Page 1

Fra 60érne

Fra 90érne

Fra 70érne

Fra 80érne


Det er med stor glæde at vi har fået muligheden for at lave dette jubilæumsblad i anledningen af Sakskøbing Tambourkorps & Brass Bands 50 års jubilæum. Det er korpsets bladudvalg der har stået bag artiklerne og i den forbindelse har haft hovederne langt ned i scrapbøgerne og andre gemmer af korpsets historie. Vores tanke er at beskrive de første 50 år af korpsets historie, og vi håber at I vil kunne lide hvad I læser og ser. Vi har i hvert fald haft stor fornøjelse af at gennemgå mange udklip, se gamle foto, læse og høre små anekdoter. Vi vil samtidig takke alle vores annoncører i dette blad, for uden deres støtte var det ikke muligt at forevige de første 50 år af korpsets historie. Tak for hjælpen. På Bladudvalgets vegne Michael B. Madsen På forsiden af dette skrift ses korpset forskellige uniformer gennem tiden. De blå spejderuniformer fra 60´ og 70érne - Sømands Sweater, lyseblå T-shirt, hvid Sweatshirt fra 70´ og 80´erne, og den hvide jakke fra 90érne.

Redaktion bag dette jubilæumsskrift: Nina Steen - Bennedikte Breitenstein -

Camilla B. Nielsen - Marianne Funch -

Kirstine R. Christoffersen - Helle B. Nielsen Merete Stryhn Lohse & Michael B. Madsen Oplag: 500 stk. Tryk: Sax-Medie

Side 2


Det er jo skik og brug at se tilbage i tiden i forbindelse med jubilæer. Her vil vi kort sammendrage hvad korpsets tidligere orkesterleder har skrevet i forbindelse med 20 & 30 års jubilæerne. jubilæerne.

Korpsets Stifter Sanne Hansen

Orkesterleder 1961 - 1976

Hvad gør man, når man bliver opfordret til at skrive et stykke om Tambourkorpset, som man selv har startet, været leder af i 15 år, og deltaget på 9 orkesterstævner? Mon man tænker på alt det slid og mas, samt spekulationer, man har haft i de forløbende år, eller gør man som jeg tænker på alle de gode timer - dejlige kammerater og rapkæftede piger og drenge, man har været i forbindelse med ? Det er jo ikke så få endda! Jeg tænker altid på Helle B. Nielsen, som afløste mig som leder, som en lille pige med en stor kuffert, hun ikke kunne slæbe. Men sammen med en masse gode og hjælpsomme instruktører har hun klaret jobbet flot, og ført korpset videre i fineste stil. Tak alle sammen for gode timer og rigtig hjertelig tillykke med jubilæet.

Helle B. Nielsen

Orkesterleder 1976 til1984 og igen1989

Da Sanne i 1976 tog afsked med Tambourkorpset, og Ulla og jeg havde lovet at overtage jobbet, var det jo nok med nogen betænkeligheder, og mindre blev det ikke da Ulla efter et års tid forlod os. Men hvad var der at gøre ? - kun at spytte i næverne og tage fat, og vise at man godt kan. Gennem en af drengene, der spillede horn, fik vi tag i Kai Svenné Olsen og end del FDF/FPFére, og da Jeppe så kom og hjalp til, var vi pludselig en stor flok, når vi skulle af sted. Gudskelov har vi da også stadig arrangementer forskellige steder, og tjener penge til hjælp Til vores instrumenter som dengang knap. Jeg må indrømme, at da jeg sagde stop i 1984, havde jeg ikke regnet med at skulle starte igen efter 3 års pause. Men da Jeppe rejste og korpset manglede trommeinstruktør, ja så sagde jeg ja til at træde til, det samme gjorde Susanne Stryhn Lohse, som også er en af de ” gamle ” SakskøbingTamboure. Da Knud Erik Lærke så sagde stop i 1989, ja så blev det altså mig igen, men med stor hjælp fra Michael B. Madsen og flere at de store tambourer. Jeg må jo nok indrømme at uden deres hjælp, både som instruktører, men også med megen praktisk arbejde, ville det nok ikke have ført korpset hen hvor det er i dag!

Jeg syntes at vi har haft en rigtig god fremgang i medlemstallet og ikke mindst på det musiske niveau, og jeg tør godt sige at vi aldrig har været så godt spillende som vi er i dag. Til sidst vil jeg ønske tillykke med de 50 år, og håber at vi fremover kan holde den gode standart samt medlemstallet i korpset vil forblive stort.

Jørgen ” Jeppe ” Jeppesen Orkesterleder 1984 - 1987 Hvem havde drømt om mine 9 måneder som soldat i 1977 skulle føre til dette indlæg i et jubilæumsskrift for et tambourkorps. Nyeligt hjemvendt fra Livgardens Tambourkorps i 1978 kontaktede jeg Helle med henblik på at bruge min nye lærdom på tromme i Sakskøbing Tambourkorps. Dette førte til 9 spændende år i korpset, hvorfra de 3 var som orkesterleder. Efter min emigrering til Jylland i 1987 er det med stolthed, at jeg har fulgt korpset gennem bl.a. Folketidende, men ikke mindst gennem min berøring via DDS Orkester – og Tambourkorpsudvalget, som jeg var med i gennem 6 år. Det er med stor glæde jeg har fulgt udviklingen, og set hvordan de ting jeg har været med til at påbegynde, er blevet videreudviklet på bedste vis, til gavn og glæde for korpsets medlemmer i det daglige virke. Det gode forhold til kommune, handelstand m.fl., ja hele Lolland-Falster er i forsat positiv udvikling. Til slut vil jeg ønske tillykke med jubilæet, og ønske jer al mulig medvind frem i tiden.

Knud Erik Lærke

Orkesterleder 1987 - 1989 Hvis ikke man vil rodes ind i noget, skal man lære at tie stille! Jeg har lært det på den hårde måde. I 1982 fik jeg spurgt om, hvorfor vi ikke i Sakskøbing havde afholdt Orkesterstævne. Det havde vi så i året efter. 2 år efter spurgte jeg om hvorfor vi ikke kørte i bus til stævne, det gjorde vi så med undertegnet som chauffør. Jeg fik sagt til Jeppe - daværende leder ” Sig til hvis der er noget jeg kan hjælpe med ” . Ca. ½ år efter var jeg medhjælpende orkesterleder, og da Jeppe rejste til Jylland, var medhjælpende sløjfet. Det blev til 4 år med hårdt slid, men jeg ville ikke være et eneste minut foruden. Jeg fik en løn uden lige. Et ” Hej Knud Erik ” på gaden gav straks energi til nye udfordringer, og et fortroligt, ” Nu kan jeg spille den melodi udenad ” , fra en lille tambour på en mødeaften, gav én en utrolig styrke. Det har været en oplevelse for livet, og jeg vil ønske korpset hjertelig tillykke, og alt godt fremover Knud Erik Lærke

Side 3


Og sådan startede det hele!! I det herrens år 1961 skete der en opsigtsvækkende ny begivenhed i den lille by Sakskøbing på Lolland. Et tamburkorps kom til. Sanne Hansen og Inge Petersen ryddede op på loftet i spejderhytten på Birkevej og fandt en tromme. Den måtte kunne bruges til noget og snart var der ikke bare én men fire trommer.

Inge Petersen, medstifter

Spejderpigerne havde i skolen lært at spille blokfløjte, så 4 piger begyndte at akkompagnere trommerne på blokfløjte. Men man kunne på trods af en beskeden viden om musik godt høre at det ikke duede sammen, så der blev investeret i 4 sorte marchfløjter, og hu hej snart blev der spillet musik. Vi har af Inge, som dengang var leder af blåmejse spejderne, fået fortalt at tromme nr. 2 blev erhvervet efter en lejrtur på Marielyst, hvor søskende og forældre deltog. Mændene begyndte at bortføre hinandens koner og krævede løsepenge mod at give dem tilbage i en form for sjovt indslag. Denne sjove leg gav nok penge til at trommen kunne købes.

Træningsaften i 1973

Med hjælp fra instruktør Leif Jensen kunne pigerne efter nogle år spille så godt at de begyndte at spille i byen. Først og fremmest deltog de ved det årlige juleoptog, hvor de gik i spidsen sammen med FDF korpset. Inge fortalte at de dengang pakkede børnene ind i aviser for at de ikke skulle fryse alt for meget, for dengang havde man jo ikke termotøj.

I 68 kunne pigerne for første gang deltage i et DDS Landsorkesterstævne. I 1970 skete der igen noget nyt, da der kom signalhorn i korpset, og det skabte grundlaget for, at vi i dag også har et brassband.

Tromme undervisning i pigespejderhuset

Efter 15 år trådte Sanne af som leder og ind i billedet kom Helle Nielsen sammen med Ulla Kragh Nielsen. På det tidspunkt var der 14 medlemmer i korpset. Helle fandt sig tydeligvis til rette på pladsen, for hun er stadig orkesterleder den dag i dag dog med en kort pause. I 71 opløstes FDF-orkestret i Sakskøbing, og tambourkorpset overtog de arrangementer som FDFérne tidligere havde varetaget. Snart steg antallet af medlemmer markant, især efter at man i 78 begyndte at få drenge med. Således var medlemstallet steget til 40 Kursus i Nykøbing i 1967 personer i 81. Korpslejr 1970 Undervisningen foregik på det tidspunkt på Sakskøbing skole, men i 1985 fik tambourkorpset overrakt nøglen til huset på P. Hansens vej, som vi stadig den dag i dag kalder tambourkorpsets hjem. Tidligere borgmester Kaj Petersen overrakte nøglen til Jørgen ” Jeppe ” Jeppesen, der i en kort periode var leder, da Helle var på barsel. I sommeren 86 blev huset indviet og straks taget i brug.

March i Sakskøbing 1980

Side 4

Allerede i 80 blev korpset brugt ved rigtig mange lejligheder, alene i 82 havde de 37 arrangementer, hvor blandt andet handelsstanden brugte musikken ved festlige arrangementer i byen og lignende.


Korpset deltog i flere og flere stævner, og i 1981 deltog man i nordisk stævne. Tambourkorpset blev her rost for deres tattoo, der var anderledes i forhold til de andre korps. Korpset var også selv værter ved forskellige stævner i årene frem.

Hareskov & Sakskøbing spiller sammen på Stævnet i Farum 1980

Snart skulle der bruges mere plads, og det ubenyttede loftsrum blev i 1990 renoveret og er i dag fløjternes spillerum og domæne.

