Page 1

Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 1

S H

V

ok

írünk an

omogy

ird

asas

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA • 2012. MÁJUS • VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

5 éves az SHV!

Kedves Olvasó! Amit most a kezében tart, az a „Sok Hírünk Van” újság 60., más számítás szerint a 61. száma. Talán van még aki emlékszik, először 2007 áprilisában jelent meg egy A4-es lap, amin bejelentettük, hogy szeretnénk egy helyi témákra összpontosító, független hírlevelet indítani, ami tájékoztat, de nemcsak a „hivatal” álláspontját tükrözi, hanem teret adunk az olvasók véleményének, közölnivalóinak is. Célunk volt – és mai is az –, hogy bemutassuk, milyen sokszínű az élet itt, a város peremén, mennyi civil szervezet működik, mennyi jó program van, hány érdekes ember élt, és él köztünk. Nem kell mindig a külföldi sztárok életét figyelni, országos rendezvényekre a fővárosba vágyakozni, itt helyben is találhat mindenki kedvére valót, ha tudja mit, hol, mikor keressen. Nem illik magunkat dicsérni, de azt hiszem, egyre jobban közelítünk a céljainkhoz. Első siker az, hogy 60 hónapja folyamatosan meg tudunk tölteni 8 oldalt hasznos és/ vagy érdekes cikkekkel. Reméljük, néha a kettő egybeesik, és a hasz-

nos érdekes is. Sőt, várakozásainkon felül sok a megjelentetni kívánt anyag, a gondot inkább a helyhiány okozza. Volt néhány 12 oldalas szám, és az idén először egy naptárral is tudtunk kedveskedni az Olvasóknak. Szerencsére egyre többen érzik úgy, hogy ezeken a hasábokon kívánják elmondani véleményüket, megosztani gondolataikat közös ügyeinkről. Második siker, hogy 5 éve minden hónapban elő tudtuk teremteni az újság megjelenéséhez szükséges pénzt, ami egyáltalán nem volt biztos az induláskor. Köszönet érte a kitartó támogatóknak: civil szervezeteknek, részönkormányzatoknak, magukat megnevezni nem kívánó magánembereknek! Külön köszönet a helyi vállalkozóknak, akik hirdetéseikkel nagyban hozzájárulnak a megjelenéshez, egyúttal bizalmukat is kifejezik irántunk! Harmadik, de számunkra legfontosabb siker, hogy úgy érezzük, az itt lakók megszerették az újságot, olvassák, várják, aki nem kapja meg, hiányolja. Ennél jobb biztatás a folytatáshoz nem is kell. Ígérjük,

ezután is igyekszünk az aktuális fontos híreket eljuttatni önökhöz, egy kicsit szórakoztatni is, és minél több cikkírót szóhoz juttatni, minél színesebbé tenni a lapot. A mai gazdasági helyzetben azt nem tervezhetjük, hogy több oldalon, vagy színesben jelenhet meg az „SHV”, de erre megoldás az internet. Bíztatunk mindenkit, akinek van lehetősége, figyelje a www. shvonline.hu honlapot, ahol nemcsak havonta egyszer frissülnek a hírek, hanem folyamatosan, egy-egy cikkhez több fotó is felkerül, mint a papírváltozatra, és a hozzászólás is egyszerűbb. Megtalálnak minket a facebook-on is, és aki megadja az email címét, annak minden hónapban elküldjük az újságot színes formátumban. Ez „ingyen” van, és mindenképpen ez a jövő. Jó híreket nem tudunk garantálni, de érdekes, tartalmas olvasnivalót szeretnénk még sokáig eljuttatni Önökhöz. További érdeklődésüket előre is köszöni a szerkesztőség: Rácz Gábor - alapító Berényi Zoltán – civil szervezetek hírei Huba Csaba – önkormányzati hírek Kocsisné Nagy Margit – iskolai, pályázati hírek Zorn Gabriella – egyházi hírek Forr Bálint, Srp Gyula, Bodor Miklós – sport Ruzsicsics Ferenc – bányászportrék Korcsmárné Weyse Klára – helytörténet Vincze Károlyné, Heiszler Istvánné, Schenk János – hirdi hírek Bocz József – tördelőszerkesztő Taar Ilona – korrektúra Deák Károly, Madarász Béla, Tömör Balázs – kézbesítők


