A száműzött parkja

Page 1

A  száműzött  parkja MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGAA  száműzött  parkja MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGA

Széphárom Közösségi Tér • 2017. október 5–28.


Támogatók:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Művészeti Akadémia

Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége

A katalógus Kelety Gusztáv A száműzött parkja című festménye reprodukciójának felhasználásával készült Szépművészeti Múzeum, 2017. Fotó: Mester Tibor


A

Magyar Nemzeti Galéria őrzi Kelety Gusztáv festőművész (1834–1902) A száműzött parkja (1870) című késő romanti-

kus festményét. A kép címe jellegzetesen a Bach-korszakra utal, arra az időszakra, amikor a halállal vagy súlyos börtönbün-

tetéssel fenyegető megtorlások elől számosan hagyták el az országot. Különösnek tűnhet, hogy a gondolat a Kiegyezés

(1867) után jut el a megvalósulásig, amikor az elbukott szabadságharc száműzöttei már hazatérhettek, sőt a távollétében kötél általi halálra ítélt Andrássy Gyula immár a Monarchia miniszterelnöke. De ha meggondoljuk, nem is olyan különös,

hogy az elnyomatás korának szomorú témája nem előbb, csak a felszabadult politika légkörében juthatott közönség elé. Ki tudja, a festmény alapeszméje mióta élt a művész képzeletében, mire megvalósulhatott.

3


Már elhomályosult, hogyan és mikor bukkantam A száműzött parkja című képre, hol láttam először. Pontosabban,

mikor is tűnt fel a festmény nem-szokványos címe. A romantikus tájkép címe rendszerint konkrét tájat jelöl, vagy valamely

általánosabb természeti jelenséget rögzít. Merőben szokatlan, hogy a cím a tájrészlet tulajdonosára utal, ha nem is név

szerint. Ha nem olvassuk a címet, vagy nem veszünk róla tudomást, voltaképpen csak egy akadémikus gondossággal megfestett nagyobbszabású tájképet látunk, a vásznon a romantika minden megkívánható kellékével, mint a vihartól megtépett

fa, az elvadult növényzet, a törött szobor, a makkoló sertéskonda és kondása életképszerű jelenete. A távolban egy kastély is feldereng. Ha rom állna a kastély helyén, még teljesebb volna a romantika kelléktára.

A cím tudomásul vételével értelmezzük a látványt, ezáltal válnak a kép motívumai a címben megfogalmazott

program attribútumaivá, s közvetítik a festő szándékát... majdnem azt írtam, az olvasóhoz. Akinek a „természet-részlet”

mégoly hű leképezése önmagában keveset mond, a mai néző szemében könnyen leesik a verbális cím a vizuális címzettről,

elválik az irodalmi-történeti ízű program magától az olaj-vászon festménytől, a kép látványától és önálló életre kel. Csak-

nem 150 év elteltével a nagyméretű festmény eredeti eszméje sokkal fontosabbnak tetszik, mint maga a kép. Jelkép erejű lehet és sokféle jelentést felidézhet.

Eszmetársításaink százfelé ágazhatnak. A „száműzöttség”, az ország kényszerű elhagyásából következő állapot,

amit mai szóval emigrációnak nevezünk, napirenden van, s a számai ijesztőek. Az országot beláthatatlan időre elhagyó

barát, rokon, és pályatárs esete lépten-nyomon kísért. A „beláthatatlan” idő, ami egy darabig beláthatónak tetszik, nemegyszer csakugyan a végtelen beláthatatlanságába fordul, s az emigráció ideiglenes fogalma óhatatlanul és kényszerűen

átvált az állandó letelepedés fogalmává. A korszerű kapcsolattartó eszközök révén a családi, baráti és szakmai kötelékek

sokáig élnek; a hazalátogatás sem jár szabadságkorlátozással vagy életveszéllyel; mégis az idő múlása lassan de biztosan koptatja és törli mindazt, amit csak a személyes együttlét, a gyakori érintkezés, a rendszeres találkozás éltet. A távollevő

dolgai megszakadnak, magukra maradnak, még akkor is, ha valaki egy ideig gondjukat viseli. Azok az ő dolgai, de előbbutóbb senkié sem lesznek, vagy olyasvalakire maradnak, aki már nem is ismerte a távollevőt.

