Page 1

KBS Beboernyt Nummer 31. November 2012

Dans og god musik! Boligselskabet holdt sensommerfest med dans og DJ d. 24. august. De store grill var tændt, og der blev hygget på terrassen og græsset foran Kulturhuset.

Hastrupparken ser grønt! Aktivitetsdag ved nyttebedene med mad over bål.

Beboerblad nr 31.indd 1

Tornegården fejrede 20 års jubilæum med hoppeborg, gøgl og fællesspisning.

11/27/2012 10:48:20 AM


Indhold i dette nummer Velkommen 2 Nyt fra boligselskabet 3 Nyt fra afdelingerne 6 Nyt fra KBK og 14 Kulturhuset

Velkommen Køge Boligselskab Langelandsvej 32 4600 Køge TLF: 5663 7500 FAX: 5663 7007 E-mail: kbs@kbs.dk Se vores hjemmeside: www.kbs.dk KBS NYT Redaktionsgruppen: Anne Sørensen Lotte Frejo Varder (ansvarshavende red.) Tlf: 5664 3509 E-mail: lfv@kbs.dk Korrektur: Jeanette Byskov Pedersen

Så er det blevet tid til det sidste nummer af beboerbladet i 2012. Decem ber står for døren, og den kolde og mørke tid har indfundet sig. Det er på denne tid af året, at mennesker hygger sig inden døre, og igen i år er der decemberhygge i Kulturhuset, hvor du kan hygge dig med din nabo. Hold øje med information om arrangementet i din postkasse, på boligselskabets hjemmeside eller på Kulturhuset på Facebook. Du kan i denne udgave se billeder fra sensommerfesten i Kulturhuset og læse sidste nyt fra afdelingerne i Køge Boligselskab. Du kan se billeder fra Tornegården, der har fejret 20 års jubilæum. Du kan høre sidste nyt fra Billardklubben, Krea klubben og Loppen. Du kan se billeder fra Hastrupparkens pensionistklub, der har været på Løvfaldstur, og du kan se billeder fra tur med Klubben i Kulturhuset. Du kan inde i bladet læse om den afholdte beboerworkshop i Hastrupparken, hvor beboerne gav deres input til den kommende helhedsplan for afdelingen, og du kan læse mere om Kulturhuset, der efterlyser flere frivillige til cafeen. I forhold til kommende aktiviteter i det nye år vil vi på redaktionen opfordre alle læserne til at holde sig opdateret på boligselskabets hjemmeside og Kulturhuset i Køge Boligselskab. Hæld noget varmt i koppen og sæt dig godt til rette med beboerbladet. Rigtig god læselyst!

2 Beboerblad nr 31.indd 2

11/27/2012 10:48:20 AM


BEBOERPORTRÆT Et kig ind bag døren i Køge Boligselskab

Nyt fra boligselskabet

Under overskriften ”Beboerportræt” kan du her i KBS Beboer Nyt læse små miniportrætter af beboere fra forskellige afdelinger i Køge Boligselskab. De små portrætter skal bidrage til at give et indblik i hvilke mennesker, der bor bag dørene i boligselskabet. Hvis du vil anbefale en kandidat til beboerportrættet, så send en mail til redaktionen: lfv@kbs.dk

Velkommen til Jesper, der er ny driftsleder i Køge Boligselskab. Jesper er oprindelig udlært elektriker og har efterfølgende læst til bygningskonstruktør i Haslev. Jesper har været ansat i nogle år som projektleder i et byggefirma og som bygningskonstruktør i en ejendomsadministration i Næstved Kommune. Han har de sidste knap to år været selvstændig og arbejdet med teknisk rådgivning. Jesper startede i Køge Boligselskab den 1. november, og han har fået et meget positivt indtryk af både kollegaer og beboere. Til daglig bor Jesper i Næstved sammen med sin kæreste.

Kulturhuset på Facebook Husk at boligselskabets Kulturhus er kommet på Facebook! Det er her, du holder dig orienteret om aktiviteter og arrangementer. Hvornår er der line-dance i det nye år? Er der særlige arrangementer på tapetet i de kolde vintermåneder? Se det på “Kulturhuset i Køge Boligselskab” - her finder du info om langt de fleste af de aktiviteter, der foregår i Køge Boligselskab.