Fra træningsweekend i Maribo 1989

Det var også her korpset startede på udformningen af det brassband, som vi har i dag. FDF noderne blev lagt på hylden og ny musik kom ind hvor der pludselig blev spillet mere end 1 stemme - ofte op til 4 forskellige. Fremtiden så allerede her meget lys ud, mange spilleglade unge drenge og piger troppede op i huset hver torsdag for at spille en masse musik.

Korpsånden som der var dengang lever stadigvæk, og mange af de initiativer man indførte fastholdes endnu. For eksempel bliver nye elever undervist af mere erfarne - men frivillige - elever fra korpset, hvilket beviser at det princip fungerer med stor succes. Der blev i mange år afholdt instruktørkurser årligt, som mange af de større medlemmer deltog i. Allerede dengang viste forældrene meget stor opbakning ved de mange aktiviteter i korpset, for eksempel når der manglede en vært til at holde kurser og stævner sprang forældrene til, noget som skulle vise sig at forsætte og som korpset den dag i dag stadig nyder godt af på weekender og rejser.

Forældrehygge på en sommertur med korpset

Ja, hvad er et tambourkorps uden forældre? Vi har i hvert fald ikke kunne undvære dem, hverken dengang eller nu.

CBN-NS

H vem lers Side 5


Uden medlemmer – intet orkester. Og uden glæden ved at spille – ingen god musik. Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band kunne ikke bestå hvis der ikke var nogle medlemmer, som ville bruge deres tid i tambourhuset hver mandag og torsdag, og hvis der ikke var nogle forældre til at bakke vores musikere op. Derfor er de næste sider dedikeret til vores medlemmer, nuværende som gamle, store som små. Når ham den lille kan – så kan jeg også!

Techno – det er det ungdommen nu til dags vil ha’ !

Niklas startede som ganske lille i juniororkestret for 7 år siden, og selvom 13 år måske ikke er at regne for det store, har Niklas allerede opnået at modtage korpsets møde- og kammeratskabspokal og er i dag hjælpeinstruktør i det juniororkester, hvor han selv startede: ” J eg havde set tambourkorpset i byen mange gange. Jeg var altid deroppe, når de spillede og så tænkte jeg – det er lige mig! Så tog jeg derud og prøvede – og så var det lige mig det der! ” Niklas har gennem hele sin tambourtid spillet i trommegruppen. Til spørgsmålet om hvor Niklas vil være henne i tambourkorpset om 10 år, er Niklas egentlig ikke i tvivl: ” Jeg prøvede på et tidspunkt at spille et brass instrument. Men det var bare ikke mig! Man sidder alt for stille, og det er jeg bare ikke særligt god til. Jeg skal have noget gang i den ” . Niklas vil gerne være endnu mere instruktør og så vil han gerne lære at spille trommesæt på et tidspunkt.

Tanja har spillet i tambourkorpset siden 2001. Hun har gennem sine 10 år i korpset spillet fløjte og er i dag en af de mest garvede i fløjtegruppen og trækker dermed et stort læs. Og hendes gåpåmod har været at se i hele hendes karriere i korpset: ” Jeg startede fordi jeg en dag så tambourkorpset spille i Sakskøbing by. Inde i midten gik der en meget lille dreng med en cornet i hånden. Og da jeg så ham tænkte jeg, at når han kunne finde ud af det, så kunne jeg i hvert fald også! ” Tambourkorpset har givet Tanja nogle store oplevelser. Hun synes det er fedt at være kommet til det punkt på et instrument hvor man kan mærke at man bare bliver bedre og bedre og hun vil absolut ikke bytte sin fløjte for noget i verden!

Man er ikke blevet mindre interesseret

bare fordi man er trådt ud af bestyrelsen

Else har altid bakket op om sine børns fritidsinteresser og blev på et tidspunkt så optaget af sine børns musikalske liv at hun fra 1996 til 2010 var meget aktivt medlem af bestyrelsen for Sakskøbing Tambourkorps: ” Dengang de to store børn startede med at spille, boede vi i Maribo og Søren var meget lille. Så når vi skulle hente Lene og Bo fra tambour måtte lille Søren ofte med i bilen i nattøj til Sakskøbing. ” Else kan rigtig godt lide når der er musicalmusik på programmet – My Fair Lady, Sound of Music og Mamma Mia er blandt favoritterne. Derudover har hun en forkærlighed for Highland Cathedral: ” N år I spiller den, så er det lige så hårene rejser sig på armene og man får tårer i øjnene. ”

Else har været glad for sin bestyrelsestid i Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band selvom hun nu har ladet en anden få pladsen: ” M en jeg er jo ikke blevet mindre interesseret i korpset bare fordi jeg ikke er i bestyrelsen mere. Og jeg vil altid gå op på torvet og høre tambourkorpset og brass bandet spille – også selvom mine børn en dag holder op med at spil-

Det er noget helt andet –

og så alligevel det samme.

Da Per gik i 6. klasse, startede han i Sakskøbing Tambourkorps, og han husker stadig sit første orkesterstævne i Odense. ” Jeg kan huske at vi stod i kø hele tiden! Vi stod i kø, når vi skulle spise, vi stod i kø når vi skulle vaske op, vi stod i kø hele den. Derfor husker jeg også at det var det orkesterstævne hvor der er blevet sunget allermest – noget skulle vi jo bruge tiden i køen på. ” Per stopper i tambourkorpset i 1986 i en alder af 21 år. Han bliver gift og får børn og lever således en ganske almindelig tilværelse – uden musik. Men i starten af 2010 begynder hans børn at spille i tambourkorpset. Også den yngste begynder, og det er sådan set det der får Per til at starte igen i foråret 2011. ” D a jeg stoppede i ’ 86 sagde jeg egentlig til mig selv ’ du starter igen, når du fylder 30! ’ Nu skulle jeg så blive 45 inden det skete – men bedre sent end aldrig. ” Per synes der er sket en kæmpe udvikling siden han stoppede i 1986, men for ham er der dog stadig noget genkendeligt: ” På den ene side er det et helt andet orkester, men man mærker tydeligt at grundpillerne stadig er de samme – det er kammeratskabet, der bærer det, og det tror jeg altid at det vil være!”

Side 6

je l d e r h je mme Så s k a l ma n ik k e k e d e s ig ih

e år i tam bour k or ps et, har S abin P å tr ods af s ine k un k nap to de r igtig dy gtig af en er og pil s fløjte it s på r aller ede godt s ty fløjter oppe i fløjtegr uppen. de en v eninde, der s pillede. S abine s tar tede for di hun hav i at s k ulle ik k e for hindr e S abine det en m ede, V eninden s topp er r igtig s jov t! det di for ed v er bliv eg J . ik us for ts ætte m ed at s pille m aftenen. ” k ede s ig ihjel der hjem m e om – og s å s k al m an ik k e bar e k or ps et bour tam ed m tur s te udlands S abine v ar af s ted på s in før det v ar helt v ildt ntes y s un H . år i åned m t s til B er gedor ff i augu r igtig m eget. s jov t, for di m an hy ggede s ig at s pille fløjte, for s om hun ed m ed v e bliv ne ger il v e S abin tiden lær e endnu hele an k an M ” : s elv s iger fler e m elodier ! ”

Det er sammenholdet der gør ’ e d

René har spillet i tambourkorpset siden 1995. Han har i de 16 år som medlem nået at spille på adskillige instrumenter – trompet, baryton, euphonium og sidder nu som basunist i brass bandet. For René var det måske en naturlig ting at starte, men efter 16 år i korpset er han stadig både glad for musikken og for det store sammenhold, han oplever i tambourhuset. ” J eg bliver ved med at spille musik fordi glæden ved at spille og ved at komme ud og få nye oplevelser betyder rigtig meget! Sammenholdet og fællesskabet gør at man bliver ved med at synes det er sjovt at spille! ” ” E n af de største oplevelser jeg har haft sammen med tambourkorpset var, da vi var i USA sidste år. Folket tog bare så godt imod os og var så glade og imødekommende uanset hvor vi kom hen! Og så er jeg rigtig glad for vores ture til Bergedorff, for der møder i en helt anden musikkultur og oplever andre orkestre. ”

Søstrene stoppede – Maja fortsatte

Maja har spillet i 4 år og startede med at spille i juniororkestret. Hun startede med at spille, fordi hun og hendes søstre havde en veninde, der spillede. Veninden og søstrene stoppede, men Maja fortsatte sit musikalske liv og spiller i dag 2. cornet i Brass Bandet. ” D en største oplevelse jeg har haft med tambourkorpset var turen til Bergedorff i august måned i år. Det var nemlig min første tur i udlandet med tambourkorpset. Det var en rigtig hyggelig tur med god stemning, rigtig meget god musik og i det hele taget en rigtig fed oplevelse! ” Maja kan godt lide at spille musik, fordi hun har lært rigtig mange nye mennesker at kende i tambourkorpset. Hun er glad for den gode stemning der er ude i tambourkorpset og synes det er rigtig sjovt at spille cornet.


m e r rk o rp s n y e ra m Ta m b o u g a rd e r i s k øb i n g k a m a n g le S t i a t t G a rv e t e d h a r s p ill e l b e g y n d e h a m g a o h r c i å l M 9 r u n o k k e i 1 v a n g , o g h t g a rd e r d e r liv e t i r e b r a e t s te d , ø g t æ k e v s a v r k r f a p le s Bo h a b o u r i S n p a u s e a ld r ig o e m r r a a t e t h f M ic h a e l n le v æ g te E e g a i . e e . ” j e t s o c f ir e å r ld ig v is

s o g Br a s k s it m u s i d u d e m h v o r m a s å h øj t ” En a Pr a g i

h e Ba n d i k e n d te n s å h æ r k e . Ha n r b le v h a e h a ls k e v i g o – t a k s k øb e S s i u rh m g o d t s o i ta m b o u å s e g i l r v n e . ” r s ig r o g s tæ n h y g g e e d u rre n c e k n r h a ft m o a k h r je g fre m fo e t a le v e ls e r g i t p t o e r e t e s b e lig u f d e s jo v m e e p lu d s e d i d e t, i b le v lig m a n s to 2 0 0 8 . V a d , e v i k a n d n e i e r m o t s m i h æ s k r e r e n o g d e t

n g e n d t lid k a n g o d in g . J e g m b o b i n g Ta Sa k s k ø re s h o te o v å p t n h o ld å d e e r je g p n i d a g s g r in g o å p e s e tilb a g

e a t d

Det musikalske ansvar trækker

i v a r i v a r d a v u rk o rp s r d e t a v g i l lg e l . Se l v f ø læ b e n , å p t s m il t m e d e e a f. ”

