Page 1

WZC Dommelhof  VZW,  Halensebaan  25  te  3390  Tielt-­‐Winge                                                                 W:  ww.campusdommelhof.be  E:  animatie@dommelhofvzw.be    

Dommelhof Gazet

 

Leven in  Dommelhof   Lente  2013  


In dit  nummer      

Lente poëzie………………………………………………………3   Bewonersnieuws……………………………………………….4   Personeelsnieuws………………………………………………8   Een  terugblik  op………………………………………………..16   Geplande  activiteiten………………………………………..37   Oud  en  nieuw……………………………………………………41   Moppentrommel………………………………………………43   Lentewedstrijd………………………………………………….44   Wist  je………………………………………………………………45   Ten  slotte………………………………………………………….47              


Lentepoëzie  

De winter  is  verdwenen.   wel  is  het  nog  wat  koud   maar  bloemen  zijn  verschenen   in  bos,  in  weide  en  woud.   Men  ziet  de  vogels  springen   de  takjes  op  en  neer   en  hoort  de  vogels  vrolijk  zingen   daar  is  de  lente  weer   daar  is  de  lente  weer   daar  is  de  lente  weer.     Liedje  dat  Lucie  (woning3)  zich  nog  herinnert  uit  haar  kindertijd.                    


Bewonersnieuws Verjaardagen    

Maart

Schollen Julienne                    25/03/1928   Trompet  Jomme                      29/03/1932    

April

Nijs Fons                                                    01/04/1933   Gooris  Nieke                                      02/04/1919   Truyens  Mathilde                      05/04/1923   Vandenhove  Marie                08/04/1935   Dauw  Wiske                                        10/04/1923   Joosen  Elza                                            19/041925   Coeckaerts  Adrienne          21/04/1925   Verryt  Maria                                      22/04/1921   Brams  Maria                                      26/04/1925   Claes  Nicole                                        28/04/1944   Dekeyser  Yvonne                      30/04/1922    

Mei

Vanderstappen Paula        01/05/1932   Wijns  Josée                                          06/05/1930   Lissens  Malvine                            12/05/1930   Mathues  Mariette                  20/05/1928   Milcamps  Gislaine                  23/05/1934   Dehairs  Henri                                  24/05/1921   Van  Bael  Maria                            28/05/1923   Jordens  Jeanne                            30/05/1924    

Juni

Schollen Luciene                        12/06/1926   Storms  Gust                                        12/06/1928   Van  Ermen  Godelieve      15/06/1924   Nackaerts  Jos                                    21/06/1936   Puttemans  Maria                      27/06/1915   Willems  Cordulie                        27/06/1924  


Nieuwe opnames   François   Peeters,   afkomstig   uit   Kessel-­‐Lo,   kwam   op   25   oktober   in   woning   2   wonen.     Mathilde   Truyens   is   na   een   periode   in   kortverblijf   bij   ons   komen   wonen.   Mathilde   is   uit   Glabbeek   waar   ze   boerderij   hadden.   Ze   is   graag   tussen   de   mensen  en  altijd  blij  met  een  bezoek  van  de  kinderen.   Anna   Laura   Martin   woont   sinds   5   november  in  woning  1.     Josée   Vandenhove   woont   sinds   23   november   in   woning   2.   Ze   is   een   actieve   dame,   afkomstig   uit   Kerstbeek-­‐Miskom.   Op   7   december   verhuisde   Lieve   Asselberghs   naar   woning   2   in   Dommelhof.   Ze   voelt   zich   hier   goed   opgevangen   en   is   reeds   bekend   als   een  bezige  bij  die  overal  een  handje  wil  helpen.     Op  13  december  kwam  Bertha  Cuypers    in  woning  1  wonen.  We  wensen  haar   een  fijne  woonst  hier  in  Dommelhof  toe.   Buurvrouw   Madeleine   Gilis   verhuisde   in   januari.   Madeleine   is   83   jaar,   ze   is   nooit   gehuwd   geweest.   Ze   heeft   als   naaister   gewerkt.   We   wensen   haar   het   allerbeste  toe  in  woning  3.   Emerence  Cappelle,  ook  een  buurvrouw  is  sinds  januari  verhuisd.  Emerence  is   86jaar   en   heeft   een   zoon   en   dochter.   Haar   hobby’s   zijn   handwerk,   gaan   wandelen   en   af   en   toe   eens   gaan   dansen.   Vroeger   hadden   ze   boerderij   en   ze   heeft   ook   haar   man   geholpen   die   concierge   was   in   de   school.   Welkom   in   woning  3!   Jos  Nackaerts  uit  Korbeek-­‐Lo  verblijft  sinds  6maart  op  kamer  304  van  woning  3.   Hij   was   hier   al   een   beetje   thuis   door   enkele   verblijven   in   het   kortverblijf.   Jos  is  geboren  op  21/07/1936,  hij  is  gehuwd  met  José  en  samen  hebben   ze  een  


zoon en  2  kleinkinderen.  Jos  was  mecanieker  in  de  metaalbouw,  nadien  cipier   in  Leuven  Centraal.  Zijn  hobby  was  vissen.  Nu  zit  hij  graag  op  zijn  kamer,  rust   wat   uit,   kijkt   naar   het   nieuws   of   de   koers   op   TV.   Welkom  Jos  in  woning3!    

Verhuis   Op  17  december  konden  we  Renaud  Braekeleire   verwelkomen   in   woning   1.     Hij   verbleef   in   kortverblijf  in  woning3.

Fons Nijs   nam   op   12   december   zijn   intrek   in   woning   3.   We   wensen   hem   ook   daar   een   aangenaam  verblijf.     Wiske   Dauw   verhuisde   van   woning   2   naar   woning   1.   Wiske,   veel   geluk   in   je   nieuwe  woning!   Martha  Peeters  uit  woning  3  verhuisde  naar  een  ander  WZC.  We  wensen  haar   het  allerbeste  toe.  

