Page 1

9:00 – Erediens Ds. Corneil du Plessis

09 Februarie 2014

09:00 LOFTJOKKERS 09:00

10h15

Besoekers en nuwe intrekkers Baie welkom! Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 086 243 5887 in die kerkkantoor. Kerkraadsake Op die Kerkraadsvergadering van 20 Januarie 2014 is die volgende ouderlinge herkies vir ’n volgende dienstermyn: Dirk (PD) Klut Jackie (J) Blom Ouderlinge moet vandag antwoord om bevestig te word op 16 Februarie 2014. Vergaderings: Bedryfsraad: 10 Februarie 2014 om 19h00 in die Raadsaal. Kerkraad: 17 Februarie 2014 om 19h00 in die Raadsaal.


Familietuisblad – Teken in gratis! Die Familietuisblad is riglyne op een A4 bladsy om jou en jou gesin te help om gedurende die week vir Jesus al beter te volg na aanleiding van die week se fokusteks waaroor op Sondag gepreek is. Kry jou kopie in die voorportaal, of nog beter, teken in en kry dit weekliks in jou e-pos. Stuur ’n e-pos aan corneil@albertonsuid.com met “Familie Tuisblad” in die opskriflyn. Tienersfondsinsameling Die tieners samel weer fondse in vir ons April Weesgerus uitreik. Worsrolle is Vrydagaand tussen 17h00 en 18h30 hier by die kerk te koop teen R15.00 elk. Doughnuts teen R15 per dosyn. Vooraf bestellings kan per sms na 082 454 8033 gestuur word.

Lofland Ons benodig ouers om te help met die fasilitering van die kleiner groepe. Veral by die laer grade (Gr.1-3). Kontak Ds. Werner sou jy belangstel. 082 688 1562. Loftjokkers Loftjokkers is op soek na mense om te help. Kontak Ciska sou jy belangstel. Tel No.: 082 774 4939 Die wereldbiddag vir vroue word om 10:00 Vrydag 7 Maart 2014 by Alberton – Oos gehou. Die tema is: Strome in die Woestyn en die spreker is Rina Mulder. Lydenstyd 2014 Lydenstyd begin op Aswoensdag 5 Maart. Dan hou ons ’n gewyde deurloopnagmaal in ons kerk se tuin van 05h00 tot 07h00. Goeie Vrydag val op 18 April en Paassondag is dan op 20 April. Die week vooraf word Groot Lydensweek genoem en dan hou ons van Maandag tot Donderdagaand elke aand om 19h00 tot 19h30 ’n byeenkoms in die kerk. Teken asb. hierdie datums aan sodat jy kan beplan om hieraan mee te doen.

Naskoolsentrum by kerk Een van ons lidmate begin 'n klein naskoolsentrum by die kerk vir Laerskool kinders. Tye 14h00 tot 17h30. Kontak Brenda 079 984 4011. Werksgeleentheid Blanke 52 jarige man(lidmaat) soek dringend werk. Ondervinding in soldeerwerk, loodgieter en algemene instandhouding. Kontak Andre 073 624 0721

Dooopvoorbereiding: Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, verkieslik voor die doopgeleentheid. Die kursus strek oor vier sessies wat op Dinsdagaande gehou sal word. Datums sal in oorleg met voornemende kursusgangers vasgestel word. Kontak asseblief die kerkkantoor om aan te meld.

Sopkombuis Het jy enige ou bekers by die huis wat in jou pad is. Ons Sopkombuis benodig dringend bekers. Donasies sal ook welkom wees. Bring asb. geldjie of bekers kerkkantoor toe.


Datum

Tyd

Gebeurtenis

19:00

Bedryfsraadvergadering - Raadsaal

10:00 10:00

Senior Selgroep Biduur Tuiste vir Bejaardes

08:00 09:00 09:00 09:00 10:15

Gebedsgroep(Gebedskamer) Erediens – Ds. Corneil du Plessis (Nagmaal) Lofland Loftjokkers Tieners

10 Februarie Maandag

13 Februarie Donderdag

16 Februarie Sondag

Susan van Zyl 011 869 1787, Tommie Dijzel 011 907-4009, Carin Mijne 072 202 7588, Hannes Jooste 082 412 2072, Lizanne Joubert 083 635 8442, Lynette Harman 082 544 0980, Jacinda van Zyl. Tannie Rina Human is stadig besig om te herstel na haar 4 dubbele hartomlyding. Tel No.: 073 797 8117 Liezel van Biljon dogter van Dons en Alida Schmidt is weer baie ernstig siek van die kanker. Sy word tans tuis versorg. Baie sterkte aan hulle.


09 Februarie Sondag

Anzelle Maritz, Steve Pieterse, Stef Prinsloo, Theresa Roos, Lisa Strydom, Anzelle van Zyl. Keegan-Quinn Deuchar, Anton Ferreira, Lindie Janse Van Rensburg, Kayle

10 Februarie

Jonker, Lizanne Joubert, Emil Oosthuizen, Fritz Reinke, Yolande Smalman,

Maandag

Raymond Sterley, Andrew Swanepoel, Shane van Graan, Anne van Wyk, Linda Vermaak.

11 Februarie Dinsdag 12 Februarie

Alet Bole, Harold Cooper, Johan Diederiks, Judith Germishuys, Alida Wilken. Wesley Bole, Grace Heyns, Johan Louw, Sarah Luiz.

Woensdag 13 Februarie Donderdag 14 Februarie Vrydag 15 Februarie Saterdag

Lenie Appelgryn, Pieter Dafel, Henda Human, Elsie Jacobs, Stefan Jacobs, Sonia Koekemoer, Eugene le Maitre, Myrna Martin, Fanie Strydom, Wil Viljoen. Courtney de Kock, Gustav Otto, Johan Pretorius, Nicoline Snyman, Bochule Swanepoel, Nellie van der Ryst. Jessica Allen, Martie Oosthuizen, Sonja Williams.

Afkondiging 09 Februarie 2014  
Afkondiging 09 Februarie 2014  
Advertisement