Page 1


Ansvarshavende Redaktør: Journalist Musik & Unoder: Journalist Musik & Rejser: Journalist Musik, Ve & Vel: Journalist Musik & Rubrik: Journalist Musik & Spas: Tryk & Teknik:

Kontingenter:

Michael B. Madsen Camilla B. Nielsen Kirstine Rosendahl Bennedikte Breitenstein Amanda Ruskov Sascha Hansen Morten Bohn-Mathiesen

Udlejning mv.

Pr. 1/1 –2012

Aktiv medlem: Passiv medlem: Junior medlem: Støttemedlem:

325,00 275,00 225,00 150,00

Udlejning af telt ring på tlf. 54 70 56 20 Anne-Käthe Hansen, Best.medlem Medlemskab af vennerne Ring på tlf. 54 85 42 54, Tina Larsen, kasserer

Alle kontingent opkrævninger sker pr. halve år Feb. & Sept.

Udlejning af Tambourhuset Ring på tlf. 50 85 27 64 Bestyrelsesmedlem Finn Clausen

Noder & Arkiv:

Gruppeledere i Korpset

11 Søren Engbirk tlf. 30 89 72 77 40 Bennedikte Breitenstein tlf. 54 70 56 00

Instrument depot: 85 Brian Engdahl 36 Ulrik Pedersen

tlf. 30 58 51 96 tlf. 29 66 98 29

Brass Band & Musisk-leder 01 Michael B. Madsen tlf. 54 70 54 02

Leder Trommer & Fløjter 86 Lina Kappe

tlf. 28 96 63 10

Junior-orkesteret

39 Merete Stryhn Lohse tlf. 28 73 92 44

Orkesterleder

Oplag & Udgivelse:

33 Helle B. Nielsen

tlf. 20 83 88 04

Oplag : 225 stk.

Husk...

Næste udgave: Maj. 2013

at opgive ny adresse ved flytning, Samt nyt telefon nummer ved ændring !


Så blev skudt i gang. Kirkekoncerten d. 6/1 var rigtig god. Som I kan se, så er der jo allerede bud efter Korpset. HERLIGT. Det lyder som det har været en god og lærerig spille weekend. Nu venter vi så på forårskoncerten d. 6/4. Der er ingen der kan læne sig tilbage og slappe af når man spiller i Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band, sådan skal det heldigvis også være. Vi er 3 der skal til repræsentantskabsmøde i Odense d. 9/3 i LGF Vi har lige haft Generalforsamling, der blev fortalt både om 2012 & 2013. Efter min formandsberetning fortalte jeg om det virkelige liv her i Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band. Det er jo ikke kun musikken det handler om, nej der står mangt og meget bag det. Jalte & Maryette fandt på de ville spille i Sakskøbing Tambourkorps. Ok sagde deres Far & Mor. De kørte derud, og de så et gammelt og et nyt hus. Hvem mon vedligeholder og reparere det sagde deres Mor. Deres Far sagde han havde hørt der var to husformænd der frivilligt gjorde det. Jeg mener de hedder Tom & Jens, - Hold da op, får de så kun tak for det?, ja det mener jeg de gør. De blev mødt af Helle & Michael som er dem der trækker det største læs herude og som er de bærende kræfter. Jalte & Maryette har på nuværende tidspunkt svært ved at se hvad de gør for korpset, men vil dog senere opdage, de bruger mange flere fritimer end Jalte & Maryette nogen sinde kommer til at bruge herude. De har for at sige det på den rigtige måde, det kæmpe ansvar.

Det er dem det står og falder på hvis noget kikser. Jalte & Maryette ville blive trætte hvis de var klar over hvad Helle & Michaels job indebar herude, - ja Sakskøbing Tambourkorps er i dag, og det de står for. Det er deres job og indsats der gør sig gældende. Jalte blev sendt op til Putterne, der er nogle frivillige som gør en stor indsats. Hvis Jalte var voksen så ville han sige; Hvor er det bare godt der er nogle der har så stor tålmodighed, han ville sammen med mig sige, alle jer Putte instruktører: mange tak for jeres store indsats. Maryette fandt ud af hun ville spille på Cornet Her opdagede hun det ikke var en halvgammel sur musiklærer som skulle tjene nogle penge, men det var en Tambourerne som skulle undervise hende. Også de andre blev undervist af Tambourerne. Hun tænkte hvor er det bare flot at de har så mange frivillige Instruktører. Ydermere finder hun ud af de gør det gratis. De fortjener en stor tak, de frivillige Instruktører tænkte Maryette. Pludselig hører hun der bliver sagt, at Sølvbryllups orkestret skal huske at være ude i huset Onsdag morgen kl. 6,15. Hold da op tænker hun, at der er nogen der frivilligt står så tidligt op - og de gør det også helt gratis. Det er godt nok flot. I pausen får Jalte & Maryette at vide de skal køre ud på Maribovej hos Eli. Hvad sker der derude spørger de ? I skal have en uniform siger Maren. I vil kikke noget, - nærmest hele hendes hus er fyldt med Tambourtøj. Hun klipper. Hun syr. Hun omforandre og reparere.


Hun nærmest tryller, ingenting må gå til spilde plejer hun at sige - og hun er så heller ikke på nogen lønningsliste, så er der endnu en der skal have en stor tak tænkte Maryette. Inden de går hjem fra en aften med mange indtryk og oplevelser, finder de ud af at forældrene også bliver brugt i korpset. Maren fortæller dem, at korpset bruger og har meget brug for forældrehjælp. Til hvad spørger Maryette?, Til kørsel til arrangementer, til at bage kager, lave mad til spille weekenderne, gå med korpset, eller hvad bestyrelsen nu kan finde på, så dem kan vi ikke undvære siger Maren. Deres hjælp til kørsel, så spare vi penge til bussen. Da de kørte hjem fortalte de deres forældre, for at der er noget der hedder Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band så er der mange der står bag selve orkestret. Det vil sige at takkelisten er meget lang sagde deres forældre. Det kan jeg som Formand kun give Jalte & Maryettes forældre ret i.

Nr. 22 Nr. 23 Nr. 49 Nr. 53 Nr. 67

Det er dejligt at kunne takke så mange mennesker. Hvis ikke det var tilfælde, ville vi ikke kunne have et korps her i denne lille by. Tina Sidor valgte at trække sig fra bestyrelsen. Jeg takker for godt samarbejde. Vi fik valgt Lotte Lauridsen ind, og samtidig vil jeg byde Lotte velkommen. Jeg vil gerne takke for slik fra Butik Anne Marie og Super Brugsen, samt penge fra Frida Justesen som vi fik, da Korpset spillede den 23/12 i butikkerne. Som de sagde. SÅ BLEV DET ENDELIG JUL DA I KOM FORBI Så kan jeg ikke finde på mere denne gang. JO! HUSK NU, AT VI ALLE SES DEN 6 APRIL TIL FORÅRSKONCERTEN.

