MFT Fekete képek

Page 1M A G Y A R

F E S T Õ K

T Á R S A S Á G A

F E K E T E

K É P E K

Csepel Galéria Mûvészetek Háza • 2008. november 20 – december 20.


Támogatók

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete

HUNGART Egyesület

Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége

Budapest-Csepel Önkormányzata

Ferencvárosi Képzõmûvészek Egyesülete

Budapest Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Magyar Festészeti Alapítvány


WEÖRES SÁNDOR

Örök sötétség tapad a felszín belsõ felére

Örök sötétség tapad a felszín belsõ felére. Ez a fordított világ, ez a pokol. Egyforma az éje, mindene kõ-szerû, lobogástalan fekete láng. Ez a pokol: belõle hajlik ki az élet, a hánytorgó, e nyugalomból! Göröngy, fû, ember, állat, belõle fakad mind, mely sebet és csókot cserélget, a pokolból, mind, valahányon a fény elárad! Mindennek külsõ és belsõ íve – melyik a visszája, melyik a színe? van-e harmadik ív: árny-nélküli fény? Rögtõl szívig, minden dalol; nem ésszel: lényével válaszol, mint egy nõ, vagy egy költemény.

3ÁBRAHÁM Rafael Klasszikusok újraértelmezése 1.

AJTAI Tamás Makrovilág 1.

ALFÖLDI László Mérõpontok IV.

ÁSZTAI Csaba Hortobágyi gondolatok

5


ATKÁRI Magda Labirintus 3.

BALLONYI PÁL Margit Amõba-effektus

BÁNFÖLDI Zoltán Az Arnolfini házaspár I-II.

BÁNSÁGHI Tibor Vince Nike

6


BEKÕ Judit SASA Cím nélkül

BARABÁS Márton Noktürn

BÉSZABÓ András Térré vált idõ (Fekete-kék ritmus)

7


BUDAHÁZI Tibor Alak II.

BÜKY Zsuzsanna Lehetetlen-tehetetlen I.

CSENGERY Béla Martalék I.

CSIKÓS Ilona Fekete kép

8


DOBAY Géza Telihold

CSÍ-KOMOR Krisztina Fekete lamúr, mir-múr

DARÁZS József Hídlépõk

9


DOBOS Éva Pszeudo-tér-akkor

DRÉHER János Képkeretbe fogva

GÁLL Ádám Vakfény (részlet)

GÁLL Ádám Vakfény A MAGYAR ALKOTÓMÛVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE DÍJA

10


FENYVESI Márta Árny, ékek

GERGELY Nóra Térkalligráfia

GUTI József Soma Apám emlékére

GYÕRFFY Sándor Az éj komoly, az éj nehéz...

11


IVÁNYI Katalin Régvolt hölgyek

JOBBÁGY Zoltán Tér-anyag-idõ-angyal

JÓNÁS Attila Bevásárlókocsi tolvaj

JOZEFKA Antal Lépegetõ négyzetek

12


KAZINCZY Gábor Gát

KÉRI Mihály Fekete kép

KOPÓCSY Judit Füstös régi írás

13


KOVÁCS Péter Balázs Éjfél

KISS Ilona Psalmus Hungaricus

14

KOVÁTS Albert Black Magic


KOVÁCS Péter Jön, biztosan jön

KÕRÖSI PAPP Kálmán Falak

KRAJCSOVICS Éva Katakomba II.

15


KRÉHER Péter Régi kép

KVASZNAY GULYÁS Margit Jang-jin

LÁNG Eszter Latin éjszaka II.

LUZSICZA Árpád Belül fekete

16


MAKÓ Judit Blek medzsik II.

MAROSI Ilona Fényes láncok

M. NOVÁK András Aszfaltozás a Nagyberekben

17


MÓZES Katalin Búcsúzó könyv

NÁDAS Alexandra Esti lámpás II.

NAGY Elõd Fûzfák

NAGY Gábor Napfogyatkozás II.

18


NAGY Imre Gyula Éjszakai utazás I.

NAGY Sándor Zoltán Ne féljetek

NÉMETH Árpád Fekete álarc

OPÁNSZKI Tamás Országút éjjel (Fekete ország)

19


ORBÁN Sándor Idézet I.

