Page 1

KOBİPLASTİK EKİM - KASIM 2012 / 5

PLASTİK SANAYİİ DERGİSİ

www.kobiplastik.net

ISSN 2146-2194

LN2W Kontrol Sistemli Kompakt Tel Erozyon Tezgahı

MERKEZ : İmes Sanayi Sitesi B Blok 203 Sk. No:7 Ümraniye 34776 İSTANBUL Tel:+90 (216) 526 65 00 Fax:+90 (216) 526 65 01 imes@istmak.com info@istmak.com servis@istmak.com

İYİ MAKİNA İYİ SERVİS

SODICK, DÜNYADA İLK 10 YIL POZİSYONLAMA HASSASİYETİ GARANTİSİNİ VEREN TEK MAKİNADIR. Sodick Lineer Motorlu hareket sisteminde verdiği bu garantisini üstün teknolojik bileşenlerle, yüksek hızlı jeneratörle ve eşsiz hassasiyetiyle pekiştirmektedir.

3/$677ï./((5ï1.$//, 3 /$0$ $ <g g 1 7(0 0/(5 5ï YH5($ $ .6ïï<21 1/8((1-(. .6ï< 21 1 .$// ,3/$ $0$ 5,0 0

.2%ï·/(5$.,//,ïî dg=h0/(5ïï/(6(.7g5'( )$5.<$5$7$&$.

5$1'67$'ïî'h1<$6, (ñï/ï0/(5ï5$3258181 hdh1&h6h<$<,1/$1',

1(90('<$n1,10$5.$7(6&ñ/ñ1'(.ñ7(5&ñ+ñ

3/$67ï.ïî/(0( 0$.ï1(/(5ï6(.7g5 ï=/(0(5$3258


* Plc Otomasyon Sistemleri * Asansör ve Vinç Uygulamaları * Elektrik Malzeme Satışı * Özel Makine İmalatı * Kompanzasyon Panoları * Dağıtım Panoları * Fabrika Kurulum

KOCAELİ YETKİLİ BAYİİ

Tel: 0262 658 20 22 - 23 Faks: 0262 658 22 24 Şekerpınar Mah. Karaca Sok. No.2/C Çayırova / KOCAELİ www.kozaotomasyon.com.tr


~30;<04A>IH>= ~?0=C>6A05H0I8 ~;0I4AH0I8 ~;0I4A<0A:0;0<0

1987 yılında Üçel Pantoğraf adıyla sektöre adım atan, 2006 yılında isim ve imaj değişikliği yapan Erdal Pantoğraf değişmeyen hedefleri ve AR-GE deneyimi ile hizmet verdiği tüm alanlarda “Değer Yaratma” amacıyla hareket etmektedir. Lider kuruluş olarak yola çıkan Erdal Pantoğraf, müşterilerine verdiği değer ve hassasiyetle bugüne kadar gelmiş ve sağlam bir imaja sahip olmuştur. Pantoğraf yazı ve dalma erozyonun yanı sıra günümüzün teknolojisi olan lazer pantoğraf, lazer markalama ile makine, kalıp, otomotiv, elektronik, promosyon, medikal, mücevherat, ev ve mutfak aksesuarları gibi birçok sektöre hizmet vermektedir.

ERDAL PANTOGRAF AF - E ERDAL RDA AL AK AKSOY Organize Sanayi Bölgesi ges esi 3. 3 Cad Cad. Sa Saraçoğlu Sara raçoğlu İş Merkezi No:5/ No:5/6 /6 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Tel: 0(216) 420 59 73 Faks: 0(216) 420 59 74 E-mail: info@erdalpantograf.com


HABER

.DOÕSøPDODWÕQGD d|]P2UWD÷ÕQÕ] Siz øVWH\LQ Biz <DSDOÕP øVWH÷H8\JXQ6HUWL¿NDOÕdHOLN7HPLQL 7HPL]OHQPLú7DúODQPÕú3ODNDODU 'HWD\øúoLOLNOL.DOÕS6HWOHUL '<]H\øúOHPH 'HULQ'HOLNøúOHUL 7HO(UR]\RQøúOHUL

(/ø70$.ø1$9(.$/,3(/(0$1/$5,6$17ø&/7'ù7ø øPHV6DQ6LW&%ORN6N1R<'XGXOOXhPUDQL\HøVWDQEXO

7HO)DNV

ZZZHOLWPDNLQDFRPWU


µ7(/(52=<213$5.8581'$<(1ø9(*hd/h<$7,5,0/$5/$ 6ø=('$+$ø<ø%ø5+ø=0(76810$<,+('()/ø<258=¶

øù/(0(0(5.(=/(5ø

7(/(52=<217(=*$+/$5,

.219$16ø<21(/7(=*$+/$5

$:($63&1&'ø.øù/(0( (X:2100 Y:1600 Z:1200)

&+$50,//(67(/(52=<217(=*$+, (X:600 Y:400 Z:350)

$'(73527+6$7,+7$ù/$0$7(=*$+, (850x1800) + (400x800) + (650X1330)

$:($93&1&'ø.øù/(0(

&+$50,//(67(/(52=<217(=*$+,

<$7$<7$5$0$)5(=(7(=*$+,

(X:2000 Y:1200 Z:1000)

(X:600 Y:400 Z:350)

(X:2000 Y:650 Z:650)

$:($%0&1&'ø.øù/(0(

+,=/,'(/ø.'(/0(7(=*$+,

'ø.7$5$0$)5(=(7(=*$+,

(X:1600 Y:800 Z:800)

(X:450 Y:350 Z:350)

(X:2000 Y:800 Z:750)

$:($%0&1&'ø.øù/(0(

'(5ø1'(/ø.7(=*$+,

(X:1020 Y:600 Z:600)

%2<0(75(d$3¡00¡00

48$6(509&&1&'ø.øù/(0( (X:700 Y:530 Z:560)

(/ø70$.ø1$9(.$/,3(/(0$1/$5,6$17ø&/7'ù7ø øPHV6DQ6LW&%ORN6N1R<'XGXOOXhPUDQL\HøVWDQEXO

7HO)DNV

ZZZHOLWPDNLQDFRPWU


Şeyhli Mah. Eski Ankara Cad. Seyit Ali Sok. No: 205/8 Kurtköy – Pendik / İstanbul Tel: +90 216 378 33 43 Faks: +90 216 378 33 53 Gsm : +90 542 499 44 75 www.ocak-teknik.com erdalocak@ocak-teknik.com


SDWÕú±E÷LWLP±SHUYLV+L]PHWOHULGDKLO7$6$5,0VUHFLQGHQh5(7ø0(NDGDUVL]OHUH.203/(dg=h0VXQDU

6ROLG:RUNV3ODVWLFVYH6LPSRH:RUNV3ODVWLN$NÕú$QDOL]L3URJUDPODUÕ LOH.DOÕSYH3DUoD7DVDUÕPODUÕQÕ]ÕQHUNHQDúDPDODUÕQGD øPDODWKDWDODUÕQÕ|QFHGHQJ|USHQJHOOH\HELOLUVLQL] 0DOL\HWOLNDOÕSUHYL]\RQODUÕQGDQNXUWXODELOLUVLQL] 3DUoDNDOLWHVLQLDUWWÕUDELOLUVLQL] hUQOHULQL]LSD]DUDGDKDKÕ]OÕVXQDELOLUVLQL]

9(<$'2ö$6,*(5(öø.$7,2/$1.$/,19( &h66(/ø3$5d$/$5,$1$/ø=9(237ø0ø=( ('(%ø/ø56ø1ø=

ø1&('89$5/,3/$67ø.3$5d$/$5'$+ø/ 2/0$.h=(5(d(ùø7/ø*(20(75ø/(5ø«

7$6$5,0/$5,1,=,237ø0ø=((70(.9(3$5d$ .$/ø7(6ø1ø(1h67'h=(<(d,.$50$.ødø1 6218dg1(5ø/(5ø$/$%ø/ø56ø1ø=

6HV&1&7DNÕP7H]JDKODUÕYH&$'&$0%LOJLVD\DU6LVWHPOHUL/WGùWL $EGLøSHNoL&DG1R±%$<5$03$ù$ø67$1%8/7h5.ø<( 7HO)DNV ùXEHOHU.RQ\D%XUVD$QNDUDø]PLU ELOJL#VHVFRP

ZZZVHVFRP


PlastEurasia’ya Doğru Eylül ve Ekim aylarında yoğun bir fuar programından geçtik. Eylül ayında başlayan Kauçuk ve Ambalaj fuarlarının ardından Ekim’deki Maktek ile fuar mevsimine bir aylık bir ara vermiştik. Şimdi ise PlastEurasia’dayız. 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Tüyap 7. salondaki 728C numaralı standımızda yerimizi alacağız. Kauçuk, Ambalaj ve Maktek fuarları ile plastik sektöründe yerini sağlamlaştıran KobiPlastik Dergisi PlastEurasia’da, 5. sayısı ile sektörün buluşma noktasında yerini alacak. Geçen sayımızdan itibaren sektörde pek çok değişiklik oldu. Yeni bilgiler, şirket birleşmeleri, yeni raporlar ve daha pek çok konuyu ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. Endüstriyel çözümler konusunda Bursa’dan dünyaya açılmış bir marka, Laspar yine bir dünya devi Angst Pfister ile büyük bir ortaklığa imza attı. Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde hızla büyüyen çevrimiçi pazarlama Türkiye’de de hızla genişlemeye devam ediyor. Kobilere bu konuda yeterince kolaylığın sağlandığı bir ortamda, e-ticarete girme düşüncesi bir kere daha şirket gündemlerine getirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu ay sosyal medya sayfalarımızda LinkedIn var. Özellikle kurumsal anlamda LinkedIn nasıl kullanılmalı diyorsanız, bu makalemizi okumalısınız. Rhino Runner kurucu ortağı Arda Sayıner’in anlatımı ile sosyal medyayı nasıl profesyonelce kullanmanız gerektiğine ışık tutuyoruz. Küçük meblağlar ile nasıl etkin bir pazarlama ve tanıtım imkânı sunduğunu öğrendiğimiz sosyal medyanın doğru kullanıldığında hem bireysel hem de kurumsal anlamda çok fayda getireceğini düşünüyorum. Medyasoft, Anadolu yollarında, düzenlediği akıllı iş çözümleri ile kobilerin gelişimine destek oluyor. Ayrıca Randstad’ın 32 ülkede gerçekleştirdiği iş dünyası eğilimleri raporunun üçüncüsünü sayfalarımıza taşıdık. Sağlık danışmanımız Doç. Dr. Nuri Haksever yağ asitleri makalesi ile bu ayki sağlık sayfalarında. Yağlar ile ilgili bilinmeyen pek çok noktaya temas eden sağlık danışmanımız ayrıca bilinen yanlışları doğruları ile düzeltmeye devam ediyor. Plasfed’in plastik işleme makineleri sektör izleme raporunu da plastik sektörünün içindeki tüm yöneticilerin merakla okuyacağını tahmin ediyorum. 5. sayıda dosya konumuz plastiklerin kalıplama yöntemleri ve reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama (RIM). Marmara ve Şırnak Üniversitesi’nden akademisyenlerimizin hazırladığı 5 sayfalık çalışmada konuya ilişkin detayları bulabileceksiniz. Bu ay belki de İstanbul’un en seçkin restoranındayız: Chilai. Bebek’te, 3 katlı muhteşem bir mekânda, menüsü, sanat galerisi ve diğer hizmetleri ile bambaşka bir dünyada hizmet sunan Chilai’de bir iş yemeği, misafirleriniz üzerindeki prestijinizi arttıracaktır. Kültür köşemizde ise Akbank Sanat Kütüphanesi’ni tanıttık size. Kitap önerimiz ise Franz Kafka’nın Dava’sı. PlastEurasia’da görüşmek üzere. Emre KOLDAŞ Genel Yayın Yönetmeni EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

7


Nev Medya adına İmtiyaz Sahibi Emre KOLDAŞ (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

İÇİNDEKİLER

Genel Koordinatör Erdoğan KOLDAŞ erdogan@nevmedya.net Genel Yayın Yönetmeni Emre KOLDAŞ emre@nevmedya.net Satış ve Pazarlama Koordinatörü Ozan KOLDAŞ ozan@nevmedya.net Danışman Yrd. Doç. Dr. Aykut KENTLİ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisi akentli@marmara.edu.tr Editör Araş. Gör. Hikmet Nazım EKİCİ Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü nazim@kobiplastik.net Sağlık Danışmanı Doç. Dr. Nuri HAKSEVER haksevernuri@gmail.com Yazılım Ali Sercan YAVUZ Fotoğraf Gizem KOLDAŞ gizem@nevmedya.net Reklâm reklam@kobiplastik.net

Shell’in Yeni Ürünü: Shell Tellus S3 M................................................16 Şirketler Çevrimiçi Pazarlamayı Öğrenecek........................................20 KobiPlastik Fuarlarda..........................................................................26 Marka - Narplas...................................................................................40 Erken Risk Teşhisi Şirketlerin Hayatlarını Kurtarıyor........................44 NBB Türkiye Kobi’leri Yatırımcılarla Buluşturuyor.............................46 Randstad İş Dünyası Eğilimleri Raporunu Yayınladı...................48 Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu ..............................52 Yeni Nesil Akıllı Malzemeler................................................................54 Çelikten Hızlı Yükselen Plastik Pazarı................................................58

SAĞLIK

50

Abonelik abone@kobiplastik.net Katkıda Bulunanlar Savaş GÜMÜŞ Arda SAYINER Yönetim Yeri: Site Mh. Cevahir Cad. Tevazu Sk. Yıldız Ap. Nu:24/3 Ümraniye İstanbul TÜRKİYE T. : +90-216-533-8444 F. : +90-216-533-0999 E-posta : bilgi@nevmedya.net Web : www.nevmedya.net ISSN

YAĞ ASİTLERİ // DOÇ. DR. NURİ HAKSEVER

14

24

LASPAR & ANGST PFİSTER’DEN CÃA:ćH4{H4H4=ćH0C8A8<

:>1ć{;4A0:8;;8ćĆ ®½IÃ<;4Aćć;4B4:C½A34 FARK YARATACAK

: 2146-2194

Tasarım / Baskı

Ege Reklam Basım Sanatları San.Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:4 34704 Ataşehir / İSTANBUL T. : +90 216 470 44 70 F. : +90 216 472 84 05 W. : www.egebasim.com.tr

KobiPlastik Dergisi’nde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına, yayınlanan ilânların sorumluluğu ise ilân verene aittir. KobiPlastik Dergisi’nde yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. KobiPlastik Dergisi Basın Ahlâk Yasası’na uymayı taahhüt eder.

8

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


A4:;0<3ćIć=ć

18

22

34

º6-"IJ5À3,:*-.";

ARDA SAYINER

4"7"IJ(À.ÀIJ

Globalizm, Tasarım ve Haksız Rekabet İlişkisi

LinkedIn’i Kişisel ve Kurumsal Olarak Nasıl Kullanmalıyım?

Patent, Patent Kanunları ve AR-GE

DOSYA

62

?;0BCć:;4Ać=:0;8?;0<0H½=C4<;4AćE4A40:BćH>=;D 4=94:BćH>=:0;8?;0<0A8<

36

?4AB>=4;ć=ćI:4=3ć=ć 34Ą4ABćI7ćBB4C<4Bć= EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

72

İSTANBUL’UN C0Ać7:>:0=<4:©=;0A8

İSTANBUL MAKİNA ÖN KAPAK KOZA ÖN KAPAK İÇİ ERDAL PANTOGRAF 1 ELİT MAKİNA 2 ELİT MAKİNA 3 OCAK TEKNİK 4 SARAÇ PLASTİK 5 SES3000 6 HT MÜHENDİSLİK 10 HT MÜHENDİSLİK 11 WIN FUARI 13 HIDRO DIZEL 19 PLASTEURASIA 21 AYSER 25 HAYTAP 29 NEV MEDYA 31 LAZERVİZYON 32 RÜSTEM POLAT 33 EFOR PATENT 35 WIN FUARI 38 BALİ TEKNİK 39 NAR PLAS 45 MİZAN ÇELİK 47 LÖSEV 53 EFOR PATENT 54 ONAY METAL 56 ONAY METAL 57 DERİN DÜŞLER ANAOKULU 59 AKCAM 61 PROMOCUP 67 KANDEMİR 68 NEV MEDYA 69 NEV MEDYA 70 NEV MEDYA 71 ORION 78 GÖKHAN METAL 79 NEV MEDYA ARKA KAPAK İÇİ NARPLAS ARKA KAPAK

74

CHİLAİ 9


Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda müşterilerimiz ve çalışanlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak, ISO 9001 standartlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak. Çağdaş bilgi ve teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerimize ulaştırmak, çalışan yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak, yönetim felsefemiz ve kalite politikamızdır.

Anadolu Yakası Bayii

ć]Ý]ã<PW3T\^ZaPbX2PS:Pa[BZ=^) >UXb) !BPaVPiX Sancaktepe / İSTANBUL CT[)! %%! &(#(5PZb)! %%! &($" 4_^bcP)X]U^/Wc\WbR^\fffWc\dWT]SXb[XZR^\ca


|6TQiT:^RPT[X1PhXX}

ć]Ý]ã<PW3T\^ZaPbX2PS:Pa[BZ=^) >UXb) !BPaVPiX Sancaktepe / İSTANBUL CT[)! %%! &(#(5PZb)! %%! &($" 4_^bcP)X]U^/Wc\WbR^\fffWc\dWT]SXb[XZR^\ca


:8B07014A

ćWaPRPc][XSTaX :ć<H0B4:C½AÃ Avrupa’da devam eden ekonomik durgunluk ve Ortadoğu’da yerinden oynayan taşların bir türlü yerine oturamaması, Türkiye’nin ihracatını aşağı çekmeyi sürdürüyor. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yıl sonuna ilişkin 18 milyar dolarlık ihracat hedefinde değişikliğe gitmeyen kimya sektörü, Ağustos ayında otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını geride bırakarak 1 milyar 459 milyon dolarlık ihracatla liderlik koltuğuna oturdu. Yıl genelinde otomotivin üzerinde ihracat artışları yakalayan sektörün, bu dönemdeki ihracat artışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,78 oldu. Yılın sekiz ayındaki kimya ihracatı da yüzde 7,78 arttı ve 11 milyar 473 milyon dolara yükseldi.

3XYXcP[UT[PZTc_[P] Double-Take İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği Toplantısı Rixos Grand Ankara otelinde gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektör bilişim yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda iş sürekliği, dijital felaketlerden korunma ve hazırlıklı olmanın yolları masaya yatırıldı. Farklı senaryoların ve yöntemlerin ele alındığı toplantıda Double-Take Teknik Müdürü Erkan Tuğral, kurumların felaket kurtarma planlarının hazır olması gerektiğini belirtti. Atatürk Orman Çiftliği Bilişim Yöneticisi Can Ersoy sadece yedekleme ünitesi kullanmanın yeterli olmadığını, en iyi yedeğin açılan yedek olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Bir kurumu taşıyan en değerli bilgiler günümüzde artık bilgisayarların disklerinde saklı. Ancak herhangi bir donanım arızası, bina hasarı, bölgesel elektrik kesintisi ya da çevresel-doğal felaketler, bütün değerli verilerin bir anda yok olmasına neden olabiliyor. Veri kurtarma çözümleri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Double-Take Teknik Müdürü Erkan Tuğral’a göre, birçok firmanın felaket kurtarma planını uygulamaya sokarken yaşadığı en büyük sıkıntı, bu işe başlayabilmek.

|BTZcÝaã\ãiT hÝ]eTaXh^adi} Dünyanın dört bir yanında üretim tesisleri bulunan, 80’den fazla ülkede ürünleri satılan, bağımsız yedek parça grubunda dünyanın en geniş ürün gamına sahip şirketler grubu olan Aktaş Holding, otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan AutoTurkey 2012’ye katıldı. Rekabetin yüksek olduğu otomotiv sektöründe, Türkiye’yi otomotiv merkezi olarak konumlandırmak ve uluslararası üst düzey yönetici kitlesi önünde, üretim, tedarik zinciri ve araştırma-geliştirme ihtiyaç ve gereksinimlerini tartışmak amacı ile yapılan konferansa bu yıl yoğun ilgi oldu. Yerli ve yabancı 300’den fazla işadamının katılımı ile yapılan etkinliğe Aktaş’ın küresel marka yolculuğunu anlatmak üzere Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı Burhan Kurt katıldı. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Genel Sekreter Özlem Gülşen Arkan’ın yönetiminde yapılan oturumda konuşan Burhan Kurt; “ 1938 yılında temelleri atılan Aktaş Holding bugün 6 kıtada fabrikası ve lojistik merkezi olan bir uluslararası güç haline gelmiştir. Bursa merkezli bir firma olarak dünya çapında yayılımımızı yaparken hep müşterimize yakın olma hedefi ile çalıştık. Bu hedef bizim için temel motivasyon kaynağı oldu. Aynı hedefin sonucu olarak hava süspansiyon sistemi üretiminde 2023 yılında dünyanın en büyük firması olmayı planladık. Şu anda ilk 3 arasındayız. Dünya pazar payımız şu anda yüzde 17 seviyesinde. Türkiye’de ise lideriz. Gelecek hedeflerimize ulaşmak için tüm hızımız ile çalışıyoruz” dedi.

12

ć]bP]hÝ]TcX\XhP[][Păc Yalın Enstitü Derneği’nin düzenlediği “Yalın Dönüşümde İnsan Yönetimi Semineri” Kentucky Üniversitesi profesörlerinden ve Toyota Kültürü kitabının da yazarlarından olan Mike Hoseus’u ağırladı. Hoseus, kurumlarda karşılaşılan sorunların yüzde 90’ının süreçlerden, yüzde 10’unun ise insandan kaynaklandığını vurguladı. Yalın felsefenin Türkiye’deki temsilcisi Yalın Enstitü Derneği tarafından düzenlenen “Yalın Dönüşümde İnsan Yönetimi Semineri”  16 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Kentucky Üniversitesi profesörlerinden ve “Toyota Kültürü” kitabının da yazarlarından olan Mike Hoseus tarafından verilen seminerde genel müdürler, İK yöneticileri, işe alım grupları ve şirket sahipleri ağırlandı. Yalın dönüşüm liderlerine insan yönetmenin en yalın yönteminden bahsedildiği seminerde Hoseus, “Yalın İK organizasyonun gerekli kapasitesinin oluşmasına yardımcı oluyor. Yalın İK’da denetçi ve yöneticiler için yeni roller belirlenmeli. Burada İK’nın rolü tekerleğin yağı olmak gibidir, yani tüm süreçlerin aynı düzen ve hızda işleyişine yardım etmek.” dedi. Güven ortamının tesis edilmesinden bahseden Hoseus, “İK değerlerin koruyucusudur, yalın yetkinlikleri arasında ise ekip içinde çalışma sağlaması ve problemleri çözmesi vardır. Yalın düşüncede insanlarla ilgili ihtiyaç duyulan şey sürekli iyileştirme ve güvendir. Yani şirket olarak başarılı olmanın kilit noktası her bir çalışan için kaizendir” dedi. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


HABER

Soldan sağa: Laspar Angst Pfister Endüstriyel Çözümler AŞ CEO’su Mustafa Tosun, Angst Pfister Group CEO’su Christof Domeisen, Laspar Group Yönetim Kurulu Başkanı Saim Tosun, Angst Pfister Group Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Christopher Moore

;Pb_Pa0]Vbc?UXbcTa{ST] Türkiye’ye yeni yatırım Türkiye’nin ve Avrupa’nın endüstriyel çözümler konusunda birçok ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Laspar & Angst Pfister, önemli bir yatırım kararı alarak Bursa’da fabrika kurdu.

