AutiKraták - második szám

Page 1

MÁSODIK ÉVFOLYAM, ELSŐ SZÁM, 2020. ÁPRILIS 2.

AutiKraták RÓLUNK SZÓL. FOLYÓIRAT, AMIT AUTISTA FIATALOK ÍRTAK ÉS SZERKESZTETTEK1

AUTIKRATÁK

2020. ÁPRILIS 02.

TARTALOM Liszek Norbert: Edzéselméleti alapismeretek

2

Kovacsics Balázs: Mi az a live streaming és mi az a vlog?

6

Elizabet: Munkahelyemről röviden

8

Cs. András: Interjú egy villamosvezetővel

10

Szilágyi Ádám: Ritka természeti jelenségek Magyarországon

13

Csák Martin: Mi az a VHS? Egy gyűjtési korszak 10 évben

17

M. N.: Egészséges táplálkozás

19

L. K.: GTA V

21

Szilágyi Zsolt: Nosztalgiás élmények

23

Pataki Panka (vendégíró): Vers az Autikrata újság számára

27


AUTIKRATÁK

2

2020. ÁPRILIS 02.

EDZÉSELMÉLETI ALAPISMERETEK LISZEK NORBERT ÍRÁSA

„Az

edzés

fizikai

Az edzés feladatok is ezekhez a célokhoz

krónikus

igazodnak. Az edzés feladatok három fő területe

tervezett

terhelésprogram,

amely

adaptációt hoz létre, célja a fizikai teljesítőképesség

javítása.”

Dubecz

(2009) kibővíti a definíciót a fizikai terhelésre

vonatkozó

képzéssel,

valamint

elméleti

a

környezeti

a

következő:

technikai

fizikai

és

képességek

taktikai

személyiségfejlesztés. kondicionális

és

képzés,

Az

fejlesztése, nevelés

edzések

koordinációs

fokozatosan

fejlődnek,

a

folyamatos

gyakorlás

során

során

és a

képességek

fiatal

sportoló elsajátítja

a a

sportágához illeszkedő technikai és taktikai

hatások vizsgálatával.

elemeket. Ezt követően a megfelelő idegrendszeri és testi A

folyamatos

edzés

hatására

a

fizikai

fejlődést követően a fent említett motoros

teljesítőképesség folyamatosan emelkedik, a

képességek

szervezet egészségesebb és ellenállóbb lesz a

elemek mozgáskészséggé válnak, majd verseny

különböző betegségekkel szemben. Az edzés

körülmények

célja

fizikai

alkalmaznak. Az edzéseket edzéseszközökkel

teljesítőképesség fejlesztése, a testi nevelés és

végzik, melyek a teljesítmény fokozásában és

képességfejlesztés, sportág specifikus technikai

megtartásában játszanak szerepet. Az edzés

és

eszközök

a

teljesítmény

taktikai

képzés,

növelése,

valamint

keresztül a személyiség fejlesztése.

az

a

edzésen

és

sportág között

lehetnek

specifikus taktikai

testgyakorlatok,

technikai elemként

tesztek,

valamint segédeszközök (pl.: súlyzó, ugráló kötél, stb..).


AUTIKRATÁK

3

Negatív

eszköznek

minősül

a

sportoló

életkorának, nemének, edzettségi állapotának, mentális

állóképességének

nem

2020. ÁPRILIS 02.

megfelelő

edzésmunka, valamint a doppinglistán szereplő

Az

edzettség

összetevői

a

következők

(Szatmári, 2009):

tiltott szerek alkalmazása. Az edzésekre jellemző a tervszerűség, így az edzések felosztása rövid-

morfológiai (testösszetétel)

közép-, és hosszú távú célok mentén történik, ahol

mozgásszervi

az

ízületi hajlékonyság, jobb állóképességi-,

erő-,

állóképesség,

valamint

kondicionális

fejlesztés változó szerepet kap. Minden edzés három egységre osztható, melyek a következők: bevezető, fő, valamint levezető részre. Az edzések során

alkalmazott

edzésmódszerek

aszerint

tulajdonságok

(nagyobb

erő-, gyorsasági teljesítmény) szív-keringései és légzési tulajdonságok fejlettebb anyagcsere

épülnek fel, hogy milyen technikai vagy taktikai

kiegyensúlyozottabb

képességet vagy készséget akarunk fejleszteni.

működés

idegrendszeri

Az edzés kiemelt területei (Molnár, Orbán és Dorka, 2013): Fizikai és pszichikai terhelések fokozatos adagolása a sportoló terhelhetőségének érdekében. Egyes

gyakorlatoknak

mozgáselemeinek

és

sportágak

tervszerű

oktatása,

technikai és taktikai ismeretek átadásának

A SZERZŐ FOTÓJA

céljából. Az edzés hatékonyságának vizsgálatára különböző

A

teszteket

kialakításának célja megfelelő pedagógiai

és

méréseket

lehet

alkalmazni.

A

kiértékelt adatok segítségével megállapítható, hogy milyen mértékű a teljesítményben történt-e változás, és ha igen, akkor milyen irányú.

pozitív

személyiségfejlesztés

módszerek alkalmazásával. Az

egészségtudatos

életmód,

az

életminőség fejlesztése, a sport értékeinek átadása.


AUTIKRATÁK

4

2020. ÁPRILIS 02.

Dubecz (2009) szerint „A sportteljesítmény egy

Az edzés hatásainak jellemzői (Molnár és mtsai., 2013):

igényszint,

ami

a

folyamatos

jobb

eredményre való törekvésen alapul.

illetve

valamilyen

csapatszinten

állandó

viszonyítási

sportoló

életének

részévé

válik

a

törekvés,

tudományos

mérhető

megjelenik

ismeretek

a

elsajátítása,

alkalmazása. módszere

sportáganként,

tevékenységben

minőséget

mutató

létrejött

megjelenése”.

Harsányi (2000) szerint a sportteljesítmény „Az az eszmei és/vagy anyagi értéket hordozó mozgásos

A fenti definíciókból is kiolvasható, hogy a sportteljesítmény egy komplex fogalom, amelyet a genetikailag meghatározott tényezőktől kezdve, a sportoló

edzések

vagy

eredmény, amelyet túlnyomó részt öröklött,

Kialakul az egyéni képzésre való igény és az önállóságra

cselekvésben

összegező és kiegyenlítési lehetőséget tartalmazó

mindennapos edzés.

