Page 25

auklėjimas be dramų / 25

džius, susijusius su empatija, įžvalga ir dorove. Tai vidinis, smegenų raidos aspektas. Tyrimų rezultatai šiuo klausimu labai aiškūs. Vaikai, pasiekiantys geriausių rezultatų – emocijų, santykių ir net mokslo srityse – turi tėvus, kurie augina juos daugiausia dėmesio skirdami tarpusavio santykiams ir tų santykių puoselėjimui, tačiau yra nubrėžę aiškias ribas ir deda į juos dideles viltis. Šie tėvai elgiasi nuosekliai, jie bendrauja su vaikais rodydami meilę, pagarbą ir užuojautą. Todėl vaikai jaučiasi laimingesni, jiems geriau sekasi mokykloje, jie rečiau patenka į bėdą ir džiaugiasi prasmingesniais santykiais. Auklėjant vaikus ne visada pavyks užmegzti su jais ryšį ir nukreipti jų elgesį tinkama linkme. Ir mums nepavyksta tobulai auklėti savo vaikų. Bet kuo atkakliau stengsimės užmegzti ryšį su jais ir nukreipti jų elgesį tinkama linkme, tuo mažiau dramų kils mums reaguojant į netinkamą savo vaikų elgesį. Negana to, jie daug ko išmoks, užmegs tvirtesnius santykius, įgis konfliktų sprendimo įgūdžių, be to, augdami ir tobulėdami dar labiau suartės su mumis.

Apie knygą Kaip sukūrėme auklėjimo strategiją, kurioje daug dėmesio skyrėme santykiams ir pastangoms išvengti dramų? Tai paaiškinsime šioje knygoje. 1 skyriuje keldami klausimą, kas yra auklėjimas, padėsime jums susidaryti asmeninį požiūrį į auklėjimą, atsižvelgiant į auklėjimo be dramų strategijas. 2 skyriuje aptarsime smegenų raidą ir jų vaidmenį auklėjimo procese. 3 skyriuje dėmesį sutelkiame į „ryšio užmezgimo“ būdus ir pabrėžiame, kaip svarbu parodyti, kad mes mylime ir vertiname savo vaikus tokius, kokie

Auklejimas be dramu  

Knygos Auklejimas be dramu istrauka

Auklejimas be dramu  

Knygos Auklejimas be dramu istrauka

Advertisement