Page 1

PRAMBROEN

Foto: Poul-Erik Petersen

Lodsejerfisketur d. 30. juli 2010 Helena vandt de unges 1. præmie.

Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening

September 2010 - 40. Årgang, Nr. 3 Køge Sportsfiskerforening


Advokat

FLEMMING PIHL Kystvejen 317 4671 Strøby Ladeplads 56 57 43 00 Giver gode råd før du køber hus

Dk’s største grejbutik. Frederikssundsvej 50- 2400 København NV- Tlf.: 3888 4648. St. Torvegade 96 – 3700 Rønne- Tlf.: 5691 0370 sportdres@sportdres.dk - www.sportdres.dk

En helt ny rejsepirkestang fra kinetic.Den findes i 3 størrelser: 12-20 lbs, 20-30 lbs og 30-50 lbs

Hvidovre Sport Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre Tlf. 36 75 13 15 www.hvidovresport.dk

Ledig annonce plads


KØGE SPORTSFISKERFORENING www.sportsfiskerforening.dk/koege e-mail: koege@sportsfiskerforening.dk

Leder

Bestyrelsen Formand: Niels Thers Hovedgaden 56 O 4140 Borup

Nu er sommeren ved at blive til efterår, og hvilken sommer med masser af sol og varme, håber alle har haft en god ferie.

Næstformand: Henrik Christiansen Sveasvej 9 4600 Køge Kasserer: Torben Johansen Søsvinget 155 4600 Køge

tlf.: 2635 6286

tlf.: 4224 4505

tlf.: 5121 7445

Bestyrelsesmedlemmer: Gert Svenningsen tlf.: 5280 2514 Markleddet 11 4600 Køge Poul-Erik Petersen Bøgevej 3 4690 Haslev

tlf.: 4053 5872

Fiskeriopsynsmænd: Jan Larsen Tommy Skov Olsen Allan Vang Michael Pedersen

tlf.: tlf.: tlf.: tlf.:

Klubhusudvalg: Carsten Hansen

tlf.: 5666 3619

Vandplejeudvalget: Henrik Christiansen

tlf.: 4224 4505

5626 5627 2093 5666

6409 5008 0372 1927

Medeudvalget: Ledig Juniorleder: Preben Andersen

tlf.: 4495 6587 2162 6587

Redaktør: Poul-Erik Petersen tlf.: 4053 5872 E-mail: petersen.poulerik@gmail.com

Tryk: PE offset & reklame A/S Tømrervej 9, 6800 Varde

De 2 hold som var til regionsmesterskab har begge kvalificeret sig til DM i havfiskeri som finder den 15/8. Der har været afholdt et arrangement med en skoleklasse om fiskepleje, hvor eleverne sluttede af med at lægge sten og grus i Køge Å. Et meget vellykket arrangement, der forhåbentlig på sigt kan give flere medlemmer. Vi har afholdt lodsejerfisketur d.30/7, det gik igen rigtig godt se mere i bladet. Nu nærmer efteråret sig og dermed flere havture hvor der både kan fanges sild, torsk mm.samtidig med at man får en hyggelig formiddag. Så det er bare om at pakke grejet og komme med. Tiden til efterårskonkurrencen i Tryggevælde å samt konkurrencen mod Sorø, i Sorø, nærmer sig. Så tilmeld jer, så vi ikke igen kommer til at mangle fiskere. Jeg har modtaget én fangstrap-


port. Jeg vil meget gerne høre fra andre, så vi ved hvad der bliver fanget.

med jer, så fiskepladsen er klar til næste fisker.

Knæk og bræk. Her til sidst: Når fisketuren slut- Niels Thers ter, så husk at tage jeres affald

JUNIORSIDEN. Hej alle friske juniorer!