E

ndüstriyel sızdırmazlık ve kauçuk yedek parça alanında faaliyet gösteren Laspar Group ve Angst Pfister güçlerini birleştirerek Bursa’da fabrika kurdu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikanın, Türkiye’nin ve Avrupa’nın endüstriyel çözümler konusunda birçok ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

14

Laspar & Angst Pfister ortaklığında kurulan yeni Bursa fabrikası ile ilgili tüm detaylar Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantı, Laspar Group Yönetim Kurulu Başkanı Saim Tosun, Angst Pfister Group CEO’su Christof Domeisen, Angst Pfister Group Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Christopher Moore, Laspar

& Angst Pfister ortaklığında kurulan yeni şirket Laspar Angst Pfister Endüstriyel Çözümler AŞ CEO’su Mustafa Tosun’un katılımıyla düzenlendi. Bursa fabrikasına ilişkin görüşlerini aktaran Laspar Group Yönetim Kurulu Başkanı Saim Tosun “Ekonomik olarak gücün doğuya kaydığı bir dönemde bizler de EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


üretime yönelik bilgi birikimimizi, Angst Pfister’ın satış alanındaki uzmanlığı ile birleştirdik. 1982 yılında Bursa’da kurulan şirketler grubumuzun bugün halkaları arasına eklenen bu yatırım ile kendi alanımızdaki uzmanlığımızı daha da ileri seviyeye taşıyacağız. Grup şirketlerimiz arasında yeni yatırımımız da önemli bir paya sahip olacak. Yeni kurulan şirketimizin; yakın bir gelecekte Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarında büyük bir fayda sağlamasını ve yaratılan bu sinerjiden de büyük bir güç doğmasını hedefliyoruz. Öncelikle Bursa’ya ve dolayısıyla ülkemize böyle bir yatırım kazandırıyor olmaktan duyduğum mutluluğu da ayrıca paylaşmak isterim” dedi. Türk pazarındaki iş ortaklığı imkânları konusunda yaklaşık 1 sene önce görüşmelere başladıklarını ve sürecin bu şekilde sonuçlanması nedeniyle de büyük gurur duyduklarını dile getiren Angst Pfister CEO’su Christof Domeisen de şunları söyledi: “Angst Pfister ve şirketleri 1920 yılından bu yana ticarî faaliyetlerini sürdürüyor. Laspar Group ile ortak olarak kurduğumuz bu şirket ile; Türkiye’deki mevcut işimizi Angst Pfister’in beş temel alandaki mühendislik yetkinlikleriyle geliştirmek ve Türkiye’de sızdırmazlık alanındaki üretiminin daha da başarılı olması iki önemli amacımız. OEM pazarının lideri konumundaki şirketimiz, Laspar Group ile beraber büyük başarılara imza atacaktır.”. Toplantıda, Angst Pfister Group’un Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Christopher Moore da Angst Pfister’e ilişkin detaylı bilgi paylaşarak, iş süreçlerini, müşterilerine sundukları teknik çözümleri ve Türkiye pazarına ilişkin görüşlerini aktardı. 200 kişinin istihdam edileceği Bursa fabrikasının ülke ekonomisi için önemli bir adım olduğunu belirten Laspar Angst Pfister Endüstriyel Çözümler AŞ. CEO’su Mustafa Tosun da “Toplam 4.000 m2 kapalı alanda kurulan fabrika Türkiye’nin potansiyeline inanan Laspar ve Angst Pfister’ın ortak kararı ile Bursa’da kuruldu. 200 kişinin istihdam edileceği fabrikamızda; önümüzdeki 5 yıllık süreçte pazar payımızı yukarı taşıyarak ciro ve teknik personel sayısını da fabrikanın 6 kat büyüme hedefiyle doğru orantılı olarak artırmayı planlıyoruz. 5 yıllık süreci stratejik olarak planladık. 2017 yılına geldiğimizde 30 Milyon Avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise, endüstriyel çöEKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

;Pb_Pa6a^d_7PZZ]SP 1982 yılında kurulmuş olan Laspar, kauçuk ve metal bileşenli titreşim sönümleyici parçalar ve sızdırmazlık elemanları üretimini gerçekleştirerek kısa zamanda sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. Başta otomotiv olmak üzere endüstriyel makine sanayii, denizcilik endüstrisi, tarım ve iş makineleri, inşaat sanayii, beyaz eşya ve raylı sistemlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren Laspar; uzman, deneyimli ve dinamik kadrosuyla müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarım desteğinin yanında ileri teknoloji standartlarında üretim yapmaktadır. Yeniliklere açık yapısı ve kaliteye verdiği önemle kısa sürede küresel pazarın önde gelen firmalarının önemli bir tedarikçisi haline gelen Laspar, gelişen yapısıyla yeni pazarlara açılmaya devam etmektedir. Özellikle Avrupa’da hızlı bir yayılım gösteren Laspar; Kuzey Amerika’dan Uzak Doğuya kadar geniş bir coğrafyaya ürünlerini başarıyla ihraç etmektedir.

zümler konusunda Türkiye, Ortadoğu ve Türkî Cumhuriyetler’de sektör liderliğini yakalamaktır.” dedi. Endüstriyel çözümlerde Avrupa’nın önde gelen şirketi Angst Pfister ile ortak olarak

yeni bir şirket kuran Laspar Group, başta otomotiv olmak üzere endüstriyel makine sanayii, denizcilik endüstrisi, tarım ve iş makineleri, inşaat sanayii, beyaz eşya ve raylı sistemlere kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

15


HABER B74;;{34=ć:ć:0C3070DID=½<ÃA;ÃH4=ć7ć3A>;ć:H0Ą)

“SHELL TELLUS S3 M” Shell’in, uzun ömürlü, gelişmiş pompa koruması ve sistem etkinliğine sahip yeni hidrolik yağı “Shell Tellus S3 M” kullanıma sunuldu. Çinko içermeyen Shell Tellus S3 M, plastik enjeksiyon kalıplama ve mobil ekipman işlemleri gibi birçok uygulama için ideal bir çözüm sağlıyor.

S

hell’in, uzun ömürlü, gelişmiş pompa koruması ve sistem etkinliğine sahip yeni hidrolik yağı “Shell Tellus S3 M” kullanıma sunuldu. Çinko içermeyen Shell Tellus S3 M, plastik enjeksiyon kalıplama ve mobil ekipman işlemleri gibi birçok uygulama için ideal bir çözüm sağlıyor. Dünyada ve Türkiye’de 5 yıldır madeni yağlar pazar liderliğini* koruyan Shell Madenî Yağlar, yeni ürünü Shell Tellus S3 M hidrolik yağı piyasaya sundu. Shell’in bir önceki çinko içermeyen ürününden iki kat daha uzun yağ ömrü, gelişmiş pompa koruması ve sistem etkinliğine sahip olan, aşınma önleyici teknolojiden yararlanan Shell Tellus S3 M, yüksek sıcaklık ve işletim koşulları altında çalışabilecek şekilde geliştirildi. Shell Tellus S3 M’nin düşük su toksisitesine sahip olması, sızıntı durumunda çevre üzerinde bıraktığı etkiyi azaltıyor

16

ve operatörlere, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini daha iyi yönetmelerinde yardımcı oluyor. Plastik enjeksiyon kalıplama ile mobil ekipman işlemleri dahil birçok üretim uygulaması için ideal bir çözüm oluşturuyor.

tiv gibi sektörlere yönelik ‘Teknoloji Forum’ ve ‘Metal Forum’ gibi etkinlikler düzenleyerek, Shell madenî yağlar ürünlerini geliştiren Shell uzmanları ile son tüketiciyi biraraya getiriyor, karşılıklı bilgi alışverişi olanakları sağlıyor.

“Tüketici ihtiyaçlarını doğru tespit ederek başarılı oluyoruz” Shell & Turcas Madenî Yağlar Genel Müdürü Burçin Toktamış, Shell Tellus S3 M hakkında şunları söyledi: “Müşterilerimize önemli avantaj sağlayan bir ürün daha sunduk. Shell’in ileri teknoloji ürünleri, her zaman müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre geliştiriliyor. Shell Tellus S3 M de, bu anlayışın üst seviyede uygulandığı ürünlerinden biri. Madenî yağlar pazarındaki liderliğimizi, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde öngörmek amacıyla yaptığımız çalışmalara ve yüksek teknolojimize borçluyuz.” Shell & Turcas; inşaat, metal, otomo-

BWT[[CT[[dbãÎhÝ][ãZ^ad\PbPą[h^a - Shell Tellus S3 M üç yönlü koruma sağlıyor; ‘makine ömrünün uzamasına ve beklenmedik makine kapanışlarının azalmasına yardımcı olmak’, ‘bakım masraflarının azaltılmasını ve makine ömrü ile sistem verimliliğinin artırılmasını sağlamak’ ve ‘tepkisellik ve hareket kesinliği sayesinde başlangıç seviyesinden doruk noktası sıcaklığına kadar etkinliğin arttırılmasına yardımcı olmak.’ - Shell Tellus S3 M, endüstri standardı ASTM D943 TOST yağ ömrü testine tâbi tutulduğunda, 1000 saatEKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


-

-

-

lik minimum standart hidrolik yağın sahip olduğundan beş kata kadar, bir önceki Shell Tellus S ürünündense iki kata kadar daha uzun yağ ömrüne sahip olduğunu kanıtladı. Geliştirilmiş hava tahliyesi ve filtrelenebilirlik özellikleri ile daha etkin ve tam hidrolik güç aktarımı sağlar, basınç kaybının azalmasını ortadan kaldırır ve daha etkin bir çalışma sunar. Shell Tellus S3 M, Eaton ve Denison özellikli pompa testlerindeki endüstri standardı hidrolik pompa testlerinde yüzde 76’ya kadar daha az aşınma sağlar. Shell Tellus S3 M (ISO 22, 32, 46, 68 ve 100 viskozite sınıflarında mevcuttur) birçok endüstri standardı

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

-

gereksinimlerini karşılar ve çoğu ekipman üreticisi tarafından onaylanmıştır. Shell Tellus S3 M, sıcaklık farklılıklarının olduğu iklimlerde mobil ve açık alan uygulamalarında olduğu kadar, fabrika bazlı endüstriyel hidrolik uygulamalar, ağır hizmet, uzatılmış işletim uygulamalarında da kullanıma uygundur.

* PETDER’in (Petrol Sanayi Derneği) açıkladığı 2011 verilerine göre Shell & Turcas toplam madenî yağlar satışında üst üste 5’inci kez pazar lideri oldu. Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın küresel madeni yağ pazarına yönelik her yıl yaptığı çalışmaya göre 5 yıldır “Dünyanın 1 Numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” Shell seçiliyor.

BWT[[<PST]ÕHPą[Pa7PZZ]SP ‘Shell Madenî Yağları’ terimi, madenî yağlar işiyle uğraşan tüm Royal Dutch Shell plc şirketlerine atıfta bulunur. Küresel madenî yağ hacminin % 13,4’ünü tedarik eden Shell Madenî Yağ şirketleri, madenî yağ endüstrisinde liderdir.a Bu şirketler; tüketim, ağır endüstri ve ticarî taşımacılık uygulamalarında kullanılmak üzere ürün imal edip harmanlarlar. Shell Madenî Yağ markaları portföyüne; Pennzoil®, Quaker State®, FormulaShell®, Shell TELLUS®, Shell RIMULA®, Shell ROTELLA® T, Shell SPIRAX® ve Jiffy Lube® dahildir.

17


<0:0;4

6[^QP[Xi\CPbPa\eT 7PZbiATZPQTcÄ&#x2021;[XÄ&#x192;ZXbX EndĂźstriyel tasarÄąm, endĂźstride Ăźretilen nihai kullanÄącÄąya yĂśnelik ĂźrĂźnlerin, iĹ&#x;levsellik, hedef kitlenin beÄ&#x;enisi ve kullanÄącÄąnÄąn ihtiyaçlarÄą gibi Ăślçßtler gĂśzetilerek fikren geliĹ&#x;tirilmesi ve Ăźretime uygun yeni bir ßrĂźn olarak projelendirilmesi ile sonuçlanan bir sĂźreçtir.

TasarÄąm ise, bir ĂźrĂźnĂźn dÄąĹ&#x; gĂśrĂźnĂźĹ&#x;ĂźnĂź ifade eder. TasarÄąm bir ĂźrĂźnĂźn biçimi olabileceÄ&#x;i gibi; çizgilerden, sĂźslerden, renklerden ve çeĹ&#x;itli unsurlardan oluĹ&#x;an gĂśrĂźnĂźmlerde olabilmektedir. TasarÄąm, endĂźstriyel Ăźretime geçilmeden Ăśnce (1800â&#x20AC;&#x2122;lĂź yÄąllarÄąn ikinci yarÄąsÄą) kiĹ&#x;iye Ăśzel olarak yapÄąlÄąrdÄą. SanatçĹlar, yĂźksek meblaÄ&#x;lar karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda halkÄąn seçkin kesimlerine, kiĹ&#x;iye Ăśzel tasarÄąmlar Ăźretirlerdi.  Fakat sanayi devrimi ile birlikte endĂźstriyel Ăźretime geçildikten sonra, hÄązlÄą Ăźretim ile birlikte insanlar tasarlanmÄąĹ&#x; ĂźrĂźnlere daha kolay ulaĹ&#x;maya baĹ&#x;ladÄąlar. Bu da Ăśzellikle son yÄąllarda kĂźreselleĹ&#x;en dĂźnyada, tasarÄąmÄąn geliĹ&#x;imine artÄą deÄ&#x;er katmÄąĹ&#x;tÄąr. KĂźreselleĹ&#x;en dĂźnyada firma sahipleri, tasarÄąmsal ĂźrĂźnlerini yurtdÄąĹ&#x;Äąna ihraç ederek kâr oranlarÄąnÄą artÄąrmanÄąn yanÄąnda, tĂźketicilerin katma deÄ&#x;er saÄ&#x;lanmÄąĹ&#x; ĂźrĂźnlerden faydalanmalarÄąnÄą istemektedirler. Fakat gĂźnĂźmĂźzde iletiĹ&#x;im araçlarÄąnÄąn da etkisiyle artÄąk dĂźnyanÄąn herhangi bir yerinde ĂźrĂźnlere kolaylÄąkla ulaĹ&#x;Äąlmakta ve bu ĂźrĂźnleri taklit etmek isteyenlerin iĹ&#x;i de bir o kadar kolaylaĹ&#x;maktadÄąr. Bu sebeple endĂźstriyel tasarÄąm tescili gĂźnĂźmĂźz

dĂźnyasÄąnda haksÄąz rekabetin ĂśnĂźne geçebilmek için olmazsa olmazlardandÄąr. Taklidi ve haksÄąz rekabeti Ăśnlemek, yatÄąrÄąmlarÄąnÄązÄąn karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą tam olarak alabilmek için tek yol kĂźreselleĹ&#x;en dĂźnyada yeni tasarÄąmlarÄą tescil ettirmektir. Tasarlanan ĂźrĂźnlerin yurtiçinde tescili ne kadar Ăśnemli ise; ihracat yapÄąlan, kÄąsa veya orta vadede ihracatÄą planlanan Ăźlkelerde de tescil edilmesi son derece Ăśnemlidir. Yurtiçi veya yurtdÄąĹ&#x;Äąnda ĂźrĂźnlerinizin taklit edilmesi; ĂźrĂźn kalitesindeki farklÄąlÄąklardan dolayÄą ĂźrĂźnĂźnĂźzĂź ve markanÄązÄą itibarsÄązlaĹ&#x;tÄąrdÄąÄ&#x;Äą gibi, firmanÄąz içinde ciddi bir maliyet olarak karĹ&#x;ÄąnÄąza çĹkacaktÄąr. KaldÄą ki tasarladÄąÄ&#x;ÄąnÄąz ĂźrĂźnĂźn baĹ&#x;ka bir Ăźlkede baĹ&#x;ka bir Ăźretici tarafÄąndan tescillenmesi durumunda, bahsi geçen Ăźlkeye ihracat yapamama gibi bir durumla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;mak da acÄą bir sonuç olarak karĹ&#x;ÄąnÄąza çĹkabilmektedir. AyrÄąca, ilgili tasarÄąmÄąn kendinize ait olduÄ&#x;unu kanÄątlamaksa çok kolay bir sĂźreç olmamakla birlikte ciddi dava maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, ĂźrĂźnĂźnĂźzĂźn tasarÄąmÄą sonuçlandÄąÄ&#x;Äąnda, tasarÄąm tescilini almak

Âş;(Ă&#x20AC;36-"IJ5Ă&#x20AC;3,:*-."; %FTUFL1BUFOU"IJ 5BTBSÂ&#x2018;N6[NBO:BSEÂ&#x2018;NDÂ&#x2018;TÂ&#x2018; size maddĂŽ kazancÄąn yanÄąsÄąra ĂźrĂźnĂźnĂźzĂźn taklit edilmesinin ve haksÄąz rekabetin ĂśnĂźne geçilmesini de saÄ&#x;layacaktÄąr. MaddĂŽ kayÄąp - kazanç iliĹ&#x;kisinden bahsedecek olursak, ĂśrneÄ&#x;in Almanya pazarÄąna ihracat yapan firmalar çok temkinli olmalÄądÄąrlar. Ă&#x2021;ĂźnkĂź Ăźlke pazarÄąna giren tescilsiz ĂźrĂźnler haksÄąz rekabet hĂźkĂźmleri kapsamÄąnda ciddi yaptÄąrÄąm ve maliyetlerle karĹ&#x;Äą karĹ&#x;Äąya kalabilmektedirler. Ă&#x2013;yle ki bu tarz haksÄąz rekabet durumunun tespit edilmesi halinde, haksÄąz rekabet hĂźkĂźmleri çerçevesinde tescilsiz ĂźrĂźnĂźn ticarĂŽ faaliyetinin durdurulmasÄąna yĂśnelik 250 bin Avroâ&#x20AC;&#x2122;yu bulan dava masraďŹ&#x201A;arÄą ile karĹ&#x;Äą karĹ&#x;Äąya kalmak kaçĹnÄąlmazdÄąr. Bahse konu olan sĂźreç davaya kadar gitmese bile, ihtar, avukatlÄąk Ăźcretleri gibi harcamalarla 20 bin Avroâ&#x20AC;&#x2122;ya kadar varan masraďŹ&#x201A;ar çĹkabilmektedir. Bu sebeple, ihracat yapÄąlan Ăźlkelerde tasarÄąmlarÄąn tescil iĹ&#x;lemlerinin baĹ&#x;latÄąlmasÄą, haksÄąz rekabetin Ăśnlenmesi hususunda size avantaj saÄ&#x;lamasÄąnÄąn yanÄąnda olasÄą masraďŹ&#x201A;arÄąn çĹkmasÄąnÄą da engelleyecektir. Sonuç olarak; kĂźresel ticaret ekonomisinin saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą; ĂźrĂźnĂźnĂźzĂź daha kolay pazarlama ve ihraç etme avantajlarÄąndan faydalanabilmek için Ăśncelikli olarak ĂźrĂźnlerinizi hem yurtiçinde hem de yurtdÄąĹ&#x;Äąnda, ihracat yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄąz / yapacaÄ&#x;ÄąnÄąz Ăźlkelerde tescil ettirmeniz gerekmektedir. BĂśylelikle hem taklit ve haksÄąz rekabete engel olabilecek hem de ihracatlarÄąnÄązda problem yaĹ&#x;amamÄąĹ&#x; olacaksÄąnÄąz.

18

EKÄ°M-KASIM 2012 / 5 KOBÄ°PLASTÄ°K


1>B27A0380;?ćBC>=;D?><?0

3Pedc_PăP2PSSTbX:P[Tćă<TaZTiX11[^Z=^) "C^_ZP_ćBC0=1D; CT[)! !#'" $!#'" $!(5Pg)! !#'" "#'


HABER

ĆXaZTc[Ta®TeaX\XÎX?PiPa[P\Ph Öğrenecek Son yıllarda büyüyen sayısal (dijital) pazarlama ve buna paralel oluşan insan kaynakları açığı, yeni eğitim programlarının doğmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıldan itibaren sadece dijital pazarlama temalı eğitimler düzenleyen Dijital Akademi, bu yıl eğitim kapsamını arttırdı ve Türkiye’nin en kapsamlı çevrimiçi (online) pazarlama eğitimi “Digital HERO”yu duyurdu.

Ö

zellikle son 5 yılda, dünyada ve Türkiye’de köklü değişiklikler oluyor. Ticaretin seyri değişimlere uğradı: Tüketiciler artık internette. Örneğin Facebook’ta halen 30 milyonun üzerinde Türk kullanıcı kayıtlı ki, bu da nüfusun neredeyse % 40’ına tekabül ediyor. Yine internet kullanıcıları ortalama 3 saatini Facebook’ta harcıyor. Çevrimiçi dünyadaki tüketici alışveriş yapmadan önce, büyük oranda Google’dan araştırma yapıyor, fiyat ve hizmetleri kıyaslıyor. Bir çok ünlü fikirlerini ilk önce Twitter’da aracısız olarak açıklıyor. Şirketler de bu gelişmelere paralel olarak tüketicilere çevrimiçi mecralarda dokunmak ve bu mecralara uygun stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Çevrimiçi pazarlamanın Türkiye’de son yıllarda hızla büyümesi ile beraber şirketler, çevrimiçi iş yapış biçimlerine ve çevrimiçi pazarlamaya yönelmeye başladı. Bunun sonucu olarak, kendi bünyelerinde yetkin personeller barındırma ihtiyacı hissediyorlar. İşte bu ihtiyacı geçen yıl fark eden Dijital Akademi, çevrimiçi pazarlama temalı bir dizi uzmanlık eğitimleri düzenledi ve bu yıl da eğitim sayısı ve kapsamını arttırarak eğitimler vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız eğitim direk-

20

törü ve Dijital Akademi kurucusu Volkan İnanç şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl yaptığımız eğitimler, şirketlerden yoğun ilgi gördü. Çünkü şirketler kendi içlerinde çevrimiçi pazarlamanın özelliklerini bilen uzmanları bulmakta güçlük çekiyor. Üniversitelerin bu konuda eğitimleri yetersiz olunca, bu konunun uzmanları ancak uzun yıllar sektör deneyimleri kazanarak yetişebiliyor. Bu da yetkin kişilerin pazarda az olması sonucunu doğuruyor. Biz Dijital Akademi olarak, sektörün uzmanları ve geniş kapsamlı bir müfredat ile bu açığı kapatmayı hedefliyoruz.” Bu yıl açılacak programın adı “Digital Hero – Dijital Pazarlama Programı”. Program 8 hafta sonu toplamda 16 günlük bir program. Program içeriğinde yok yok. Web sitesi yapımı, ajans işleyişi, arama motoru pazarlama (SEM), sosyal medya pazarlama, e-ticaret, mobil pazarlama, e-posta pazarlama, ortaklık (affiliate) pazarlama, dijital medya satın alma ve planlama, web sitesi kullanılabilirliği, hukuk ve girişimcilik konuları ele alınacak. Programa Bilginet, Rabarba, C-Section, MoreClick, Klinik, VenividiSEO, Reklamstore, Arpanet ve Tunada gibi sektörün önemli firmaları destek veriyor. Eğitim süresince 20’den fazla eğitmen ve konuklar eğitime katılacak. Katılımcılara dijital akademi tarafından sertifika verilecek. Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için dijitalakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


B>BH0;<43H0

;8=:438={Ä&#x2021;:Ä&#x2021;Ä&#x2020;Ä&#x2021;B4;E4 :DAD<B0;>;0A0: NASIL KULLANMALIYIM?