3 Beboerblad nr 31.indd 3

11/27/2012 10:48:25 AM


BEBOERPORTRÆT Müjgan fra Hastrupparken

Tilfredshedsundersøgelse Vi sætter fokus på indflytternes oplevelse af Køge Boligselskab! Hvad synes de om vores service? Og deres nye bolig og nærområde?

Müjgan bor i Hastrupparken, hvor hun har boet de sidste 25 år. ”Jeg er meget glad for at bo her og også meget glad for naboerne”, siger Müjgan. Hun bor sammen med sin mand, Abdullah, og de har tre voksne børn. To af børnene er stadig hjemmeboende, men datteren har netop fået en lejlighed nedenunder i samme opgang. Müjgan kom til Danmark i 1974 sammen med sin mor og syv søskende. Hendes far var allerede i Danmark, hvor han arbejdede. Familien har kurdiske rødder og boede i Ankara i Tyrkiet før de kom til Danmark.

Alle nyindflyttede, der sender spørgeskemaet retur, deltager i lodtrækningen om lidt forkælelse. Denne gang var det Sussi, nyindflyttet i Ravnsborg Huse, som blev den heldige vinder af et gavekort på wellness-forkælelse. Redaktionen ønsker tillykke!

Müjgan har indtil hun fik sliddegigt arbejdet forskellige steder, bl.a. på en fiskefabrik, hos Fritz Hansen møbler og med rengøring på Roskilde sygehus. Det er et halvt år siden, hun stoppede med at arbejde på grund af smerter fra sliddegigten. ”Jeg savner mit arbejde. Det er meget kedeligt at sidde herhjemme”, griner Müjgan. Müjgan træner i et fitness center i Køge to gange om ugen, men hun overvejer at flytte sin træning til Kulturhuset i Køge Boligselskab. Müjgan er også meget glad for at sy, og da hun hører at der er en håndarbejdsklub i Kulturhuset, bliver hun meget begejstret. Sammen med hendes mand og deres voksne datter har hun tilmeldt sig projektet med nyttebede i Hastrupparken. Hendes sliddegigt gør desværre, at det er svært for hende at være ude i længere tid af gangen, men hun synes, det er et rigtig godt projekt. 4 Beboerblad nr 31.indd 4

11/27/2012 10:48:27 AM


Affaldsambitioner! Kan vi blive dygtigere til at sortere vores affald? Det ser allerede godt ud med affaldssorteringen i de forskellige afdelinger, men kan vi i fællesskab blive endnu dygtigere – og derved sænke udgifterne til fælles glæde? Årlige mængder af affald i Køge Boligselskab Gråt affald: 900 tons årligt forbrænding Papir: 160 tons årligt genbrug Pap: 28 tons årligt genbrug Glas: 50 tons årligt genbrug Elektronik: 10 tons årligt genbrug Grønt affald: 50 m3 årligt genbrug Det er forbrændingen, der koster mange penge – og det er den, der er mest af. Hvis vi sorterer bedre, kan vi mindske udgifterne.

5 Beboerblad nr 31.indd 5

11/27/2012 10:48:28 AM


BEBOERPORTRÆT Eva fra Solbakken I

Eva er lige flyttet ind i Solbakken I. Hun havde forinden boet tre år i en af boligselskabets andre afdelinger Hastrup Huse, men hun har i mange år godt kunne tænke sig at bo i Solbakken, så da muligheden bød sig, greb hun den. Eva har en søn, der også bor i Køge, og tre børnebørn hvoraf to af dem også bor i Køge. ”Det er dejligt, at de er tæt på”, smiler Eva. Eva er gået på pension, men har tidligere haft en kiosk i Brogade i Køge sammen med sin mand. De havde forretningen i 21 år. ”Det var simpelthen så hyggeligt, når folk lige kom ind og sludrede”, siger Eva. For halvandet års tid siden fik Evas søster hende lokket med ned i Køge Miniby, hvor frivillige hver dag sidder og udbygger Minibyen. Eva er der i perioder hver dag, men mest om formiddagen. ”Vi sidder og murer”, griner Eva og fortæller om, hvordan de små huse bliver bygget af mursten, som også er hjemmelavede. De har en lille maskine, som bliver betjent af fire frivillige, hvor murstenene bliver lavet. ”Der er cirka 367 huse nu”, forklarer Eva og fortæller endvidere, at det tog 8 år at bygge Køge Kirke i miniature form. ”Det er sjovt at være med til”, smiler Eva. Udover Køge Miniby har hun en syklub med nogle gamle veninder og deltager i forskellige kulturelle arrangementer via FOF. Hun har også godt set, at der er en håndarbejdsklub i Kulturhuset i Køge Boligselskab. Hun synes det virker som om, at der er mange gode tiltag i boligselskabet, men hun har endnu ikke fået meldt sig til noget.