OROJÁN István Örökségem XIII. (Divíz)

ORVOS András Tüzes villám

PAPP Oszkár Via Crucis

20


PASCALAU Mariana Egyszercsak áttört a fény

PARÓCZI Ágnes Arany és fekete

SÁLI Róza Kényes egyensúly

21


SEBÕK Éva A fekete, ahogy én szeretem I.

SEJBEN Lajos Szirmok

SINKÓ István Nõ az ablaknál (C.P.D.F. variáció)

SOPHRIN, Diane Fekete tanuság

22


STEFANOVITS Péter Éjszaka a parton

SÓVÁRADI Valéria Mellékutca-triptichon

STILLER-LUZSICZA Ágnes Éjszakában

SUGÁR Gábor Nõ feketében 1.

23


SZABÓ Ágnes Mozdulás

SZARKA Csilla Álarcban

SZÉCSI Katalin Zs. A halál ódája

SZÉKÁCS Zoltán Raszterek 2.

24


SZÉKHELYI Edith Sorsjelek I.

SZEMADÁM György Két oszlop

SZENTES Ottokár Átalakulás

SZENTGYÖRGYI József A mai nap, október 13.

25


SZÍJJÁRTÓ Árpád Fûben-fában

SZILÁRD Klára Fekete képek 1.

SZILY Géza Fekete szoba

SZÕNYEI György Sötétnél is feketébb

26


SZÜTS Miklós Bérház

TÁBORI Judit Úton II.

T. HORVÁTH Éva Áthallás A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA MEGOSZTOTT DÍJA

27


TÓTH Ferencz Kondor Béla halotti maszkja

TÕKEY Péter Fekete kép 1.

TURCSÁNYI Antal Jóslat

URI Asaf Esti tenger

28


VÁGÓ Magda Mûterem szürkületkor

VÁLYI Anikó Ritmus II.

VANKÓ István Átszûrõdõ múlt

VÁNYAI Magdolna Éjszakai beszélgetés

29


VESZELI Lajos Üzenet a fekete dobozból

VESZELI Lajos Üzenet a fekete dobozból (részlet)

A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA MEGOSZTOTT DÍJA

VARSÁNYI Árpád 2000 év stadion

30

VINCZEFFY László Tutaj az éjszakában


VOJNICH Erzsébet Lépcsõház

WÁGNER János Fekete ritmus

WEGROSZTA Gyula Ravatal

WROBEL Péter Rekviem 1956-ért

31


A mûvészek és mûveik

ÁBRAHÁM RAFAEL Budapest, Lónyay u. 60. 1093 Klasszikusok újraértelmezése 1. 2008 koll. 70×50 AJTAI TAMÁS Budapest, Mohai köz 5. 1119 Makrovilág 1. 2008 v.t. 100×120 ALFÖLDI LÁSZLÓ Budaörs, Szabadság út 102. 2040 Mérõpontok IV. 2006 dekollázs 48×60 ÁSZTAI CSABA Pomáz, Jókai u. 9. 2013 Hortobágyi gondolatok 2008 o.v. 50×60 ATKÁRI MAGDA Budapest, Hollósy Simon u. 18. 1126 Labirintus 1. 2006 v.t. 18×24 • Labirintus 3. 2006 v.t. 18×24 Cím nélkül 2006 v.t. 85×120 BALLONYI PÁL MARGIT Budapest, Árpád fejedelem útja 46. 1174 • Amõba-effektus 2008 koll. 40×50 Nekro-hangulatok 2008 koll. 40×50 BÁNFÖLDI ZOLTÁN Budapest, Ráby Mátyás u. 10. 1038 Az Arnolfini házaspár I-II. 2008 a.v. 60×100 BÁNSÁGHI TIBOR VINCE Budapest, Úri u. 24. 1014 Nike 1987–2008 v.t. 72×75 BARABÁS MÁRTON Budapest, Ferenciek tere 10. 1053 Noktürn 2008 o.fa 125×55 BEKÕ JUDIT SASA Budapest, Sárgarózsa u. 4/b. 1163 Cím nélkül 2008 tárgykoll. 15×15×30 BÉSZABÓ ANDRÁS Kisújszállás, Zalka M. út 6. 5310 Térré vált idõ (Fekete-kék ritmus) 2008 a.f. 70×100 BUDAHÁZI TIBOR Zalaegerszeg, Hét vezér u. 11. 8900 Alak I. 2007 a.v. 31×41 • Alak II. 2007 a.v. 43×33 BÜKY ZSUZSANNA Sárkeresztes, Bem u. 23. 8051 Lehetetlen-tehetetlen I. 2008 f.v.t. 70×50 CSENGERY BÉLA Budapest, San Marco u. 24-26. 1034 • Martalék I. 2008 o.v. 70×50 Martalék II. 2008 o.v. 70×50