AnneMarie Pedersen, Formand

Lotte Skriver, Cornet & Fløjte Caroline Nielsen, Euphonium Zenia Petersen, Cornet Tobias Palle, Baryton Melanie A. Pørksen, Cornet

Nr. 103 Amalie Jørsing Nr. 107 Emile Jørsing Nr. 112 Josefine Poulsen

Junior-Orkester Junior-Orkester Junior-Orkester


År 2 efter vores jubilæum er startet godt. Efter en travl december næsten uden frostgrader (heldigvis), men med mange arrangementer og stort fremmøde de fleste gange, det var ”kun” en eller to gange det kneb lidt, og heldigvis kun turen til Mern som var rigtig kold, men som jeg siger trods sne og kulde så skal musikken ud . Igen i år fik vi slik og godter og penge fra et par butikker ved sidste julearrangement og det er jo dejligt der bliver tænkt på os. Tak. Vores juleafslutning blev holdt i vanlig stil med mange deltagere. Dejligt at I forældre møder op for at se hvad jeres børn går og laver. En hyggelig aften med lidt trang plads, men det tager alle heldigvis med det smil!! Der blev spillet julemelodier – delt årsstjerne og pokaler ud, så tillykke til alle modtagere . Året, startede vanen tro med vores Nytårskoncert i kirken, en rigtig god koncert, med nye numre og lidt for en hver smag, og med masser af lyd på. Vi har lige været på weekend for at indøve nogle af de numre som vi skal bruge til forårskoncerten d. 6.april . Og i lighed med de sidste mange år have vi lavet aftaler med mange af de samme gode og dygtige instruktører vi kender ,men et par nye stiftede vi også bekendtskab med. I år tror jeg alle gik hjem med en positiv og god oplevelse, så det vi har lært kan bruges i undervisningen fremover. Vi sluttede som sædvanlig lørdag aften af med dejlig mad. Så herfra skal lyde en stor tak til bestyrelse og forældre for rigtig god mad. Hen over vinteren har vi også haft et par marchs træninger i hal B, dette for at vedligeholde det gode arbejde korpset har gjort i efteråret, vi mangler stadig en træning i februar, tak til Marianne – Michael Bo og Majorerne for det gode arbejde i gør ,så korpset kan være godt marcherende til de arrangementer vi har her i løbet af foråret. Generalforsamlingen her sidst i januar bød ikke på de store forandringer. Vi havde en enkelt udskiftning i vores bestyrelse. Tina Sidor valgte at stoppe og i stedet har vi fået Lotte Lauridsen. Tak til Tina for arbejdet i de år du har været med og velkommen til Lotte. Vennebestyrelsen skiftede 2 medlemmer ud. Her blev Maria Mortensen og Lynge Buchleitner valgt ind. Af arrangementer/opgaver ligger lige i øjeblikket ”kun” uddeling af telefon bøger den 23. eller 24. februar, tidspunktet ikke helt fastlagt endnu det kommer lidt senere. Og uniforms tjek, er i april efter forårskoncerten, så gå lige jeres uniform igennem og tjek at I passer den. Forårskoncert er d. 6. april.


Sidst men ikke mindst vil jeg endnu engang sige tak for mange gode timer i året der er gået. Jeg håber vi vil få mange gode og oplevelses timer sammen i året som lige er startet. Et velkommen skal også lyde til de mange nye ansigter i korpset. Jeg håber I vil få nogle gode og hyggelige timer sammen med alle os ”gamle” tambourer. Og som altid ja så kan vi altid få plads til flere, så kender I/du noget så tag dem endelig med til spil. Vi/jeg kunne godt tænke mig 5-10 nye tamburer!! Gerne et nyt trommehold. Som jeg plejer at ønske mig ☺

Helle B. Nielsen Orkesterleder

Tirsdag d. 29. januar 2013 afholdtes den årlige generalforsamling for både korpset og for venneforeningen. Der var fulde huse i år og selvom jeg nødigt vil indrømme at vi stort set ikke kunne være flere i rummet, så ville det alligevel ha været lækkert at se lidt flere af de store tambourer og instruktører - selvom det lige skal nævnes at der i år var mødt flere op end der plejer - yeah. Under korpsets generalforsamling hørte vi beretning fra både formanden, orkesterlederen, musiske leder og gennemgik regnskabet med kassereren. Tallene for budgettet ser rigtig godt ud og det var positive ting der blev berettet om fra de forskellige. Til allersidst måtte de desværre sige farvel til Tina Sidor som ikke længere kan afse tid til det pga. arbejde - tak for din tid du har givet os frivilligt. Der var kampvalg i år til suppleantpladsen, og det blev Lotte Lauridsen der blev valgt ind som suppleant i stedet - velkommen til Lotte. Lotte er mor til David som spiller på bækken Efter en kort pause var det tid til vennebestyrelsens generalforsamling og der var det også en dejlig positiv beretning fra formanden samt fra kassereren hvor tallene i budgettet også ser godt ud. I deres bestyrelse havde de to som ikke længere ønskede at være med og derfor måtte vi vinke farvel til Svend Hugo og Tina Hansen - tak for de timer i har brugt på os alle sammen. I stedet kan vi hermed byde Maria Mortensen - mor til Sofie på fløjte velkommen og Lynge Buchleitner - far til Rikke på lyre velkommen tilbage, som begge blev valgt ind. Dejlig aften med god kage.

Bennedikte


Julemarked i hallen i Sakskøbing 2012. Det var ikke der vi solgte det helt store, men lidt blev det da til og vi hyggede os da med de folk der lagde vejen forbi vores stand, og det var da også en ny måde at starte juleforberedelserne på her i Sakskøbing og det er da også noget som man skal vende sig til. Vores hus blev sat op i byen på en ny plads, vi flyttede nemlig over ved bog og papir, der var møllen også placeret, det var fint at stå i læ, der kom gulv og lidt varme på så gik det helt godt. En tak til alle der har støttet os ved at købe vores dekorationer. Den 5-1-2013 var der nytårskoncert og det var en rigtig god oplevelse, og da gæsterne forlod kirken fik Vennerne det der var blevet lagt i kirke bøsserne og der vil vi gerne rette en stor tak til alle de venlige givere. Generalforsamling i venneforeningen tirsdag d. 29-1-2013. Vi har sagt farvel og tak for godt arbejde til Tina Hansen og Hugo. Vi siger goddag og velkommen til Maria Mortensen og Lynge Buchleitner.

Vennerne’s bestyrelse 2013

Bagerst fra venstre: Leif Andersen,Lasse Madsen,Tina Larsen,Maria Mortensen,Lynge Buchleitner. Forrest fra venstre: Martin Weishaupt, Anne-Käthe Hansen og Benni Breitenstein. Det vores forår vil byde på er forårskoncerten d. 6-4-2013, der vil vennerne være og hvis man har lyst til at støtte os og børnene kan man blive medlem for 50 kr. for en enkel person og 100 kr. for hele hustanden, og man skal ikke lave noget bare nyde musikken, vores blad udkommer fire gange om året hvor man kan læse hvad der sker i Sakskøbing tambourkorps og brassband. Skal man holde fest - lej da tambourteltet - det er bedst - ring på telefon 54705620 og få mere information ang. udlejning.

Anne-Käthe Hansen.


Vedligeholdelse af instrumenter Igen i denne udgave af Tambournyt kigger vi på det med at rengøre og vedligeholde sit instrument. Da vil vi gerne opfordre forældre, nye såvel som gamle tambour, til at læse dette grundigt, da det handler om at se pæn ud. I denne udgave kigger vi lidt nærmere på trommerne. (Det er dem der normalt er bageste i korpset når vi er ude og marchere.) Hvis du er ny trommespiller og ikke lige ved hvordan du rengøre og ordner en tromme, så kig med her – for der kommer en vejledning i at rengøre og vedligeholde. I korpset har mange forskellige trommer. Deriblandt lilletrommen, forskellige stortrommer, triple (tre mindre tromme) og kvint & quard (fem mindre trommer). Fælles for dem, er at de er monteret med skind (plastic i andre tilfælde). Alligevel er der en forskel - på lilletrommen og stortrommen er der skind på begge sider, bortset fra at der er monteret en seiding i bunden af en lilletrommen, som giver lilletrommen denne karakteristiske lyd. På triplen og kvinten er der kun et skind, men som til gengæld giver mulighed for forskellige toner. Fælles for alle er at cylinderen (kedlen) er lavet i træ (i nogen tilfælde metal), og bagefter lakeret. Stortrommen er oftest større end de andre, da den spiller "bas-lyden", og giver en grundpuls. Denne slås an med en eller to køller. For at gøre en tromme ren, skal man kun have en let fugtig klud, til at tage snavset. (Der må ikke fråses med vandet, da det kan give fugt skade, og vil resultere i at træet udvide sig, hvorpå hele trommen er ødelagt!) Inde da kan man taget reiferne af, som er dem der bruges til at spænde skindet. De er blot skruet fast til spændehuset, som er monteret på trommens side. Der sider derudover nogle reifere i bunden, som ligeledes skal løsnes. Spændehuset og reiferne tørres også blot af med en fugtig klud, mens skruerne smøres ind i fedt eller olie (Hvis dette ikke gøres, kan gevindet ruste, og trommen er ødelagt!) og hvis du nu skal have skiftet skind, hvorfor så ikke lige få tørret trommen ordentlig af alligevel? ☺ Der er så og sige ikke ret meget arbejde i at rengøre en tromme. Arbejdet ligger i at skille den ad, og samle den igen. Dog har korpsets nye tromme brug for at blive vokset, og korpset har indkøbt specielt creme & voks til dette formål. Dette skal gøres mindst en gang om året. Er du i tvivl så kan du altid spørge din instruktør.


