Tylos uždanga

Page 1

1 SKYRIUS BUVUSIO NACIŲ MIESTO ISTORIJA Mažas universitetinis Tiubingeno (Tübingen) miestelis yra pietų Vokietijoje, apie 30 minučių kelio automobiliu nuo Štutgarto (Stuttgart). Tai tipiškas Vokietijos miestas su tradiciniais mediniais viduramžių namais palei upę, ramiai tekančią per miestą. Šiltomis vasaros dienomis studentai s÷di abipus Nekaro (Neckar) ir stebi siauras ilgas valtis, kuriomis, kaip ir Venecijos gondolomis, iriamasi su ilgomis lazdomis. Iš tiesų Tiubingenas parodo idiliškąją Vokietiją. Vargu ar koks turistas įtaria, kad šis gražus miestas turi tokią antisemitizmo istoriją ir kad tuometiniais laikais atliko „novatorišką“ vaidmenį. Nor÷čiau tai atskleisti keliais faktais, kad gal÷tum÷te geriau įsivaizduoti. Žydai Tiubingene apsigyveno maždaug nuo XIII a. vidurio. Jų gyvenamasis centras buvo vadinamojoje „Žydų gatv÷je“ („Judengasse“), kuri dar ir šiandien turi tą patį pavadinimą. 1348-1349 metais Vokietijoje kilo maras. Jis išnaikino visus miesto ir jo apylinkių gyventojus. Galima tik sp÷lioti, ar tuo metu Tiubingene imta persekioti ir išvarin÷ti žydus. Šiaip ar taip žmon÷s ÷m÷ tūžmingai pykti ant žydų, nes šie neva

31


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.