Page 1

Kodukandi esindaja Hele-Mall Kink helemall@jogisoo.ee 510 8057

Väikeettevõtlus maapiirkonnas Eesti majanduse arendamisel tähtsustame tihti suurettevõtlust ja tema orienteeritust ekspordile. Väikeettevõtluse rollist maapiirkonnas kui kohalikust tööandjast oma perele, sotsiaalsete probleemide lahendajast ning nende võimest kasvada ja areneda ei ole teadvustatud. Väikeettevõtluse arendamine maapiirkonnas on Eesti rahva jätkusuutlikkuse ja strateegilise julgeoleku tagamisel olulise tähtsusega. Viimasel ajal läbiviidavatest uuringutest on selgunud, et maapiirkonnas ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtjaks olemisel on mitmeid probleeme, mis pärsivad konkurentsivõimet, takistavad ettevõtluse arendamist ning tihti sunnivad ettevõtlust lõpetama. Kuivõrd maaliste piirkondade väikeettevõtluses on eelnevalt kaardistatud mitmeid kitsaskohti ja piiravaid tegureid, mis tõstavad oluliselt toote või teenuse kulusid ja tulenevad piirkonna eripärast, siis tuleb üheskoos leida võimalusi lahenduste leidmiseks ning anda hinnang väikeettevõtluse olukorrale. Millised on konkreetsed võimalused väikeettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas, mida peab tegema, et olukorda parandada? Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele püüame üheskoos avatud kaasamise tulemusena saada vastused. Kutsun teid kaasa mõtlema ja leidma lahendusi maaettevõtluse arengut piiravate tegurite üle, et üheskoos kujundada poliitikasoovitused olukorra parandamiseks. Kindlasti ei ole mõttekoja idee viriseda ja näidata näpuga, vaid pakkuda üheskoos lahendusi, mida saavad poliitikutest seaduselooajad teha väikeettevõtluskeskkonna parandamiseks maapiirkonnas ja kuidas seeläbi suurendada piirkonna inimeste elukvaliteeti ja vähendada väljarännet maalistest asumitest. Kuidas saab kogukond kaasa aidata? Vahet ei ole, kas oled noor või vana, alati on võimalus kujuneda iseendale tööandjaks Maaettevõtlus on Maaelu arengu alustala. Traditsiooniliste tegevuste kõrvale vajatakse uusi mitmekesiseid tegevusalasid. Peame arvestama, et maapiirkondade ettevõtlus ei saa baseeruda üksnes toetustel.

Mõttekoja juht Rando Värnik rando.varnik@emu.ee 527 4808

Rando on aastast 2009 Eesti Maaülikooli Maamajanduse ökonoomika professor, aastast 2005 Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor. Ta juhib mitmeid maaettevõtluse alaseid uuringuid. On kirjutanud rahvusvahelisi ja eestikeelseid artikleid, esinenud arvukatel maaelu teemalistel konverentsidel ja seminaridel. Tema algatusel antakse 2011 aastal välja esimene Maaelu Arengu Aruanne. Mõttekojas väljaöeldud mõtted ja ideed leiavad kajastamist nii Maaelu Arengu Kava 2014+ juhtkomisjonis kui ka Maaelu Arengu Aruande poliitikasoovitustes. Riik peab olema enam näoga tema inimeste suunas, peab arvestama nende vajadustega.

Hele-Mall töötab Harjumaal Saku Vallavalitsuses arendusspetsialistina. Jõgisoo Vabaajakeskuse juhatuse liikmena on käivitanud külas lapsehoiuteenuse ja loonud noortele kooskäimise koha. Külaliikumisega on tegelenud 1993. aastast - esmalt oma kodukülas Jõgisool, hiljem Kodukandi maakonnaühenduses Harjumaal ja 2002. aastast töötas Eesti Külaliikumises Kodukant, kus juhtis kolm aastat Kodukandi Koolituskeskust ning viis ellu erinevaid projekte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse valdkonnas.

Toimumiskoht: Piirsalu Rahvamaja Piirsalu küla, Risti vald www.piirsalu.ee Piirsalu küla asub Läänemaa idapiiril vastu Harjumaad, asudes Haapsalust 38, Tallinnast 70 ning Virtsust 70 km kaugusel. Suur osa territooriumist on kaetud metsade ja rabadega ning on maastikuliselt vaheldusrikas. Külas elab ligi 200 inimest. Piirsalu Küla Selts loodi 2003, seltsil on 50 liiget. Koos käib täiskasvanute kirjandusklubi, näitering ja pärandkultuuri töörühm. Küla vapiks peetakse vana hiiepuud, Laasu tamme, mille vanuseks loetakse pool aastatuhat. Korraldatakse traditsioonilisi tegevusi (vastlad, jalgrattakross, emadepäev, muinastuled jm), lastelaagreid ja pärandkultuurimatku. Piirsalus asub kirik ning kogudusemaja, koguduseliikmed osalevad ka küla ühistegevustes. Piirsalus asub endine nõukogude sõjaväebaasi territoorium, mida usinalt kasutavad kaitseliitlased. Küla on ühinenud Naabrivalve sektoriga.

Maapäevalistele on kontaktisikuks: Kaja Rüütel kajar@hk.tlu.ee 5566 4766

Väikeettevõtlus maapiirkonnas  

mõttekodade tutvustused

Väikeettevõtlus maapiirkonnas  

mõttekodade tutvustused