Lina har spillet i tambourkorpset i 11 år. Hun startede på lyre og siden kastede hun sig over fløjten. Den blev hun så glad for at hun i dag er leder for tambourgruppen, som består af fløjte-, lyre- og trommegruppen. ” J eg har altid været glad for at videregive den viden jeg har og se at det bærer frugt, og så er jeg rigtig glad for at have et ansvar og føle at jeg sætter mit eget præg på tambourkorpset. Jeg synes det er fantastisk at spille og vægter musikken meget højt i forhold til de mange andre gode ting, der er ved at spille i tambourkorpset. ” ” Musikken og det sociale herude går hånd i hånd – og jeg kan ikke undvære nogen af delene. ”

5 års pause og alligevel socialt fællesskab

21 år er det siden at Jari for første gang trådte sine barnemarchsko i Sakskøbing Tambourkorps. Siden har han med få pauser haft sin gang i trommegruppen, hvor han har spillet tromme, tenortromme, stortromme og bækken. Efter 5 års pause hvor arbejdet forhindrede Jari i at nå ud i tambourhuset, fik Jari igen lyst til at spille: ” Det sociale fællesskab gjorde at jeg stadig havde kontakt med mange af dem, der spillede i tambourkorpset. Derfor var det naturligt for mig at starte igen efter de 5 års pause. ” Jari sætter det sociale fællesskab i korpset meget højt, men han er alligevel stor fan af ét nummer, som det ellers er mange år siden at brass bandet sidst har spillet: ” Jeg nynner tit Britta Polka for mig selv, når jeg går herhjemme og arbejder – og så tænker jeg lidt på Olsen Banden… ”

Man kan bare ikke stå stille, når der bliver spillet så glad musik!

Som venneforeningens bestyrelsesmedlem fra 1997 til 2007 og som formand har Susanne mange gode oplevelser med tambourkorpset. Hendes søn spillede i tambourkorpset samtidig med at familien flyttede til Sakskøbing. Og lige pludselig var hele familien involveret i tambourkorpset på den ene eller den anden måde. For Susanne har der aldrig været noget som glæden ved at give: ” Vi skrabede jo alle de penge sammen hvert år, og det var bare rigtig fedt så at kunne overrække tambourkorpset dem alle sammen ved juleafslutningerne og forårskoncerterne. ” Dog husker Susanne også sine mange udlandsture som store oplevelser, hun har haft sammen med Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band. Susanne siger selv at hun elsker når der spilles Highland Cathedral, Fangernes Kor og Aida. Og så er hun ifølge hendes datter helt vild med Anton aus Tirol: ” Når den bliver spillet, begynder min mor både at danse og alt muligt. Det er ret pinligt, synes jeg. ” Susanne forklarer at det er fordi det er sådan noget glad musik, som man slet ikke kan stå stille til.

En masse venner – og en kone!

Med hele 24 år på tambourbagen er Morten en af de aktive tambourer der har spillet længst tid. Han startede i 1988 og har været aktiv tambour lige siden. Han har svært ved at forklare forskellen på tambourkorpset i 1988 og i dag, men en ting er sikkert for ham – der er sket en stor udvikling! ” J eg bliver ved med at spille, fordi det er rigtig hyggeligt. Det er rigtig svært at give slip på, måske især fordi man med tiden får en masse venner herude. Nogle af de venner herude i tambourkorpset er de venner, jeg har haft i længst tid. Det giver man jo ikke bare slip på.. ” Morten synes at de bedste oplevelser med tambourkorpset har været de mange rejser. Især rejsen til Ungarn i 1997 står meget klart i Mortens erindring, for der havde Garder Rejser sendt den meget søde rejseguide, Anette, med tambourkorpset. Anette og Morten er i dag gift og har to børn sammen.

Søskendebånd i tambourhuset

Søren var ikke ret stor, da han startede for 12 år siden i Sakskøbing Tambourkorps. Han startede fordi hans ældre søskende, Lene og Bo, spillede i korpset. Han startede på cornet og spiller i dag flygelhorn i brass bandet. ” D en største oplevelse for mig må næsten have været I taliens-turen. Det var min første udlandstur og jeg var ikke ret gammel. Jeg havde ikke rigtig rejst ud af Danmark før, så det var en rigtig stor oplevelse for mig. ” Sørens yndlingsmusik spænder bredt. Han kan rigtig godt lide når der bliver spillet Spirit of the Celts og The Rock. Udover at Søren synes at tambourkorpset har givet ham mange nye kammerater, rejser og oplevelser mødte Søren også sin kæreste, Alexandra, i tambourkorpset.

Fede udfordringer og masser af musik!

Rikke har altid elsket nye udfordringer og musik. Derfor begyndte hun for 6 år siden som putte i juniororkestret. Nu er hun 14 år gammel og spiller lyre og fløjte. Rikke husker tydeligt sin første rigtige tur med tambourkorpset. ” Det var til DM på Frederiksberg, hvor det regnede helt vildt meget og vi blev så våde. Der var mange nye indtryk og det var fedt at være med til at spille til et DM. ” Rikke er helt sikker på at hun spiller videre lang tid ud i fremtiden. Rikke vil også gerne prøve at være endnu mere instruktør og måske prøve at sidde i bestyrelsen eller være aktiv i venneforeningen. Hun vil med tiden gerne prøve kræfter med et brass-instrument og vil gerne

Mo r i kk o g fa e a rs h a n tje a Fo g s g d e s ku r je A ku l n d e n o g lle p l e b g sku rs h e t k røve l i ve lle o g a re a sta n ve d h rte ti vt o g l e n d l e d b a n a n b . e f –m o S l e d rsk å A v ri e t ”D d e to e n e lli me g ti g n d e g e d e e t g rs s e fr st o g la l sk a m e r sa g ma i ti d d fo e r t ri g t o k a d e rte s t a ig f a ts o g o g r kti v mo a ts d e p ill e d t d e t ta g ro i 2 0 i te t g fa e r n å r e mu p i l l e g o d e 0 An r i 2 !Id rh s vi e e k mo d d e r so m o g d a a g a se r u i k! p u t e t va vd e s sp i d e n r ri mme o s p å l t rg a g l g e r e l e a t a rh fo r i i n t g n s j u d k h a g ts n io o d ta ta t sk n 2 tp r a t s ætte l a d fo a b h e e l t a n ro r o g . c k ø lt u d o rn s r me tøt n ik e n m p ille . te e t i e stre t ve d a a t sp t, n å d e Ta i P t l b l g e u ra s , mb å r øre b c . l o i O s ku m v o u r r : ko r ” J e n e t o i e r i u g så g å r e r g g p se d t så vi l g e d e t v l a n d e f æl l e h e l t il h rn e ssk t. g o d a b e væ a n g ” tje e rn re t g k me e a n d a l ti d . ” ti l

Side 7


Sakskøbing Tambourkorps og Brassbands instrumenter er et kapitel for sig selv, for der er sket en stor udvikling siden det hele begyndte med fire blokfløjter og trommer i 1961.

Det viste sig hurtigt at blokfløjten ikke var det helt rigtige instrument til marchbrug,

og efter råd og vejledning fra andre korps, fik korpset anskaffet de helt rigtige fløjter til pigerne. Det blev sorte pastelitfløjter, som kunne matche trommernes lyd.

Et par år senere blev der indkøbt signalhorn til korpset, og disse var det bærende element i korpset i mange år frem.

I 1977-78 blev signalhornene skiftet ud med trompeter og i

1979 kom lyre og tenortrommer ind i billedet.

Det skabte en udvikling i både klang og lyd, hvilket var

en positiv udvikling og et skridt mod det korps der er i dag. 1981-1982 skete der igen en udskiftning på fløjterne.

Orkesterlederen ville gerne prøve de velkendte sølvfløjter, som var et alternativ til de sorte pastelit-fløjter - et alternativ som mange tambourkorps på det tidspunkt forsøgte sig med og som mange

korps bruger den dag i dag. Dog var dette alternativ ikke godt for fløjterne i Sakskøbing, og fløjterne blev hurtigt byttet rundt igen efter et par år for allerede i 1988 kom de sorte fløjter tilbage og bruges stadig den dag i dag.

Der kom også nye trommer til i 1980´erne: stortromme, tenortromme og bækken.

Så der skete en del med korpset, især da medlemstallet var steget og man nu kunne bemande alle instrumenterne.

Side 8


I 1992 skete den helt store udvikling da man erhvervede sig de første dybe brassbandinstrumenter som blev fundet på loftet hos FDFérne i Sakskøbing og DUI Leg & Virke i Nykøbing F.

Samme år fik korpset økonomisk støtte som gjorde det muligt at købe en baryton, en tuba, et euphonium, en basun og et althorn.

De første små skridt mod et Brass Band var taget. Den økonomiske støtte var fra bl.a. fra den nyoprettede venneforening som den dag i dag er vores største støtte til indkøb af den instrumentbesætning vi råder over.

Derudover er mange fonde og donationer medvirkende til at medlemmerne altid har flotte skinnende instrumenter til rådighed og ikke skal tage til takke med gamle og nedslidte instrumenter.

I dag råder korpset over mere end 100 instrumenter som har en samlet værdi på over 1 million kroner.

Det er mange penge og vi gør også alt hvad vi kan for at passe lige så godt på vores instrumenter som hvis de var vores egne. Bl.a. afholdes der med jævne mellemrum ” hornpudsedage” for især de yngste medlemmer, så de bliver bekendte med hvordan de holder deres instrumenter ved lige.

Vi håber i fremtiden at vores venneforening bliver ved med at indsamle penge til os, og til nye instrumenter NS - CBN

Cornet

Trompet

Flugelhorn

Saxofon

Althorn

Baryton

Trombone

Euphonium

Tuba

Side 9


At rejse - er at leve har H.C. Andersen engang sagt.

Og det er også hvad Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band efterlever.

Vi har gennem årene været rigtige mange steder i udlandet både oversøisk samt i Europa, men især Europa og Skandinavien er blevet beriget med vores musikalske evner.

Før afgang

Vi har flere gange været i Tyskland til musikfestivaler i Oldenburg som er SakskøRigtig meget bagage skal med….

bings tyske venskabs by, samt en enkelt gang i 1994 til en musikfestival i Harrislee nær Flensborg, hvor korpset også spillede og hyggede sig i Hansa Park.

Siden 2005 har korpset været en del af Fest Der Nationen i Bergedorff, Tyskland, hvert andet år, men dette var faktisk ikke første gang vi var med. Første gang vi var inviteret med til denne storslået byfest var helt tilbage i 1997. I 2002 blev en lille gruppe af korpset bedt om at spille ved et velgørenhedsarrangement i Monaco.