Az

összegződő,

egyéni,

alapon értékelhető személyiség megnyilvánulás,

A sportolóban és az edzőben kialakul egy

A

sportterületen

és

versenyzői

szociális,

gazdasági

és

pszichológiai

kivitelezése

háttere, környezete dinamikusan alakít. Ahhoz,

szintenként,

hogy a sportteljesítmény kiválónak minősüljön a

nemenként és korosztályonként egyaránt

fizikai,

mentális

változik.

összehangolt Amennyiben

és

környezeti

működésére ezek

közül

van valamely

tényezők szükség. területen

hiányosságok mutatkoznak, akkor egy sportoló

A sportteljesítmény

kevésbé tud jól szerepelni egy adott versenyen, kisebb lesz a teljesítőképessége. A teljesítményt

Dubecz (2009) szerint „A sportteljesítmény egy sportterületen

egyéni,

illetve

kétféleképpen tudjuk mérni.

csapatszinten

összegződő, valamilyen állandó viszonyítási

A versenyeken, mérkőzéseken elért pontszámok,

alapon

gólok, időegységek alapján értékelhető a sportoló

értékelhető

megnyilvánulás,

személyiség vagy

abszolút teljesítménye. A relatív teljesítmény

tevékenységben létrejött mérhető minőséget

pedig megmutatja, hogy a sportoló az adott

mutató megjelenése”. Harsányi (2000) szerint a

versenyen

sportteljesítmény

és

versenyzőhöz viszonyítva milyen pozícióban áll a

kiegyenlítési lehetőséget tartalmazó eszmei

ranglistán. A teljesítmény két összetevőből áll: a

és/vagy

teljesítőképességből,

anyagi

cselekvésben

„Az értéket

az

összegező

hordozó

mozgásos

eredmény, amelyet túlnyomó részt öröklött,

elért

teljesítőkészségből.

helyezése

alapján

valamint

a

többi

a


AUTIKRATÁK

5

A

teljesítőképesség

sportág

megmutatja

gyakorlásához

képességeit,

technikai

a

sportoló,

szükséges és

taktikai

a

motoros készségeit,

valamint egyéb ismeretek és szellemi képességek szintjét.

A

teljesítőkészség

a

sportoló

aktuális

érzelmi és motivációs állapotát mutatja meg, amit egy

mérkőzésen

nyújtani

képes.

képességben

vagy

egy

Sokszor

kiemelkedő

versenyhelyzetben

előfordul, sportoló

hogy nem

egy tudja

teljesítményének legjavát nyújtani téthelyzetben, tehát

a

teljesítőkészsége

nem

illeszkedik

a

teljesítőképességének szintjéhez, ami a teljesítmény romlásához fog vezetni. A teljesítőkészséget motivációs és koordinációs veszteségek ronthatják. A motivációs veszteségek közé tartozik például a sportoló nem megfelelő hozzáállása

az

edzésekhez,

mérkőzésekhez,

az

elköteleződés hiánya vagy akár a céltalanság is. A koordinációs

veszteségek

közé

sorolandó

az

ellenféllel szemben nem megfelelően alkalmazott technikai vagy taktikai elemek, a csapatjátékok esetében a csoportfolyamatokból eredő meg nem értések, amelyek mind a teljesítmény romlásához fognak

vezetni.

A

teljesítőkészség

növelése

a

sportpszichológia kiemelt feladatai közé tartozik, míg a teljesítőképesség fokozása a sportolóval foglalkozó

edző,

testnevelő

tanár

kötelessége

(Balogh, 2015). Forrás: Debreceni Egyetem - Pszichológiai Intézet, http://psycho.unideb.hu/sport/fejezetek/kb_sporttud omanyi/_book/index.html

2020. ÁPRILIS 02.


AUTIKRATÁK

6

2020. ÁPRILIS 02.

MI AZ A LIVE STREAMING ÉS MI AZ A VLOG? KOVACSICS BALÁZS ÍRÁSA

streamelek

Mostanában egyre több magyar van Twitchen

Twitchen, amúgy ez a hobbim ráadásul

előtte még Youtubeon kezdtem el a streamelést

Lassan

már

egy

éve

szeretem is csinálni, csak néha nagyon felidegesítenek streamelés

a

trollok.

nemcsak

hobbi,

De

a

hanem

utána átkerültem Twitchre. Vannak kedvenceim is, mint például a TheVR, Nessaj, Moncsy meg Renipuff

stb.

Néha

szoktam

barátokkal

és

ismerősökkel is játszani.

munka is. Nekem a kedvenc játékom a Honfoglaló volt, de Vannak olyanok, akik sokáig vannak fönt és

mostanában végigjátszásokat csinálok és néha

egész éjjel ott ülnek a gép előtt és játszanak, de

NFS-sel is játszok. Csak annyit tudok hozzáfűzni

azért járnak dolgozni is. Amióta nem járok

egy OBS nevű programot használom, ezzel

dolgozni, ezért csinálom, ezt az egészet amúgy

mindet

élvezem és szeretek beszélgetni a nézőkkel is.

szükséges. Először kell egy jó net meg egy

A Twitch 2011-óta működik, amúgy ez a

webkamera és headset mikrofonnal, de lehet

legnépszerűbb

külön is meg egy jó erős gép is kell hozzá, annyi

nemcsak

közvetítő

játékokat,

közvetítenek.

platformja,

hanem

ahol

e-sportot

is

lehet

beállítani,

ami

nélkül akadozna az egész adás.

streameléshez


AUTIKRATÁK

7

2020. ÁPRILIS 02.