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 2

Sok Hírünk Van

2

2012. május

Lassan véget ér…

tottak kiegészíthetik a szakkörön megszerzett tudásukat. Az Interkulturális szakkörből már csak az a foglalkozás Végéhez közeledik TÁMOP-os pályázatunk, már csak maradt hátra, amelyen a szakkör résztvevőinek szülei egy hónap van hátra. Négyet kivéve, szinte minden szak- megtekinthetik az egyes foglalkozásokon készült fénykörünk, foglalkozásunk befejeződött. A Mural painting, képekből rendezett kiállítást, és megkóstolhatják a gyera Részképességek fejlesztése, a Mozgásfejlesztés és a Ki- mekeik által készített ételeket. Berényi Zoltán csinyek tánca azonban továbbra is hasznos délutáni el- Kocsisné Nagy Margit projektvezető szakmai vezető foglaltságot nyújt résztvevőiknek. A Kicsinyek tánca szakkör egy moldvai táncokból összeállított koreográfiával mutatkozott be a helyi civil szervezetek által szer- A KoBeKo vezetősége és dolgozói kérik mindazokat, vezett Szent György napi rendezvényen, melyre 2012. akiknek lenne olyan kerti bútora, amely még használáprilis 28-án került sor Pécs Somogyban a muromi ke- ható, de valami miatt mégis lecserélik, hogy ajánlják fel resztnél. Szakmai vezetőjük Gálber Attila, a táncokhoz azt a számukra. illő ruhákat kölcsönzött a gyerekeknek, hiszen a megfeÖnkénteseket keresünk lelő jelmez nagyban emeli az előadás színvonalát. Ugyanezen a rendezvényen a Tea-ház fiataljai is bemuA Kossuth Művelődési Ház foglalkoztató klubjába, a jól ismert Tea-Házba önkénteseket keresünk, akik szívesen kipróbálnák tatkoztak a jelenlévőknek, elmondták mivel töltik délmagukat ebben a fiatalos, lendületes munkakörben, akár csak utánjaikat a Kossuth Művelődési Házban, beszéltek jöegy-egy napon a héten. Reméljük lesznek páran akik kedvet vőbeni terveikről és saját készítésű süteményekkel éreznek a fiatalokkal való foglalkozásra, programszervezésre, kedveskedtek a rendezvény résztvevőinek. A Gyékény meg az egyéni kreatív ötletek közös megvalósítására, és csatladíszítő-tárgy készítő foglalkozásokat, melyek már janukoznak önkéntes csapatunkhoz. Cserébe költségtérítést tudunk biztosítani, szerződéses formáárban befejeződtek, április 29-én egy zengővárkonyi ban és az itt töltött idő valamennyi felsőoktatási intézményben kirándulás zárta. A kirándulás során a gyerekek meglákapcsolódó tanulmányok esetén - elfogadott gyakorlatnak beszátogatták a Tojásmúzeumot, a Tájházat és a Szalmamít, egyfajta munkatapasztalatszerzési lehetőség. Kincs-Tárat. A résztvevők mindhárom kiállításon haJelentkezés a Kossuth Művelődési Ház elérhetőségein: gyományos népi kézműves technikákkal ismerkedhettek e-mail: kobeko.muvhaz@gmail.com; tel: 72/337-838, vagy személyesen délután 15-től. meg. A szalmafonás fogásai, fortélyai alapvetően hasonKoBeKo vezetőség lítanak a gyékényezésre, így a Szalma-Kincs-Tárban lá-

Közérdekű telefonszámok Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107 ORVOSI ÜGYELET: Lánc u. 12.: 515-104 DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033 H., Sz., P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00 DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268 H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00 DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708 H., Sz., P.: 8.00-12.00, K., Cs.: 13.00-17.00 Gyermekorvos: Dr. Papp Eszter: 337-754 és 337-901 a rendelési időről kérjük telefonon érdeklődjenek!