ARDA SAYINER 3IJOP3VOOFS4PTZBM.FEZB"KBOTÂ&#x2018; ,VSVDV0SUBĹ&#x2014;Â&#x2018; BSEB!SIJOPSVOOFSDPN

T

Ăźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de 700 binin Ăźzerinde Linkedin kullanÄącÄąsÄą bulunmakta. BunlarÄąn bĂźyĂźk kÄąsmÄą beyaz yakalÄą yĂśnetici olmakla beraber Ĺ&#x;irket sahiplerine ait kiĹ&#x;i ve firma hesaplarÄą da bulunmakta. Linkedinâ&#x20AC;&#x2122;i ilk Ăśnce kariyer amaçlÄą ele alalÄąm isterseniz. Bu aĹ&#x;amada ilk olarak profil bilgilerinizin gĂźncel, doÄ&#x;ru, Linkedinâ&#x20AC;&#x2122;in belirttiÄ&#x;i %100 oranÄąna yakÄąn uygunlukta doldurulmuĹ&#x; olmasÄą çok Ăśnemli. Ä°Ĺ&#x; baĹ&#x;vurusu veya kendinizi tanÄątma amacÄąyla profilinizi gĂśstereceÄ&#x;iniz kiĹ&#x;ilerin ilk inceleyecekleri alan

Linkedin hiç Ĺ&#x;Ăźphesiz sosyal medya aÄ&#x;larÄą içinde kariyer anlamÄąnda en çok olanak sunan platformlardan biri. Binlerce yerli ve yabancÄą çalÄąĹ&#x;an Linkedin hesabÄąna kiĹ&#x;isel veya Ĺ&#x;irket olarak sahip. Fakat Ăśnemli olan ise bu aÄ&#x;da nasÄąl gĂśrĂźndĂźÄ&#x;ĂźnĂźz ve bu aÄ&#x;Äą nasÄąl kullandÄąÄ&#x;ÄąnÄąz. bu olacaktÄąr. UnutmayÄąn ki profiliniz aynÄą zamanda fotoÄ&#x;rafÄąnÄązÄą da kapsamaktadÄąr. Bu sebeple Linkedin profilinizde seçeceÄ&#x;iniz fotoÄ&#x;raf baÄ&#x;lÄą bulunduÄ&#x;unuz iĹ&#x; koluna gĂśre deÄ&#x;iĹ&#x;ebilmekle beraber daha ciddi ve profesyonel gĂśrĂźnecek nitelikte olmalÄądÄąr. Bir sonraki Ăśnemli konu ise hangi gruplara Ăźye olduÄ&#x;unuz. Linkedin altÄąnda binlerce TĂźrkçe ve diÄ&#x;er yabancÄą dillerden sektĂśrel ilgi grubu bulunuyor. Ă&#x2021;evre (Network) kurmak istediÄ&#x;iniz, kendinizi gĂśstermek ve ifade etmeyi amaçladÄąÄ&#x;ÄąnÄąz bu sektĂśrel gruplarÄą Lin-

kedin altÄąnda aramanÄąz ve Ăźyelik talebinde bulunmanÄąz gerekiyor. Linkedin gruplara Ăźyelik sÄąnÄąrÄą koymuyor. Fakat sadece 10â&#x20AC;&#x2122;dan fazla gruptan ĂźyeliÄ&#x;inize dair onay bekliyorsanÄąz yeni bir gruba Ăźyelik isteÄ&#x;i gĂśnderemiyorsunuz. Bir gruba Ăźye olmak hem sizin o grubun sektĂśrel paylaĹ&#x;ÄąmlarÄąnÄą ĂśÄ&#x;renmenizi saÄ&#x;lamakta hem de grubun izin prosedĂźrĂźne baÄ&#x;lÄą olarak grupta paylaĹ&#x;Äąm yapma veya yorum yazma imkânÄąnÄą da saÄ&#x;lar. Ki aslÄąnda kendinizi Ăśn plana çĹkaracaÄ&#x;ÄąnÄąz en Ăśnemli kÄąsÄąm da burasÄą. Linkedin kullanÄącÄąlarÄą sizin kalite ve baĹ&#x;arÄąnÄązÄą paylaĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąnÄąz sektĂśrel içeriklerle Ăślçeceklerdir. Bundan daha Ăśnemlisi ise Ăźye olduÄ&#x;unuz gruplar veya arkadaĹ&#x;ÄąnÄązÄąn baĹ&#x;lattÄąÄ&#x;Äą tartÄąĹ&#x;ma konularÄąna hangi kalitede cevap verdiÄ&#x;inizle bu belirlenecektir. DolayÄąsÄąyla hem sizin sektĂśrel bir tartÄąĹ&#x;ma konusu baĹ&#x;latarak arkadaĹ&#x;larÄąnÄąza soru sormanÄąz veya Ăźye olduÄ&#x;unuz bir grup altÄąnda baĹ&#x;latÄąlan tartÄąĹ&#x;maya yorum yazmanÄąz bĂźyĂźk Ăśnem arz etmektedir. PaylaĹ&#x;ÄąmlarÄąnÄązÄą birçok sosyal medya mecrasÄąnda olduÄ&#x;u gibi belirli karakter sayÄąsÄąna baÄ&#x;lÄą olarak aktarmak zorunluluÄ&#x;unuz bulunmaktadÄąr. Facebook ve Twitterâ&#x20AC;&#x2122;Äąn

22

EKÄ°M-KASIM 2012 / 5 KOBÄ°PLASTÄ°K


aksine direkt görsel paylaşımı mümkün değildir. Bu durum Linkedin’in profesyonel çizgisinden kaynaklanmakta, böyle bir görüntü çizme amacından dolayıdır. Bu problem kısaltılmış linklerle görsellere dair yapılan yönlendirmelerle aşılabilir. Standart yorum ve soru paylaşımları dışında etkinlik, anket ve buna benzer daha interaktivite yaratacak paylaşımları da Linkedin’in ilgili bölümlerinden yapabilirsiniz. Dolayısıyla aslında Linkedin dışarıdan gözüktüğü kadar cansız ve interaktiviteye diğer sosyal medya platformlarına kıyasla kapalı olan bir mecra değildir. Linkedin kariyer ve yeni satış bağlantıları arayışında bulunanlar dışında firmaların tanıtım ve insan kaynakları ihtiyaçlarına cevap anlamında da büyük önem taşır. Bu amaçla şirketlerin iki tür Linkedin hesabı oluşturması gerekir. Birincisi kurumsal hesap. Diğeri ise grup hesabı. Kurumsal hesap adı üzerinde şirketin kurumsal duruşunu sergileyen, firma hakkında temel bilgiler veren daha çok web sitesi tadında olan hesabıdır. Şirket hesabına şirket dışında kişilerin üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilp mez. Şirket çalışanlarının ise bu hesap

altında gözükmesi uygun olanıdır. Şirketin yüksek çözünürlükte logosunu profil imajı olarak yüklemeli, faaliyet alanı, adres, iletişim bilgileri gibi alanları tam anlamıyla doldurmalısınız. Şirketlerin dış dünya ile daha interaktif ve farklı birçok içeriği paylaşmalarının uygun görüldüğü hesap türü ise grup türü hesaptır. Firma kendi grubunu kurarak burada kariyer imkânları, sektörden haberler, tartışma konuları veya anketler paylaşarak hedeflediği kitlelerle iletişim kurar. Burada seçilecek içeriklerin Facebook’a kıyasla daha profesyonel, popülistlik yerine iş (business) değeri taşıyan nitelikte olması uygun olanıdır.

Aynı zamanda Linkedin ücretli reklâm hizmetleriyle özellikle İnsan Kaynakları bölümünüz için faydalı olacaktır. Kullanıcıların kendi sayfalarında reklâm olarak çıkan bu alanlar ilânınıza daha çok başvuru çekecektir. Lakin, Linkedin reklamları Facebook reklamlarına kıyasla tıklama başına çok daha fazla maliyet gerektirmektedir. Dolayısıyla reklam bütçelerinizi oluştururken hangi mecra üzerinden reklâm vereceğinizi iyi hesaplamalı Facebook’un da bu anlamda ( Linkedin’deki kadar profesyonel gözükmese de ) kullanıldığını unutmamalısınız. Son olarak belirtmek isterim ki önemli olan Linkedin’de var olmak değil, hakkıyla kendinizi ve kurumunuzu temsil edebilmektir. Bilgi güncellemesi ve kaliteli içerik paylaşımını sağlayamayacak kullanıcıların kişi veya şirket profili ile Linkedin’de var olmaması kendileri ve firmaları adına daha doğru olabilir.

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

23


HABER

<TShPb^Uc:>1Ä&#x2021;{[TaTĂ?iT[hT]X]TbX[ XÄ&#x192;Ă&#x17D;Ă?iĂŁ\[TaX]XcP]c\PZXĂ&#x17D;X]0]PS^[dh^[[Pa]SP

KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;LER AKILLI Ä°Ĺ&#x17E; Ă&#x2021;Ă&#x2013;ZĂ&#x153;MLERÄ° Ä°LE SEKTĂ&#x2013;RDE FARK YARATACAK

rilen etkinlikte mimar, mĂźhendis, inĹ&#x;aat profesyonelleri, matbaacÄąlar, grafik tasarÄąmcÄąlarÄą ve yayÄąncÄąlar için de biliĹ&#x;im dĂźnyasÄąnÄąn dev markalarÄą Autodesk, Adobe, Wacom ve Kaspersky çÜzĂźmleri tanÄątÄąldÄą. Paralel etkinlik olarak ayrÄąca EskiĹ&#x;ehir ve çevre illerden gelen Ăźniversite yĂśneticilerine Medyasoft SAP YĂźksek Ă&#x2013;Ä&#x;renim Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri anlatÄąldÄą.

yede de Ĺ&#x;irketler bilgi merkezli Ăźretime, doÄ&#x;ru kararlarÄą anÄąnda alabilen yĂśnetime kavuĹ&#x;up, kârlÄąlÄąklarÄąnÄą artÄąrabiliyor. BugĂźn ilkini gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;imiz â&#x20AC;&#x2DC;KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler için Ä°Ĺ&#x; Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;&#x2122; etkinliÄ&#x;ini EskiĹ&#x;ehir için Ăśzel kurguladÄąk. EskiĹ&#x;ehirâ&#x20AC;&#x2122;den sonra bu yÄąl Gaziantep, Ä°zmir ve KahramanmaraĹ&#x;â&#x20AC;&#x2122;a gideceÄ&#x;iz. 2013 yÄąlÄąnda da sĂźrdĂźreceÄ&#x;imiz bu etkinlikler çerçevesinde tĂźm programÄąmÄązÄą dĂźnya biliĹ&#x;im pazarÄąnÄąn alanÄąnda lider Ĺ&#x;irketleri ve iĹ&#x; ortaklarÄąmÄązla o Ĺ&#x;ehre Ăśzel oluĹ&#x;turuyoruz. Bu etkinliklerde sadece seminer vermeyip, Ĺ&#x;irkete Ăśzel daha az yatÄąrÄąm maliyeti ve zaman harcayacaklarÄą yeni nesil iĹ&#x; çÜzĂźmlerimizi tanÄątÄąyoruzâ&#x20AC;? açĹklamasÄąnÄą yaptÄą.

|50A:H0A0C<0:Ä&#x2021;ÂŽÄ&#x2021;= 3>Ä&#x201E;AD1Ä&#x2021;;Ä&#x2021;Ä&#x2020;Ä&#x2021;<H0C8A8<8Ä&#x2020;0AC} DĂźzenlenen etkinliklerle ilgili olarak gĂźnĂźmĂźz iĹ&#x; dĂźnyasÄąnÄąn rekabetçi pazar koĹ&#x;ullarÄąnda sektĂśrde fark yaratmak ve kârlÄąlÄąÄ&#x;Äą artÄąrmak için hÄązlÄą ve doÄ&#x;ru stratejilerin ancak yeni nesil iĹ&#x; teknolojileriyle gerçekleĹ&#x;ebileceÄ&#x;ine dikkat çeken Medyasoft Genel MĂźdĂźrĂź Ä°hsan TaĹ&#x;er, â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂźnyanÄąn dev ekonomileri arasÄąnda yer alabilmesi için KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler bĂźyĂźk bir Ăśnem taĹ&#x;Äąyor. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin de ellerindeki bilgi ve veriyi deÄ&#x;ere dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrmeleri, hÄązlÄą ve çevik karar alabilmeleri için doÄ&#x;ru biliĹ&#x;im yatÄąrÄąmÄą yapmalarÄą gerekiyor. DoÄ&#x;ru kurgulanmÄąĹ&#x; biliĹ&#x;im yatÄąrÄąmlarÄą da Ĺ&#x;irketlere performans, verimlilik saÄ&#x;lÄąyor. Bu sa-

TĂźm iĹ&#x; sĂźreçlerinin etkin bir Ĺ&#x;ekilde yĂźrĂźtĂźlmesini ve yĂśnetilmesini saÄ&#x;layan yeni nesil iĹ&#x; çÜzĂźmlerinin uygulamalÄą olarak tanÄątÄąldÄąÄ&#x;Äą â&#x20AC;&#x153;KOBiâ&#x20AC;&#x2122;ler için Ä°Ĺ&#x; Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;? etkinliÄ&#x;ine HÄ°SBÄ°M Genel MĂźdĂźrĂź TaĹ&#x;kÄąn KÄązÄąl iĹ&#x;letmelerin iĹ&#x; sĂźreçlerini hÄązlandÄąrÄąp, kusursuzlaĹ&#x;tÄąracak â&#x20AC;&#x153;Aksiyon BazlÄą Ä°Ĺ&#x; YĂśnetim Modeliâ&#x20AC;? sunumu ile katÄąldÄą. TaĹ&#x;kÄąn KÄązÄąl, â&#x20AC;&#x153;Son dĂśnemde adÄąnÄą sÄąkça duyuran â&#x20AC;&#x2DC;Aksiyon BazlÄą Ä°Ĺ&#x; YĂśnetim Modeliâ&#x20AC;&#x2122; doÄ&#x;ru teknolojiler ile Ăźretimden yĂśnetime tĂźm sĂźreçleri kusursuzlaĹ&#x;tÄąrÄąyor. Ĺ&#x17E;irketlerin karar mekanizmalarÄąnÄąn hÄązlÄą ve daha etkin iĹ&#x;lemesini amaçlayan bu model, mĂźĹ&#x;teri, çalÄąĹ&#x;an, tedarikçi ve tĂźm paydaĹ&#x;larÄąn eĹ&#x; zamanlÄą memnuniyetini hedeďŹ&#x201A;iyorâ&#x20AC;? dedi.

Ä°Ĺ&#x; teknolojileri konusunda tĂźm Ĺ&#x;irketlerin çÜzĂźm ortaÄ&#x;Äą olan Medyasoft, Anadolu yollarÄąnda. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin gĂźnĂźmĂźz iĹ&#x; dĂźnyasÄąnda rekabet avantajÄą saÄ&#x;layabilmeleri için iĹ&#x; ortaklarÄąyla yeni nesil akÄąllÄą iĹ&#x; çÜzĂźmleri geliĹ&#x;tiren Medyasoft, Anadolu turuna baĹ&#x;ladÄą. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin verimliliklerini artÄąrarak dÄąĹ&#x; dĂźnyaya açĹlmalarÄą için Ĺ&#x;ehre Ăśzel program hazÄąrlayan Medyasoftâ&#x20AC;&#x2122;un ilk duraÄ&#x;Äą EskiĹ&#x;ehir idi. Ĺ&#x; teknolojileri konusunda tĂźm Ĺ&#x;irketlerin çÜzĂźm ortaÄ&#x;Äą olan Medyasoft, Anadolu yollarÄąnda. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin gĂźnĂźmĂźz iĹ&#x; dĂźnyasÄąnda rekabet avantajÄą saÄ&#x;layabilmeleri için iĹ&#x; ortaklarÄąyla yeni nesil akÄąllÄą iĹ&#x; çÜzĂźmleri geliĹ&#x;tiren Medyasoft, Anadolu turuna baĹ&#x;ladÄą. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin verimliliklerini artÄąrarak dÄąĹ&#x; dĂźnyaya açĹlmalarÄą için Ĺ&#x;ehre Ăśzel program hazÄąrlayan Medyasoftâ&#x20AC;&#x2122;un ilk duraÄ&#x;Äą EskiĹ&#x;ehir idi.

Ä°

Kurumlara yazÄąlÄąm, gĂźvenlik ve eÄ&#x;itim alanÄąnda uçtan uca çÜzĂźmler sunan Medyasoft, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin iĹ&#x; dĂźnyasÄąnda rekabet avantajÄą saÄ&#x;layÄąp, sektĂśrde fark yaratabilmeleri için iĹ&#x; ortaklarÄąyla birlikte geliĹ&#x;tirdiÄ&#x;i yeni nesil iĹ&#x; çÜzĂźmlerini tanÄątmak Ăźzere Anadolu turuna baĹ&#x;ladÄą. KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin verimliliklerini artÄąrarak dÄąĹ&#x; dĂźnyaya açĹlmalarÄą için Ĺ&#x;ehre Ăśzel program hazÄąrlayan Medyasoftâ&#x20AC;&#x2122;un ilk duraÄ&#x;Äą EskiĹ&#x;ehir oldu. Medyasoftâ&#x20AC;&#x2122;un ev sahipliÄ&#x;inde ilki dĂźzenlenen â&#x20AC;&#x153;KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler için Ä°Ĺ&#x; Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;? etkinliÄ&#x;inde, KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler için ERP, web portal ve eÄ&#x;itim çÜzĂźmleri katÄąlÄąmcÄąlarla paylaĹ&#x;ÄąldÄą. Ä°ki aĹ&#x;amalÄą gerçekleĹ&#x;ti-

24

EKÄ°M-KASIM 2012 / 5 KOBÄ°PLASTÄ°K


$\VHU*ÖPUÖN0ÖíDYLUOLðL/WGìWL Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Ladin Sok. Terziler Sit. 1R.'%DKoHOLHYOHUúVWDQEXO T. 0212 451 59 16 pbx f. 0212 451 59 19 ZZZD\VHUJXPUXNFRP


KOBİPLASTİK FUAR MEVSİMİNİ AÇTI FUAR

?[PbcXZbP]PhXX]X]hT]X[XZÎXSTaVXbX:^QX?[PbcXZb^]QPWPaPh[Pa]UdPa[PaX[TS^[dS^[dVTÎXaSX½]RT[XZ[T :PdÎdZUdPa]PZPc[P]:^QX?[PbcXZPaS]SP]_[PbcXąX]Ý]T\[XQXahTacdccdąd0\QP[PYUdPa]PeTb^]aPb]SP SP\PZX]T[TaXãaTcT]P]P\PZX]T[Tab[^VP]X[TCãhP_{cP!&4ZX\PaPb]SPhTaX]XP[P]<PZcTZUdPa]PZPc[S

MAKTEK avrasya MAKTEK 2012’DE TOPLAM 4 BİN TONLUK MAKİNALARIN YÜZDE 90’I SATILDI 2-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen fuarda toplam 600 milyon TL değerinde takım tezgahının satışı gerçekleştirildi.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TİAD’ın desteğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde düzenlenen “MAKTEK Avrasya 2012 Fuarı”nda her biri 7-8’er ton ağırlığında olan toplam bin makine kurulu halde sergilendi ve 17.000 kw/h’lik elektrik kullanımıyla da Avrasya bölgesinin en dikkat çekici fuarları arasında yer aldı.

“Avrupa’da ilk üçteyiz hedef ikincilik” TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Müh. Erdal Gamsız, MAKTEK Avrasya Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de üretime katma değer sağlayacak, verimliliği ve dünyadaki rekabet gücünü arttıracak modern teknolojilerinin ve imalat sistemlerinin daha fazla ve yaygın kullanımını sağlamak gerektiğini belirtti. Gamsız “Takım tezgâh kullanımını dünya 26

çapında incelediğimizde; Türkiye, 1,4 milyar dolar ile dünyada 10. sıradadır. Özellikle son 10 yılda Türkiye’de takım tezgâhları sektörü büyük gelişme gösterdi. Geçen yılki % 49’luk büyüme oranı ile takım tezgâhları kullanımında dünyada 10. sıraya ve Avrupa’da da bir çok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak, Almanya ve İtalya’dan sonra 3. sıraya yükselmiştir. 2-3 yıl gibi kısa bir süre sonra da Avrupa’da 2. sıraya yerleşeceğimizi öngörüyoruz” dedi.

60 ülkeden 40 bin ziyaretçiyi hedefledik. 60 ülkeden yatırımcı 5 bin firma tespit ettik ve yöneticilerini özel olarak davet ettik. Sektörde bir süredir satışlar durdu, herkes MAKTEK fuarını bekliyordu. Fuar satışları yüzde 25 arttıracak.”

60 ülkeden 40 bin ziyaretçi TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ersözlü ise sektördeki en büyük buluşmanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “MAKTEK Avrasya 2012 Fuarı’nın yüzde 90’ı bir yıl öncesinden doldu. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


ŞİMDİ SIRADA PLASTEURASIA VAR KOBİPLASTİK TÜYAP 7. SALON 728C STANDINDA

PLASTİK ENDÜSTRİSİNDEKİ SON GELİŞMELER, YENİ TEKNOLOJİLER VE ÜRÜNLER TÜYAP’TA

T

ÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliği ile hazırlanan PLAST EURASIA İSTANBUL 22. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 29 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul’da düzenlenecek. Türk imalat sanayiinin en genç ve dinamik sektörlerinden olan plastik sektörü, her yıl kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Sektörün ilerlemesinde yeni pazarlar, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, Ar-Ge ve teknoloji konuları büyük önem taşıyor. Bu anlamda PlastEurasia İstanbul 2012 Fuarı, plastik sanayiinin gelişmeleri takip etmesinde, yeni pazarlara açılmasında ve yılsonu hedeflerini tutturmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye ve Avrasya bölgesinin en önemli plastik sektörü etkinliği olan fuar bu yıl 9 salonda, 80.000 m2 kapalı alanda yaklaşık 50 ülkeden 1000’in üzerinde firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşecek. Sektörün yerli ve yabancı firmaları en son ürün ve teknolojilerini, PlastEurasia İstanbul 2012 fuarını ziyaret edecek 40.000’in üzerinde yerli ve uluslararası profesyonelle buluşturacaklar. Plastik makineleri, kimyasal ve hammadde, kalıp, makine yan ve ara sanayi ürünleri, ısı ve kontrol cihazları, hidrolik pnömatik ve geri dönüşüm teknolojilerine kadar plastik sektörüne dair her türlü ürün ve teknolojinin tanıtılacağı fuarda sektör firma ve profesyonelleri yeni yatırımlar için uygun teknoloji, makine ve malzemeyi tanıma, kıyaslama ve seçme olanağı bulacaklar.

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

27


:8B07014A

Kobiler Google ile çalışıyor Bir siber saldırı 5 milyon dolar Avrasya iş ve bilişim dünyasının İstanbul buluşması sonlandı. 30 ülkeden 7 bin profesyoneli buluşturan etkinliğin son gününe ünlü siber savaşçı Ralph Langner damga vurdu. Langner, fiziksel bir savaş için gerekli nükleer deniz altının 90 milyar dolar, hayalet uçağın 40 milyar dolar ve temel askerî ihtiyaçların 1 milyar dolar olduğunu; siber saldırıların ise çok daha küçük bütçeler gerektirdiğini söyledi. 1 milyar dolardan az savunma bütçesine sahip 70 ülkenin bulunduğu dünyada siber savaşların rolüne değinen Siber Güvenlik Uzmanı Langner, “5 milyon doları olan herkes, herhangi bir ülkeye kolaylıkla saldırı düzenleyebilir” dedi.