             


Overlijdens Op   22   oktober   overleed   Fons   Van   Eyken.   Hij   woonde   zeer   kort   in   woning   2,   toch   zullen   we   hem   gedenken  als  een  lieve  man.   Bertha   Van   Aerschot   woonde   bijna   4  jaar  in  woning  3.  Op  29  oktober  is   ze   overleden.   Bertha   was   een   zeer   lieve  vrouw,  steeds  een  zonnetje  voor  andere  bewoners  en  personeel.  Bertha   deed  veel  mee  met  activiteiten  en  zorgde  er  dikwijls  voor  een  vrolijke  noot.   Anna  Meys  is  plots  overleden  op  3  december.  Zij  woonde  in  Woning  2  en  we   zullen  haar  blijven  gedenken  als  een  zorgzame  vrouw.   Op   8   december   overleed   Vic   in   woning   3,   hij   woonde   er   bijna   4   jaar.   Vic   zat   steeds  stil  te  genieten  aan  het  raam.   Simonne  Den  Ruyter    van  woning  1  ging  op  12  december  zachtjes  van  ons  heen   in  het  bijzijn  van  haar  echtgenoot  Martin.  Sterkte  aan  hem  en  de  familie.   Marie  Rogge  woonde  2  jaar  in  woning  3.  Ze  was  een  stille  levensgenieter,  altijd   rustig  en  lief.   Mieke  Meurrens  was  een  jaar  in  woning  3.  Mieke  was  een  zeer  fiere  dame  en   ondanks   haar   ziekte   heeft   ze   zich   altijd   moedig   gedragen.   Ze   was   altijd   zeer   dankbaar  en  lief  naar  anderen  toe.   Paula  Govaerts  is  zachtjes  overleden  in  woning  3.   Martha  Vandenbroeck  is  in  woning  3  overleden.  Martha  zat  altijd  heel  rustig  in   haar  zetel  maar  als  er  gezongen  werd  leefde  ze  helemaal  op  en  zong  ze  mee  uit   volle  borst.  

     


Personeelsnieuws   Jarigen   Party  time  voor  onze  jarige  collega’s:    

April

05/04/1957                      Yves  Van  Deyck   07/07/1957                        Anne  Rotti   12/04/1966                        Danny  Ysschol   16/04/1954                        Jan  Borgers   18/04/1970                        Renata  Vd  Panhuyzen    

Mei

04/05/1959                        Danielle  Reynders   09/05/1987                          Elien  Pelgrims   19/05/1973                          Koen  Baets   19/05/1990                          Debby  Thomas   24/05/1962                            Lydia  Symens   29/05/1980                            Sabrina  Smets        

Juni

10/06/1976                          Tarek  Ilsbroux   10/06/1948                            Anny  Quanten   11/06/1991                            Lynn  Roelants   12/06/1974                            Gina  Dablio   23/06/1957                            Agnes  Broos   27/06/1966                            Conny  Vandevenne                                          


Pensioen  

In januari  is  Jo  Gillis  op  pensioen  gegaan.  Jo,  we  wensen  je  het  allerbeste  en….    

  Overlijden  

Op 5  januari  overleed  Dieter  Coopmans,  man   van  Cindy  Jacobs,  zorgkundige  in  w1.     We  wensen  Cindy  heel  veel  sterkte.  


Teambuilding Dit   jaar   geen   ‘traditioneel’   personeelsfeest   maar   een   teambuilding.   Alle   woningen   mochten   zelf   beslissen   hoe   ze   hun   dag   wilden   invullen.   Het   was   voor   iedereen  een  leuke  dag:     Onze  teambuilding.     Wat  is  nu  juist  de  bedoeling  van  een  teambuilding?     Wat   mag   je   ervan   verwachten?   Een   gevoel   wat   velen   van   ons   hadden   tot   enkele  maanden  geleden.     Wel   de   deelnemers   van   onze   teambuilding   waren   de   ‘tot   uw   dienst   zijnde’   faciliterende  diensten.     Dus   als   je   vertrekt   met   een   bende   van   mensen   die   als   beroep   hebben   het   faciliteren.,   vergemakkelijken,   van   woon,   werk   en   leefomstandigheden,   dan   kan  deze  dag  eigenlijk  niet  foutlopen.     We   trokken   naar   Brussel   waar   we   Matonge   wijk   en   de   Marollen     gingen   bezoeken.   Dit   onder   begeleiding   van   een   gidsenorganisatie   die   als   credo   "   Brussel  anders"  naar  voor  bracht.   En  ja  dat  hebben  we  gekregen.  Zoals  een  bende  schoolknaapjes  werden  we,  op   een  mooie  herfstdag,  meegesleurd  door  onze  toch  wel  opmerkelijke  gids  .  We   zullen   ze   allemaal   blijven   herinneren.   De   passionele   en   vurige   Sonja.   Met   ongelooflijk    veel  passie  vertelde  ze  over  de  mooie  maar  ook  de  minder  mooie   elementen   van   Brussel.   Want   armoede,   en   vooral   haar   strijd   hiertegen   was   haar   ding.   Getuigen   het   feit   dat   ze   in   haar   gidsenorganisatie   bijna   uitsluitend   met  dakloze  gidsen  werkte.   Op  elk  moment  hield  Sonja    grip  op  haar  klas.  Het  was  van  geconcentreerd  te   blijven   en     spreken   terwijl   de   juffrouw   aan   het   uitleggen   was,   was   helemaal   uit   den  boze.   We  hebben  gegeten,  veel  en  laat  ons  zeggen  gevarieerd  (tot  rupsen  aan  toe  !)  .     We   hebben   gezien,   veel   want   het   was   van   gas   te   geven.   We   hebben   mekaar   gesteund.  De  basis  van  mooie  dingen  werden  gelegd.  We  hebben  mekaar  beter   leren   kennen,   fijn   om   vast   stellen   hoe   diverse   persoonlijkheden   toch   één  