Katasztrófa is állhat a száműzetés hátterében. Dermedt, riadt állapot a csapás után. Vadul tenyésző, burjánzó,

sértett, szennyezett természet, másfelől sivár, lélektelen, elhagyott terep. Kiüresedik, értelmét veszti az emberi teljesítmény, gazdátlanul fragmentálódik, pusztul minden szellemi és tárgyi érték. A dolgok okszerű összefüggése felbomlik; a viszonyok

megélés híján nem viszonyok többé. Múltba süllyedő barátságok, kiürülő személyes kapcsolatok; távolság, feledés. Az idő természetes folyamata megszakad; nincs folyamat; álló, időtlen idő. Ami marad, csonka, töredék. Magány, közöny. Űr.

Mindez ösztönző indíttatás lehet egy csoportos kiállításhoz.

Kováts Albert

4


AKIR AM   akiram@t-online.hu  HAZATÉRÉS  2017 a. v. 100×100

FOTÓ: BÁNSÁGHI TIBOR VINCE

5


APPELSHOFFER  Péter  appelshofferpeter@gmail.com  MARADVÁNYOK  2017 o. MDF lap 40×40

6


ÁRKOSSY  István  istvan@arkossy.com  KASTÉLYPARK ÉJJEL  2017 o. v. 50×70

FOTÓ: ÁRKOSSY ZSOLT

7


ÁSZTAI  Csaba  asztaics@t-online.hu  HOLTÁG  2017 o. v. 80×100

8


BÁNSÁGHI  Tibor  Vince

bansaghi.studio@gmail.com  A XX. SZÁZAD VIHARAI UTÁN (NAGYAPÁM EMLÉKÉRE)  2017 a. föld koll. v. 60×100

9


BÉSZABÓ  András  beszaboa@freemail.hu  A SZÁMŰZÖTTEK FELESZMÉLÉSE II.  2017 a. v. 70×100

10


B.  MOLNÁR  Zsuzsa

bmollnarzsuzsa@gmail.com  ARCHAIKUS TÁ J 2.  2017 a. v. koll. 70×50

11


BUDAHÁZI  Tibor  budahazitibor@freemail.hu  TÖREDÉK II.  2017 a. karton 25×25  Töredék l.  2017 a. karton 25×25

12


CSENGERY  Béla  bela.csengery@gmail.com  LÁPVILÁG  2017 o. papír 65×70 13


CSERNÁTONY  Lukács  László

csernatonylukacs@gmail.com  SZÁMŰZÖTTEK  2017 papír koll. 24×18 14


DAR ÁZS  József  jozsef.darazs@strabag.com  KÉK DIVÍZIÓ  2015 v.t. 57×52  Táj kéménnyel  2015 v.t. 37×48

FOTÓ: PUSKÁS JÁNOS

15


DRÉHER  János  janosdreher@gmail.com  EMLÉK-TÉR  2016 v.t. 90×90  16

FOTÓ: DRÉHER ZSÓFIA


ERDÉSZ  Erika  ererika@yahoo.com  KERT (A SZÁMŰZÖTT KERTJE)  2017 o. f. 40×60

17


FENYVESI  Márta  marta.fenyvesi@gmail.com  A másik park I – III.  2017 v.t. papír egyenként 30×21

18


HENN  LÁSZLÓ  András  hennlaa@jgypk.u-szeged.hu  HÁDÉSZ VÁROSA  2017 a. falap 27×35 Felhők közé révedő  2015 a. falap 40×40

