Page 1

Joyeux Noël et bonne année 2010 ! Vrolijk Kerstmis en gelukkig nieuw jaar 2010 !

CONCOURS D’ILLUMINATIONS / WEDSTRIJD EINDEJAARSVERLICHTING > P. 21 Pour les habitants et les commerçants ! Voor de inwoners en de handelaars !

www.koekelberg.be


SOMMAIRE / OVERZICHT

Périodique d’information / Informatieblad

Contrat de Quartier Vanhuffel Édito Edito Culture Cultuur Jeunesse Jeugd Seniors Senioren Enseignement Onderwijs Bibliothèque Bibliotheek Agenda Agenda’s Propreté publique Openbare Reinheid Projet Project Rues Straten Clin d’oeil Knipoogje Sécurité Beveiliging Energie info Info energie Proprété publique Openbare reinheid Renseignements utiles Nuttige inlichtingen

1

2

La nouvelle crèche Tilapin sera inaugurée au premier trimestre 2010. Elle accueillera 24 bambins dans deux sections. La section des grands, au rezde-chaussée avec un jardin du côté du parc Victoria, la section des petits au premier étage avec une grande terrasse côté ombragé. La consultation des nourrissons emménagera également dans des locaux contigus à la crèche Tilapin.

4

5

6

7

8

9

11

Wijkcontract Vanhuffel In het eerste kwartaal 2010 wordt het nieuwe kinderdagverblijf Tilapin geopend. Er zullen 24 kinderen kunnen opgevangen worden in de twee verschillende afdelingen. De afdeling voor de grote kinderen op het gelijkvloers beschikt over een tuin aan de kant van het Victoria park, de afdeling voor de kleine kinderen op de eerste verdieping heeft een groot terras aan de schaduwkant. De consultatie voor de zuigelingen zal eveneens zijn intrek nemen in de aangrenzende lokalen van het kinderdagverblijf Tilapin.

12

14

15

16

18

19

In Memoriam Wim De Weerdt Le 16 octobre dernier, Wim De Weerdt nous quittait inopinément. Architecte, Wim travaillait depuis le 1er octobre 2003 à la commune. Très vite, ses compétences techniques, sa disponibilité et sa bonne humeur l’ont rendu indispensable. Wim ne travaillait pas à la commune de Koekelberg. Non, il vivait cette commune et y rayonnait. Son souvenir restera à jamais attaché à la rénovation de la place Vanhuffel, chantier pour lequel il s’était fort investi. Merci, Wim. Op 16 oktober 2009 heeft Wim De Weerdt ons onverwacht verlaten. Hij begon zijn loopbaan als architect bij de gemeente op 1 oktober 2003. Zeer vlug maakten zijn technische kennis zijn beschikbaarheid en zijn goed humeur hem onmisbaar. Wim werkte niet voor de gemeente Koekelberg. Nee, de gemeente was zijn leven en hij straalde het ook uit. Zijn herinnering zal voor eeuwig verbonden blijven aan de renovatie van het Vanhuffelplein, een werf waar hij zich enorm voor heeft ingezet. Bedankt,Wim.


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

1

ÉDITO / EDITO

Chers Koekelbergeois, En cette période de fêtes, il est de tradition à Koekelberg d’habiller les rues de lumières et de vous proposer d’apporter votre contribution à cet embellissement en participant à notre traditionnel concours d’illuminations. Ces guirlandes lumineuses et autres décorations permettent de briser la grisaille de ces mois d’hiver et quoi de mieux que d’agrémenter de quelques réjouissances cette ambiance festive. Nous avons commencé le 16 décembre avec l’inauguration d’une fresque baptisée «Ceci n’est pas un mur». Située rue Van Bergen, cette fresque a été conçue par Dino Attanasio, un Koekelbergeois bien connu dans le monde de la bande dessinée puisqu’il fut le créateur de personnages tel que Signor Spaghetti mais aussi un des dessinateurs de Modeste et Pompon et de Bob Morane.Vous pourrez retrouver toutes ces figures de la bande dessinée belge sur la fresque qui égaye dorénavant les murs extérieurs de l’école «de kadeekes». Ce même 16 décembre à partir de 15h, les enfants ont été conviés à la Magie de Noël qui a animé la place Vanhuffel durant tout l’après-midi. De nombreuses activités étaient prévues, carrousel, grimage, sculpture de ballons, chocolat et vin chaud en présence bien sûr, d’un invité de marque…le Père Noël ! Et pour participer à ces activités, les enfants devaient amener un cadeau qui a ensuite été remis à des enfants moins favorisés. L’agenda du Père Noël est chargé puisqu’il est aussi présent à la deuxième édition de la fête Nuts à la place de Bastogne, ce samedi 19 décembre. La veille, les amateurs d’Elvis Presley ont pu se déhancher lors de la prestation du champion du monde des interprètes d’Elvis Presley à Memphis, à savoir Elvis Junior. Vous pourrez également découvrir dans ce Koekelberg News une foule d’autres animations. Le début de l’année 2010 verra la concrétisation d’un projet qui me tient à cœur, l’ouverture de la crèche communale Tilapin, qui accueillera 24 enfants dans une toute nouvelle construction, spécialement conçue pour apporter tout le confort et l’équipement adapté aux petits Koekelbergeois. Je vous souhaite à tous de très agréables fêtes et une heureuse année 2010. Beste Koekelbergenaren, Tijdens deze feestperiode is het traditie in Koekelberg om de straten met lichtjes te versieren en om u te vragen om mee te doen aan de traditionele verlichtingswedstrijd. Deze lichtjesslingers en andere decoraties breken de grijsheid van de wintermaanden. En deze feeststemming maken we volledig met enkele feestelijkheden. Te beginnen op 16 december met de inhuldiging van het fresco genaamd “Dit is geen muur”. Deze muurschildering in de Van Bergenstraat werd ontworpen door Dino Attanasio, een Koekelbergenaar die meer dan bekend is in de wereld van de strip als schepper van personages zoals Signor Spaghetti, en nog als één van de tekenaars van Tom en Tinneke en van Bob Morane. Al deze figuurtjes uit de Belgische stripwereld gaat u kunnen terugvinden op het fresco dat voortaan de buitenmuur van de gemeentelijke basisschool “de kadeekes” opvrolijkt. Nog op 16 december, vanaf 15 uur, zijn de kinderen uitgenodigd op het “Magisch Kerstfeest” op het Vanhuffelplein. Tal van activiteiten zijn voorzien : een draaimolen, schminken, ballonplooien, warme chocolademelk, warme wijn… Dit alles in aanwezigheid van een genodigde met aanzien … de Kerstman ! Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten brengen de kinderen wel een geschenk mee dat nadien overhandigd werd aan minderbedeelde kinderen. De agenda van de Kerstman is trouwens goed gevuld, want hij is ook aanwezig op het feest Nuts op het Bastenakenplein, op deze zaterdag 19 december. De avond ervoor kunnen de fans van Elvis Presley zich komen uitleven tijdens het optreden van de wereldkampioen van de imitatoren van Elvis Presley, niemand minder dan Elvis Junior. Een hele rij andere animaties zijn voorzien gedurende dit weekend. U vindt de lijst ervan in deze Koekelberg News. Begin 2010 wordt tenslotte een project verwezenlijkt dat me nauw aan het hart ligt, namelijk de gemeentelijke kinderkribbe Tilapin, die 24 kinderen kan opvangen in een geheel nieuw gebouw, speciaal ontworpen om de kleine Koekelbergenaren alle nodige comfort en aangepaste uitrusting te bieden. Ik wens u allen prettige feesten toe en een gelukkig 2010.

Ph. Pivin


CULTURE / CULTUUR

2

BRUSSELS STAMENEI PRESENTEERT “NEUVEJO RESEPSE MET DE BRuSSELS RETRO BAND!” OP DINSDAG 19 JANuARI 2010 Swingend het nieuwe jaar tegemoet! Plaats van afspraak : gemeenschapscentrum De Platoo, Pantheonlaan 14 te Koekelberg. Receptie vanaf 19.00u.Toegang gratis. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Danny Clarke, tel: 0496 290 042 of e-mail: danny.clarke@telenet.be. “Brussels Stamenei”, dat is elke derde dinsdag van de maand van 18.30u tot 22.30u opnieuw gezellig samenzijn met echte Brusseleirs en met telkens een andere artiest die het gezelschap komt vermaken. En sertoe: do wëdt Brussels geklapt (en gezoenge !). “Brussels Stamenei” is een gezamenlijke organisatie van de Manne van de Platou, het gemeenschapscentrum De Platoo en de dienst Nederlandse Cultuur van de gemeente.

