagement en projectbegeleiding. Ik was lid van Koninklijke Turnkring Excelsior Hasselt waar ik tot 2008 als les gaf aan de jongens +12 jaar en heren in toestelturnen. Ik stond ook in voor de organisatie van het jaarlijks turnfeest van de turnkring. Ik volg de actualiteit in binnen- en buitenland op met speciale aandacht voor alles wat over kinderen, jongeren en jongerencultuur handelt.


5. Bijlagen Diploma Hoger Secundair onderwijs Diploma Maatschappelijk Assistent Attest ‘Veiligheid van speelterreinen


Curriculum Vitae Koen Depreitere  
Curriculum Vitae Koen Depreitere  

Curriculum Vitae Koen Depreitere

Advertisement