Page 1


A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA C SOPORTKIÁLLÍTÁSAI


A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA C SOPORTKIÁLLÍTÁSAI

Vízivárosi Galéria, 2008. október 1 – 22.


Támogatók OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM NEMZETI KULTURÁLIS ALAP MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI ÉS IPARMÛVÉSZETI TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA HUNGART EGYESÜLET


A SÍKPLASZTIKA

önmagában ellentmondást rejtõ elnevezés, a magyarban nehezen használható francia mûfajnév, az asszamblázs (assemblage = összeillesztés) magyarítása. A síkplasztika falra akasztható, térbe kiterjeszkedõ, részekbõl összeszerkesztett mû, a klasszikus avantgarde mûfaja. Amint a szó szerinti fordításból látszik, a franciában bõvebb mûtárgykört jelöl, mint a magyarban: különféle tárgyakból, rekvizítumokból összeállított mûalkotás elnevezése, állhat önmagában, talapzaton is. Tárgykollázsnak is nevezik. A Magyar Festõk Társasága mint síkmûvészetet preferáló egyesület 1997-ben rendezett elsõ ízben kiállítást ilyen alkotásokból, ekkor keletkezett a mûfaj magyar elnevezése is. Érthetõ, ha a fogalom akarva-akaratlanul a falra illeszthetõ mûfajcsoport jelentésévé szûkült, amikor általa egyszersmind bõvült a festészeti kiállítások választéka. A síkplasztika szó azóta általános szakmai használatba ment át.

Síkplasztika 1. Újpest Galéria, 1997. május 2–23. Síkplasztika 2. Szolnok, a Megyeháza díszterme, 2000. szeptember 19 – november 20. Síkplasztika 3. (Kollázsok és síkplasztikák) Budapest, Körmendi Galéria, 2004. október 3 – november 2.

5


6


BAKONYI Mihály Budaörsi kamaraerdõ, Pintyõke u. 7. 2040 Birkenau pokla 2006 papír, mûanyag, fa, 50×42

7


BARABÁS Márton z

fotó: Barabás Márton

8

Budapest, Ferenciek tere 10. 1053

Kötött játék 2008 fa 200×45×15 Síkplasztika I. 2008 fa, fém Síkplasztika II. 2008 fa, fém


BARABÁS Zsófi Budapest, Ferenciek tere 10. 1053 Változó 2008 olaj, rétegelt lemez 40×50 z Zárt rendszer 2008 olaj, rétegelt lemez 50×70 Kompozíció-testek I. 2005 olaj, rétegelt lemez 45×101

9


BIRKÁS István Dunaújváros, Szórád M. u. 38. 2400 Vakolt fal 2007 vegyes technika 58×43 z Nád-Vas-Fal 2007 vegyes technika 58×43

10


EL KAZOVSZKIJ Angyal I-II. é.n. fa, olaj, gyöngy, szalag, egyenként 145×80


z

12

GERGELY Nóra Budapest, Katona J. u. 28. 1137 Portré bordásfallal 2007, képítmény, akril, porcelán, mûanyag 30×40 Meander 2007 képítmény, akril, porcelán, mûanyag 65×65×3


KÉRI Ádám Budapest, Bartók Béla út 52. 1111 Kábelek I-II. 2008 vegyes technika, egyenként 108×40

13


KOVÁCS Péter Balázs Budapest, József nádor tér 9. 1051 z Harcjáték I. 2007. vegyes technika 30×30 cm Harcjáték II. 2007. vegyes technika 30×30 cm

KAZINCZY Gábor Orfû, Lapisi út 14. 7677 Szennyezõdés 2008 fa, hegyikréta, papír, nyomdafesték, bádog 74,5×50 z In memoriam Kempelen Farkas 2008 fa, tempera, fém, 60×40 «

14


15


16


M. NOVÁK András Budapest, Petõfi u. 18. 1174 Embernyomok vegyes technika 2008-09 40×120 KISS Ilona Budapest, Csalogány u. 40. 1015 Ivan Gyenyiszovics egy napja. Hommage à Szolzsenyicin 2008 fa, fém, drótháló, textil, gumi, akril 94×57×10 z