Nekem is gyenge volt a gépem nálam alig működtek azok játékok, ami

nem

felelt

meg

a

teljesítményének. Tavaly májusban a

testvérem

majdnem

összerakott

tökéletes

gépet,

egy ami

egyre jobb teljesítménye és nagyon jól mentek rajta a játékok is. És egyre jobb ment a stream is és ennek nagyon örültem.Mostanában alig alszok, olyan kb. 4 vagy 6 órát alszok, ami kevesebb alvást igényel, ami ez nagyon rossz. A szemem még nem gyógyult meg teljesen, de lassan vissza kell térni a normális alvás rendhez, mert ez így nem fog menni. Amúgy nemcsak streamer vagyok, hanem

videós

is

szeretek

vlog

tartalmak csinálni és fel szoktam

A SZERZŐ FOTÓJA

rakni a Youtube-ra. Előtte megszerkesztem és megvágom aa videót mielőtt fel raknám a Youtube-ra.És hozzá tudok alá tenni zenéket is, ami fel dobja a videónak a hangulatát és amikor kész van meg is lehet tekinteni a Youtube-on.A Videó vágáshoz és a szerkesztéshez néha Vegast vagy Filmorat használom. És mit fogok majd csinálni a jövőben? Azt még nem lehet tudni, de egyszer majd úgy is kiderül, lehet, hogy dolgozni is fogok.


8

AUTIKRATÁK

2020. ÁPRILIS 02.

MUNKAHELYEMRŐL RÖVIDEN ELIZABET ÍRÁSA

Elizabet vagyok (az előző AutiKratákban is írtam már cikket). Akkor az autizmust mutattam be, a saját életemen keresztül. Most a munkahelyemről írnék. Egy étteremben dolgozom felszolgálóként. Ez a vendéglátó helyiség teljesen új, az előző év júniusában nyitott (2019.06.12.). Ennek a helynek az a különlegessége, hogy különböző megváltozott munkaképességű emberek szolgálják ki a vendégeket, beleértve a konyhai kisegítőket is (akik a szakácsok kezei alá dolgoznak). Pl. mozgássérültek, kerekesszékesek, autisták, Williams szindrómás, siket-néma, nagyothalló, értelmileg korlátozott, látássérült, stroke-os. Nálunk menüs rendszer van, ami 2 levest (nyáron 3-at) és 3 főfogást foglal magába. Különböző desszertek is kaphatóak. A rendelések felvétele tablet segítségével történik. A heti menü a honlapunkon előre megtekinthető. Már a nyitás napjától kezdve a forgalom lényegesen jobb volt az előre vártnál, ez

azóta nagyon

is

változatlanul meg

vannak

fennáll. elégedve

Vendégeink az

ételeink

minőségével és a kiszolgálással, ezért nagy részük

rendszeresen

visszajár

hozzánk.

Éttermünk kutya- / állatbarát. A nyitás óta eltelt idő alatt, az ott dolgozó társaság nagyon összeszokott, így a légkör szinte családiassá alakult. Különböző időbeosztásokban dolgoznak itt az emberek, 4-6-8 órában, képességüknek és teherbírásuknak megfelelően. Dolgozik nálunk egy állandó mentor, akihez probléma esetén bizalommal fordulhatunk. Én személy szerint nagyon jól érzem itt magam, örömmel járok ide dolgozni. Ha arrafelé jártok, térjetek be hozzánk egy finom ebédre. Szeretettel várunk mindenkit!


9

AUTIKRATÁK

A SZERZŐ FOTÓJA

2020. ÁPRILIS 02.


AUTIKRATÁK

10

2020. ÁPRILIS 02.

INTERJÚ EGY VILLAMOSVEZETŐVEL CS. ANDRÁS ÍRÁSA

Hogy kerültél a BKV-val kapcsolatba, honnan

Sok

jött az ötlet?

szabályokat, típusokat, vonalakat és az elmélet

Elég régóta érdekelt már ez a hivatás, így

után jött a több hónapos vezetés, talán az a része

legbelül mindig is szerettem volna villamosve-

a legizgalmasabb az egésznek. Szerencsére

zetővé

nagyon jó szakemberek készítettek fel minket.

válni.

Az

utóbbi

években

komoly

műszaki

dolgot

tanultunk,

kresz-t,

toborzásba kezdett a cég, ezért nem akartam tovább várni és belevágtam. Szerencsére pár

Mióta vagy villamosvezető?

ismerősöm már itt dolgozott, így tudtam infor-

Én még újnak számítok, kb. 1 éve csak.

mációt szerezni tőlük, de az interneten is találni sok anyagot, amik közelebb hozzák ezt a

Milyen villamosokat vezethetsz? Mikre van

munkát.

típusvizsgád? 3 típusom van, de elég is annyi. A Tátra

Milyen volt a tanfolyam, miket tanultatok? A tanfolyam kemény volt, mégis pozitívan gondolok vissza erre az időszakra. Sokat kellett tanulni, körülbelül a kezdeti létszám 50%-a tudta csak elvégezni a képzést. Lépcsőrőllépcsőre,

modulonként

kellett

haladni

mindegyik modul végén vizsgák vártak ránk.

és

villamosokat (klasszik és korszerűsített) és a Hannoverit, vagyis TW6000-est vezethetem. Mi az, ami igénybe vesz vezetés közben? Rengeteg minden, talán le se lehet írni, hogy milyen sok mindenre figyelni kell. A villamos jellegéből adódóan nem tud olyan gyorsan


AUTIKRATÁK

11

2020. ÁPRILIS 02.

A SZERZŐ FOTÓJA

A SZERZŐ FOTÓJA

megállni, mint egy autó, ezért előre kell gondol-

Mennyire frusztráló a villamosvezetés? Tükör,

kodnunk, és látni a forgalmi szituációkat. Fel

lámpa, váltó figyelése mennyire fárasztó?

kell

veszélyre,

- Egy idő után rutinból jön, hogy hol mit kell

szabálytalankodókra, figyelmetlen emberekre.

nézni, mennyivel kell menni, de még így is

Sajnos nagyon sokan telefonoznak, ezért nem

minden nap tanulunk valami újat. Fontos, hogy

tudnak

nem szabad idegeskedni, mérgelődni, élvezni

készülni

minden

figyelni,

és

lappangó

olyankor

nekünk

kell

megpróbálni kijavítani a hibáikat. Ami még

kell

nehéz, az a menetrend tartása, az utascserék,

idegállapotban nagyobb az esély valami hibára.

sokszor nem fér bele sajnos, hogy mindenkit

De amúgy hajnalban, vagy éjszaka kimondottan

megvárjunk, mert akkor rengeteget késünk, és

jó érzés vezetni.

utolér a következő villamos.

valahogy

a

munkát,

mert

fokozott


AUTIKRATÁK

12

Mennyit dolgozol egy héten?