Nyt fra afdelingerne Dette er stedet, hvor du kan læse sidste nyt fra afdelingerne. Du kan høre om nye sociale projekter eller lidt om de opgaver, som ejendomsfunktionærerne har travlt med rundt om i boligselskabets afdelinger. De grønne mænd løser et utal af forskellige sager og deltager i en lang række forskellige projekter, lige fra etableringen af nye legepladser, hegn, vaskerier og carporte til kriminalpræventive aktiviteter og sociale foranstaltninger. Måske får du en idé til noget, som I også kunne arbejde med i din afdeling? Fx en fastelavnsfest, bedre affaldssortering eller noget helt tredje.

Banko i Tornegården Så har afdelingsbestyrelsen skudt en gammel tradition i gang! Vi har genoptaget banko i afdelingen. Der er banko hver måned i vinterperioden, og det foregår i Lagunen. Det koster 50 kr. for tre plader. Julebanko er torsdag den 6. december, og der er mulighed for at vinde and og flæskesteg. Hvis du ønsker at deltage, skal du skynde dig at tilmelde dig. Tilmelding foregår i Tornegården nr. 22. På vegne af afdelingsbestyrelsen, Pia Sølyst

6 Beboerblad nr 31.indd 6

11/27/2012 10:48:29 AM


Loppemarked i Solbakken 2 Søndag den 2. september fra kl. 12-16 var der et lille loppemarked i Solbakken II. Vi var nogle beboere, der havde taget initiativ til det, og det blev annonceret i alle opgange i Solbakken I og II og i Onsdagsavisen. Selvom det var lille, blev det en stor succes. Der var mange besøgende og alle solgte godt. Tilfredse kunder fik nogle gode ting med hjem til superpriser. Det til trods for, at det var ugen efter det store loppemarked på Køge Torv.

Vi har besluttet os for at gentage succesen til næste år, og da vi starter i god tid næste gang, regner vi med, at vi kan få stablet et stort loppemarked på benene. Solbakken I og II slår sig sammen, så vi kan få rigtig mange boder. Datoen er allerede fastsat til lørdag den 25. maj 2013, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Vi kommer med mere praktisk information om dagen i næste nummer af beboerbladet, så husk at holde øje! På vegne af arrangørerne, med venlig hilsen Lene Nielsen

7 Beboerblad nr 31.indd 7

11/27/2012 10:48:29 AM


BEBOERPORTRÆT Kenneth fra Tornegården

Kenneth bor i Tornegården, hvor han har boet siden august 2007. Kenneth er født og opvokset i Køge, og han er rigtig glad for at bo i Tornegården og for naturen, som han bruger meget til at gå ture i sammen med sin kæreste og hunden Arthur. Kæresten bor i en af boligselskabets andre afdelinger, og de går mange ture sammen med deres hunde. Hun boede oprindelig på Amager, men kom i 2009 til Køge, så de ikke boede så langt fra hinanden. Kenneth har også sin mor i Køge, så de ser en del til hinanden, og så har han en bror i København. Kenneth gik i 2003 på førtidspension blandt andet på grund af, at han led af en øresygdom og en lettere form for ADHD. Men selv om han er på førtidspension, er han meget aktiv i foreninger, der berører hans liv, bl.a. Høreforeningen og ADHD foreningen. Han er også medlem af Køge Kirkes menighedsråd.

Loppen lever i bedste velgående I genbrugscentralen Loppen i Hastrupparken er der mellem 30 og 40 besøgende hver søndag, men vi ønsker, at der vil blive endnu flere, der er opmærksomme på vores eksistens. For eksempel ser vi af og til, at beboerne sætter gode ting ned foran affaldscontainerne, som vi måske kan bruge i Loppen. Der er virkelig rift om tingene, så kom ned til os på adressen Langelandsvej 64 (ved kælderskakten), hvis du har nogle ting, du vil skille dig af med, men som andre kan få gavn af. Vi har åbent hver søndag mellem kl. 11-13. Der er Julestue den 2. december, som er den første søndag i advent, og vi holder juleafslutning den16. december med gløgg og æbleskiver, så kom og vær med i vores hyggelige julestue. Med venlig hilsen LOPPEN PS.Vi kan godt bruge flere frivillige, så kig forbi i åbningstiden, hvis du har lyst til at være frivillig.