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 30/641-27-50

2012. május 26-án du. 3 órai kezdettel megemlékező ünnepséget tartunk az I. és II. Világháborúban hősi halált halt Hirdi katonák emlékére! A megemlékezésen a hirdi Ált. Iskola tanulói és a hirdi Asszonyklub Egyesület énekkara működik közre. Ma is azokra a Hősökre gondolunk akik az I.-II. Világháborúban odavesztek, értünk és Hazájukért életüket áldozták. Mindenkit hazavártak, mindenkit szerettek és a mai napig senkit sem feledtek. Árván maradt gyermekek, szülők, feleségek, szerelmek, az elveszett életek soha többé nem jönnek! A Hősökre ma már csak az emlékezés maradt, mi csak abban bízunk, hogy valahol ezt Ők is érzik, a lelkük itthon jár, vigyázzák az utódok lépteit! Talán érzik, hogy még mindig szereti Őket valaki, mert akire emlékeznek, azt soha nem feledik! Bukics Albertné a Napsugaras Ősz Asszonyklub nevében

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása NÉPRAJZI MÚZEUM BÁNYÁSZATI MÚZEUM

ISKOLATÖRTÉNETI MÚZEUM

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. Előzetes egyeztetés alapján. Hámori Istvánné: 72/239-814 Vókó János: 72/337-076

Kodály Művelődési Ház Pécs-Somogy, Bányatelep 3. Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 Hétfő és péntek: 15.00–18.00

A VASASI KÖNYVTÁR

SOMOGYI KÖNYVTÁR

Vasas, Szövetkezet u. 13. Minden szerdán 17.30–19.00-ig nyitva! Várunk minden érdeklődőt! Fuchs Károly, 20/546-4570

Somogy, Búzakalász u. 47. Tel.: 337-838 Minden csütörtökön 17-18-ig Várunk minden érdeklődőt! Kovács Györgyné, Babi néni


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 3

2012. május

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

Vasasi Iskola támogatása: 170 000 Vasasi Óvoda támogatása: 50 000 Ünnepségek támogatása: 30 000 Április első napjaiban megtartotta a Idősek karácsonya: 210 000 vasasi, a somogyi és a hirdi Ré- Vasasi Idősek Klubja szönkormányzat az ez évi első ülétámogatása: 30 000 sét. Napirenden a költségvetések Civil szervezetek elkészítése volt. Röviden erről szetámogatása: 550 000 retném tájékozatni az újság kedves olvasóit. Somogy: A város a területén működő Közüzemi költségek, részönkormányzatokat költségvetékarbantartás: 150 000 sében 20 mFt-al támogatta. Telepü- Helyi újság támogatása: 60 000 léseink ebből a múlt évi marad- Iroda és tisztítószer: 20 000 ványkerettel növelve a következők Közmunkások munkájának szerint részesülhettek: támogatása: 500 000 Vasas: 2 294 000 Ft Idősek karácsonya: 170 000 Somogy: 1 949 000 Ft Somogyi Idősek Klubja Hird: 1 511 000 Ft támogatása: 30 000 Civil szervezetek A Részönkormányzatok a követketámogatása: 430 000 zők szerint készítették el költségve- Somogyi Óvoda téseiket: támogatása: 40 000 Somogyi Iskola Vasas: támogatása: 120 000 Működési költség: 20 000 Útjavítása: 429 000 Helyi újság támogatása: 60 000 Közmunkások munkájának Hird: támogatása: 550 000 Faluház fenntartása, Útjavítás: 621 000 gondnok: 400 000

Költségvetés

3

Közmunkások munkájának támogatása: 400 000 Zengő utcai közösségi tér kialakítása: 211 000 Hirdi óvoda támogatása: 40 000 Hirdi Iskola támogatása 100 000 Helyi újság támogatása: 50 000 Idősek karácsonya: 150 000 Civil szervezetek támogatása: 160 000 Képviselői keret: Ez évben is rendelkezem 1,5 MFt-os választókörzeti kerettel. Páva Zsolt polgármester úr az alábbi költségtételeket már jóváhagyta: Muromi keresztnél szemét eltakarítása, tereprendezés: 71 120 Vasas, Iskola köz útjavítása: 868 000 Hirdi közösségi tér kialakítása: 190 000 EURAKVILO Gyermekonkológiai Alapítvány támogatása: 10 000 Somogy, Sas utca útjavítása: 184 000 Huba Csaba