32

CSÍ-KOMOR KRISZTINA Budapest, Vágóhíd u. 38. 1097 Fekete lamúr, mir-múr 2008 o.v. 130×30 CSIKÓS ILONA Budapest, Naphegy u. 35. 1016 Fekete kép 2008 o.f. 58×46 DARÁZS JÓZSEF Szeged, Petõfi S. sgt. 33. 6722 Hídlépõk 2008 v.t. 74×104 DOBAY GÉZA Budapest, Rákospatak park 9. 1142 Telihold 2008 v.t.v. 70×130 DOBOS ÉVA Budapest, Külsõ Szilágyi út 56. 1046 Pszeudo-tér-akkor 2008 v.t. 30×30 DRÉHER JÁNOS Budapest, Nyírpalota u. 71. 1157 Képkeretbe fogva 2006 v.t. 100×100 FENYVESI MÁRTA Budapest, Harmat u. 160. 1104 Fény-akadályok 2008 v.t. 50×35 • Árny, ékek 2008 v.t. 50×35 GÁLL ÁDÁM Budapest, Szent István krt. 30. 1137 Vakfény 2008 v.t.f. 170×130 A MAGYAR ALKOTÓMÛVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE DÍJA

GERGELY NÓRA Budapest, Katona J. u. 28. Térkalligráfia 2008 síkplasztika 47×59×14 GUTI JÓZSEF SOMA Budapest, Egyetem tér 5. 1053 Apám emlékére 2008 v.t. 80×50 GYÕRFFY SÁNDOR Budapest, Salétrom u. 8. 1085 Az éj komoly, az éj nehéz... 2008 o.v. 100×80 IVÁNYI KATALIN Budapest, Lónyay u. 39/a. 1093 • Régvolt hölgyek é.n. o.f. 60×40 Árnyak é.n. o.f. 70×50 JOBBÁGY ZOLTÁN Budapest, San Marco u. 70. 1032 Tér-anyag-idõ-angyal 2007 v.t. papír 70×100 JÓNÁS ATTILA Székesfehérvár, Arany J. u. 18. 8000 Bevásárlókocsi tolvaj 2008 a.v., papír 80×60 JOZEFKA ANTAL Budapest, Tungsram u. 1. 1046 • Lépegetõ négyzetek 2008 akv. 46×64 Kockák fekete térben 2008 akv. 46×64


KAZINCZY GÁBOR Orfû, Lapisi út 14. 7677 Híd 2006 o.v. 45×135 • Gát 2003 tempera v. 45×135 KÉRI MIHÁLY Érd, Folyondár u. 25. 2030 Fekete kép 2008 a.v. 100×100 KISS ILONA Budapest, Csalogány u. 40. 1015 Psalmus Hungaricus 2007 fa, mûa., v. 96×42 KOPÓCSY JUDIT Budapest, Kerepesi út 76/a. 1148 Félelem 2001 v.t. 40×50 • Füstös régi írás 2008 v.t. 38,5×29 KOVÁCS PÉTER Budapest, Görgényi u. 6/b. 1025 Jön, biztosan jön 2008 v.papír 70×100×2 (két részes) KOVÁCS PÉTER BALÁZS Budapest, József Nádor tér 9. 1051 Éjfél 2008 a.p., karton 50×70 KOVÁTS ALBERT Budapest, Szemere u. 9. 1054 Black Magic 2008 v.t. 70×50 KÕRÖSI PAPP KÁLMÁN Budapest, Tököly út 68. I/5. 1146 Falak 2008 o.v. 80×70 KRAJCSOVICS ÉVA Budapest, Károly krt. 24. 1052 Katakomba II. 2008 v.t.v. 240×140 KRÉHER PÉTER Budapest, Menyecske u. 28. 1112 Lehet igen, lehet nem 2008 a.,fa 55×55 • Régi kép 2008 a.,fa 37×78 KVASZNAY GULYÁS MARGIT Budapest, Kondor u. 29. 1213 Jang-jin 2008 koll. 80×60 LÁNG ESZTER Debrecen, Piac u. 45-47. 4025 Latin éjszaka I. 2008 p. 50×65 • Latin éjszaka II. 2008 p. 50×65 LUZSICZA ÁRPÁD Budapest, Batthyány u. 4. 1015 Belül fekete 2008 a., fa 91×88×9,5 MAKÓ JUDIT Budapest, Százados út 3-13. 1087 Blek medzsik I. 2008 o.v. 50×40 • Blek medzsik II. 2008 o.v. 50×40 MAROSI ILONA Budapest, Daru u. 2. 1023 Fényes láncok 2008 o.v. 60×60 M. NOVÁK ANDRÁS Budapest, Petõfi u. 18. 1174 EU-s támogatással felújított magyar vizelde 2008 v.t. 164×70 • Aszfaltozás a Nagyberekben 2008 v.t. 164×70 MÓZES KATALIN Budapest, Csenkesz u. 6. 1165 • Búcsúzó könyv 2008 o.karton 100×70 Arc is 2008 o.ceruza, papír 31¸5×25

