Page 1

Raport z pierwszego etapu badań w ramach projektu:

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

3


Raport z DRUGIEGO etapu badań w ramach projektu:

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

5


Raport z DRUGIEGO etapu badań w ramach projektu:

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

7

Edukacja animacja