Író – olvasó találkozó a Kistamás Gyula Könyvtárban 2012. április 18-án sikeres könyvbemutató zajlott a vasasi könyvtárban. Császár Levente mutatta be legújabb mesekönyvét, Az erdő íze címmel. A szerző a Mecsek hegységen keresztül mutatja be a természet szépségeit. A szülők és a gyerekek nagy érdeklődéssel forgatták a csodálatosan illusztrált könyvet. Ahogy azt a szerző maga is elmondta, célja, hogy a gyerekek már akár óvodás korban is érdeklődjenek a természet szépségei iránt és később talán elkötelezett természetvédők lesznek. Még két készülő könyvét ismerhettük meg amely már a felnőttek világába is elkalauzolt minket. A szerzőről tudni kell, hogy azon kívül, hogy a természet, ezen belül a Mecsek szerelmese, kb. 2 éve vasasi lakos is. Fuchs Károly


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 4

Sok Hírünk Van

4

Pécs város területén a vízvezeték hálózat és a csatornahálózat nagyobb része a Pécs Holding Zrt. tulajdonában van, kisebb részének (így VasasSomogy-Hird területén lévő közművek) tulajdonosa Pécs M. J. Város Önkormányzata. A vezetékhálózatok üzemeltetője a Tettye Forrás Zrt., ezért a viziközművagyon használatáért a tulajdonosok részére bérleti díjat kell fizetnie. A bérleti díjak fejében az üzemeltető a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján felújítási keretet képez, melyből a közművek folyamatos felújítása, karbantartása biztosítható. Ebben az évben például a vasasi Berkenyés utcában 63,6 MFt értékben fogják kicserélni azt a vízvezeték hálózatot, amely az utóbbi években folyamatos üzemelési problémákat okozott és az ott lakók életét is megkeserítette. A város vezetése úgy döntött,

Egy újabb esély (FELHÍVÁS!)

rületeken van igény a víz- és/vagy csatornahálózat bővítésére. Levelüket a huba.csaba@freemail.hu email címre vagy nevemre címezve a Pécs M. J. Város Önkormányzata, Pécs Széchenyi tér 1. címre várom. Kérem levelükben közöljék az ingatlan(ok) tulajdonosának nevét és elérhetőségét, az ingatlan címét vagy helyrajzi számát. (Az Erdőalja utcai vízvezeték igényről, a Szövetkezet utca végi csatornahálózat igényről és a Szövetkezet utca patakon túli nyúlványának vízvezeték igényéről már tudomásom van.)

hogy az említett felújítási keretből elkülönít egy 50 MFt-os részt. Ezt az évente képződő összeget közműfejlesztésre kívánja felhasználni a város. Pécs város területén szétszórtan még vannak olyan lakások, lakóházak, ahol még a mai napig nincs bekötve az ivóvíz illetve a szennyvízcsatorna hálózat, ezért most ezen ingatlanok felmérése, felderítése történik. A készülő igénylistából azon ingatlanok bekötése fog elsődlegesen elkészülni, mely Nem tudom garantálni az igétöbb lakóházat érint, így gazdaságo- nyek teljes körű kielégítését, de sabban megvalósítható. mindenképpen segíteni próbálok a Kérem Önöket, hogy a Vasas- megvalósításban. Somogy-Hird területéről írásban Huba Csaba jelezzék számomra, hogy mely teképviselő