Det går, i korthed, ud på, at vi tager på en flerdagestur med Hvor har jeg glædet mig til at overnatning(er), så vi kan prøve skrive denne side. aften-, nat- og morgenfiskeri. Der kommer nogle ændringer i Tanken er også at få et par småmin planlægning af juniorsiderne, både til stede, så vi også kan prøda udgivelsen af vores blad er alt ve at fiske fra båd. Jeg har 2 flyfor sjælden til at kunne forsyne deringe. Dem skal vi også prøve. Vi jer med de informationer, jeg vil prøve at sætte net og garn, og måtte have til jer. naturligvis, spinne- og fluefiskeri Jeg vil tale med Web-master om fra kysten. at få nogle indlæg på vores hjem- Jeg skal godt nok også bruge nogmeside, så I løbende kan holdes le voksne til dette projekt, men opdateret med, hvad der er aktu- mon ikke vi finder dem, da det elt lige nu. skal blive en spændende oplevelse Artiklen med hornfisk kom jo no- for alle. get sent, men bedre sent end al- Jeg søger tilladelse til lejren i drig, og så kan I jo huske på den enten Holtug eller Boesdal kridttil næste år. brud, og så tager vi den derfra. Lad det være sagt med det sam- Jeg prøver at få fat i en liste me: Jeg håber at kunne lave en over juniormedlemmerne, og har ”fiskecamp” for juniorer til næ- jeg ikke fået fat i dig inden du ste sommer. læser denne side, må du gerne


kontakte mig (telf. 44956587). Når dette blad udkommer, er vi jo tæt på vores vinteraktiviteter. Hvad fiskeri angår er efteråret en dejlig tid. Når vandet bliver køligere ved kysterne, bliver fiskene mere aktive. For ørredernes vedkommende bliver de godt nok sværere at få i tale, da de har alt andet i hovedet end at æde, men der er da en del ”overspringere”, og det er dem I skal gå efter. Fladfiskene bliver federe og federe, og det er nu, de er rigtig gode, ligesom torskene også kommer tættere på kysten for at æde. Ved åen møder vi opgangsfiskene (de er farvede og fredede), men der er da også andet end ørreder i åen. Både aborrer og gedder har fået en god appetit og hugger gerne villigt og hårdt. Det er rigtig sjovt fiskeri, og aborrer smager fortrinligt. De er godt nok lidt svære at tilberede, men det er umagen værd. Husk ”Tryggen” er et af danmarks allerbedste opgangsvande for store aborrer. I søerne bliver vandet nu klarere og klarere, og det er fint for wobblerfiskeri efter gedder

ligesom aborren også bliver mere glubsk og hugger villigt på alt hvad der rører sig. Søfiskeriet er, efter min mening allerbedst i efteråret og indtil islægning. Hvad havfiskeriet angår, så er det tiden nu. Sildene er store og fede og står i stimer. Hornfiskene er på vej tilbage efter opholdet i Østersøen, og de skal jo lige forbi vore kyster, så det er med at være der. Hvor der er mange sild, er der mange torsk, og det er bare med at komme ud efter dem. Det er godt nok til bådture, men dem laver Per Henriksen også nogle af (se på hjemmesiden hvornår). Husk lige fredninger og mindstemål. Vi har da også andre aktiviteter i vinter. Jeg vil jo gerne bringe jer et program, men da jeg, i skrivende stund, ikke véd hvor mange juniorer vi har, er det lidt svært. Ud over det skulle vi gerne være i gang når dette blad udkommer. Jeg kunne godt tænke mig at høre om nogle af jeres fiskeoplevelser. Send dem til mig på mail: nordictravel@andersen.tdcadsl.dk Det kunne være sjov at få dem med


her i bladet – eller i vores ”Juniorforum”. De voksne kan have godt af at høre, at også juniorerne har det skægt med at fiske. Da fluebinding vil være en aktivitet vi tager op her i vinter, kan I godt, allerede nu, begynde at samle materialer til dette. I praksis kan alt bruges til fluebinding. Kun mangel på fantasi sætter grænser. Jeg har over 5000 mere eller mindre brugelige opskrifter på fluer, og udover det findes der en masse bindeanvisninger, også step-by-step på internettet. Tante Olgas gamle, mølkuglestinkende rævekrave er fint bindemateriale. Hvem tænker på ledningsstumper?? Kobbertrådene i ledninger er fint til belastning eller til at binde en flue, der hedder pheasantless pheasanttail. (Sikke et navn – fasanløs fasanhale). Den farvede plastic, der omslutter kobbertråden kan bruges som kropsmateriale. Mulighederne er rigtig mange. Farvede garnrester fra mors eller bedstes strikkekurv er fortrinlige bindematerialer – bare spørg om du må få hvad