2020. ÁPRILIS 02.

de nagyon jó érzés vezetni és dolgozni vele.

Általában annyit, mint egy rendes ember, 5 vagy 6 napot. Annyiban más, hogy hajnal 2-től

Milyen szép emléked fűződik a tanfolyamhoz

másnap éjszaka 1-ig bármikor dolgozhatok, így

és a munkádhoz?

van, amikor korán kell kelni, vagy későn érek

Rengeteg van ebből is szerencsére. Legjobb

haza. Néha megyek túlórázni is, de fontos, hogy

része talán az, hogy nagyon jó kollégáim vannak,

mindig maradjon megfelelő idő a pihenésre és

családias

a

kikapcsolódásra is.

barátokat

szereztem,

hangulat.

Már az

a

tanfolyamon

oktatók

korrektek

voltak, jó humorral és nagyon sok izgalmas Meg vagy-e elégedve ezzel a pályával?

történettel. Még a CAF villamos szimulátort is

Én még új vagyok, ezért lelkes is, szóval igen.

kipróbálhattuk. Utasoktól is előfordul néha egy

Vannak nehezebb napok, de összességében

kis kedvesség, kaptam például egyszer egy

hiányozna,

ezt.

csokit, mert megvártam a hölgyet. Itt minden

Szerethető munka, csak olyan beállítottság kell

nap történik valami, minden nap más, mint a

hozzá.

többi.

Kiknek ajánlod ezt a szakmát?

Mik

Akik

ha

szeretnének

nem

csinálhatnám

kipróbálni

valami

újat,

azok,

amiket

nem

tanítottak

a

tanfolyamon, ám mégis elő szoktak fordulni

elszántak a tanulásban, jól tudnak koncentrálni,

munkavégzésed során? //Nem várt dolgok,

nem ijednek meg a váratlan eseményektől. Akik

amik azonban velejárói a szakmának//

kicsit mások mint az átlag, mert maga a munka

Minden

is elég speciális.

sokszor rögtönözni kell. Ilyenek a műszaki hibák,

helyzetre

nem

tudnak

felkészíteni,

amikor valami kisebb dolgot kell megszerelni, Melyik

villamosvonalon

vezetsz

a

vagy hibát elhárítani. Akkor az emberekre sem

legszívesebben?

lehet

Kevés helyen vagyok, de tanuló koromban az 1-

élmények is velük. A zavarhelyzetek is mindig

es és a 41-es külső kamaraerdei szakasza tetszett

mások, amikor valami baleset van, és nem

a legjobban. Hangulatos a tavak és lovak között

tudunk tovább menni, vagy rövidebb szakaszon

menni, mintha nem is Budapesten lennénk már.

járunk csak. Szóval, ahogy írtam feljebb, nem egy

Melyik villamostípus a kedvenced? Tátra T5C5, vagyis a klasszik, régebbi Tátra villamos, ami szinte az 1-esen és a 28-ason van már csak. Nem túl komfortos, nem túl modern,

felkészülni,

unalmas

megszerethető.

előfordulnak

munka,

de

szürreális

könnyen


AUTIKRATÁK

13

2020. ÁPRILIS 02.

RITKA TERMÉSZETI JELENSÉGEK MAGYARORSZÁGON SZILÁGYI ÁDÁM ÍRÁSA

T O R N Á D Ó

A tornádó pusztító erejű forgószélben megnyil-

jelentése ’forog, (meg)fordul’ – ma már nem

vánuló meteorológiai jelenség.

használják.

Jellemzője, hogy a hevesen örvénylő légoszlop a viharfelhőből

indul

ki,

és

a

földfelszínnel

Kialakulása

érintkezik. A földet el nem érő felhőtölcsért

A tornádók kialakulása minden esetben nagyon

tubának hívják.

erőteljes konvektív folyamatokhoz köthető. Konvekciónak

Az elnevezés eredete

a

koncentrált,

függőleges

feláramlást nevezzük, melynek következtében

A tornado az angolból elterjedt nemzetközi szó,

alakulnak ki a szabad szemmel láthatatlan

amelynek végső eredete vitatott: a források egy

„meleg légelemek” (termikek), az egyszerű

része szerint a spanyol tronada ’(menny)dörgés’

gomolyfelhők, vagy akár a nagy kiterjedésű

szó

zivatarfelhők, zivatarrendszerek is.

angol

átvétele,

’(menny)dörög’ melléknévi jelentésű

ige

igeneve, latin

amely nőnemű

ez

TONARE

pedig

a

tronar

befejezett az

azonos

„hangutánzósított”

Feláramlást több tényező is generálhat: megfelelő mértékű légköri felhajtóerő (pl. intenzív napsütés hatására)

módosulata. Mások szerint a régi spanyol tornar

összeáramlás, konvergencia (pl. domborzat

(< latin TORNARE) igéből származik, melynek

hatására vagy hidegfront mentén)


AUTIKRATÁK

14

2020. ÁPRILIS 02.

a szél iránya magassággal változzon (ezt

hőmérséklet- és páratartalombeli különbség áll

szélnyírásnak

fenn (nagy labilitás), és a szélnyírás is pont

nevezzük,

örvénylést

tud

létrehozni)

megfelelő

mértékű,

akkor

a

zivatarfelhő

Ha a zivatarcella belsejében intenzív, és sokáig

függőleges tengely mentén forogni, rotálni kezd,

fennálló konvekció figyelhető meg (ez könnyen

ún. szupercella alakul ki. A szupercellák hosszú

A SZERZŐ FOTÓJA

megtörténhet, ha a zivatarfelhőnem mozog túl

életű, forgó zivatarok, melyekben óriási energiák

gyorsan, így egy stabil rendszerként működhet,

tudnak hasznosulni. A felhőtető akár 10 km

anélkül, hogy a környezetéből bekeveredő

magasságig is felnyúlhat, a felső légkör szintjéig.

hideg levegő lecsökkentené az energiáját),

Ott találhatók a nagy sebességű futóármlatok

valamint a légkör különböző rétegei közt nagy

(jetek), melyek ha éppen a cella fölött futna,


AUTIKRATÁK

15

2020. ÁPRILIS 02.

szívóhatást idéznek elő a felhő belsejében, és a

Mozgási sebesség

felhő belseje, valamint a környezet levegője

Egy átlagos tornádó 50-60 km/órás sebességgel

között

miatt

halad,de minden évben megfigyelnek olyanokat

örvénylő mozgás alakul ki a felhőtetőtől a

is, amelyek szinte egy helyben állnak, vagy éppen

felhőalap

90-100 km/h sebességgel robognak.

kialakuló felé

nyomáskülönbség

haladva.

nyomáskülönbség,

az

Ha

elég

örvény

nagy

a

„kiléphet”

a

felhőből, s megjelenik a „tuba”. Ha a tuba leér a felszínre, akkor tornádónak nevezzük.