részvénytársaságot hoztak létre. Ez több változást hoz, jót is, rosszat is. Az őszi iskolakezdésre egy átalakított egységesebb menetrend készül. A nem kihasznált 13-as járatok helyett 113-as fog közlekedni. Ez útban és időben is megtakarítást eredményez. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden 13-as megszűnik, hanem egy utasszámlálás, kihasználtság felmérés után lesz döntés, hogy melyik felesleges hogy Vasason keresztül közlekedjen. A menetrendi előadóval felvetSok kritika éri a Hirdre közlekedő helyi járatot, többször megalapo- tem a kapcsolatot hogy az átalakítások az utasok igényeit szolgálják, zottan. Amikor a Kendergyár és a Cemen- így most lehetőségünk van „beletipari még működött nagyon sok vi- szólni” a menetrendbe. Kérek mindenkit, akinek érdemi déki dolgozót foglalkoztatott. Hird és Vasas között sok ember ingázott a ötlete, tapasztalata, ajánlata, kérése 13-as járattal munkába. Sajnos ez má- van, jelezze felém vagy személyera sokat változott, hiszen egyik gyár sen, vagy a hirdi.reszonkormanysem működik már. Így a 13-as járatok zat@freemail.hu e-mailen lehetőleg minél előbb. vasasi kitérője okafogyottá vált. Egyéni kéréseket sajnos nem tudMindenki értesülhetett róla, hogy a helyi közlekedést teljesen átalakít- nak teljesíteni, (minden ház előtt ják, egy új közösségi közlekedési nem lesz megálló).

113

2012. május

Néhány ötlet, ami eddig felvetődött: • A hétköznapi és a hétvégi indulási idők megegyezzenek (pl. hétköznap 12.10, hétvége 12.15) • hétköznap 7.45 helyett visszakerül 7.40-re, így beérkezéskor elérhető lesz a 60-as. • A 18.05 illetve hétvégén 17.05kor induló 113-as visszairányba is 113-as járatként közlekedjen. • A 7.02-kor induló 113Y nagyon zsúfolt, a szólóbuszra nem férnek fel. Mivel csuklós buszt nem tudnak biztosítani így felmerült a gondolat hogy a 6.50-kor induló 13/A helyett 113-as legyen. • Amennyiben a megtakarított kilométerekből egy új járatot lehetne indítani, melyik lenne az az időpont, amit a legtöbben ki tudnának használni. Bízom benne hogy segíteni tudunk az új menetrend kialakításában és egy mindenkinek elfogadhatót tudunk készíttetni. Schenk János


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 5

2012. május

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

Szent György nap Az idei Szent György napot, mely már a VIII. volt, a somogyi Tegyünk Egymásért Egyesület, a mecsekszabolcsi Mecsek Lovas Egyesülettel közösen szervezte, rendezte és bonyolította le. A Mecsek Lovas Egyesület új elemekkel színesítette a Tegyünk Egymásért Egyesület korábbi rendezvényeit. A délelőtt a hagyományoknak megfelelően zajlott. A rendezvény 10 órakor szentmisével kezdődött, melyet Vida Zsolt káplán úr celebrált, majd először a hirdi Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai következtek, akik egyházi énekeket adtak elő. Őket a somogyi óvodások tőlük megszokott színvonalas műsora követte. Idén a somogyi iskolások is megmutatták magukat, a Kicsinyek tánca szakkör tagjai egy moldvai táncokból összeállított koreográfiát mutattak be. A gyerekek az egyáltalán nem könnyű táncot igyekeztek minél színvonalasabban előadni. Végül a Berze Nagy János népdalkar énekelt. Ők állandó, lelkes szereplői programjainknak. A műsort követően a somogyi Kossuth Művelődési Házban működő Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub fiataljai mutatkoztak be a jelenlévőknek és működésükhöz oly módon kértek támogatást, hogy az általuk készített süteményeket árulták. A délután folyamán több program is zajlott párhuzamosan. Az érdeklődők megtekinthették Csordás József csikós bemutatóját. Ezt köve-

Polgárőrségi hírek

tően elindultak az akadályversenyek, melyek három akadálypályán, három különböző feladatsorral mérték a bátor jelentkezők rátermettségét. Volt akadályverseny lovasoknak, valamint az általános, és a rendészeti szakközépiskolások számára is. A néptáncot kedvelőket a Mecsekszabolcsi Néptáncklub tagjai szórakoztatták színvonalas műsorukkal. Csoportjukban az óvodás és a felnőtt korosztály egyaránt képviseltetve volt. A gyerekek nagy örömére, a hosszúhetényi Lovas egyesületnek köszönhetően volt lovas kocsikáztatás is. Nem kis meglepetést és ijedtséget okozott a Bm-i Rendőrfőkapitányság bevetési egységének bemutatója azok körében, akik még hasonlót nem láttak, és puskaropogást sem hallottak még ilyen közelről. Lehetőség kínálkozott arra is, hogy a vállalkozó kedvűek felülhessenek a rendőrség motorjaira. A színes és változatos programoknak köszönhetően idén jóval többen látogattak ki a Szent György hegyre, mint a korábbi években. Sokan most voltak itt először, és nemcsak a programokat élvezték, hanem nem győztek betelni azzal a csodálatos látvánnyal sem, ami a Szent György hegyről eléjük tárult. Látható innen mindkét település, Vasas és Somogy, a Hármas-hegy, a Zengő, a magasabb pontokról pedig Hirdig is ellátni. A látvány leírhatat-