der bliver til overs. Har man en hoved- eller sofapude, der er begyndt at fælde, kan fjer og dun sikkert bruges. Gem tingene i små æsker eller plasticposer, og skriv på poserne hvad der er i dem. Husk også lige, at fuglene, til stadighed, smider nogle fjer. Kig jer godt for når I går en tur – eller gå en tur i skoven eller på stranden, og kig efter nogle fjer. Kender I nogen, der går på jagt, er der, ganske givet nogle fjer at redde. Ud over det, har jeg en masse fluebindematerialer vi kan bruge, og vi binder også fluer for ikke fluefiskere (ophængere etc.) Jeg har ”opfundet” en slags flue til at sætte på en pirk. Det er, i korte træk, trekrogen på pirken, jeg binder ind med laksefarvede dun (overskud fra pattegrisen). Det er altså noget, der virker – hvis der er fisk. Når I læser dette, har jeg været på en flerdages havtur med M/S Bodil fra Thyborøn. Det glæder jeg mig meget til.


M/S Bodil er den båd, hvor de fangede en Grønlandshaj på 880 kg. De nævnte det flere gange i fjernsynet, da det er verdensrekord for fisk taget på stang. Jeg kender skipperen (Per Jensen), da jeg har været ude med ham flere gange. Han er en hyggelig fyr, og skibet er skønt. Det kunne jo være skønt, om vi kunne spare sammen til en sådan tur. Det er jeg sikker på, ville kunne more mange af jer. Sidst jeg var ude, fangede jeg i alt 160 kg fisk på Pers båd (Det var en 22 timers tur med M/S Emma-line (den ejer Per også). P.S. Når jeg har et overblik over hvor mange juniorer, vi har, laver jeg et program og sætter ind på vores hjemmeside. Nogle af møderne må blive hjemme hos mig, da vi skal prøve at røge fisk, og jeg er ikke sikker på, at vore naboer i Karlemosen synes om, at vi tænder røgovnene ude på parkeringspladsen. Jeg vil også lige lære jer, at røge fisk på en Weber-grill. Den er fortræffelig til dette. (Så kan i jo også fortælle ”de gamle” hvordan man gør!!) Men, som skrevet, har du ikke

allerede været i kontakt med mig, må du endelig ringe eller maile. Jeg har allerede hørt fra et par stykker af jer, og det var skønt. Det giver mig lyst til arbejdet. Jeg hørte fra et juniormedlem, der er en af Danmarks bedste medefiskere, og da medefiskeri ikke er min stærke side, vil jeg glæde mig til at høre mere (og lære det). Kom nu ud af busken!!!!! Knæk og bræk Preben


Regionsmesterskabet i havfiskeri 2010

Af Holger Klausen

Søndag den 9. maj blev kvalifikationsmesterskabet i havfiskeri afholdt på Øresund for de gamle amtskredse Roskilde, Frederiksborg og København. Vi var 13 hold svarende til 52 deltagere, og det er jo igen alt for lidt. Vi sejlede med Arresø og Havstrygeren fra Helsingør, og vi sejlede på et roligt Øresund. Fra Køge var vi 2 hold, som alle var velforberedte med masser af dejlige levende børsteorm, sild og en masse tackler og andet grej. Der var rimeligt med fisk, men vi var ikke for gode til at fange dem - specielt ikke mig selv. Resultatet blev: Nr. 5 Nr. 10 Nr. 13 Nr. 20 Nr. 28 Nr. 32 Nr. 39 Nr. 52

Per Henriksen Per Seitzberg Tony Andersen Jørgen Gulbrandsen Hans-Erik Sørensen Henrik Jacobsen Søren Dahl Holger Klausen