Dette blev blandt andet vist på landsdækkende tv i TV2 og flokken blev også

Fra Bergedorff * Hygge & Socialt samvær...

fotograferet sammen med den danske modedesigner Isabel Kristensen.

Tidligere i korpsets historie var en større tilbagevendende begivenhed Nordisk

Stævne, som korpset både har deltaget i og været værtsby for. Nordisk Stævne afholdtes hvert andet år sammen med de tre nordiske venskabsbyer - Viiala i Finland, Sande i Norge og Klippan i Sverige.

I 1991 var korpset på deres første rigtige udlandsrejse i Europa, og siden er det

Sande, Norge 1982

blevet en tilbagevendende begivenhed at korpset hvert andet år rejser til udlandet i en uge eller mere. Dog blev der rejst to år i træk i 2001 og 2002 da rejser i ulige år

passede utroligt dårligt sammen med at DM for bygardere afholdes hvert andet år i ulige år.

Til slut vil vi runde af med en liste over de udlandsrejser vi har været på:

Ved fælles hjælp går det hurtigt...

1991 Wien, Østrig - Dette var korpsets allerførste tur som blev arrangeret af forældre og bestyrelse. Tambourkorp set havde Herlev Tambourkorps med på turen. På turen var der 43 deltagere fra Sakskøbing Tambourkorps og 27 fra Herlev. De boede på vandrehjem.

1993 Oot Marsun, Holland - Dette bliver betegnet som ” Bondegårdsferien ” da korpset boede og sov på en bondegård. Der var 55 deltagere, og rigtig mange Hollandske forlystelsesparker blev besøgt på denne tur

1995 Calella, Spanien - Korpset var inviteret til en musikfestival i Barcelona og boede i bade byen Calella. Der var 67 deltagere på turen.

Skive Pigegarde boede på samme hotel som Sakskøbing og en masse ven

Calella, Spanien 1995

skaber blev til. Musik, sol og strand var turens tema. Det var også denne tur hvor korpset fik noderne på Highland Cathedral, som skulle vise sig at blive et sikkert publikumshit i fremtiden

1997 Harkàny, Ungarn - Korpset var bl.a. på endags tur til hovedstaden Budapest. Der blev badet i termalbade og hygget med Tordenskjolds Garden. Der var 71 deltagere på turen.

Side 10


1999 Lido de Jesolo, Italien - Dette var den første tur i flere år hvor vi boede i en badeby og ikke havde ret mange spillearrangementer. Vi var ved stranden hver dag, var ude og opleve naturen og kulturen, og så var vi også på endags tur til Venedig. Der var 70 deltagere på turen

2001 Zakopane, Polen - Mange blev positivt overrasket over hvordan Polen egentlig var, da man jo nok hjemmefra havde sig lidt forestillinger om et fattigt land, men

det blev heldigvis gjort til skamme. Zakopane var en super hyggelig by om som-

meren og et eftertragtet skisportssted om vinteren. På hjemrejsen fik korpset oplevelsen af ” Auswitch ” . Der var 56 deltagere på turen.

Polen 2001

2002 Innsbruck, Østrig - Dette var anden gang korpset tog til Østrig men, da man havde valgt en anden del af landet blev det en ny oplevelse for dem som havde

været første gang. Bjergvandring til den hel store guldmedalje er nok noget at det

der står mest tydeligt i erindringen, og så blev numret Anton aus Tirol et top hit hos Østrig 2002

vores publikum dette år.

2004 Bayeux, Normandiet, Frankrig - Turen til Normandiet og D-dags kysten var en

Frankrig 2004

oplevelse uden lige. På turen hjem var vi et kort visit i Paris med mulighed for tur op i Eiffel Tårnet. Der var 60 deltagere på denne tur.

2006 Selce, Kroatien - dette var en ” badeferie ” og korpset boede lige ned til

vandet og på et hotel med udendørs poolområde. På samme tur havde korpset

selskab af Hinnerup Garden og Danehof Garden fra Nyborg og endnu engang fik rigtig mange en masse nye venskaber med hjem i bagagen.

2008 Prag, Tjekkiet - dette var en ok tur men alle var enige om at vi nok aldrig kommer tilbage dertil da turen var ret skuffende for mange. Turen bød på forskellige koncerter i Prag og omegn.

2010 Californien - dette må nok siges at være korpsets mest oplevelsesrige tur og

mange af os var enige om at vi sagtens kunne have været blevet der lang tid endnu da vi kun fik set og oplevet en brøkdel af hvad der er. Det er også den tur der er

lagt mest arbejde i samt den længste rejse vi har været på. Et enormt forarbejde blev gjort, og aftaler kom i hus med at spille i Disney Land, Universal Studios, i Solvang 4. Juli, på et teater i byen Visalia. Vi var 69 deltagere på turen.

BB-KRC

USA 20010

HERMANN

Vi giver altid et godt tilbud på nye gryder... e Ole &

Gi

Side 11


Uniformens historie gennem tiderne. Tambourkorpsets uniformer har været lige så mange som de har været forskellige, så lad og prøve at finde vejen fra den lille pigespejderuniform til de hvide jakker som bæres i dag. Sakskøbing Tambourkorps startede som et pigespejderorkester og dette bar uniformen selvfølgelig meget præg af. I de første mange år blev den traditionelle spejderuniform brugt - en gallauniform bestående af mørkeblå nederdel, lyseblå skjorte, kort mørkeblå jakke og et grønt tørklæde. Først i 1974 skete der en lille ændring, da tambourkorpset valgte at udskifte det grønne tørklæde med et gult og begyndte at bære gule strømper. Der gik dog kun 2 år før det gule tørklæde ændredes til et rødt og strømperne blev blå. I samme forbindelse blev der indført en rød alpehue - næsten samme model som stadig bæres. I 1977 blev flere uniformerede korps indbudt til at spille musik i Sakskøbing. Medlemmerne af tambourkorpset var nu både medlemmer fra KFUK spejderne, FDF/FPF og DDS og derfor blev uniformeringen ensrettet således at man ikke længere kun skulle bruge DDS-spejderuniformen. Korpset blev nu iklædt blå garbadine bukser med rød stribe ned langs benet og nederdel til pigerne, en sømandssweater. Det røde tørklæde og den røde alpehue overlevede den store ændring. Således blev alle klædt ens trods tilhørsforhold til de forskellige spejderkorps. I 1979 fik man tilføjet en lyseblå T-shirts, som var tiltænkt til sommerbrug, da en ulden sømandssweater kan være temmelig varm i sommerhalvåret. Først i 80érne blev endnu en uniformsdel indført Den velkendte blå anorak blev indkøbt og benyttet i dårligt vejr. Den erstattede sømandssweateren i vinterperioden. Hertil kom også en blå strikket halsedisse.

GFKGFK-Huse ApS Skovvej 51 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 48 14 gfk-huse@mail.dk www.gfkhuse.dk

Side 12

March i Sakskøbing 1981


Den uniform blev benyttet frem til 1986, hvor det blev besluttet at ændre uniformen til hvide sweatshirts, mørkeblå shorts, hvide sko og strømper som erstatning for den lyseblå T-shirt.

Morgenmusik på Orebyvej 1988

I 1989 fik korpset doneret en del penge fra Lions Club og Skt.. Georgs gildet, som hurtigt fik ben at gå på, da man fik nye blå anorakker, da de gamle var slidt op og ikke mere kunne suppleres. Der blev syet nye lange bukser, nederdelen blev genindført til pigerne, og ikke mindst blev de gamle alpehuer erstattet af nye røde baretter. I 1994 blev de hvide jakker indført som sommeruniform. Dengang blev de syet med v-udskæring med plads til det røde tørklæde. Denne model af uniformen holdt frem til 2001, hvor alle uniformer fik fjernet v-udskæringen og til gengæld fik knapper hele vejen op i halsen. 2005 blev også banebrydende, da pigerne fik lange hvide støvler, og drengene fik afskaffet deres shorts. De gamle blå anorakker blev stadig brugt i vinterhalvåret men det var et stort ønske at få lavet nye vinterjakker, som lignede den hvide sommerjakke men som var regntæt og varm. Så med hjælp fra rigtig mange sponsorer kunne den nye vinteruniform se dagens lys i 2008. Og for første gang siden tambourkorpsets start er korpset nu klædt i ens farver om det er sommer eller vinter. Men mon det stopper her?? Det vil fremtiden vise...

Nissetøjet.

De røde og hvide dragter har været en stor del af korpset i alle Julehilsen fra 90érne december måneder, hvor der spilles op til julebal i by og på land. Så vidt vides har de været brug lige siden 60érne. De første dragter arvede korpset fra det nedlagte FDF Orkester. Gennem 80´ og 90érne er der flere gange suppleret og syet nyt nissetøj, og sidst i 90érne kom de hvide halstørklæder til, rigtig dejlig at have på, på en råkold december dag i byens frosne gader. Hver gang der er syet nyt har det været med Eli Madsen som tovholder. Mange kilometer stof og sytråd er kørt gennem Elis symaskine, og rigtig mange piger og drenge i Sakskøbing og omegn kender Elis hjem fra dengang de fik deres første uniform og når de kommer til uniforms-tjek på Maribovej en gang om året.

Kors - bånd & stjerner.

Korpset tildeler hvert år det enkelte medlem årsstjerner - en stjerne for hvert år man har været medlem af korpset. Der findes tre typer stjerner; en lille fem takket stjerne som tæller for 1 år en stor fem takket stjerne som tæller for fem år - og en stor 8 takket stjerne som tæller for 10 år. Herudover har korpset to medaljer, en i guld som tildeles de medlemmer der modtager en af korpsets pokaler, og en i sølv som tildeles medlemmer ved 10, 15, 20 osv. år i korpset. Ved korpsets 40 års jubilæum blev der fremstillet et jubilæums emblem, og her ved korpset 50 år jubilæum er der fremstillet en hel særlig 50 års jubilæums medalje, som uddeles til korpsets medlemmer. CBNCBN-NS Side 13


I 1992, helt bestemt d. 6. Oktober, blev grundstenen lagt for korpsets Venneforening, i daglig tale ” Vennerne ” .

En gruppe forældre havde længe snakket om at det måske var en rigtig god ide at få oprettet en venneforening som skulle have til formål at skaffe økonomiske midler til korpset samt være bærende ved korpsets sociale arrangementer. Ikke mindst skulle det være til aflast for korpsets bestyrelse, så tiden kunne bruges på den vigtige daglige drift af korpset med alt hvad der hører til dette hverv.