GEZOCHT ARTIEST IN SPE OF GEDOODVERFD ? LAAT JE KENNEN! Sint-Valentijn 2009 zal bij velen in Koekelberg nog lang nazinderen. De eerste ‘Serenade aan balkon’ op zaterdag 14 februari 2009 rond het Elisabethpark en het Simonisplein was dan ook een uitzonderlijk en spraakmakend evenement. Ambiance en sfeer te koop. Dit smaakte dan ook voor de vele deelnemers, zowel de artiesten als de rondtrekkende bezoekers naar meer! De gemeentelijke dienst Nederlandse Cultuur, gemeenschapscentrum De Platoo en de bibliotheek van Koekelberg hebben dan ook besloten om er een traditie van te maken, en starten nu al met de voorbereidingen van 2010. Wie op zondag 14 februari 2010 zijn hart eens artistiek wil luchten of wie eerder een smoorverliefd kunstenaar wil uitnodigen op zijn balkon, in zijn living, in zijn tuin, in zijn atelier of garage… awel hou jezelf vooral niet tegen en laat het weten! Alle kunstvormen zijn welkom: poëzie, dans, theater, muziek, zang, schilder- en beeldhouwkunst, installaties, fotografie, film enz. Contact opnemen kan met: De dienst Nederlandse Cultuur: 02 412 14 47, mbultereys@koekelberg.irisnet.be De bibliotheek van Koekelberg: 02 600 15 74, bcrollen@koekelberg.irisnet.be Gemeenschapscentrum De Platoo: 02 412 00 50, deplatoo@vgc.be

Périodique d’information / Informatieblad

DE PLATOO PRESENTEERT MET ALLE CHINEZEN CREATIEVE KINDERCURSUS IN DE KERSTVAKANTIE China is een ver en heel groot land waar heel veel Chinezen wonen. Chinezen zijn heel vriendelijke mensen. Er wordt verteld dat ze spleetoogjes hebben omdat ze altijd lachen. En ze hebben rare gewoontes. Ze eten met stokjes en zitten op de grond aan tafel. En ze hebben papieren muren. En een alfabet met wel duizend letters. Tussen de Olympische spelen en de wereldtentoonstelling Shangai 2010 in kan je bij ons alles te weten komen over dit fantastische land. Deng Xiao Ping Pong! Wanneer : maandag 21 tot en met donderdag 24 december 2009 van 9.00u tot 16.00u (opvang van 8.00u tot 17.00u) Wie : Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar Waar : Deze cursus vindt plaats in de gemeenschapscentra De Platoo (Koekelberg), De Zeyp (Ganshoren) en De Kroon (Sint-Agatha-Berchem), een busdienst brengt de kinderen op de juiste plek. Prijs : Voor de 4 dagen : per kind € 55,00, 2 kinderen uit hetzelfde gezin: € 80,00, 3 kinderen, € 100,00 Inschrijven : via gemeenschapscentrum De Platoo Pantheonlaan 14 1081 koekelberg Tel : 02 412 00 50 E-mail: deplatoo@vgc.be Internet: http://deplatoo.vgc.be/


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

3

Clôture de l’année de la bande dessinée Inauguration d’un mur BD – «Ceci n’est pas un mur…» Le mercredi 16 décembre, à 11h, nous avons clôturé à l’initiative de nos deux échevins de la Culture, Walter Putman et Robert Delathouwer, l’année de la bande dessinée par l’inauguration d’une fresque murale consacrée à Monsieur Dino Attanasio, auteur Koekelbergeois de bd. La fresque présente quelques personnages auxquels il a donné vie tout au long de sa carrière : Signor Spaghetti, Modeste et Pompon, Bob Morane. Cette œuvre, conçue par Dino Attanasio lui-même et réalisée par quatre jeunes artistes, peut être admirée rue Van Bergen, sur le mur de l’école «de kadeekes», à quelques pas du fameux temple de la bande dessinée : «Le Deuxième Souffle».

Afsluiting van het jaar van het stripverhaal Inhuldiging van een Stripmuur – “Dit is geen muur…” Op woensdag 16 december om 11u sloten wij op initiatief van onze twee Cultuurschepenen Walter Putman en Robert Delathouwer het jaar van het stripverhaal af met de inhuldiging van een muurfresco, gewijd aan Mr. Dino Attanasio, Koekelbergs auteur van stripverhalen. Dit fresco stelt enkele van zijn personages voor die hij tijdens zijn carrière tot leven heeft gebracht : Signor Spaghetti,Tom en Tinneke, Bob Morane. Dit kunstwerk, ontworpen door Dino Attanasio, gerealiseerd door vier jonge artiesten, kan bewonderd worden op de muur van de Gemeentelijke Basisschool “de kadeekes”, op enkele meters van het schitterende “Le Deuxième Souffle”, tempel van het stripverhaal in de Van Bergenstraat.

CULTURE / CULTUUR

Expo art numérique Du mercredi 25 novembre 2009 au vendredi 15 janvier 2010, dans le cadre de «Bruxelles Numérique», l’œuvre de Thomas Israël «Peeping Tom», est présentée dans le hall de la Maison communale. Cette œuvre interactive présente un œil géant qui flotte dans un espace fantasmatique et interagit avec les visiteurs qui passent devant lui : il les poursuit dès que ceux-ci s’en approchent. «Peeping Tom» a été créé à la Josza Gallery de Bruxelles et exposé au Festival transnumérique de Maubeuge. une initiative du Cri asbl avec le soutien de la Communauté française Van woensdag 25 november 2009 tot vrijdag 15 januari 2010, staat het werk van Thomas Israël “Peeping Tom”, opgesteld in de hal van het Gemeentehuis. Dit interactieve werk stelt een reuzenoog voor dat drijft in een ingebeelde ruimte en waarbij er interactie is met de bezoekers die er voorbijgaan : het oog achtervolgt de bezoekers zodra ze in de buurt komen. “Peeping Tom” werd gecreëerd in de Josza Gallery van Brussel en tentoongesteld op het Festival “Transnumérique” van Maubeuge. Een initiatief van de vzw Cri met de steun van de Franse Gemeenschap www.bruxellesnumerique.be www.thomasisrael.be Info : 02 412 14 97 dvilcot@koekelberg.irisnet.be


JEUNESSE / JEUGD

Stages de la Jeunesse francophone Comme chaque année, le service de la Jeunesse francophone, en collaboration avec la «Ruche aux livres» asbl et la COCOF, propose aux jeunes de 3 à 13 ans des stages d’activités multiples (animations ludiques, culturelles, sportives, artistiques, …)

Les thèmes de l’année 2010 sont : ma Commune, ma Région, mon Pays

4

Périodique d’information / Informatieblad

Appel aux bénévoles ! Vous avez un peu de temps libre ? Pouponner vous manque ? Alors, nous avons ce qu’il vous faut ! La Consultation des Nourrissons est à la recherche de bénévoles pour l’accueil des mamans et la pesée des bébés. Intéressée ? Contactez-nous au 02 411 85 11 (uniquement les jeudis et vendredis de 10h à 12h)

Oproep aan vrijwilligers !

Notez déjà ces quelques dates : Carnaval-Jeunes : 15 au 19 février (inscriptions à partir du 4 janvier 2010) Pâques-Jeunes : 6 au 9 avril 12 au 16 avril (Attention : pas de stage le 5 avril : lundi de Pâques)

Beschikt u over vrije tijd ? Zorgt u graag voor kindjes ? Dan hebben we wat u nodig hebt ! De Raadpleging voor Zuigelingen is op zoek naar vrijwilligers voor het ontvangen van de moeders en het wegen van baby’s. Geïnteresseerd ?

Eté-Jeunes : 5 au 9 juillet 12 au 16 juillet 19 au 23 juillet (Attention : pas de stage le 21 juillet : Fête nationale)

Pour plus de renseignements, adressez-vous au Service de la Jeunesse francophone : 02 412 14 97 – 02 412 14 84 ou consultez le site www.koekelberg.be

Bel ons op 02 411 85 11 (op donderdag en vrijdag van 10u tot 12u)


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

5

SENIORS / SENIOREN

Dimanche 14 février 2010 : Thé dansant de la Saint-Valentin Le 14 février, c’est la fête des amoureux, alors venez nombreux nous rejoindre pour faire la fête en dansant sous les feux de l’Amour ! Lieu : Espace Cadol - Rue François Delcoigne 25 Date et heure : 14.02.2010 à partir de 15h Au programme : Animation musicale, buffet et bar (payant) Entrée : € 3,00

Zondag 14 februari 2010 : Dansnamiddag voor Sint-Valentijn Op 14 februari vieren we de verliefden ! Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten om feest te vieren en te dansen op de vlam van de eeuwige Liefde! Waar : Cadolzaal - François Delcoignestraat 25 Wanneer : 14.02.2010 vanaf 15u Op het programma : muzikale animatie, buffet en bar (betalend) Ingang : € 3,00

Dimanche 28 mars 2010 : Tournoi de Whist Lieu : Espace Cadol - rue François Delcoigne 25 Date et heure : 28.03.2010, à partir de 13h30 Prix : € 5,00

La commune de Koekelberg, son Bourgmestre Philippe PIVIN et le restaurant-spectacle Adrienne «le Basilic» (situé sous la Basilique) ont donné naissance à «la Cigale et l’Adrienne», un rendez-vous devenu incontournable pour tous les seniors des communes environnantes. Une atmosphère sereine et sans chichis pour passer un aprèsmidi de détente en toute convivialité autour d’un menu «selon le marché» et un spectacle qui sent bon l’ambiance de la Belle Epoque et la Guinguette du bord de Marne.

Informations et inscriptions obligatoires : Josiane Cohen : 0476 32 97 96 e-mail : cvanooteghem@koekelberg.irisnet.be

Zondag 28 maart 2010 : Whisttornooi Waar : Cadolzaal - François Delcoignestraat 25 Wanneer : 28.03.2010, vanaf 13u30 Ingang : € 5,00

Adrienne «Le Basilic» Parvis de la Basilique (Porte 8) 1081 KOEKELBERG

Inlichtingen en inschrijvingen zich wenden tot Josiane Cohen : 0476 32 97 96 e-mail : cvanooteghem@koekelberg.irisnet.be

Info : 02 425 09 05 www.adriennelebasilic.be


ENSEIGNEMENT / ONDERWIJS

6

Périodique d’information / Informatieblad

Echange linguistique entre les écoles fondamentales communales Taaluitwisseling tussen de gemeentescholen A l’initiative des échevins de l’Enseignement, Jean-Pierre Cornelissen et Robert Delathouwer, des échanges temporaires entre élèves, enseignants et directions sont organisés dans nos écoles communales. Fondé sur des échanges du type «un pour un», ce projet offre la possibilité à des professeurs néerlandophones d’enseigner, durant un laps de temps déterminé, dans des écoles et à des élèves francophones et réciproquement à des professeurs francophones d’enseigner dans des écoles et à des élèves néerlandophones. La commune de Koekelberg a d’emblée été séduite par ce projet et

a organisé lors de l’année scolaire 2008-2009 un échange linguistique entre les classes de 6e primaire des écoles communales fondamentales Oscar Bossaert et «de kadeekes». Cette année, le projet est reconduit entre les écoles communales fondamentales Armand Swartenbroeks et «de kadeekes» et permet aux élèves de 6e année de bénéficier de l’enseignement prodigué par une «native speaker». Concrètement, les professeurs passent 2 heures par semaine dans l’école de l’autre régime linguistique. Ils encouragent l’approche de l’autre langue de manière ludique, au travers d’activités d’expression artistique et d’expression orale sous la forme d’un petit théâtre de marionnettes.

Op initiatief van de twee onderwijsschepenen Robert Delathouwer en Jean-Pierre Cornelissen hebben tijdelijke uitwisselingen tussen leerlingen, leerkrachten en directies plaats in onze gemeentescholen. Het project, dat steunt op een uitwisseling van “één tegen één”, biedt Nederlandstalige leerkrachten de gelegenheid, gedurende een bepaalde periode in Franstalige scholen les te geven aan Franstalige leerlingen; omgekeerd kunnen Franstalige leerkrachten in Nederlandstalige scholen met Nederlandstalige leerlingen aan de slag. De gemeente Koekelberg was onmiddellijk geboeid door dit project en organiseerde tijdens het schooljaar 2008-2009 taaluitwisselingen tussen het 6e leerjaar van de gemeentelijke basisscholen “de kadeekes” en “Oscar Bossaert”. Dit schooljaar werd het project verder gezet tussen de gemeentelijke basisscholen “de kadeekes” en “Armand Swartenbroeks”. Tegelijkertijd krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar onderricht van een “native speaker”. In de praktijk geven de leerkrachten 2 uren per week les in de school van de andere taalrol. Ze moedigen het aanleren van de andere taal op ludieke wijze aan, door het organiseren van artistieke activiteiten, zoals onder andere rollen- en poppenspelen.


7

100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

BIBLIOTHÈQUE / BIBLIOTHEEK

Fureur de Lire 2009 Dans le cadre de la Fureur de Lire 2009, les lecteurs adultes de la bibliothèque nous ont fait découvrir quelques coups de cœur : – La Mécanique du Cœur / Mathias Malzieu (Flammarion) – Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates / Mary Ann Shaffer, Annie Barrows (Nil) – Mangez-le si vous voulez / Jean Teulé (Julliard) – Les Heures souterraines / Delphine de Vigan (Lattès) – Le Blues/ Présenté par Martin Scorsese (Naïve) – Le Combat ordinaire : série BD en 5 tomes / Manu Larcenet (Dargaud)

Pantheonlaan 12-13 1081 Koekelberg tel : 02 411 08 65

Dag lezers en lezeressen,

Tout au long de l’année, soyez nombreux à venir donner vos impressions concernant vos lectures et à les partager avec les autres lecteurs de la bibliothèque.

Ouvrir

Toujours dans le cadre de la Fureur de Lire, les élèves des classes de 5e et 6e primaires de Koekelberg nous ont donné leurs avis sur le manga. De nombreuses séries sont disponibles à la bibliothèque.

lit les bruits

ouettes Ch hi

Laissez-vous tenter !

stoires e as sonnages débord c r e p s ent de Les

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera fermée du jeudi 24 décembre à 12h au samedi 2 janvier inclus. Excellentes fêtes à tous ! Bibliothèque communale francophone Rue des Tisserands, 26 tél : 02 414 02 36 biblio@koekelberg.irisnet.be

s

O n

Quand on lit, on rega c’est comme si rdait la télévisio ir r v u o n pour déc

De Nederlandstalige bibliotheek van Koekelberg is reeds enkele jaren een vaste waarde in het Nederlandstalige culturele leven van Koekelberg. Zowel ons ledenaantal als onze collecties stijgen gestaag. Op dit elan wensen wij door te gaan. Voor 2010 plannen wij de aankoop van de 100 mooiste kinderboeken alsook de stripcollectie ‘Asterix en Obelix’ en ‘De Rode Ridder’.Tevens zal onze bestaande collectie ‘Kiekeboe’ worden aangevuld en zullen wij ons best doen om de vele spannende verhalen van Geronimo Stilton in huis te halen. De volwassenen kunnen rekenen op de populairste en interessantste boeken van het moment gaande van de kookboeken van Piet Huysentruyt over Goedele Liekens tot de nieuwe van Dan Brown, Pieter Aspe of Giordano. In 2010 wordt er ook gestart met een nieuw project genaamd ‘De Brusselse Hoek’. Men zal er allerhande informatie kunnen vinden over onze geliefde hoofdstad met haar wijken, haar mensen, haar keuken en natuurlijk haar aanstekelijke dialect. In 2010 wordt er ook gewerkt aan onze activiteitenkalender. De activiteiten die worden georganiseerd in het kader van de jeugdboekenweek, de nationale bibliotheekweek en de dag van het boek worden aangevuld met een interessant aperitiefgesprek van een vooraanstaand auteur. Reden te over om eens langs te komen. Veel lees- en eindejaarsplezier gewenst.


AGENDAS RUBRIQUE /FR AGENDA’S / RUBRIQUE NL

8

Périodique d’information / Informatieblad

Agenda sportif / Sportagenda Centre sportif / Sportcentrum Victoria : rue L. Autriquestraat 4 – 1081 Koekelberg 22 & 23.01.2010 Championnats mondiaux de Kung Fu HunGar / Wereldkampioenschap Kung Fu Hun Gar Info : M. Belabed : 0484 59 97 25 – hunggarkuen80@gmail.com – http://www.belabed.skyblog.com

Votre agenda / uw agenda Janvier / Januari 2010 19

Brussels Stamenei (De Platoo)

20

Voir le Monde «Guatemala, à la recherche de sa dignité» Espace Cadol – 14h30 Info : 02 412 14 94

21

Conseil communal / Gemeenteraad Maison communale / Gemeentehuis – 20h / 20u Info : 02 412 14 51

03

Inauguration de la Crèche (sous réserve) Voir le Monde «Tibet, l'âme des hauts plateaux» Espace Cadol – 14h30 Info : 02 412 14 94

14

Serenade aan balkon – Sérénade au balcon (autour de la place Simonis – rond het Simonisplein)

14

Thé dansant de la St Valentin Espace Cadol Info : 02 412 14 43

Conseil communal / Gemeenteraad Maison communale / Gemeentehuis – 20h / 20u Info : 02 412 14 51

24

Voir le Monde «Birmanie, le sourire emprisonné» Espace Cadol – 14h30 Info : 02 412 14 94

27

Conférence sur les Autocanons-mitrailleuses belges Espace Cadol Info : 02 412 14 97

28

Tournoi de Whist Espace Cadol Info : 02 412 14 43

15-19 Carnaval-Jeunes (école O. Bossaert) Info : 02 412 14 84 Plaines de vacances (école A. swartenbroeks) Info : 02 412 14 58 Speelplein Cadolleken (GBS de kadeekes) Info : 02 412 14 08

25

Conseil communal / Gemeenteraad Maison communale / Gemeentehuis – 20h / 20u Info : 02 412 14 51

Février / Februari 2010 01

18

Mars / Maart 2010 02

03

Présentation du programme culturel francophone Espace Cadol – 15h Info : 02 412 14 94 Voir le Monde «Arctique canadien, itinéraire au Nunavut» Espace Cadol – 14h30 Info : 02 412 14 94

06-21 Festival «Pistes de Lancement» – 11e Edition (Espace Catastrophe) Parc Victoria – Place H.Vanhuffel Info : 02 538 12 02

12-14 «Joyeuse pagaille» (Troupe du Moulin) Espace Cadol Info : 02 412 14 94

Avril / April 2010 06-09 Pâques-Jeunes & (école O. Bossaert) 12-16 Info : 02 412 14 84 Plaines de vacances (école A. swartenbroeks) Info : 02 412 14 58 Speelplein Cadolleken (GBS de kadeekes) Info : 02 412 14 08

24-25 Fête du Printemps / Lentehappening Info : 02 412 14 97 Tous les 2e samedis du mois : Brocante sur la place Simonis / Elke 2de zaterdag van de maand : Rommelmarkt op het Simonisplein Info : 02 600 15 82 ou/of 02 538 56 49


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

9

PROPRETÉ PUBLIQUE / OPENBARE REINHEID

Voir la vie en bleu, jaune et blanc, c’est voir la vie en rose ! Cette fois, c’est décidé, à partir du 1er janvier 2010, le tri des déchets deviendra obligatoire pour tous les habitants des 19 communes bruxelloises ! Il faudra donc nous familiariser avec nos nouveaux compagnons, 3 sacs de couleurs différentes (bleu, blanc, jaune) avec comme seule inscription : Bruxelles-Propreté. Le but essentiel du tri est de permettre un meilleur recyclage indispensable au maintien d’une planète vivante pour les générations futures. Les sacs jaunes doivent contenir : – Papiers propres et secs (journaux, périodiques, cahiers,…) ; – Emballages en carton ; – Publicités sans l’emballage en plastique. Les sacs bleus doivent contenir : – Bouteilles en plastique ; – Flacons (savon, lessive,…) ; – Tétra Pak ( ait, jus de fruits,…) ; – Barquettes en aluminium (pas le papier aluminium, destiné aux sacs blancs). Aucun récipient en VERRE n’est autorisé dans les sacs bleus.

Les sacs blancs contiennent tous les autres déchets ménagers, à l’exception des : – verres propres (bocaux, bouteilles, parfum,…) sans couvercle, ni bouchon. Ils doivent impérativement être déposés dans les bulles à verres en fonction de leur couleur. – déchets de construction, bricolages, pots de peinture, radiographies, matériel informatique, néons, piles, huiles alimentaires et industrielles, appareils électroménagers, matelas sont à déposer aux parcs à conteneurs. Adresses des parcs à conteneurs les plus proches : – Neder-over-Hembeek (Rue du Rupel à 1000 Bxl situé près du Pont Van Praet, le long du canal) – Forest (Rue de la 2ème Armée Britannique 676 à 1190 Bxl). Ces parcs à conteneurs sont accessibles du mardi au samedi de 9h00 à 15h45. Des ouvriers de Bruxelles-Propreté vous indiqueront les emplacements adéquats. Un montant vous sera réclamé en fonction de la quantité et du type de déchets. Les dépôts clandestins sont punissables par la loi et entraînent des amendes conséquentes.

Vos déchets toxiques à Koekelberg : (ex : huile, eau de javel, aérosols, néons, piles, batteries, peintures,…) : 4ème lundi du mois. – Bastogne : 16h00 à 17h00 – Simonis : 17h00 à 18h15 Pour plus de renseignements : www.bruxelles-proprete.be


PROPRETÉ PUBLIQUE / OPENBARE REINHEID

10

Périodique d’information / Informatieblad

Met blauw, geel en wit voor een netheid met pit ! Het is beslist, vanaf 1 januari 2010, zal het sorteren van afval verplicht worden voor de bewoners van de 19 Brusselse gemeentes! We zullen ons vertrouwd moeten maken met onze nieuwe vrienden , drie verschillende gekleurde zakken (blauw, wit en geel) met als enkel opschrift : Net Brussel. Het essentiële doel is een betere recyclering voor het behoud van een levende planeet voor de toekomstige generaties. De inhoud van de gele zakken : – Proper en droog papier (kranten, tijdschriften, schriften,…) ; – Kartonnen verpakkingen ; – Reclamefolders zonder de plastic folie ;

De inhoud van de blauwe zakken : – Plastic flessen ; – Flacons (zeep, vloeibaar wasmiddel ,…) ; – Tetra Pak (melk, fruitsap,…) ; – Aluminium schoteltjes (geen aluminiumfolie, die is bestemd voor de witte zakken). Geen enkel glazen recipiënt is toegestaan in de blauwe zakken. De witte zakken zijn bestemd voor huishoudelijk afval, uitgezonderd : – Proper glas (bokalen, flessen, parfum,…), zonder deksel, zonder kurk. Ze moeten absoluut gedeponeerd worden in de glazen bollen in functie van hun kleur. – Bouwafval, knutselafval, verfpotten, radiografieën, computermateriaal, neons, batterijen, voedings- en industriële olie, elektrische huishoudapparaten, matrassen zijn te deponeren in de containerparken. Adressen van de dichtst bijzijnde containerparken: – Neder-Over-Heembeek (Rupelstraat 1000 Brussel gelegen bij de Van Praetbrug, langs het kanaal). – Vorst (Tweedebritslegerstraat 676 te1190 Brussel).

Deze containerparken zijn toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 9 uur tot 15u45. Medewerkers van Net Brussel zal u begeleiden naar de overeenstemmende containers. Een bedrag zal worden vereist in functie van de hoeveelheid en het type afval. Uw afval achterlaten op de openbare weg (sluikstorten) kan u een zware boete opleveren. Uw chemisch afval te Koekelberg : (voorbeelden: olie, javel, neons, batterijen, autoaccu’s, verf,…) : 4de maandag van de maand. – Bastogne : 16u00 tot 17u00 – Simonis : 17u00 tot 18u15 Voor meer inlichtingen : www.netbrussel.be


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

11

PROJET / PROJECT

Appel aux mentors dans le cadre du mentorat d’affaires Oproep tot mentors in het kader van het project ‘mentorschap voor de jonge ondernemer’ Afin de limiter le risque entrepreneurial, notre commune organise pour la deuxième année un projet de mentorat d’affaires. Il permettra à de nouveaux ou futurs entrepreneurs, de bénéficier des conseils, des idées et de l’expérience de mentors compétents et expérimentés. Les mentors sont actifs professionnellement ou retraités mais encore dynamiques et impliqués. Si vous avez monté votre entreprise avec succès, vous savez combien il est important d’éviter certaines erreurs, d’avoir un regard extérieur, de pouvoir poser des questions à quelqu’un d’expérimenté. Accepteriez-vous de donner un peu de votre expérience et donc un peu de votre temps ? Accepteriez vous de porter un regard constructif sur les projets de jeunes entrepreneurs et de répondre à leurs questions ? Si oui, vous êtes le mentor qu’ils attendent… Et dans ce cas, nous vous demandons de prendre contact au plus vite avec les services économie locale 02 600 15 82 mbrunin@koekelberg.irisnet.be ou emploi 02 412 90 20 glenaerts@koekelberg.irisnet.be. Om het risico van het ondernemen te beperken organiseert onze gemeente voor het tweede jaar op rij een project ‘mentorschap voor de jonge ondernemer’. Nieuwe ondernemers zullen gebruik kunnen maken van de goede raad, de ervaring en de ideeën van gedreven en competente mentors. De mentor is ofwel nog steeds professioneel actief of reeds op pensioen maar nog dynamisch genoeg en met de nodige betrokkenheid. Indien u uw bedrijf met succes geleid heeft, weet u als geen ander hoe belangrijk het is om sommige fouten te vermijden en een brede kijk op de dingen te bewaren. Iemand te hebben waar u voor raad altijd bij terecht kunt is dan ook bijzonder belangrijk. Bent u bereid om uw ervaring ten dienste te stellen en een klein beetje van uw tijd op te offeren? Bent u bereid om een constructieve bijdrage te leveren aan het ondernemerschap van jongedurvers en bent u bereid om hun vragen te antwoorden? Zo ja, dan bent u de mentor die wij zoeken…en dan vragen wij u zo vlug mogelijk contact op te nemen met de dienst lokale economie 02 600 15 82 mbrunin@koekelberg.irisnet.be of de dienst tewerkstelling 02 412 90 20 glenaerts@koekelberg.irisnet.be Découvrez nos reportages concernant Koekeltech et le mentorat d'affaires sur Koekelberg TV - rubrique emploi : Ontdek op Koekelberg TV onze reportages over Koekeltech en het mentorschap voor ondernemingen - rubriek tewerkstelling :