Átmérő A

méret

mindössze

igen 1

változatos

méteresek,

de

lehet.

Akadnak

előfordulnak

3

A tornádók élete

kilométeresek is. A legszélesebb ismert tornádó

Egy tornádó átlagosan 2-3 percig létezik. Ez idő

közel 4 kilométeres volt. Átlagos méretük 400-

alatt futja be a több fázisból álló életútját. A

500 méter között van. A nagyobbak többnyire

tornádók kialakulásának első fázisa az örvénylő

kevésbé erős szeleket produkálnak.

fázis, amikor megszületik a felfelé mozgó levegőből (amelyből maga a viharfelhő is kialakul).

Ekkor

jön

létre

jellemző

tölcsér

Forgás A forgás iránya ugyanolyan, mint a ciklonoknál.

formája is. A következő fázisban az örvény eléri

Az

a földet. Ezután gyorsan következik az ún. érett

ellenkezően

fázis, a legpusztítóbb időszak. A törmelék,

viselkedhet rendellenesen is: körülbelül száz

amelyet a földről szívott fel a vákuum, sötétre

tölcsérből

színezi a tölcsér alsó részét. Az összeesés

megegyezően forog az északi féltekén is.

fázisában

a

tornádó

gyorsan

gyengül

északi

féltekén

az

forognak. egy

az

óramutató Ritkán óramutató

járásával

az

örvény járásával

és

kerülete is egyre kisebb lesz. Végül a hanyatló

Hogyan emel fel tárgyakat a tornádó

szakaszban az energiáját pazarló módon felélő

Az élőlényeket és tárgyakat a tornádó leginkább

szörnyeteg gyorsan gyengül, majd eltűnik A

oldalirányban hajlítja el. Az, hogy az örvény

szélsebesség

tornádókban

igazán magasba szívja a tárgyakat, elég ritka

túllépheti a 480 km/órát. A leggyorsabb ismert

jelenség, bár vannak olyan felvételek, ahol ez is

tornádó sebessége 486 km/óra volt. A tornádók

jól

átlagos szélessége 400-500 méter. Általában 6-

helyzet. Leggyakrabban kifelé, a földhöz közel

8

(a

repíti őket a szél, 40-600 méteres távolságra.

azonban

Néha olyan esetekről is hallani, hogy halak,

352,4 km-es), és mindössze néhány percig

szalamandrák, békák hullottak az égből.Ilyen úgy

léteznek.

fordulhat elő, hogy a tornádó víz felett halad el,

km-en

leghosszabb

a

át

legvadabb

érintkezik

ismert

a

felszínnel

tornádónyom

megfigyelhető.

Az

állatokkal

hasonló

és onnan felszippantja az élőlények egy részét.

a


AUTIKRATÁK

16

2020. ÁPRILIS 02.

Elviekben nem is a tornádó emeli fel a

távolságban. 1953-ban nagy átázott matracok

tárgyakat (ahogy sokan mondják: „szívja fel”),

hullottak

hanem a tornádó körüli légnyomás nyomja be a

ragadott el onnan 75 kilométerre. 1999-ben egy

tárgyakat a forgószél közepe felé. Ugyanis a

tornádó 359 kilométeres távolságban szórt le egy

tornádó közepén alacsony légnyomás alakul ki

csekket.

az

égből,

melyeket

egy

tornádó

és a földi légnyomás ezt próbálja kiegyenlíteni. Hasonló elven működik a porszívó. A porszívó se

A felemelt tárgyak maximális súlya

tud szívni, ugyanis ilyen, hogy „szívóerő” nincs.

Egy

Minden

mozdított el. Hogy ez felemelést vagy elcsúszást

a

légnyomástól

függ.

A

porszívó

tornádó

egyszer

15

tonnás

gépezetet

nyomáskülönbséget idéz elő a motortérben és

jelentett-e, nem lehet tudni. Egy közepes erejű

a külső légnyomáskülönbség tolja be a port a

tornádónak nem okoz nehézséget a levegőbe

porszívóba.

emelni 500-800 kg-os tárgyakat. Többtölcséres tornádó Az ilyen képződményekben egy kisebb tölcsér figyelhető meg egy nagyobb örvényben. Ilyenkor mind a nagy, mind a kicsi örvénynagyon nagy pusztítást végezhet. Nyom Amerre az örvény elhalad, jellemzően spirális rajzolat látszik, főleg mezőgazdasági területeken, tengerpartokon.

Néha

a

spirális

barázdák

mélysége eléri az 50-100 cm-t is. A tornádók osztályozása A tornádók jellemzésére – a szélerőség és a pusztítás mértéke alapján – Theodore Fujita A NASA FOTÓJA

japán

meteorológus

osztályozást

dolgozott

1971-ben ki,

amit

egy

relatív

később,

az

ezredforduló elején (2000-2004) átdolgoztak. Az Szórási távolság

Egyesült Államokban 2007. február 1. óta a

1915-ben egy tornádó kacsák százait ragadta fel,

korrigált Fujita skálát használják, ami EF0-tól

és szórta le mintegy 38 kilométeres

EF5-ig terjed.


17

AUTIKRATÁK

2020. ÁPRILIS 02.

MI AZ A VHS? EGY GYŰJTÉSI KORSZAK 10 ÉVBEN CSÁK MARTIN ÍRÁSA

MINDENKI TUDNI AKARJA MI AZ, AMIT GYŰJTÖK? AKKOR EZT EGY LAPON ELÁRULOM NEKTEK!

A KÉP A SZERZŐ ALKOTÁSA


AUTIKRATÁK

18

2020. ÁPRILIS 02.

