Page 6

het hun eigen honk is. De leerlingen die voortijdig afhaakten (na 2 of 3 sprongen), nog nauWelijks bekomen van de uitgestane angsten, zich heilig voorgenomen nooit meer te zullen springen, moeten behoorlijk op hun neus gekeken hebben toen de deurwaarder hen maande om de contributie voor het volgende jaar te voldoen, omdat ze verzuimd hadden dit schriftelijk op te zeggen. Wat een reklame voor onze sport, hè? Moeten we het feit dat als een bestuurslid meerdere keren dreigt op te stappen als hij zijn zin niet krijgt niet bestempelen als . chantage? Temeer omdat het bestuur dan steeds weer overstag gaat? Zo kan ik me ook ontzettend kwaad maken over wat er soms gebeurt op de zondagen, als er dienst wordt gedraaid door VPCT-instrukteurs. Zo had ik wel eens sterk de indruk dat de betreffende instrukteur helemaal geen zin had en excuses stond te verzinnen om springaktiviteiten te voorkomen. Nou heb ik geen behoefte aan een instrukteur die voor mij uitmaakt wanneer ik m'n geld moet uitgeven. Irriterend is het ook als je de ene keer wel een videocameraman op het teamabonnement kunt laten meespringen en de andere keer

ineens weer niet. Een topper was wel de invoering van een prijsverhoging: dat gebeurde namelijk van de ene op de andere dag zonder dat de leden waren ingelicht. Na al deze en andere ervaringen vraag ik me toch echt af of het VPCT-bestuur zich niet naar een machtspositie opwerkt door elke medezeggenschap van haar leden te weren. Heeft het wel zin dat de VPCT steeds rijker wordt als er met dit geld toch geen zinvolle dingen gebeuren? Ik vind het ook niet juist dat sommige bestuursleden van de VPCT ook zitting hebben in het bestuur van het Nationale Centrum. Zij dienen twee heren. Naar mijn mening is dat onmogelijk. Wat mij betreft mag de VPCT zelfs verdwijnen en plaats maken voor een sterker Nationaal Centrum. Na deze op Teuge toegespitste overwegingen zou ik tenslotte een algemene boodschap willen uitspreken. Ik raad iedereen aan zich eens serieus af te vragen wat een club eigenlijk voor je doet of niet doet, voordat je de contributie overmaakt. Besef in ieder geval dat je met je lidmaatschap je stem geeft aan een bestuur, dat een sleutelpositie inneemt op de algemene ledenvergadering van de

.

MANNHEIM Eén van die prachtige septemberdagen: wat mistig 's morgens, maar al gauw breekt de zon door en dan wordt het zelfs warm. Er is een 'F-27 beschikbaar op Eindhoven: Open Huis. J-e maakt een drietal sprongen met wat vrienden, dartelt om hen heen in de lucht met je primitieve camera en knipt wat. Wat kan het leven toch mooi zijn! Nog nagenietend rijd je naar huis en je draait wat aan de radio: " ... is bij Mannheim een helicopter van het type Chinook op de autobaan neergestort. Aan boord bevonden zich 34 parachutisten van verschillende nationaliteiten op weg naar een luchtvaartshow." Het is alsof plotseling de wereld verandert. Je probeert je voor te stellen wat er gebeurd kan zijn. Een helicopter ... vierendertig ... Wat kan het leven, zo opeens, toch hard zijn! Je vrouw is dolgelukkig als je thuiskomt. Ze had het nieuws maar half gehoord en vliegend is Europa maar klein. Je weet maar nooit. Even opgewekt en vol plannen, na dirtdiven en briefing, gingen ook daar ruim dertig para's aan boord: een Chinook, wat een exit zou dat zijn! Ook daar hadden velen gewerkt aan hun show. Honderden hetelucht ballonnen waren of werden in gereedheid gebracht voor een massale opstijg ing toen het bericht overkwam. "De show werd afgelast", zegt men dan simpel op het nieuws.

6 SPORTPARACHUTIST

Een nauwkeurig onderzoek heeft tot op heden nog niet opgehelderd waarom dat blad van .die achterste rotor kon afbreken. Van onze zustervereniging ontving ik een lijst met de vermoedelijke passagiers. Aangezien zelfs nu nog niet met volle zekerheid is te zeggen wie er precies zijn omgekomen, in verband met de vrijwel onmogelijke taak van identificatie, heeft men 'ml] gevraagd de namen niet vrij te geven. Met deze gedàchten en feiten wil ik stilstaan bij deze ramp, wa:ardoor voor para's uit vermoedelijk vier landen, die stralende septembermiddag de laatste was. Wim Velthuizen

oproep aan jonge springers De sportcommissie is akkoord gegaan met een plan om een jeugdtrainingsgroep samen te stellen. Als trainers hebben Jan de Bruyne en Jan Vijfvinkei zich beschikbaar gesteld.

KNVvL afdeling para en dus ook voor jou daar beslissingen neemt. Hopend dat allEl bestuurderen eens wat meer oor hebben voor springers en niet alleen voor andere bestuurderen en ze het roer eens durven omgooien, besluit ik met de mededeling dat de Nederlandse springer altijd nog de mogelijkheid heeft om zijn belangen binnen de sport persoonlijk inhoud te geven op de algemene ledenvergadering van de KNVvL afdeling para. Dit kan door simpelweg individueel lid te worden van de afdeling en toch te blijven springen waar men wil. Voor reakties is m'n adres: Kijftenbeltlaan 47, 3871 BC Hoevelaken, of telefo••nisch: 03495-34652.

Fly-"afterburner"·Smooth Hans Keiler Naschrift: Een laatste ontwikkeling op Teuge: Op zondag 19 september staakten de Cessna-vlleqers wat resulteerde in een blue-sky middag zonder springen. Eén ding stond vast: een VPCT dag, maar de springers waren de dupe. H K.

De trainigsdoelen zijn: a. theorie (voor wie dat nodig heeft) materiaalkennis tandeminstruktie reserveproced ures wedstrijd regels/code sportif individuele precisie groepsprecisie b. praktijk grondtrainingen voor precisie individuele precisiesprongen groepsprecisiesprongen deelname aan wedstrijden (met begeleiding) De trainigssprongen en de deelname aan .wedstrijden zullen gesubsidieerd worden, dat wil zeggen dat je een gedeelte zelf zult moeten betalen. . De trainingen worden in principe als weekendtrain ingen opgezet, maar als je dan niet kunt, valt erover te praten. Heb je hiervoor belangstelling? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: bij aanmelding niet ouder zijn dan 21 jaar, een eigen uitrusting en square hoofdkoepel hebben, tenminste een B-brevet hebben, naar centrale trainingen kunnen komen en graag precisie willen (Ieren) springen. De training start in februari/maart 1983. Verdere informatie kan je krijgen bij Jan de Bruyne, Varenstraat 354, 3765 WX Soest, tel.: 02155-10112 (na 19.00 uur). Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de chef-instrukteur van je vereniging.

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad