Page 19

KoekelbergNews 90

6/7/07

12:27 PM

Page 17

Votre page Environnement Uw pagina Leefmilieu Soirée d’information : LES ENERGIES RENOUVELABLES

Informatieavond: DE HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Que sont les énergies renouvelables ? Sont-elles envisageables à Bruxelles ? Quelles économies ces systèmes permettent-ils de réaliser ? Quelles sont les aides financières ?… Cette soirée d’information, organisée avec l’APERe (l’Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) vous montrera que les énergies renouvelables sont tout à fait applicables à Bruxelles et accessibles aux particuliers.

U wilt weten wat hernieuwbare energiebronnen zijn? Wat de mogelijkheden in Brussel zijn? Welke besparingen er mogelijk zijn? U wilt alles weten over financiële ondersteuning ?… Met deze informatieavond, georganiseerd in samenwerking met APERe, (de vereniging voor de promotie van hernieuwbare energiebronnen) willen wij aantonen dat hernieuwbare energiebronnen in Brussel probleemloos kunnen worden aangewend en toegankelijk zijn voor particulieren.

Quand ? le 18 juin 2007 à 19H30 Où ? Maison communale de Koekelberg – Place Henri Vanhuffel, 6

WANNEER: 18 juni 2007 om 19U30 WAAR: Gemeentehuis van Koekelberg Vanhuffelplein 6

Henri

INFO: Tel. 02/412.14.69 e-mail : vdurninghouck@koekelberg.irisnet.be

Concours “KOEKELBERG EN FLEURS” Le service de l’Environnement vous propose cette année encore de participer au concours «KOEKELBERG EN FLEURS». Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune qui souhaitent fleurir leur immeuble. La seule condition est que ces décorations soient visibles depuis la voie publique. Alors, n’hésitez plus et fleurissez vos façade, fenêtres, balcons, terrasses, pieds d’arbres, etc. Le jury sillonnera les rues de la commune à deux reprises (fin juin et fin août) pour désigner les lauréats du concours. Voici les prix à la clé : - 1er prix : € 200 - 2e prix : € 125 - 3e prix : € 75 - prix spécial pour l’aménagement le plus original : € 250 Faites-vous plaisir et fleurissez votre maison … vous ferez peut-être partie des heureux gagnants !

Wedstrijd “KOEKELBERG IN DE BLOEMEN” De dienst Leefmilieu organiseert dit jaar opnieuw de wedstrijd “KOEKELBERG IN DE BLOEMEN”. Deze wedstrijd staat open voor elke bewoner die een bloemenversiering wenst aan te brengen aan een gebouw gelegen in de gemeente, gevels, vensters, balkons, terrassen, perken, boomvoetstukken, zichtbaar vanaf de openbare weg. Tweemaal (eind juni en eind augustus) zal de jury de straten in de gemeente doorkruisen om de laureaten van de wedstrijd aan te duiden. De prijzen : - 1ste prijs : € 200 - 2de prijs : € 125 - 3de prijs : € 75 - prijs voor de origineelste bloemenversiering : € 250 Neem deel aan deze wedstrijd... en misschien bent U bij de gelukkige winnaars. 17

Koekelberg News #090  

News Magazine Commune de Koekelberg Gemeente

Koekelberg News #090  

News Magazine Commune de Koekelberg Gemeente

Advertisement