Page 1

Uw rol als ouder!

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Inhoudsopgave: Belang van bekrachtiging en uw rol hierin. - Voorbeeld verhalen van jongeren - Shockerende cijfers - Inspirerende verhalen - Uw rol Uw voordeel Praktische tips en handvaten. - Hoe geef ik complimenten? - Wat is een open- en niet oordelende houding in de praktijk? - Tackelen van belemmeringen - Handige boeken/websites

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Belang van bekrachtiging en uw rol hierin. Voorbeeldverhalen. “Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik eenmaal graag verder wilde leren, maar of ik het echt leuk vind? Geen idee. We zien wel hoe het loopt en dan merk ik van zelf wel of ik deze studie leuk vind en of deze bij me past” – Eerste jaars student. “Ik heb het nu zo druk met mijn eindexamen dat ik niet echt toe kom aan het bezoeken van open dagen en het nadenken over mijn toekomst. Eerst afstuderen en dan komt het volgende wel.” - Examenleerling “Talenten? Nee man, die heb ik niet. Ik ben volgens mij alleen maar goed in het irriteren van leerkrachten. Ik ga te veel die discussie aan weetje. Ze denken dat ze alles beter weten, maar ze begrijpen sommige dingen gewoon niet. En ja, dan krijg ik daar uiteindelijk de schuld van” – 4 VMBO leerling “Wie ik ben? Nou gewoon een jongen van 16 uit Havo 4. Ik houd van gezelligheid en chillen met m’n vrienden. Hobby’s heb ik niet echt. Wat ik later ga doen? Rijk worden hopelijk.” Uitspraken van jongeren die door ons zijn geïnterviewd in Amsterdam, maar sprekend zijn voor onze hele maatschappij, waaruit blijkt dat jongeren het moeilijk vinden te verwoorden wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ze hebben soms wel, maar heel vaak ook niet vertrouwen in de toekomst en hun eigen capaciteiten. Ook het vormen van de identiteit is nog volledig in ontwikkeling en gaat soms gepaard met problemen. Bovendien is ook het woord prestatiemaatschappij voor velen geen nieuw woord. Tot slot neemt het aantal keuzes en mogelijkheden voor de jongere toe. Keuzes die van invloed kunnen zijn op hun toekomst. Het tijd voor verandering. We zien wel hoe het loopt is in onze beleving niet de houding van een beginnend student. Deze moet energie en passie hebben om van zijn nieuwe studie een succes te maken. Ook de examenleerling die jarenlang heeft toegewerkt naar dat eind-examen en dan op het laatste moment bedenkt dat hij/zij geen idee heeft wat daarna zal komen dient zich dit eerder te realiseren. Ook gaan we er vanuit dat iedereen talenten heeft, maar van deze talenten wordt in de praktijk vaak nog onnodig gebruik gemaakt. Kansen en mogelijkheden worden door de omgeving soms niet gecreëerd. Ook worden jongeren ook regelmatig eerder benadert voor wat ze niet kunnen dan voor wat ze wel kunnen. Hierdoor gaan veel talenten verloren en krijgt het kind soms onnodig een deuk in zijn zelfvertrouwen. Dan de jongen die zichzelf omschrijft als iemand die van gezelligheid houd, rijk wil worden en graag tijd doorbrengt met zijn vrienden. Is dit niet een beschrijving die ook voor u en uw buurman kan gelden? Omdat deze jongere nauwelijks heeft nagedacht over wie hij is zal het ook moeilijk worden voor hem om aan te geven wat het later wil in het leven. Hij verwijst dan naar zeer basale behoeften van iedereen. Maar wordt deze jongen

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


daar ook echt gelukkig van? Of ontwijkt hij hier eigenlijk de confronterende vraag omdat hij er geen antwoord op heeft?