A VHS (Video Home System) 1976 óta létező

2019 nyara elejétől rámkapott egy ötlet amikor

mozgókép-felvétel-és lejátszási technológiára

Disney-s videókazettáknak az előzeteseit vettem

vonatkozó

szabvány,

fel az elejénél és a végénél, 2020-tól azonban

készülékek

számára.

videókazettát A

japán

kezelő

JVC

cég

fejlesztése, ez a szabvány vált általánossá az

csak eredeti tokos kazettákat fogadok el, többek között az InterCom által kiadott kazettákat is.

otthoni felhasználók között az 1980-as évektől kezdve.

Számos filmnek is volt videóforgalmazója. Ilyen például az Artic Video, Best Hollywood, Budapest

A VHS kazettákra jellemző, hogy lejátszásnál a

Film, Cinema Kft., Drive In 2000, Energy Film

mágnesszalag kopik, így a kép és a hang

Corporation,

minősége nagyon kis mértékben fokozatosan

Fourstars, Fűmoto, Galaxy Video, Guild Home

romlik. Bár vannak jó minőségű videókazetták,

Video, Helikon Video, HungaroVideo, InterCom,

amelyek tovább bírják, de vannak rosszabbak is,

InterVideo, Joker Film, KinoWelt, Mirax, Mokép,

amelyeket névtelen cégek gyártanak, és nagyon

Odeon Art, Plusz Video, PolyGram Video, Premier

gyenge minőségűek.

International, Reader's Digest, RTL Klub Video,

Fénystar,

Flamex,

Fórum

Film,

SPI International, TeleVideo, Top Video, Tower kb.10-11

éves

korom

talán)

Video, UIP Duna Film, V.I.P. Art, Vertex, VICO,

gyűjtögetem, ennek nagyon örültem amikor

Video 2000, VideoRent, Warner Brothers, Zoom

2011 szeptemberében és 2014-ben kétszer is egy

Kft.

hatalmas

adagban

akkoriban

TV-ről

óta

(2010-2011

kaptam felvett

videókazettát. kazettákat

gyűjtöttem (legfőképpen RTL Klub).

is


AUTIKRATÁK

19

2020. ÁPRILIS 02.

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS M. N. ÍRÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ Egészségünk két fontos dolgon alapszik, az

A táplálkozásunk alapja amiből mindennap

étkezésen és a mozgáson. Ez a cikk az

ehetünk, a rizs, gabonapelyhek, pékáruk, tészták.

étkezésről, megfelelő táplálkozásról fog szólni.

Fontos azonban, hogy minél jobb minőségű a gabona,

Ahhoz,

hogy

a

testünk

működni

tudjon

minél

tartalmaz

például

(mozgás, lélegzés, tanulás, játék) energiára van

egészségesebb,

szükségünk. Az energiát az enni- és innivalóból

megemészteni.

nyerjük, de fontos, hogy az enni- és inni valóak

Kicsit

változatosak

zöldségeket

legyenek,

mert

csak

akkor

kevesebb egy

annál

kevesebbet, és

de

adalékanyagot pékáru,

annál

jobban

tudjuk

naponta

együnk

gyümölcsöket,

maradunk egészségesek.

nélkülözhetetlen

Különböző tápanyagokra van szükségünk, hogy

anyagokat tartalmaznak.

ne csak energiánk legyen, hanem egészségünk

Szükségünk van a tejtermékekben, tojásokban,

is. Ha például csak cukrot és zsírt eszünk, akkor

húsokban, lévő tápanyagokra is, ezért hetente

a vitaminok és a rostok hiánya miatt mégis

háromszor-négyszer együnk joghurtot, sajtokat,

legyengül a szervezetünk, megbetegszünk, nem

igyunk tejet, valamint együnk tojást, húst, halat.

tudunk

Ugyanígy hetente többször együnk hüvelyeseket

jól

működni.

Ha

egészségesek

zöldbab,

vitaminokat

lencse)

és

és

mert

olajos

ásványi

szeretnénk maradni, akkor tudnunk kell, hogy

(pl.

magvakat

miből mennyit érdemes fogyasztanunk.

(mogyoró, pisztácia), bár egyszerre soha ne sokat.


AUTIKRATÁK

20

2020. ÁPRILIS 02.

Legkevesebbet az édességekből együnk, mert

meg az enyhén csípős szalámit is szeretem.

azokban sok a cukor, ami nagyon megterheli a

Ami viszont baj a táplálkozásommal, hogy

szervezetünket.

a

hajlamos vagyok mindenből sokat enni, ezért az

túlzottan sós ételekből is, mint például a

apukámmal először azt a fogyókúrát vezettük

chipsek.

be, hogy nem ettem egyáltalán édességet, csak

A helytelen étkezés és a túl sok táplálékbevitel

ünnepnapokon, de ez nem működött, mert a sós

elhízáshoz és betegségekhez vezethet. Fontos

nasikból és minden másból sokat ettem, és

figyelnünk a megfelelő folyadékbevitelre is.

híztam tőle így is.

Keveset

szabad

ennünk

Napi 1,5-2 liter folyadékra van szükségünk.

SZEMÉLYES RÉSZ Tudom, hogy úgy kéne táplálkozni, ahogy fentebb írtam. Azt be is tudom tartani, hogy sokféle ételt egyek,

mindenevő

vagyok,

mindent

szívesen

majdnem

megeszek, amit elém tesznek. Sok mindent

szeretek,

kedvenceim

a

de

azért

tésztafélék

a

(tök

mindegy, milyen feltéttel) és az édességek. Amiket

nem

szeretek:

meggy

nyersen

(gyümölcslevesben

megeszem,

sehol

meggyleves,

máshol),

meggyből

készült

sütemények, narancs, mandarin, retek, áfonya, kökény, kivi, eper.

A SZERZŐ FOTÓJA

nem

Most az van, hogy 3x kéne ennem: reggelit,

uborkát,

ebédet, vacsorát, és naponta csak 1x édességet,

csalamádét mert az a kettő a savanyú ételek

ha van az ebédhez, vagy a vacsorához. De néha

közül, amiket szeretek. Meg a csípős ételeket se

bűnözök, ezért még egy kicsit hízok így is. 64,5

szeretem, kivéve a wasabis burkolattal bevont

kilóról indultam és most 65-66 kiló között

mogyorót meg a csípős paprikás medvesajtot,

ingadozok, de van, amikor felhízok 67 kiló fölé is.