NÁDAS ALEXANDRA Gyermely, Tatai u. 24. 2821 • Esti lámpás II. 2007 v.t. fatábla 35×60 Városi napló-részlet 2004 v.t. fatábla 62×52 NAGY ELÕD Budapest, Ady Endre u. 32. 1158 Fûzfák 2008 o.v. 70×90 NAGY GÁBOR Gyermely, Tatai u. 24. 2821 Napfogyatkozás I. 2008 v.t. 51,5×26 • Napfogyatkozás II. 2008 v.t. 51,5×26 NAGY IMRE GYULA Budapest, Kálvin János u. 66. 1044 Éjszakai utazás I. 2007 v.t. 80×58 NAGY SÁNDOR ZOLTÁN Budapest, Nyírpalota u. 71. 1157 Ne féljetek 1980 o.f., plexi 52×100 NÉMETH ÁRPÁD Vác, Eötvös u. 16. 2600 Fekete álarc 2008 v.t. 70×65 OPÁNSZKI TAMÁS Budapest, Kerepesi út 78/b. 1148 Országút éjjel (Fekete ország) 2008 v.t.v. 160×200 ORBÁN SÁNDOR Dunaújváros, Mátyás király út 5. 2400 • Idézet I. 1998–2008 p. papír 60×60 Idézet II. 1998–2008 p. papír 60×60 OROJÁN ISTVÁN Gyula, Eminescu u. 24/b. 5700 • Örökségem XIII. (Divíz) 2008 v.t.v. 90×90 Örökségem IV. (Zig-zag) 2008 v.t.v. 90×90 ORVOS ANDRÁS Vác, Eötvös u. 18. 2600 Tüzes villám 2008 o.v. 70×100 PAPP OSZKÁR Budapest, Dessewffy u. 13. 1066 Via Crucis 1971 v.t. 31×31 PARÓCZI ÁGNES Budapest, Fajansz u. 4/c. 1147 Arany és fekete 2008 o.v. 80×80 PASCALAU MARIANA Budapest, Cházár A. u. 19. 1146 Egyszercsak áttört a fény 2008 v.t.f. 70×150 SÁLI RÓZA Budapest, Múzeum krt. 7. 1053 Kényes egyensúly 2008 o.v. 70×70 SEBÕK ÉVA Budapest, Visegrádi u. 14. 1132 • A fekete, ahogy én szeretem I. 2008 lakk, v. 40×40 A fekete, ahogy én szeretem II. 2008 lakk, v. 40×40 SEJBEN LAJOS Szeged, Nemestakács u. 1. 6722 Szirmok 2008 v.t. 50×70 SINKÓ ISTVÁN Budapest, Eszter u. 21. 1025 Nõ az ablaknál (C.P.D.F. variáció) 2008 a.v. 120×100 SOPHRIN, DIANE Budapest, Vasvári Pál u. 8. 1061 Fekete tanuság 2008 a. papír 175×30×4