Windowist Ofisleri İş dünyasının hızlı ve dinamik beklentilerine yenilikçi çözümler sunan Windowist Tower, girişimcilere, üst düzey yöneticilere, KOBİ’lere ve serbest çalışanlara gereksinimlerinin ötesinde bir hizmet sunarak, küresel ve yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına çözüm oluyor. Windowist Tower, yeni konsepti ile modern ofis anlayışına farklı bir boyut kazandırıyor. Sabit ofislerin artık yetersiz kaldığı hızla küreselleşen dünyada, Windowist Tower kısa süreli ofis konsepti ile bir ilke imza atarak iş dünyasının artan ihtiyaçlarına cevap veriyor. Windowist Tower, kısa süreli ofis hizmeti kapsamında saatlik, günlük ve haftalık alternatifleriyle girişimcilerin, uluslararası şirketlerin, yerli şirketlerin, üst düzey yöneticilerin hayatını kolaylaştırıyor. Maslak’ta bulunan 26 katlı Windowist Tower, kişiye özel görevli hizmetleri gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran bir hazır ofis çözüm ortağı. Windowist Tower çatısı altında yönetici bölümü ayrı olarak dizayn edilmiş 64 adet 5-7 kişilik köşe süit ofisler, 23 adet 5 kişilik ofisler, 79 adet 2-3 kişilik ofisler ve 16 adet tek kişilik ofisler bulunuyor. 200 kişilik kapasiteye sahip konferans katıyla fark yaratan Windowist Tower’ın her katında resepsiyon, kişisel asistan, toplantı odası, tam donanımlı mutfak, iş merkezi, Wi-fi telefon, kablosuz internet, düşük maliyetli telefon görüşmeleri için VOIP telefon sistemi yer alıyor. Bilgi çağının tüm gerekliliklerine uygun üstün teknolojik altyapısı ile Windowist Tower, ‘akıllı bina’ özelliğini sürekli verilen bilgi-işlem desteği ile birleştirerek yeni nesil ofis hizmeti veriyor. Gelişmiş teknolojik özelliklerinin yanında Windowist Tower, enerji tasarrufuna önem veren ve çevre dostu uygulamalarıyla ‘yeşil bina’ özelliğiyle de sürdürülebilirliğe de önem veriyor. Bu servislerin yanı sıra aidat, elektrik, su, ofis, bina temizliği ve güvenlik hizmetleri gibi her türlü detay ücretsiz olarak sunuluyor. 28

Arama motorları bir satın alma yapmadan önce başvurulan en önemli bilgi kaynağı haline geldi. Sektörel olarak oranları değişse de tüm bilgi alma kaynakları içinde en çok arama motorlarına başvuruluyor. Yapılan bir araştırmaya göre cep telefonu arayan kullanıcıların % 96’sı öncelikle araştırmayı internetten yapmayı tercih ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen arama motoru ise % 98 pazar payı ile Google. Ülkemizde bir çok şirket Google’da reklam vererek ya da doğal sonuçlarda üst sıralara çıkarak yeni müşteriler kazanıyor. Bu şekilde Google’ı kullanarak büyüyen binlerce mikro ölçekte firma var. Google’ın ticarî getirisi şirketleri kendi bünyelerinde uzman personeller barındırmaya itti. Bunun için bir çok iş görüşmesinde ilk sorulan soru Google’dan anlıyor musun oluyor. En azından başlangıç seviyesinde bilgisi olmayanlar çoğu iş görüşmesinde tercih edilmiyor. Büyük ölçekli firmalar ise bünyelerine daha tecrübeli ve eğitimli SEM (Search Engine Marketing) uzmanları alıyor. Arama motoru pazarlama uzmanı eksikliğini fark eden Dijital Akademi kendi bünyesinde bir eğitim programı hazırlayarak bu eksiği gidermeyi hedefliyor. Bu amaçla “SEM (Arama Motoru Pazarlama) Okulu” adında 12 günlük, Türkiye’nin en geniş eğitim programını hazırlayan kurum, talebin yoğun olmasından memnun. İlk sertifika programını Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile yapan kurum, ikinci eğitimi Kültür Üniversitesi ile beraber düzenledi. Bu yılki eğitimlerin adresi ise Özyeğin Üniversitesi.

Mauser, plastik varil üretimine başladı Dünyanın lider endüstriyel ambalaj üreticilerinden Mauser Grubu, Türkiye’deki tesislerinde 120, 150 ve 220 litre hacminde çember kapaklı plastik varil üretimine başladı. 1974 yılında metal ambalaj sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulan ve çeşitli boy ve teknik özelliklerde metal varil üretimine başlayan Memsan, 2007 yılında dünya genelinde 4 bin çalışanı ve 1 milyar Avroluk konsolide geliri ile dünyanın lider endüstriyel ambalaj üreticilerinden biri olan Mauser Grubu bünyesine katılarak faaliyet alanını genişletti. Mauser Grubu’nun plastik varil üretiminde dünyada birinci, metal varil ve IBC üretiminde ise ikinci sırada yer aldığını belirten Mauser Türkiye ve Rusya Genel Müdürü Ali Özbudak, Mauser’in plastik varil sektöründe dünyada belirleyici bir şirket olduğunu söyledi. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


:8B07014A

Staroil’den yeni bayi Akaryakıt sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile hizmet veren Starpet’in madenî yağ markası Staroil, Türkiye genelindeki 19’uncu bayiini Ankara’da hizmete açtı. Staroil Madenî Yağlar Genel Müdürü Erkan Pehlivan, Staroil’in Anadolu’nun dört bir yanında hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, Ankara’da ilk bayilerini açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ar-Ge çalışmasına da büyük önem verdiklerini ifade eden Erkan Pehlivan, “Ciromuzun şu an itibari ile yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktayız. Çevreye duyarlı endüstriyel yağlar ve oto bakım ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi. Pehlivan, bugün itibariyle Irak, İsrail ve Azerbaycan’a distribütörler aracılığıyla ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, Staroil’in hem Türkiye’de hem de yurtdışında yüksek hedeflere sahip olduğunun altını çizdi.

EUPC’ye giren ilk Türk Avrupalı 50 bin plastik üreticisini temsil eden, 1 milyon 600 bin kişinin çalıştığı ve yıllık 280 milyar Avroluk ciroya ulaşan Avrupa plastik pazarını yöneten EUPC Avrupa Plastik Üreticileri Birliği, icra kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk’ü getirdi. SEM Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, merkezi Brüksel’de bulunan örgütün ambalaj grubunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. İlk proje ise önce Avrupa’da sonra da Türkiye’de gıda israfını durdurmak. EUPC İcra Kurulu Üyesi Eroğlu, “Dünyamızın kıt kaynakları 7 milyarı aşan nüfusu doyurmakta yetersiz kalıyor. Milyonlarca insan açlığın ve yoksulluğun pençesine sürüklenirken, her gün milyarlarca ekmek çöpe gidiyor, tonlarca su boşa akıyor ve tarladan toplanan yaş meyve-sebzenin yüzde 25’i ambalaj kullanılmadığı için daha satış noktasına ulaşmadan heba oluyor. Öte yandan risk almak istemeyen markalar, son kullanma tarihinden çok daha önce ürünleri atıyor ve tüketilebilecek tonlarca ürün imha ediliyor. Market zincirleri ise şekilsel bozukluklar nedeniyle, kalite ve kozmetik standartlarını öne sürerek kullanılabilir durumdaki birçok ürünü çöpe yolluyor. Sonuçta gıda güvenliği kapsamında kullanılabilecek tonlarca ürün; ihtiyaç sahiplerine değil, çöpe gidiyor” diye konuştu.

30

Ensar Liberya’da Saray Holding bünyesinde 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren sektörünün önde gelen firmalarından Ensar, Liberya’ya bisküvi hattı kuruyor. Karaman’da 15 bin metrekarelik fabrikalarında üretimini sürdüren şirket, bisküvi hattını yaklaşık bir ay sonra Liberya’da kurmayı planlıyor. Komple bisküvi, kraker, kek, çikolata üretim hattı, çikolata kalıplama hattı, zarf tipi ve yatay ambalajlama makineleri ile muhtelif sanayi makineleri üretimi gerçekleştiren Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri AŞ, aynı zamanda üretilecek bir tesise ait makineleri sürece uygun olarak projelendiriyor. Bir süreç (proses) firması olarak çalışan Ensar, tesislere ait çeşitli proseslerin kumanda ve kontrollerini otomasyon bölümünde projelendirip uyguluyor. Sadece iyi tesis ve makine yapan değil, iyi kullanıp, çalıştıran, eğitim veren, bilgisini aktaran bir firma olan Ensar, müşterilerde yüksek güven duygusu yaratıyor. Firmaların çözüm ortağı olarak çalışan, sektörel sorunları olan firmalara, sorunlarını çözecek teknoloji ve bilgiyi sağlayan şirket, modern, otomasyon kontrollü, yüksek kapasiteli ve hızlı makineler üretiyor. Ensar, AR-GE ve kaliteye büyük önem veriyor.

CIPAD toplandı Her yıl bir ülke derneğinin ev sahipliğinde yapılan ve tüm dünya ülkelerinin plastik derneklerinin üye olduğu CIPAD’in bu yılki toplantısı İtalyan plastik ve kauçuk işleme makineleri birliği Assocomaplast’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Ülke dernekleri, ülkelerinin ekonomik durumlarının yanısıra, plastik sektörlerindeki gelişmeler ve beklentilerle ilgili sunumlar yaptılar. Toplantıda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde plastik mamul üretim ve talebinin 2011’den bu yana gerileme veya duraklama sürecinde olduğu görüldü. CIPAD’in 2 gün süren toplantısında, PLASFED’i Genel Sekreter Barbaros Demirci temsil etti. Barbaros Demirci Türk plastik sektöründeki gelişmeler ve beklentiler konusunda yaptığı sunumda, Türk plastik sektörünün hızlı bir büyüme sürecinde olduğunu, AB ülkelerinde Almanya ve İtalya’dan sonra proses kapasitesi ile 3’üncü sırada bulunduğunu, kısa bir süre sonra ikinciliğe yükselebileceğini vurguladı. Barbaros Demirci, yeni teşvik yasasının getirdiği avantajları da anlatarak, gerileme sürecinde bulunan ülkelerdeki plastik firmalarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Nev Medya | Web Tasarımı

Nev Medya Site Mah. Cevahir Cad. Tevazu Sk. Yıldız Ap. Nu:24/3 Ümraniye / İstanbul TÜRKİYE

T: +90-216-533-8444 F: +90-216-533-0999 www.nevmedya.net bilgi@nevmedya.net


;PiTa<PaZP[P\P ;PiTa?P]c^VaPU ;PiTa:P[_>h\P ?a^\^bh^]<PaZP[P\P Organize Deri Sanayi Bölgesi Sırça Caddesi 1/4 No: 2 Tuzla - İSTANBUL Tel: 0216 395 77 29 info@lazervizyon.net www.lazervizyon.net


<0:0;4

?PcT]c?PcT]c:P]d][Pa ve Ar-Ge DĂźnyada ilk patent 1552 yÄąlÄąnda Ä°ngiltereâ&#x20AC;&#x2122;de â&#x20AC;&#x153;boyalÄą cam pencerelerinin Ăźretim Ĺ&#x;ekliâ&#x20AC;? için verilmiĹ&#x;tir. Venedikliler buluĹ&#x;larÄąn korunmasÄą için 1474 yÄąlÄąnda â&#x20AC;&#x153;Patent Kanunuâ&#x20AC;?nu çĹkarmÄąĹ&#x;lardÄąr. Ă&#x2021;ÄąkarÄąlan patent kanununda gĂźnĂźmĂźze kadar birçok deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler olmasÄąna raÄ&#x;men patent kanunu 4 temel ilke Ăźzerine kuruludur.

4"7"IJ(Ă&#x20AC;.Ă&#x20AC;IJ &GPS1BUFOU(FOFM.Ă?EĂ?SĂ?

U

luslararasÄą ticaretin yaygÄąnlaĹ&#x;masÄą sonucu Ăźlkelerin yerel kanunlarÄąyla ilgili olan patent kanunlarÄą, Patent Ä°Ĺ&#x;birliÄ&#x;i AnlaĹ&#x;masÄą ile (1970) ve hemen ardÄąndan Avrupa Patent AnlaĹ&#x;masÄą (1973) gibi yeni oluĹ&#x;umlar ile Ăźlkesel sÄąnÄąrlarÄą aĹ&#x;arak, uluslararasÄą haklar alanÄąna taĹ&#x;ÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ise patent sisteminin temeli 23 Mart 1879 tarihinde Paris AnlaĹ&#x;masÄą ile oluĹ&#x;muĹ&#x;tur. Fakat ilk ĂźyeliÄ&#x;imiz 1925 tarihinde olmuĹ&#x; olup en son geliĹ&#x;me ve katÄąlÄąm tarihimiz 01.02.1995 tarihinde olmuĹ&#x;tur. BuluĹ&#x;larÄąn ĂśdĂźllendirilmesindeki en Ăśnemli amaç sanayide patent haklarÄą ve uluslararasÄą ticaretin yaygÄąnlaĹ&#x;masÄądÄąr. Sanayide ve tarÄąmda var olan sorunlara birtakÄąm teknik çÜzĂźmler getirilir. Bu teknik çÜzĂźmlerin yaygÄąnlaĹ&#x;masÄą ve patent sahibinin haklarÄąnÄą korumak adÄąna verilen bu belgeye patent denilir. Verilen patent belgesiyle buluĹ&#x;lar ĂśdĂźllendirilir ve teknik bilgi yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąrÄąlÄąr. Patent sistemi tam olarak icat etmeyi, araĹ&#x;tÄąrma ve geliĹ&#x;tirmeyi teĹ&#x;vik etmektir. Ă&#x153;lkelerin tarihine baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda dĂźnyanÄąn en geliĹ&#x;miĹ&#x; Ăźlkelerinin istisnasÄąz hepsinin patent kanunlarÄą geliĹ&#x;miĹ&#x;lik dĂźzeyleriyle alakalÄądÄąr. Pa-

34

Bu dĂśrt temel ilke; ilk olarak zihnĂŽ ĂźrĂźnlerin tanÄąnmasÄą, buluĹ&#x; sahibinin ĂśdĂźllendirilmesi, yenilik faaliyetlerinin Ăśzendirilmesi ve son olarak da Ar-Ge sonuçlarÄąna dayanarak teknik bilginin yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄądÄąr.

tent kanunlarÄąnÄą en Ăśnce uygulayanlar patent kanunlarÄąnda liderlik konumundadÄąrlar. Ar-Ge çalÄąĹ&#x;malarÄą ise teknolojinin geliĹ&#x;mesi ve Ăźlkenin kalkÄąndÄąrÄąlmasÄą adÄąna yapÄąlan en Ăśnemli çalÄąĹ&#x;malardÄąr. ABD, Japonya ve Ă&#x2021;in, Ar-Ge faaliyetlerini patent dâhilinde yĂźrĂźtĂźp teknolojide Ăśnemli adÄąmlar atÄąyorlar. Patentin olmazsa olmazÄą olan Ar-Ge çalÄąĹ&#x;malarÄą sanayicileri faaliyetleri konularÄąnda bilgilendirir, onlarÄą hep birer adÄąm Ăśne gĂśtĂźrĂźr. Bu yĂźzden geliĹ&#x;miĹ&#x; Ăźlkeler patent konusunda Ar-Geâ&#x20AC;&#x2DC;ye bĂźyĂźk Ăśnem vermekle birlikte bĂźyĂźk yatÄąrÄąmlar da yapmaktadÄąrlar. DĂźnyanÄąn Ăśnde gelen firmalarÄą baĹ&#x;arÄąlarÄąnÄą, Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;ye yapmÄąĹ&#x; olduklarÄą yatÄąrÄąma ve çalÄąĹ&#x;malarÄąna ilâveten Ăźrettikleri yenilikleri patent ile korumalarÄąna borçludur. DĂźnyaca tanÄąnan en ĂźnlĂź firmalar, IBM, Siemens, Nokia, Bayer, Mercedes, General Motors, Bosch Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;ye Ăśnem verip çok bĂźyĂźk yatÄąrÄąmlar yapmÄąĹ&#x;lardÄąr. Bu firmalarÄąn çoÄ&#x;u ilk almÄąĹ&#x; olduklarÄą patent Ăźzerine kurulmuĹ&#x;, daha sonra aldÄąklarÄą patentlerle geliĹ&#x;miĹ&#x; ve imparatorluk haline gelmiĹ&#x;lerdir. Ă&#x153;lkemizdeki patent bilincine varmÄąĹ&#x; en Ăśnemli isimler arasÄąnda Arçelik ve Vestel firmalarÄą gĂśsterilebilir. Ă&#x153;lkemizde genel olarak sanayiciler

Ăśzellikle patent ve buluĹ&#x; konularÄąna yabancÄądÄąrlar. Ă&#x153;rettiklerinde yenilikleri keĹ&#x;fedemeyip Ăźstelik â&#x20AC;&#x153;para kazanamÄąyoruzâ&#x20AC;? diye yakÄąnÄąyorlar. Sanayicilerimiz genellikle teknoloji transferini bedel Ăśdemeden yapÄąyor. Herhangi bir yenilik Ăźrettiklerinde bunu kendi adÄąna almalarÄą gerektiÄ&#x;ini bilmiyorlar. FirmalarÄąmÄązÄąn kalite sistemlerine entegre edilecek bir patent iĹ&#x;letimine ihtiyacÄą vardÄąr. Sanayicilerimiz ciddi olarak Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;ye yĂśnelmelidirler ki patent bilincine sahip olunsun. Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;ye patent dahilinde ciddi Ăśnem verilmesi, rakiplerin patentlerinin izlenmesi, gerekli araĹ&#x;tÄąrmalarÄąn yapÄąlmasÄą, piyasaya sĂźrĂźlmeden Ăśnce ĂźrĂźn Ăźzerinde gerekli deÄ&#x;erlendirmelerin yapÄąlmasÄą ve bĂśylece patent baĹ&#x;vurularÄąna hazÄąrlanÄąlmasÄą gerekmektedir. BuluĹ&#x;çularÄąn ĂśdĂźllendirilmesi, firma içerisinde buluĹ&#x; teĹ&#x;viklerinin yapÄąlmasÄą firmaya olduÄ&#x;undan bĂźyĂźk katkÄą saÄ&#x;lamaktadÄąr. Ĺ&#x17E;u anda teknolojinin patent odaklÄą planlanÄąp ve geliĹ&#x;tiÄ&#x;i bir devirdeyiz. Sanayicilerimiz patentin kendilerine yararlÄą olacaÄ&#x;Äąna inanmalÄą, firmalarda patent araĹ&#x;tÄąrmalarÄąnÄąn yaygÄąnlaĹ&#x;masÄą gerekmektedir. Temel hedefi sĂźrekli geliĹ&#x;im ve sĂźrekli iyileĹ&#x;tirme olan kurumlarÄąn Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;yi ciddiye almalarÄą ise sektĂśrleri içerisinde bir adÄąm Ăśnde olmalarÄąnÄąn yollarÄąndan biridir. EKÄ°M-KASIM 2012 / 5 KOBÄ°PLASTÄ°K


HABER

PERSONELİNİZ KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETMESİN Eğer öğle yemekleriniz lezzetsiz ve çeşit olarak kısır döngüde ise ve bu durum uzun süredir devam ediyor ve iyileşmiyorsa personeliniz değersizlik algısına kapılabilir.

İ

şyerlerinde yenen yemeklerin en büyük sıkıntısı yemeklerdeki lezzet eksikliği ve kısır döngülerdir. “ Yine mi kuru fasulye!, yine mi tavuk!, dolmanın yanında pilav olur mu!, çok lezzetsiz!” gibi sesler birçok çalışanın hiç yabancı olmadığı yakınmalardan bazılarıdır. Keyveni Catering İnsan Kaynakları Yöneticisi Sevcan Daşdan “tüm yakınmalara rağmen bu gibi durumların düzelmemesi, personelin işvereninin kendisine değer vermediği için iyileştirmeye gitmediği yönünde düşüncelere kapılmasına ve firma içerisinde kulislerin oluşmasına yol açmaktadır ” diyor ve şöyle devam ediyor:

36

KÖTÜ YEMEKLER KULİSLERE NEDEN OLUYOR Bazen bu hissiyatın doğruluk payı olabiliyor yani bazı işletmeler gerçekten de çalışan memnuniyetine uzak mesafede bir tutum sergileyebiliyor. Fakat özellikle kurumsal şirketler ve küresel firmalarda çalışan memnuniyeti günümüzde önemli bir konudur ve çoğu zaman bu memnuniyetin arttırılması yönünde çalışmalar yapan bir departman mevcuttur. Fakat çalışan memnuniyetine önem veren şirketlerde de maalesef zaman zaman çeşitli nedenlerden ötürü değersizlik algısı EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


oluşabiliyor. Bu algı memnuniyetsizliğe yönelik farkındalığın oluştuğu ilk zamanlarda bireysel ve düşünsel boyutta iken süreç uzun zaman devam ettiğinde bireysel düşünsellikten çıkıp kulislerin oluşmasına neden olmaktadır. Kulisler imaj ve prestij açısından bir işletmenin başına gelebilecek en kötü şeylerden birisidir. Ağızdan ağza yayılım anlamına gelen viral konuşmalar olumsuz temellerde çok daha etkili ve hızlı yayılımlar gerçekleştirmektedir. Bir işletmenin yıllar yılı emeklerle edindiği kurumsal ya da prestijli imajının, çözülmesi mümkün konulardan ötürü zedelenmesi istenmeyen bir durumdur. Bu konulardan biri de yemek memnuniyetidir. TEDARİKÇİ SEÇİMİ MUTLAKA İK DEPARTMANLARI TARAFINDAN YAPILMALIDIR İK departmanları yaptıkları iş gereği personelin motivasyon ve performansından sorumludur. Motivasyon ve performansı olumsuz yönde etkileyecek her seçim İK departmanının genel başarısı açısından risktir. Bu nedenle öğle yemeği tedarikçi seçimi idarî işler ya da satın alma departmanları tarafından değil İK departmanları tarafından yapılmalıdır. Bu seçim idarî işler ya da satın alma gibi kadrolar tarafından yapıldığında seçim kriteri fiyata odaklı olmaktadır. Oysa tedarikçi seçimlerinde yemekten memnuniyeti sağlayan kriterler olarak fiyattan önce lezzet, kalite, sağlık ve hijyen ön planda tutulmalıdır. Dengeli bir fiyat da mühim bir seçim kriteri olmakla birlikte önem sırasına göre diğer kriterlerden sonra gelmelidir. Pahalı ve kalitesiz değil dengeli fiyatla gelen kaliteli, sağlıklı ve lezzetli yemekler tercih edilmelidir. Ucuz fiyatla yapılan yanlış rekabetlerin tuzağına düşülmeden İK departmanları ve diğer çalışan temsilcileriyle birlikte yerinde ziyaretler yapılarak tedarikçi seçimleri en doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

kötü şeylerden biridir. Bu şekilde oluşan değersizlik algısı mutlaka çalışan motivasyonunu dolayısı ile de performansını olumsuz etkileyecektir. O zaman çalışan memnuniyeti önemli bir konudur ve bu konu içerisinde personelin yemeğinden aldığı haz ve memnuniyet önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Bizim personel yemeği seçimi ve organizasyonu ile ilgilenen kişilere önerimiz seçimlerini kalite, hijyen, lezzet ve çeşitlilik bakımından değerlendirmeleri ve kendilerine sunulan menülerin besin değerleri ve kalori değerlerine dikkat etmeleridir. Personel dengeli, yeterli ve kaliteli beslenirse, yediği şeylerden mutluluk duyarsa hem fiziksel hem de zihinsel verimi yüksek olur, kaliteli iş yapar, işverene kazanç sağlar, tam tersi durumda ise gerek fiziksel gerek zihinsel düşüşler ile performans kaybeder Bir öğündeki çeşitlerin toplamının % 50 karbonhidrat, %20 protein ve %30 doymamış yağ oranı dengesinde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca menülerin kalori oranları da çok önemlidir. İnşaat, maden işçileri gibi çok ağır işlerde çalışan personellerin günlük kalori ihtiyacı 4500 kalori, ağır işlerde çalışanlarınki 3500 kalori, garsonluk, tezgâhtarlık gibi yarı ağır işlerde çalışanlarınki 2.500 kalori ve ofis personelininki 2000 kalo-

ri civarındadır. Dolayısı ile çalışanların öğle menüleri günlük 3 öğün toplamının ortalama 3’te biri oranında hazırlanmalıdır. İhtiyaçtan daha az ya da daha çok verilen kaloriler personelin sağlığını olumsuz etkileyeceği gibi psikolojik ve bedensel etkileri ile de performans kayıplarına neden olacaktır.