Nu har vi kigget på trommerne, men udover at vi har trommer, har vi også bækner, og percussion. Disse ting er også meget nemme at rengøre. Bæknerne rengøres med en fugtig klud for lige at tage de værste snavs og skidt, hvorpå de bagefter kan poleres med bækkenrens dog uden slibemiddel i! Dette siger næsten sig selv. Benyt evt. barsso - så får du flotte skinende bækkener. Percussion er an afdeling for sig selv, her kan nævnes koklokke, tambourin, woodblocks, chimes mm. Det tages ligeledes også en let fugtig klud og tørre af med. Når alt det er gjort, skal man huske at kigge efter skader. Har bæknerne små revner ?, Er trommerne ved at gå i træet?, eller er spændehuset, reiferne og seidingerne begyndt at ruste?. Alle disse små ting som kan nås at repareres inden der er for sent. Jeg vil ikke garantere for at der kommer den samme gode lyd, og at trommen fungere optimalt, men det er et forsøg værd om ikke andet så må delene udskiftes. (Snak med en der ved noget om det, inden i selv prøver at reparere skaderne!) Med alt dette, vil jeg sige god fornøjelse. Kom endelig og vis hvor flot trommen eller bæknerne er blevet. ☺ KRC 06

Hejsa Jeg ville lige sige et kæmpe stort tak over at i har valgt mig til at skulle have humør pokalen 2012. Jeg er meget stolt over at være blevet valgt . Det havde jeg overhovedet ikke regnet med det. Med venlig hilsen

Sabine P. Franck


Holbæk Pipe Band I denne udgave af kend din garde synes jeg vi skal kigge lidt på Holbæk Pipe Band. – ikke et typisk band at se her i Danmark, og dog, har bandet eksisteret i mange år, men i takt med at vi bliver mere globale, tager vi også imod nye input fra omverdenen. Sækkepiber kan have en fantastisk tutti lyd, men kan man ikke håndtere et instrument i denne kalibre, kan det også komme til at lyde meget grimt. Vi har før været til arrangementer med pipe bands, så de fleste ved godt hvordan sådan et instrument lyder – og der er delte meninger om hvorvidt det lyder godt. Holbæk pipe band blev grundlagt i 1986, og består af 36 medlemmer. Dog er det ikke alle der spiller på sækkepiber. Der således også trommer, tenor og en bas med. En tenor i et pipe band, kan nogenlunde sammenlignes med pauker i et brass band. Det er ikke dem der holder tempoet, men blot giver en lydeffekt. Kendemærket på skotske pipe bands er deres musik, lyd og ikke mindst deres påklædning. Nu har jeg lagt øre til, at der er mange børn og unge der siger, at de har nederdel på – det er ikke helt rigtigt selvom det ligner meget godt. Det de bærer er en kilt, som er en skik helt tilbage fra Victoria-tiden, hvor man var inddelt i klaner. Hver klan havde sit eget tartan (ternmønster). - Tartan er altså det engelske udtryk for terner. Med sådanne påklædning følger der meget med, og endda regler om hvornår man må bære hvad. Der er både almindelig påklædning og festpåklædning. I dag timerne bærer man kilten med skjorte og vest eller jakke, en lille taske (sporran), som ikke kun er praktisk, men påkrævet. Da der ikke er lommer i en kilt, og det tiltænkt til at den lille lædertaske skal bruges til opbevaring af ting. Der er begrænset plads, men lige nok til at have nøgler, pengepung og/eller cigaretter i. Derud over er der sokker, som går op til knæene, og ofte er i cremefarve, men ses også i samme grundfarve som tartanen. Der er også særlige krav til sko. De bærer enten mørke sko, eller de såkaldte ’’ghillie brogues’’, som minder meget om golfsko. Til fest bliver lædertasken byttet ud med en skind/pelstaske, og overtøjet bliver udskiftet med en jakke, der mest af alt minder om en smoking. Holbæk Pipe Band bærer Hunting MacPherson tartan i kilten. Denne grå farve er "hunting"-udgaven, der er beregnet til jagt. Tartanen stammer tilbage fra midten af 1800-tallet. Derudover har hver klan et motto og billede. Herunder oversat fra skotsk til engelsk, til dansk.

"Na Bean Don Chat" "Touch not the cat but a glove" "Rør ikke katten uden handske" (Motto for Klan MacPherson)

Inden for skotske pipeband, bliver man inddelt i grad, alt efter hvor god man er. (Grad 4B og 4A, 3B og 3A, 2 og 1, hvor grad 1 er de bedste) Man kan blive opgraderet alt efter ens kompetencer som et band. Dette vil ske ved stævner hvor man ikke kun bedømmer bandet i helhed, men går i dybde ved at vurdere hvordan man spiller. Holbæk har et pipe band i grad 4, og blev opgraderet til grad 3A efter at have vundet de Skandinaviske mesterskaber og blev nr. 2 til verdensmesterskaberne i Glasgow i år 2000.

06 - KRC


Michael´s El-Service ApS Søndergade 26 * Sakskøbing

Tlf. 54 70 42 25

Søndergade 11 - Sakskøbing

54 70 75 05 WWW.MEUZ.DK POST@MEUZ.DK

Sakskøbing Afdeling Søndergade 22 Tlf. 54 70 40 55

v/ Susanne Jakobsen Torvet 8 - Sakskøbing

Tlf. 54 70 42 65


De nye medlemmer i korpset. Jeg har fået til opgave at undersøge; Hvorfor spille musik ? Hvorfor i Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band ? Hvad er grunden til at folk de starter i korpset ? Folk som har spillet i en garde før eller nogle som starter det hele nu? Jeg har spurgt nogle af de lidt nyere medlemmer hvorfor de er startet. En af personerne er Melanie der er startet på cornet. Melanie spiller stadig i Nakskov Garden. Hendes grund til at hun startede var at hun ville prøve noget andet end Nakskov Garden. Forskellen mellem Nakskov Garden og os siger hun er kommandoerne, de har tattoo og parademarch og forskellen på hvor mange folk der er. Melanie regner med at skulle spille i begge garder i et stykke tid. Så har jeg snakket med 10 af dem som slet ikke har spillet i noget tambourkorps eller en garde før, nemlig Signe og Natasja, som er startet på fløjte. Deres grund til de startede var den gang vi var skolerne. De to unge damer snakkede lidt om de skulle starte sammen og endte jo så som sagt med at starte. Så super det hjalp at vi havde været ude på skolerne. Den næst sidste er så Dorte der har spillet i Nykøbing Falster Garden, og er begyndt på fløjte. Dorthe siger: Jeg stoppede i Nykøbing fordi jeg ikke kunne få fløjte undervisning mere, men jeg ville stadig gerne spille fløjte, og så var Sakskøbing en oplagt mulighed da jeg vidste I havde et tambourkorps. Forskellen mellem Nykøbing og Sakskøbing er: Sakskøbing er noget større end Nykøbing, og aldersspredningen er også større. Nykøbing havde kun et tambourkorps hvor Sakskøbing også har et Brass Band. Men der er mange flere forskelle. Til sidst har vi Tobias som er startet på tromme. Han har også spillet i Nakskov Garden. Tobias siger: Jeg startede i Sakskøbing, fordi jeg savnede at spille på tromme og jeg synes Sakskøbing spiller rigtig godt. Forskelle mellem Nakskov og Sakskøbing er at man oplever mange flere ting i Sakskøbing og at der er mange flere medlemmer.:-) Det er jo kun godt folk flytter over til vores garde, lad os fortsætte med en stil.