33


SÓVÁRADI VALÉRIA Budapest, Kossuth L. u. 14. 1028 Mellékutca-triptichon 2005 o.v. 100×150 (három részes) STEFANOVITS PÉTER Budapest, Szent István krt. 1. 1055 Éjszaka a parton 2008 o.v. 100×120 STILLER-LUZSICZA ÁGNES Budapest, Füge u. 6. 1022 Gólyamadár 2008 a.,tus, fa 40×30 • Éjszakában 2008 a.,grafit, fa 30×41 SUGÁR GÁBOR Üllõ, Mezõ u. 7. 2225 Nõ feketében 1. 2008 v.t. 70×50 SZABÓ ÁGNES Szolnok, Zagyvaparti sétány 4. 5000 Mozdulás 2008 v.t. 70×70 SZARKA CSILLA Budapest, Németvölgyi út 91/c. 1124 Álarcban 2008 v.t. 100×100 SZÉCSI KATALIN ZS. Mogyoród, Borvirág u. 14. 2146 A halál ódája 2008 a.f., szén 85×60 SZÉKÁCS ZOLTÁN Budapest, Homoród u. 23. 1118 Raszterek 1. 2008 v.t. 60×60 • Raszterek 2. 2008 v.t. 60×60 Raszterek 3. 2008 v.t. 60×60 SZÉKHELYI EDITH Nyíregyháza, Egyház u. 11. 4400 • Sorsjelek I. 2008 samott, homok, eolin 20×20 Sorsjelek II. 2008 samott, homok, eolin 20×20 SZEMADÁM GYÖRGY Budapest, Jókai u. 36. 1066 Két oszlop 2006 o.v. 100×70 SZENTES OTTOKÁR Sárkeresztes, Bem u. 23. 8051 Átalakulás 2008 o.vegyes. farost 93×103 SZENTGYÖRGYI JÓZSEF Budaörs, Kolozsvári út 5. 2040 A mai nap október 13. 2008 v.t. 85×108 SZÍJJÁRTÓ ÁRPÁD Budapest, Kiss János altbgy. u. 34. 1211 • Fûben-fában 2008 o.farost, 50×70 A Dunánál 2008 o.farost, 50×70 SZILÁRD KLÁRA Budapest, Damjanich u. 58. 1071 Fekete képek 1. 2008 o.v. 116×89 SZILY GÉZA Budapest, Eötvös u. 8. 1067 Fekete szoba 2008 a.v. 80×100 SZÕNYEI GYÖRGY Budapest, Batthyány u. 31. 1015 Virág 1995 a., homok, zománc 60×85 • Sötétnél is feketébb 1997 a., homok, zománc 46×70 SZÜTS MIKLÓS Budapest, Kelenhegyi út 12-14. 1118 Bérház 2005 v.t. 70×100

34

TÁBORI JUDIT Budapest, Reviczky ezredes u. 16. 1034 Úton II. 2008 v.t. 70×50 T. HORVÁTH ÉVA Budapest, Váci út 6. 1132 Áthallás 2002–2008 v.t. 53×173 A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA MEGOSZTOTT DÍJA

TÓTH FERENCZ Budapest, Nyírpalota u. 16. 1156 Kondor Béla halotti maszkja 2008 koll. 77×92 TÕKEY PÉTER Nyíregyháza, Kölcsey u. 7. 4400 Fekete kép 1. 2008 o., fa 80×60 TURCSÁNYI ANTAL Budapest, Csenkesz u. 6. 1165 Jóslat 2008 tempera, papír 100×70 URI ASAF Budapest, Zsindely u. 23. 1025 Esti tenger 2008 o.v. 50×60 VÁGÓ MAGDA Budapest, Eötvös u. 8. 1067 Mûterem szürkületkor 2008 o.v. 100×70 VÁLYI ANIKÓ Budapest, Bécsi út 34-36. 1036 Ritmus I. 2008 a.v. 60×50 • Ritmus II. 2008 koll. 60×50 VANKÓ ISTVÁN Budapest, Nap u. 12. 1214 Jeltelenül 2008 a.v. 70×70 • Átszûrõdõ múlt 2008 a.v. 70×70 VÁNYAI MAGDOLNA Budapest, Selyemfonó u. 2. 1033 Éjszakai beszélgetés 2008 koll., tus, a. 83,5×64 VARSÁNYI ÁRPÁD Budapest, Kresz Géza u. 18. 1132 2000 év stadion 2000 v.t. 70×100 VESZELI LAJOS Balatonalmádi, Kisberényi u. 23. 8220 A fekete doboz titkai 2008 v.t. 62×54 • Üzenet a fekete dobozból 2008 v.t. 80×67 A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGA MEGOSZTOTT DÍJA

