Page 19

Oefeningen 1 Basisbegrippen

Basis ?

Verdieping ? ??

??

1 Definitie van een rij en enkele bijzondere rijen

1 2 3

4 5 6

7

8

2 Rekenkundige rijen 3 Meetkundige rijen

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

Uitbreiding ? ??

9

10 11

12

Oefeningen bij §1.1 B

Oefening 1. Geef telkens de rij door opsomming (minstens vijf termen). Toon je bewerkingen en controleer met behulp van je grafische rekenmachine.   (a) an = 2n − 1  f1 = 0 (f) (fn ) f2 = 1   fn = fn−1 − fn−2 voor n > 2 n+1 (b) bn = n+3 ® g1 = 2 n (g) (gn ) (−2) 2 (c) cn = gn = (gn−1 ) − gn−1 voor n > 1 n √ √  h1 = 0 (1 + 5)n − (1 − 5)n   √ (d) dn =   n h2 = 1 2 5 (h) (hn ) ®  h3 = 2   e1 = 1  (e) (en ) hn = hn−1 + hn−2 + hn−3 voor n > 3 en = en−1 + 5 voor n > 1

B

Oefening 2. Gegeven zijn de volgende rijen. Bepaal met je grafische rekenmachine telkens de tiende term. ã Å ® 1 n a1 = 1 (d) d = 1 + n (a) (an ) n an = an−1 + 17n2 voor n > 1   u1 = 5 Å ã (b) (bn ) 1 3  un = un−1 + 3 un−1

   e1 = 2 (e) (en ) e2 = 1   en = 2en−1 − en−2

voor n > 1

(c) cn = 2n2 − 5n + 37

B

(f) (fn ) =

voor n > 2

1 1·3 1·3·5 , , ,... 2 2·4 2·4·6

Oefening 3. De grafische rekenmachine kan sommige rijen ook voorstellen in MODE Function. Bepaal een voorschrift (recursief of expliciet) van de twee rijen waarvan je de eerste termen in onderstaande schermafdrukken kan aflezen. MODE

Function

1

ENTER

ENTER

2ND

ENTER

ANS ENTER

VI-15

+

4

× 2ND ANS

3

ENTER

2

1

ENTER

ENTER

ENTER

-

Profile for Koen De Naeghel

Deel VI Rijen (leerweg vier)  

Onderdeel van Wiskunde In zicht, een cursus wiskunde voor studierichtingen met component wiskunde derde graad algemeen secundair onderwijs g...

Deel VI Rijen (leerweg vier)  

Onderdeel van Wiskunde In zicht, een cursus wiskunde voor studierichtingen met component wiskunde derde graad algemeen secundair onderwijs g...

Advertisement