Mange hilsner Amanda No. 2.


JEG HAR DEN!!!!!! JEEEGGGG HHHAAAAARRRR DDDEEEENNNNNN… Tak til min rigtigt gode ven Madsen, for trommestikken…. Jeg hedder Morten Bohn-Mathiesen, jeg er 37 år gammel. (er der nogle der påstår ;-) Jeg startede i korpset for mange mange mange mange mange år siden, nærmere betegnet for 25 år siden. Jeg havde dengang en god kammerat der hed Michael Jørgensen, som spillede trompet, og han mente at jeg også skulle spille musik…. Meeennnn jeg var jo en fodbold dreng, såååååååååå…… Men han fik lokket mig med derud, og så ville jeg jo også spille trompet, men dem var der ikke flere af, så jeg fik et par trommestikker og en kedelig ”øveplade” i hånden… ”vær så god at spil tromme makker”…. Så det gjorde jeg…. Dengang var vi 4 knægte på næsten samme alder, og ”mor Helge” (i ved hende der Helle B-N der) Vi spillede trommer på fuld skrald og havde de rigtigt sjovt Der gik nogle år med det, hvor jeg også ”snuste” lidt til div. andre instrumenter, men det var bare ikke helt så sjovt som trommen. Men så dukkede der et ”lækkert” instrument op en TRIPPLE DRUM, og den fik jeg lov til at spille på en del år. Så kom der rigtigt gang i brass bandet, og efter nogle år fik jeg ENDELIG lov til at spille trommesæt i brass bandet…. Først den spæde start på et nedslidt brugt tama sæt fra Ballerup Garden, senere var Madsen og jeg i slagtøjs centret, hvor jeg fik et lækkert Yamaha stage costum sæt, som jeg spillede på lige ind til 2012. Madsen havde søgt TUBORG fonden om penge til et nyt sæt, som vi var heldige at få… Jeg fik selv lov til at vælge et sæt, og valget var ikke svært. Et super fedt GRETSCH RENOWN 57. Jeg synes det er fedt at spille, og regner da også med at fortsætte så længe jeg synes det er sjovt, og så er der jo en fed bonus der ude… En masse gode venner…. Jeg sigter, Jeg kaster, Jeg rammer Dr.PHIL lige i …… værsågod morten P.R.Lohse Hilsen

Morten Bohn-Mathiesen


Puttenyt ☺ Kære Putter og Forældre! Så er foråret på vej – og med foråret følger en masse spændende arrangementer for putterne! Vinterperioden er gået rigtig fint. Der var en del arrangementer for putterne i december måned, og i den forbindelse skal alle putter have meget ros, for I var bare rigtig gode! Vi øver hver gang på hold mindst 20 minutter og i øjeblikket bruger vi meget tid på at træne med de nye ”Boom-Wackers”, som vi fik af ”julenissen” efter jul. Vi har fået en ny elev – velkommen til! Vi vil stadig gerne være et par stykker mere, så tag endelig en kammerat med! I den kommende tid skal der ske mange spændende ting. Vi skal jo bl.a. på putteweekend. Mange putter har allerede tilmeldt sig, og vi har instruktører fra det store tambourkorps, som glæder sig til at komme og undervise. Det plejer at være en rigtig hyggelig weekend, og for dem der skal med første gang, kan vi kun anbefale jer at tage med! Det er en rigtig god og sjov oplevelse! Forårskoncerten lurer også lige om hjørnet, og på grund af påsken har vi lavet en ekstra øveaften torsdagen før. Det er vigtigt at alle kommer, så vi kan få øvet os godt og blive rigtig gode!

Med puttehilsner Merete & Instruktørerne


No 101 No 102 No 103 No 104 No 105 No 106 No 107 No 109 No 110 No 112

No 130 No 131 No 132 No 134 No 136 No 137 No 138 No 139 No 140 No 141

Emily Hansen Egevænget 14 4990 Sakskøbing Laurits Christoffersen Maribovej 35 B 4990 Sakskøbing Amalie Jørsing Møllevej 24 4990 Sakskøbing Nicholas Liljeborg Søndergade 36 4990 Sakskøbing Matias Steen Humlegård Gedsergård 4 4874 Gedser Albert V. S. Mortensen Fiskebæk Stationsvej 7 4874 Gedser Emil Jørsing Møllevej 24 4990 Sakskøbing Cecilia Johansen Kastanievej 9A 4990 Sakskøbing Mia M. Jensen Nykøbingvej 321 4990 Sakskøbing Josefine Poulsen Lærkevej 24 4990 Sakskøbing

Merete Tønning Jeannette H Stoltenberg Vibeke Ruskov Tom Nielsen Anette Bohn-Mathiesen Jari Mathiesen Rete Diemer Tanja Jørgensen Sanne Andersen Lene Rasmussen

Sorrentovej 6, st.tv Parkvej 145, 2th Stenstrupvej 14 Elmevej 2 Saxes Alle 107 Tårsvej 26 Kaløgråvej 4 Tårsvej 26 St. Kirkestræde 12,1 Guldborgvej 1 D

29.626508 60.932333 53.359664 54.771894 28.453190 27.628055 53.359664 22.525207 60.487674 54.707612

2300 København S 2630 Taastrup 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4800 Nykøbing F 4990 Sakskøbing

40.172954 48.410482 54.706911 20.823925 54.700231 40.619834 22.259570 28.497007 24.662221 60.926171


01 02 03

Michael B. Madsen Amanda Ruskov Sabine Steen Humlegård

Dirigent / Basun Fløjte Baryton

Maribovej 6 Stenstrupvej 14 Gedsergaard 4

4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4874 Gedser

54 70 54 02 54 70 69 11 28 45 31 90

04 05 06 07 08 09 10 11

Tobias Ambus Hansen Gabi Køhler Balling Kirstine Christoffersen Emma G. Eriksen Natascha Jonasson Tobias Juliussen Morten Koborg Søren Engbirk

Tromme Baryton Cornet / Fløjte Althorn Fløjte

Helgesvej 22 Hammerlodden 13, 2.th Maribovej 35 B Rådhusgade 1 Søndergade 21,1 Marskvej 10, st.tv. Nr. Ørslev Bygade 17 Pilevænget 11

4900 Nakskov

4800 Nykøbing F 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4900 Næstved 4800 Nykøbing F 4990 Sakskøbing

31 57 33 94 27 35 72 07 20 94 14 33 29 46 66 91 54 70 49 20 20 91 87 11 31 95 11 31 30 89 72 77