5 arter 4 arter 3 arter 3 arter 3 arter 2 arter 2 arter 0 arter

på 3,6 kg på 3,5 kg på 4,1 kg på 2,7 kg på 1,6 kg på 3,1 kg på 1,8 kg på 0 kg

136 point 115 point 101 point 87 point 76 point 71 point 58 point 0 point

Holdmæssigt blev Køges hold 2 = Per S, Tony, Henrik og Søren nr. 5 for hold og hold 1 = Per H, Jørgen, Hans-Erik og Holger blev nr. 7, hvilket betyder, at vi er kvalificeret til danmarksmesterskabet, som afholdes søndag den 15. august på Øresund. Jeg kan godt fortælle jer, at det ikke er spor sjovt at have en nuldag, så det er kun at holde modet oppe, for det kan forhåbentlig ikke blive ringere.


Danmarksmesterskabet i havfiskeri 2010 Af Holger Klausen

Danmarksmesterskabet i havfiskeri er afholdt søndag den 15. august på Øresund med Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening som arrangør. Køge Sportsfiskerforening deltog med to hold, hvor alle havde kvalificeret sig til at deltage på foreningens havture igennem et år, og senere ved et kvalifikationsmesterskab. Der var godt vejr, og alle deltagerne var godt motiverede, velforberedte med masser af tingel tangel i forskellige farver og størrelser og agn i form af friske børsteorm og hornfisk. Vi blev fordelt på de 4 deltagende både Arresø, Havstrygeren, Hanne Berit og Sonte. Der deltog 32 hold a 4 deltagere – i alt 128 personer og resultatet blev: Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

1 14 23 36 65

M. Hubert, Sorø Jørgen Gulbrandsen Tony Andersen Søren T. Dahl Per Henriksen

6 arter 4 arter 3 arter 3 arter 2 arter

3,8 kg 1,5 kg 2,1 kg 1,3 kg 0,7 kg

158 point 95 point 81 point 73 point 47 pooint


Nr. Nr. Nr. Nr.

82 86 102 105

Per Seitzberg Henrik Jacobsen Hans Erik Sørensen Holger Klausen

1 art 1 art 1 art 0

0,5 kg 0,4 kg 0,2 kg 0

25 point 24 point 22 point 0 point.

Holdmæssigt blev hold nr. 2 nr. 11 med 203 point og hold nr. 1 blev nr. 21 Jørgen fik en præmie, og han var vel den eneste, som kunne være sin indsats bekendt. Ud af de 128 deltagere var der 24 som ikke vejede noget ind, og der var 31, som kun indvejede 1 art. Det er et uhørt dårligt resultat, som vi vist ikke har oplevet før til et mesterskab. Mange hilsner Holger Klausen


Lodsejerfisketur 2010 Af Holger Klausen Foto: Poul-Erik Petersen Fredag den 30. juli afholdt vi igen Blandt de voksne var der præmie en lodsejerfisketur, hvor vi star- til Mogens Christensen, Kirsten tede kl. 15 ved Prambroen. Her og Else. fik vi en lille en og instruktion om Vi var så nogle stykker, som gik fiskeriet, som foregik på stykket ned i Solgårdsparken, hvor vi ved Prambroen. tændte en af de store grill. Poul, Der var desværre en del regnOle og Hans Erik stegte her nogle vejr, men alligevel var der 41 dejlige bøffer, nakkekoteletter fremmødte. Der var 20 deltagere fra lodsejerne, som kom fra gårdene: Farmen, Vinsebæk, Myggegården og Spanagervej nr. 1 og 3. Der var ikke så mange fisk som sidste år, Amalie med sin første fisk — Uh, den spræller jo! men de fleste fik prøvet at fange en. og pølser, så de var klar, da fiDe bedste blandt børnene blev skerne mødte op. Kiss havde så Helena, Kristian og Katharina, lavet 3 slags kartoffelsalat og som hver vandt en ny fiskestang Annie grøn salat, så der var nok fuldt monteret. til os alle. Det blev så skyllet ned


med nogle liflige dråber og en kop kaffe med en enkelt flødebolle. Det blev som sædvanlig bare en hyggelig tur, og jeg vil gerne sige

Mange hilsner KØGE SPORTSFISKERFORENING Holger Klausen

MANGE TAK TIL ALLE FRA LODSEJERNE, som mødte op, og til alle Jer der hjalp med det hele.