Korpsets første fanklub

Korpset voksede sig større og fik brug for mere kapital. Gennem tiden har der været brug for at indkøbe og udskifte de mange instrumenter, der har skullet suppleres op af uniformer for ikke at tale om de gange alle uniformer har skullet udskiftes. Og ikke mindst de mange rejser har kostet korpset mange penge.

Derfor har venneforeningen gennem tiden altid spillet en central rolle i korpsets udvikling med deres små ” økonomiske indsprøjtninger.

Salg af dekorationer fra Vennernes hus

Rita Kaaby var foreningens første formand, da hendes to døtre spillede i tambourkorpset, indtil hun i 1996 blev afløst af John Rasmussen som var klar til at sætte sit præg på foreningen.

John lod allerede i 1997 posten gå videre til Inge-Lise Ellehauge mens hendes datter trådte sine musikalske barnesko i tambourhuset. I 1998 lod Inge-Lise posten gå videre til Susanne Piil Braun. Mens manden Bruno og børene Simon og Sofie var med til at præge korpset som musikanter, satte hun sit aftryk på korpset gennem venneforeningen. Pinselørdag på Rådhustorvet

Efter mange år på formandsposten, sagde Susanne farvel i 2007 og lod Benni Breitenstein, som har den voksne datter Bennedikte i tambourkorpset, overtage.

Bestyrelsen & Vennerne i lystig julespil

ved Juleafslutning

YÜ|wt ]âáàxÇáxÇ = fàÜ|~ 9 UÜÉwxÜ|

eüw{âáztwx F ft~á~“u|Çz gÄyA HG JC GK FF Side 14


Venneforeningen er stadig samlingspunkt for mange sociale aktiviteter i

tambourkorpset og bidrager til stadighed til tambourkorpsets økonomiske

udvikling og der er ikke tal på hvor mange gange de har stået i tombola for tambourkorpset.

Hvert år deltager venneforeningen på Tambourkorpsets vegne i

juleoptoget i Sakskøbings gader, altid med en flot vogn og imponerende kostumer, og deres anstrengelser bærer ofte frugt i form af præmierede

Juleoptog 2003

pladser.

Gennem tiden er der solgt hundredvis af juledekorationer og påskedekorationer, afholdt mange sommerfester for korpsets medlemmer, uddelt voldsomt meget

morgenkaffe ud på torvet pinselørdag, solgt utallige kilo mad i Tuborgs Gård ved Pariserfesten, hjulpet ved frugt festivalerne og meget mere.

Alle disse aktiviteter gør vennerne i stand til samlet set at have givet korpset over 500.000 kr. i tilskud til ture, DM, Instrumenter, spilletasker osv.

Venneforeningens bestyrelse og tambourkorpsets bestyrelse samles hvert år til en julefrokost for at takke hinanden for det gode samarbejde gennem året.

Juleoptog 2010

Disse fester styrker hver gang det sociale sammenhold bestyrelserne imellem, som i sidste ende kommer tambourkorpsets medlemmer til gavn.

BB

Tema Julefrokost i bestyrelserne - ”Halloween”

Juleoptog 1981

Side 15


Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band har siden 1978 været en selvstændig forening med egen bestyrelse.

Gennem årene har en del forældre påtaget sig ansvaret for at drive korpset på bedste vis til glæde og gavn for medlemmerne i korpset.

Der har været tider med modgang og medgang, økonomiske trængsler, store beslutninger omkring ændringer i uniformer, indkøb af instrumenter, noder, tilgang af elever mv.

Der har været super fede tider med afvikling af stævner, kurser, økonomisk overskud, rejser og oplevelser, indvielser af Tambourhus og tilbygning, venteliste for elever, koncerter osv.

I gennem disse 50 år har korpset faktisk kun haft 6 formænd. Det er noget vi er stolte over, da det må tages som tegn om at korpset er et godt sted at bruge sin fritid.

Vi vil herunder bringe en liste over formænd, kasserer og bestyrelsesmedlemmer gennem tiden.

Formænd:

Kasserer:

1978 - 1981

Formand Kaj Hansen

1986 - 1988

Formand Harry Kristiansen

1981 - 1986

1988 - 1991

1991 - 1997

1997 -

1978 - 1980

Formand Inge Thomsen Formand Ellen Olsen

Formand Bent Pedersen

Formand Anne Marie Pedersen

Din Wrangler expert Str. 30” - 42”

Sort * Dark Stone * Mørke blå Side 16

9 Fra 49

.-

1980 -

Kasserer Helen Rasmussen Kasserer Harry Kristiansen


Bestyrelsesmedlemmer:

Revisorer:

1978 - 1984

Kaj Hansen

1978 - 1979

Harry Kristiansen

1979 - 1980

Fru Janzen

1981 - 1992

Kaj Svenné Olsen

1980 - 1986

Inge Thomsen

1986 - 1987

Merete Jensen

1978 - 1981 1979 -

1984 - 1986 1986 - 1993 1987 - 1990 1987 - 1989 1988 - 1991 1989 -

Helen Rasmussen

1979 - 1984

Harry Kristiansen

1987 - 1990 1984 - 1987

Bent Jensen

1990 -

2000 -

Ellen Olsen

Hanne Petersen Susanne Olsen Bent Pedersen

1991 -

Anne Marie Pedersen

1991 -

Tove Holck

1996 - 2010

Else Erstrup

2011 -

Finn Clausen

2008 - 2009

Jane Hansen

Knud Erik Lærke

Henning Tønning

Mona Lise Breitenstein

1961 - 1976

Sanne Hansen

1977 - 1977

Ulla Kragh-Nielsen

1976 - 1984

Hanne Lone Hansen

Jan Mathiesen

Jette Skovbjerg Thomsen

Orkesterledere:

Winnie Christiansen

1990 - 1997 1990 - 1999

Flemming Ludvigsen

Helle B. Madsen

1984 - 1987

Jørgen ” J eppe ” Jeppesen

1989 -

Helle B. Nielsen

1987 - 1989

Knud Erik Lærke

Musiskleder:

1987 -

Michael B. Madsen

Suppleanter: 1980 - 1982

Kirsten Hansen

1990 - 1991

Yvonne Mathiesen

1987 - 1990 1993 - 1996

Leif Petersen

Kisser Pedersen

1994 - 2004

Helle Jensen

2005 - 2008

Laila Kappe

2004 - 2007 2009 - 2010 2007 - 2010 2011 2011 -

Allan Svendsen Peer Hansen Tina Hansen

Tina Flindt Sidor Vibeke Ruskov

Korpsets bestyrelse anno 2011

Bagerst fra venstre: Tove Holck - Harry Kristiansen - Finn Clausen - Hanne Lone Hansen Forrest fra venstre: Tina Flindt Sidor - Vibeke Ruskov - Anne Marie Pedersen

Side 17


Musikspejdertiden – Sakskøbing Tambourkorps i Det Danske Spejderkorps Sakskøbing Tambourkorps startede som en afdeling af Prinsesse Margrethes Trop, som på det tidspunkt hørte under Det Danske Pigespejderkorps. Undervisningen foregik i pigespejderhuset på Birkevej, og til at starte med havde tambourkorpset 8 medlemmer. Tørklædet var sat og uniformen sad korrekt, når tambourkorpsets piger havde deres fløjter og trommer med på diverse spejderarrangementer og sommerlejre. Ved korpsets 20 års jubilæum

Det gode sammenhold – orkesterstævnerne

I 1968 deltager tambourkorpset for første gang i et orkesterstævne i Jyderup for alle tambourkorps i Det Danske Pigespejderkorps. En stor oplevelse for det lille tambourkorps, hvor der blev hentet rigtig meget inspiration fra de andre tambourkorps. Her oplevede tambourkorpset også for første gang det store sammenhold, der på det tidspunkt blev udviklet mellem alle tambourkorps i pigespejderkorpset.

Landsorkesterstævne i Sakskøbing 1983

I 1981 afholder Sakskøbing Tambourkorps et mindre stævne i Marielyst sammen med Hareskov Tambourkorps. Et koncept som senere blev udbygget med de såkaldte ministævner, som fandt sted i en årrække i maj måned. FDF/FPF Revy 1981 I 1983 er Sakskøbing vært for det store orkesterstævne i DDS med 450 deltagere. Succesen gentages igen i 1991 – denne Marielyst 1981 gang med 650 deltagere, hvilket var en noget større udfordring for tambourkorpsets bestyrelse og arrangører.

Undervisning på spejdermaner

Det var også i spejderbevægelsen at grundstenene til den nuværende undervisningsform blev lagt. I spejderkorpset blev der nemlig lagt vægt på at børn leder børn, hvilket betyder at de mere erfarne underviser de nyere elever – en metode som tambourkorpset har taget med sig ind i garderverdenen, som ellers er præget af semiprofessionel undervisning og betalte instruktører, hvilket Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band aldrig har gjort brug af i den almindelige undervisning.

Tambourkorpset voksede

Korpset 1980

I 1970 inviterede pigespejderne i tambourkorpset drenge indenfor, og dette udviklede sig naturligt med sammenlægningen af Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps i 1973. Dette skaber en naturlig medlemsfremgang, som fortsætter lang tid efter tambourkorpsets 20 års jubilæum i 1981. I 1978 bliver tambourkorpset en selvstændig gruppe med egen bestyrelse og egne tørklæder i Det Danske Spejderkorps. Det samme skete i de andre tambourkorps i DDS, som samtidig gjorde en stor indsats for at musikken i spejderkorpset blev synliggjort. Orkesterstævne i Odense 1994

Side 18


Et tambourkorps i udvikling

Sakskøbing Tambourkorps udvikler sig enormt i perioden efter deres 30 års jubilæum i 1991. Samtidig med at sammenholdet med de andre tambourkorps på orkesterstævner og ministævner stadig vokser, fokuseres der også til stadighed mere og mere på den gode musikalske udvikling i Sakskøbing – en udvikling, som gør det svært for tambourkorpset at passe ind i spejderkorpsets spejderarrangementer. Især den rivende udvikling, der sker efter at der i starten af 90 ’ erne

Nordisk stævne i Sakskøbing 1982

Dannebrog 750 år 1969

etableres Brass Band gør det svært for tambourkorpset at føle sig hjemme i Det Danske Spejderkorps. Derfor må tilhørsforholdet til Det Danske Spejderkorps i 1997 ophøre til fordel for en status som bygarde i Landsgarderforeningen.