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Anne-Lise Jonasson Sascha Rasmussen Dorte Hansen Brigitte Z. Larsen Nina Steen Sabine Pedersen Franck Michala Steen Christina Philipps Cecilie Nielsen René Borchersen Kappe Lotte Skriver Caroline Nielsen Anders Philipps Lærke M. Larsen Morten Bohn-Mathiesen Morten Pihl R. Lohse Per Skov Mortensen Anne Sofie Hansen Sandie Rasmussen

Althorn Fløjte Fløjte Slagtøj / Major Althorn / Fløjte Fløjte Fløjte Cornet Lyre

Søndergade 21,1 Græshavevej 64 Tejlværksgade 20, 2 tv Toreby Vestergade 48 Byvangen 18 Juniorsgade 27 Lindevej 44 Orebyvej 27 Gåsetorvet 3 Tjørnevej 2 Gåbensevej 304 Kløvervænget 23, st.th Orebyvej 27 Torvet 13, 1 Saxes Alle 107 Engestoftevej 71

4990 Sakskøbing 4983 Dannemare 4800 Nykøbing F 4891 Toreby L 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4863 Eskildstrup 4900 Nakskov 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing

54 70 49 20 40 13 76 81 28 14 99 66 54 82 59 09 20 82 00 58 20 96 35 55 54 70 65 31 54 70 55 95 54 70 54 01 31 56 41 82 54 43 72 27 60 46 07 22 54 70 55 95 22 32 55 16 54 70 02 31 58 58 48 02

Cornet

Fiskebæk Stationsvej 7

4874 Gedser

54 17 80 55

Fløjte Fløjte

Hestehavevej 9 Pilevænget 4

4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing

54 70 62 47 28 56 02 77

Alec S. V. Mortensen Helle B. Nielsen Emilie N. Hansen Tobias Christoffersen Ulrik Pedersen Maja Clausen Michael Dannefer Merete Stryhn R. Lohse Bennedikte Breitenstein

Cornet Baryton Baryton Quard drum Euphonium Cornet St.Tromme Alt-Saxofon Lyre

Fiskebæk Stationsvej 7

4874 Gedser

54 17 80 55

Elmevej 2 Skovvænget 26 Maribovej 35 B Sundby Alle 7 Saxes Alle 9 Birkevej 3 Engestoftevej 71 Orebyvej 37, st.tv.

4990 Sakskøbing 4862 Guldborg 4990 Sakskøbing 4800 Nykøbing F. 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing

54 70 65 93 42 32 54 65 28 74 39 33 29 66 98 29 42 27 27 64 54 70 00 13 28 73 92 44 20 11 11 08

41 42

Ida-Marie Koborg Cathrine Flindt Sidor

Cornet Cornet

Nr. Ørslev Bygade 17 Tørstemøsevej 6 B

4800 Nykøbing F 4990 Sakskøbing

31 95 11 31 54 70 71 69

43 44 45

Nicolai Nielsen Alexandra Aa. Kjær Martin Jacobsen

Tromme Alt-Saxofon Tromme

Gåsetorvet 3 Nykøbingvej 321 Byvangen 18

4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing

54 70 54 01 27 14 38 27 30 53 51 61

46 47 48 49 50 51

Nick Borreskov Signe Nielsen Natasha S. Jensen Zenia Petersen Jeanette Johansson Kim Borreskov

Cornet Fløjte Fløjte Cornet Eb-Tuba Baryton

Vinkelvej 10 Rådhusgade 9 Poppelvænget 5 Søndergade 32 B Maribovej 38 Vinkelvej 10, Halsted

4900 Nakskov 4990 Sakskøbing

Eb-Cornet/Fl./Major

Althorn Flugelhorn

Trombone Euphonium

Cornet / Fløjte Euphonium Cornet Althorn Trommesæt Cornet

4990 Sakskøbing

4990 Sakskøbing

4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4900 Nakskov

54 93 93 58 54 85 47 27 20 72 80 95 21 20 56 12 60 22 21 47 54 93 93 58


52

Jens Køhler

Flugelhorn

Rosendahlsgade 8

4800 Nykøbing F

28 36 12 25

53

Tobias Palle

Baryton

Vestenborgs Alle 207, 1

4800 Nykøbing F

21 38 98 74 30 35 24 83

54 55

Christina Lindegaard

Trompet / Fl.

Gaabensevej 47 A

4800 Nykøbing F

56

Sascha Hansen

Fløjte

Rødeledesvej

4990 Sakskøbing

28 76 46 52

57

Vanessa Guldborg Hoffman

Trompet / Fl.

Præstestræde 20

4862 Guldborg

28 57 66 96

58

Mathilde Tønnesen

Lyre

Torebyvej 78

4891 Toreby L

27 11 22 03

59

David Lauridsen

Bækken

Mosehavevej 1

4930 Maribo

54 75 83 23

60

Mikkel Blom

Tromme

Korsgade 2 A

4800 Nykøbing F

28 71 88 93

61

Lene H. Engbirk

Cornet

Tørstemosevej 33.

4990 Sakskøbing.

23 61 61 13

62

Camilla B. Nielsen

Flugelhorn / Fl.