http://video.koekelberg.be

KOEKELTECH Nous vous offrons sur Bruxelles un service de dépannage informatique et de cours à domicile à des prix selon vos revenus! Dépannage informatique à domicile incluant : • L’aide pour réaliser un devis pour l’achat de votre matériel informatique • Le déplacement d’un informaticien à votre domicile • Le diagnostic de la panne • Le traitement complet de votre matériel • La sauvegarde et confidentialité de vos données personnelles • La réinstallation de votre équipement chez vous, incluant le raccordement internet • L’installation de périphériques numériques (imprimante, scanner, webcam etc.) • L’installation et mise à jour d’antivirus • La création d’une boîte e-mail Cours d’informatique à domicile incluant : • L’utilisation de Windows • La bureautique (Open Office,Word, Excel, Power Point,Access) • L’utilisation d’internet (loisirs ou professionnel) • L’utilisation d’un e-mail • L’utilisation de périphériques tels qu’un appareil photo numérique, un scanner etc.. • La création d’un site web TARIFS • cours/formation/dépannage : €25 /heure* • pack 5 heures = €100* • pack 11 heures = €200* • tarif spécial demandeurs d’emploi, seniors GRAPA/VIPO = €15 /heure* * : prix TVA et déplacement inclus 114 rue de l’Eglise Sainte-Anne 1081 Koekelberg Tél. : 02 412 90 26 / Fax : 02 412 90 22 info@koekeltech.be - www.koekeltech.be


12

RUES / STRATEN

Périodique d’information / Informatieblad

Koekelberg racontée par ses rues Koekelberg verteld langsheen haar straten Pierre-Jean Herkoliers (05/12/182302/10/1890), meubelmaker van beroep, zetelde in de gemeenteraad van 1867 tot 1888 en was schepen vanaf 1885. Deze straat heeft een ongewoon traject, daar ze vertrekt van aan de Jetsesteenweg en loopt over de SintAnnakerkstraat. Nadien maakt ze een rechte hoek om te eindigen aan de Leopold II-laan. Op nr 35 bevindt zich het “Atelier 35” waar vroeger de afdeling Mechanica van het “ICETOB” in ondergebracht was. De Gemeentelijke Basisschool “de Kadeekes” is gelegen op het nr 68 en op 65 vindt men de ingang van het ursulineninstituut.

Rue Herkoliers Il s’agit d’une très ancienne voie, faisant partie d’une route reliant Bruxelles à Gand. Au début du 20e siècle, elle s’appelait rue du Moulin parce qu’elle longeait le moulin de Ganshoren établi sur le Sippelberg (à l’emplacement actuel de la Basilique). Ce moulin est mentionné dès 1622 et il est fréquemment cité lorsqu’on évoque le panorama tout au long du 19e (moulin du Sippelberg). La rue a été détournée de son tracé primitif par le creusement de la tranchée du chemin de fer. C’est en 1912 que le collège décide de dénommer rue Herkoliers la rue du Moulin «en reconnaissance des services rendus par feu Pierre-Jean Herkoliers, ancien échevin». Pierre-Jean Herkoliers (05.12.1823 – 02.10.1890), ébéniste de métier, a siégé au Conseil communal de 1867 à 1888. Il a été échevin à partir de 1885. Cette rue a un tracé assez inhabituel puisqu’elle part de la chaussée de Jette pour traverser la rue de l’Eglise Ste-Anne. Elle tourne par la suite à angle droit pour se terminer au boulevard Léopold II. On y trouve au n° 35, «l’Atelier 35», bâtiment qui abritait autrefois les locaux de la section «Mécanique» de l’Institut Communal d’Enseignement Technique O. Bossaert. L’école communale néerlandophone «de kadeekes» se situe au n° 68 et, au 65, est située l’entrée de l’établissement «Instituut van de Ursulinen».

Av. de l’Hôpital Français Herkoliersstraat De Herkoliersstraat is een zeer oude straat die deel uitmaakt van de baan die Brussel met Gent verbindt. In het begin van de 20ste eeuw heette ze Molenstraat, daar ze liep langs de molen van Ganshoren die gevestigd was op de Sippelberg (waar nu de Basiliek staat). De molen wordt vernoemd vanaf 1622 en wordt regelmatig aangehaald als men het heeft over het panorama in de 19de eeuw (Sippelbergmolen). Het oorspronkelijk traject van de straat werd gewijzigd bij de aanleg van de spoorweg. In 1912 besloot het college om de straatnaam te wijzigen in Herkoliersstraat, als erkenning voor de bewezen diensten van wijlen Pierre-Jean Herkoliers, gewezen schepen.

Cette avenue relie le «plateau» à la place communale de Berchem-SteAgathe et a été créée par arrêté royal du 23.05.1910, en remplacement de la sinueuse rue Verte. Elle est dénommée avenue Josse Goffin le 15.10.1911, en accord avec la commune de Berchem-SteAgathe et en souvenir d’un important propriétaire foncier qui fut aussi bourgmestre. L’avenue sera dénommée avenue de l’Hôpital Français, le 30.04.1929 pour la partie mitoyenne avec BerchemSte-Agathe, de l’avenue du Panthéon à la rue du Petit-Berchem.


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

13

De straat is genoemd naar het gelijknamige ziekenhuis ‘Frans Gasthuis koningin Elisabeth’ dat aan de Josse Goffinlaan werd opgericht in 1930 ter verzorging van Franse kolonisten met tropische ziektes die in erbarmelijke omstandigheden in België verbleven. Koningin Elisabeth werd de meter van het instituut, die destijds bekend was om haar liefdadigheid. Heel gauw na zijn oprichting werd het hospitaal open gesteld voor alle inwoners van WestBrussel.

Rue Houzeau de Lehaie

Son nom rappelle tout simplement l’Hôpital français Reine Elisabeth, qui fut édifié avenue Goffin en 1930 dans le but de soigner les maladies tropicales des colons français d’humble condition qui habitaient en Belgique. L’institution avait pour marraine la reine Elisabeth, qui à cette époque-là, incarnait la philanthropie. Très rapidement l’hôpital s’est mis à la disposition de tous les habitants de l’ouest de Bruxelles.

Frans Gasthuislaan Deze laan verbindt het “plateau” met het gemeenteplein van Sint-AgathaBerchem. Ze werd gecreëerd door een koninklijk besluit van 23/05/1910 in vervanging van de kronkelige Groenstraat. Ze heet Josse Goffinlaan sedert 15/10/1911 in akkoord met de gemeente Sint- Agatha-Berchem als herinnering aan een belangrijk grondeigenaar die ook burgemeester was.Vanaf 30/04/1929 heet de straat Frans Gasthuislaan voor het gedeelte grenzend aan Sint-Agatha-Berchem, tussen de Pantheonlaan en de KleinBerchemstraat.

Astronome, géographe, météorologue, cartographe, biologiste et statisticien belge, directeur de l’Observatoire, membre de l’Académie Royale, Jean-Charles Houzeau de Lehaie (1820-1888) se préoccupa aussi, au milieu du 19e, de la misère ouvrière et milita énergiquement en ce sens. Révoqué de son poste à l’Observatoire Royal pour ses idées républicaines, il s’exila de 1857 à 1868 aux Etats-unis, où il milita pour les droits civiques des Noirs américains. Située principalement sur Molenbeek, cette rue se prolongeait autrefois sur Koekelberg par une impasse, la ruelle De Greef (du nom du propriétaire des maisons) qui fut démolie, en 1912, en raison de son insalubrité. Le 27.11.1912, on décida d’appeler rue Houzeau la nouvelle rue établie sur l’emplacement de la ruelle De Greef.

RUES / STRATEN

Une avenue Houzeau, à Uccle, mène à l’Observatoire, dirigé en son temps par Jean-Charles Houzeau de Lehaie. Afin d’éviter toute confusion, les administrations de Molenbeek-StJean et Koekelberg, décidèrent en 1928 de rebaptiser cette rue en rue Houzeau de Lehaie.