Kenneth er glad for mange af de arrangementer, som bliver afholdt i Køge Boligselskab. Han har både deltaget i den årlige juletræsfest og decemberhygge i Kulturhuset. Han har flere år deltaget i pensionistturen til Tyskland. ”Det har været rigtig godt. Man lærer andre beboere at kende, og med Tysklandsturen kommer man også et smut til udlandet og ser noget andet”, smiler Kenneth. Han har også tænkt sig, at han vil deltage i det kommende banko spil, som bliver afholdt i Tornegården. 8 Beboerblad nr 31.indd 8

11/27/2012 10:48:32 AM


n dag, der er

tter m vi ift anhar m

Hygge for børn og voksne i Solbakken II Sidst i august tog nogle beboere i Solbakken initiativ til en hyggedag med de børn fra Solbakken, som havde lyst til at være med. Invitationen lød på hygge med petanque og efterfølgende pølser og brød på grillen. Initiativtagerne var Jørgen og Faye, og der var også en fra fra afdelingen, der deltog. Der var en stor guldmedalje til vinderen af petanque turneringen. Weekenden efter var der efterspørgsel blandt børnene efter petanque kamp igen, så Jørgen, der er beboer i afdelingen, arrangerede endnu en turnering til stor glæde for børnene.

n føring

e.

orbi ivil-

9 Beboerblad nr 31.indd 9

11/27/2012 10:48:33 AM


BEBOERPORTRÆT Lis fra Ravnsborg Huse

Lis er glad for sin lejlighed i Ravnsborg Huse, hvor hun flyttede ind som en af de første i september sidste år. Som tidligere - og mangeårig - beboer i Solbakken II er hun glad for at være vendt tilbage til et område, som hun kender godt. Lis fortæller med stor begejstring om sit nye hjem, som hun deler med hunden, Børste, og understreger, at hun har flyttet for sidste gang. Lis sætter særligt pris på sin altan, hvor hun gerne nyder sin morgenkaffe, og derudover er hun glad for de grønne områder, som ligger tæt ved. Også naboerne nævnes som en stor glæde. “De holder lidt øje med mig, og vi hjælper hinanden med at tømme postkassen i ferietid”, forklarer Lis. Nye oplevelser ligger Lis’ hjerte meget nær - der skal ske noget! Da hun forlod arbejdsmarkedet i ‘96 greb hun muligheden for at se noget af verden, og Lis har således besøgt blandt andet Kina, Brasilien og Mellemamerika. Hun holder fortsat af at komme afsted og se noget nyt sammen med gode venner og andre, og lige nu ser hun frem til at deltage i boligselskabets Tysklandstur i starten af december.

20 års jubilæum i Tornegården. Lørdag d. 25 august var der 120 personer der deltog i festlighederne, da Tornegården kunne fejre 20 års jubilæum. Tilslutningen var fordelt på 60 lejemål. Aldersgruppen lå fra 1 år og op til 80 år og store som små syntes, at det var en god dag. Dagen startede kl. 13 med underholdning for børn. Der var tryllekunstner, ballonmand, ansigtsmaling, hoppeborg, godteposer, slusch ice og popcorn til alle børnene. Hoppeborgen blev straks taget i brug, og børnene hyggede sig. Der var også rig mulighed for underholdning på rodeotyren til dem, der ville udfordre sig selv. Kl. 18 var der spisning for alle, der havde tilmeldt sig. Menuen bestod af helstegt pattegris og helstegt oksefilet med masser af blandet tilbehør. Diskobilen sørgede for, at der var musik hele aftenen. Der var en rigtig god stemning, og der var flere, der tog en svingom. Kl. 24 var der stort flot fyrværkeri som afslutning på en dejlig dag og aften. Bestyrelsen vil gerne sige mange tak for den store tilslutning til alle, der deltog. En kæmpe tak til de ansatte som sørgede for at teltet blev sat op og til de frivillige, der gav en hånd med - uden jer var dagen ikke blevet det samme. På bestyrelsens vegne,

10 Beboerblad nr 31.indd 10

Pia Sølyst

11/27/2012 10:48:33 AM


Formanden byder alle de fremmødte velkommen til Tornegårdens jubilæumsfest.

