Page 18

18 / auklėjimas be dramų

atsakingiems už įgūdžius, kurie lemia geresnius tarpusavio santykius, geresnę psichinę sveikatą ir prasmingesnį gyvenimą. Galima tai pavadinti smegenų formavimu, puoselėjimu arba kūrimu. Kad ir kaip jūs nuspręsite tai vadinti, žinia jaudinanti: mūsų vartojami žodžiai ir mūsų veiksmai iš tikrųjų keičia vaikų smegenis, nauja patirtis jas formuoja. Veiksmingas auklėjimas reiškia, jog mes ne vien sustabdome netinkamą elgesį ir skatiname tinkamą, tačiau taip pat mokome įgūdžių ir puoselėjame savo vaikų smegenyse ryšius, kurie padės jiems priimti teisingus sprendimus ir gerai pasirūpinti savimi ateityje. Automatiškai. Nes taip bus nustatytos jų smegenys. Mes padedame vaikams suprasti, ką reiškia valdyti savo emocijas, kontroliuoti impulsus, įvertinti kitų žmonių jausmus, numatyti pasekmes, priimti apgalvotus sprendimus ir dar daugybę dalykų. Padedame jiems lavinti smegenis ir tapti geresniais draugais, broliais ir seserimis, geresniais sūnumis ir dukterimis, geresniais žmonėmis. O vieną dieną ir geresniais tėvais. Ir gauname didžiulį apdovanojimą: kuo labiau skatiname savo vaikų smegenų raidą, tuo mažiau tenka stengtis, kad pasiektume trumpalaikius tikslus, priverstume bendradarbiauti. Skatinti bendradarbiavimą ir lavinti smegenis, štai du tikslai – išorinis ir vidinis – kuriais vadovaujasi meile pagrįstas veiksmingas visų smegenų panaudojimas auklėjant. Tai tėvystė nepamirštant smegenų!

Kaip pasiekti savo tikslą. „Ne“ elgesiui, bet „taip“ vaikui Kaip paprastai tėvai pasiekia savo auklėjimo tikslus? Dažniausiai grasindami ir bausdami. Vaikai elgiasi netinkamai ir tėvai tučtuojau skelbia jiems karą.

Auklejimas be dramu  

Knygos Auklejimas be dramu istrauka

Auklejimas be dramu  

Knygos Auklejimas be dramu istrauka

Advertisement