geheel kunnen   vormen.   We   hebben   gelachen   en   we   hebben   gedronken.     We   hebben   ontdekt,   een   hoofdstad   is   zo   dichtbij   maar   herbergt   toch   veel   geheimen.  Pomp  af  maar  toch  een  beetje  voldaan  keerden  we  huiswaarts.     Bedankt  aan  iedereen!!                                                                                                                                                                                                                    Tarek  Ilsbroux     Ook  voor  woning  3  is  er  een  verslag  geschreven  van  een  leuke  teambuilding!   Wat   betekent   teambuilding?   Laten   we   de   woorden   eens   afzonderlijk   analyseren:  team  staat  voor  ‘groep’  ,  building  voor  opbouwen.  Dus:  samen  met   een  groep  bouwen  aan  een  goede  teamgeest!  Iedereen  draagt  zijn  steentje  bij   tot  een  eenheid.   Stapsgewijs   een   opbouwende   dag   in   3   fases.   Het   eerste   gedeelte   bestond   een   theoretische   test.   De   bedoeling   is   om   aan   de   hand   van   een   vragenlijst   een   tevredenheidsscore   van   het   personeel   in   schaal   te   brengen.   ’s   Middags   begonnen   onze  magen  te  knagen.  Sandwiches  en  toebehoren  konden  ons  bekoren.  Wat   verpozen   om   vervolgens   over   te   gaan   naar   het   tweede   gedeelte   van   de   dag.   Creativiteit,  handen  uit  de  mouwen,  hoort  tot  de  opbouw  van  iets  moois!  Onze   opdracht  om  vanuit  klei  een  kerstboom  te  creëren  vloeide  over  in  een  ludieke   activiteit!   Bewonderenswaardig   ieders   werkje!   De   kunstenaar   in   ons   kwam   naar   boven.   Veel   waren   verrast   door   het   bekomen   resultaat.   Met   de   geboetseerde   boompjes   hebben   we   een   symbolische   boodschap   gebracht   op   de   kerstmarkt:   alle   boompjes   stralen   het   licht   uit   van   onze   groep,   alle   disciplines,  gelijk,  zij  aan  zij.   Na  de  gezamelijke    opruim  vertrokken  we  richting  Heist  Op  Den  Berg  naar  het   grillrestaurant   Brochetto.   Lekker   smullen,   een   gezellige   babbel   in   een   warm   kader.  Het  entertainment  bestond  uit  een  muzikale  kwis.  Jawel,  één  van  onze   groepen  had  een  fles  cava  gewonnen.  


Zo liep   onze   dag   stilaan   ten   einde.   Allen   tevreden,   batterijen   opgeladen  en  met  positieve  energie   kunnen  we  er  weer  tegenaan!   Dank   aan   Annemie   voor   het   initiatief    als  gids  door  de  reis  heen,   om  ons  als  team  en  als  mens  dichter   bij   elkaar   te   brengen.   Buiten   het   dagelijkse   werk,   in   een   ander   daglicht,   ons   als   collega’s   anders   te   leren   kennen   en   te   begrijpen   onder   de   vorm   van   inzet,   luisterbereidheid,   creativiteit,   plezier,   vertier   en   zoveel   meer!   Laten   we   op   basis   van   deze   teambuilding   verder   groeien   en   bloeien   tot   iets   moois…                                                                                                                                                          Thérèse  Keuleneer  

De sint  op  bezoek!   Dit  jaar  was  er  één  groot  sinterklaasfeest   voor   bewoners,   personeel   en   kinderen!   We   hebben   eerst   allemaal   samen   kunnen   genieten   van   het   optreden   van   clown   Dirk   en   zijn   kleine   hulpje   clown   Charlotte.   Er   werd   gegoocheld,   ballonnen   geplooid,   grapjes   uitgehaald,....   Zowel   klein   als   groot   hebben  genoten  van  het  optreden.                  


Dan was   er   het   intreden   van   de   Sint   en   zijn   2   Zwarte   Pieten.   Ze   begroeten   oud   en   jong.   De   bewoners   werden   persoonlijk   gegroet   door   de   Sint   en   de   kinderen   gingen   vrolijk   tot   bij   de   Sint   voor   hun   cadeautje.   De   Sint   had   zelfs   gedacht   aan   de   dieren!  

                       


Vrijwilligers     Ook  Steven  is  elke  week  trouw  op  post  als  vrijwilliger  in  woning  3.  Ook  hij  wil   zich  graag  even  voorstellen:   Mijn   vrijwilligerswerk   bestaat   uit   verschillende   elementen:   ik   werk   namelijk   reeds  bijna  3  jaar  als  vrijwilliger  en  met  de  functie  van  logistiek  medewerker  in   rusthuis  Woon-­‐en  Zorgcentrum  Dommelhof.   Mijn   uitgebreid   takenpakket   bestaat   er   voornamelijk   uit   om   alles   te   voorzien   van   oren   en   poten,   van   tafels   dekken   tot   véél   afwassen   van   medicatiepotjes   tot   drinkbekers   afwassen   en   afdrogen.   Verder   zorg  ik  er  steeds  voor  dat  alle  5  tafels  steeds   zorgvuldig   gedekt   worden   en   het   bestek   steeds  grondig  aangevuld  zal  worden.   Servetten  leggen  is  het  einde  van  men  taak   als   tafeldekker,   allereerst   worden   ze   ook   aan   een   grondige   poestbeurt   onderworpen   door  mezelf.     Het   leuke   aan   m’n   job   is   dat   ik   na   bijna   3   jaar   steeds   contact   heb   met   m’n   trouwe  en  lieve  collega’s  en  dat  er  af  en  toe  ook  eens  een  leuk  praatje  wordt   geslagen  en    dat  iedereen  steeds  apprecieert  wat  ik  die  2  halve  dagen  per  week   kom  doen  in  het  rusthuis.   Als  er  even  tijd  over  maak  ik  ook  erg  graag  tijd  vrij  en  praat  ik  soms  eens  met  de   bejaarden   bewoners   van   ons   leuke   rusthuis   in   woning   3   groen   waar   ik   nog   steeds  tewerkgesteld  ben.  Ik  herinner  me  nog  goed  dat  ik  in  het  begin  van  men   loopbaan  eens  in  woning  1  moest  gaan  werken  en  dat  viel  toen  zo  goed  mee   dat  we  zelfs  af  en  toe  tussen  al  dat  hard  labeur,  nog  tijd  vrijmaakten  voor  een   leuk   spelletje   als   bingo   en   dergelijke   animatie   mogelijkheden   te   kunnen   verrichtten.                                                                                                                                                                                                                                Steven  Dubuisson  