Formanden byder velkommen!

Flotte piger på hoppeborgen og en modig ung herre på rodeotyren!

Ballonmanden fremkaldte et smil på alles læber!

Selv de siddende kom også en tur på dansegulvet!

Der var også en fødselar til stede, som fik en fødselsdagssang.

Beboerblad nr 31.indd 11

11 11/27/2012 10:48:45 AM


Mandag HBK Cheerleaders 18.00-21.00 Stavgang 18.00 Fra Kulturhuset Internetcafé 17.00-19.00 Sal I

Aktiviteter for børn og unge Aktiviterter for voksne Aktiviteter for alle

Beboerblad nr 31.indd 12

Tirsdag

Aktivitetsoversigt - K

Billardklubben 12.00-16.00 Sal I Pensionistklub Gymnastik 11.00-12.00 Sal II Pensionistklubben 14.00-16.30 Sal II Zumba 18.00-19.00 Sal II Idrætscontainer 17.00-19.00

Onsdag

Torsda

Håndarbejdsklub 10.00-14.00 Sal I

Streetdance 18.00-19.3 Sal II

Billard ben 18.00-2 Sal

Spil - Opperne 14.00-17.00 Sal II

Lektiecafe 16.30-18.00 Cafeen

Streeways rap 18.00-19.30 Sal I 11/27/2012 10:48:45 AM


gt - Kulturhuset

Torsdag

Streetdance 18.00-19.30 Sal II

Fredag

Indendørs fodbold (Hastrupskolen) 18.00-19.30

Lørdag

Søndag

Bålhygge 17.00-19.00 ved idrætscontaineren

Miljøgruppen 13.00-15.00 start v. Kulturhuset

Billardklubben 18.00-22.00 Sal I

Klubben 16.00-19.00 Sal I

Du kan læse mere om aktiviteterne på www.kbs.dk

Her på siderne kan du orientere dig om de faste aktiviteter i boligselskabets afdelinger. Har du informaFå nyt om aktiviteterne! tion om en aktivitet, som endnu ikke er på oversigten, er du velkommen at henvende dig til den Gå påtilfacebook og ”like” boligsociale koordinator Lotte Frejo Varder på tlf. 5663 7500. ”Kulturhuset i Køge Boligselskab”

Beboerblad nr 31.indd 13

11/27/2012 10:48:45 AM


Nyt fra Kulturhuset Kulturhuset holder åbent, mens det er koldt og mørkt udenfor! Kig ind og få en kop varmt at drikke og et hvil. Lige nu søger huset nye frivillige - er det noget for dig, så læs mere på næste side. Fra 1. december får Kulturhuset nye “beboere”. Lotte Varder og Anne Sørensen - hhv. boligsocial koordinator og kommunikationsmedarbejder i boligselskabet rykker deres skriveborde ind i et af husets lokaler. Lotte og Anne ser frem til at have deres daglige gang i Kulturhuset. Du er altid velkommen i Kulturhuset om du vil slappe af, motionstræne, tage et slag skak eller blive set med de kendte i caféen - Kulturhuset har rammerne til det hele! Daglig leder af Kulturhuset, Annette ah@kbs.dk tlf: 56 65 16 77

Åbningstider og priser på motion og sauna i Kulturhuset Åbningstider i Kulturhuset: Mandag kl. 8.00 - 18.00 Tirsdag kl. 8.00 - 12.00, 16.00-18.00 Onsdag kl. 8.00 - 18.00 Torsdag kl. 8.00 - 18.00 Fredag kl. 8.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 13.00 Søndag kl. 10.00 – 13.00 Priser: Motion 1 måned: kr. 150,Motion 3 måneder: kr. 400,Motion 1 gang: kr. 30,Motion Årskort: kr. 1000,Motion 1 måned imellem kl. 8-12: kr. 75,Motion 1 måned imellem kl. 12-16: kr. 100