érezhető a polgárőrök lelkiismeretes munkája, eredményessége. Sok időt Áprilisban 415 órát já- és energiát felemészt, hogy a település rőröztek gyalogosan az utcáit némely fiatal versenypályának önkéntes polgárőre- használja, ez esetben mindig rendőri ink. Heti 3-4 alkalom- segítséget kell kérni, mivel a polgárőmal 4-5 fő járja a falu röknek ez esetben intézkedni nincs kül- és belterületi részeit. 2012-ben a joguk. Több alkalommal is eredmélegfontosabb feladatunk a fiatalok és nyes volt a munkánk ebben a hónapaz idősek segítése, megvédése a köz- ban is. Pl.: Április 4-én 14 éves fiatal biztonsági rend, tisztaság javítása. A lány tűnt el otthonról, szülei kérték a visszajelzések szerint a településen polg árőrök segítségét, a lány 2-3 óra

5

lan, jövőre jöjjenek el, és a saját szemükkel győződjenek meg az általam leírtak igazságtartalmáról. Végezetül a Tegyünk Egymásért Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak e rendezvény sikeréhez. Elsősorban fővédnökeinknek, akik ugyan személyesen nem vettek részt, viszont anyagi támogatást nyújtottak. Két fővédnökünk volt: Dakos József a Bm-i Rendőrfőkapitányság vezetője, rendőr dandártábornok főkapitány és Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Huba Csaba önkormányzati képviselő Úrnak köszönjük, hogy az utolsó pillanatban elvállalta az ünnepi beszéd megtartását. Oszoli Dénes önkormányzati képviselő Úrnak köszönjük, hogy elvállalta a főzőverseny zsűrizését, valamint köszönjük a humoros értékelést is. Köszönet továbbá Lukács Jánosnak, Kóta Lászlónak, Reisch Dezsőnek és Huba Csabának a tereprendezésért, a muromiaknak, hogy egész évben rendben tartják a kereszt környékét, a szereplőknek önzetlen munkájukért, A Zengő Lovas Egyesületnek a kocsikázásért és lovagoltatásért, a somogyi és a hősök terei polgárőröknek helytállásukért, a Mecsek Lovas Egyesületnek a társszervezésért, és végül, de nem utolsó sorban a Tegyünk Egymásért Egyesület tagjainak, akik évről évre, fáradtságot nem kímélve dolgoznak e rendezvény sikeréért. Kocsisné Nagy Margit

gyalogos kereséssel Vasas egyik külterületi részén elő is került. Így ennél az eseménynél nem kellet a rendőrök segítségét kérnünk. Aki munkánkat elismeri és tudja segíteni szívesen fogadjuk az anyagi támogatást. Az egyesület ügyeleti telefonján bárki bármikor 0-24 órában segítséget kérhet, és információt adhat bármilyen észrevételnél a 30/641-27-50 es telefonszámon. Vezetőség


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 6

Sok Hírünk Van

6

Szép siker, követendő példa!

2012. május

Meghívó

Örömmel számolunk be arról, hogy Forr Péter vasasi lakos, a hirdi iskola 3. osztályos magántanulója, egy nemzetközi matematika versenyen korosztályában 1. helyezést ért el. Gratulálunk!

„ A művészet a kimondhatatlan tolmácsa.„ (Goethe)

A Pécs-Vasasi Egyházközség és a „Tegyünk Egymásért” Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját, valamint barátait és ismerőseit

a Pécs-Somogyi Jézus Szíve templomban, 2012. június 03-án, vasárnap 16.30 órakor kezdődő

jótékonysági hangversenyre. A hangverseny bevétele a somogyi templom felújítását szolgálja. Részvételét és támogatását előre is köszönjük.