Korsgade 2 A

4800 Nykøbing F

22 88 79 21

63

Bo Engbirk

Baryton

Gaabensevej 47 A

4800 Nykøbing F

23 61 61 26

64

Søren V. S. Mortensen

Baryton

Fiskebæk Stationsvej 7

4874 Gedser

54 17 80 55

65

Sofie Weishaupt Mortensen

Fløjte

Maribovej 46

4990 Sakskøbing

54 70 71 03

66

Andrei Petersen

Tromme

Orebyvej 267

4990 Sakskøbing

54 70 70 16

67

Melanie Ambus Pørksen

Cornet

Helgesvej 22

4900 Nakskov

31 54 33 94

68

Niklas Weishaupt

St.Tromme

Akacievej 12

4990 Sakskøbing

54 70 48 03

69

Michael Bo Hansen

Baryton

Brogade 6 H

4990 Sakskøbing

22 46 88 38

70

René Borreskov

Bb-Tuba

Vinkelvej 10, Halsted

4900 Nakskov

54 93 93 58

71

Rikke I. Buchleitner

Lyre / Fløjte

Lindevej 58

4990 Sakskøbing

54 70 71 55

72 73

Marianne Funch

Bas Trombone

Rosendahlsgade 8

4800 Nykøbing F.

30 86 13 61

74

Kira Zeuthen Larsen

Fløjte

Toreby Vestergade 48

4891 Toreby L

54 82 59 09

75 76

Jammie Washo

Baryton

Grønningen 19

4990 Sakskøbing

50 19 45 00

79

Uffe Bressing

Cornet

Nystedvej 33

4990 Sakskøbing

22 74 08 30

80

Andreas Dyhrberg

St.Tromme

Lunden 10

4990 Sakskøbing

54 70 40 53

85

Brian Engdahl

Bb-Tuba

Maribovej 31, 1

4990 Sakskøbing

30 58 51 96

86

Lina Borchersen Kappe

Fløjte

Tjørnevej 2

4990 Sakskøbing

28 96 63 10

87

Jens Peter Hansen

Althorn

Rebæk Søpark 5, vær. 706

2650 Hvidovre

30 69 07 73

88

Victoria Ruskov

Cornet

Stenstrupvej 14

4990 Sakskøbing

54 70 69 11

Søren Andersen

Tromme

Spurvevej 15

4990 Sakskøbing

24 42 78 92

95 96

Steffen Jensen

Eb-Tuba

Orebyvej 82

4990 Sakskøbing

22 16 77 61

97 98

Tina B. Larsen Martin Larsen

Fane Tromme

Neckelmannsgade 3 Toreby Vestergade 48

4800 Nykøbing F 4891 Toreby

54 85 42 54 54 82 59 09

Jonas Svendsen

Euphonium

Kastanievej 9 A

4990 Sakskøbing

40 34 52 07

77 78

81 82 83 84

89 90 91 92 93 94

99 100


Frida Justesen * Strik & Broderi Rådhusgade 3, Sakskøbing Tlf. 5470 4833

Tlf. 5470 0060


Musikalsk TV julehilsen. Der skete en hel fantastisk ting i år. En af vores trommedrenge – Andre – havde fået lov til at være i praktik hos Hele Lollands TV og derfor var ude og filme Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band en træningsaften, da han lavede noget omkring musik i fritiden som et projekt på kanalen. Det ene førte til det andet, og da selve programchefen spurgte om vi ville spille til deres juleshow som køre hver søndag i julemåned – skulle vi indspille deres kendingsmelodi – Julesporet. Dette sagde vi JA til og en lille flok fra korpset fik udleveret melodien og fik den hurtigt på plads og klar til selve dagen hvor vi skulle indspille første afsnit af Julesporet nemlig d. 17 November og hvilken dag det blev. Vi havde vores nissetøj på og til at starte med skulle vi sidde i den såkaldte ”julestue” og spille omkvædet af Julesporets melodi, men selvfølgelig syntes Michael lige at vi skulle have taget nogle billeder også – og det blev så vores julekort 2012. Det var en fantastisk dag med både regn og blæst, da optagelserne forgik ude, men selvfølgelig bevarede vi alle det gode humør og på bare få timer fik vi indspillet de scener hvor Korpset medvirkede i. Jeg takker for en god oplevelse og for medvirken i Julesporet. ☺ Se optagelsen på www.julsporet.dk afsnit 1

CBN


Vinterlige forberedelser Det er vinter der udenfor, og alle går rundt med store jakker for at holde på varmen. Den måde hvorpå Sakskøbing Tambourkops og Brass Band holder kulden ud, er at forberede sig på den kommende forårskoncert og alle marcherne der vil komme i foråret og hen over sommeren. Forberedelser kan kræve en del. Fx er der mange måde på at forberede sig til en koncert. Der skal gøres op hvilke musikstykker man vil optræde med og skal der ændres i nogle af de valgte stykker angående toneart, soloer mv. Der udover skal der øves på melodierne indtil de sidder ”lige i skabet” – og hvem bedre kan hjælpe os til dette, er de professionelle. Vi er så heldige at en gang om året får vi en weekend hvor de professionelle kommer til Sakskøbing og underviser os og giver os træningsøvelser mv. som gør at vi kan forbedre vores klang og toner og ikke mindst hvordan vi bruger vores luft. Og i år er der virkelig fokus på hvordan vores klang er, og hvordan vi selv individuel kan gøre vores klange og toner bedre – det kræver at man lytter til hvordan man selv spiller contra de andre, og på den måde skal man finde en middelvej så det hele stemmer og fungere. En anden måde hvorpå at man skal få en bedre klang er at man mental i hjernen siger man skal ”bløde” op sine toner og have en masse luft fra maven med hele vejen for ikke at lave falske toner. Og så turde spille igennem på sit instrument. Jeg ved i hvert fald fra mig selv, at jeg skal træne en del for at forbedre min klang mv. Det har jeg lovet, og derfor vil jeg gøre en indsats. Jeg håber på, at jeg kan smitte af på andre, så vi alle hjælper hinanden med at blive et bedre musikalsk Brass Band med en god og rummelig klang/toner.


Også trommerne er i gang med forberedelser til den kommende sæson. En ny håndstilling skal indøves og blive en ny rutine hos dem. Dette er svært, for alle ved at gamle vaner er svære at komme af med, men med lidt vilje så skal det nok gå. Trommerne har også gang I træningen af musik. Det er jo en gruppe der skal være bindeled mellem korpsets forskellige grupper, Brass Band, Fløjter og selvfølgelig dem selv. Der skal trænes på især fløjtemelodier, men også trommemarcher og trommeshows er I høj kurs I denne gruppe. Så nu kan vi alle vente I spænding på at se deres resultat af vinterenes træning. Og korpsets marchprogram får en kærlig overhaling…. Korpsets fløjter som pt. er en ung gruppe - Her er mange nye elever og det giver selvfølgelig sig selv at de ikke kan have den store rutine - men lur mig om de ikke også har en masse spændende overraskelser I ærmet - og glæd jer til at høre dem, når de slippes fri til koncerten og forårets arrangementer. Sidst men ikke mindst; Korpset har et super hold at nye brass elever igang - ikke mindre en 12 elever sider med Cornet, Baryton & Althorn og blæser på livet løs.

Dem kommer I helt sikker til at høre meget mere fra, for planen er at de skal spille med til forårskoncerten på mindst to stykker musik, og efterfølgende kan du nyde dem I byens gader når korpset er på marchtur.

CBN


Den 12. oktober 2012 drog jeg sammen med de øvrige majorer Katrine og Brigitte af sted mod Taastrup for at komme på et såkaldt majorkursus hvor vi kunne udvikle vores teknikker samt ophøje vores niveau som tambourmajorer. Da vi, langt om længe, fandt den rigtige skole efter Katrine havde kørt forkert tre gange, var vi klar til at vise hvad vi kunne for de andre. Ved præsentationsrunden stod det dog klart at Katrine og Brigitte ikke kun var dem med mest erfaring, men vi var også de tre ældste deltagere foruden en deltager fra Nakskov Garden. Vi begyndte med lidt let opvarmning, og allerede der kunne man godt se hvem der havde været major i længere tid, og med min 1-årige erfaring, kunne jeg godt se at jeg havde brug for al den træning jeg kunne få på weekenden. Vi var oprindeligt delt ind på to hold de øvede var på hold 1 og begyndere på hold 2 – vi var alle tre meldt ind som begyndere, da man skulle have bestået begynderkurset for at være øvede. Vores instruktør John Wismarch informerede dog om at der var mange begyndere og knap så mange øvede, så han godt ville rykke lidt rundt på os. Brigitte, Katrine og jeg blev rykket op på det øvede hold. Dagen efter begyndte den rigtig træning. Vi gik en runde hver i gymnastiksalen og lærte en hel del om holdning og takt når man går. De øvede blev derefter undervist i den psykiske del af det at være tambourmajor. Vi fik blandt andet gode råd til hvordan vi som major for respekt i korpset, og også hvad der er vigtig for os at lægge mærke til når vi er ude i byen. Til sidst fik det øvede hold en stor opgave. Nemlig at koreografere et show som vi skulle vise om søndagen til en sang kaldet ”the chu chi sway song”. Vi blev delt ind i grupper på 2 og 3, som hver lavede koreografien for 8 til 16 takter. Hold 1 og 2 mødtes sidste på eftermiddagen og hvor hold 1 sammensatte vores koreografi til the chu chi sway song. Og resten af dagen blev brugt på at lære koreografien. John havde udlovet en præmie til den han mente der havde klaret sig bedst på kurset. Præmien var en times ene undervisning af John hvor man virkelig kunne lære noget. Brigitte var den han mente der havde fortjent det bedst, og hun fik derfor en hel time alene med John. Hun har dog lovet at give lidt fif videre så vi andre også lære lidt af det. Om søndagen skulle vi vise showet for forældre og hvem der ellers var kommet. Efter et vellykket show fik vi vores kursusbeviser og vi fik sagt farvel til de andre deltagere og instruktørerne. Jeg ved i hvert fald hvad jeg fik med hjem fra kurset – en masse redskaber til at blive en endnu bedre major.

Tobias.