Keyveni Hakkında: Mis - Keyveni Kurumsal Hazır Yemek, 1985 yılından beri birçok kurumsal firmaya lezzetli, hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti vermektedir. Türk mutfağının geleneksel ve özgün kültürünü yansıtan Keyveni, modern yöntemlerle hazırlanan yemekleri butik bir lezzet anlayışıyla sunmakta; sağlıklı, doğal tencere yemeğinin yaşatılması, bu mirasın sürdürülmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Son yıllarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de sektör ve tüketiciler arasında bir lezzet köprüsü oluşturmaktadır. AB standartlarında 4000 m²’lik üretim tesisinde 400 çalışanı ile tarladan çatala üretim ve sunumun her aşamasında takip ettiği kalite kontrol sürecini yüksek hijyen standartlarıyla tamamlayan Keyveni “önce sağlık” ilkesinde kamuoyunun ziyaretine sunduğu “açık kapı” projesi ile tüm yemek üreticilerine örnek olmayı hedefliyor.

ÇALIŞAN BESLENMESİNİN GENEL KALİTESİ PERFORMANSI ETKİLİYOR Bir yemeği yediğinizde ondan keyif almıyorsanız, sizi doyurmuyor ya da ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamıyorsa onu bir daha yemek istemezsiniz, mecburiyetten dolayı istemeye istemeye yerseniz bu artık bir yerden sonra dayatma olarak algılanır ve personel şu çıkarıma ulaşır; “Bu işletme bana kötü yemek yediriyor, o halde bana değer vermiyor, o zaman ben de ona değer vermem.” Bu çıkarım bir işletmenin başına gelebilecek en EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

37


ENDÜSTRİYEL TEFLON - PTFE KAPLAMA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

BAĞLANTI ELEMANI

OTOMOBİL KOLTUK SÜNGER KALIBI

MAKİNA PARÇASI

DOLUM MAKİNASI ISITICISI

VANA GÖVDESİ

PPRC KAYNAK MAKİNASI PAFTASI

ENJEKSİYON KALIBI

FOTOKOPİ MAKİNASI SİLİNDİRİ

%$/ñ7(.1ñ.0$/=(0(0$.ñ1(6$1YH7ñ&/7'î7ñ ñPHV6DQD\L6LWHVL'%ORN6N$<XNDUò'XGXOOXñVWDQEXO 7) EDOLWHNQLN#EDOLWHNQLNFRP www.baliteknik.com


<0A:0

KobiPlastik’in bu sayısında, marka sayfalarında Narplas’ın Üretim ve Planlama Sorumlusu 6ÝZWP]H4C4AX[TQXa bÝh[TăXVTaÎTZ[TăcXaSXZ Narplas hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 2008 Eylül ayında Necati SADE ve Ersin ŞENOL’un ortaklığı ile Tuzla Tepeören’de 600 m² alanda 6 adet enjeksiyon makinesi ile faaliyete geçmiştir. Başlangıç sürecinde hepimizin bildiği küresel krizden etkilenen Narplas, süreç içinde hizmet verdiği müşterilerinden almış olduğu destek ve kuruluş aşamasında hazırlanmış olan iş stratejileri ve yol haritasına uygun olarak gelişim göstermiştir. Çalışma ortamımızın zaman içinde yetersiz kalması sebebi ile araştırma içine girilmiş ve 2012 Kasım ayı itibarı ile Anadolu Yakası OSB içinde 3.500 m² kapalı alana sahip yeni işyerimize taşınmış bulunmaktayız. 40

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Firmanız hangi bölümlerden oluşmaktadır. Bölümler ve işleyişleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 2 bölümden oluşmaktadır, bunlardan ilki ana iş kolumuz enjeksiyon prosesi, ikincisi de kalıphanemizdir. Makine parkurunuzdan bahseder misiniz? Enjeksiyon bölümümüzde 60 -150 ton aralığında hassas parça üretebilecek kapasiteye sahip olan 20 adet, 180-480

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

ton arası 6 adet enjeksiyon makinamız mevcut olup, ağırlıklı olarak PA 6, PA 66, PBT, PC ve POM gibi mühendislik plastikleri çalışmaktayız. Kalıp şartlandırıcılarımız, 24 göze kadar sıcak yolluk kontrol ekipmanlarımız ve özellikle de poliamid ürünlerde kullanmış olduğumuz kondisyonlama ( nemlendirme ) fırınımız mevcut olup, özellikle mevsim değişikliklerinde poliamid ürünlerdeki kırılma sıkıntılarına çözüm sunabilmekteyiz.

41


<0A:0 Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz? Hizmet verdiğimiz ana sektör otomotiv yan sanayi firmaları olup, mobilya ekipmanları sektörüne de hizmet etmekteyiz. 2013 yılı içinde bunu biraz daha renklendirmek arzusu içinde olduğumuzu söyleyebilirim ki, yönetimimiz de bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılını şirketiniz açısından diğer yıllara göre kıyaslar mısınız? 2012 yılına bakacak olursak firmamız açısından yoğun çalışma temposu içinde geçti diyebilirim, 7/24 çalışan dinamik bir şirketiz ve hiçbir müşterimize termin ve teslim konusunda sıkıntı yaşatmamak konusu en önemsediğimiz ve iddialı olduğumuz hususlardan birisidir. Cirosal anlamda soracak olursanız bir önceki yıla göre ciromuza % 35’lik bir büyüme yansımıştır. Kurumunuz kalite sertifikalarına sahip. Bunlardan bahseder misiniz? Firmamız ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olup 2013 yılı içinde ISO TS 16949 kalite belgesi almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Kalitenin firmamızda bir yaşam biçimi olması gerektiğine inanan bir yönetimimiz olduğunu ifade edebilirim. 42

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Kalite laboratuarınız hakkında bilgi verir misiniz? 2013 yılı yatırım planı içinde 3D CMM ölçüm cihazı ve video projeksiyon cihaz yatırımı ile kalite laboratuvarımızı daha etkin ve işlevsel hale getireceğimize inanıyoruz ve en kısa sürede de gerçekleştireceğiz. 2013 yılının sıkıntılı bir yıl olabileceği konuşulan bir ortamda taşınmak sizlerde çekince yaratmıyor mu? Açıkçası yeni fabrikamıza taşınma süreci, işverenlerimizin yol haritası içinde var olan bir süreçti, biz yeni çalışma alanımızda hem varolan müşterilerimize daha iyi hizmet sunabileceğimize, hem de yeni müşterilerimize yer açabileceğimize inanıyoruz. Taşınmamızla birlikte de bunun meyvelerini almaya başladık diyebiliriz şimdiden. KobiPlastik okuyucularına son sözünüz nedir? Son olarak şunu söylemek isterim ki biz çözüm odaklı bir firmayız, biz diyorum çünkü bizim firmamızda ben sözcüğü yönetim tarafından yasaklanmıştır. Başarı birlikten doğar ve en önemlisi, o başarının sürekliliğidir . Ayrıca KobiPlastik Dergisi’ne de başarı dileklerimizi sunar, iyi çalışmalar dileriz.

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

43


Erken risk teşhisi şirketlerin hayatlarını kurtarıyor HABER

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 12 Kasım’da gerçekleştirilecek 16. Türkiye İç Denetim Kongresi’nin bu yılki konusu “dönüşüm ve iletişim” olacak

G

ünümüzde rekabetçi bir yapıya sahip olmanın yolu sadece maliyet kontrolleri ve pazarlama stratejileri ile mümkün olmuyor, kurumun faaliyetlerinden doğan risklerin erken tespit edilmesi, risklerin yönetilmesi, faaliyetlerin standartlar ve kanunlar ile uyumlu olması, şirketlerin rekabetçi bir ortamda hayatını devam ettirebilmesini beraberinde getiriyor. Bu finansal ve rekabetçi zeminden yola çıkarak iç denetimin şirketlere kazandırdığı katkı ise yadsınamaz bir gerçeklik haline dönüşüyor. Yeni enstrümanların ve oyuncuların eklendiği, buna paralel olarak gelişen ve karmaşıklaşan ticarî hayatta organizasyonların karşı karşıya olduğu kontrol açıklarının ve risklerin tespiti de gün geçtikçe önem kazanıyor. ĆXaZTc[TaX]STąXăX\ÎPaZ[PaXÎST]TcÎX[TaX]T[X]ST Piyasalar, şirketler, süreçler, faaliyetler, uygulamalar, mevzuatlar her gün gelişirken, iç denetim faaliyetlerinin de bu değişime, bu ilerlemeye uyum sağlaması ve daha çok katma değer yaratacak bir içeriğe dönüşmesi gerekiyor. Bu nedenle değişim çarkları sürekli kendini güncelleyen, geliştiren iç denetçiler tarafından döndürülüyor. Çünkü mesleğin profesyoneli ve icracısı iç denetim uzmanları. Dönüşüm sürecinde liderliğin iç denetime ait olduğu düşünüldüğünde, iletişim iç denetçi için bu süreçte en etkin unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılki kongrenin alt teması da bu iki kavram arasındaki ilişkinin kurulması için “dönüşüm ve iletişim” olarak belirlendi. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Türkiye İç Denetim Kongresi’nde; kurumların yönetişim, risk yönetimi ve uyum faaliyetlerinin, GRC (Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk) entegre güvence yaklaşımları ile etkin olarak koordine edilmesi ve yönetilmesi ile nasıl fayda sağlayacağı konusunda oturumlar düzenlenecek. Kongrede iç denetçilerin, ortaya çıkan değişiklikleri ve yeni koşulları yorumlayıp bunları anlatabilen danışman kimliğine sahip kişiler olmaları hedefleniyor. 12 Kasım’da Taksim The Marmara Otel’de düzenlenecek 16. Türkiye İç Denetim Kongresi’nin konukları arasında profesyonel hayatta iletişim kurma metotları konusunda seminer ve eğitimleriyle tanınan Metin Reyna ile algıların yönetimsel sürece etkisini uluslararası platformlarda dile getiren ve iç denetçinin muhalif bir rol üstlendiği için zaman zaman yanlış anlamalara maruz kaldığını örnekleriyle birlikte aktaran yönetim koçu, iletişim uzmanı Deanna Sullivan bulunuyor.

CÃA:ćH4ć®34=4Cć<4=BCćCÃBà Cć34 Sınırları olmayan bir dünyada hedeflere ulaşmak ve riskleri yönetmek, güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmak için iç denetim misyonundan yola çıkan TİDE iç denetçilerin meslek örgütü olarak 1995 yılında kurulmuştur. İç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulamaları için güvence oluşturan TİDE Dünya ve Avrupa İç Denetçiler Enstitülerinin Türkiye temsilcisidir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim uygulamalarında uluslararası standartlar çerçevesinde meslek mensuplarını ve kurumları bir araya getirmektedir. Toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratma misyonuyla mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin uygulamadaki uyum kalitesi, mesleğin gelişimi için sertifikasyon, eğitim, ulusal kongreler, yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bugün Türkiye İç Denetim Enstitüsü 400'den fazla kurumu temsil eden 1.500'ü aşkın üyeli bir meslek örgütü haline dönüşmüştür.

44

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


narplas

plastik ve metal sanayii

<HQL$'5(6·0·='( Hizmetinizdeyiz...

NARPLAS PLASTİK VE METAL SANAYİ PLASTIC AND METAL INDUSTRY İSTANBUL ANADOLU YAKASI OSB AYDINLI MAH.GAZİ BULVARI 2.SOK.NO:4 Pk.: 34953 TUZLA-İSTANBUL Tel :0216 304 03 76 - 77 Fax : 0216 304 03 78 info@narplas.com.tr


HABER

NBB Türkiye Büyümek İsteyen KOBİ’leri Yatırımcılarla Buluşturuyor 28 ülkede 68 ofisiyle KOBİ’lere kurumsal finansman hizmetleri sunan NBB M&A Advisors’ın Türkiye ofisi açıldı. Gökhan Acar ve Ercan Aslantürk yönetiminde Türkiye faaliyetlerine başlayan firma tüm dünyada şirket alım - satım, birleşme, değerleme ve halka arz danışmanlığı gibi hizmetler sunuyor.

M

üşteri odaklarının, hızlı büyüme arzusuna sahip, en az 5 yıldır faal ve cirosu 10 Milyon TL ile 150 Milyon TL arası şirketler olduğunu belirten Gökhan Acar sözlerine şöyle devam etti: ‘NBB Türkiye ekibi olarak; büyüme finansmanıyla şirketini kârlı ve hızlı büyütmek isteyen, şirketinin piyasa değerini öğrenmek isteyen, hisselerini hak ettiği gerçek değerden satmak isteyen bütün firma sahiplerinin her zaman yanındayız. Yatırım fonları ile kurduğu uzun soluklu ilişkileri, binlerce stratejik yatırımcıya erişim imkânı ve halka

46

arz danışmanlığı tecrübesiyle NBB büyümenizi finanse etmenizde en büyük yardımcınız olacaktır.’ Firmaların borçlanmadan büyümelerini sağlayıp aynı zamanda daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarında yardımcı olmak istediklerini anlatan Ercan Aslantürk ise şunları söyledi: ‘İşletme sahipleri bizi; onları yeni pazarlara, dünya çapında sektörel bilgiye ve yeni ürünlere ulaştıran stratejik bir iş ortakları olarak görebilirler. Şirketlerinin finansal sağlığı, olası halka arz potansiyeli, özel sermaye fonlarının yatırım kriterlerine uy-

gunluğu ve büyüme finansmanı ile hangi noktalara gelebileceğini değerlendirmek isteyen firma sahiplerinin tek yapması gereken bize ulaşıp randevu talep etmek. Ulaştıkları noktayı potansiyellerinin altında gören tüm şirketlerin bize mutlaka ulaşmalarını bekliyoruz.’ Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.nbbadvisors.com adresini ziyaret edebilir ya da kârlı ve sürdürülebilir büyüme ve finansmanıyla ilgili öneriler, faydalı bilgiler ve en iyi uygulamaları öğrenmek için twitter.com/nbbturkiye adresini takip edebilirler. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Çeliği işleyerek müşteriye teslim etmek sadece bizim işimiz…

Ürünlerimiz Soğuk İş Takım Çelikleri (1.2080-1.2379-1.2842-1.2550) Sıcak İş Takım Çelikleri (1.2344-1.2343-1.2365-1.2367) Plastik Kalıp Çelikleri (1.2738-1.2311-1.2312-1.2083-1.2316) Karbonlu Çelikler (1040-1050-4140-8620) Makine Parkı Satıh Taşlama (700 x 1600) Universal Freze (600 x 1600) Universal Freze (300 x 900) Universal Freze (300 x 1000) Des Sanayi Sitesi 1. Cad. D7 Blok No: 11 Y.Dudullu – Ümraniye / İstanbul Tel-1: 216-4205984 Tel-2: 216-4668992 Faks: 216-4668993 info@mizancelik.com.tr www.mizancelik.com.tr


HABER

Randstad, 32 ülkede gerçekleştirdiği iş dünyası eğilimleri raporunun üçüncüsünü yayınladı.

2015’E KADAR DÜNYADA NİTELİKLİ ÇALIŞAN SORUNU YAŞANACAK

D

ünyanın lider insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden Randstad, “Global iş dünyası eğilimleri” raporunun üçüncüsünü yayınladı. 32 ülkede 18-65 yaş aralığındaki binlerce çalışan ile yapılan Workmonitor araştırmasına göre, önümüzdeki 3 yıl tüm dünyada nitelikli çalışan bulma sorunu yaşanacak. Rapora göre, küresel olarak araştırmaya katılanların % 60’ı doğru kişiyi bulmakta zorluk çekiyor ve önümüzdeki yıllarda bu sıkıntı artacak Yılda 4 kez küresel iş dünyası eğilimlerini araştıran dünyanın lider insan kaynakları danışmanlık şirketi Randstad, Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülkeyi kapsayan 2012 yılının üçüncü raporunu yayınladı. NİTELİKSİZ ÇALIŞAN BİLE BULAMIYORLAR

Workmonitor 3. dalga sonuçlarına göre tüm dünyada çalışanların % 60’ı, işverenlerinin belli işler için doğru kişiyi 48

bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Listede Brezilya % 71’lik oranla ilk sırada yer alırken, araştırmada işverenlerin de yaklaşık yarısının yüksek nitelikli eleman bulma sorunu olduğunu ortaya koydu. Halen yüksek eğitimli yeteneklerin çok sayıda var olduğu Yunanistan, İtalya, İspanya ve Danimarka’da bu sorunla işverenlerin yalnızca üçte biri karşılaşıyor. Rapordaki diğer önemli bir bulgu ise Çin, Malezya ve Japonya’daki işverenlerin az beceriye sahip çalışan bulma konusunda da zorlanma başladığını belirtmesi oldu. ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL ÇOK ÖNEMLİ Çalışanların beklenti, eğilim, hassasiyet ve güvenlerini takip edebilmek için 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Workmonitor araştırmasının üçüncüsünde istihdam dünyasının geleceğine ışık tutacak önemli bulguların yer aldığına dikkat çeken Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ Yaka, “Son yıllarda yüksek niteliklere sahip çalışan bulma

konusunda güçlükler yaşanıyordu. 3. Workmonitor araştırmamızda dünya genelindeki çalışanların ortalama % 47’si önümüzdeki üç yıl yüksek nitelikli çalışan sayısında azalmanın artacağına dikkat çekti. Başta bilişim ve mühendislik olmak üzere önümüzdeki 3 yıl boyunca şirketlerin yüksek nitelikli çalışan istihdamı konusunda sıkıntı yaşayacağını gözlemliyoruz. Bunun başlıca nedeni özellikle gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının son yıllardaki düşüşü. Emekli olanların sayısındaki artış, yeni kuşağın eğitim tercihlerindeki farklılaşma nitelikli çalışan istihdamını kronik sorun haline getirdi. Rapora göre önümüzdeki üç yılda Hong Kong başta olmak üzere Çin, Hindistan ve Malezya’da yüksek nitelikli eleman ihtiyacının % 70’lere ulaşması öngörülüyor. Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Danimarka’da bu oranlar % 30’larda seyrederken, yine Çin, Malezya, Hong Kong ve Hindistan’da yüksek nitelikli çalışan ihtiyacında olduğu kadar az beceEKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


riye sahip çalışan bulma konusunda da zorluklar yaşanmaya başlanmış durumda. Türkiye’de ise işverenlerin üçte ikisi bazı pozisyonlar için doğru insan kaynağını bulmakta güçlük çektiklerini belirtiyor. Özellikle ihtiyaç duyulan iş pozisyonuna göre nitelikli çalışan bulmanın, niteliksiz çalışana göre daha zor olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılan çalışanların yarısı ise önümüzdeki yıllarda kalifiye insan sıkıntısı yaşanacağını belirtiyor. Tüm dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak son dönemdeki eğilimlere baktığımızda birçok şirket kendi insan kaynaklarını yetiştirmek için şimdiden yoğun çalışmalara başladı” açıklamasını yaptı. EN İYİ KARİYER FIRSATLARI HONG KONG VE HİNDİSTAN’DA Workmonitor araştırmasına göre en iyi kariyer fırsatları ise Hong Kong, Hindistan ve Malezya’da. Kariyer fırsatlarına yatırım konusunda ise farklı görüşler ortaya çıktı. 32 ülkede 18-65 yaş aralığındaki binlerce çalışanın yarıdan fazlası işverenlerin kariyer fırsatlarına olduğu kadar ek staj ve eğitime de yeterli yatırım yaptıklarını belirtti. Bu görüşe farklı olarak işverenlerinin kendilerine yeterli yatırımı yaptığına Japonya, Yunanistan ve Macaristanlı çalışanlar daha az inanıyor. Öte yandan İspanya, Slovakya, Yunanistan ve Macaristanlı çalışanlar, kariyer fırsatlarına yapılan yatırımların yetersiz olduğunu söyledi. Türkiye’deki çalışanlar arasında yapılan araştırmada ise her 10 işverenden sadece 4’ünün çalışanlarının eğitimine yeterince yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Randstad hakkında: Dünyanın lider insan kaynakları danışmanlık firması olan Randstad Holding NV, şirket ve kurumlara istihdam iş çözümleri sunmaktadır. 5 kıtada toplam 43 ülkede, 33 binden fazla çalışan ve 5.400 şubesi bulunan Randstad, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2006 yılında başladı. Amerika, Almanya, Avustralya, Belçika, Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’de önemli pazar payına sahip olan Randstad, 2011 yılında 16,2 milyar Avro ciroya ulaştı. Holding hisseleri NYSE Euronext Amsterdam’da işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için www.randstad.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

49


B0Ą;8:

Yağ Asitleri 3^Î3a=daX7PZbTeTa Endokrinoloji-Metabolizma-Beslenme ve İç Hastalıkları Uzmanı Anti Aging, Ozonterapi, EMFT ve BERT Uygulayıcısı

A

Geçen sayımızda makro besin denilen besin maddelerine değinmiştim. Bu sayımızda halk arasında kısaca yağ zannedilen fakat gerçekte yağ asidi olan maddeleri inceleyeceğiz. Bu konu özellikle günümüzde çok önemlidir. Zira yağ asitleri bağışıklık sisteminin çalışmasında çok önemli olduğundan her hastalıkta karşınıza çıkacaktır. Bağışıklık sistemimizin, kansere karşı vücudumuzu koruyan sistemin ana öğesi yağ asitleridir. Bu dengeniz iyi kurulduğu zaman sağlıklı bir hayata merhaba diyeceksiniz.

yrıca yağ hücrelerinin detoks mekanizmalarında da rolü vardır. Hücrelerin zarında yağların bulunması gerekir. Beslenme programlarında yağların bulunmasının ana nedeni de aslında budur. Ayrıca doygunluk hissi sağladıklarından daha az yemek yemeye neden olurlar. Pek çok yağ asidi vardır. Aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar. Ayrıca, yağ asidi zincirinde çift bağın konumuna bağlı olarak doymamış yağ asitleri omega-3, omega-6 veya omega-9 yağ asitleri olarak da sınıflandırılır. İnsanlarda, en az iki yağ asidi esansiyeldir ve beslenme ile alınmalıdır. Omega-3 ve omega-6’nın uygun olarak dengeli alımı, özellikle kalp ve damar sağlığı için önemlidir. ~ Doymuş yağ asitleri ~ Tekli doymamış yağ asitleri ~ Çoklu doymamış yağ asitleri ~ Trans yağ asitleri ~ Cis yağ asitleri ~ Omega yağ asitleri ‡ Ȧ−3 ‡ Ȧ−6 ‡ Ȧ−9 Üstünkörü herkesin diline doladığı “Omega-3’ü, şunları yersen alırsın.” diyenden tutun “Omega-3 bir şeye yaramıyor.” diyenlerin de faydalanacağı ve görünen bilgi yerine arka plandaki gerçek bilgilere ulaşacakları ipuçları ile dolu bölüm sizlerin doğru beslenmesine çok yardımcı olacak. Gıdaların içinde hangi yağların olduğu ve sadece bir tek yağ olmadığını görecek ve bundan sonra “Zeytinyağlı yedim.” veya “Şunu yememeye dikkat ediyorum.” derken aslında ne dediğinizin farkına varacaksınız. “Omega-3, 6 ve 9 alıyorum.” derken ve doğruyu yaptığınızı sanırken neden yanlış yaptığınızı anlayacaksınız. Yağ asitlerinin yapımlarında rol oynadığı ve tüm vücut sistemlerimizin çalışmasında önemli görevleri olan prostaglandinler, lökotrienler, thromboksan ve prostosiklinleri kısaca inceleyeceğiz ve bu bilgilere sahip olduktan sonra neden yağ ve doğru yağ yememiz gerektiğini anlayacak ve size bugüne kadar söylenenlerin hatalı olduğunu keşfedeceksiniz.