H I T É L E T Májusi miserend

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Somogy

Vasas

Hird

Szombat (05.12.) Vasárnap (05.13.)

– 17.00 mise – 10.00 mise – 8.30 mise

Szombat (05.19.) Vasárnap (05.20.) Szombat (05.26.) Pünkösd Vasárnap (05.27.) Hétfő (05.28.) Szombat (06.02.) Vasárnap (06.03.)

17.00 mise – – – 10.00 mise 8.30 mise

Minden hétköznap

17.00 mise 10.00 mise

– 8.30 mise

17.00 mise – – – 10.00 mise 8.30 mise Csütörtök Kedd Péntek 17.00 mise 17.00 mise 17.00 mise

Baptista Istentiszteleti rend (minden hét) Péntek 18.00 Bibliaóra Szombat18.00 Ifjúsági alkalom Vasárnap 9.30 Imaóra 10.00 ; 16.30 Istentisztelet Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00 Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00 Mennybemenetel napja (05.17.) Istentisztelet 10.00, 18.00 Pünkösd vasárnap (05.27.) Bemerítési Istentisztelet 10.00 ; Istentisztelet 16.30 Pünkösd hétfő (05.28.) Kirándulás Komlóra

Református Istentisztelet Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet. Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás. Pünkösd vasárnap (05.28.) Istentisztelet 10.00

Evangélikus Istentisztelet Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap 11-kor Istentisztelet

RUHAVÁSÁR Kedves vásárlók! Sok szeretettel várjuk tavaszvégi

nagy ruhavásárunkra! Helyszín:

Pécs-Somogyi Baptista Imaház Csap u. 10-12. Időpont:

2012 május 10: 2012 május 11: 2012 május 12:

9-18-ig 9-17-ig 9-12-ig

GYERMEK, NŐI, FÉRFIRUHÁK nagy választékban!

100 Ft/db


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 7

2012. május

7

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

S P O R T H Í R E K

Nemesfémgyűjtők!

Foci hírek

Április 15-én Békéscsabán rendezték a fiatalkorúak hosszú távú és a 20 km-es gyalogló bajnokságot. Ezen az igencsak embert próbáló távon indult Srp Miklós. Végig az élbolyban gyalogolva sokáig a felnőtt mezőnyt is vezetve lett második, a juniorok versenyét pedig hatalmas fölénnyel nyerte meg. A felnőtt csapatversenyben a Honvéd csapatával lett bajnok. De kirepültek a „fészekalj” többi lakói is! A két testvér lány ugyan „csak” szomszéd falubeliek, de alig néhány éve kerültek hozzám! Ugyanezen a versenyen Récsei Petra a felnőttek 20 km-es versenyében negyedik a felnőtt csapatversenyben a

04.08 Bányász TC- Mindszentgodisa Se 2-4 04.15Bakonya SE-Bányász TC 1-8 04.22.Bányász TC-Abaliget SE 3-4

Somogy és Vasas idén is benevezett közösen a Kihívás Napja sportrendezvényre, ami országszerte május 23-án kerül megrendezésre. Terveink szerint most is lesz foci, bicikli, pingpong, aerobik, futás, jóga, séta, ovis torna stb. A pontos program a későbbi plakátokon lesz látható. 15 perc mozgás a közösségért, az egészségért, és a díjakért! Mindenkit szeretettel várunk! Legyünk mi a legsportosabb falu!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02 A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. A borítékra írja rá NEVÉT, LAKCÍMÉT és az ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát), majd RAGASSZA LE. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel. A lezárt borítékot a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Köszönettel: Berényi Zoltán Vasasért Egyesület elnök

%

Kihívás Napja Somogyban és Vasason

Honvéddal bajnok lett! Récsei Rita az ifjúsági lányoknál 10 km-en lett második. Ezzel a három tanítványom 5 bajnoki éremmel gazdagította gyűjteményét! Srp Gyula

