Page 17

Disidento mirtis

17

prostitucija bei nelegaliais politinio prieglobsčio ieškančių žmonių pervežimais į Europą, turkų pareigūnai stengiasi juos sugaudyti ir deportuoti į Rusiją. Galbūt ne visai tinkama tema, kurią Sašai būtų reikėję išgirsti. – Manai, jis vienas? – paklausiau, norėdamas pratęsti pokalbį apie mūsų uodegą. – Taip. Kitaip nebūtų bėgiojęs paskui mane iš vieno aukšto į kitą. Daugiau ir nereikia – kur mes dingtume iš viešbučio nakties metu? Jie veikiausiai pradėjo sekti nuo ambasados. Reikia nešdintis iš čia. Susižvalgėme ir tuo pačiu metu pasakėme: „Gerai, kad automobilio dar negrąžinome.“ – Marina, paimk Alekso kambario raktus, tik kad niekas nepastebėtų, – paliepė Saša. – Eik viršun, surink daiktus, nunešk viską į Alekso kambarį ir ten jo lauk. Jei tas vaikinas vienas, jis liks stebėti manęs. Marina nusižiovavo, sumurmėjo: – Iki rytojaus, berniukai, – ir nusinešė miegantį Toliką link lifto. Po pusvalandžio mudu su Saša irgi atsistojome. Vyriškis prie baro liko savo vietoje. Mūsų kambariai buvo skirtinguose aukštuose: jų – septintame, mano – aštuntame. Sustojus liftui, mūsų akys susitiko, įžvelgiau paniką: jam reikės nuo lifto iki savo kambario durų eiti vienam – ideali proga prisitaikyti medžiotojui. Saša išlipo iš lifto. Įėjęs į savo kambarį radau Mariną, žiūrinčią televizorių, o jau aprengtas Tolikas miegojo mano lovoje. Prireikė du kartus leistis į požeminį garažą, kol per ketvirtį valandos nutempėme visą bagažą ir miegantį Toliką į automobilį. Galiausiai paskambinau į Sašos kambarį: – Viskas paruošta. Pirmyn.

Profile for knygos.lt

Disidento mirtis  

Disidento mrties istrauka

Disidento mirtis  

Disidento mrties istrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement