Page 1

9:00 – Erediens Ds. Willem Strauss

02 Februarie 2014

09:00 LOFTJOKKERS 09:00

10h15

Besoekers en nuwe intrekkers Baie welkom! Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 086 243 5887 in die kerkkantoor. Kerkraadsake Op die Kerkraadsvergadering van 20 Januarie 2014 is die volgende ouderlinge herkies vir ’n volgende dienstermyn: PD Klut(jr.) J Blom Ouderlinge moet antwoord voor of op 09 Februarie om bevestig te word 16 Februarie 2014. Vergaderings: Bedryfsraadvergadering: 10 Februarie 2014 om 19h00 in die Raadsaal. Kerkraadsvergadering: 17 Februarie 2014 om 19h00 in die Raadsaal.


Graad 1 ouers Alle Graad 1 ouers moet asb. na die Erediens in die koffiekamer vir Ds. Corneil ontmoet. Tiendemaanddankoffers Die bedrag vir die Tiendemaand Dankoffers staan tans op R760,000 wat alreeds R60,000 bokant ons mikpunt is. Ons loof die Here vir sy seëninge en vir elke lidmaat se offervaardigheid. Baie dankie aan die Alberton-Suid Christusfamilie! Familietuisblad – Teken in gratis! Die Familietuisblad is riglyne op een A4 bladsy om jou en jou gesin te help om gedurende die week vir Jesus al beter te volg na aanleiding van die week se fokusteks waaroor op Sondag gepreek is. Kry jou kopie in die voorportaal, of nog beter, teken in en kry dit weekliks in jou e-pos. Stuur ’n e-pos aan corneil@albertonsuid.com met “Familie Tuisblad” in die opskriflyn.

Lofland Ons benodig ouers om te help met die fasilitering van die kleiner groepe. Veral by die laer grade (Gr.1-3). Kontak Ds. Werner sou jy belangstel. 082 688 1562. Loftjokkers Loftjokkers is op soek na mense om te help. Kontak Ciska sou jy belangstel. Tel No.: 082 774 4939 Leesrooster 2014 Bestellings Leesroosters is beskikbaar by kerkkantoor per bestelling @ R70.. Aan die hand van hierdie boekie kan jy en jou gesin verder in diepte delf in die tekste waaroor elke Sondag gepreek word.

Naskoolsentrum by kerk Een van ons lidmate begin 'n klein naskoolsentrum by die kerk vir Laerskool kinders. Tye 14h00 tot 17h30. Kontak Brenda 079 984 4011. Werksgeleentheid Blanke 52 jarige man(lidmaat) soek dringend werk. Ondervinding in soldeerwerk, loodgieter en algemene instandhouding. Kontak Andre 073 624 0721

Dooopvoorbereiding: Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, verkieslik voor die doopgeleentheid. Die kursus strek oor vier sessies wat op Dinsdagaande gehou sal word. Datums sal in oorleg met voornemende kursusgangers vasgestel word. Ons eerste sessie begin 4 Februarie. Kontak asseblief die kerkkantoor om aan te meld.

Sopkombuis Het jy enige ou bekers by die huis wat in jou pad is. Ons Sopkombuis benodig dringend bekers. Donasies sal ook welkom wees. Bring asb. geldjie of bekers kerkkantoor toe.


Datum

Tyd

Gebeurtenis

19:00

Doopkursus - Raadsaal

10:00

Senior Selgroep

08:00 09:00 09:00 09:00 10:15

Gebedsgroep(Gebedskamer) Erediens – Ds. Corneil du Plessis Lofland Loftjokkers Tieners

04 Februarie Dinsdag

06 Februarie Donderdag

09 Februarie Sondag

Susan van Zyl 011 869 1787, Tommie Dijzel 011 907-4009, Carin Mijne 072 202 7588, Hannes Jooste 082 412 2072, Lizanne Joubert 083 635 8442, Lynette Harman 082 544 0980, Jacinda van Zyl. Marietjie en Andre van Zyl se dogtertjie Jacinda (3 jr) is besig met chemoterapie en is so moedig en vol lewe. Ons bid vir julle ouers en Anel sterkte en ons Here se vrede toe en ook die genesing van Jacinda. Tel no.: 083 227 0863 Tannie Rina Human gaan Dinsdag 'n groot hartomlyding ontvang. Tel No.: 073 797 8117 Tannie Violet Locke - dit gaan goed met haar na haar toetse en sy wag op uitslae en vir haar dokter. 0119076962; 0720427115. Shae-Lynn Steenkamp (3jr) is in die intensiewe sorg eenheid in die hospitaal. Ons bid vir haar en haar ouers, Donovan (0833076346) en Lynn (0824124233)sterkte toe. Oom Pieter Coetzer is opgeneem in die Clinton nadat hy uit die bed geval het en weer sy knie seergemaak het. Tel No.: 078 552 9249


02 Februarie Sondag 03 Februarie Maandag

Ciska Bezuidenhout, Carolene Botha, Talita du Plessis, Johan Joubert, Herman Steyn, Anton Strydom, Christof van As. Trudie du Toit, Iona Kotzé, Annemè Lindeque, Elden Maritz, Andrew van der Merwe. Clive Basson, Hendri de Korte, Jaco Greeff, Zander Lombard, Liesl Moss,

04 Februarie

Truus Odendaal, Gavin Rayson, Stian van den Berg, Nicolette van der

Dinsdag

Westhuizen, Heinrich van Nieuwenhuizen, Reinach van Nieuwenhuizen, Mariska Wilkinson.

05 Februarie

Ernst Ladendorf, Celeste Stock, Danté van Vuuren.

Woensdag 06 Februarie Donderdag 07 Februarie Vrydag 08 Februarie Saterdag

James Calitz, Storm Ciorovich, Daleen de Swardt, Retha Kers, Maria Kotzé, Anja Pieters, Susan Vorster, Ryno Wilkins. Riaan Breedt, Stephan Erasmus, Erika Fourie, Mia Schmidt, Tanya Sowden, Jean Pierre van Loggerenberg. Caleb Carr, Joshua Carr, Anel Ehrke, Louise Grobler, Linda Kroukamp, Liezl Miller, Natilie Nel, Silezia Piek, Rynhardt Rademan, Lizanne Swanepoel, Ashley van der Westhuizen, Karretjie Verster.

Afkondiging 02 Februarie 2014  
Afkondiging 02 Februarie 2014  
Advertisement