Májusi program: 05.05.Pécsi Dinamo SE-Bányász TC Kozármisleny 16.30 05.13.Bányász TC-Szászvári SE II. Vasas,16.30 05.20Bányász TC-Pécsbánya SE Vasas,17.30 05.27.Mindszentgodisa KSE-Bányász TC Mindszentgodisa 17.30 06.03BányászTC- Bakonya SE Vasas, 17.30 Bővebben az „shvonline.hu” honlapon

ADÓ 1 SZÁZALÉKOK

Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért: 18314487-1-02

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi civil szervezetek juttatták el szerkesztőségünkhöz adataikat az idei adó 1%-os felajánlások érdekében. Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor az alábbi – helyi – civil szervezetek közül választva rendelkezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról. Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

Hirdi Nőegylet: .........................................................................................18305221-1-02

Bányász Torna Club Sport Egyesület: .....................................................18329577-1-02 „Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület: ............................................18324565-1-02 Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: ....................18311958-1-02 Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány: ...............................18330340-1-02 Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: .......................................................18328600-1-02 „Tegyünk Egymásért” Egyesület: ............................................................18322996-1-02 Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: ...........................................18300972-1-02 Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület: ....................................18331750-1-02 Vasasi Szent Borbála Egyesület: ..............................................................18328772-1-02


Sok_Hirunk_Van_2012-05_Layout 1 5/1/2012 7:32 PM Page 8

Sok Hírünk Van

8

2012. május

APRÓ Középkorú nő, takarítást, idősgondozást vállal. Érdeklődni: 06-30-649-8058

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR Hirdetésszervezőt keresünk Az újságunkhoz hirdetésszervezőt keresünk jutalékos rendszerben. Amit kínálunk: kiegészítő kereseti lehetőség, bérezés teljesítményarányos motívációs jutalékkal. Jelentkezés a szerkesztőség elérhetőségein: Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6. somogyi, vasasi és hirdi patika KoBeKo Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 mihir2007@freemail.hu Szerkesztőség

VASASI GAZDABOLT KFT. P U R I N A M Á R K A B O LT

KEDDI NAPOKON INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: Purina takarmány, Mol Pb gáz tartós élelmiszerek.

AKCIÓ!

PB csere 5400 Ft Favorit kutyatáp 1590.-/10 kg Minden szerdán

15% kedvezmény más és más termékekre. Egynyári virágok szinkavalkádja. Vetőmagok, növényvédőszerek széles választékban. Erzsébet utalvány elfogadó hely!

MIKLÓS FODRÁSZAT Vasas,Szövetkezet u 16.

06-30/452-4160 Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!! Férfi hajvágás: 1000 Ft!!! hívhat házhoz is! Bagoly Zoltán Hagyományos tüzelő és fűtőberendezések tervezése, kivitelezése és karbantartása. Tel.: 70/507-61-82; e-mail: bagolyz@citromail.hu; www.bagolykalyha.hu Referencia munkája megtekinthető a Kossuth Művelődési Ház udvarán. (Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)

72/267-723, 06-30 824-5663 MŰSZAKI VIZSGA GYORS ÉS KORREKT ÜGYINTÉSÉSE 72/267-723, 0630/824-5661 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57. A gyógyszertár fölött a 6. ház

Kacatos Presszó Jó hangulat, szolid árak Kisebb rendezvények szervezése Nyitva: K-Sz 1400-2200 Mindenkit várunk szeretettel!

A VASASI PATIKA szombaton is nyitva van! 7.30–11.00 72/537‑033 WWW.SHVONLINE.HU

Sok Hírünk Van omogy

ird

asas

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008. A VASASÉRT EGYESÜLET adószáma: 18305434-1-02 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6. Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök Szerkesztik: a települések lakói és civil szervezetei Megjelenik: havonta, 2100 példányban A szerkesztőség elérhetőségei: • Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6. • somogyi, vasasi és hirdi patika • Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6. • KoBeKo Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig Tömör Balázs: +36/20/207-0656 e-mail: shvhirdetes@gmail.com Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad Felelős vezető: Varga Gergely Kiadja:

ISSN 2063-3211

Hétfő-péntek: 8.00-16.30 Szombat: 8.00-12.00 Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik. A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Sok Hírünk Van - Május  

A Sok Hírünk Van 2012 Májusban megjelent száma.