KLINIK FOR FODTERAPI v/ Birgitte Mechtild-Adler Nystedvej 3 * Sakskøbing

Frederiksberg Bredgade 1 * 2000 Frederiksberg

Tlf. 54 74 35 35

AKUPUNKTUR MASSAGE NEGLETEKNIK v/ Birgit Møgelmose

Tlf. 22 42 02 06

Side 19


Ja det ville være dumt at sige at musikken ikke er en kæmpe del af Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band. Der har været stor musikalsk udvikling fra flere sider og vinkler i de 50 år tambourkorpset har marcheret frem. Da korpset blev etableret i 1961 spillede man marchmusik, som blev spillet efter FDF-hæfter og DDS-noder. De første år foregik det på blokfløjter, efterfølgende på sorte pastelitfløjter og siden på signalhorn og trompet. I starten af 80érne og nogle år frem benyttede korpset Sandners Sølv-fløjter, men i 1988 gik man tilbage til de kendte sorte fløjter, der bruges den dag i dag på trods af at de for mange år siden gik ud af produktion. Low-Brass

Tromme akrobatik…

I 1990 ’ erne begyndte man at spille flerstemmige melodier for hele korpsets besætning. Dette udviklede sig i årene frem og blev grunden til at korpset tog skridtet fulgt ud og etablerede et Brass Band. I dag benytter Brass Bandet sig af omkring 16 stemmer hver gang der spilles et stykke musik, da instrumentgrupperne er vokset i takt med medlemstallet et steget og bemandingen er blevet større. High-Brass

Fra Bergedorf 2011

I 1987 blev der etableret en funktion som musisk leder, som Michael B. Madsen har bestridt lige siden. Dermed kunne orkesterlederen koncentrere sig om de mange arrangementer og ture, mens den musiske leder kunne have fokus på korpsets musikalske udvikling. Michael begyndte at skrive og arrangere melodier selv, således at musikken passede til den musikalske besætning, der var på det givne tidspunkt.

Korpset begyndte at udvikle sig og det samme gjorde musikken og sværhedsgraden, således at vi i dag kan spille store og krævende musikstykker. Dette kunne ikke være muligt hvis der ikke allerede dengang var blevet lagt an til musikalsk udvikling, ligesom den store hjælp vi af og til får udefra. I 2004 fik Brass Bandet en gave i form af små røde koralhæfter, som bliver brugt i den daglige træning og har været endnu et bidrag til forbedring af det musikalske overskud, sammenspil og klangtræning. I Brass Bandet kan vi se udviklingen ved at kigge på musikstykker og genre som Mozart, Gershwin, Musical potpourrier, sange, salmer, pop, rock, swing og meget mere. I tromme – og fløjtegruppen skete der især en musikalsk udvikling da denne gruppe fik deres egen daglige leder, Lina B. Kappe. Fløjterne i Disney Efter overtagelsen kom der også der fokus på klang og lyd hos fløjterne og sværhedsgraden er steget markant, ligesom der er blevet fokuseret på alternativer til den traditionelle marchmusik, som man før kendte fløjterne for. Melodier fra Pirats of the Caribbean, musik af gruppen Infernal og meget mere er blevet præsenteret for fløjte – og trommegruppen med flot udbytte! Side 20


En af de helt store grunde til at korpset har udviklet sig musikalsk skyldes i høj grad de øveweekender der afholdes 1-2 gange om året, hvor korpset får besøg af professionelle instruktører, som giver mange gode råd og fif til forskellige teknikker som kan øge kvaliteten af musikken. De har meget med i bagagen og lærer derfor gerne fra sig om den musikalske forståelse, der gør musikken ekstra god og giver publikum en endnu større oplevelse.

Maribo Tattoo

Fuglsang 1. Maj 2008

Endnu en grund til at der er sket en stor musikalsk udvikling skyldes også den personlige udvikling hos det enkelte medlem, som gør at flere og flere bliver ved med at spille. Efterhånden kan der findes mange medlemmer med både 10-, 15– og 20års medaljer. Det gør at mange af medlemmerne efterhånden kan kalde sig rutinerede amatørmusikere og der kan sættes færre mennesker på hver stemme, ligesom flere og flere stykker uddeles til solister, så vi bliver ved med at udvikle os.

Gennem årene er det ikke kun musikken der har udviklet sig, men også vores valg af genre er blevet bredt og i dag kan nævnes nogle af de genre som spilles, såsom klassisk-, film-, rock- og især popmusik er blevet et hit i senere år både blandt medlemmer og publikum. Hvem har ikke hørt korpset spille Highland Cathedral, Musik af ABBA, Anton aus Tirol, Piccolo, Drunken Sailor og mange flere. Sågar Lady GaGa´s musik er taget under kærlig behandling. Men selvom korpset udvikler sig, glemmer vi ikke de gamle rødder, og mange af de tromme – og fløjtemarcher, som startede det hele bliver stadig spillet med stor lyst og glæde. Disse marcher er også med for at give vores nye og yngre medlemmer en følelse af at de er en del af korpset.

Ligesom vores slogan:

One Band – One Sound

Her med slutter vi fortællingen om musikken i Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band. NS & CBN

Side 21


Fra 80 ’ erne og frem har både korpset og enkelte personer opnået og oplevet en del ting som vi kan være meget stolte af. Her kommer en liste over højdepunkter gennem de sidste 30 år. Korpset 1990

* * * * * * * * * * * * * *

Korpset modtager deres første fane ved Faneoverrækkelse i Holmens Kirke i 1981 Nisseuniformen bliver fornyet og taget i brug i december 1981 Orkesterstævne i Sakskøbing i 1983 Julemusik i Sakskøbing Indvielse af Farøbroen 1985 Nøglen til Tambourhuset bliver overrakt af daværende borgmester Kaj Petersen december 1985 Tambourhuset bliver indviet d. 23. august 1986 Spil for Prins Henrik ved åbning af Guldborgsundtunnelen 1988 Idræt og Fritidsprisen 1990 tildeles korpset og i særdeleshed orkesterleder Helle B. Nielsen Ministævne med andre korps bliver genoplivet og afholdt på Våbensted skole i 1990. Ca. 150 deltagere. Tambourhuset Orkestret spiller i Tivoli ved ministævne i Herlev maj 1991 Orkesterstævne i Sakskøbing 1991 med ca. 25 korps og over 600 deltagere. Korpset fejrer sit 30 års jubilæum med en storslået fest i 1991 . Tambourkorpsets Venneforening bliver stiftet d. 6. oktober 1992 Det første lodseddel salg begynder i august 1994 Tivoli 1991

Jubilæums Orkester fra 1996

Orkesterstævne i Sakskøbing 1991

Sakskøbing Søndergade 1 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 40 10

Skovvej 65 4990 Sakskøbing

Tlf. 54 70 44 22 www.xl-sax.dk

Side 22

BØGER - LEGETØJ - PAPIRVARE FOTO - VIN - BLÆKPATRONER Det kan vi også: Skifte batteri i ure… Pas & kørekorts foto Fotokopier


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Møde- og Kammeratskabspokalen samt den musiske sprinterpokal bliver indført til juleafslutningen 1994 En lille gruppe af korpset optræder på TV2 ØST maj 1995 Den første forårskoncert løber af stablen i foråret 1995 Helle B. Nielsen modtager LGF ’ s fortjenstmedalje i bronze 1998 Helle B. Nielsen modtager Lederprisen fra Sakskøbing kommune i 1998 Indvielse af Storebæltsbroen i juni 1998 Helle modtager lederprisen 1998 Michael B. Madsen modtager LGF’ s fortjenstmedalje i bronze i 1999 Korpsets første cd bliver lanceret i 2000 Jubilæumskoncert i Hallen 2001 Indvielse af Øresundsbroen i juli 2000 Tambourhuset bliver udvidet med en ny tilbygning på 65 m2 tiltænkt som sammenspil lokale, som bliver indviet 21. oktober 2000 Ved repræsentantskabsmøde modtager korpset Svendborg Vandrehjems vandrepokal for den største medlemsfremgang blandt gardere i 2001 Juniororkestret bliver stiftet i april 2001 Korpset fejrer sit 40 års Jubilæum med Gallakoncert og Gallafest for medlemmer og familie. Humørpokalen og Skulderklappokalen indføres ved juleafslutningen 2001 - pokalerne er gaver fra korpsets 40 års jubilæum Præcisionsmarch Tambour DM i Århus 2005 Cd nr. 2 bliver sendt på gaden i foråret 2002 Ulrik Pedersen, Euphonium bliver hædret med Grev Ingolfs medalje i 2002 Korpset modtager en ny fane under koncerten til 45 års jubilæet 24. oktober 2006 Marianne Funch, Bas-Trombone modtager LGF ’ s fortjenstmedalje i 2007 Korpset spiller for Kronprinsparret ved deres besøg i landsdelen d. 19. juni 2008 Den første havnekoncert løber af stablen i august 2008 Harry Kristiansen, Kasserer modtager LGF ’ s fortjenstmedalje for 30 års tro tjeneste i 2009 Michael B. Madsen hilser På Kronprins Frederik Helle B. Nielsen og Michael B. Madsen modtager Guldborgsunds Kommunes 2008 Ildsjælsprisen i 2009 Under forårskoncerten får Helle B. Nielsen og Michael B. Madsen overrakt Initiativprisen fra Fritidssammenslutningen i 2010 Korpset får æren af at være det første danske orkester nogensinde der marcherer i Disneyland samt Universal Studios under rejsen til Californien 2010 Solo-Trompetist Vanessa G. Hoffman & formand Anne Marie Pedersen modtager begge LGF’ s fortjenstmedalje i 2011 BB

40 års Jubilæum 2001

Universal Studios Juli 2010

Side 23


1992 var korpset oppe på 67 medlemmer og i jagten på at skaffe økonomiske midler til korpset, havde bestyrelsen brug for hjælp. Derfor oprettedes venneforeningen. Det første orkesterblad blev skrevet og til trods for udskiftning af skribenter på bladet lever det i bedste velgående. Samme år blev Brass Bandet startet op.

1993 påbegyndte man at udskifte korpsets sommeruniform fra en hvid sweater til den første udgave af vores hvide jakker. Medlemstallet talte 66 medlemmer. Korpset var på rejse til Holland.

Bymarch August 1990 i voldsomt regnvejr

Holland 1993

1994 var det første gang vi skulle forsøge os med salg af lodsedler og denne årlige tradition er blevet ved siden. Prisen for en lodseddel er ikke steget på 19 år, da en lodseddel dengang også kostede 20 kr. I påsken blev den første udgave af sommeruniformsjakken præsenteret på gaden. Det var også i dette år at vi havde den første butiksudstilling for at hverve flere medlemmer og medlemstallet steg til 70. Samme år blev de første to pokaler indført ved juleafslutningen. Det var møde- og kammeratskabs pokalen og musisk sprinter pokalen.