En stolt Kristian med sin præmie.

Mogens Christensen holder lodsejernes tale til foreningen.


En fantastisk fiskesommer Af Jørgen Gulbrandsen

Min søn Anders og jeg var på "Kap Verde" sidst i maj d.å. Hvor vi havde booket en "Biggame" båd i 5 dage. Det blæser som regel noget dernede, men vi var ude i ret hårdt vejr. Skipper sagde 22 knob. Jeg ved ikke hvad det svarer til, men det var som at hænge på en olm rodeotyr 8 timer hver dag. Der blev fanget "Blue Marlin" og mistet flere på andre både. Først på vores fjerde dag skete der noget (bortset fra vi havde prøvet "Speed Jigging" et par timer og havde fået et par mindre "Tun" op til 5-6kg.) På ca 3 timer havde vi 9 strikes og 4 Marlin på samtidig. Det var vildt og voldsomme kræfter. Vi fik 1 Blue Marlin på 150kg. Fighten varede ca 1 time. Den blev mærket og genudsat. Hvis den bliver fanget igen og indrapporteret, får jeg en mail med oplysninger.

Som sagt var jeg heldig i "Skjern Å" og fangede 1 Laks på 12 kg. Og 105cm. på flue d. 23/4-2010. Fantastisk at fange en dansk laks. På min årlige tur til Norge, Surna elv, var der bedre fiskeri end i flere år. Jeg fik 6 laks, igen på flue, på 2 uger. Største var på 8,1


kg. Sidste uge af ferien var jeg på "Bornholm". Vi fiskede 1 dag med "Sværd (Kim & Møller)". Spændende "Vragfiskeri". Mange torsk op til ca. 6 kg. Knæk og Bræk Jørgen.

DEADLINES for Prambroen 2010 og 2011

Nummer December Marts Juni September December

Deadline: nummer nummer nummer nummer nummer

4: 1: 2: 3: 4:

1. 1. 1. 1. 1.

November 2010 Februar 2011 Maj 2011 August 2011 November 2011


Korte indtryk fra en ferie i nordjylland Af Poul-Erik Petersen (tekst og foto)

I begyndelsen af august var Felix (et af vore juniormedlemmer, min bedste ven og søn) og jeg taget en uges tid til nordjylland, hvor vi havde fundet en feriebolig i Sindal. Én af grundene til at det blev netop nordjylland, var at Felix gerne ville se Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. De fleste vil sikkert huske at det var netop dette, der blev hærget af en voldsom brand i 2003 (- hvordan der så end kan gå ild i et ”akvarium”!!) og at Oceanariets største attraktion, klumpfisken Klumpe, døde i forbindelse med branden. Genopbygningen tog 18 måneder. Det var første gang vi, Felix og jeg, besøgte Oceanariet, men – wauuw – hvilken oplevelse. Oceanariet, der afspejler livet i Nordsøen, er fantastisk spændende opbygget. Både mindre akvarier med specielle temaer

og det store centrale med Nordsøens fisk, hvoraf de tre klumpfisk igen er hovedattraktionen, er flot opbyggede. Vi så fodring af sæler, som samtidig blev trænet, og fisk. Nogle af fiskene, bl.a. klumpfiskene blev ”håndfodret” af en dykker. Fodringen kunne endog følges på fire skærme. I et ”tema”akvarium så vi hajæg, hvor man tydeligt kunne se fostrene bevæge sig i æggene.