Három vak barlangi gõte I–III. 2008 fa, fém, textil, drótháló, akril egyenként 80×22,5×3

«

17


SZIKORA Tamás Budapest, Rákóczi út 63. 1081 Fürge Ujjak 2007 falemez, papír 87×89

18


NAGY Ottó Budapest, Viador u. 3-5. 1036 Tér-Kép 11. 2007 papír, fa, spárga, porfesték, acélhuzal, plextol 187×117 Tér-Kép 2. 2007 papír, fa, spárga, porfesték, acélhuzal, plextol 150×110

19


UJHÁZI Péter Székesfehérvár, Oskola u. 10. 8000 Lidércház 2004-2005 vegyes technika, fadoboz 100×100×9 Viva la revolucion 2005 vegyes technika, fadoboz 100×100×9 z

20


T. HORVÁTH Éva Budapest, Váci út 6. IV/3. 1132 Nórák 2. 2007 vegyes technika 20×35×45 Nórák 3. 2007 vegyes technika 20×35×50

21


WEGROSZTA Gyula Tahitótfalu, Vajda u. 4. 2021 z Telihold bagollyal 2008 fa, nyomat, textil 22×13,4×5,5 Madárfa, 2008 nyomódúc polion, papír, színes ceruza, textil 20,7×11,2×4,5

22


A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGÁT

1995 nyarán alapította meg 33 festõmûvész. 2007-ben 306 mûvésztaggal a Társaság a magyar festõmûvészek legnagyobb, országos hatáskörû szakmai szervezete. Alapító elnöke Karátson Gábor festõmûvész-író volt; elnöke jelenleg Kováts Albert, elnökségi tagjai Bikácsi Daniela, Kovács Péter és Mayer Berta festõmûvészek. A Magyar Festõk Társasága 37 másik mûvésztársaság mellett kezdettõl tagszervezete a Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetségének, ezen keresztül tagja a koppenhágai székhelyû Európai Mûvészek Tanácsának is. A Magyar Festõk Társaságának célja a magyar festõmûvész társadalom szakmai támogatása. Ezt elsõsorban kiállítások létrehozásával valósítja meg, mind tematikus és szakmai szempontú csoportos tárlatok formájában, mind pedig egyéni kiállítások szakmai támogatásával. Ezzel egyszersmind a társaság a jelenkori magyar képzõmûvészet minél szélesebb körben történõ megismertetését is megcélozza, kiállítások szervezése mellett kiadványok megjelentetésével. Szándéka ezzel a modern és kortárs képzõmûvészet népszerûsítése is. A Társaság nem preferál egyetlen mûvészeti irányzatot vagy stílust sem; ellenkezõleg, a magyar festészet sokszínûségének ápolását, az egyéni törekvések támogatását tartja fontosnak. 12 éves fennállása alatt a Magyar festõk Társasága 56 kiállítást rendezett itthon, a fõvárosban és vidéken, valamint külföldön; 45 katalógust adott ki. Legjelentõsebb szakmai teljesítménye a Magyar Kollázs c., a magyar kollázs történetét bemutató, mintegy 400 mûvet befogadó kiállítás volt a Gyõri Képtárban 2004-ben. 1996 óta a Társaság rendezi 3 évenként a Szekszárdi Festészeti Triennálé országos tárlatait. A szakmai programok végrehajtásába, megnyitók, tanulmányok írásába, a zsûrimunkába a Társaság tekintélyes mûvésztagjai mellett tapasztalt és neves mûvészettörténészeket is rendszeresen bevon. Budapest, 2008. Kováts Albert

1373 Budapest 5. Pf.: 586 Telefon: (1) 331-7603 E-mail: mafest@alarmix.net

23


Felelõs kiadó a Magyar Festõk Társasága Felelõs szerkesztõ Kováts Albert Katalógusterv Kováts Borbála Fotó (a 8. oldal kivételével) Schichmann Béla A nyomdai munkákat a Nalors Grafika (Vác) végezte ISBN 978-963-87354-4-7 ISSN 1586 9490


MFT Sikplasztika 4  

Art exhibition catalog, 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you