1995 fik man ved nytårsparaden indført spil i klokketårnet. Samme år forsøgtes noget nyt ved at afholde en sommerkoncert. Dette blev en succes - i dag kendes den som forårskoncerten da datoen for afholdelse er flyttet til april måned. Korpset var på rejse til Spanien.

Juleoptog 1995

1996 kunne korpset fejre sit 35 års jubilæum. Det blev fejret med på behørig vis med en fest i Saxenhøjs festsal.

1997 rundede korpset det hidtil største antal medlemmer. Det var et dejligt rundt tal på 80. Vi var imellem tiden kommet med i LGF og gennem Garder Rejser gik turen til Ungarn. Hvert år i uge 42 blev der afholdt Orkesterstævne for DDS ’ s tambourkorps og det var denne gang i Allerød. Dette var det sidste orkesterstævne tambourkorpset deltog på som medlemmer af Det Danske Spejdrkorps. Dette blev så afsluttet med en fest af et tattoo hvor forældre havde arrangeret samkørsel til Allerød for at bakke os op og se vores tattoo. 1998 blev den første nytårskoncert afholdt i Sakskøbing kirke i samarbejde med Sakskøbing menighedsråd og det har været en tradition lige siden. Medlemstallet holdt sig på 80 og for første gang arrangerede vores venneforening en sommerfest i Tambourhuset. Da tilhørsforholdet til Det Danske Spejderkorps efterhånden var spinkelt grundet nye flotte uniformer, der ikke harmonerede med forestillingen af en spejder uniform samt det nye styrkede tilhørsforhold til Lands garderforeningen, tråde tambourkorpset ud af DDS for at gøre sig til fuldgyldigt medlem af LGF.

Forårskoncert 1998

1999 oplevede vi så vores første DM i Herning - dog kun som ” tilskuere ” . Korpset deltog udenfor konkurrence for at opleve lidt mere af gardertilværelsen og snuse til det musikalske niveau, der var i LGF-regi. Køkkenet i huset trængte seriøst til en omgang og det blev derfor fornyet og bygget om. Hvor der før havde været 4 døre, var der nu kun 2 indgange til køkkenet og der kom nye elementer ind. Korpset var på rejse til Italien. Orkesterstævne i Allerød 2000 kom medlemstallet op på 85 og huset var ikke helt stort nok til at huse både et veludviklet og stort brassband samt en stor fløjte-/ trommegruppe. Derfor blev der bygget en ny del hvor Brass Bandet holder til i dag, samt at det fungerer som vores sammenspils rum. Det var også første gang vi brugte professionelle instruktører på en træningsweekend. Det var også året hvor korpsets første hjemmeside kom op og køre og den første cd - Live in Concert - blev lanceret.

Side 24


2001 blev de nye sommerjakker præsenteret ved forårskoncerten. De var nu blevet syet om til den jakke, vi stadig bruger i dag 10 år efter. I foråret blev juniororkestret stiftet. Vi får nye fritidsjakker og venneforeningen går i samarbejde med handelsstandsforeningen om at afholde en pariserfest. Efteråret byder på 40 års jubilæum som fejres med gallakoncert om eftermiddagen efterfulgt af stor festmiddag på Saxenhøj for medlemmer og familie. Ved juleafslutningen bliver der indført 2 pokaler mere. Skulderklap pokalen og Humør pokalen. DM forgik dette år på Bornholm men grundet prisen for at skulle tage derover samtidig med en udlandsrejse besluttede vi ikke at deltage. Korpset var på rejse til Polen.

Bymarch i Sakskøbing 2008

2002 blev cd nr. 2 sendt på gaden - ” Live in Concert II ” . Medlemstallet var oppe på 87 og korpset var på rejse til Østrig.

2003 rundede korpset det største medlemstal nogensinde - nemlig 100 medlemmer. Bestyrelsen blev derfor enige om at der skulle oprettes en venteliste hvis flere meldte sig, da de mente at 100 medlemmer var hvad korpset kunne rumme. Vi deltog ved DM i Vejen og kom hjem med tre flotte 16. pladser hvilket vi var meget stolte af, da det var første gang vi deltog i konkurrence. Det var også dette år at der blev indkøbt blå postbakker og postbakkesystemet blev oprettet.

Østrig 2002 - Bjergvandring..

2004 havde korpset en fælles koncert i Sakskøbing med Hjemmeværns Orkester Lolland Falster. Korpset var på rejse til Frankrig.

2005 var medlemstallet dalet lidt igen - vi var nede på 85 medlemmer. De hvide støvler til pigerne blev indført og drengene skulle have lange bukser på hele året. Vi deltog ved DM i Århus og kom hjem med 2 x 12. pladser til tambourkorpset og 1 x 16. plads til Brassbandet.

2006 gik korpsets rejse til Kroatien. Samme år kunne vi fejre vores 45 års jubilæum og dette blev gjort med en fødselsdagskoncert i hallen og en fest på Saxenhøj.

Tambourkorpset indendørs koncert DM 2005

2007 deltog korpset ved DM på Frederiksberg. Dette blev til en flot 8. plads til Brassbandet og en 15. og en 22. plads til tambourkorpset. Korpset var i Bergedorff i august og i september afholdtes den første Havnekoncert hvor der var et flot fremmøde af publikum.

2008 afholdtes der ministævne i Sakskøbing med tre andre garder. Ruds Vedby Garden, Danehof Garden og Hinnerup Havnekoncert i Sakskøbing Garden kom og havde en hyggelig spille weekend sammen med os. Vi lavede en lille fælles march gennem byens gader hvor vi alle mødtes på torvet foran rådhuset og spillede et par fælles numre. Planlægningen af USA turen to år frem påbegyndtes. Korpset er på rejse til Prag.

2009 bliver de nye vinteruniformsjakker præsenteret på gaden påskelørdag. Dette er også året hvor vores pengebarometer bliver sat op i huset for at tjene penge til USA turen. Hjælpere ved Grøn Koncert og kørsel af Silvan reklamer på Marielyst var blåt nogle af de opgaver vi påtog os. Korpset var i Bergedorff i august. 2010 kom året for vores store rejse. Vi indtog USA og amerikanerne med storm. Vi elskede dem og de elskede os - især når vi spillede deres nationalmelodi ” The Star Spangled Banner ” . Dette var også året hvor det gamle tag på Tambourhuset blev skiftet ud. Og så skete det at vi måtte aflyse vores havnekoncert pga. dårligt vejr.

Californien 2010

Så er vi kommet til 2011 og medlemstallet runder p.t. 89 inkl. Putter og passive. Vi har været i Bergedorff og havnekoncerten er lagt lidt på hylden for at bruge energien og fokus på den forestående gallakoncert d. 22. oktober i Sportscenteret. På gensyn igen om 10 år.

BB - KRC Side 25


Sakskøbing Apotek Søndergade 9

4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 40 21

Sakskøbing - Maribo - Nakskov Stenhuggerier A/S v/ Borchersen Madsen

5470 4764

5478 0212

5492 1758

v/ Tina Rasmussen Søndergade 13 - 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 42 95

Tlf. 54 70 00 60

VESTERGADES BAGERI v/ Anita & Kim Johansen

Tlf. 54 70 41 00

Marielyst Strandvej 26 B Marielyst

Tlf. 61 60 93 31

Side 26


Et juniororkester bliver til.

Det er ikke kun tambourkorpsets 50 års jubilæum i år. I år er det nemlig helt præcist Junior-orkestrets 10 års fødselsdag og vi kan dermed fejre to store jubilæer i korpset.

Ideen om et juniororkester startede efter et LGF repræsentantskabsmøde hvor Anette Bohn-Mathiesen og Michael B. Madsen havde overværet et oplæg om børns indlæringsevne i forhold til musik. I dette oplæg blev det forklaret at børns evne til at lære musik er mest ideel, når børnene er i alderen 5-8 år. Derfor begyndte Anette og Michael at overveje hvorledes man kunne udnytte denne nye viden.

I samarbejde med Marianne Funch begyndte de at sætte nogle rammer for denne ” rugekasse ” til orkestret, og resultatet blev at juniororkestret – eller ” putterne ” som de bliver kaldt i daglig tale - blev startet på 1. salen i tambourhuset hver mandag fra kl.18.00-19.00 for børn mellem 7 og 9 år med fokus på musikalsk leg, march og fløjte-/trommespil. Juniororkestret blev hurtigt en succes og i løbet af de første år nåede juniororkestret deres maksimale antal på 24 medlemmer, ligesom de på samme måde som det store tambourkorps har taget på ture og weekender siden orkestrets start. Det første arrangement putterne deltog i var ved Knuthenborg Tattoo 2001, hvor de var med til at marchere sammen med resten af Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band. Det var en stor oplevelse for de nye elever at få lov til at blive vist frem, selvom de endnu ikke var dygtige nok til at spille.

Forårskoncert 2011

Juniororkestret havde sin debutkoncert ved 40 års jubilæet, hvor de spillede Stille Nu på både fløjter og trommer og marcherede ind og ud af scenen.

Siden har juniororkestret deltaget i flere af korpsets arrangementer og optrådt ved stort set alle forårskoncerter og juleafslutninger de seneste 10 år. Det musikalske repertoire har udviklet sig og juniororkestret har nu været igennem mange lettere fløjte- og trommemelodier, ligesom de har optrådt med rytmeinstrumenter, sanglege, skuespil til et Brass Band nummer og meget mere. Orkestret har siden dets start for 10 år siden kun haft to ledere foruden ophavsmændene. Lina Kappe havde en årrække ansvaret for juniororkestret indtil hun i 2008 blev afløst af Merete Lohse.

Juniororkestret består i dag af ca. 6 putter, men de vil rigtig gerne være mange flere børn mellem 7 og 9 år, der har det sjovt med musik.

MSL

Junior-Orkesteret September 2011

Junior-Orkesteret Knuthenborg Tattoo 2002

Side 27


Siden starten har Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band elsket at holde weekender - både alene og sammen med andre garder og tambourkorps. Den første weekend med et andet korps blev afholdt sammen med Hareskov Tambourkorps i 1980.

Det har altid givet inspiration og gode venskaber, når forskellige orkestre har besøgt Sakskøbing og vi har været på genbesøg. Gennem tiden har bl.a. Ruds Vedby Garden, Herlev Tambourkorps ( tidligere Hareskov Tambourkorps ) , Hinnerup Garden, Nakskov Garden, Nykøbing F. Garden, Roskilde Garden og Danehof Garden gæstet Sakskøbing ved forskellige lejligheder.