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Shockerende cijfersâ&#x20AC;Ś.. De onderbenutting van capaciteiten van leerlingen, miskenning van toptalent, niet optimale studiekeuzes en onnodige studieuitval kosten Nederland jaarlijks 7 miljard euro. (Bron: Nationale Denktank, oktober 2007) Van de HBO-studenten valt 25% na gemiddeld 2,3 jaar uit. In 2005 waren dit 22.400 studenten. De gemiddelde bekostiging door de overheid van een HBO-student is 5.300 euro. Omgerekend betekent dit dat de uitval van HBO-studenten 273 miljoen euro kost. Een soortgelijke rekensom voor de uitval van universitaire studenten komt uit op extra kosten voor de overheid van 100 miljoen euro. (Bron: Beleidsreactie van ministerie van OC&W op advies Onderwijsraad 'De helft van Nederland hoogopgeleid'. Het betreft hier de kosten van uitval van het cohort van studenten die starten in collegejaar 2005-2006) <Dit zijn cijfers over geld en studie. Maar daarnaast dienen er ook cijfers te komen over het welzijn en de studenten. Ook dient er gezocht te worden naar cijfers over het verband tussen het weten wat men wil en het hebben van succes.> <Cijfers kun je ook aanvullen met plaatjes als:>

Before you read my school report, here is a list of millionaires who dropped out of school.

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


â&#x20AC;Ś.maar ook inspirerende verhalen , en citaten. <Hier kun je verschillende /verhalen/citaten kwijt waaruit blijkt dat - Iedereen talenten heeft (Bijv: Verhaal van de bedenker van de Simpson. Of het verhaal van John Lennon.) - Iemand door zelfinzicht verder in het leven komt, succesvoller is - En meer. >

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Uw rol. Aandacht voor het kind, het individu, het talent is gezien bovenstaande cijfers en verhalen enorm belangrijk. Omdat ouders in het algemeen nog veel invloed hebben op hun kind, vaak in contact komen met hun kind zijn zij ĂŠĂŠn van de aangewezen groepen om hier werk van te maken. Helaas zien en horen wij nog vaak genoeg dat ouders dit niet doen. Ook zij hebben het druk, weten hun kind niet altijd op de juiste manier en het juiste moment aan te spreken. Ook vinden ouders het steeds belangrijker dat hun kind goede cijfers haalt. Dit is bijvoorbeeld alleen al te zien aan het enorm groeiende aantal huiswerkbegeleidingsdiensten die verleend worden. Daarnaast horen we ook verhalen over gezinnen waar ouders en kinderen langs elkaar heen leven en nauwelijks weten wat de ander bezig houdt. Nu zijn we geen opvoedingsdeskundigen en is het ook niet ons doel om een ideaal beeld over opvoeden te schetsen, maar we zijn er wel van overtuigd dat vrijwel iedere ouder in staat zou moeten zijn na te vragen wat hun kind bezig houd. Iedere ouder zou in staat moeten zijn het kind een compliment te kunnen geven waarvan het zelfvertrouwen krijgt. Iedere ouder kan zijn kind kansen en mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen in de richting die het zelf wilt.

