Page 1

Kodukandi esindaja Heleriin Jõesalu

heleriin@kodukant.ee 5341 4905

Õppiv küla Küla elukeskkonda ei kujunda ainult uhke külamaja, külaplats ja korras ümbruskond, on vaja midagi enamat. Mida me mõistame õppiva külana? Kas üks väike Eestimaa küla peaks olema õppiv? Miks? Küsimusi on palju, osadele neist püüame leida vastused mõttekojas. Kuidas saavutada külade valmisolek õppimiseks ja õpetamiseks, et maal elamine ei muutuks paigalseisuks vaid oleks edasiviiv ja arengutele avatud? Mõttekojas kuulame lugusid ja näiteid, mis õppivat küla iseloomustab, kujundame ühtset arusaama ja vaatleme erinevatel tasanditel (küla, omavalitsus, riik) mida ja kuidas tuleb teha, et õppiv küla ei oleks pelgalt sõnade mäng vaid tegelikkus.

Mõttekoja juht Mai Kolnes

mai.kolnes@gmail.com 5194 1537 Mai tegutses Kodukandi ridades aastatel 2005 - 2010. Ta on andnud olulise panuse Kodukandi Koolituskeskuse juhtimisse ning tegelenud selle kõrvalt mitmete Kodukandile oluliste projektidega, andes seeläbi tõuke näiteks noorte valdkonna välja kujunemiseks, külavanemate suvekooli traditsiooni algatamiseks ning mitmete rahvusvaheliste suhete loomiseks. Kõike seda on toetanud õpingud Tallinna ülikoolis nii andragoogika kui ka hariduse juhtimise erialal. Täna töötab Mai Haridus- ja Teadusministeeriumis täiskasvanuhariduse talituse kt-na ehk nii nagu nimigi viitab, tegeleb Mai igapäevaselt täiskasvanuhariduse valdkonnaga.

Heleriin töötab Eesti Külaliikumises Kodukant Koolituskeskuse juhina, olles seotud mitmete projektidega. Hetkel juhib projekti „Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud!“. Ta on osalenud külavanemate andmebaasi koostamisel, külavanemate suvekooli korraldamisel, olnud noortevahetusel noortejuht ning aidanud korraldada Kodukandi noortepäevi. Heleriini töid ja tegemisi on toetanud õpingud Tallinna ülikoolis andragoogika erialal.

Toimumiskoht: Roosta Puhkeküla

ELBIKU (ÖLBÄCK) KÜLA

Elbiku (Ölbäck) on üks 22-st Noarootsi valla külast. Elbiku külas elab 33 inimest. Tee Elbikusse on õige paik looduse nautimiseks. Ka suurelt teelt avaneb imeilus vaade kadakasele rannikule ja Läänemerele. Siinsetes männimetsades on viljakad mustika-, pohla- ja seenealad. Rannikul puhkuse veetmiseks sobib kauni männimetsa ja imelise liivaranna vahetus läheduses asuv Roosta Puhkeküla. Roosta Puhkeküla teeotsast mööda sõites näitab teeviit Tuksi poole. Kahe ristmiku lähedal, Tuksi teest vasakul on Rooslepa kabel ja kalmistu. Rooslepa kabelit on esmakordselt mainitud 1627. aastal. Rooslepa kalmistul asub mõisnik Taube perekonna matusepaik ning eestirootslasest luuletaja Mats Ekmani (1865–1934) ja II maailmasõjas hukkunud Riguldi elanike mälestuskivi. Elbiku on vana eestirootslaste asustusala. Rootslased on asustanud mõningate arvamuste kohaselt Loode-Eesti rannikualasid ja erinevaid saari juba rohkem kui 1000 aastat. Rootslased moodustasid Eestis kaunikesti suletud seltskonna tänu geograafiliste piiridele ja kindlasti ka keelelisele barjäärile. Oma päritolu ja kultuuri väga tähtsaks pidamine oli vaatamata väikesele arvule püsimajäämise aluseks - rootslaste asustusele tegi lõpu teine maailmasõda, kui enamus eestirootslasi oli sunnitud Nõukogude okupatsiooni kartuses Rootsi põgenema.

Maapäevalistele on kontaktisikuks Gelly Danilov

gelly@roosta.ee 525 6696

Õppiv küla  

mõttekodade tutvustused

Õppiv küla  

mõttekodade tutvustused