50

Doğada her şey öyle mükemmel tasarlanmış ki şekeri yüksek olan gıdaların içinde, şekerin daha kolay kullanılmasını sağlayan ve dengeleyen diğer unsurlar da bulunur. Yağların içinde aynı zamanda oksidasyonlarını önleyen E vitamini bulunur. Eğer biz gıdaları doğru işleyebilsek zararlarını görmeden faydalanabiliriz Yiyeceklerdeki yağ tipleri Yağlar, bileşimlerinde bulunan yağ asitlerine göre 3 gruba ayrılırlar. Gerçekte her yağ içinde farklı yağ asitleri bulunur. Örneğin; zeytinyağı tekli doymamış yağ asitleri içeren yağ grubunda olmakla birlikte diğer yağ asitleri de mevcuttur. Fakat genel sınıflandırma ve etkisi bakımından böyle bir sınıflandırma yanlış değildir. Gıdalardaki ortalama total yağ yüzdesi (%) Gıda Kanola yağı Mısır yağı Zeytinyağı Soya fasulyesi yağı Hindistan cevizi yağı Normal peynir Diyet peynir Tam süt Dondurma Diyet dondurma Sığır eti Tavuk göğsü Somon Sosisli, sığır Hamburger, fast food Tereyağı Hamur işlerine katılan yağ Yumurta yağı Kek

Doymuş yağ 7 13 13 15 92 64 60 62 62 62 33 29 28 42

Tekli doymamış 59 24 74 24 6 29 30 28 29 29 38 34 33 48

Çoklu doymamış 29 59 8 58 2 3 0 4 4 4 5 21 28 5

36

44

6

63

29

3

25

45

26

36

44

16

60

25

10

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Listede farklı gıdaların içinde her 3 yapıda yağ asitlerinin olduğunu görüyoruz. Bazılarında bir grup fazlayken, diğerlerinde 2 grup fazla olabilmektedir. Fakat burada akılda tutulması önemli olan bilgi şudur. Her gıda maddesi benzer yağ asitlerini içeriyor gibi görünse de aslında birbirlerinden çok farklıdırlar. Mesela soya fasulyesi yağı ve mısır yağı birbiri ile benzer oranlarda yağ asitlerine sahiplermiş gibi görünmelerine rağmen oldukça farklı etkilere sahiptirler. Omega-3 içeren bitkisel kaynaklar, eicosapentaenoic asit (EPA) ve docosahexaenoic asit (DHA) içermezler. Bu bilgi özellikle kalp hastalıklarında EPA vermemiz gereken durumlarda işimize yarayacaktır. Çünkü omega-3’ten zengin diye bazen bitkisel kaynaklar önerilmektedir. Oysa pek çok omega-3 yağ asidi vardır ve birbirlerinden farklıdırlar. Omega-9 yağ asitleri, insanlarda esansiyel değildir. Çünkü sentezleri için gerekli enzimler insanlarda bulunurlar. Piyasada satılan birçok besin desteği, içinde daha fazla madde bulunması bir marifetmiş gibi tanıtılarak ve bu konuda bilgisi olmayan halkın, daha çoğuna sahip olma duygusu kullanılarak omega-9 da ilâve edilmekte, daha doğrusu saflaştırma işlemi yapılmadığından tüm yağ asitlerini içermektedir. Böylece daha ucuz bir işlemle daha fazla madde sunuluyormuş görüntüsü verilmektedir. Oysa dışarıdan alınması gereken esansiyel yağ asitleri sadece omega-3 ve omega-6’dır ki burada gene dikkat edeceğimiz ve ileri bölümde ayrıntıları ile anlatacağım durum, omega-6 yağ asitlerini günümüz beslenme sisteminde gereğinden fazla aldığımız ve bu nedenle destek ünitelerinde almaktan kaçınmamız gerçeğidir. Esansiyel yağ asitleri, birçok fonksiyona hizmet ederler. Hormon benzeri maddelerin yapımı için kullanılırlar. Kan basıncı, pıhtılaşma, kan lipid seviyeleri, yaralanma ve enfeksiyona karşı inflamatuar yanıt ve bağışıklık yanıtını oluşturmada rolleri vardır. Burada poliunsature yağ asitleri görevlidirler. Beslenmedeki Ȧ-3 ve Ȧ-6 arasındaki denge kuvvetli olarak birçok fonksiyonu etkiler. Yağ asitleri, kalbin elektriksel ve mekanik aktivitesinde gerekli yakıt olduğundan kalp hücrelerinin ölümü ve yaşamasında önemli rol oynarlar. Depresyonda ve intiharlarda, beyin 5-HIAA yoğunlukları düşük

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

olarak bulunur. Düşük plazma DHA yoğunluğu, beyin omurilik sıvısındaki 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIAA) yoğunluğunun düşük olduğunun göstergesidir. Beyinde hücrelerin birbirine temas ettiği zarlarda yüksek yoğunluklarda DHA vardır. DHA’nın sinaps denen bu noktalarda iletişim ve zar akıcılığı için kritik rolü vardır. Zarın akıcılığı için omega-3 ile omega-6 arasındaki oran önemlidir. Serum doymuş yağ asidi düzeyleri sigara içenlerde, alkol alanlarda ve şişmanlarda daha yüksektir. Doymuş yağ ve kalp damar hastalıkları arasındaki ilişki belirlenip doymuş yağ yerine çoklu doymamış yağ asitleri koyunca kalp hastalıklarında azalma saptanmıştır. Sebze kaynaklı yağ ve proteinden ibaret bir diyetin koroner kalp hastalığı riskini önemli derecede azalttığı görülmüştür. Doymuş yağ alımı ve ince bağırsak kanseri arasında da ilişki bulunmuştur. Doymuş yağ kullanımının total kalorinin %7’sinden az olması önerilmiştir. Doymuş yağ kullanımı, kolesterol profilini de negatif olarak etkiler. Serum yağ asitleri düzeyi ve hastalıklar arasında birliktelik olması, hastalığın sebebinin yağ asitleri olduğunu göstermez. Bu çok basit bir yaklaşımdır ve ne yazık ki bu düşünce yapısı, bu konuda olduğu gibi diğer sağlıkla ilgili ve sağlık dışı konularda da karşımıza çıkmakta ve bizi hatalara sürüklemektedir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Yaz aylarında dondurma yeme artar. Aynı şekilde yaz aylarında suda boğulmalar da artar. O halde dondurma yemek suda boğulmaya neden olur gibi bir durum karşımıza çıkar ki yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada neden-sonuç ilişkisi yerine aynı anda görülen gibi bir durum mevcuttur ki böyle zannetmeler yüzünden çoğu insan yanlış beslenmektedir. Yanlış anlama olmasın diye tekrarlama gereği duyuyorum. Ben; doymuş yağlar kalp hastalığına neden olmaz demiyorum. Sadece böyle bir sonucu çıkartmak için yapılan bağlantı yanlış diyorum. Ayrıca gene biliyoruz ki her doymuş yağ asidi birbirinden farklıdır ve doğal olarak vücudumuzda oluşan işlemlerin kontrolü için gereklidirler. Dikkat etmemiz gereken esas nokta bunların alınmaması değil, ne kadar ve hangi oranlarda alınması gerektiğidir. Gerçekte neden-sonuç ilişkisinde araya birçok kafa karıştıran faktör girmektedir. Doymuş yağlı yiyeceklerin sağlığa zarar verici etkileri, kısmen de olsa, okside olmuş yağ asit türevlerine bağlı oluşan glikotoksinlerin yüksek oranına bağlı olabilir.

51


HABER

PLASFED “Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu”nu yayınladı Plastik sektörünü yüzde 80 oranında dışarıya bağımlı kılan plastik işleme makinelerinde ucuz makine üreticisi ülkeler yerli makine sanayicisini tehdit ediyor. PLASFED raporuna göre 2012 yılında tahmini olarak plastik işleme makineleri üretimi, önceki yıla oranla yüzde 7, ithalatı yüzde 9 azalacak.

B

u yıl plastik işleme makinelerinde yurtiçi satışlarında yüzde 10 gerileme beklentisine karşılık ihracatın ise yüzde 5 artması öngörülüyor. Plastik Sanayicileri Federasyonu, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektörünün kapsamlı bir resmini görmek amacıyla hazırladığı “Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu”nu yayınladı. Hızla büyüyen plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yaparken, plastik işleme makineleri, aksam ve parçalarında talebin ancak yüzde 70 – 80’i ithalatla karşılanabildi. PLASFED raporuna göre, plastik sektörü hızla dış pazarlara açılırken plastik işleme makineleri üretimi ise bu hıza paralel gelişemiyor ve bu sektör, başta Çin olmak üzere ucuz makine üreticisi ülkelerden yapılan ithalat karşısında hızla geriliyor. 2012 yılında plastik işleme makineleri üretiminin 2011 yılına kıyasla yüzde 7, ithalatının yüzde 9 ve yurtiçi satışlarının yüzde 10 gerileme beklentisine karşılık ihracatın yüzde 5 artması öngörülüyor. PLASFED raporuna göre bu yılın ilk altı ayındaki gelişmeler, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, 2012 sonu itibarıyla üretimin 274 milyon dolar, ithalatın 627 milyon dolar, ihracatın 107 milyon dolar ve iç pazar satışlarının (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) ise 794 milyon dolar olması bekleniyor. PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Selçuk Aksoy, plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin olması gerektiğine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet

52

üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektörünün hızla küçülmesine neden olmaktadır. Oysa Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak küresel makine üreticilerinin Türkiye’de yatırım yapması için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve küresel oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlayabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Türkiye’nin makine üretiminde küresel oyuncu olması, bu sektöre yönelik aksam ve parçaların da hızla üretilip daha büyük katma değerle ihraç edilmesine olanak verecektir.” 2003 yılında 21,6 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, 2008 yılında 94,6 milyon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında geriledi. 2011 yılında 102,6 milyon dolara çıkan ihracatın 2012 sonunda önceki yıla oranla yüzde 4,7 artması ve yaklaşık 107,4 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşması bekleniyor. Arz talep dengesi Bu sektörde ithalata konu olan başlıca makineler, plastik enjeksiyon makineleri, plastik ekstrüzyon makineleri ile makine parça ve aksamları olarak ifade ediliyor. Örneğin, 2012 yılında sektörün enjeksiyon makineleri ihtiyacının (yaklaşık 195 milyon dolar) yüzde 95’inin ithalatla karşılanması bekleniyor. PLASFED’in yaptığı projeksiyona göre, 2012 yıl sonu itibarıyla plastik enjeksiyon makinele-

rinde 179 milyon dolarlık ithalat, buna karşılık 20 milyon dolarlık üretim gerçekleştirilmiş olacak. Enjeksiyon makinelerinde üretimin yarısı ihraç edilirken, diğer yarısı ise iç pazardaki talebe cevap vermiş olacak. Bu üretim segmentinde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Selçuk Aksoy’a göre plastik ekstrüzyon makineleri segmentinde 2012 yılı, tahmini olarak 41 milyon dolarlık üretim, 132 milyon dolarlık ithalat, 21 milyon dolarlık ihracat ve 153 milyon dolarlık iç pazar satışları (plastik sektörünün ekstrüzyon makineleri yatırımı) ile kapanmış olacak. Sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımlarından kaynaklanan iç satışların 2012 itibarıyla yüzde 87’sinin ithalatla karşılanması beklenirken toplam üretimin yüzde 50’sinin ihraç edileceği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 15 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu arada 56 milyon dolarlık üretim gerçekleştirilen aksam ve parçalarda ise 2012 ithalatının 41 milyon doları bulacağı hesaplanıyor. Yerli üretim ve ithalatın 83 milyon dolarlık kısmı iç pazara sunulurken bu kalemde gerçekleşecek ihracatın 14 milyon dolara ulaşması söz konusu olabilecek. PLASFED raporunda yer alan tahmini verilere göre, 2012 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların -sektörün aksam ve parçalar yatırımı- yüzde 50’si ithalatla karşılanırken, toplam üretimin yüzde 25’i ihraç edilebilecek ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 34 olarak gerçekleşecek. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


C0B0A8<

YENİ NESİL AKILLI MALZEMELER Hayatımızın her alanında bize kolaylık sağlamaya yarayan buluşlar gelmeye devam ediyor. Teknolojisi sürekli gelişmeye devam eden ve her geçen gün inovatif buluşlar doğuran plastik sektörü için en şaşırtıcı buluşlarından birisi Amerika Birleşik Devletleri’nin İllinois Üniversitesi araştırmacılardan geldi. İnsan derisinin kendini tedavi edebildiği gibi bu plastik de kendini onarıyor.

V

ücutta herhangi bir kesik, kırık veya yaralanma olduğunda, hücre, doku ve damar sisteminin  mükemmel  bir uyum içinde çalışmasıyla onarılıyor. İnsan fizyolojisinden esinlenen bilim adamları bu mucizevî sistemi inceleyerek yeni bir buluşa imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’nin İllinois Üniversitesi’nden araştırmacılar, kesildiğinde kanayan ve defalarca kendini tamir edebilen plastik üretmeyi başardı. Yeni malzeme, zarar gördüğünde, insan derisinin kendini tedavi yeteneğini taklit ediyor. Kanama  özelliği  sayesinde, herhangi bir çizilme ya da kırılma anında, plastiğin içindeki iyileştirici sıvılara ait moleküller, bir araya geliyor

54

ve bir bağ oluşturuyor. Bu bağ, zarar gören bütünlüğün tekrar sağlanmasına ve hasarın onarılmasına yardımcı oluyor. İyileştirici sıvı, bitmesi halinde takviye edilebiliyor. Buluş, sanayiden ulaşıma, bilişimden elektroniğe kadar pek çok sektörü  yakından ilgilendiriyor. Yeni malzeme ile bakım onarım süreçlerinin yanı sıra üretim hataları da tarihe karışacak. Plastik modern yaşamın her alanında yer almaktadır. Ancak plastikler  doğada parçalanma süresi en  uzun  olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu yeni buluşa çevreciler de, plastik atık miktarını azaltan buluş olarak umutla bakıyor. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

55


ONAY METAL A.Ş.

ONAY METAL A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 12. Sokak Gebze / Kocaeli Tel : 0262 751 37 92 (pbx) Fax : 0262 751 37 66 www.onaymetal.com.tr


ONAY METAL A.Ş.

Onay Metal A.Ş., 200 - 750 ton aralığında 8 adet Alüminyum Enjeksiyon Tezgâhı ve 26 Adet CNC tezgâh parkurlu kalıphanesine tecrübesini katarak komple çözümler üretiyor. Firmamız Alüminyum Basınçlı Döküm Parçalar, Metal ve Plastik Enjeksiyon Kalıpları imalatında uzmanlaşmıştır. Müşterilerimize, tecrübeli elemanlarımız ve ekipmanımızla endüstriyel çözümler sunarak yüksek kaliteli kalıplar imal etmekteyiz. Firmamız en kısa teslimat süreleriyle, yüksek hassasiyetli, uzun ömürlü basınçlı döküm ürünler, metal ve plastik enjeksiyon kalıpları imâl edebilecek kapasiteye sahiptir.


HABER

?;0B543|CãaZ?[PbcXZBTZcÝaã :P[Z]\P?[É]7Pia[ZAP_^ad}]dhPh][PS

Plastik sektörü ekonominin KÜRESEL GÜCÜ OLMAYA ODAKLANDI Türk plastik sanayiinin önemli kurumlarını çatısı altında toplayan PLASFED, son yayınladığı raporla, dünyada çelikten bile hızlı büyüyen plastik pazarının ekonomi için yarattığı fırsatlara dikkat çekti.

T

ken, bu sektörü yüzde 20 ile inşaat, yüzde 8 ile otomotiv ve yüzde 7 ile elektrik ve elektronik sektörleri izlemektedir. Diğer tüm sektörler toplam tüketimden yaklaşık yüzde 29 oranında pay alıyor.

Tüketim itibarıyla 1990 yılından sonra dünya çelik sektörünü geçen plastik, 2010 yılında çelik tüketimini ikiye katlayarak bütün dikkatleri üzerine çekti. Dünya plastik tüketimi, 1950 - 2005 yılları arasında yılda ortalama yüzde 9,5 artarken, 2005 - 2010 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5,5 büyüyerek 2010 yılında 304 milyon tona çıktı. PLASFED raporuna göre tüketimin geçen yıl 325 milyon tona eriştiği tahmin ediliyor.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, “Avrupa Birliği’nde 15 milyon kişiye istihdam sağlayan plastik sektörü yılda ortalama 160 milyon Avro katma değer yaratıyor. Dünya plastik sektöründe ise 60 milyon kişiye istihdam sağlandığı ve yılda ortalama 700 milyar Avroluk katma değer yaratıldığı tahmin edilmektedir” diyerek Türkiye pazarı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçen yıl ekonomiye 11 milyar dolar katma değer sağlayan plastik sektörümüz Avrupa Birliği’nde üretim olarak Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde 250 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan sektörümüzün gelişmeye açık yüzü ekonomimizin gelecek hedefleri itibarıyla sanayicimize büyük bir motivasyon sağlamaktadır. Türkiye’de plastik tüketimi kişi başı 70 kilo civarındadır, bu tüketim oranı, dünya ortalamasının iki katıdır. Ancak yetişmeyi hedeflediğimiz gelişmiş ülkelerin ise yarısı kadar plastik tükettiğimiz gerçeği, bize, sektörün önündeki potansiyelin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle PLASFED olarak

ürkiye’de plastik sektörünün önde gelen şirketlerinin üyesi olduğu Plastik Sanayicileri Federasyonu PLASFED geçtiğimiz günlerde, plastik sektörünün potansiyeline dikkat çektiği araştırması “Türk Plastik Sektörü 10. Kalkınma Plânı Hazırlık Raporu”nu kamuoyunun ilgisine sundu. PLASFED’in yeni araştırması, plastiğin küresel ekonomi içindeki potansiyeli ve dinamiklerine dikkat çekerken Türkiye plastik sektörü ve pazarı hakkında da ayrıntılı bilgilere yer veriyor.

Günlük yaşamda hemen her alanda kullanılan plastik, ambalaj, inşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sanayilerinin en fazla talep ettiği malzemeler arasında yer alıyor. Dünya plastik tüketimini yönlendiren sektörlerin başında ambalaj sanayii yüzde 36 ile ilk sıraya yerleşir58

10. Kalkınma Raporu ışığında ve sektörümüzdeki gelişmeleri dikkate alarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmayı kamuoyu ve yetkililerle paylaşırken, raporumuzun, plastiğin ekonomi içindeki gerçek potansiyelini ortaya koymasını ve bu alanda yapılacak vizyoner çalışmalara ışık tutmasını arzu ettik. Dünya pazarlarında Türk ekonomisini temsil eden üyeleriyle her geçen gün daha da büyüyen PLASFED, plastikle ilgili gelişmeleri ve fazla bilinmeyen gerçekleri, bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.” Tonu ortalama 300 dolar olan hampetrol, plastik hammaddesi haline geldiğinde değeri 1.900 dolara çıkıyor. Değişik sektörler için imal edilen plastik mamul ve ara mamullerinin ton fiyatı ise 3 - 4 bin doları buluyor. Yüksek katma değerli plastik için Türkiye son derece stratejik bir konuma sahip. Mevcut ve planlanan doğal gaz ve ham petrol boru hattı projeleri ile bir enerji terminali olmayı hedefleyen Türkiye, özellikle Ortadoğu bölgesindeki devreye giren yeni ve dev ölçekli petrokimya tesisleri ile büyük ölçekli Batı pazarları arasında köprü konumunda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa pazarlarına yakınlığı ise JIT teslimat, servis gibi konularda plastik üreticilerine avantaj sağlıyor. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Derin Düşler Anaokulu ve Eğitim Kurumları Eski Karakol Çıkmazı Korhan Apt. ve Köşkü No:6 Kızıltoprak - İstanbul Telefon: 0216 345 94 49 / 0216 348 96 20 Faks: 0216 348 96 41 QX[VX/STaX]Sdb[TaR^\~fffSTaX]Sdb[TaR^\


:8B07014A

Çemaş ihracatını artırıyor İMKB Ulusal Endekste işlem gören Türkiye’nin tek döküm çelik bilye üreticisi Çemaş Döküm, güçlendirdiği malî yapısı ve makine parkının ardından ihracattaki iddiasını artırdı. Suudi Arabistan’da yeni bir çimento fabrikasından 155 ton bilye siparişi alan Çemaş, ihracat haritasına son olarak Moritanya’yı da ekledi. Afrika kıtasında çimento ve maden işletmelerine yönelik üretimini artırmayı hedefleyen Çemaş, Gine’nin ardından Moritanya ile Afrika açılımının ikinci adresini belirledi. Moritanya’daki çimento fabrikası için 106 ton bilye üretilecek.

Tasarım otoriteleri İstanbul’da Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ için geri sayım başladı. Ödül jürisinde Jaguar XJR15 ve BMW için Le Mans 24 Hour yarışını kazanan otomobiller ile Williams F1 için Formula 1 otomobilleri tasarlayan, Lotus Cars firmasında baş tasarımcı olarak çalışmış Peter Stevens, Samsung ve Lenovo gibi Uzak Doğu’nun parlayan firmalarına danışmanlık yapan ABD’li tasarımcı Gordon Bruce ve Malezya Tasarım Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmad Haji Zainuddin gibi tasarım dünyasının duayenleri yer alacak. Türkiye’de kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirmek amacıyla bir TURQUALITY® etkinliği olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) işbirliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 30 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini bulacak. 60

Yeni Volvo FH serisi Volvo Kamyon, en çok satan modeli olan Volvo FH serisinin yeni versiyonunu tüm dünyaya tanıttı. Yeni Volvo FH, nakliye firmaları için önemli dört ana unsur göz önüne alınarak geliştirildi; gelişmiş yakıt verimliliği, daha iyi yol tutuş, yüksek işletim süresi, mükemmel sürücü ortamı. Volvo Kamyon, yeni Volvo FH serisi ile birinci sınıf bir kamyon ve çekicinin sunabileceklerini yepyeni bir boyuta taşıyor. Yakıt ekonomisi, güvenilirlik, ergonomi, üstün yol tutuş, zaman kazandıran özellikler, aktif ve pasif güvenlik. Tüm bu özellikleri ile yeni Volvo FH, sürücüler düşünülerek ve nakliye firmasının kârlılığını arttırmaya odaklanılarak üretilen bir kamyon.

Compro ile işbirliği İş teknolojileri konusunda tüm şirketlerin çözüm ortağı olan Medyasoft, hizmet yelpazesindeki açılımını yeni anlaşmalarla genişletiyor. Bugüne kadar şirketlere yazılım alanında önemli projeler geliştiren Medyasoft, sektörün önemli isimlerinden ComPro ile stratejik işbirliğine imza attı. ComPro’nun IBM tarafındaki distribütörlük seçimini Medyasoft ile yenilemesi sonrasında iki şirket, bulut bilişim, sistem izleme, performans yönetimi, yedekleme, veri kurtarma, mobil cihaz yönetimi ve güvenlik alanlarındaki hizmetlerini şirketlere özel yeni nesil çözümlerle geliştirip, hedeflerine ulaştıracak. Kurumlara yazılım, güvenlik ve eğitim alanında uçtan uca çözümler sunan Medyasoft, sektördeki açılımına bir yenisini daha ekledi. Sektör ve büyüklük gözetmeksizin tüm şirketlerin iş teknolojileri konusunda çözüm ortağı olan Medyasoft, IBM yazılımlarına yönelik proje ve iş geliştirme konularında ComPro ile birlikte çalışacak. IBM’in tüm yazılım distribütörlüğüne sahip olan ve bugüne kadar yazılım alanında önemli projeler geliştiren Medyasoft, IBM’in Türkiye’de ilk çözüm ortağı ComPro ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği ile şirketlere yeni nesil çözümler geliştirecek. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


M A C AK PVC İ R E L M E T S İ S E R E ENC

P

İ İ Y A B N PİMAPE <^[[P6ãaP]Õ2PS=PZXQd[4ăaPUBZ =^)#(5]SZiPSTćBC0=1D; C4;50:B)! !$! $!