19


HÉRICS  Nándor  hericsnandor@gmail.com  A MÚLT SORSA  2017 v.t. 57,5×80

20


HÉVIZI  Éva  hevike2012@gmail.com UTOLSÓ TÁNC  2014-2017 v. t. 206×74

21


HORVÁTH  Iván  horvath1935@gmail.com  WOLFSCHANZE  2005 a. f. 50×40 22


JARMECZKY  István

jarmeczky@gmail.com MEGBILLENT EGYENSÚLY – A GONDOLAT KERTJE 2017 a. v. 100×60

23


JOZEFK A  Antal  a.jozefka@chello.hu  A SZÁMŰZÖTT  2017 akv. papír-v. 50×70

24


K ÁDÁR  Katalin

kk@galerialenia.hu SAVAS ESŐ A PARKBAN 2017 p. v.t. 50,5×35,5 Rozsda, moha, árnyék, tócsa 2017 p. v.t. 50,5×35,5

25


K ARSCH  Manfred  karschmanfredne@gmail.com  CZABAI KERT  2017 a.v. 100×70 26


KECSKÉS  András  andras.kecskes@gmail.com  ELHAGYOTT TÁ J – SZIRT 1.  2016 o. v. 60×90

27


KEMP  Zsuzsa

kempzsuzsi@gmail.com REMETE KERT 2017 p. karton 88×70

28


KIR ÁLY  Gábor

gambri69@gmail.com 37. 2016. v.t. v. 200×100 SZAKMAI DÍJ

29


KISS  Ilona  golconda55@t-online.com  LIGET  2015 kréta karton 76×105

30

FOTÓ: SULYOK MIKLÓS


KOPÓCSY  Judit

kopocsyj@gmail.com ÖSSZEOMLÁS ELŐTT 2017 v.t. 40×30 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

Szétesés 2017 v.t. 40×30

31


KOROMPAY  Dóra  gundelfi@hotmail.com  LABIRINTIA – A SZÁMŰZÖTT PARK JA 1.  2014 ceruza cérna v.t. karton 29×32

32


KOVÁTS  Albert

kovats.albert@gmail.com  A SZÁMŰZÖTT PARK JA 2. (ÁRKÁD)  2017 ragasztás a. 60×80  A száműzött parkja 1.  2017 ragasztás a. 60×80

FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

33


KOVÁTS  Borbála  borbala.kovats@gmail.com  KERT 2.  2016 tintasugaras nyomat 40×40 Kert 1., 4.  2016 tintasugaras nyomatok, egyenként 40×40

34


KŐRÖSI  PAPP  Kálmán  korosipapp.kalman@gmail.com  ERÓZIÓ  2017 a. v. 80×90

35


KR A JCSOVICS  Éva  eva.krajcsovics@t-online.hu  LELÁTÓ  2017 o. v. 100×100 36


LAUKÓ  Pál  marinetti@freemail.hu  A BOKOR FAKTÚRÁ JA  2017 v. t. 50×50

FOTÓ: BOTOS PÉTER

37


LIPCSEY  Judit  lipcseyjudit@gmail.com  RENGÉS UTÁN II.  2017 v. t. 50×70

38


MAGYAR  Gábor

magyargabor63@gmail.com A VILÁGÍTÓ 2017 o. v. 130×90

39


MAGYAR  József  magyarjo@gmail.com  KULTÚRVADON  2017 a. v. 70×90

40


MAZALIN  Natália

mazalinnati@gmail.com CÍM NÉLKÜL 2017 v. t. 50×40

41


MÓZES  Katalin

mozeskatalin@t-online.hu A KERTÉSZ 2017 a. papír 115×85 Részlet 2017 a. papír 115×85 SZAKMAI DÍJ

42


NÁDAS  Alexandra

nan.art.bt@gmail.com HORDOZHATÓ AZILUM 2. 2015 akv. 35×28

43


OPÁNSZKI  Tamás  opanszkitamas@gmail.com  ESPRESSO  2009 o.v. 70×90

44


PAF   p.andrasferenc@gmail.com  9090_01  2017 v.t. v. 90×90

FOTÓ: BORSOS MIHÁLY (MISI)