Zuiddag Op   18   oktober   2012   was   het   Zuiddag.   U   hebt   misschien   wel   gemerkt   dat   er   toen   veel   jong   volk   rondliep.   Op   Zuiddag   zijn   vier   jongeren   komen   helpen   in   het  Dommelhof  voor  het  goede   doel.   Het   goede   doel   was   een   project   door   jongeren   voor   betere  kansen  in  Venezuela.  Ik,   Astrid,   heb   met   veel   plezier   een   dagje   geholpen   aan   de   groene   kant   van   Woning   3.   We   zijn   de   dag   begonnen   met   een   paar   opmerkelijke  turnoefeningetjes.  Daarna  hebben  we  vier  op  een  rij  gespeeld,  ik   weet   niet   meer   juist   wie   er   gewonnen   heeft.   We   zullen   het   erop   houden   dat   het  gelijkspel  was.  In  de  namiddag    zijn  we  samen  met  een  paar  bewoners  naar   de   nieuwe   geitjes   gaan   kijken   die   nog   maar   pas   op   het   Dommelhof   waren   aangekomen.  Ook  hebben  we  ons  nog  goed  geamuseerd  met  de  bingo.  Althans   ik  heb  mij  goed  geamuseerd,  ik  hoop  jullie  ook!    Astrid  Verbeek  


Een terugblik  op.....     Het  mosselfestijn   Op   07   oktober   ging   het   jaarlijkse   herfstfeest,   beter   bekend   als   “het   mosselfestijn”  door.     In   de   keuken   heerste     al   enkele   dagen   hoogspanning.   Alle   voorbereidingen   dienden   te   gebeuren.   Er   dienden   eveneens   balletjes   in   tomatensaus   en   koninginnenhapjes   bereid.   En   dat   alles   met   de   nodige   frietjes.   Daar   men   op   voorhand   wist   dat   alle   beschikbare   plaatsjes   waren   gereserveerd,   werd   er   op   zaterdag   met   de   hulp   van   menig   vrijwilliger,   koortsachtig   mosselen   gekuist,   groentjes   gesneden   en   sausjes   bereid.   Ook   de   twee   zalen   inrichten   en   de   koelkasten   vullen   met   de   nodige   drank   bracht   het   nodige  werk  mee.   Op  zondag  was  men  in  de  keuken  al  vroeg  aan  de  slag.  De  rest  van  de  helpers   verzamelden   om   elf   uur   in   de   feestzaal   waar   ze   hun   taak   toebedeeld   kregen.   Ondertussen  waren  er  al  enkele   hongerigen  aangekomen  die  hun  neus  volgden   naar  de  feestdis.  De  drukte  kende  een  hoogtepunt  tussen  twaalf  en  twee.  Maar   dankzij   de   goede   organisatie   werden   de   wachttijden   beperkt   tot   het   strikte   minimum.   Na   de   mosseltjes,   balletjes   of   koninginnenhapje   vonden   de   meesten   nog   een   vrij   plekje   in   hun   buik   om   een   stukje   taart   weg   te   werken.   De   meesten   genoten   hierbij   van   een   tasje   koffie   of   wat   sterkers.     De   gasten   verlieten   de   feestzaal   met   een   voldaan   gevoel   en   konden   daarna   nog   genieten   van   het   mooie  weer.   Werkende  handen  moeten  brandstof  krijgen.  De  helpers  genoten  dan  ook  van   hun   welverdiende   maaltijd   voordat   om   zeventien   uur   de   volgende   gasten   de   zaal   opnieuw   vulden   met   hongerige   blikken.   Omstreeks   negen   uur   ’s   avonds  


verlieten de  laatste  gasten  ons  Dommelhof.  De  meesten  hadden  dan  ook  nog   enkele  nuttige  prijzen  gewonnen  met  de  tombola.   Het   was   een   zeer   drukke   maar   gezellige   dag   voor   alle   medewerkers.   Er   werd   veel   plezier   gemaakt,   maar   ook   hard   gewerkt.   Getuige   hiervan   zijn   de   nodige   foto’s  die  van  dit  evenement  zijn  genomen.                                                                                                                                                                                                                                        Etienne  Coppens  

Plechtige  inhuldiging  fit-­‐o-­‐meter   Burgemeester   Chris   Cleeren   en   Filip   Broos,   schepen   van   sport   zijn   onze   fit-­‐o-­‐ meter   in   woning   3   officieel   komen   inhuldigen.   Samen   met   enkele   sportieve   bewoners  hebben  ze  heel  de  fit-­‐o-­‐meter  afgelegd  en  goedgekeurd!  


Dansoptreden Okra  Tielt-­‐Winge   Okra-­‐Winge   heeft   ons   weer   een   mooie   namiddag   bezorgd,   niet   alleen   is   er   gedanst  maar  ook  hebben  we  samen  liedjes  gezongen  uit  de  oude  doos  onder   leiding   van   Astrid.   Clementine,   de   voorzitster,   had   weer   een   mooie   speech   voorbereid.  Jullie  kunnen  hem  hier  nog  eens  nalezen:   Beste  bewoners,  het  leven  in  een  rusthuis  kan  heel  boeiend  zijn.  Op  menselijke   waardigheid,   levenslust   en   emotie.   Wij   zitten   volop   in   de   week   van   de   derde   leeftijd   en   vragen   ons   soms   af:   “wanneer   begint   de   derde   leeftijd”?   Het   is   zo   vaag,   zo   omzichtig   uitgedrukt.   Waarom   dan   eens   niet   samenkomen.   Wij   beschouwen  het  Dommelhof  als  een  plaats  waar  we  graag  terugkomen.  Waar   iedereen   zichzelf   kan   zijn.   We   gaan   de   pijn   en   de   gejaagdheid   vergeten.   We   horen   onder   elkaar   soms   mooie   woorden   en   vriendschap   en   een   lach   geeft   toch   een   warm   gevoel.   Dit   allemaal   in   samenwerking   met   Okra   Winge.   De   dansjes  en  nog  iets  nieuws  dat  we  voor  jullie  gaan  brengen  komen  recht  uit  ons   hart!                                Bedankt  mensen  van  Okra  voor  de  leuke  namiddag!  