Hajæg med fostre


I et lystfiskerspil, hvor vi havde en rigtig stang med hjul, der sitrede, når der var ”bid” prøvede vi begge at fange såvel gummistøvler, bildæk og såmænd også fisk. Felix har nu ”famile-rekorden” med en helleflynder på 74 kg. I et af de mindre akvarier havde vi en sjov oplevelse. Klumpfisken Anton Vi havde et stykke tid holdt øje med en blæksprutte, Hirtshals, så husk at sætte en der ledte efter føde. Jeg havde dag af til et besøg i Oceanariet. set den havde fanget en fisk, der for mig lignede en tobis, og Vores ferievært havde under under jagten udstødte den fle- en snak omtalt et gammelt elre gange blæk. Pludselig var den værk i Bindslev, det var en af dog væk. Vi havde set den hav- områdets attraktioner. På afde opholdt sig i nærheden af et rejsedagen valgte vi derfor at monster af en fladfisk, som ef- køre forbi og se værket. Det ter at have ligget på det samme viste sig at det ligger tæt på sted et stykke tid, nu pludselig Uggerby Å, hvor der er etableret en fisketrappe. Det var førhavde flyttet sig. Men – hver gang fladfisken åbnede mund ste gang, vi så sådan én. Desværre hørte jeg umiddelbart eller gæller, kom der blæk ud. Vores konklusion var således, at efter, at Uggerby Å på grund af gylleudslip er fiskedød på en den netop havde fået frokost. 30 km lang strækning. ForhåVi tilbragte 6½ time i Oceanabentlig bliver vandet snart af riet, så var vi til gengæld også godt trætte og mætte af ople- en kvalitet så Sportsfiskerforvelser. Et besøg her kan absolut eningen for Hjørring og omegn igen kan udsætte yngel i åen. anbefales, så kommer du forbi


Umiddelbart ser det dog ud til at der kommer til at gå en del år, inden åens tilstand er som før udslippet. Sørgeligt for miljøet og en direkte trussel mod

SFHO. Du kan evt. læse mere om forureningen på www.uggerbyaa.dk (SFHO's hjemmeside).

Den imponerende fisketrappe ved Uggerby Å.


Havørredens levesteder - i vinterhalvåret Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund.

I dette afsnit om havørredens levesteder kan du læse, hvor du kan finde havørreder på kysten i vinterperioden. Du kan også få at vide, hvilke agn som bedst imiterer periodens byttedyr. I vinterhalvåret er vandtemperaturerne i de kystnære områder sjældent over 4 grader. Det betyder, at havørrederne som lever her, ikke vokser i den periode. Det antages generelt, at havørredens vækstsæson i Danmark går fra midt i marts til midt i november. Selvom ørredernes fødebehov altså ikke er stort, kan det alligevel sagtens lade sig gøre at fange ørreder i vinterhalvåret, men det betinger, at man ved, hvor de opholder sig.

Saltholdighed og vindretning I forrige afsnit kunne du læse, at lave temperaturer og høje saltholdigheder er en dårlig

cocktail for ørrederne. Det saltholdige vand, som findes i de indre danske farvande, kommer med havstrømmene fra Atlanterhavet og Nordsøen. Derfor er vandets saltholdighed altid størst i det nordjyske, hvor den ligger på omkring 25-30 promille. Saltholdigheden - eller saliniteten - falder konstant jo længere syd på man kommer, da de sydgående havstrømme blandes op med nordgående havstrømme fra Østersøen, som er mere eller mindre ferske. Da det er havstrømmene, som i den sidste ende afgør saltholdigheden, vil kraftige storme, som påvirker havstrømmene, kunne være med til at ændre saliniteten væsentligt. Storme fra det nordlige eller vestlige hjørne vil medføre højere salinitet i de indre danske farvande, mens storme fra alle østlige retninger betyder det