Houzeau de Lehaiestraat De directeur van het koninklijk observatorium en lid van de koninklijke academie van België, Jean-Charles Houzeau de Lehaie (1820-1888), hield zich bezig met astronomie, geografie, meteorologie, cartografie, biologie en statistiek. Anno 1850 kwam hij tevens op voor het lot van de arbeiders. Ontheven uit zijn functie aan het koninklijk observatorium omwille van zijn republikeinse ideeën verbleef hij van 1857 tot 1868 in ‘ballingschap’ in de Verenigde Staten waar hij opkwam voor de rechten van de Zwarte Amerikanen. Deze straat ligt voor het grootste gedeelte op het grondgebied van Molenbeek en werd vroeger op Koekelberg verlengd door de De Greefstraat. Deze straat werd genoemd naar de eigenaar van de huizen in die straat, die in 1912 met de grond gelijk werden gemaakt omwille van hun onbewoonbaarheid. De straat die lag op de plaats waar zich vroeger de steeg De Greef bevond werd op 27.11.1912 omgedoopt tot Houzeaustraat. Er bestond echter in Ukkel reeds een Houzeaulaan die naar het Koninklijk Observatorium ging, het instituut dat vroeger nog onder leiding had gestaan van Jean-Charles Houzeau. Om verwarring te vermijden hebben de administratieve diensten van Sint-JansMolenbeek en Koekelberg uiteindelijk beslist de straat om te dopen tot Houzeau de Lehaiestraat.


CLIN D’OEIL / KNIPOOGJE

14

Jumelage - Verzustering : Sanlùcar de Barrameda

La Commune de Koekelberg à l’honneur ! Notre ville jumelle espagnole et andalouse de Sanlùcar de Barrameda a décerné la haute distinction honorifique de l’Insigne d’Or à la Commune de Koekelberg. C’est au cours d’une émouvante cérémonie protocolaire, qui s’est déroulée le dimanche 18 octobre 2009 dans les salons du Palais municipal de Sanlùcar de Barrameda, que fut remise cette distinction, ainsi que différents présents, dont une remarquable reproduction de la Charte des Privilèges «Rodado de

Sanlùcar de Barrameda», octroyée au XIIIe siècle par la Couronne de Castille à Don Alonso Pérez de Guzman el Bueno. La Bourgmestre, Doña Irene Garcia Macias, au nom du Conseil Municipal de Sanlùcar de Barrameda et en présence de Monsieur Jean Pierre De Keyn, Echevin du Jumelage de Koekelberg, a motivé la remise de cette haute distinction par la qualité de liens amicaux qui ont été tissés entre les deux localités au cours des dix dernières années.

De Gemeente Koekelberg aan de eer ! Onze Spaanse en Andalusische zustergemeente Sanlùcar de Barrameda heeft als grootste onderscheiding “Het gouden speldje” toegekend aan de gemeente Koekelberg. Tijdens een ontroerende protocolaire plechtigheid op zondag 18 oktober 2009 in de salons op het

gemeentepaleis van Sanlùcar, werd deze onderscheiding uitgereikt, evenals verschillende geschenken, waaronder een opmerkelijke reproductie van het “Charter der Voorrechten” . Het “Rodado de Sanlùcar de Barrameda” werd in de XIIIe eeuw toegekend door het Koningshuis van Castilië aan Don Alonso Pérez de Guzman el Bueno. De Burgemeester, mevrouw Doña Irene Garcia Macias, motiveerde, in naam van het Gemeentebestuur van Sanlùcar de Barrameda en in aanwezigheid van de heer Jean Pierre De Keyn, Schepen van Verzustering van Koekelberg, de overhandiging van deze hoge onderscheiding, door de kwaliteit van de vriendschapsbanden die geweven werden tussen de twee gemeenten tijdens de laatste tien jaar.

Périodique d’information / Informatieblad

EAU DU ROBINET Journée découverte des sites de production Vivaqua de Tailfer et Mopdave Samedi 10 octobre 2009, les Koekelbergeois visitaient l’usine de captage et de traitement des eaux de la Meuse à Tailfer avant de se rendre au château de Modave, où se déroula la visite d’une galerie du plus important site de captage d’eau souterraine de Belgique.

LEIDINGWATER Ontdekking van de productieplaatsen Vivaqua in Tailfer en Modave Op zaterdag 10 oktober 2009 bezochten de Koekelbergenaren de fabriek voor het winnen en de behandeling van het Maaswater te Tailfer alvorens ze naar het kasteel van Modave gingen waar een galerij van de belangrijkste winning van ondergronds water in Belgïe bezocht werd.


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

15

SÉCURITÉ / BEVEILIGING

Sécurité et prévention Des gardiens de la paix dans les transports publics… un an déjà ! Il y a tout juste un an, le service de prévention de notre commune mettait en place une nouvelle équipe composée de 2 gardiens de la paix, chargée quotidiennement de missions de prévention et de sécurisation aux abords de la ligne de tram 19, entre la station Simonis et la Basilique. Cette initiative, menée en partenariat avec la STIB, rencontre un réel succès auprès des usagers, toutes générations confondues, et facilite le travail des conducteurs de tram aux heures de pointe. Concrètement, nos agents assurent une présence active dans le tram 19, aux arrêts situés sur l’avenue du Panthéon ainsi que dans la station de métro Simonis. Leur travail de vigilance se traduit notamment par une diminution significative du nombre d’incivilités et de nuisances sur ce tronçon. En dehors de ces heures, nos 2 gardiens effectuent également un travail de proximité dans les rues et avenues proches de l’avenue du Panthéon avec, comme mission prioritaire, la prévention des vols dans les voitures. Ils sont à votre disposition tous les jours de la semaine, selon des horaires variables, entre 09h00 et 20h00. INFO : 02 412 14 22 - gdeligne@koekelberg.irisnet.be

Beveiliging en preventie Gemeenschapswachten in het openbaar vervoer … reeds 1 jaar ! Net een jaar geleden werd door de preventiedienst van onze gemeente een nieuw team opgericht, samengesteld uit 2 gemeenschapswachten die dagelijks preventie- en beveiligingsopdrachten vervullen om en bij de tramlijn 19 tussen het Simonisplein en de Basiliek. Dit initiatief in samenwerking met de MIVB, kent bij alle tramgebruikers veel succes en vergemakkelijkt het werk van de trambestuurders gedurende de spitsuren. Concreet zijn de gemeenschapswachten aanwezig op de tram 19, om en bij de haltes en in het metrostation ‘Simonis’. Hun waakzaamheid vertaalt zich in een aanzienlijke daling van inbreuken en overlast op dit traject. Daarnaast vervullen onze 2 gemeenschapswachten een nabijheidswerk in de naaste omgeving van de Pantheonlaan met als belangrijkste taak inbraakpreventie in de wagens. Ze staan tot uw beschikking elke dag van de week, volgens een variabel uurrooster tussen 09u00 en 20u00. INFO : 02 412 14 22 - gdeligne@koekelberg.irisnet.be

Décisions pour améliorer le stationnement dans notre commune Le Conseil communal a décidé, en sa séance du 26 novembre 2009, de modifier les zones bleues de stationnement et la zone rouge, afin d’améliorer le stationnement dans notre commune. Les modifications entreront en vigueur dans le premier trimestre 2010 et chacun peut, dès à présent, consulter la liste complète des extensions sur le site internet de l’Administration communale - www.koekelberg.be. Le Conseil communal a dans ce cadre pris la décision de mettre en place une nouvelle fragmentation des tranches horaires dans la zone payante (zone rouge). La tranche horaire sera divisée en périodes de 6 minutes.

Beslissingen om het parkeren in onze gemeente te verbeteren De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2009 beslist om de blauwe en rode parkeerzone te wijzigen om het parkeren in onze gemeente te verbeteren. De verbeteringen treden in werking in het eerste trimester van 2010 en eenieder kan, vanaf nu, de volledige lijst van de uitbreidingen raadplegen op de internetsite van het Gemeentebestuur van Koekelberg - www.koekelberg.be. De Gemeenteraad heeft in dit kader de beslissing genomen om een nieuwe tijdsindeling in de betalende zone (rode zone) te voorzien. De eenheid bedraagt in het vervolg 6 minuten.