VINCZEFFY LÁSZLÓ Sepsiszentgyörgy, Sport u. VII/c. 520085 Az éj sikolya 2007 o.v. 90×90 • Tutaj az éjszakában 2007 o.v. 90×90 VOJNICH ERZSÉBET Budapest, Kelenhegyi út 12-14. 1118 • Lépcsõház 2006 tus, rizspapír 59×40 Parkettás terem 2004 tus, ceruza, papír 50×70 cm WÁGNER JÁNOS Budapest, Bajza u. 17. 1062 Fekete ritmus 2008 o.v. 149×111 WEGROSZTA GYULA Tahitótfalu, Vajda u. 4. 2021 Ravatal 2004 papír, fa, fém, textil 27,2×24,3 WROBEL PÉTER Budapest, Klauzál u. 34. 1072 Rekviem 1956-ért 2006 o.v. 150×120


Rövidítések, jelek • – a publikált kép adatai a.v. – akril, vászon o.v. – olaj, vászon a.f. – akril, farost o.f. – olaj, farost v.t. – vegyes technika koll. – kollázs t. – tempera p. – pasztell akv. – akvarell é.n. – évmegjelölés nélkül

A MAGYAR FESTÕK TÁRSASÁGÁT 1995 nyarán alapította meg 33 festõmûvész. 2007-ben 306 mûvésztaggal a Társaság a magyar festõmûvészek legnagyobb, országos hatáskörû szakmai szervezete. Alapító elnöke Karátson Gábor festõmûvész-író volt; elnöke jelenleg Kováts Albert, elnökségi tagjai Bikácsi Daniela, Kovács Péter és Mayer Berta festõmûvészek. A Magyar Festõk Társasága 37 másik mûvésztársaság mellett kezdettõl tagszervezete a Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetségének, ezen keresztül tagja a koppenhágai székhelyû Európai Mûvészek Tanácsának is. A Magyar Festõk Társaságának célja a magyar festõmûvész társadalom szakmai támogatása. Ezt elsõsorban kiállítások létrehozásával valósítja meg, mind tematikus és szakmai szempontú csoportos tárlatok formájában, mind pedig egyéni kiállítások szakmai támogatásával. Ezzel egyszersmind a társaság a jelenkori magyar képzõmûvészet minél szélesebb körben történõ megismertetését is megcélozza, kiállítások szervezése mellett kiadványok megjelentetésével. Szándéka ezzel a modern és kortárs képzõmûvészet népszerûsítése is. A Társaság nem preferál egyetlen mûvészeti irányzatot vagy stílust sem; ellenkezõleg, a magyar festészet sokszínûségének ápolását, az egyéni törekvések támogatását tartja fontosnak. 12 éves fennállása alatt a Magyar festõk Társasága 56 kiállítást rendezett itthon, a fõvárosban és vidéken, valamint külföldön; 45 katalógust adott ki. Legjelentõsebb szakmai teljesítménye a Magyar Kollázs c., a magyar kollázs történetét bemutató, mintegy 400 mûvet befogadó kiállítás volt a Gyõri Képtárban 2004-ben. 1996 óta a Társaság rendezi 3 évenként a Szekszárdi Festészeti Triennálé országos tárlatait. A szakmai programok végrehajtásába, megnyitók, tanulmányok írásába, a zsûrimunkába a Társaság tekintélyes mûvésztagjai mellett tapasztalt és neves mûvészettörténészeket is rendszeresen bevon. Budapest, 2008. január Kováts Albert

1373 Budapest 5. Pf.: 586 Telefon: (1) 331-7603 E-mail: mafest@alarmix.net

35


Felelõs kiadó a Magyar Festõk Társasága Felelõs szerkesztõ: Kováts Albert Katalógusterv: Kováts Borbála Mûtárgyfotók: Kormos Péter A nyomdai munkákat a Nalors Grafika (Vác) végezte ISBN 978-963-87354-5-4