Page 1

9:00 – Erediens, Nagmaal Ds. Corneil du Plessis

16 Februarie 2014

09:00 LOFTJOKKERS 09:00

10h15

Besoekers en nuwe intrekkers Baie welkom! Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 086 243 5887 in die kerkkantoor. Kerkraadsake Vandag word die volgende ouderlinge bevestig om vir ’n volgende termyn te dien: Dirk (PD) Klut Jackie (J) Blom Vergaderings: Kerkraad: 17 Februarie 2014 om 19h00 in die Raadsaal. Lidmaatsake Belydende lidmate Mathys Johannes le Roux en Johanna Sophia Schoeman (nou Le Roux) vanaf NG Dinwiddie. Belydende lidmaat Natasha van der Westhuizen (nou Mentz) en dooplidmaat Ashton Kirsten vanaf NG Kempton-Kruin. Belydende lidmaat Gustav Leonard Mentz vanaf NG Verwoerdpark


Familietuisblad – Teken in gratis! Die Familietuisblad is riglyne op een A4 bladsy om jou en jou gesin te help om gedurende die week vir Jesus al beter te volg na aanleiding van die week se fokusteks waaroor op Sondag gepreek is. Kry jou kopie in die voorportaal, of nog beter, teken in en kry dit weekliks in jou e-pos. Stuur ’n e-pos aan corneil@albertonsuid.com met “Familie Tuisblad” in die opskriflyn. Tienersfondsinsameling Die tieners samel weer fondse in vir ons April Weesgerus uitreik. Wegneem etes is Vrydagaand tussen 17h00 en 18h30 hier by die kerk te koop. Ons sal per SMS julle laat weet wat op die spyskaart sal wees. JAHWE RAPHA Beradingsentrum Kantooruere elke Woensdag 10h00 tot 12h00 in ons kantoor in Die Dak. U is welkom om te kom gesels, want almal het ‘'n behoefte om soms gehoor te word. Die wereldbiddag vir vroue word om 10:00 Vrydag 7 Maart 2014 by Alberton – Oos gehou. Die tema is: Strome in die Woestyn en die spreker is Rina Mulder. Lydenstyd 2014 Lydenstyd begin op Aswoensdag 5 Maart. Dan hou ons ’n gewyde deurloopnagmaal in ons kerk se tuin van 05h00 tot 07h00. Goeie Vrydag val op 18 April en Paassondag is dan op 20 April. Die week vooraf word Groot Lydensweek genoem en dan hou ons van Maandag tot Donderdagaand elke aand om 19h00 tot 19h30 ’n byeenkoms in die kerk. Teken asb. hierdie datums aan sodat jy kan beplan om hieraan mee te doen.

Naskoolsentrum by kerk Een van ons lidmate begin 'n klein naskoolsentrum by die kerk vir Laerskool kinders. Tye 14h00 tot 17h30. Kontak Brenda 079 984 4011. Werksgeleentheid Blanke 52 jarige man(lidmaat) soek dringend werk. Ondervinding in soldeerwerk, loodgieter en algemene instandhouding. Kontak Andre 073 624 0721

Dooopvoorbereiding: Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, verkieslik voor die doopgeleentheid. Die kursus strek oor vier sessies wat op Dinsdagaande gehou sal word. Datums sal in oorleg met voornemende kursusgangers vasgestel word. Kontak asseblief die kerkkantoor om aan te meld.

Sopkombuis Het jy enige ou bekers by die huis wat in jou pad is. Ons Sopkombuis benodig dringend bekers. Donasies sal ook welkom wees. Bring asb. geldjie of bekers kerkkantoor toe.


Datum

Tyd

Gebeurtenis

19:00

Kerkraadsvergadering - Raadsaal

10:00

Senior Selgroep

08:00 09:00 09:00 09:00 10:15

Gebedsgroep(Gebedskamer) Erediens – Ds. Corneil du Plessis Lofland Loftjokkers Tieners

17 Februarie Maandag

20 Februarie Donderdag

23 Februarie Sondag

Susan van Zyl 011 869 1787, Tommie Dijzel 011 907-4009, Carin Mijne 072 202 7588, Hannes Jooste 082 412 2072, Lizanne Joubert 083 635 8442, Lynette Harman 082 544 0980, Jacinda van Zyl.  Ralphy Swanepoel - Ontvang intensiewe behandeling vir kanker maar sy en oom Anton is tans sterk en gelowig en hanteer die swaar. Tel No.: 072 476 4276  Tannie Rina Human - Sy gaan waarskynlik teen die naweek reeds tuis wees. Dit gaan baie goed met haar na haar massiewe operasie. Tel No.: 076 632 7464  Liezel van Biljon, dogter van Dons en Alida Schmidt is ernstig siek aan kanker en haar liggaam word geleidelik afgebreek deur die siekte. Kan nie eintlik meer behandel word teen die kanker nie! Tel No.: 083 380 3208


16 Februarie Sondag 17 Februarie

Jessica Hefer, Ida Hinds, Bernie Koch, Elizma Labuschagne, Niek Pelser, Chris Smit, Andrew Swanepoel. Jorrie Bezuidenhout, Maria de Bruin, Rudi Geldenhuis, Antoinette Kruger.

Maandag 18 Februarie

Karen Breedt, Pieter-Ben Pienaar, Jeane Visagie.

Dinsdag 19 Februarie Woensdag 20 Februarie Donderdag 21 Februarie

Michele Jordaan, Nettie Lotter, DC Pretorius, Telana Schoeman, Marisna van Dyk. Esther Blankestijn, Wilna Botha, Gerrie Coetzee, Caylee Cramer, Andre de Klerk, Wendy Dooge, Mariëtte Erasmus, Corné Marinus, Dick Pretorius, Phillip Retief, Henriëtte Viljoen. Jan Barnard, Elandi Bekker, Jacinda van Zyl.

Vrydag Fred Bokelman, Jan Botha, Pierre de Ru, Theuns Fourie, Sienie Hattingh, 22 Februarie Saterdag

Maryke Kitching, Breggie Kruger, Reinier Louw, Jacques Rooseboom, Emil Ross, Amy Snyman, Leon Steinobel, Chris van der Merwe, Desirée van Niekerk, Anmar Viljoen.

Afkondiging 16 Februarie 2014