Hej, jeg hedder Tobias Marzec Ambus Hansen og er 16 år gammel, og bor i Nakskov hvor jeg går i 10. klasse. Jeg startede med at spille tromme i Nakskov Garden for 6 år siden. Jeg begyndte fordi min lillesøster gik der, da jeg havde set hende og Garden et par gange synes jeg det så sjovt ud, og begyndte at spille der. Jeg stoppede efter 4 år fordi dem jeg snakkede mest med stoppede. Jeg var over at se Nakskov Garden til Maribo tattoo 2012, der hørte jeg Sakskøbing spille og jeg synes det lød rigtig godt, og da jeg savnede at spille tromme ville jeg prøve at starte der. Jeg synes det er rigtig sjovt at spille i Sakskøbing fordi jeg har det godt sammen med de andre trommespillere, vi laver fis og ballade, men vi er også seriøse. Lige for tiden øver vi meget på trommeshowet, som vi skal spille til forårskoncerten. Jeg ser frem til mange sjove oplevelser og arrangementer med korpset. Jeg vil gerne give trommestikken videre til Mikkel Blom nr. 60 Med tromme hilsen Tobias Marzec Ambus Hansen nr. 04


FILM

TIPS

SERVICE

Selena Gomez Hun er født d. 22 juli 1992. Hun er en amerikansk skuespiller og sanger. Hun er bedst kendt for rollen som Alex Russo i Disney channels serie Magi på waverly place. Hun har været med i mange forskellige film og serier feks. hun har været med i projekt prinsesse og another cinderella story og mange flere. Selena begyndte sin skuespilkarriere i en alder af syv år. hvor hun gik til casting på en serie der hed Barney & Friends. Hun blev castet som en tilbagevendene karakter ved navn gianna. I 2007 blev Selena som 15-årig castet til rollen som Alex Russo. hun har været kærester med Justin bieber fra 2010 til år 2012. Selena er enebarn og voksede op i Grand prairie. hendes far Richardo Gomez er fra mexico og hendes mor Mandy Teefy er halv italiensk afstammning. Mandy var kun seksten da hun fik Selena. Selena's mor er tidligere skuespiller. Selena var hjemmeundervist til hun var 15 hvor hun så tog på skuespillerskole. Selena har også lagt stemme til borgmesterens 96 døtre i Horton og støvfolket hvem. Håber i fik lidt mere af vide om Selena

(jeg gir hende 5 ud af 5 stjerner)

Sascha H.

Vores å rlige træningsweekend blev i å r holdt på Sakskøbing skole fra d.1-2. februar. Vi startede om aftenen med at pakke ud og sige hej til de instruktører der var kommet. Efter at havde spillet lidt stod den på aften hygge fra alle aldre hyggede mand sig nye som gamle. Efter en hel masse aften hygge gik vi i køjerne. Næste dag havde nogle fra bestyrelsen været oppe og lave morgenmad til os. Efter maden begyndte man at pakke det sammen man kunne nå . Mere undervisning stod det på resten af eftermiddagen. Med nogle kaffe og kage pauser indimellem. Sidst på aftenen inden vi skulle rydde op og spise, havde vi en koncert hvor man viste hvad man havde lært på weekenden. Der blev spillet fra holdene, en masse gode melodier. Der efter havde nogle forældre og noget af bestyrelsen lavet aftensmad. Der blev serveret mørbradgryde med løse ris. Sluttede af med is. Vi pakkede os sammen og tog hjem fra skolen. Vi hå ber i alle har haft en rigtig lærerig weekend, og ikke mindst haft en god instruktør. Og at i nu kan spille melodierne endnu bedre. Vi hå ber at i allerede ser frem til næste træningsweekend.☺ Sascha & Amanda☺ ☺


Hvem er du?: Anne Marie Pedersen, bestyrelsesmedlem siden 1991 og formand siden 1997. Hvad laver du til daglig?: Jeg er dagplejer. Hvor kommer du fra?: Sakskøbing, men er opvokset i Havlykke (ligger et sted på lolland; Red.). Er du gift?: Ja, det er jeg sørme (med Jens; Red.). Har du børn?: Jeg har 2. En dreng og en pige. Spiller dine børn i korpset?: Nej. Jeannette har spillet. Kan du selv spille på et instrument?: Nej det kan jeg ikke. Jeg kan kun spille på en radio. Hvad er det du godt kan lide ved bestyrelsesarbejdet?: Jeg kan godt lide der er brug for en. Det at være med til at gøre noget for børn og unge. Være med til at gøre gavn. Og så kan jeg godt lide at føle man er en del af det selvom man ikke spiller.

Hvad er din livret?: Mørbradbøf. Hvilken oplevelse med korpset har været den bedste?: 50 års jubilæet. Hvis du var et dyr - hvilket dyr skulle det så være?: Ha ha ha - Nu er jeg jo ikke så glad for dyr. En giraf. Hvad tid går du i seng?: Jeg går i seng mellem 22 og 22.30. Inden halv elleve helst. Altså på arbejdsdage. Hvor mange huse har du boet i?: (Tælle tælle) 7 stk. Hvor lang er din indkørsel?: 20 meter. Hvilke 3 ting ville du tage med på en øde ø?: Tandbørste, tøj og vand (desværre Jens - du kom ikke med; Red.) Tak for din tid! Ja det var så lidt.

Den Nysgerrige Reporter Bennedikte


Juleafslutning 2012 Så fik vi afholdt endnu en juleafslutning med uddeling af stjerner og pokaler. Over 200 medlemmer og familien var samlet en tirsdag i December, og var klar til at hygge et par timer sammen. Putterne fik vist hvad de havde lært i efteråret, og korpset fik selv spillet nogle julenumre. Putterne havde i år lavet et rigtig flot nummer i form af en historie der blev fortalt med understøttende instrumenter. Jeg synes det var rigtigt godt lavet. Igen i år havde vi selvfølgelig nogle jubilarer ved overrækkelsen af årsstjernerne. Disse vil jeg hermed ønske tillykke. Vi har fire vandrepokaler i korpset som hvert år bliver givet til nogen som har gjort lidt ekstra for/i korpset. I år gik humør pokalen til Sabine Franck, Musisk sprinter pokal fik David Lauridsen. Møde og kammeratskabs pokalen løb Uffe Bressing med, og skulderklap pokalen gik til René B. Kappe. Stort tillykke med dem, dem kan i godt være stolte af. Efter at vi havde fået uddelt de forskellige ting, putterne havde underholdt os og vi selv havde spillet den sidste julemusik for denne aften, sluttede vi af med at få noget varm kakao, gløgg og æbleskiver, tilberedt af bestyrelserne. Julekonen Helle fik fordelt alle de medbragte gaver og alle var glade. Vennebestyrelsen havde som tidligere år lavet et amerikansklotteri med gevinster doneret af byens butikker. Alt i alt, en hyggelig aften som afslutning på året der er gået, med masser af traditioner, som jo er et af julens kendetegn.

Bennedikte


Et miks af musik I år havde jeg endnu engang fornøjelsen af at sidde som lyttende tambour til den årlige nytårskoncert. Denne blev afholdt i Sakskøbing kirke lørdag d. 5. januar og som sædvanlig skal man helst være i god tid hvis man vil have en siddeplads da kirken er fyldt til bristepunktet. Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg siger, at den eneste anden gang på året den er så fyldt (udover ved bryllup eller konfirmationer), er på juleaftensdag. Det er dejligt at se så mange Sakskøbingensere støtte op om sådan en koncert for kigger man rundt, så er det skam ikke kun forældre til tambourer der er der, men alle mulige andre publikummer også. Der blev spillet de to som fast hører med først og sidst - Vær Velkommen Herrens År og Champagne Galoppen. Det ville bare ikke være en nytårskoncert uden. Ud over de to numre så var der stor variation på programmet. Vi oplevede både film musik, Jurassic Park Theme - musical melodier, Dont cry for me Argentina, & Masqurade og min egen personlige favorit var Air af Bach. Det fik nakkehårene til at rejse sig da jeg hørte den og så i de akustikken omgivelser fra kirken var den endnu mere fantastisk. Sam fra Opera og operette verdenen Highlightes fra Carmen & Vilja´s Sang fra den glade enke. Også pop blev det til med fortolkning af Amy Winehouse & Pack up af Eliza Doolitle. Jeg glæder mig allerede til næste års koncert og tak for den smukke musik.