En garde som vi stadig har rigtig god kontakt til er Hinnerup Garden som bor lidt nord for Århus. Sammen med dem er der blevet holdt utallige træningsweekender, hyggeweekender mv. ligesom vi gerne låner instruktører af hinanden ved egne træningsweekender. Weekenderne kan have forskellige formål. Oftest holdes der træningsweekender, hvor der bliver spillet og knoklet løs fra tidlig morgen til sen aften for at blive bedre og højne niveauet i orkestret. Men der er også flere gange blevet afholdt weekends med formål at styrke det sociale fællesskab i orkestret. Fællesskabet medlemmerne imellem er en af vores grundstene og derfor bruger vi med jævne mellemrum tid på at styrke dette.

Det er hyggeligt at sove ude...

Undervisning i korpset

Weekenderne bliver som regel afholdt på skoler, men gennem tiden har korpset også benyttet sig af spejderhytterne på Lolland Falster. Ofte kunne man afholde weekenderne nede i tambourhuset, men for at styrke fællesskabet afholdes weekenderne altid et sted med mulighed for overnatning, og derfor har skolerne de seneste år været ideelle, fordi der er gode muligheder for at overnatte samtidig med at der er plads til at have de mange hold.

På træningsweekenderne som de afholdes i dag får korpset besøg af dygtige professionelle musikere. De fleste af dem er uddannede musikere og spiller til daglig i orkestre som f.eks. Livgarden, DR Symfoniorkestret, Tivolis Big Band, Det Kongelige Kapel mv. De professionelle musikere er med til at udvikle os! Og så har vi på disse weekender mulighed for at dele orkestret op i mindre grupper end normalt efter instrument, stemme og niveau.

Også i pauserne kan der trænes

På disse weekender afholdes en mindre koncert som afslutning på anstrengelserne, hvor instruktører og elever spiller sammen dirigeret af vores musiske leder. Det er en fed fornemmelse at mærke hvordan alle anstrengelserne smelter sammen og bliver til musik. I starten af 80érne og igen i 1990 har korpset være forgangskorps for en række ministævner. Sammen med Herlev Tambourkorps, Nykøbing F. Garden, Stenløse Tambourkorps, Allerød Tambourkorps, Ålborg Tambourkorps og Holbæk Tambourkorps skiftedes man til at afholde disse sociale stævner med musikken i centrum.

Fælleskoncert med Hinnerup Garden - Kroatien 2006

Side 28

Garder træf i Sakskøbing 2004


Tambourkorpsets vej til tambourhuset og den nuværende underivsningsstruktur er både lang og snirklet og der skulle en del flytning til før tambourhuset blev tambourkorpsets. I de første mange år trænede korpset i pigespejderhuset på Birkevej hvor alle lokaler inkl. køkken og depot var taget i brug. Det gik nogenlunde det første stykke tid, men pladsen blev hurtigt for trang.

I 1980 flyttede tambourkorpset over på Sakskøbing Skole, men mange aftenskole kurser på skolen gjorde det svært for korpset at finde sig til rette på denne skole og derfor flyttede de til Rørbæk skole hvor man trænede frem til 1986. I mellemtiden var korpsets ledelse gået i tænkeboks og ledte efter et egnet sted hvor korpset kunne rumstere og regere helt for sig selv - uden at skulle tage hensyn til andre, som var en nødvendighed på skolerne.

I 1985 fik korpset sit eget hus. Korpsets ledelse og Sakskøbing Kommune havde fået øje på et lille hus i Saxemarken, som ikke blev benyttet, og samtidig lå i det område som kommunen havde tiltænkt som fritidsområde. Det var et ideelt - dog skulle der en masse knofedt og istandsættelse til før huset kunne tages i brug. I 23/8 1986 blev huset indviet og korpset kunne flytte alle ting ind på adressen P. Hansensvej 4. Her kunne tambourkorpset i ro og mag indrette sig med depotrum, undervisningslokaler og meget mere uden at tage hensyn til andre brugere. Man skulle ikke længere slæbe alting frem og tilbage, ligesom adskillige forældres kælderrum ved denne lejlighed blev tømt for instrumenter og andre ting, der stod opmagasineret hos venlige sjæle. Gennem tiden har Tambourhuset gennemgået flere ombygninger i takt med at korpset har udviklet sig og behovene er opstået. Tambourhuset har i dag alle kvadratmeter i brug. Huset er indrettet med 8 undervisningslokaler, køkken, fællesrum og toilet samt annekset som er trommernes domæne. Den store sammenspilsbygning på 65 m2 blev opført af frivillige hænder og var klar til brug i 2000. Gennem årene har rigtig mange forældre, tambourer og familier givet en gratis hjælpende hånd med at vedligeholde lokalerne og forbedre betingelserne for eleverne.

Mandag og Torsdag er Tambourhusets travle dage. Her undervises der på højtryk. Især Torsdag er en dag med mange mennesker i huset, her træner alle korpsets medlemmer i tidsrummet 18.30 til 21.00. Torsdag har siden den første dag været korpset faste trænings-aften.

Undervisningen foregår til daglig altid af ulønnede frivillige instruktører, som rekrutteres fra egne rækker. Det vil sige at ældre og mere erfarne medlemmer af tambourkorpset underviser og instruerer de nyere orkestermedlemmer. På den måde er alle med til at bidrage til udviklingen af Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band og alle instruktører vil nok føle en vis ” e jerskab ” for projektet. Det er et fåtal af orkestre i Danmark, der stadig gør brug af denne model og samtidig formår at udvikle sig musikalsk, og det er noget vi i særdeleshed er stolte af at kunne præstere. Mange yngre orkestermedlemmer er glade for denne undervisning, fordi de også kender deres instruktør fra korpsets sociale arrangementer. Desuden bliver der for mange set frem til den dag man selv er dygtig nok til at være instruktør og kan få lov til at give sin viden videre til den næste generation.

Alle instruktører, medlemmer af morgenholdet, folkene bag korpset medlemsblad ” Tambournyt ” samt vores webmastere på vores hjemmeside aflønnes ikke for deres gode og uundværlige arbejde. Til gengæld bliver disse frivillige kræfter belønnet med en velfortjent julefrokost. KC-MBM Tambourhuset får nyt tag i 1990

Og igen i 2010 må der skiftes tag

Side 29


Den fremgang og udvikling Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band har gennemgået de sidste mange år er især sket fordi korpset har den store hjælp og støtte, der altid har været gennem mange år. Især siden 1992, hvor Brass Bandet tog sit indtog i korpset .

Mange mennesker, institutioner, forretninger, firmaer og fonde har været meget velvilligt givet støtte til korpset, og det ikke har ikke kun været i Sakskøbing støtten har været stor. Også uden for den ” gamle ” Sakskøbing Kommune, ja, på hele Lolland-Falster har vi fået stor hjælp og støtte! Denne gode støtte og hjælp har gjort at vi i korpset har kunnet udvide - udskifte vores instrumenter, så korpset stadig kan holde og øge standarden til den vi har i dag. - Og forhåbentlig stadig har om 10 år!!

I forbindelse med 50 års jubilæet sender korpset de varmeste tanker og hilsner til de mange mennesker, som har hjulpet og støttet korpset i årenes løb . Det er vi meget glade for, og her skal lyde en stor tak for den uundværlige hjælp og støtte i korpsets 50 -årige levetid.

Men uden medlemmer og deres familie havde vi ikke noget Tambourkorps & Brass Band. Det er dejligt at så mange stadig syntes om at være i korpset og ønsker at være med til udvikle musikken til at blive endnu bedre end den er i dag. Samt ikke mindst skabe en god forening som rigtig mange børn, unge og voksne kan og har haft glæde af og kan lide at være en del af. Det kræver tid og lyst at være en del af tambourkorpset, men vi håber og tror at det gode kammeratskab, sociale samvær på tværs af aldersgrænserne samt musikken vi har i dag vil medvirke til at korpset også består om 50 år. Så hvis lysten, kammeratskabet og den fælles interesse for musikken kan føre til korpsets beståen og udvikling i årene frem, så ser alt lyst og godt ud for Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band.

Vi takker for godt samarbejde i de første 50 år.

Leder, instruktører og bestyrelse.

Side 30


Fremtiden for Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band Selvom det er svært at spå om fremtiden, så forsøger vi alligevel. Hvis korpset stadig skal bestå om 50 år er det vigtigt at kammeratskabet og interessen stadig er lige så stort et omdrejningspunkt som nu. Der er mange som deler glæden ved at spille musik, men desværre lige så mange som ser tambourer som ” nørder” fordi vi optræder og spiller i uniform. Det er en udfordring som der skal gøres noget ved! Nakskov Brass Band Festival 2011 Vi tambourer ved at livet i Tambourkorpset er meget mere end ” b are ” at marchere og spille gennem byen, og disse ting er det vigtigt at få synliggjort meget mere, og det kan alle være med til ved at fortælle vidt og bredt om vores weekends, sommerture, grillfester, koncerter og alle de andre ting vi går og laver. Vi kan jo ikke komme udenom at uden nye medlemmer og gerne mange så bliver det svært at opretholde vores nuværende standard, som vi gerne vil. Sakskøbing skulle jo gerne have et stort og flot orkester i byen, også om 50 år, med en masse aktive medlemmer i. Og måske kan der blive udvidet med en nye gruppe: Det kunne være et showband, trommekorps eller måske en juniorafdeling som kunne spille selvstændigt eller sammen med det nuværende korps! Kun tiden kan spå om dette... Hvis korpset i fremtiden stadig tæller 80 medlemmer og har bibeholdt niveauet i undervisningen og musikken, fællesskabet og de mange rejseoplevelser samt at opbakningen blandt forældre og andre med tilhørsforhold til korpset stadig er så stor som nu - ja så kan vi jo ikke andet end at glæde os til fortsat at være med til at udvikle korpset! Vi ønsker korpset god vind i fremtiden med håbet om at, det må bestå i rigtig mange år ud i fremtiden, til glæde og gavn for Sakskøbing og omegn, samt ikke mindst børn unge og voksne i kommunen

Helle B. Nielsen Orkesterleder

Michael B. Madsen

Musiskleder

Side 31


Musik i fritiden Så spil i Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band Vi ses !

Disney Juli 2010

50 års musikalsk historie  

En gennemgang af Sakskøbing Tambourkorps & Brass Bands historie fra 1961 - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you