Boligsocial koordinator, Lotte lfv@kbs.dk tlf: 56 64 35 09

Kommunikationsmedarbejder, Anne as@kbs.dk tlf: 56 64 35 14

Kig forbi Kulturhuset eller ring på 5665 1677

14 Beboerblad nr 31.indd 14

11/27/2012 10:48:45 AM


Frivillige søges til Kulturhuset! Har du lyst til at byde gæster velkommen i Kulturhusets café? Og trives du i samarbejde med andre frivillige? Så hører vi meget gerne fra dig, da vi lige nu søger nye frivillige til holdet. Kulturhusets café holdes åbent af et engageret frivillig-team, som du kan møde i Kulturhuset hver eftermiddag fra kl. 16.00 og i weekenderne. Holdet spænder bredt i alder, og du er velkommen uanset alder eller tidligere erfaring med frivilligt arbejde. Vi har flere garvede frivillige, som står klar til at sætte dig ind i opgaverne. Som frivillig får du adgang til gratis træning i Kulturhusets motionsområde. Herudover er der fast tradition for gode frivillig-fester, hvor boligselskabet byder på god mad og hyggeligt samvær. Har vi fanget din interesse? Så henvend dig i Kulturhuset eller ring til Lotte eller Anne. Lotte: 61 63 79 77 / Anne: 61 77 42 24

Vægtstophopholdet i Kulturhuset Vægtstopholdet i Kulturhuset er nu nået til sin afslutning. Holdet har henover året mødtes 10 gange. De har været 12 deltagere fra Køge Boligselskab, der har deltaget på holdet, og det er Sidsel Hartkopp, der har været instruktør på holdet. Hun er sundhedsplejerske med efteruddannelse i Kost og Motion. Da holdet startede op fik vi på redaktionen i KBS Beboernyt lov til at interviewe en af deltagerne. Interviewet blev bragt i nr. 28 af Beboernyt. Vi aftalte dengang med Karen, at vi skulle mødes igen i november 2012 for at følge op på om hun nåede de mål hun havde sat sig. ”Jeg har ikke tabt mig de 10 kilo, som jeg havde sat mig som mål”, siger Karen med et smil og med antydningen af lidt dårlig samvittighed i stemmen. Men hun skynder sig at tilføje, at hun har fået rigtig meget ud af at gå på holdet. ”Jeg har ikke taget på og jeg har tabt mig cirka tre kilo. Jeg tænker meget mere over hvad jeg køber af mad og hvad jeg spiser. Jeg spiser for eksempel næsten aldrig mere kager, og jeg er begyndt at spise frokost, hvilket jeg også tit sprang over tidligere”, fortæller Karen. Karen holdte op med at ryge for fire år siden, og det var derefter at hun begyndte at tage på, da cigaretterne blev erstattet med f.eks. wienerbrød fra bageren. Men kagerne er nu lagt på hylden, og Karen vil stadig gerne tabe sig 5-6 kilo og vil gerne deltage, hvis der kommer et nyt hold. Det kan også være det nuværende hold kan fortsætte med at mødes og støtte hinanden i at tage de rigtige valg, men det er endnu ikke afgjort. ”Det har været et rigtig godt hold”, siger Sidsel Hartkopp. Hun ved ikke hvad der bliver af muligheder i Køge Kommune for at deltage på vægtstophold i 2013, men vi på redaktionen skal nok informerer beboere i Køge Boligselskab om nye tiltag. Hold øje i beboerbladet eller på boligselskabets hjemmeside www.kbs.dk. 15 Beboerblad nr 31.indd 15

11/27/2012 10:48:46 AM


Løvfaldstur i Hastrupparkens pensionistklub Den 12. september mødtes 62 medlemmer af Pensionistklubben i Hastrupparken ved Nettos parkeringsplads, hvor der kom en bus og hentede dem. Turen gik ad små veje i den smukke natur med en pause undervejs med en lille forfriskning. Målet for turen var Karetmagerens Hus ved Gavnø, hvor der blev serveret kaffe og lagkage. Efter kaffen kørte vi en tur om Gavnø Slot og derefter tilbage til boligområdet. Vi sluttede dagen af i selskabslokalet i Klemens Torp, hvor kokken ventede os med et lækkert ta’ selv bord. Humøret var højt, alle hyggede sig og snakken gik. Det var en rigtig dejlig dag. Karen Friis, formand for Hastrupparkens pensionistklub