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Uw voordeel Ouders die veelvuldig in gesprek gaan met hun kind waarin wederom de drie vragen wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik? Centraal staan ervaren dit als zeer positief. Zij gaven aan vooral op korte termijn niet veel verandering te zien maar wel op de lange termijn. Het kind is gelukkiger, heeft meer vertrouwen en zelfvertrouwen en kan beter aangeven wat het wil. Keuzes worden bewuster en met meer vertrouwen gemaakt. Ook het proces van het maken van keuzes wordt als minder zwaar ervaren. Een belasting wordt een uitdaging. Maar niet alleen het kind is gebaat bij de bekrachtiging. Ouders kunnen ook beter op de behoeften van het kind ingaan en worden zelf ook vrolijker van een gelukkig kind in huis. Bovendien kan het financieel ook voordelig zijn voor ouders. Hieronder volgen voorbeelden. <hieronder dienen dan meerdere verhalen gepresenteerd worden> Een voorbeeld uit de interviews. : “Onze zoon kan heel moeilijk leren vanwege zijn dyslexie. Dit zorgt voor veel irritatie. Hij kan daarom moeilijk meekomen in de klas, maar ook daarbuiten. Sms’en met vrienden, Hyves en e-mailen is daarom niet zo voor hem weggelegd. We zijn als ouders toen heel bewust met onze zoon in gesprek gegaan. We hebben hem gevraagd wat hij wel kan en waar hij wel goed in is. Hij gaf aan dat hij het enorm leuk vind om buiten te zijn en buiten dingen te doen met vrienden. Uiteindelijk hebben we hem gestimuleerd te zoeken naar jongens die hij kende die ook meer buiten kinderen waren. Hij werd al snel goed bevriend met een aantal jongens doordat hij ze regelmatig belde om wat te gaan doen. De behoefte en de bijbehorende irritaties om mee te komen met Hyves, e-mail en sms’en is daardoor grotendeels verdwenen. In de klas is het nog wel worstelen, maar ook daar lijkt hij vertrouwen in te hebben.” – Vader 13 jarige jongen. Nu is dit een specifiek probleem waar niet iedereen last van heeft, maar hetzelfde geld voor het gegeven dat hij het bijvoorbeeld enorm leuk vind om te tekenen. Hij tekent al sinds hij klein was en had soms het gevoel dat dit voor kleine kinderen is en dat je dit niet meer doet zodra je ouder wordt. Wij hebben als ouders gezegd tegen hem dat tekenen ook een enorm talent kan zijn voor volwassene, alleen dat dit talent niet altijd als heel nuttig wordt beschouwd op school. Maar dat het hierdoor niet minder waard kan zijn. We hebben hem als ouders de gelegenheid gegeven veel te tekenen door papier voor hem te kopen en ander materiaal waarmee hij aan de slag kon. Binnenkort gaat hij op een proefcursus tekenen. Hij kijkt hier nu al naar uit. Het is eigenlijk voor mij eigenlijk ook veel gezellig als hij lekker aan het tekenen is dan dat hij heel de dag achter de tv of computer zit, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten” – Moeder van 14 jarige jongen.

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Praktische tips en handvaten. Hoe complimenteer je nu? Je kind complimenteren, het klinkt zo makkelijk, maar het is lastiger dan je denkt. Iedereen is in principe gevoelig voor complimenten. Maar voor het ene compliment meer dan een ander. Ook wordt niet elk compliment gewaardeerd. Soms kan het ook wat slijmerig overkomen of heeft het andere nadelige effecten. Alfie Kohn (1993) geeft vier praktische suggesties: 1. Complimenteer mensen niet, alleen wat ze doen 2. Complimenteer zo specifiek mogelijk 3. Vermijd onwaarachtige complimenten 4. Vermijd complimenten die concurrentie in de hand werken Vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed (Visser, 2005) komen nog de volgende aanvullende tips: 1. Complimenteer over wat belangrijk is voor de ander. Bij oplossingsgericht werken complimenteer je niet lukraak. Bij oplossingsgericht werken zijn complimenten aanwijzers van oplossingen. Je complimenteert over iets waarvan je weet dat het belangrijk voor de ander is. Het compliment is gekoppeld aan een doel van de ander en heeft betrekking op gedrag waarvan je als coach of leidinggevende merkt of vermoed dat het te maken heeft met vooruitgang in de richting van het doel. 2. Gebruik het complimenten-ABC. De A staat voor Accurraat: het compliment moet verwijzen naar iets dat echt gebeurd is en dat de gecomplimenteerde zelf heeft gedaan. De B staat voor Believable: het compliment moet geen overdrijving zijn maar realistisch beschrijven van er gebeurd is. De C staat voor Constuctive: het compliment moet verwijzen naar wat de persoon wil bereiken en het moet bruikbaar zijn voor de ander om stappen vooruit te zetten.

3. Complimenteer vragend. In plaats van direct te complimenteren (“bijvoorbeeld: “Dat heb je goed gedaan!” kun je ook indirect complimenteren. Indirect complimenteren houdt in dat je de ander via een vraag uitnodigt om zelf te beschrijven wat er goed was aan wat hij of zij heeft gedaan. Een voorbeeld van een indirect compliment is: “Hoe heb je het voor elkaar gekregen om dat zo snel af te hebben?” Een dergelijke manier van complimenteren noem ik een complimenteuze vraag. Het is ook mogelijk om het perspectief van anderen te benutten bij indirect complimenteren. Een voorbeeld hiervan is: “Wat waarderen je collega’s in hoe jij werkt?” Een voordeel van vragen complimenteren is dat je de ander activeert. De kans is kleiner dat de ander zich geneert voor het compliment en het wegwuift. In plaats daarvan daag je de ander uit en zet je hem of haar het denken (“ja, hoe heb ik dat eigen precies gedaan?”).