Bennedikte

Du kan nå det endnu, hvis du endnu ikke har tilmeldt dig. Vi er pt. Ca. 50 tilmeldte, men har plads til lidt flere musikere, og vil meget gerne være flere - så vil du have en oplevelse med korpset, lidt over det sædvanlige - så er det nu du skal slå til…… Vi håber bl.a. at nogle af jer nye elever kunne fristes af dette tilbud, og vil tilmelde jer, og har derfor udvidet tilmeldingsfristen til 1/4-13 - så skynd dig…….. Kontakt Helle for nærmere oplysninger


Optakt til nytårskoncerten Som der nok blev lagt mærke til, kæmpede brassfolket en kamp, for at skabe nogle gode musikstykker til nytårskoncerten 2013. Der blev trænet hårdt og intensivt på de forskellige hold, for nogle hårdere end andre. Nogle musikstykker blev genbrugt, men der blev finpudset hist og her, og hvis man havde glemt hvordan de lød, ja, så fik man lov til at høre dem igen, i en forbedret version. Dette år havde vi nogle af de nyere elever med, som selvfølgelig også ville spille med på de svære, deriblandt Cortége from Mlada, og Jurassic. Der blev sagt nej! Udover de svære musikstykker, var der også et par stille romantiske og sørgelige melodier. Air from suite nr. 3 og Don’t cry for me Argentina, fyldte kirken med det skrøbelige, følelsesladede men samtidige også den stærke kærlighed til et andet menneske. Ifølge vores dirigenter (Ulrik hjalp Michael i nogle situationer), havde vi fået meget længere tid, til at øve på de udvalgte numre og frustrationerne var store, da vi én måned inden koncerten, stadig havde nogle fejl og mangler rundt omkring. Men kom ikke og sige at det ikke blev en rigtig god koncert alligevel. Igen i år var kirken fyldt, men dette år bød på en lille overraskelse, som fik folk til at vende hovedet. Vi kan ikke lyve os fra, at vi starter koncerten med Vær Velkommen. Vi plejer og spille 3 vers, hvor den dybe side starter med et vers, den lyse side spiller derefter, og sidste fælles til at åbne koncerten med. Dette år, fik vi lokket solotrompetist Vanessa, til at spille første vers sammen med den dybe side. Hun stod oppe ved orglet, bagerst i kirken, hvor hun satte den første de første takter an. Folk kiggede rundt for at finde ud af hvor lyden kom fra, indtil de til deres forundring fandt ud hvor det var. Da Vær Velkommen blev slået af, kom der en klapsalve, som løftede gejsten en tand mere. Der blev udover de ovenstående melodier, spillet Masqurade, Highlights from Carmen m. f. Lige som de foregående år, slutter vi af med Champagne Galop, hvor publikum rejser sig og klappe med, både i takt og utakt. En god dag, med en god koncert, og vi kan nu ånde lettet op, og se fremad mod en forårskoncert, der vil byde på meget mere musik! ☺

KRC 06

Lørdag d. 6. April Kl. 14.00 I Sakskøbing Sportscenter Hal A * Entre 30 kr.


Februar 12 Feb. 17 Feb. 18 Feb. 21 Feb. 26 Feb. 27 Feb. 28 Feb.

Kim Borreskov Gabi Køhler Balling Michael Dannefer Emma G. Eriksen Natasha S. Jensen Tove Holck Per Mortensen

Marts 12 Marts Nicolai Nielsen 13 Sascha Hansen 16 Marts Morten Koborg 18 Marts Merete Stryhn Lohse 21 Marts Christina Philipps 28 Marts Jammie Washo 29 Marts Anne Sofie Hansen

April 4 April 11 April 12 April 12 April 13 April 14 April 19 April 20 April 23 April 25 April 25 April 30 April

Amanda Ruskov Morten Pihl R. Lohse René B. Kappe Michael B. Madsen Victoria Ruskov Camilla B. Nielsen Cathrine F. Sidor Finn Clausen Tanja Jørgensen Mikkel Blom Mia Jensen Jens Køhler

Maj 3 Maj 3 Maj 5 Maj 5 Maj 12 Maj 12 Maj 17 Maj 21 Maj 22 Maj 25 Maj 25 Maj

Martin Jakobsen Martin Z. Larsen Tobias A. Hansen Morten Bohn-Mathiesen Niklas Weishaupt Alexandra Aa. Kjær Michala Steen Leif Andersen Tobias Palle Marianne Funch Lynge Buchleitner


Tambourkorpsets Bestyrelse 151 Formand Anne Marie Pedersen Spurvevej 57, 4990 54 70 61 48 - 50 58 65 58

153 Næstformand Tove Holck Spurvevej 51, 4990 54 70 59 44 - 24 28 28 00

152 Sekretær Hanne Lone Hansen Drosselvej 30, 4990 54 70 51 06 - 21 22 46 17

150 Best.medlem Finn Clausen Saxes Alle 9, 4990 50 85 27 64

156 2.Suppleant Vibeke Ruskov Stenstrupvej 14, 4990 54 70 69 11 - 20 42 69 11

33 Orkesterleder

01 Musiskleder

Helle B. Nielsen Elmevej 2, 4990 54 70 65 93 - 20 83 88 04

Michael B. Madsen Maribovej 6, 4990 54 70 54 02

1.Ork.repræsentant 63 Bo Engbirk Gaabensevej 47 A, 4800 23 61 61 26

2. Ork.repræsentant 73 Marianne Funch Rosendahlsgade 8, 4800 54 82 43 49 - 60 62 42 39

Tambourhuset Tom Nielsen Elmevej 2, 4990 Saks. 20 82 39 25

Jens Pedersen Spurvevej 57 4990 Saks. 54 70 61 48

155 1.Suppleant Lotte Lauridsen Mosehavevej 1, 4930 54 75 83 23 - 41 31 08 58

Uniform Eli Madsen Maribovej 3 4990 Saks. 54 70 56 05

154 Kasserer Harry Kristiansen Degne Allé 16, 4990 54 77 20 97

Web-master Jens Køhler Bo Engbirk Rosendahlsgade 8 Gaabensevej 47 A 4800 Nyk. F. 4800 Nyk. F 28 36 12 25 23 61 61 26

Korpsets hjemmeside: www.sakskoebing-tambourkorps.dk

Tambourkorpsets Venneforening 163 Formand Benni Breitenstein Orebyvej 16, 4990 54 70 66 08 - 23 25 64 28

161 Næstformand Martin Weishaupt Akacievej 12, 4990 54 70 48 03 - 28 15 48 03

159 Kasserer Tina B. Larsen Neckelmannsgade 3, 4800 54 85 42 54 - 27 20 54 42

158 Sekretær Anne-Käthe Hansen Saxes Alle 102 A, 4990 54 70 56 20 - 23 35 65 92

164 Best.medlem Lasse B. Madsen Nykøbingvej 73, 4990 54 70 49 86 - 20 82 39 24

160 Best.medlem Leif Andersen Spurvevej 15, 4990 54 70 75 19 - 40 68 58 40

162 1.Suppleant Lynge Buchleitner Lindevej 58, 4990 54 70 71 55 - 24 21 10 89

157 2.Suppleant Maria W. Mortensen Maribovej 46, 4990 54 70 71 03 - 40 24 43 64

Tambournyt nr. 1 2013  
Tambournyt nr. 1 2013  

Vores nye blad

Advertisement