16 Beboerblad nr 31.indd 16

11/27/2012 10:48:50 AM


En tur i vildmarken Solen skinnede fra en efterårsklar himmel, da unge og voksne mødtes foran Kulturhuset søndag den 7. oktober. Anledningen var at Klubben i Kulturhuset skulle ud i vildmarken og lege røvere og soldater. Da vi ankom til Paint Ball centeret i Ringsted blev vi udstyret med laserpistoler og pandebånd, der registrerede, når vi blev ramt. Vi blev inddelt i to hold, og hvert hold havde et startsted. Da fløjten lød, gjaldt det ellers om at liste sig ind på det andet hold og overmande dem. Alle deltagerne havde 15 liv pr. spil. Vi nåede omkring seks spil i løbet af de tre timer, vi var der. Vi sluttede dagen af med at grille pølser og brød på en bålgryde, vi havde medbragt fra idrætscontaineren ved Kulturhuset. Det var en sjov og hyggelig dag.

17 Beboerblad nr 31.indd 17

11/27/2012 10:48:54 AM


Kreative tøser i Kulturhuset Krea klubben er nu kommet godt i gang. Der er indtil videre 7 kreative kvinder, der deltager. Der er højt til loftet, og mulighederne er mange. Du kan sy, strikke, lave kort, væve eller noget helt femte. I udgangspunktet skal man selv medbringe materialer, men der er en symaskine, stofrester, sakse m.m. i lokalet. I Krea klubben kan man altid få en hjælpende hånd med håndværket. ”Vi hjælper altid hinanden, det betyder meget”, siger Bodil, der kommer fast i Krea klubben. ”Vi hygger også altid med noget. Vi skiftes til at have noget lækkert med”, smiler Åsa, der har været med til at starte det kreative værksted. Hvis det lyder som noget for dig, er du altid velkommen til at kigge forbi. Det foregår i sal 1 i Kulturhuset hver onsdag fra kl. 10-14.

18 Beboerblad nr 31.indd 18

11/27/2012 10:48:59 AM


Nye ideer til helhedsplanen Den 4. oktober mødtes en flok af Hastrupparkens beboere for i fællesskab at komme på gode ideer til den kommende helhedsplan. Hastrupparken skal fra 2013 og fire år frem indgå i en helhedsplan i samarbejde med Køge Kommune og boligområderne Søparken, Ellemarken og Karlemoseparken. Beboerworkshoppen bød på livlig debat – i sær megen debat på tværs af aldersgrupper – og der kom en masse gode ideer ud af aftenen. Blandt de mange ideer, som kom på tavlen, var blandt andet flere fællesaktiviteter og muligheder for at mødes på tværs af alder og baggrund.

Dialogen er i gang. Beboerne snakker om nye og gamle aktiviteter.

Næste skridt i processen er afholdelse af workshops, hvor kommunens forvaltninger, boligselskaberne og andre relevante aktører går i dialog om konkrete projekter. Alle ideer fra beboerworkshoppen i Hastrupparken - samt de ørige workshops i de andre boligområder - vil indgå i arbejdet.

Nogle af de mange ideer, som kom på tavlen til beboerworkshoppen.

De fremmødte lyttede interesserede til hinandens forslag, der blev præsenteret på tavlen.

Boligsocial koordinator, Lotte Frejo Varder sætter gang i snakken rundt om bordet.

19 Beboerblad nr 31.indd 19

11/27/2012 10:49:00 AM


Hej alle sammen! Her en lille fortælling om et par gode projekter, vi har startet op med success i Hastrupparken, som jeg har været så heldig at være involveret i. Først har vi jo startet en billardklub , som ligger i Kulturhuset og har medlemmer fra flere af boligselskabets afdelinger. Vi har allerede 20 medlemmer, som alle er aktive. De spiller på åbningsdagene, men er også hele tiden med i debatten om, hvordan vi kan styrke vores lille klub. Den 23. november deltager 18 medlemmer af klubben i vores klubmesterskab med tilhørende spisning. Det hele foregår i Kulturhusets sal I, og der er åbent for alle, der bor i Køge boligselskab. Nyttehaverne i Hastrupparken - endnu et fantastisk projekt I foråret 2012 fik Hastrupparken 13 kasser på hver 4 kvm. Her kunne dyrkes frugt, grønt og krydderurter. Der var stor interesse - alle kasserne var lejet ud med det samme. Det viste sig så, at disse nyttebede skulle få en svær fødsel, for der skete det ærgerlige, at vi i disse kasser havde fået noget forkert jord. Øv øv, det gjorde at afgrøderne ikke rigtigt kunne vokse ordenligt. Det holdt nu ikke folk fra at have et super humør og møde op til det projekt, hvor vi lavede bålmad med ting fra bedene (plus lidt supplement fra supermarkedet). Du kan læse mere om arrangementet på side 22. Det vil vi bestemt gøre igen! Den 23. november blev der opstillet yderligere 13 nye bede, så der er bede til flere interesserede beboere. Slutteligt vil jeg sige, at jeg har haft et fornøjeligt 2012 i Hastrupparken og tænker, at der hele tiden er udvikling her. Med venlig hilsen Dennis Hedegaard, en glad beboer i Hastrupparken