Brunch Op   woensdag   eenentwintig   en   vrijdag   drieëntwintig   november   werd   er   in   het   kader   van   de   week   van   de   derde   leeftijd   een   brunch   georganiseerd   in   de   feestzaal  onder  woning  drie.  Woensdag  werden  de  bewoners  van  woning  één   en  twee  met  hun  familie  en  vrienden  verwacht,  op  vrijdag  waren  de  bewoners   van  woning  drie  met  hun  gevolg  te  gast.   Er   werd   getrakteerd   op   een   glaasje   bubbels  of  een  fruitsapje  als  aperitief.     Ondertussen   werd   het   spek   al   voorgebakken   zodat   de   gegadigden   niet   lang   op   hun   “spek   en   ei”   dienden   te   wachten.   De   chocoladebroodjes   en   de   croissants   evenals   de   sandwiches   met   allerlei   toespijs   waren   eveneens   zeer   gegeerd.     Eens   de   grootste   honger   gestild,   was   het   tijd   om   een   liedje   te   zingen   en   een   babbeltje   te   slaan.   En   dat   er   gepraat   en   gelachen   werd...   We   konden   zelfs   genieten  van  een  optreden  van  Simonne.   Na  deze  “korte”  pauze  werden  de  magen  opnieuw  verwend.  De  pompoensoep,   de   balletjes   met   krieken   en   de   zwarte   pensen   met   appelcompote   vonden   gretige  afnemers.   De  meeste  feestvierders  hadden  echter  nog  een  plaatsje  vrij  voor  een  dessert   in   de   vorm   van   poffertjes   en/of   een   chocolademousse.   Het   geheel   werd   afgesloten  met  een  kop  koffie  of  iets  fris.     Dat  het  plezant  was,  is  te  zien  aan  de  fotootjes  waar  de  bewoners  niet  onder   stoelen  of  bakken  steken  dat  ze  het  goed  met  elkaar  kunnen  vinden.      


De Kerstmarkt     Sinds   begin   december   was   iedereen  in  Dommelhof  in  de  weer   met   de   voorbereidingen   voor   de   jaarlijkse   kerstmarkt.   Bij   het   animatieteam   was   het   ‘alle   hens   aan   dek”.   Er   dienden   flyers   verspreid   te   worden.   De   standhouders   dienden   gecontacteerd.   De   bewoners   moesten   aangespoord   worden   om   hun  familie  te  mobiliseren  voor  de   grote  dag.  Ook  in  de  keuken  was  er   zoals   voor   elke   festiviteit   werk   genoeg.   Op   acht   december   was   het   dan   zo   ver.   Tijdens   de   late   voormiddag   kwamen   de   standhouders   aanzetten   met   hun   diversiteit   aan   koopwaar.   Het   ging   van   keukengerei   tot   kledij,   van   kaarsen   tot   juwelen   en   van   zelf   gehaakte   doekjes  tot  kerstversiering.  Kortom,  er  was  voor  ieder  wat  wils.   Nog  voor  de  opening  om  14u30’  was  het  al  drummen  om  een  goed  plaatsje  te   bemachtigen   aan   de   vele   versierde   tafels.   De   bewoners   hadden   goed   werk   geleverd,   ze   hadden   vele   vrienden   en   familieleden  meegebracht.   Niet   alleen   de   standen   van   buiten   Dommelhof   hadden   succes.   Ook   de   eet-­‐   en   drankstanden   waren   heel   populair.   Vooral   de   wafels,  


die ter  plaatse  werden  gebakken,  de  verwenkoffies,  de  zelfgemaakt  notenporto   en  de  glühwein  werden  gesmaakt.  Ook  achter  de  bar  was  het  extra  druk.     Omstreeks   19u30’   was   iedereen   zijn   honger   en   dorst   gestild   en   had   men   de   gewenste  cadeautjes  voor  de  eindejaarsfeesten  aangekocht.                                                                                                                                                                                                                          Etienne  Coppens                                    


Kerstviering Op  20  december  werd  de  kerstsfeer  al  voelbaar  door  de  viering  die   opgeluisterd  werd  door  het  zangkoor  van  Tielt-­‐Winge.  Onze  bejaarden  zongen   uit  volle  borst  de  kerstliedjes  mee.   Het  altaar  was  sfeervol  versierd  door  Cordulie  uit  woning2,  zij  deed  dat  vroeger   ook  in  de  kerk.   De  kerstman  die  op  bezoek  kwam  had  voor  iedereen  een  pakje  bij.   Samen  met  een  lekker  gebakje  en  een  warme  sfeer  hebben  wij  een  gezellige   namiddag  beleefd.                


Driekoningen Driekoningen,  driekoningen,  geef  mij  een  nieuwe  hoed,  mijn  oude  is  versleten,   ons  moeder  mag  het  niet  weten,  ons  vader  heeft  het  geld  op  de  rooster  geteld!     Zo   kwamen   de   Driekoningen   ook   bij   ons   langs.   Ze   hadden   taart   mee   met   daarin   drie   bonen   verstopt…  wie  de  boon  had,  was   koning  voor  één  dag!                                                                


Kinderen uit  het  vijfde  leerjaar  op  bezoek   Wat  is  er  leuker  dan  samen  kokkerellen?  Samen  met  de  kinderen  een  receptie   voorbereiden  en  nadien  lekker  smullen  en  klinken  op  het  nieuwe  jaar!  

               


Kinderen uit  het  derde  leerjaar  op  bezoek     Samen  knutselen,  vertellen,  lachen,…  een  leuke  namiddag!    


Smoutbollen Naar  jaarlijkse  traditie  werden  er  weer  smoutbollen  gebakken…  lekker!  

 

                 


Nieuwjaarsreceptie We  klinken  samen  op  het  nieuwe  jaar  2013!  

We wensen  jullie   Een  goede  gezondheid   Smakelijke  maaltijden   Een  zinvolle  dagbesteding   Respect  voor  en  ondersteuning  van  uw  eigen  identiteit   Het  maximaal  behouden  van  uw  eigen  regie   Een  woonruimte  waar  U  zich  thuis  kan  voelen  en  waar  U  veilig  bent  

We  hopen   Dat  we  op  een  belevingsgerichte  manier  aan  uw  noden  kunnen  blijven  voldoen  

We  danken   Voor  het  vertrouwen  van  het  afgelopen  jaar                    

 


Toneel: ‘Een  geschenk  uit  Afrika’   Ook   dit   jaar   is   de   toneelkring   uit   Tielt-­‐Winge   speciaal   voor   de   bewoners   hun   toneelstuk  komen  spelen,  wat  voor  ons  een  ‘geschenk’  was.  Ze  hebben  ons  een   leuke  avond  bezorg  met  veel  plezier.  Bedankt  hiervoor!          