ENERGIE INFO

16

Périodique d’information / Informatieblad

ENERGIE INFO U werd misschien gecontacteerd door een energieleverancier… Niets bijzonders aangezien sommige contracten dit jaar ten einde lopen. Niettemin raden wij u aan voorzichtig te zijn vóór u beslist het avontuur met uw huidige leverancier te verlengen of over te schakelen vanaf 2010. Aarzel niet om Infor Gas Elek te contacteren die u gratis alle informatie betreffende de levering van gas en elektriciteit kan verschaffen (uitleg over facturen), leverancierskeuze (vergelijking van offertes, ondertekening van contracten,…) en de bestaande sociale maatregelen. Voor meer informatie : Infor Gas Elek 51 Haachtsesteenweg, 1210 Brussel Tel. : 02 209 21 90 (maandag - dinsdag - woensdag van 9u30 tot 14u ; vrijdag van 14u tot 18u ; zaterdag van 13u tot 17u30) Website : www.inforgaselek.be

Er bestaan tussenkomsten om uw energiefactuur te verminderen. • U kan genieten van een verwarmingstoelage indien u verwarmt met mazout of propaangas in bulk en het bedrag van uw jaarinkomen lager of gelijk is aan € 14.887,95 vermeerderd met € 2.756,15 per persoon ten laste. U kan ook genieten van deze maatregel indien u in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling bent en niet in staat bent uw verwarmingsfactuur te betalen. De aanvraag van een toelage is geldig tot 60 dagen na levering. Voor meer informatie : Website : www.verwarmingsfonds.be - Tel. OCMW : 02 412 16 83 • U kan genieten van een forfaitaire vermindering van € 105 indien uw belastbaar gezinsinkomen lager is dan € 26.520 en u geen verwarmingstoelage aangevraagd heeft. De aanvraag moet ingediend worden vóór 31 december 2009. Voor meer informatie : Tel. (gratis nummer) : 0800 120 33 - Website: http://economie.fgov.be Op initiatief van de Voorzitster van het OCMW, Mevrouw A. Genicot, kan de dienst Energie u helpen deze formaliteiten te vervullen. U kan er ook energiebesparende tips krijgen. Door uw energiefactuur te verminderen kan u niet alleen uw budget in evenwicht houden maar u ook het leefmilieu helpen beschermen. Voor meer informatie : Dienst Energie Tel. : 02 412 16 19


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

17

INFO ENERGIE

INFO ENERGIE Vous avez peut-être été contacté par un fournisseur d’énergie… rien d’étonnant puisque certains contrats viennent à échéance en cette fin d’année. Toutefois, nous vous conseillons d’être prudent avant de vous décider à continuer l’aventure avec votre fournisseur actuel ou à en changer, dès 2010. N’hésitez pas à contacter Infor Gaz Elec qui a pour but de délivrer gratuitement toute information relative à la fourniture d’énergie (compréhension des factures), au choix des fournisseurs (comparaison des offres, signature de contrat,…) et aux mesures sociales existantes. Pour plus d’informations : Infor Gaz Elec Chaussée de Haecht, 51 - 1210 Bruxelles Tél. : 02 209 21 90 (lundi - mardi - mercredi de 9h30 à 14h ; vendredi de 14h à 18h ; samedi de 13h à 17h30) Site internet : www.inforgazelec.be

Pour diminuer votre facture d’énergie, il existe certaines aides. • Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une allocation de chauffage, si vous vous chauffez au mazout ou au gaz propane en vrac et si le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à € 14.887,95 majoré de € 2.756,15 par personne à charge. Si vous êtes en médiation de dettes, en règlement collectif de dettes et dans l’incapacité de payer votre facture de chauffage, cette mesure vous concerne aussi. Cette demande d’allocation est valable dans les 60 jours qui suivent la livraison. Pour plus d’informations : Site internet : www.fondschauffage.be - Tél. CPAS : 02 412 16 83 • Vous pouvez bénéficier d’une réduction forfaitaire de € 105 si le revenu imposable du ménage est inférieur à € 26.520 et que vous n’avez pas introduit une demande d’allocation de chauffage. Cette demande doit être introduite avant le 31 décembre 2009. Pour plus d’informations : Tél. (numéro vert) : 0800 120 33 - Site internet: http://economie.fgov.be A l’initiative de la Présidente du CPAS, Madame A. Genicot, le Service Energie peut vous aider dans ces formalités. Il peut aussi vous conseiller afin de consommer moins. En diminuant votre facture d’énergie, vous veillez non seulement à équilibrer votre budget mais vous contribuez à respecter l’environnement. Pour plus d’informations : Service Energie Tél. : 02 412 16 19


PROPRETÉ PUBLIQUE / OPENBARE REINHEID

18

Périodique d’information / Informatieblad

PROPRETE PUBLIQUE / OPENBARE REINHEID 0800 929 09 Campagnes de Conteneurs 2010 / Containeracties 2010 réservées aux objets encombrants des particuliers (= meubles, matelas, électroménagers,..) PAS DE DECHETS DE CONSTRUCTION, NI DE RENOVATION, NI DE DECHETS TOXIQUES !!! voorbehouden aan ongewenste voorwerpen van particulieren (= meubelen, matrassen, elektrische huishoudapparaten,…) GEEN BOUW-, RENOVATIE-, AFBRAAKAFVAL EN GEEN GIFTIG AFVAL !!!

1ère campagne – 1ste actie 09.02.2010

Av. de la Paix (côté Panthéon) / Vredelaan (kant Pantheon)

08.30 – 18.00

10.02.2010

Rue J. Jacquet (côté rue du Neep) / J. Jacquetstraat (kant Neepstraat)

08.30 – 19.00

2e campagne – 2de actie 20.04.2010

Square de Noville / de Novillesquare

08.30 – 18.00

21.04.2010

Av. Seghers (côté av. Indép. Belge) / Segherslaan (kant Belg. onafhankelijkheidslaan)

08.30 – 19.00

Pour obtenir tout renseignement relatif à la propreté publique ou pour signaler un dépôt clandestin : n° vert communal 0800 929 09 Collecte des produits toxiques (ex : huiles, eau de javel, aérosols, néons, piles, batteries, peintures,…) : tous les 4e lundi du mois : – place de Bastogne, de 16h00 à 17h00 – place Simonis, de 17h15 à 18h15 Ramassage à domicile par l’agence «BRUXELLES-PROPRETE» du lundi au vendredi (et aussi le dimanche de novembre à avril) sur rendez-vous pris au 0800 981 81 (2M3 GRATUITS UNIQUEMENT POUR LES ENCOMBRANTS = meubles, matelas, électroménagers, appareils hifi-vidéo,... PAS POUR LES DECHETS DE CONSTRUCTION) POUR LES DECHETS DE CONSTRUCTION, BRIQUES, CARRELAGE, OBJETS SANITAIRES, SOUCHES ET BRANCHES D’ARBRES, PNEUS,VITRES, MIROIRS,… 0800 981 81 : DECHETTERIE REGIONALE : rue du Rupel (près de pont Van Praet) à 1000 BRUXELLES. Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 16h00 (accès aux quais jusqu’à 15h45) Om meer inlichtingen te bekomen betreffende de openbare reinheid of het melden van een sluikstorting : gemeentelijk groen nummer : 0800 929 09 Omhaling van giftige producten (bijv.: olie, bleekwater, spuitbussen, neonbuizen, batterijen, accu, verfpotten,…) : elke 4de maandag van de maand : – Bastenakenplein, vanaf 16u00 tot 17u00 – Simonisplein, vanaf 17u15 tot 18u15 Afhaling ten huize door het agentschap “NET BRUSSEL” van maandag tot vrijdag (en ook op zondag vanaf november tot april) op afspraak op het nummer 0800 981 81 (2M3 GRATIS ENKEL VOOR GROTE ONGEWENSTE VOORWERPEN = meubelen, matrassen, hifi-video, elektrische huishoudapparaten,… NIET VOOR BOUWAFVAL) VOOR BOUWAFVAL, STENEN,TEGELS, SANITAIR, BOOMSTRONKEN EN -TAKKEN, AUTOBANDEN, RUITEN, SPIEGELS,… 0800 981 81 : GEWESTELIJK CONTAINERPARK : Rupelstraat (dicht bij de Van Praetbrug) te 1000 BRUSSEL. Open van dinsdag tot zaterdag van 9u00 tot 16u00 (toegang tot de kaaien tot 15u45)


100 # DÉCEMBRE / DECEMBER 2009

19

RENSEIGNEMENTS UTILES / NUTTIGE INLICHTINGEN

Renseignements utiles / Nuttige inlichtingen Administration communale / Gemeentebestuur Place H.Vanhuffel 6 H.Vanhuffelplein Tel. : 02 412 14 11 – Fax : 02 414 10 71 – www.koekelberg.be e-mail : info.1081@koekelberg.irisnet.be Ouverture des guichets Tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 Le mardi jusqu’à 18h45 (services Population & Etat Civil) Openingsuren van de loketten Elke dag van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u45 Op dinsdag tot 18u45 (diensten Bevolking en Burgerlijke Stand) Police locale / Lokale Politie Rue de la Sécurité 4 Veiligheidstraat Tel. : 02 412 65 32 – Fax : 02 412 65 99 e-mail : secret.koekelberg@zpz5340.be Permanence juridique / OCMW Rue Herkoliers 35 Herkoliersstraat Tel. : 02 412 14 54 CPAS / OCMW Rue Fr. Delcoigne 39 Fr. Delcoignestraat Tel. : 02 412 16 31 Ecoles communales / Gemeentescholen Ecole O. Bossaert Rue E. Sergijsels 15 Tel. : 02 414 00 86 Ecole A. Swartenbroeks Rue des Tisserands 24 Tel. : 02 412 91 30 Gemeentelijke Basisschool ‘de kadeekes’ Herkoliersstraat 68 Tel. : 02 414 08 66