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

61


DOSYA

PLASTİKLERİN KALIPLAMA YÖNTEMLERİ VE REAKSİYONLU ENJEKSİYON KALIPLAMA (RIM) *Hikmet Nazım Ekici, * Şırnak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü *Aykut Kentli, Ali İmran Ayten * Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Kalıplama Nedir? Üretimi yapılacak olan bir ürünün aynı kalite ve standartta çok sayıda ve ucuz olarak üretilebilmesi için güdülen seri imalat işlemine kalıplama denir. Burada kalıplama kavramı kalıplanacak malzemenin ne olduğundan bağımsızdır. Kalıplanacak malzemenin ve yapılacak kalıplama işleminin türüne göre kalıpçılık sınıflandırılabilir. Şayet burada kalıplanacak olan malzeme metalse buna döküm, eğer malzeme plastikse ve enjeksiyon yöntemiyle kalıplanacaksa buna plastik enjeksiyon ya da metallerin kesme, bükme veya sıvama gibi birtakım fiziksel işlemlerden geçirilmesiyle yapılacaksa bu durumda da buna kesme-sıvama ve bükme kalıpçılığı denir. Ancak plastiklerin ergitme yoluyla bir kalıp boşluğuna doldurularak kalıplanması işlemleri yöntem fark 62

etmeksizin hacim kalıpçılığı olarak adlandırılır. Malzemelerin kalıplanmasından temel amaç seri üretim yapmaktır; ekonomik yönü itibariyle de ucuza mal etmektir. Ama sadece bu amaçlar için kalıplama yapılmaz; geometrik olarak düzgün hatlara sahip olmayan diğer imalat yöntemleriyle şekil verilemeyen geometrileri elde etmek için üretilecek parça sayısı az olsa dahi kalıplanmak zorunda kalınabilir. Bu yazımızda plastik malzemelerin kalıplama yöntemlerini ve reaksiyon enjeksiyonlu kalıplama yöntemini detaylı olarak anlatacağız. Önümüzdeki sayılarda ise bu kalıplarda kullanılan temel elemanlar ve kalıp konstrüksiyonu ve kalıp malzemeleri üzerinde durulacaktır. Kalıp Nedir? Kalıplama yapabilmek için temel olarak dişi-erkek plakalardan oluşan ve malzemesi kalıplanacak malzemeye göre tayin edilen, konstrüksiyonu yapılmış yapıya kalıp denir. Ama bir kalıp sadece dişi-erkek plakalardan oluşmamaktadır. Her şeyden önce bu plakaların monte edileceği bir alt ve üst plakaya, kalıplama sonrası ürünün çekirdekten rahat

çıkması için iticilere, destek plakalarına ve girintili kısımları oluşturabilmek için maçaya ihtiyaç vardır. Aşağıda bir plastik kalıbı görülüyor.

Şekil 1. Bir plastik kalıbının görünümü EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


İleride temel kalıp elemanlarıyla ilgili yazılarımızda maçalar konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır ancak burada temel bilgi açısından maçalar konusuna biraz göz atalım. Maça temelde pim olarak düşünülür. Temel işlevi ise kalıplanacak ürün üzerinde bulunan kör delik, girinti ve benzeri yerleri kapatarak bu bölgelere plastiğin dolmasını engelleyip, bu bölgelere istenen formu vermeye yarar. Yani dişi bir geometrik yapının aynı ölçülerdeki erkeğidir. Çeşitli ölçü ve profillerde piyasada satılmakta olduğu gibi üretici kendisi de yapabilir. Hali hazırda kalıpçılıktaki en büyük sorunlara da bu maçaların kırılması sebep olur. İnce oldukları için kalıp plakalarının büyük basınçlar altında açılıp kapanması esnasında burulur ve kırılırlar. Sık sık değiştirilmeleri gerekir. Aşağıda bazı maça çeşitleri görülüyor.

ve ürünü kendisiyle birlikte sürüklemez. B. Transfer (Aktarma) Kalıpları Transfer kalıplama metodu aslında enjeksiyon kalıplama metoduna çok benzerdir. Burada gene kalıp yarımları pres koçbaşına bağlanarak sıkıştırma yapılır. Ancak plastik sıvı haldedir. Ham haldeki plastik ya kalıp boşluğunda ya da ayrı bir ünitede önce eritilerek kalıp boşluğuna enjekte edilir ve burada kalıplama için gerekli basınç dalıcı zımbayla sağlanır. Pres tipine göre üst veya alt yarıma monte edilmiş bir hidrolik ünite yardımıyla kalıp yarımları kapanınca dalıcı devreye girer, yükleme odasından sıvı haldeki plastiği yolluklara oradan da kalıp boşluğuna sıkıştırır. Transfer presleri dikey veya yatay olabilirler. Aşağıda transfer presleri görülüyor.

Şekil 3. Sıkıştırma presi

Şekil 2. Değişik türde maçalar Bu temel kavramları verdikten sonra plastiklerin kalıplama yöntemlerine geçebiliriz. Elbette burada herkesin aklına ilk gelecek olan şey plastiklerin enjeksiyon yöntemiyle kalıplanmasıdır. Ancak başka kalıplama yöntemleri de vardır. Örneğin plastik kalıplamanın en basit yöntemi plastisol dökmedir. Şişirme, transfer gibi başka metotlar da vardır. Şimdi bu metotları teker teker ayrıntılı olarak inceleyelim. A. Sıkıştırma Kalıpları Sıkıştırma kalıpları plastik malzemelerin kalıplanmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Genelde termoset plastiklerin kalıplanmasında kullanılır. Sıkıştırma kalıplarında kalıp yarımlarından biri pres üst plakasına, diğer yarım ise pres alt plakasına bağlanır. Kalıbın erkek yarımı pres üst plakasına, alt yarımı pres alt plakasına bağlanır. Sıkıştırma presleri genelde 4 sütunlu hidrolik presler olup gene çoğunlukla üst plaka hareket etmekte, alt plaka ise sabit durmaktadır. Ancak alt plakanın hareket ettiği üst plakanın sabit olduğu presler de vardır. Bu hidrolik ünitenin nereye konduğuna bağlıdır. Aşağıda bir sıkıştırma presi görülüyor. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

Tonaj olarak düşük kapasiteli preslerde hidrolik yerine pnömatik de kullanılabilir. Pek çok termoplastik bu yöntemle kalıplanmakta olup bu yöntemde plastik madde kalıp boşluğu içerisine konulur ve basınçla şekil alması sağlanır. Burada kalıp boşluğuna kalıplanacak ürünün hacminden daha fazla veya daha az malzeme konulmasına göre sıkıştırma kalıpları sınıflandırılmaktadır. Şayet parça hassas kalıplama işlemi gerektirmiyorsa bu durumda ürün hacminden daha fazla malzeme konur ve buna taşmalı sıkıştırma kalıpları denir. Bu kalıplarda ön biçimlendirme yapılır. Bu kalıplarda kalıp alt yarımı, üst yarımı veya her iki yarıma da ısıtıcı ve soğutucu sistemler yerleştirilir. Ham malzeme 120-3600 ve yaklaşık 2 kg/mm² basınçla kalıp içerisinde sıkıştırılır.[1] Elbette bu tür kalıplarda taşma kanalı bulunur. Yarı taşmalı sıkıştırma kalıpları ise ölçü tamlığı ve yüzey kalitesinin iyi olması istenen yerlerde kullanılır. Bu kalıplarda da ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılır. Taşmasız sıkıştırma kalıplarında ise kalıp elemanları birbirine tam olarak alıştırılmıştır. Hammadde kalıp boşluğuna bir kerede değil de istenilen ideal seviyeye (ölçülere) gelininceye değin kademeli olarak artırılır. Böylece fazladan hammadde kullanımı engellenir. Taşmasız kalıplarda zımbaya mutlaka belli bir oranda koniklik verilir. Böylece zımba dişiye girerken ortamdaki havanın tahliyesi sağlanır, çıkarken de daha rahat çıkar

Şekil 4. Transfer presleri Tüm bu sürecin gerçekleşmesi için bazı sistemlere ihtiyaç vardır. Öncelikle bir ısıtma sistemi gereklidir, bu plastiğin istenen akışkanlıkta tutulması için elzemdir. Isıtma sisteminde buhar, elektrikli ısıtıcılar (rezistans) ve sıcak yağ kullanılır. Bir diğer önemli unsur iticilerdir. Transfer preslerinde özellikle dalıcı güç ünitesi bulunur. Bu ünite mekanik, hidrolik veya tonaja göre pnömatik olabilir. Ama bu tür güç üniteleri çoğunlukla hidroliktir. Bunların dışında ön ısıtıcılar, ön biçimlendirme işlemi için önbiçimlendiriciler ve kalıplama sonrası için çapak alma sistemi, sertleştirme fırını ve kalıp hava tahliye sistemi vardır. Sertleştirme fırını kalıplama sonrası parçaların dış görünüşünü iyileştirmek ve dayanımını artırmak amacıyla kullanılır. Bunun için ürünler sertleştirme fırınlarında birkaç saat pişirilir. Gene hava tahliye sistemi kalıplama esnasında kalıp boşluğundaki havanın tahliye edilmesi için vardır. Şayet hava boşaltılmazsa ürünler içinde hava boşlukları oluşacaktır. Hava tahliyesi kalıp plakasına açılmış hava tahliye kanalları vasıtasıyla yapılmaktadır. Plakaya bağlanmış bir vakumlama sistemi izole bir ortam oluşturur. 63


DOSYA

C. Enjeksiyon Kalıplama Metodu Plastiklerin enjeksiyon metoduyla kalıplanması sanayide en çok kullanılan yöntemdir. Plastik enjeksiyon makinaları çok sayıda sistemin bir arada olduğu makinalardır. Partikül halindeki plastiğin eritilmesi ve kalıp yolluk burcundan basınçlı bir şekilde enjekte edilmesi için bir dizi işlemden geçmesi gerekir. Huni bir yapıdan konulan plastik partikülleri enjeksiyon ünitesine girer, burada bir Arşimet vidası tarafından karıştırma işlemi gerçekleşir. Enjeksiyon ünitesinin etrafına monte edilmiş rezistanslarla plastik ısıtılarak sıvı hale getirilir. Burada vidanın görevi sadece karıştırmak değil aynı zamanda sıvı plastiği enjeksiyon memesine doğru itmektir. Aşağıda vidalı enjeksiyon ünitesi görülmektedir.

silindir vasıtasıyla kapakları açılıp kapanan presler de vardır. Aşağıda enjeksiyon makinasına ait makas sistemi görülmektedir. Klasik enjeksiyon makinalarında tek dalıcı piston vardır ama çift dalıcılı, vidalı ve dalıcı pistonlu enjeksiyon presleri de vardır. Enjeksiyonla kalıplama pek çok yönüyle ele alınabilir. Baskı, malzeme, kalıp tasarımı ve elemanları vb... Bu yöntemi her yönüyle ayrıntılı olarak başka bir yazımızda inceleyeceğiz. Bu yazıdaki amaç kısa ve öz olarak plastiklerin kalıplama yöntemlerini okuyucuya tanıtmaktır. Gene çok yaygın bir kalıplama metodu da şişirme kalıplama metodudur. Şimdi bu metodu inceleyelim. D. Şişirme Kalıplama Metodu İçi boş plastik ürünler ekseriyetle bu metotla üretilmektedir: Boş şişe, kavanoz, bidon, tas. Burada iki kalıp yarımının kapatılması ve fışkırtma başlığı ucundaki plastik boruya basınçlı hava üflenmesiyle plastik boru kalıp dış hatlarına doğru şişer, ürün meydana gelir. Aşağıda bir şişirme kalıbı görülmektedir.

Şekil 6. Enjeksiyon makinesi makas sistemi görünümü 64

Şekil 8. Fışkırtma yöntemiyle elde edilmiş değişik ürünler

Bu kalıplama yönteminde otomasyon, bir tabla üstüne monte edilmiş kalıpların tablanın dönmesiyle, sırayla fışkırtma başlığı altına gelmesidir. Son olarak kalıp soğutularak ürün elde edilir.

F. Haddeleme Kalıplama Metodu Haddeleme kalıplama termoplastik maddelerden plastik levha üretilmekte, ayrıca plastik levhaların astarlama işlemleri yapılmaktadır. Haddeleme metoduyla 0,025 mm. kalınlığında ve birkaç metre genişliğinde arzu edilen boyda plastik levhalar üretilebilmektedir. Haddeleme kalıplama metodunda, toz veya öğütülmüş talaş halindeki plastik madde, sıcaklığı ayarlanabilen hadde silindirleri arasına dökülür. Biçimlendirme sıcaklığına kadar ısıtılan plastik madde ayarlanabilen hadde silindirleri arasından geçerek istenilen kalınlıkta haddelenir. Haddelenen plastik levhanın şekil değiştirmesini önlemek için soğutucu tambur üzerinden sargı tamburuna gönderilir. Haddeleme kalıplama metoduyla plastik madde kolayca boyanabilir. Haddeleme kalıplama metoduyla plastik levha üretimi yapılırken aynı anda plastik levhanın astarlama işlemi de yapılabilir. Astar olarak bez kumaş veya benzeri malzemeler kullanılmaktadır. Aşağıda haddeleme makinası görülmektedir. [1]

E. Fışkırtma Kalıplama Metodu Fışkırtma kalıplama metodu diğer bir ifadeyle ekstrüzyon kalıplama olarak da bilinir. Son yıllarda özellikle profil üretimi için çok kullanılmaktadır. Yapı sektöründe pvc pencere elemanları bu yöntemle üretilmektedir. Bu yöntemle hem metal (özellikle alüminyum) hem de plastikler kalıplanabilmektedir. Metaller açısından tavlanmış (7000 dolayında) silindirik kütüklerin hidrolik piston basıncıyla kalıp boşluğuna itil-

Şekil 9. Haddeleme makinesi

Şekil 5. Enjeksiyon ünitesi Burada vida sadece dönmez, arkadan bir pistona yataklanmış olup bu pistonun kursu kadar ileri geri hareket kabiliyetine sahip olmalıdır. Böylece eriyik plastik vidanın yanı sıra bu kurs mesafesi sayesinde enjeksiyon memesine doğru itilir. Vidalı enjeksiyon preslerinin yanı sıra dalıcı sistemine sahip presler de vardır. Sanayide bunlar hidrolik enjeksiyon olarak tabir edilir. Burada sıvı, plastik enjeksiyon memesine hidrolik bir silindir tarafından sağlanan basınçla enjekte edilmektedir. Enjeksiyon vidalarının ve diğer ekipmanın teknik detayları önümüzdeki yazılarımızda incelenecektir. Bir diğer önemli mekanizma pres kapaklarının açılıp kapanması için gerekli mekanizmadır. Burada çoğunlukla makas sistemi kullanılır. Bunun yanı sıra yataklama yapılarak hidrolik

mesiyle hammaddenin istenen şekli alması sağlanır. Burada elde edilen profil boyu 30 metreyi bulabilmektedir. Dolayısıyla ürünün istenen ölçülerde dilimlenebilmesi için ekstrüzyon presinin diğer ucunda bir testere bulunur. Aşağıda ekstrüzyon yöntemiyle elde edilmiş bazı ürünler görülüyor.

Şekil 7. Bir şişirme kalıbı ve ürün

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


G. Döndürmeli (Santrifüj) Kalıplama Metodu Döndürmeli kalıplama metodunda kalıp, iki eksen üzerinde dönüş yapabilen bir aygıta monte edilmiştir. Bu sisteme santrifüj kalıplama metodu da denmektedir. Döndürmeli kalıplama metodunda toz ve sıvı haldeki plastik maddeler kullanılır. Ayrıca hem termoplastik hem de termosetler bu yöntemle kalıplanabilir. Bu yöntemde plastik madde elle veya otomatik olarak kalıp içerisine dökülür. İçinde plastik madde bulunan kalıp fırına gönderilir ve toz halindeki plastiğin sıvı haline gelmesi sağlanır. Kalıp düşey ve yatay eksenler üzerinde döndürüldüğünde içindeki sıvı plastik santrifüj kuvvetiyle kalıp boşluğu yüzeyine dağılır. Kalıp içerisindeki parça arzu edilen biçimi aldığında su veya soğutma sıvısı püskürtülerek ya da basınçlı havayla kalıp soğutulur. Bazen de kalıp yarımları içine açılan soğutma kanallarından gönderilen sıvı ile de kalıp soğutulabilir. Soğutma işlemi tamamlandığında parça kalıptan elle veya otomatik olarak çıkarılabilir. [1] H. Diğer Kalıplama Metotları Yukarıda özetlenen plastiklerin çok bilindik kalıplama yöntemlerinden başka çok kullanılmamakla birlikte başka metotlar da vardır. Bunlar içinde en basit yöntem plastik dökme kalıplama metodudur. Bu yöntemde sıvı haldeki plastik madde kalıp boşluğuna dökülerek sertleşmesi beklenir. Bunun dışında mekaniksel (germe) kalıplama, güçlendirme, ve köpürtme kalıplama metotları da bulunmaktadır. Plastiklerin kalıplama yöntemlerini anlattığımız bu yazımızda son olarak özel dikkate değer bir yöntem olarak reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama yöntemi anlatılacaktır. I. Reaksiyonlu Enjeksiyon Kalıplama Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama yöntemi, iki maddenin kimyasal reaksiyonunun gerçekleştirilmesi temeline dayanır. Kimyasal reaksiyon gösterecek bir karışım (genellikle izosiyanat ve poliol), reaksiyonun gerçekleşeceği bir kalıba ayrı ayrı depolardan yaklaşık 1500-3000 psi arasında bir basınçla enjekte edilir ya da dökülür. Ekzotermik (ısı veren) bir reaksiyon gerçekleştikten sonra bitmiş parça kalıptan alınır. Bazen bileşenlerden birine güçlendirici dolgu maddesi eklenir. Bu süreç (proses) güçlendirilmiş reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama olarak adlandırılır. [2] EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

Kimyasal formülasyona bağlı olarak son ürün köpük ya da katı, yüksek derecede sert ya da çok esnek bir hal alabilir. Bu yöntem sonucunda çıkan ürünlerin yoğunlukları 0,2 ile 1,6 arasında değişir. [3] Günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız ve gördüğümüz direksiyon, pencere pervazı, araçların ön/arka tamponları hatta ayakkabılarımızın tabanları bile reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilmiştir.

parçaların üretiminde kullanılmaktaydı. Bu tarihten sonra yapı endüstrisi, cihaz yapımı, spor, eğlence, sağlık, elektronik sektörü gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise yapı endüstrisi için kılıf, çatı malzemesi, kapı, pencere, dekoratif eşya, otomotiv endüstrisi için direksiyon, çamurluk yapımında kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak askeriye ve havacılık uygulamalarında, elektronik endüstrisinde bilgisayar bileşenleri yapımında, ev aletleri endüstrisinde buzdolabı izolasyonunda kullanılır. UYGULAMALARI:

Şekil 10: Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama. Karışım kalıp boşluğuna dolmadan önceki hal [4] ÖNEMİ: Enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde, birçok plastik üreticisi maliyeti ve malzeme sarfiyatını azaltmanın yollarını aramaktadır. Reçinelerini eritmek için yüksek sıcaklık ve basıncın gerek duyulduğu termosetler ile kıyasladığımız zaman, reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama bileşenlerinin bir kalıp içerisinde kimyasal reaksiyon ile birleşmesi bu yöntemi daha avantajlı kılmaktadır. Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama süreci daha az enerji tüketir çünkü fark edilir şekilde daha az ısıya, sıkıştırma basıncına ve işleme maliyetine ihtiyaç duyar. Bunlara ek olarak reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama prosesi ekipmanları aşağıdaki avantajlara sahiptir. ‡ Daha az karmaşıktır ve daha az ilk yatırım maliyetine ihtiyaç duyarlar ‡ Termoplastik kalıplamadan daha düşük tonajlı preslere ihtiyaç duyulur ‡ Enjeksiyon kalıplamadan çok daha az yer kaplarlar ‡ Daha ucuz kalıplara veya preslere ihtiyaç duyarlar KULLANIM ALANLARI: Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama küçük hacimli iş yerlerinden büyük firmalara kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 1960’lı yıllarda bu yöntem çoğunlukla tampon gibi yüksek yoğunluklu sert poliüretan

Şekil 11: Esnek köpük [4]

Şekil 12: Rijit köpük [4]

Şekil 13: Yumuşak elastomer [4]

Şekil 14: Rijit elastomer [4] 65


DOSYA

PROSES AŞAMALARI

GELENEKSEL TERMOPLASTİK KALIPLAMA İLE ARASINDAKİ FARKLAR

1.MALZEME DEPOLAMA Tipik bir reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama prosesinde hammadde işlem görmeden önce günlük tanklarda ya da döküm tanklarında depolanır. Malzemeler, tedarikçisi tarafından belirlenen optimum sıcaklıkta muhafaza edilir. Sıcaklığın muhafaza edilmesi, malzemenin işlem görürken istenen fiziksel özelliklerde kalmasını sağlar. Eğer malzemeler, dolgu maddeleri ya da pigmentler gibi bileşenlere sahipse bunlar kimyasal ayrıştırma ya da çöktürme yoluyla uzaklaştırılır. 2.DEVRİDAİM Malzemeler sürekli olarak düşük basınçta pompalama sistemi vasıtasıyla karıştırma kafasına doğru devridaim edilir. Malzeme karıştırma kafasına ulaştığı zaman tanklara geri gönderilir ve aynı yolu izleyerek tanklardan karıştırma kafasına doğru geri gelir. Düşük basınçlı devridaim sistemi malzeme sıcaklığının sabit kalmasını sağlar. 3.DAĞITMA İki reaktif madde olan poliol ve izosiyanat karıştırma kafasına gelene kadar ayrı tutulurlar. Malzemeler dökülme safhasına geldiği zaman reaksiyonlu enjeksiyon makinesi otomatik olarak kendini devridaim modundan dağıtım moduna ayarlar. Bu aşamada pompalar vasıtasıyla malzeme istenilen hacim, oran, debi ve sıcaklıkta karıştırma kafasına gönderilir. Daha sonra malzemeler birbiriyle yüksek basınçta (yaklaşık 170 bar) çarpıştırılır ve karışım kapalı bir kalıba enjekte edilir ya da açık bir boşluğa dökülür. 4.KALIPLAMA Karıştırma kafasında anî bir ekzotermik (ısıveren) reaksiyon meydana gelir. Proses köpükleşmeye başladığında kalıbın içinde parçanın doluluğunu sağlamak için yenilmesi gereken önemli kuvvetler meydana gelir. Kapama basıncı, malzeme ile ilgili faktörlerin yanı sıra hacme, genleşme oranına ve istenen parça yoğunluğuna bağlı olarak birkaç tona kadar çıkabilir. Elastomer malzemeler genişlemedikleri ya da iç kalıp kuvvetleri üretmedikleri için çok küçük sıkıştırma basıncına ihtiyaç duyarlar. Termoplastik kalıplama Partikül formdaki termoplastikler

Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama Düşük viskoziteli akışkanlar

İşlem sıcaklığı

176-232 °C

32-40 °C

Kalıp sıcaklığı

176-232 °C

Kalıp basıncı

Birkaç ton basınç Ekipmanların kapladığı alan daha çok Bir ürün yapmak için daha fazla enerji

32-40 °C Düşük iç kalıp basıncı (3,4 bar ve üstü) Ekipmanların kapladığı alan daha az Bir ürün yapmak için daha az enerji

Yüksek ilk maliyet

Düşük ilk maliyet

Malzeme

Kapladığı alan Enerji Yatırım

66

YARARLARI 1. ÇOK GENİŞ, HAFİF PARÇALAR Poliüretan bileşenlerinin akış kabiliyeti yüksek olduğundan enjeksiyonla üretilemeyecek kadar geniş parçaların üretimine imkân sağlar ve kalıbın içlerine kadar girer. 2. DÜŞÜK MALİYETLİ KALIPLAR Reaksiyonlu enjeksiyon prosesi düşük basınç gerektirdiği için tasarımcılar çelik, alüminyum, nikel, epoksi, silikon ve fiberglas gibi daha düşük maliyetli malzemelerden kalıp tasarlayabilirler. 3. TASARIM RAHATLIĞI Reaksiyonlu enjeksiyon prosesi yüksek derecede detay içeren parçaları ve karmaşık yüzeyleri az işlem ve düşük maliyetle üretmeye imkân sağlar. Tek parça halinde farklı duvar kalınlığına sahip ürünler aynı kalıpta tasarlanıp üretilebilir. 4. HIZLI PROTOTİPLEME Bu yöntemle geleneksel enjeksiyon kalıplama tekniğinden çok daha az bir maliyetle, 3-15 gün arasında bir sürede mükemmel prototipler geliştirilebilir. Bu durum ortaya çıkacak ürünün ergonomik ve fonksiyonel olmasını sağlar. Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama metodu 5000 adetten az sayıda üretimler için ideal bir metottur. 5, KALİTELİ SON YÜZEY Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama ile çıkan ürünün bitmiş yüzeyi üreticilere çok kaliteli yüzeye sahip parçalar elde etmeye imkân tanır. ÇIKAN ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Reaksiyonlu enjeksiyon kalıplama metodu ile üretilen son ürünlerin fiziksel özellikleri kimyasal bileşimine bağlı olarak köpük ya da katı, yüksek derecede sert (rijit) ya da çok esnek olabilir. Bu yöntemle üretilen poliüretan parçaların başlıca özellikleri: hafiflik, yüksek dayanım, çizilme direnci, ısıl direnç, darbe direnci, organik ve inorganik asitlere karşı direnç.