                                         


Valentijnsbal Op  veertien  februari  stond  zelfs  het  menu  in  het  teken  van  Valentijn.  Vooral  de   kroketjes  en  het  dessert  in  hartvorm  werden  gesmaakt.     Maar   in   de   loop   van   de   namiddag   kwam   iedereen   pas   goed   in   de   stemming   tijdens   het   Valentijnsbal.   Om   14u30’   stond   de   muziekband   “Nie   goe   ma   hèt”   paraat  om  iedereen  te  vergasten  op  liedjes  van  vroeger  en  nu.     De   feestzaal   was   mooi   versierd.   Op   de   tafels   lagen   er   snoepjes   en   de   bloempotjes  waren  eveneens  versierd  met  snoepjes  in  hartvorm.   Toen  iedereen  zijn  Valentijnsdrankje  had  genuttigd  kwam  de  sfeer  er  goed  in.   Omdat   het   vijfde   lid   van   de   muziekband   forfait   had   gegeven,   werden   er   vijf   zangeressen   uit   het   publiek   gekozen   om   de   band   te   versterken.   De   foto’s   bewijzen  dat  de  zangeressen  hun  taak  goed  hebben  vervuld.  Uiteindelijk  zong   bijna  iedereen,  sommigen  in  stilte,  mee.       Een  bal  zou  geen  bal  zijn  zonder  dansers.  Terwijl  de  danslustigen  hun  beentjes   forceerden,   keken   de   anderen   toe   en   genoten   zij   van   de   koffie   of   iets   fris.     Tijdens  het  nuttigen  van  de  drankjes  verdwenen  de  Valentijnsnoepjes  ook  van   tafel.  Het  kan  maar  gesmaakt  hebben.   ’s  Avonds  werd  er  nog  druk  nagekaart  over  de  geslaagde  namiddag  en  werd  er   afgesproken  dat  iedereen  paraat  zal  zijn  voor  het  nakende  carnavalsbal.   Etienne  Coppens  

                                                                                                                                                               


Valentijnspinguins knutselen  met  de  kinderen                                                

         


Knutselen samen  met  ziekenzorg   Samen   een   mooi   stukje   knutselen   als   paasversiering.   Ook   een   mooie   gelegenheid  om  oude  kennissen  en  buren  weer  eens  terug  te  zien  en  wat  bij  te   praten.            

 

                   


Opendeurdag in  de  keuken   De   grootkeuken   werd   opengesteld   voor   een   bezoekje   en   rondleiding.   Anita,   Hilde   en   Ilse   gaven   enthousiast   uitleg   over   het   reilen   en   zijlen   in   de   keuken.   Bewoners  stelden  veel   vragen   en   deden   zelfs   suggesties.   Er   werd   ook   verteld   hoe   er   vroeger   bv   rode   kool   werd  klaar  gemaakt.   Bewoners   waren   zeer   positief   over   de   uitleg   die   ze   gekregen   hadden   maar   ook   van   alles   wat   ze   gezien   hadden.   ‘We   wisten   niet   dat   er   zoveel  kwam  bij  kijken!’                            


Geplande activiteiten   21   maart:   Carnavalbal   met   dansoptreden   en   muziek…   iedereen   verkleed                     welkom!  

28 maart:   Paasviering.   Nadien   koffie   en   paasgebak   en   een   bezoekje   van   de   Paashaas.  

31  maart:  Vrolijk  Pasen  iedereen!                                                                                  

    10  april:  we  bakken  pannenkoeken  ten  voordele  van  de  animatiewerking.    

     


16 april:  Mode  Eddy  met  de  nieuwe  lente-­‐  en  zomercollectie.   18  april:  Leerlingen  uit  het  eerste  leerjaar  op  bezoek.   23  april:  dansoptreden  Okra  Tielt-­‐Winge.    

25  april:  Vertellen  van  volksverhalen.   2  mei:  misviering   16  mei:  in  samenwerking  met  CM  Tielt-­‐Winge:  samen  wandelen,  gezond  het   rusthuis  rond.  

20  mei:  praatcafé  dementie:  De  belevingswereld  van  de  persoon  met   dementie.  (zie  affiche)   30  mei:  Leerlingen  zesde  leerjaar  op  bezoek.   6  juni:  misviering.   22-­‐23  juni:  Dommelhof  feest!  Een  groot  feest  voor  genodigden  en  bewoners   ter  ere  van  20  jaar    Dommelhof.  


Oud en  nieuw   Waar     je   ook   bent,   in   de   winter   kan   je   gezellige,   warme   momenten   beleven.   Jaren  geleden  was  de  Leuvense  stoof  in  de  winter  het  hart  van  het  huis.  Alles   speelde  zich  af  in  de  buurt  van  dit  multifunctionele  meubel.   Jan   De   Cooman     geeft   een   beschrijving   van   hoe   hij   zich   een   Leuvense   stoof   herinnert:     “Als  ik  klein  was  stond  er  in  de  keuken  een  Leuvense  stoof  met  een  lange  platte   buis   in   de   open   schouw.   Die   was   van   binnen   afgewerkt   met   Delftse   tegeltjes,   waarop   versieringen   stonden   van   molentjes   afgewisseld   met   bootjes.   De   pilasters   waren   van   rode   en   blauwe   kleine   baksteentjes,   afgewerkt   met   wit   gevoegd   cement.   Op   de   groene   houten   kroon,   waar   een   rood-­‐wit   geweven   boord   aan   hing,   stonden,   naast   het   traditioneel   koperen   kruisje   met   de   bijpassende   kandelaars,   nog   een  paar  koperen  obussen  van   den   oorlog   ‘14-­‐‘18.   In   deze   op   den   hoek   stak   een   gewijd   palmtakje,   dat   elk   jaar   met   Palmzondag   werd   vernieuwd.   In   de   andere   een   paar   pauwenveren.   Op   de   Leuvense   stoof   stond   winter   en   zomer   een   koperen   moor   met   water   om   de   luchtvochtigheid   op   peil   te   houden.   In   de   winter   kreeg   hij   gezelschap   van   de   koffiepot.   Op   de   lange   platte   buis   tegen   de   schouw   waren   in   de   winter   altijd   minstens   twee   bakstenen   om   ’s   avonds   mee   in   bed   te   nemen,   om   onze   voeten   aan   te   warmen.   Onder   de   schoorsteenmantel   hingen   verschillende   attributen   die   best   droog   bewaard   bleven:   in   den   enen   hoek   hing   er   soms   een   gedroogde   hesp   in   een   grauw  lijnwaden  zak.  Naast  deze,  een  zak  met  gedroogde  erwten  en  deze  met   gedroogde   selder.   In   den   notentijd   hing   er   dan   nog   eentje   bij   met  