Consultation ONE Rue du Relais Sacré – Tél. : 02 411 85 11 Permanence : Le jeudi et vendredi de 10h à 12h Enfants de 0 à 3 ans : Le 3ème lundi du mois et le mardi de 14h à 15h45 – les 1er, 3ème et 5ème mardi du mois de 9h30 à 12h – le jeudi de 13h15 à 15h30 Enfants de 3 à 6 ans : 2e et 4e vendredi du mois de 14h30 à 15h30 Consultatie Kind & Gezin Brussel Noord Vrijdommenstraat 13 – 1083 Brussel Kerkstraat 45 – 1082 Brussel Ninoofsestwg 124 – 1080 Brussel Contact : 078 150 100 Centre sportif Victoria / Sportcentrum Victoria Rue L. Autrique 4 L. Autriquestraat Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 23h Le samedi de 10h à 22h – le dimanche de 9h à 22h Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 23u Op zaterdag van 10u tot 22u – zondag van 9u tot 22u Tel. : 02 414 70 99 e-mail : sports@koekelberg.irisnet.be Bibliothèque communale (F) Rue des Tisserands 26-28 Tel. : 02 414 02 36 e-mail : biblio.1081@koekelberg.irisnet.be Horaires d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Section Jeunesse 14h – 18h30 9h – 12h 9h – 12h et 14h – 18h30 9h – 12h Fermé 9h – 13h

Section Adultes 14h – 18h30 14h – 18h30 14h – 18h30 14h – 18h30 Fermé 9h – 13h

Crèche communale / Gemeentelijk kinderdagverblijf Bonhommet Rue Schmitz 13 Schmitzstraat Tel. : 02 414 27 26

Gemeentebibliotheek (N) – Filiaal HOB Pantheonlaan 12-13 Info : 02 411 08 65 – bibliotheek@koekelberg.irisnet.be

Kids Motel Rue Herkoliers 35 Herkoliersstraat Tel. : 02 410 36 74 e-mail : kidsmotel@koekelberg.irisnet.be

Maandag Woensdag Donderdag

Openingsuren : 17u30 – 19u30 14u – 17u 17u30 – 19u30


RENSEIGNEMENTS UTILES / NUTTIGE INLICHTINGEN Ateliers artistiques Rue Herkoliers 35 – Bd Léopold II 250 Tel. : 02 600 15 70 Espace Cadol / Zaal “Espace Cadol” Rue Fr. Delcoigne 25 Fr. Delcoignestraat Tel. : 02 412 14 09 Maison Stepman / Stepmanhuis Bd Léopold II 250 Leopold II-laan Tel. : 02 414 24 26 Le «114» / Den “114” Rue de l’Eglise-Ste-Anne 114 Sint-Annakerkstraat ALE / PWA Tel. : 02 412 90 23 – Fax : 02 412 90 22 e-mail : avaleregille@koekelberg.irisnet.be

20

Périodique d’information / Informatieblad

Asbl «Aide aux Familles et Personnes âgées de Koekelberg» / Vzw “Hulp aan Gezinnen en Bejaarden van Koekelberg” Rue Fr. Delcoigne 23 Fr. Delcoignestraat Tel. : 02 412 16 73 e-mail : aidfam.koekelberg@chello.be Service de Prévention / Dienst Preventie Rue de l’Eglise-Ste-Anne 118 Sint-Annakerkstraat Tel. : 02 414 23 03 Fax : 02 414 50 34 e-mail : info.cpk@koekelberg.irisnet.be Foyer koekelbergeois / Koekelbergse Haard Rue Schmitz 7 Schmitzstraat Tel. : 02 414 12 82 e-mail : f.koekelbergeois@sisp.irisnet.be

Service Emploi asbl / Dienst Tewerkstelling vzw Tel. : 02 412 90 20 – Fax : 02 412 90 22 e-mail : 114.koekelberg@koekelberg.irisnet.be

URGENCES / SPOED Pompiers – Ambulances / Brandweer & Ambulance : 100 – 112 Police / Politie : 101 – 112 Croix-Rouge / Rode Kruis : 105 Télé-Accueil : 107

Vivaqua : 02 739 52 11 (24hu/24)

Centre anti-poison / Antigifcentrum : 070 245 245

Pharmacies de garde / Wachtdienst apothekers : 0900 10 500 – www.pharmacie.be – www.apotheek.be

Centre des brûlés / Brandwondencentrum : 02 268 62 00

Médecins de garde / Wachtdienst geneesheren : 02 479 18 18 ou/of “Médinuit” 02 427 97 27

Service communal «SOS Propreté» / Gemeentelijke dienst “SOS Netheid” : 0800 929 09 Bruxelles-Propreté / Net Brussel : 0800 981 81 Centre de Prévention du Suicide : 02 640 65 65 – 02 640 51 56 Centrum ter Preventie van Zelfmoord : 02 649 95 55 IBDE / BIWD : 02 518 81 11

Phone Center Sibelga : 02 549 41 00 Tous les jours de 8h à 16h30 / Elke dag van 8u tot 16u30 Numéros spécifiques pour les interventions techniques d’urgence / Specifieke nummers voor dringende technische interventies : Odeur de gaz / Gasreuk : 02 274 40 44 Pannes : 02 274 40 66 / Pannes : 02 274 40 77


Créez une ambiance féerique au moyen de décorations lumineuses sur vos façades, balcons, fenêtres, jardins ou terrasses, visibles depuis la voirie. Un jury se déplacera dans les rues de Koekelberg pour choisir les lauréats. Schep een feeërieke sfeer door uw gevels, vensters, balkons, terrassen of voortuinen, die vanop de straat zichtbaar zijn, te verlichten. Een jury zal de gemeente doorkruisen om de laureaten uit te kiezen.

Concours d’illuminations / Wedstrijd Eindejaarsverlichting pour les habitants et les commerçants / voor de inwoners en de handelaars

10 /12/ 2009 - 15 /01/ 2010 Info : Marianne Brunin 02 600 15 82 - E-mail : mbrunin@koekelberg.irisnet.be 2e Prix-Prijs € 150,-

1er Prix-Prijs € 200,-

3e Prix-Prijs € 100,-

Evénement à Koekelberg - 11e édition - Mars 2010 Evenement te Koekelberg - 11e editie - Maart 2010 Après 10 éditions d’un festival où se sont révélés nombre d’artistes de cirque d’ici et d’ailleurs, Koekelberg accueille dans sa nouvelle formule le festival «Pistes de Lancement» organisé par l’Espace catastrophe. Le Parc Victoria et le Centre sportif Victoria constitueront le centre névralgique de cet événement exceptionnel. En tout, huit soirées donneront l’occasion de découvrir, une dizaine de projets, numéros, petites formes ou extraits de spectacles. Rendez-vous donc en mars sur l’une des pistes que proposera le festival, nouvelle formule, pour un avant-printemps aux couleurs du cirque actuel, d’ici et d’ailleurs ! Le programme complet du Festival «Pistes de Lancement», les dates, horaires et lieux des spectacles seront tout prochainement en ligne sur les sites www.koekelberg.be et www.catastrophe.be Na 10 edities van een festival waarop talrijke circusartiesten van hier en elders werden ontdekt, verwelkomt Koekelberg een nieuwe formule, namelijk het festival “Lanceringsplatform”, georganiseerd door “l’Espace catastrophe”. Het Victoriapark en het Sportcentrum Victoria zullen het zenuwcentrum vormen van dit uitzonderlijk evenement. In totaal zal men acht avonden na elkaar, een tiental projecten, nummers, een korte voorstelling of kleine stukjes uit een voorstelling, kunnen ontdekken. Afspraak dus in maart op één van de platformen van het festival “new look”, dat voor het begin van de lente zal georganiseerd worden overeenkomstig het hedendaagse circus van hier en elders. Het volledige programma van het festival “Lanceringsplatform”, de data, uren en plaatsen waar de voorstellingen zullen doorgaan, vindt u binnenkort op de sites www.koekelberg.be en www.catastrophe.be.


Editeur responsable : Jean-Louis Willems – avenue de l’Indépendance Belge 104 – 1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Jean-Louis Willems – Belgische Onafhankelijkheidslaan 104 – 1081 Koekelberg

Votre périodique à travers le temps Uw tijdschrift door de tijd heen

Koekelberg News #100  

News Magazine Commune de Koekelberg Gemeente

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you