Mad fra bål. Dennis nyder det gode måltid, der blev tilberedt på udekøkkenet ved nyttebedene.

20 20 Beboerblad nr 31.indd 20

11/27/2012 10:49:02 AM


Sensommerfest i Kulturhuset Den 24. august var der sensommerfest i Kulturhuset. Som noget nyt var der hyret en dj, der skulle fyre op for musikken, mens folk kunne nyde deres mad i parken. Ved Kulturhuset var de store grill sat op ligesom ved Sankt Hans. På grund af årstiden blev det allerede mørkt midt på aftenen og også en smule halvkøligt, men det fik folk til at rykke sammen under pavillonen på terrassen ved Kulturhuset.

21 Beboerblad nr 31.indd 21

11/27/2012 10:49:12 AM


Aktivitetsdag i smukt efterårsvejr Den 25. september var der livlig aktivitet ved nyttebedene midt i Hastrupparken. Voksne og børn omkring nyttebedsprojektet holdt aktivitetsdag, og der var mad over bål på programmet. Naturvejleder Marianne Mark havde medbragt udendørs-køkken, og alle nyttebeds-gartnerne sammenbragte i fællesskab lækre sager over bålets flammer. På menuen var dampende varm suppe med rødbede og urter og fladbrød lavet på den store vikinge-pande. Børnene rystede piskefløde i tomme syltetøjsglas og vupti, - så var der smør til brødet! Dagen blev afholdt for midler fra Agenda 21-puljen, som har ydet støtte til projektet Hastrupparken ser grønt!

22 Beboerblad nr 31.indd 22

11/27/2012 10:49:14 AM


Do you speak English? KBS på kursus I løbet af efteråret har Kulturhuset lagt lokaler til et engelskkursus for boligselskabets personale. Det stigende antal beboere med udenlandsk baggrund - og få eller ingen danskkundskaber - har givet anledning til kurset, som skal være med til at sikre et højt serviceniveau for alle vores beboere. Med kursusrækken, finansieret af en ansøgning til Uddannelsesfonden, har både administrativt personale og afdelingernes grønne mænd øvet sig på de engelske ord for alt fra “boligselskab” til “vandlås”. Kursusrækken afsluttedes i uge 46, og boligselskabets medarbejdere står således klar til at hjælpe på engelsk How may I help you?

OPSLAGS-

TAVLEN Torsd a

gssne

Et udklip af arrangementer i Boholte Kirke – se flere på www.boholtekirke.dk

g

le i Ku Hver t lturhu orsda set g er d velsm er agend e Kultur huset kanelsneg . le i Fra kl. 1 kanel 1:30 er der snegl e til ku friskbagte stykke n6 t te, kaff , og dertil k kr. an du e kø Velbe eller varm komm kakao be e! .

Mandag d. 10. december kl. 14-16 Julestue i Boholte Kirke Minikoncert ved kirkens organist. Jule historier, klavermusik og fælles julesang. Der serveres ris a la mande og kaffe med kage. Vi slutter af med Luciaoptog. Kaffe m.m. 20 kr. Mandag d. 28. januar 2013 kl. 14-16 - Korn, kul, både og badeliv Fortællinger fra Søndre Havn i Køge. Arkivleder cand.mag. Birte Broch fra Køge Arkiver ne fortæller om stedets historie og viser nogle af Bya rkivets mange dejlige billeder fra området. Kaffe m.m . 20 kr.

23 Beboerblad nr 31.indd 23

11/27/2012 10:49:15 AM


Beboerblad nr 31.indd 24

11/27/2012 10:49:15 AM

Nr 31  
Nr 31  
Advertisement