‘sloesternoten’ (walnoten).     Die  noten  werden  dan  in  de  winter  eruit  gehaald.  Door  een  ribbeke  tussen  de   stooftang   boven   het   vuur   te   warmen   en   dan   goed   te   nijpen,   werden   er   een   paar   druppels   olie   uitgeperst.   Maar   het   best   was   uw   tang   eerst   in   het   vuur   zelf   steken  en  er  dan  de  noot  op  leggen,  maar  dat  was  gevaarlijk  voor  de  vingers,   want   het   was   heet.   Dat   was   een   zeer   afdoende   remedie   tegen   wintervoeten.   De  stooftang  diende  ook  om  de  sintels  uit  het  vuur  te  nemen  en  hing  naast  de   koterhaak.  Onder  de  stoof  stond  de  zwarte  kolenbak  met  koperen  kolenschop.   Naast   de   grove   kolen   en   het   gruis   kwam   daar   allerhande   afval   in,   die   mee   verbrand   werd,   nu   gaat   dat   in   de   vuilniszak.       Aan  een  haak,  aan  den  anderen  kant  van  de  schouw,  hing  een  wafelijzer  voor   gewone  wafels.  Dat  werd  enige  keren  op  het  jaar  vooral  in  de  winter  gebruikt.   De   cuisinière   moest   dan   nogal   katoen   geven.   Op   het   open   gevouwen   deurtje   van   den   oven   werd   dan   de   soepketel,   gevuld   met   deeg,   warm   gehouden   onder   een  keukenhanddoek  en  met  een  soeplepel  werd  het  lopende  schuimige  deeg   op   het   wafelijzer   gelepeld.   Een   ding   weet   ik   nog   goed   :   dat   waren   lekkere   wafels,   zo   op   een   zondagavond   met   een   jatte   hete   koffie.   Om   van   te   lekkerbekken!  De  gaatjes  gevuld  met  bruine  suiker  of  met  een  beetje  boter  met   bloemsuiker,   zo   vers   warm   en   knapperig   uit   de   hand,   want   hierbij   gold   geen   stilte,   of   ander   protocol.   Aan   een   haak   in   de   kelder,   hing   er   een   wafelijzer   voor   galettekens   en   suiker   wafeltjes.   Eén   keer,   weet   ik,   dat   het   eens   geprobeerd   werd,   maar   dat   was   een   ramp.   Het   kleefde   zo   erg   toe,   dat   papa   er   een   ‘toernevis’  en  hamer  heeft  moeten  bijhalen,  om  het  te  openen.  Sindsdien  is  het   in  zijn  hoek  in  de  kelder  blijven  hangen,  samen  met  zijn  groten  zwarten  ring.”   Op  dit  ogenblik  wordt  een  kachel  of  een  open  haard  vooral  voor  de  gezelligheid   gewaardeerd.   Toch   kan   je   veel   brandstof   besparen   wanneer   je   voldoende   hout   kan  gebruiken.        


Moppentrommel Een  oudere  man  ligt  op  de  operatietafel  kort  voor  de  ingreep.   Hij  heeft  er  op  aangedrongen,  dat  hij  geopereerd  zal  worden  door  zijn   schoonzoon,  een  uitstekend  chirurg.     Alvorens  hem  in  slaap  te  doen  zegt  hij  tot  zijn  schoonzoon:  Wees  niet  nerveus,   doe  uw  best.  En  loopt  het  fout,  wees  indachtig  dat  nadien  uw  schoonmoeder  bij   u  komt  inwonen!       Lennert,  een  kleuter  van  vier,  mag  bij  zijn  grootouders  gaan  logeren.  Maar  die   hebben  slechts  één  bed  en  dus  mag  Lennert  tussen  oma  en  opa  slapen.     Als  ze  in  bed  liggen,  voelt  Lennert  aan  de  buik  van  opa.  'Is  dat  hier  van  karton?  '   vraagt  de  jongen.  'Neen,'  antwoord  opa,  'dat  is  mijn  pyjama,  en  daaronder  zit   mijn  buik.'  Even  later  legt  Lennert  zijn  handje  op  de  buik  van  oma,  'Oma,  is  dat   hier  van  karton?'  vraagt  hij  ook  aan  haar.  'Maar  nee  lieverd,  dat  is  mijn   slaapkleed,  en  daaronder  zit  mijn  buik.     Waarom  vraag  je  dat  nu?'   'Wel,  omdat  mama  zei  dat  ik  tussen  twee  oude  dozen  zou  moeten  slapen.'     Twee  vriendinnen  zitten  in  het  park  wat  te  praten  op  een  bank  en  zien  een  man   turnoefeningen  doen.  ‘Dat  kan  ik  nu  niet  zo  midden  op  de  dag,’  zegt  de  een   tegen  de  ander,  ‘ik  moet  het  ’s  ochtends  vroeg  doen,  zodat  mijn  hersenen  nog   niet  doorhebben  waar  mijn  lichaam  mee  bezig  is.’  ‘Ik  doe  helemaal  geen   oefeningen,’  zegt  de  ander.  ‘Als  het  de  bedoeling  was  geweest  dat  we  onze   tenen  aanraakten,  hadden  ze  wel  hoger  gezeten.’          


Lentewedstrijd Waag  je  kans  en  doe  mee  met  de  lentewedstrijd  en  wie  weet  val  je  in  de   prijzen!  