A

savanyú,

szeretem,

keserű kivéve

italokat, a

ételeket

kovászos


21

AUTIKRATÁK

GTA V L.K. ÍRÁSA

2020. ÁPRILIS 02.


AUTIKRATÁK

22

2020. ÁPRILIS 02.

GTA V (azaz Grand Theft Auto V) a Rockstar

A játékban van sok olyan hely, ami ugyan úgy

Games adta ki és fejlesztette. A játék pályája

néz ki, mint a San Andreas-ba. A játékban van

ismét a San Andreas, csak 3 város helyett csak 1

többjátékos mód is, melynek egy külön karaktert

van, ami a Los Santos (Los Angeles). A játék

irányíthatsz és színteződni kell. Van olyan mód,

történetéről nem írok. Ebben a részben 3

ahol csak a városba mész, vannak versenyek,

karaktert irányíthatunk (Franklin, Michael, és

rablások, küldetések és még sok más. A játék

Trevor) +1 az az online karakter. Minden

online része folyamatosan frissül, pl most

karakternek

belekerült az F1-es autók és versenyek.

megvan

a

maga

stílusa

és

képessége. A játékban elrabolhatunk ugyanúgy autókat,

repülőket,

helikoptereket,

motorokat,

bicikliket,

motorcsónakókat,

hajókat,

tengeralattjárókat stb. Mint minden GTA-ba itt is vannak rendörök, ugyanúgy körözési szint jelzi 5 csillag, üldöznek, ha

látják,

hogy

kocsit

lopsz,

bemész

a

repülőtérre, amíg még nem csináltad meg a repülő

iskolát,

ha

valakit

nekitámadsz, kocsival ütközől.

lelősz

vagy

Köszönöm, hogy elolvastad a cikkemet és jó játékot, ha kedvet kaptál hozzá!


AUTIKRATÁK

23

2020. ÁPRILIS 02.

NOSZTALGIÁS ÉLMÉNYEK SZILÁGYI ZSOLT ÍRÁSA

Zsolti vagyok, 22 éves, Gyálon lakom.

TH jelzéssel (Most már N19, Deák Ferenc tér M-től,

Szabadidőmben

Katinyi Mártírok Parkjáig) Szent János Kórháztól,

gitározni,

zenét

hallgatni, telefonozni, olvasni, játszani a kutyámmal, és nosztalgiajárattal utazni szoktam.Ebben a cikkben, nosztalgiás élményemről írok. BKK

nosztalgia

Fotósmeneteket, menetrendszerinti

villamosokkal,

Régi régi

járatokat,

Nyáron

meg

nosztalgia

járatokat

hétvégeként

Vasárnap.

Bem

rakparton

keresztül Szent Lukács Gyógyfürdőig, onnan visszafordulva Margit körúton keresztül vissza

favázas, Ikarus

Deák

300

Ft.,

Felnőtteknek

500

Ft.

Nosztalgia Napijegy 2000ft, Nosztalgia éves Budapest kártyával (ebben annyira nem vagyok

buszokkal,

Ferenc

közlekedik Batthyány teret érintve.

gyerekeknek

Acélvázas troli

BH jelzéssel (Most már N109) a busz közlekedik, tértől

Díjszabás: 6 éves kor alatt és 65 felett ingyenes,

bérlet 15000 Ft. Mák kártyával és kísérővel,

közlekedik nosztalgia villamos a 2-es vonalán, Ferenc

visszafordulva

és

Szombaton

buszokkal. Pl.: DH jelzéssel (Most már N2),

Deák

érintésével,

Szent János kórházhoz.

időszakonként

inditannak

Krisztina körúton keresztül Szent Gellért tér

térig

biztos), díjmentesen lehet igénybe venni.


AUTIKRATÁK

24

2020. ÁPRILIS 02.

A SZERZŐ FOTÓJA

2017. Június 11-én kezdődött mikor családom

így vettem a bátorságot és megmertem kérdezni

vidékre

nem

a kalauz hölgyet, hogy itt elfogadják a kártyát?

mentem velük, hanem úgy döntöttem, hogy

Azt felelte igen, csak üljek le gyorsan, hogy a

kipróbálom milyen egyedül részt venni egy

többi utas is fel tudjon szállni. Csak egy kört

programon. Láttam a BKK oldalán hogy ekkor

mentem vele, de nagyon élveztem. Itt ismertem

lesz nosztalgia járat BH jelzéssel, és pont abban

meg az első nosztalgia kalauzt , akiről annyit kell

évben új járművel bővült a nosztalgia flotta, az

tudni, hogy, szeret humorizálni, a Ikarus 630

Ikarus 630 Cabrioval, ami ezelőtt magánkézben

Cabrio buszt, a bodzás fantát, egyenlőre ennyit

volt. Izgultam, mert még nem vettem részt ilyen

kell róla.

ment

rokonokhoz

én

pedig

programba egyedül. Fogalmam sem volt, hogy MÁK kártyával ingyen lehet utazni,


AUTIKRATÁK

25

2020. ÁPRILIS 02.

Második kalauz hölggyel szintén Júniusban

Negyedik kalauz a nosztalgia járatok főnöke, ő

találkoztam 25-kén, akkor a Red Bull Air Race

vicces, bohóc ember, aki jó hangulatot tud

előkészületek miatt, az Ikarus 284 helyett, az

csinálni.Az ötödik kalauz volt a második ember,

Ikarus

útvonalon

akit megkedveltem baráti szinten. Vele szoktam

közlekedett. Első körben nem mertem felszállni

tartani a kapcsolatot, ő olyan személyiség, aki

rá,

és

magához vonzza az embereket. Szereti a Körtés

megkérdeztem a kalauz hölgyet hogy jó rá a

XIXO Ice Teát, a salátákat, meg vásárolni a

MÁK kártya, azt felelte: igen. én akkor két kört

Family Marketben.