ikke ret mange af den slags vandløb, så her må ørrederne “nøjes” Ørrederne forsvinder med at opsøge områder, hvor Disse oplysninger er vigtige at saltholdigheden er lav. Det er den holde sig for øje, for de kan give typisk i den inderste del af fjorforklaringen på, hvorfor der om dene, hvor der ofte er ferskvinteren kan være meget stor vandsudløb. Den inderste del af forskel på, hvor fiskene opholder Isefjorden, Århus Bugten og Dysig. Ved nordgående havstrømme vig på Nordals er eksempler på - som jo har en lavere saltholdig- typiske vinterpladser, hvor der hed end de sydgående - kan der hver vinter landes mange ørreder. Det er i øvrigt ikke ret store om vinteren eksempelvis fanges ørreder på Nordfyns mange kyst- mængder ferskvand, der skal til at for at holde på ørrederne displadser og i området omkring Sjællands Odde og Nordkysten. se steder. Mange gange er det Efter en nordvenstenhyler, hvor nok, at der pibler lidt vand frem saliniteten i det område kan stige fra en underjordisk kilde eller med mange promille, stopper fifra en lille bæk. skeriet fuldstændigt, da ørrederne enten er trukket væk eller Tag temperaturen på fiskevandet blevet passive. Det kystnære vand afkøles hurTypiske vinterpladser tigst, når temperaturerne falder, Ved temperaturer under cirka 4- mens temperaturen på dybere 5 grader vil ørrederne opsøge vand året rundt ofte ligger melområder, hvor vandtemperaturen lem 6 - 8 grader. Derfor er det i er højere, eller hvor saltholdigvintermånederne en fordel at fiheden er lav. En åmunding fra et ske i fralandsvind, idet det kystgrundvandsfødt vandløb tilfreds- nære, kolde vand blæses væk, og stiller begge krav - og det er for- lunere vand fra dybderne trækklaringen på vinterens massive kes ind under land. Selv indenfor grønlænderoptræk især i det få kilometers afstand, kan der jyske. På Sjælland og Fyn er der være op til flere graders forskel,

modsatte.


og det udelukkende på grund af vindretningen og havstrømmene. Det er derfor altid en god idé at have et termometer med på fisketuren, for ørrederne er så fintfølende, at selv en temperaturforskel på få brøkdele af en grad registreres. Når solen i den sidste del af vinteren får mere magt, kan det ofte være en fordel at fiske i lavvandede områder med pålandsvind. Det skyldes, at solen hurtigt kan opvarme det lave vand, som på grund af vindretningen bliver i området.

denne periode.

Husk fredning af åmundinger

Husk, at selv de mindste vandløb i perioden 16. september til 16. januar har et fredningsbælte på 500 m på begge sider af åmundingen - og at de større vandløb, som er bredere end to meter, har et helårligt fredningsbælte. Der er siden kommet en generel bekendtgørelse som freder åmundingerne i perioden 16. september – 15. marts. Denne nye bekendtgørelse gælder dog kun i områder, hvor der ikke findes en særlig bekendtMindre byttedyr gørelse for det lokale område – Næsten 75% af havørredens fødevalg det gælder fx i farvandet syd i vintermånederne består af småfisk. for Kolding Fjord og i Mariager Det er især forskellige kutlinFjord. I begyndelsen af 2008 gearter og hundestejler, som kommer der efter mange års udgør hovedparten. Derfor er pres fra Danmarks Sportsfimindre blink og fiskeimitationer skerforbund en hjemmeside, et nærliggende valg, når der hvor alle fredningsbælter i Danskal vælges agn til vinterfiske- mark kan ses. riet. Du kan selvfølgelig også fiske med større agn, men det er et krav, at de kan fiskes Dette er den sidste artikel om langsomt, da ørredernes fysiske havørreden i denne omgang. Tak formåen er meget nedsat i det til Kaare for en række spænkolde vand. Derfor er woblere dende og oplysende artikler. og højtgående blink især gode i Poul-Erik Petersen


HAVTURE FOR ÅR 2010 Søndag den 12/9-2010

Søndag den 21/11-2010

KSF har et par sæt grej som man kan låne, (pirke, forfang og lignende er for egen regning), man skal blot sige det ved tilmeldingen. Tilmeldingen er bindene og du hæfter for betalingen uanset!!!! udeblivelsens årsag, hvis der ikke skaffes en anden deltager. Der er ikke!! beregnet kørsel i ovennævnte priser. Man afregner selv med chaufføren. Man er selvfølgelig velkommen til at køre selv, man skal bare huske at være der til den fastsatte mødetid, for når alle er kommet, så sejler vi. Hvis en eller flere af disse ture kunne friste så ring til

Síldetur med Sværd fra Helsingør. Sejltid fra kl. 07.30 til kl. 12.30. Mødetid i Helsingør kl. 07.10. Max 8 deltagere. Pris 300 kr.