REFERANSLAR [1] İbrahim Uzun, Yakup Erişkin, Hacim Kalıpçılığı [1] Crawford R.J, Plastics Engineering Third Edition, BH, sf 302 [2] Prof.Dr. İrfan AY Plastik Malzemeler Ders Notları [3] Doç. Dr. Murat VURAL Üretim Yöntemleri Ders Notları [4]http://empirefoam.com/pdfs/gusmer/decker/Introduction%20to%20Reaction%20Injection%20Moulding%20 338295B.4_NL_RIM101.pdf

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

67


:0;8?;0A8=8I8=?0A;0:;8Ą8 :0=34<ćA6ÃE4=24Bć=34

?;0BCć::0;8??0A;0C<0 ĆćĆćA<4:0;8??0A;0C<0 I0<0::0;818?0A;0C<0 AP\X:ă[P2PSSTbX0_TZćă<TaZTiX 01[^Z=^"#C^_Îd[Pa4hã_ćBC0=1D; CT[)! !$  &!%&#& !" 6B<)$"!!' (%&$$$#$&&"!"


Nev Medya | Fuar Sistemleri PANSET

PANSET MASA

ÖRÜMCEK MASA PETİTE TANITIM STANDI

KÖŞELİ TANITIM STANDI

OVAL TANITIM STANDI

ÖRÜMCEK STAND

ÖRÜMCEK STAND

(Klipsli)

Nev Medya Site Mah. Cevahir Cad. Tevazu Sk. Yıldız Ap. Nu:24/3 Ümraniye / İstanbul TÜRKİYE

(Manyetikli)

T: +90-216-533-8444 F: +90-216-533-0999 www.nevmedya.net bilgi@nevmedya.net


Nev Medya | Satış Destek Sistemleri

Renkli Masaüstü Broşürlük Dilek ve Bağış Kutusu

Katlı Masaüstü Broşürlük Masaüstü Broşürlük

Duvar Tipi Broşürlük Menü Panoları

Broşür Setler

Broşür Setler B S

Broşür Setler

Nev Medya Site Mah. Cevahir Cad. Tevazu Sk. Yıldız Ap. Nu:24/3 Ümraniye / İstanbul TÜRKİYE

T: +90-216-533-8444 F: +90-216-533-0999 www.nevmedya.net bilgi@nevmedya.net

Ayaklı Poster Panolar


&

İstanbul’un Tarih Kokan Mekânları

CDAćI<

The Q Inn Hotel, İstanbul The Q Inn Hotel Old City

Sultanahmet Camii'ne yalnızca 200 metre mesafede yer alan Q Inn Hotel Sultanahmet'in en merkezî konumunda yer almaktadır. Kapalı Çarşı'ya 10 dakikalık, Ayasofya Müzesi'ne ise yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otelin tüm odalarında Wi-Fi erişimi ve klima bulunmaktadır. 24 saat oda servisinin bulunduğu otelde ücretsiz otopark hizmeti de vardır. Otelden Atatürk Havalimanı’na servis aracı rezervasyonu yapmanız da mümkündür. 72

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


Gülhane Parkı’na sadece 400 metre mesafede bulunan Q Inn Hotel Old Cty, wi-fi bulunan modern odalar sunmaktadır. 24 saat açık bir resepsiyona sahiptir. Klimalı odaların tümünde mini bar ve televizyon bulunmaktadır.

Sirkeci İstasyonu’na 250 metre uzaklıktaki otel Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı’na 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Kapalıçarşı’ya ise 20 dakikada ulaşılabilir. İşadamlarının yurtdışından gelen misafirlerini rahatça ağırlayıp, İstanbul’un tarihî yerlerini yürüme mesafesinde gezdirebileceği merkezî bir konumda bulunan otelin çamaşırhane hizmetleri, doktor, toplantı salonu, 24 saat oda servisi, havaalanına transfer hizmeti ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır. Güleryüzlü personeli ile Türk misafirperverliğini yabancı konuklarınıza hissettirebileceğiniz Q Inn Hotel ev rahatlığını sunacak konfora sahip. Şehrin tarih kokan merkezindeki otel, önünden geçen tramvay sayesinde trafiğe girmeden ulaşıma imkân sağlamaktadır. Ayrıca çevresinde alışveriş yapılabilecek kafeler, mağazalar ve restoranlar bulunmaktadır.

Old City İletişim: Hocapaşa Mah., Dervişler Sok. Nu: 9 Sirkeci Fatih İstanbul Telefon: +90 212 514 1200 Faks: +90 212 528 2020 www.qinnhotel.com Laleli İletişim: Koska Caddesi Nu: 42 Laleli İstanbul E-posta: info@qinnhotel.com Telefon: +90 212 638 2000 Faks: +90 212 638 8181 EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

73


60BCA>=><ć Boğaz’ın hemen üstünde, modern dekorasyonu ve şeflerinin yarattığı iddialı menüleriyle İstanbul gece hayatının seçkin adresi Chilai’deyiz

B

ebek’te adını semtin eski isimlerinden biri olan Chilai’den alan mekân, Angel Blue’dan tanıdığımız Angel grubuna ait; şehirde eşi benzerine rastlayamayacağınız üç katlı bir yemek kompleksi; bünyesinde sushi bar, sanat galerisi, “bistro”, “loun-

74

ge bar”, “fine-dining”, pastane ve şarküteri bölümleri yer alıyor. Bir diğer bölüm ise teras katındaki havyar, istiridye ve şampanya barı. Chilai’de tüm çalışanların hepsinin akademik geçmişi var. Burada aynı zaman-

da çok dil konuşuluyor; herkes İngilizce biliyor, hatta Uzakdoğu ve Arapça hariç tüm diller konuşuluyor mekânda. Yabancı misafirleri olanların ‘İstanbul’da nereye götürsek?’ derdine çare oluyor. Yatıyla gelmek isteyenler giriş katın veranda kısmında bulunan iskeleden EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


giriş yapıyor mekâna. Özel müşteriler için VIP araç ve limuzin servisleri de var. Kısacası Chilai’de hizmet süper lüks. Üç katlı binanın dekorasyonu Mahmut Anlar, Geomim Mimarlık imzalı. Mekânda genel olarak minimal dokunuşlar, doğal dokular ve tonlar ile ağırlıklı olarak ahşap kullanılmış. Fine-dining katı ise deri koltukları, duvar kâğıtları ile çok daha ağır, ortamına uygun bir ambiyansa sahip. Giriş katta bistro konseptine uygun; hamburger, bistro, pizza, makarna, sandviç, kahvaltının yanısıra kırmızı et ve balık seçeneklerinden oluşan bir menü hazırlanmış. “Eggs Benedict”, sotelenmiş nohut, rezene, maydanoz ve naneli, kiraz sirkeli sosla marine edilmiş ızgara, Akdeniz sebzeleriyle hazırlanan kuskus salatası, sıcak Akdeniz sebzeleri salatası, dereotlu, yumurtalı basmati pilavı ile şişte servis edilen havuca sarılı safranlı kılıç balığı ve “brownie” bu menüden tattığımız yemeklerden. Hiç abartmadan söyleyelim; her biri ayrı lezzetliydi. Favorimiz kuskus salatası.

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

Barda aklınıza gelebilecek tüm içkileri bulmanız mümkün. Klasiklerin yanısıra mekâna özel kokteyller de mevcut. Barın arka bölümünde yer alan 32’lik enomatik ile başka yerde bulamayacağınız birçok şarabı kadehte alma lüksüne de sahipsiniz. Hatta isteyen önce tadıp sonra sipariş verebiliyor. Chilai’nin servis ettiği 120 şişelik şarap menüsü dışında hiçbir yerde bulamayacağınız özellikte 90 şişelik bir de özel kavı var. Şarapların fiyat aralığı 50-20.000 TL arasında. Hemen girişteki pastane ekmek konusunda oldukça iddialı. “Focaccio”, baget ve daha birçok çeşit ekmeği kendileri üretip bu bölümde satışa sunuyorlar. Ekmeğin yanısıra günlük taze çeşitleriyle pastalar, kurabiyeler de bulmanız mümkün. Şarküteride ise domuz, peynir ve salam, kaz ciğeri gibi başka şarküteride bulamayacağınız kalitede markalar, lezzetler sunuluyor. Ayrıca Chilai’nin kendi ürettiği reçeller, zeytinyağları ve bulunması oldukça zor koşer şarapları yine bu bölümde satışta.

Bir üst katta suşi bar yer alıyor. Burada Japon mutfağının vazgeçilmezlerini bulmanız mümkün. Bu bölümde aynı zamanda bistro menüsü de servis ediliyor. Sessiz maç yayını ile maç izlemek isteyenler bu zevklerinden mahrum bırakılmıyor. Bu kat sahip olduğu donanım ve oturma düzeni ile 100 kişiye kadar toplantı yemekleri ve lansmanlar için de kullanılıyor. Bu katta suşi barın yanında bulunan sanat galerisi sergilerle devam ediyor. Bu katın da üstünde özel rezervasyon ile belirli saatlerde açık olan “fine-dining” bölümü yer alıyor. Servis edilen menü haftalık olarak değiştiriliyor. Bölümün hemen girişinde “fine-dining”e yakışır cinste şişelerin yer aldığı bir konyak ve armonyak vitrini var. Şatı 650 TL olan bir konyak bile var bu menüde. İstanbul’un Chilai ile eksikliği hissedilen tarzda bir konsepte kavuştuğunu söylemek yerinde olur. Gastronomi duraklarınızda aradığınızı bulamıyorsanız, beklentilerinizi düşürmeden yolunuzu en yakın zamanda Chilai’ye düşürün.

75


KÜLTÜR

AKBANK SANAT KÜTÜPHANESİ

Çağdaş sanat çerçevesinde oluşturulan Akbank Sanat Kütüphanesi’nde bugüne kadar yayımlanmış olan Akbank Yayınları’nın yanısıra; sanat tarihi, sinema, tiyatro, resim, fotoğraf, mimarî, müzik, sosyoloji, felsefe gibi alanlarda referans niteliği taşıyan yerli ve yabancı kitaplar yer alıyor.

DAVA

F

<< 5A0=I:05:0 ranz Kafka modern dünya ede-

ranz Kafka’nın Dava adlı romanı korku çağı diye adlandırılan 20. yüzyılda insanoğlunun artık neredeyse kurtulunması olanaksız bir yazgıya dönüşmüş olan kuşatmalı yaşamının öyküsüdür. Bu çağa korku egemendir, çünkü insan, hemcinsleri ile insanca bir dil aracılığı ile iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Albert Camus’nün deyişi ile, bu olanağın bulunmadığı bir çağ, artık “Korku Çağı” diye adlandırılabilir. Kafka’nın Dava’da betimlediği yargılama süreci, böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir ve bu roman, insan, insanın korkusu olarak kaldığı sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.

76

Akbank Sanat Kütüphanesi Salı – Cumartesi günleri 14:00 – 19:00 saatleri arasında açıktır. T: +90 212 252 3500 E: akbanksanat@akbank.com

F

biyatının ikonik ve özgün yazarlarından biridir. Temmuz 1883’te Prag’da ufak moda eşyaları satan bir dükkan işleten Hermann ve Julie Kafka’nın 6 çocuğunun ilki olarak dünyaya gelmiştir. İki erkek kardeşi daha bebekken ölmüştür. 3 kız kardeşi de kendinden uzun yaşamıştır.  Hukuk  okumuş, boş zamanlarında yazmaya başlamıştır. Yazıları, ilk olarak  Betrachtung, 1912 yılından itibaren yayımlanmaya başlamıştır. Kafka’nın duygusal deneyimleri ve ailesiyle olan ilişkileri eserlerinde özellikle günlük ve mektuplarında ifade bulmuştur. Babaya Mektup’ta (Almanca:Brief an den Vater) Kafka’nın bakış açısından babasıyla olan ilişkisi gözükmektedir. Hayatta olduğu süre içerisinde 7 kitap yazmıştır, bunların yanında 3 tamamlanmamış roman ve bir çok mektup ve günlük bırakmıştır gerisinde. Kafka yakın arkadaşı  Max Brod’dan öldüğünde tüm bu eserlerini yakmasını istemiştir. Max Brod’un Kafka’nın bu isteğini yerine getirmemesi sayesinde bugün bu eserleri okuma şansına sahibiz. Kafka tüm eserlerini Almanca  yazmıştır. Kafka  modernist  yazar olarak görülmektedir. Eserlerinde suç, özgürlük, yabancılaşma ve sorumluluk, ayrıca otoriteye bireysel karşı koyma gibi temaları işlemiştir. Kafka’nın en tanınmış eserleri Dava, Şato ve Dönüşüm ‘dür. Kafka 3 Temmuz 1924’te veremden ölmüştür. EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


H8;;8: ABONELİK BEDELİ

$ :3E307ć;

DERGİ ABONELİK FORMU Adı Soyadı

: ...............................................................................................................................

Unvanı:

Firma

: ...............................................................................................................................

Aboneliğin Başladığı sayı : ....................................................

Faaliyet Alanı

: ...............................................................................................................................

Abone imza

Adres

: ...............................................................................................................................

: ....................................................

: ....................................................

1P]ZP7TbP_=d\PaPb

...............................................................................................................................

Banka Adı

: GARANTİ BANKASI

...............................................................................................................................

Şube Adı

: Cevahir AVM Şubesi

Tel

: ............................................................ Faks: ......................................................

Şube Kodu

: 536

E-posta

: ...............................................................................................................................

Hesap Adı

: Emre KOLDAŞ

Vergi Dairesi

: ...............................................................................................................................

Hesap Nu

: 6684910

Vergi No

: ...............................................................................................................................

İban No

: TR55 0006 2000 5360 0006 684910

KobiPlastik Dergisi’ne .......................... sayısından itibaren 1 yıl abone olmak istiyorum. KobiPlastik Dergisi’nin bir yıllık abonelik bedeli olan 50 TL’yi banka hesabınıza yatırdım. Makbuz ilişiktedir. abone@kobiplastik.net

Adres Bilgileri: Nev Medya Site Mah. Cevahir Cad. Tevazu Sk. Yıldız Ap. Nu:24/3 Ümraniye / İstanbul TÜRKİYE EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK

T: +90-216-533-8444 F: +90-216-533-0999 www.nevmedya.net bilgi@nevmedya.net 77


fff^aX^]aTiXbcP]bR^\ ć\TbBP]PhXBXcTbX11[^Z!#B^Z =^)##HdZPa3dSd[[dÃ\aP]XhT 8BC0=1D;CÃA:8H4 CT[)(! %$!&(& ! 5PZb)(! %$!&(&" X]U^/^aX^]aTiXbcP]bR^\ bPcXb/^aX^]aTiXbcP]bR^\ bP[Tb/^aX^]aTiXbcP]bR^\ QX[P[/^aX^]aTiXbcP]bR^\ ]PSXXP/^aX^]aTiXbcP]bR^\ fff^aX^]aTiXbcP]bR^\


6 Ý Z W P ]  < T c P [ ARAF

SM-SAF SR-SAF

TETRA High Feed

PENTA Heavy Dut COMPACT 90 RN-SAF

FORCE-SAF

TORO-SAF PENTA-60 RD-SAF

PENTA High Feed ORBI-SAF

AEROLONG

FLASH-SAF PENTA 45 QUADRI-SAF

PLUNG-SAF AEROFINISH

GR-SAF POLYMILL

TE-SAF

QUADRI-SP

CT-SAF

(%$

E% Kesici takım sektöründe hizmet veren firmamız, dünya çapındaki markaları, Türkiye geneli şube ve bayilikleriyle talaşlı imalat sektöründe siz değerli üreticilerimize daima yenilikleri sunmayı ilke ediniyor. Özellikle “Paslanmaz”, “Titanyum” ve “Süper Alaşımlı Çelik Grupları” için tasarlanmış “9605 Tornalama Serisi” “5050 Frezeleme Serisi” “V6 6 Köşeli Diş Açma Serisi” ile ürün gamına yeni ürünler eklenmiştir. 6ÝZWP]<TcP[ CTZ]XZ7aSPePcCXReTBP];cSĆcX

$$

Yukarı Dudullu Mah. İmes San. Sit. E Blok 504. Sk. No.1 34776 Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 314 18 96 Faks: +90 216 314 20 52 info@gokhanmetal.com www.gokhanmetal.com


KOBİ İLAN

STP AYAKKABI KALIP PLASTİK ÖKÇE SAN. VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. Sanayi Mah. Sancaklı Cad. Güvenç Sok. Kale İş. Merkezi 5 Kat:2 No:11-12 Güngören/İSTANBUL T: 0212 643 00 18-19 F: 0212 643 00 14 info@stpplastik.com.tr www.stpplastik.com.tr

HT MÜHENDİSLİK MÜH ÜHENDİ ÜHEN DİSL İSL SLİİK İK Makine San. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Karlı Sk. N:1 Ofis: 12 Sancaktepe /İstanbul T: +90 212 621 79 49 F: +90 212 621 79 53 info@htmhs.com www.htmuhendislik.com.tr

ERDAL PANTOGRAF - Erdal Aksoy Organize San.Böl. 3.Cad. Saraçoğlu İş Merkezi N: 5/6 Yukarı Dudullu Ümraniye /İstanbul T: +90 216 420 59 73 F: +90 216 420 59 74 info@erdalpantograf.com www.erdalpantograf.com

5PP[XhTc0[P]) Ayakkabı yan sanayii, ökçe ve platform imaltı

5PP[XhTc0[P]) Özel takım imalatı

5PP[XhTc0[P]) Dalma erozyon, pantograf yazı, lazer yazı, lazer markalama

LAZERVİZYON Organize Deri San. Bölgesi Sırça Cad. 1/4 N:2 Tuzla / İstanbul +90 216 395 77 29 E: info@lazervizyon.net W: www.lazervizyon.net

GÖKHAN METAL TEK. HIR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. İmes Sanayi Sitesi E Blok 504. Sk. N: 1 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İstanbul T: +90 216 314 18 96 F: +90 216 314 20 52 E: info@gokhanmetal.com W: www.gokhanmetal.com

KANDEMİR KALIP PARLATMA Rami Kışla Cad. Apek İş Merkezi A Blok N: 304 Topçular Eyüp/ İstanbul +90 212 501 01 72 5PP[XhTc0[P]) Hassa kalıp parlatma, desen ve kumlama

5PP[XhTc0[P]) Lazer markalama, pantograf, kalıp oyma, promosyon markalama

5PP[XhTc0[P]) Kesici takım, tornalama serisi, frezeleme serisi, diş açma serisi

ONAY METAL A.Ş.

ONAY METAL PRES DÖKÜM KALIP SAN. TİC. A.Ş. Geposb 1. Cadde 12. Sk. 41400 Gebze / Kocaeli T: +90 262 751 37 92 F: +90 262 751 37 66 www.onaymetal.com.tr 5PP[XhTc0[P]) Alüminyum basınçlı döküm parçalar, metal ve plastik enjeksiyon kalıpları imalatı

ORİON REZİSTANS TEK. ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İmes Sanayi Sitesi B Blok 204. Sk. N: 44 Yukarı Dudullu, Ümraniye /İstanbul T: +90 216 527 97 01-02 F: +90 216 527 97 03 E: info@orionrezistans.com W: www.orionrezistans.com 5PP[XhTc0[P]) İnfrared ısıtıcılar

80

BALİ TEKNİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İmes Sanayi Sitesi D Blok 401. Sk. 10/A Yukarı Dudullu / İstanbul T: +90 216 415 53 67 F: +90 216 313 32 26 E: baliteknik@baliteknik.com W: www.baliteknik.com 5PP[XhTc0[P]) Endüstriyel teflon kaplama, PTFE kaplama

ELİT MAKİNA VE KALIP ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İmes Sanayi Sitesi C Blok 304. Sk. N: 9 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İstanbul T: +90 216 313 73 00 F: +90 216 313 89 55 www.elitmakina.com.tr 5PP[XhTc0[P]) Kalıp setleri, yüzey işleme, tel erozyon

DİNAMİK REZİSTANS ISI ELEK. END. YAPI MALZ. LTD. ŞTİ. Bostancı Yolu Üzeri 27/B Ümraniye /İstanbul +90 216 499 39 22 E: dinamikisi@hotmail.com W: www.dinamikrezistans.com 5PP[XhTc0[P]) Tüm rezistans çeşitleri

KOZA KONTROL SİS. VE END. OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. T: +90 262 658 20 22-23 F: +90 262 658 22 24 www.kozaotomasyon.com.tr 5PP[XhTc0[P]) PLC otomasyon sistemleri, elektrik malzemeleri satışı, fabrika kurulumu

EKİM-KASIM 2012 / 5 KOBİPLASTİK


.2%ï3/$67ï.'(5*ï6ï·1(

$%21(2/81 .2%ïï/$16$<)$/$5,1'$ h&5(76ï=)ï50$ ï/$1,1,=<$<,1/$16,1

<òOOòN$ERQHOLN7/

T: +90-216-533-8444 F: +90-216-533-0999 abone@nevmedya.net

www.nevmedya.net


narplas

plastik ve metal sanayii

<HQL$'5(6·0·='( Hizmetinizdeyiz...

NARPLAS PLASTİK VE METAL SANAYİ PLASTIC AND METAL INDUSTRY 7^dEh>EK>hz<^/K^ z/E>/D,͘'7h>sZ/Ϯ͘^K<͘EK͗ϰ WŬ͗͘ϯϰϵϱϯdh>Ͳ7^dEh> dĞů͗ϬϮϭϲϯϬϰϬϯϳϲͲϳϳ&Ădž͗ϬϮϭϲϯϬϰϬϯϳϴ ŝŶĨŽΛŶĂƌƉůĂƐ͘ĐŽŵ͘ƚƌ

KobiPlastik  

Sayı 5

Advertisement