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Wat is een open- niet oordelende houding? Naast het complimenteren van een kind is het hebben van een open en niet oordelende houding erg lastig. Eigenlijk oordeel je als ouder altijd wel. Je kent je kind en je hebt zo je eigen ideeĂŤn over wat goed is voor je kind en waar het kind bij gebaat is. Dit is ook heel normaal en we verwachten ook niet dat ouders dit zomaar ineens aan de kant schuiven. Wat we wel willen meegeven is dat; - Goede bedoelde adviezen en goed bedoelde hulp valt niet altijd goed. Dat kan frustrerend zijn voor ouders, maar is soms wel de realiteit. Probeer daarom eerst na te vragen waar het kind behoefte aan heeft voordat je te hulp schiet. - Een niet oordelende houding is niet soft of zwak. Je kunt hierdoor juist alleen maar meer sturing geven aan het geluk en welzijn van je kind. Verbieden en dwingen werkt belemmerend, elkaar begrijpen zorgt voor een goede band en wederzijds begrip waarna gewenst gedrag volgt. - Dit verder aanvullen. <Dit stuk is geheel geschreven op basis van de interpretatie van de student. Het kan zijn dat dit niet overeenkomt met deze van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat deze stukken in zijn geheel goed doorgenomen worden.>

Belemmerende factoren. Wat houd ouders tegen?

Het is begrijpelijk dat ouders niet altijd de tijd, discipline en energie hebben om het contact op de juiste manier met hun kind aan te gaan. Energie en tijdgebrek zijn hier waarschijnlijk de belangrijkste veroorzakers. We leven in een tijd met steeds meer gebroken gezinnen. We leven in een tijd waar er van ons volwassenen ook veel verwacht wordt. Ons hoofd zit ook wel eens vol en dit heeft helaas tot gevolg dat we minder toekomen aan het contact met ons kind. Ook zijn de kinderen niet altijd even makkelijk en weten we niet altijd goed hoe we het gesprek met hen moeten aanknopen. Het gevoel niet te weten hoe we het aan moeten pakken is voor veel ouders herkenbaar. We hopen als organisatie toch dat u als ouder een verandering in uw gedrag probeert te weeg te brengen. Want ook u kunt helpen. We hopen dat onze site u motiveert en enkele handvaten bied waar u mee verder kan. Maar uiteraard liggen heel veel zaken een stuk genuanceerder en is er soms meer nodig om verder te kunnen. We willen u er daarom op wijze uw ervaringen te delen op ons forum. Een plek waar ouders ervaringen met elkaar kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen en helpen met tips. Ook bieden wij trainingen voor ouders. Voor meer informatie zie aanbod. Mocht u nog andere vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons <gevolgd door contactgegevens> <Bovenstaande stuk is ook een interpretatie van de student. Ook hier dient de organisatie goed naar te kijken en te wijzigen en te veranderen. Het is wederom een opzet.>

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632


Handige boeken/websites. <Hier kan simpelweg verwezen worden naar boeken en websites die handig kunnen zijn voor ouders. Daarbij dient wel vermeld te worden waarom juist deze boeken en websites. Tot slot moet onder aan de pagina iets te staan als; Kent u zelf nog een goede internetsite of een boek die ouders verder kan helpen maar niet tussen dit lijstje staat? Neem dan contact met ons op. Gevolgd door contactgegevens.>

Stichting FC de Krachtpatsers Anthony Fokkerweg 61, 3e etage 1059 CP Amsterdam E: Info@fcdekrachtpatsers.nl Tel: 0627356632

folder fcdkp2  

folder, fc de krachtpatsers, ouders algemeen