PER HENRIKSEN Telefon 56578289 og tilmeld dig. Jeg glæder mig til at møde nye som gamle medlemmer på KSF's ture.

Søndag den 19/12-2010

Per

Tur med Sværd fra Helsingør. Sejltid fra kl. 07.30 til kl. 12.30. Mødetid i Helsingør kl. 07.10. Max 8 deltagere. Pris 300 kr. På denne tur er der chance for både makrel, hornfisk, sild og torsk.

Søndag den 17/10-2010 Sildetur med Sværd fra Helsingør. Sejltid fra kl. 07.30 til kl. 12.30. Mødetid i Helsingør kl. 07.10. Max 8 deltagere. Pris 300 kr.

Jule tur med Sværd fra Helsingør. Sejltid fra kl. 07.30 til kl. 12.30. Mødetid i Helsingør kl. 07.10. Max 23 deltagere. Pris 300 kr. Vi skal igen på bulefiskeri, men husk kastegrejet. Du kan altid tage en ven(inde) med på turene. Deltagere under 14 år skal være ledsaget af en voksen, som bærer det fulde ansvar.


KSF's fiskevande - se fiskekort Tryggevælde Å: A,B,G,H,R,S,Å. Lellinge Å: Fra Svinevad Bro til og med Spanager Børnehjem. Skulkerup Skov. Køge Å: Fluevand fra Gl.Jernbanebro og vestpå til motorvejsbro:A,B,G,S,Å.

Udvekslingsvande Næstved Sportsfiskerforening af 1948: Bromme Lille Sø, Tystrup Sø, Gerdrup, Susåen v. Strids Mølle, Mosen v. Vetterslev, Susåen v. Vetterslev og Vrangstrup, Ringsted Å og Båden v. Karrebæk. Informationer om ovenstående vande findes på Internetside: www.ns48.dk NB: Til ovennævnte vande skal der bruges udvekslingskort, som kan lånes ved henvendelse til Jan Larsen 56266409, HUSK DIT MEDLEMSKORT (eller bevis for betaling fra netbank eller kortet fra Danmarks Sportsfiskerforbund). A= aborre, B= bækørred, Br=brasen, G=gedde, H= havørred, R=rimte, Re= regnbueørred, S= skalle, Sa= sandart, Su= suder, Å= ål. Nøgler til Sorø Lystfiskerforening’s både kan fremover lånes af medlemmer fra KSF ved henvendelse til Tommy Skov Olsen på tlf.: 5627 5008 eller 2219 2450. Husk at reservere båden 1 uge før turen, der er mange om budet.

HUSK Kun at hjemtage max. 6 aborrer, deraf kun en over 35 cm og kun 3 ørreder. Mindstemål: Havørred 40 cm, aborre 25 cm. Fredning fra savsmuldet ved Strøby til sammenløbet med Stevns Åen fra 1/4 til 1/6 Ørred fredning: fra 16/11 til 15/1. Fredningsbælter ved åernes udløb. Medlemskort skal medbringes ved fiskeri.

Konkurrenceregler for Tryggevælde Å Ved konkurrencerne i åen vil følgende være gældende, såfremt intet andet bliver meddelt. Der fiskes efter et pointsystem, hvor henholdsvis største Aborre - Ørred Gedde og Fredfisk får 20 point, næststørste får 19 point o.s.v. Der må indvejes en fisk af hver art pr. deltager. Vinder bliver den deltager, der samlet opnår det største antal point. Fejlkrogede fisk deltager ikke i konkurrencen. Kun medlemmer, der har tilmeldt sig kan deltage, og kun såfremt de medbringer deres MEDLEMSKORT (eller bevis for betaling fra netbank eller kortet fra Danmarks Sportsfiskerforbund). Med venlig hilsen Bestyrelsen


BemĂŚrk:

Ved problemer med levering af Sportsfiskeren skal der rettes henvendelse til Danmarks Sportsfiskerforbund pĂĽ Tlf.: 7582 0699


Afsender: Køge Sportsfiskerforening v/ Gert Svenningsen Markleddet 11 4600 Køge

Returneres ved varig adresseændring

B

PP Danmark

prambroen 3  

medlemsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you