180-as

csak

busz

mikor

módosított

visszajött

a

busz

mentem a busszal. Ő

kedvesebb

velem,

mint

volt

Cabrion

lévő kalauz hölgy és ezt nem felejtettem el, öt ismertem meg elöszőr közelebbről,

neki

mertem

elöszőr

elmondani, hogy autista vagyok, (Harmadik

nosztalgia

kalauzt Augusztus 6-kán ismertem Nosztalgia

meg

a

villamoson,

ami akkor TH jelzéssel közlekedett.

A SZERZŐ FOTÓJA

Ő is magának való, de van humorérzéke,

A nosztalgián nem csak őket ismertem meg,

többször viccelődnek a Vezeték nevével, szereti

hanem törzs utasokat, különösen arról háromról

a Gyömbéres Kinley-t, amikor volán mögé kerül,

beszélnék, akikkel egy élmény volt az utazás.

akkor

szabad

szájú

lesz,

amin

én

is

meglepődtem.A negyedik és a ötödik kalauzt,

Első ember akiről írnék ő egy jó humorérzékű

SH

ember, aki jó képeket is csinál, különösen

jelzésű

nosztalgia

hajón

(Tavaly

közlekedet) találkoztam Szeptemberben.

nem

Medvebocsokról Erdélyben.


AUTIKRATÁK

16

2020. ÁPRILIS 02.

Második egy velem egykorú ember, aki előttem

Vele tömegközlekedésen kívül másról is eltudok

kezdett a nosztalgiára járni, sokat segít a

beszélgetni,

személyzetnek

Január első hetében Vasárnap, voltam vele

tájékoztatni,

például

így

a

külföldieket

kapcsolatokat

Például

zenéről,

filmekről

stb.

szerzett

Miskolcon a adventi villamost megnézni és

magának, szereti a zöld teákat, jó képeket tud

utazni, mellette a szétnézni a városban. Sok jó

csinálni.Harmadik személy szintén olyan ember,

élményben volt részem a kalauzok, személyzet

akit a barátomnak merek tartani az ötödik

és törzs utasok által, sokszor garázs, kocsiszíni

kalauz mellett.

menetekkel is mentem, mert jó hangulat szokott lenni.

Neki

köszönhetem

az

ismeretemet

a

nosztalgián. Ő egy kedves, érzékeny, nagy

Szeretném, itt megköszönni a kalauzoknak,

tudású

vezetőknek, törzs utasoknak, hogy általatok, sok

ember,

aki

tömegközlekedésről,

sokat

főleg

tud

a

a

kedvenc

élményben

lehetett

részem,

villamosáról, ami fiatal korában az utcájában

megismerhettem

járt mikor volt ott villamos, a G. Típusú 2624-es

hogy megismerhettelek titeket, és az-az ember

pályaszámú,

lettem, aki most vagyok.

villamos.

acélvázas

114

éves

nosztalgia

Ugyanúgy szeret utazni, mint én,

annak ellenére, hogy probléma van a járásával. Ezért

sokszor

szoktam

segíteni

a

táskáját

cipelni, vagy bemenni a boltba inni vagy enni valót venni ha meg kér rá. Nagyon szereti az édes dolgokat meg cigarettázni.

Budapestet

és

jobban

környékét,


AUTIKRATÁK

27

2020. ÁPRILIS 02.

VERS AZ AUTIKRATA ÚJSÁG SZÁMÁRA PATAKI PANKA (VENDÉGÍRÓ) ÍRÁSA

A SZERZŐ FOTÓJA

Először írok ennek az újságnak.

De gondolkozom tovább.

Kicsi félelem is van bennem, miről is írjak.

Az autizmus, ahogyan én hívom: galád kórom is

Ahogy gondolkozom, látom az újság címét.

önkény.

AutiKraták.

Semmi, vagyis minimális beleszólásom van abba,

Két szóból összevarrva.

hogyan élek, hogyan élhetek.

Auti és autokrata.

Gondolkozom tovább.

Auti pipa, értem.

Valóban zsarnok e autizmusom.

Autokrata önkény, zsarnokság, nem értem.

Valóban

Valami értelem van benne, kell, hogy legyen.

életembe.

Gondolkozom, mi lehet az.

Ha hagyom, valóban nincs.

Számomra az önkény, a zsarnokság más

És nehéz nem hagyni.

értelemben, történelmi fogalom inkább.

Idegesítő kényszerek, fárasztó a lét.

nincs

semmi

beleszólásom

saját


28

AUTIKRATÁK

2020. ÁPRILIS 02.

Fárasztó, de nem reménytelen.

Muszáj barátkozni vele, mert egy fedél alatt

Soha nem érzem, reménytelennek magamat, az

élünk mi ketten.

életemet.

És ez így is marad.

Kevés még a beleszólásom, el kell viselnem

A lényeg, hogy az irányítást ki veszi kézbe.

sokszor a zsarnok parancsolgatását.

Én szeretnék lenni a főnök.

Jóanyámnak egy jó hasonlata van erre.

Jó és demokratikus főnök.

Azt szokta mondani, ilyenkor én vagyok a

Nem zsarnok.

marionettbábu.

Maradhatsz velem autiság, de én leszek a főnök.

Autiságom a kéz, ami rángat.

Zsarnokok nem maradhatnak sokáig.

Még nehéz kirántani magamat a kézből.

Történelmi

Nehéz elhinnem, hogy meg tudok állni a saját

megbukott.

lábamon is.

Tőlem te maradhatsz, lásd, jó főnök leszek.

Addig tart a kéz, amíg én hagyom.

De élni akarok szabadon, zsarnokság nélkül.

Számomra az autikrata auti önkény.

AutiKrata - nekem ezt jelenti a szó.

Amivel állandóan harcolok. Bár néha úgy érzem, kicsit barátommá is vált az eltelt 24 évben.

példák

szerint

mindegyik


IMPRESSZUM Az AutiKraták újságban található cikkeket a KockaCsoki Auti-Klubjának tagjai írták és szerkesztették. Cs. András, Csák Martin, Elizabet, Kovacsics Balázs, Liszek Norbert, L. K., M. N., Pataki Panka (vendégíró), Szilágyi Ádám, Szilágyi Zsolt www.kockacsoki.hu Tördelőszerkesztés és layout: Dear Society médiaprogram Csímár Kamilla, Pápai Anita, Simay Dóra, Szakszon Réka www.dearsociety.huIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.