45


P.  BOROS  Ilona  p.boros.ilona@gmail.com  HA JNALI KERT  2016 v. t. 70×100 cm

46

FOTÓ: ORAVECZ ISVÁN


RÉTI  Ágnes  agnesreti.art@gmail.com  KIRIBATI  2017 p. pamutjersey 100×70 47


R.  TÖRÖK  Mária  r.torok.m@freemail.hu  A SZÁMŰZÖTT PARK JA  2017 a. f. 80×60 48


SINKÓ  István  sinko.istvan@yahoo.com  KUPORGÓ  2017 akv. papír tus 70×50 49


Diane  SOPHRIN

sophrin@geneseo.edu A SZÁMŰZÖTT PARK JA 4. 2017 v.t. varrott papír 70×26

50


SUGÁR  Gábor

sgstruktura@gmail.com KIREKESZTETT 2017 a. f. 70×50

51


SZATHMÁRY  József  maryjoz5@gmail.com  PIROS ALAPON  2012 v. digital ink 100×100

Zárt tér  2012 v. digital ink 100×100

52


SZEGEDI  Csaba  info@szegedicsaba.com  FLOW M08 (ÁPRILIS)  2017 a. v. 70×100 Flow M09 (március)  2017 a. v. 70×100

53


SZÉK ÁCS  Zoltán  szekacs.zoltan@upcmail.hu  ORGANIKUS KERT  2016 v.t. v. 120×100 54


SZENTES  Ottokár  zsubusze@gmail.com  FÖLD ÉS ÉG  2016 o. f. 100×85

FOTÓ: BÜKI ZSUZSANNA

55


SZOTYORY  László  szotyorylaszlo@gmail.com  FÉNY A KASTÉLY PARK JÁBAN  2008 o. v. 80×110

56


SZŐLLŐSI  Albert  szalberster@gmail.com  BESZÉLŐ KÖVEK  2016 a. papír 46×61

57


T.  HORVÁTH  Éva

t.horvatheva@gmail.com A SZÁMŰZÖTT PARK JA 2017 v.t. 160×80 cm FOTÓ: ALFÖLDI LÁSZLÓ

58


TÓTH  Ferencz

ferencz.toth@gmail.com HÚZOM A CSÍKOT XXVIII. 2017 o. f. 50×40 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

Húzom a Csíkot XXVII. 2017 o. f. 50×40

59


TURCSÁNYI  Antal  uzenet@turcsanyiantal.hu  PARAFRÁZIS 2.  2017 a. karton 60×50  60

FOTÓ: TURCSÁNYI-FUTAKI CSENGE


VÁGÓ  Magda  magda.vago@gmail.com  MARADVÁNY  2015 koll. 24,5×31,5  Fragmentum  2017 koll. 17,5×23

FOTÓ: KOVÁTS GERGELY

61


VÁNYAI  Magdolna  vanyaimagdolna@t-online.hu  AZ EGYKORI TRAMBULIN  2017 akv. kréta tus 79×59  62

FOTÓ: TAHIN GYULA


VÁRHELYI  Tímea  varhelyitimea@gmail.com  ÁRNYÉK SÁRGA VIRÁGOKKAL  2015 p. papír 85×65

FOTÓ: HAUER LA JOS

63


VERES  Ágota  agotaveresh@gmail.com  PRÍM  2015 a. v. 70×70 64


WAGNER  János  wagner.janos36@gmail.com  UTAK  2017 o.v. 110×90

FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

65


WROBEL  Péter  wrobel@vipmail.hu  KOPP-KOPP UNIVERZUM (MÁTRIX 1.)  2017 a. f. 45×100  SZAKMAI DÍJ

66


ZOLTÁN  Mária  Flóra  zmflora@gmail.com  AVIGNONI KŐLAPOK  2015 a. olajkréta 105×75 67


Felelős kiadó a Magyar Festők Társasága Felelős szerkesztő: Kováts Albert Katalógusterv: Kováts Borbála A külön nem jelzett fotókat a művész készítette Nyomdai munkák: Nalors Grafika, Vác ISBN 978-615-5074-12-7