Page 1

Kodukandi esindaja Aado Kuhlap

aado.kuhlap@kodukant.ee 514 0920

Koostöö kohaliku omavalitsustega

Sündinud ja kasvanud külas ning ka eriala on maalähedane – metsnik. Tõsisemalt hakkas küladega tegelema 2002. aastal, kui Vastseliina vallavolikogus õnnestus moodustada külaelu edendamise komisjon. Komisjon tegutseb praeguseni, kuigi nüüd on nimi külaelu- ja heakorrakomisjon. 2004. aastal moodustatud MTÜ Vastseliina Külade Ühenduse esimees on tänaseni. Koostöö vallavolikogu alalise komisjoni, MTÜ VKÜ ning vallavalitsuse vahel on olnud tihe ning aidanud kaasa külade arengule. Praeguseks on valla 47 külal 26-s külavanem ja on 5 külakeskust. Aado on Võrumaa Omavalitsuste Liidu liige.

Toimumiskoht: Linnamäe küla (Oru vald) Linnamäe on 500 elanikuga küla, kus asub Oru valla keskus. Harva käsitletakse seda küla iseseisva haldusüksusena, iseseisva külana, kuna kogu ümbritsev piirkond on Linnamäe külaga seotud. Linnamäel asuvad piirkonna elanikele enamus esmavajalikest teenusepakkujatestlasteaed, põhikool, spordisaal, raamatukogu, söökla, hooldekodu, bensiinijaam, 2 kauplust, sidejaoskond, vallavalitsus, perearsti vastuvõtt. Linnamäe oma asukoha poolest on teiste valla küladega võrreldes eelistatumas olukorras, asub teede ristumiskohas, kus Haapsallu saab sõita 15 minutiga ja Tallinna jõuab 1 tunniga. Külas on ülekaalus lapsed ja tööealine elanikkond, eakaid on vähe. Ühistegevus on seotud vallas korraldatavate üritustega, külakogukond ise ei ole aktiivselt ennast määratlenud ja ühitegevust arendanud.

Mõttekoja keskseks küsimuseks on: mida teha ja kuidas tõhustada küla(de) koostööd kohaliku omavalitsusega võttes arvesse osapoolte soove ja vajadusi ning erinevaid võimalusi nende elluviimiseks? Töö mõttekojas toimub kaasavalt ühiste lahenduste kaardistamiseks, mida tuleb teha külal endal küla vajaduste ja arengu planeerimiseks ning millist suhtumist ootame kohalikult omavalitsuselt moraalse-, seadusandliku-, rahalise jm toena. Samuti püüame leida lahendusi, milline on külavanema(te) roll ja milline võiks olla külade ühistegevus oma huvide eest seismisel nii kohalikus omavalitsuses kui laiemalt. Kiikame ka Eesti riikliku tasandi ja Euroopa Liidu suunas, kas ja millist abi võiks sealt oodata.

Mõttekoja juht Uno Silberg

silberg@hot.ee 506 5533 Mõttekoja juhiks on Uno Silberg, kes on tegelenud külade koostöö küsimustega kohaliku omavalitsuse tasandil üle 13 aasta. Uno Silberg on majandusteaduse doktor, töötanud 4 aastat Põllumajandusministeeriumis ökonoomikaosakonna juhatajana ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektorina ning õpetanud üle 15 aasta Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja Sisekaitseakadeemias erinevaid avaliku sektori, kohaliku omavalitsuse ja rahanduse teemasid ning olnud juba üle 7 aasta Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige.

Küla märksõnadeks võiks olla turvaline ja mugav elukeskkond!

Maapäevalistele on kontaktisikuks Varje Paaliste varje.paaliste@oruvald.ee 56223837

Koostöö KOV'ga  

mõttekodade tutvustused

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you