We zoeken  het  juiste  antwoord  op  volgende  vragen:   Als  de  lente  komt  dan……………   De  lente  begint  op……………  en  eindigt  op……………   Dit  kerkelijk  feest  vieren  we  in  de  lente……………   De  juiste  benaming  voor  paasbloem  is……………   De  periode  van  de  ijsheiligen  ligt  rond  half……………   Deze  dieren  worden  rond  Pasen  geboren……………   Maartse  buien,……………   In  mei  leggen……………   Een  groente  waar  de  naam  ‘lente’  in  voorkomt:……………   In  de  lente  doen  we  de……………  in  huis.  Alles  ruikt  weer  fris!   Een  ander  woord  voor  lente  is……………   Wat  komt  er  aan  de  bomen?...............     Schiftingsvraag:   Hoeveel  graden  is  het  op  maandag  3  juni  om  14.00u?...............   Gelieve  alle  antwoorden  te  bezorgen  voor  1  juni  tav  het  animatieteam.  Succes!      


Wist je  dit.....   De  geitjes  van  de  Boerderij   “Breng   eens   een   bezoekje   aan   de   geitjes   Beau’ke   en   Saartje”   staat   te   lezen   aan   de  ingang.  En  ja,  de  twee  dwerggeitjes  zijn  echt  de  moeite  waard.     Vanuit  het  raam  van  woning  1  kan  je  ze  soms  zien,  de  twee  lieve  kleine  geitjes   van   de   Dommelhof-­‐Boerderij.   Elke   voormiddag   worden   ze   buitengelaten,   ’s   avonds  moeten  ze  weer  binnen.  Op  een  vast  tijdstip  krijgen  ze  droog  brood  en   extra  krachtvoer,  en  na  de  winter  kunnen  ze  weer  grazen  naar  hartenlust.     De   komst   van   de   geitjes   is   zeker   een   verrijking!   Er   wordt   over   gepraat,   herinneringen   worden   opgehaald   over   andere   dieren   op   de   boerderij,   ze   zorgen  voor  een  vrolijke  ontmoeting  en  we  komen  nog  eens  buiten!   Het  begon  allemaal  met  de  vraag  van  gezworen  dierenvrienden:  “Zou  het  niet   fijn   zijn   als   we   hier   dieren   zagen   rondlopen?”   En   omdat   dieren   dagelijkse   verzorging  verdienen,  een  degelijke  huisvesting  en  gepast  voer,  werd  een  plan   uitgewerkt.   En   welke   dieren   het   zouden   worden   werd   diep   overwogen.   Een   hangbuikzwijn   of   ganzen,   kippen   of   een   pauw,   een   ezel   of   een   dwergkoe.   Welk   dier  kan  je  goed  aaien,  is  makkelijk  tam  te  krijgen,  is  schattig  en  vraagt  niet  te   veel  zorg?  Toen  startte  de  zoektocht  naar  twee  dwerggeitjes.    ‘Het   kot’   achter   woning   1   werd   al   eerder   geviseerd,     er   zaten   toch   al   lang   geen   kiekens   meer   in.   Na   enige   inspectie,   een   grote   schoonmaakbeurt   en   een   kleine   bouwkundige  aanpassing  werd  het  echt  de  stal  van  de  Dommelhof-­‐Boerderij.     Daar   wonen   dus   Beau’ke   en   Saartje   nu.   Breng   ze   gerust   een   bezoekje,   geniet   van  hun  aanwezigheid.     En  mocht  er  iemand  hooi    of  stro  teveel  hebben,  er  is  nog  plaats…   Ook  vrijwilligers  om  onze  geitjes  te  verzorgen  zijn  altijd  welkom.    


Ten slotte...   Goede  voornemens    

Wanneer u   dit   berichtje   leest,   liggen   de   eindejaarsfeesten   weeral   een   tijdje   achter   ons.   Zoals   ieder   jaar   hebben   de   meesten   van   ons   weer   eens   goede   voornemens   gemaakt.   De   één   wil   stoppen   met   roken,   de   ander   wil   wat   meer   op   zijn   voeding   letten   zodat   dit   jaar   de   kledij   niet   meer   lijkt   te   krimpen   in   de   was.  Ik  stel  echter  voor  dat  we  met  zijn  allen  werken  aan  een  wereld  waar  ieder   wat  meer  rekening  houdt  met  de  gevoelens  van  een  ander.  Heden  ten  dagen   leeft   ieder   meer   en   meer   in   zijn   eigen   hokje.   Laten   we   eens   meer   naar   de   behoeften  van  een  ander  kijken.  Laten  we  eens  meer,  iemand  anders  steunen.   Laat  ons  eens  een  vriendelijk  woord  over  hebben  voor  elkaar.  Dat  is  wat  ik  me   heb  voorgenomen  voor  volgend  jaar.  Hopelijk  luk  ik  in  mijn  opzet.  Hopelijk  zijn   er  meerdere  mensen  die  dit  berichtje  lezen  die  hierdoor  ook  geïnspireerd  raken   en   tijdens   het   volgende   jaar   een   luisterend   oor   bieden   aan   diegenen   die   een   steuntje  kunnen  gebruiken.     Verder  wens  ik  aan  iedereen  een  gelukkig  maar  vooral  een  gezond  2013.   Etienne  Coppens    

           


Heb je  suggesties  of  opmerkingen  waarover  dan  ook,  heb  je  zelf  een  idee  voor   het  krantje  of  wil  je  zelf  iets  meedelen  of  schrijven,  spreek  ons  aan,  wij  horen   het  graag!  

Reageren kan:   Aan  het  animatieteam  (Ria,  Renata,  Mia  of  Goele)  of  via  mail:   animatie@dommelhofvvzw.be  -­‐  renata.vandenpanhuyzen@dommelhofvzw.be              

Werkten mee:    

Etienne Coppens  ,  Steven  Dubuisson,  

Dommelhof  Gazet                                  V.U.:  Koen  Van  Roy    

Astrid Verbeek,  Koen  Van  Roy,  Ria   Aerts,  Mia  Lemmens,  Goele   Delveaux,  Renata  Vanden  Panhuyzen    

       

www.campusdommelhof.be

Dommelhof Gazet Lente 2013  

Dommelhof Gazet - Het Seizoenskrantje van Woonzorgcentrum Campus Dommelhof in Tielt-Winge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you