Page 27

gen. Helaas ontbráken namen als Rein (zie elders) en Bram met 'z'n mannen (wedstrijden elders), zodat voor wat betreft de hele korte afstanden geen strijd op het scherp van de snede kon worden gevoerd. Toch viel het op dat men er hard en fanatiek tegenaan ging. In toch wel moeilijke omstandigheden (bijna windstil en warm) vielen de resultaten niet altijd tegen; zeker niet als je bedenkt dat er mensen meededen die dit jaar nog niet hadden gesprongen op een bak, laat staan op een elektrische schijf. Gelukkig kon dit nu allemaal wél en de inzet was er naar. Er werd tot maximaal 5 meter gemeten, ook voor het aparte PC-klassement. Het blijkt dat diverse van deze springers buiten de 5 meter, maar binnen de 10 meter landen. Nu waren er veel PC-ers met de maximale score; was er tot 10 meter gemeten, had het klassement meer tekening te zien gegeven. Groepsprecisie: 1. Maessen, De Mie, Grootings, Callewaert: 11.89 m 2. Spiering, Boogaers, Meyer, Spaan: 20.01 m 3. Kolmeyer, Craushaupt, Boerman, Bovens: 31.79m PC-klassement: 1. Rini Hage: J17.35 m 2. Wim Ernest: 19.70 m 3. ex equo: Petri Thomas, Jan Thomas, Liesbeth de Vries, Cees Besems, Arie Kooy: 20.00 m

er zes PC en veertien ronde bollen springers ingeschreven, zodat de opkomst maar matigjes genoemd kon worden. Maar ja, het was voldoende om de wedstrijden te starten. Edoch, wat jammer! Het zicht was duidelijk minder dan de door RLD en Vluchtleiding Zestienhoven geëiste 8 km. Dus was het wachten op beter zicht. Eindelijk om ongeveer 12.00 uur klaarde het op en kon het spel beginnen. We hadden het volgende programma in elkaar gezet: Iedere deelnemer zou drie sprongen maken, waarbij gemeten werd tot 30 m. De maximale score bleef echter 10 m, zodat er bij een gelijke stand toch een "eerlijk" jurering mogelijk zou zijn. Voor de PC's zouden alle sprongen tellen en voor de ronde bollen zou de score van de slechtste sprong afvallen. De wedstrijd zelf ging goed van start. Bij de PC's bleven de afstanden redelijk bij elkaar, zodat de spanning erin bleef. Bij de ronde bollen vormden zich al snel twee kampen: één groep in de categorie 6-9 sprongen met 10 m en de tweede groep, de nieuwelingen met zo'n 2-5 sprongen, die rond de 80 m van de bak bleven. Deze splitsing bij de ronde bollen resulteerde "dan ook in een "dubbele" wedstrijd. De uitslag was als volgt: PC Ronde Bol 1. Bouman 1. Verwoerd 2. Beyes 2. Voorwald 3. Pruisken 3. Boddaert Jongens, bedankt voor de fijne wedstrijd en op naar volgend jaar! Herman Hees

Individueel klassement 1. Herman Boerman: 2. Leo Verboom: 3. Richard Meyer:

Square: 00.11 m 00.28 m 00.40 m

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de behaalde prijs of prijzen. Al met al is alles toch redelijk verlopen. Niet in de laatste plaats door het uitstekende weer. Gemaakt zijn 172 sprongen (43 sticks), hetgeen goed was voor driekwart van het programma en dat - op één ronde PA na - op één dag. De onderlinge kameraadschap was duidelijk merkbaar bij een aantal medewerkers: Marian Werner, Gijs Craushaupt, Jos Jeuken en Rini Hage. Zij waren nl. zonder mankeren bereid een gedeelte van de barbequeavond op te offeren om de zaken op de Borchwerf te bewaken. Ook bleek bijna iedereen bereid na afloop de zaak af te breken en op te ruimen. Voor de rest is het mij absoluut onmogelijk iedereen te noemen: para's van dienst, juryleden, schrijfsters, chauffeurs, videomedewerkers, barbequebakkers, opruimers; heus het zijn er teveel, maar mijn dank aan jullie is er uiteraard niet minder om! Ik heb slechts één wens: hadden we maar meer van zulke springdagen !! Herman Boerman

Flying dutchmen leerl ingenwedstrijd De inschrijving voor deze wedstrijd was van 07.00-08.00 uur. Om 08.00 uur hadden

FD precisiewedstrijd Op 28 augustus 1982 werd de jaarlijkse PA wedstrijd voor FD-Ieden versprongen. Net als bij de leerlingenwedstrijden zat ook deze dag het weer niet mee. Het zicht was niet voldoende en het wolkendek zat op 1800 ft. Dus ook nu weer wachten op beter weer. De wedstrijd werd versprongen in de vorm van groeps PA, waarbij zowel de groepsals de individuele score telde. Na een onweersbuitje om 12.00 uur verbeterde het weer plotseling. We gingen als een razende van start, maar helemaal goed ging het niet, want de eerste stick had 4-5 m/sec wind en de rest had géén tot 1'12 m/sec wind. Dat was dan ook te zien aan de scores. De wedstrijd verliep soepel en zonder strubbelingen mede dankzij Rob den Hartog, die als hoofdscheidsrechter het gebeuren op de dropzone goed onder controle had. Het programma was als volgt: leder team maakte drie sprongen. Daarna een ronde van de springer met een totaalscore van minder dan 20 m. Tenslotte een ronde van allen de zes best geplaatsten. Deze twee rondes natuurlijk alleen individueel tellend. Alle sprongen vanaf 3500 ft. Gelukkig kon het programma afgewerkt worden en waren om 20.00 uitgesprongen.

Het resultaat: Individueel

Team

1. 2. 3. 1.

Joop van Rijswijk Hans den Otter Joop Briedé Joop van Rijswijk Hans den Otter Joop Briedé 2 . -An Blankstein Cees Bouman Ton Blommers 3. Jan Paagman André van Buren Meus van der Poel Herman Hees

les trois jours de STRASBOURG Voor de 8e maal werden dit jaar op 18 en 19 september de zogenaamde "drie dagen van Staatsburg" georganiseerd. In totaal waren er 31 teams uit 11 landen, de op de .Aerodrorne du Polygone" hun beste beentje - op een 5 cm schijf voor zetten. Dankzij uitstekend weer, een strakke organisatie en een efficiënte inzet van vliegtuigen (Pilatus Porter Turbo en Do-27) werd het volledige programma van 10 ronden op tijd afgewerkt. Van Vaderlandse zijde had de Dutch Connection ingeschreven. Daar zowel Henk als Eric verhinderd waren, was als standin Frederick Sody aangezocht, de Vlaming die al sinds oktober 1980 een soort vaste reserve van het team is. Winnaar in het groepsklassement met 85 cm werd uiteindelijk een gelegenheidsteam bestaande uit: Maurice Hoex, Richard Todd, Laerie Sams en Karel Goorts. De Dutch Connection werd 6e met 267 cm. Individueel winnaar werd de Italiaan Car10 Decapoa en er waren maar liefst 3 deelnemers op de tweede plaats: Bram, Maurice Hoex en Laerie Sams, het zilver ontvingen. Met deze wedstrijd werd een voor de Dutch Connection bijzonder succesvol seizoen afgesloten. Voor de nodige "hilariteit" zorgde tenslotte de Oostenrijker Kopp, die bij de exit uit de Pilatus zijn handschoen mèt daarin 1 vinger verloor. Resultaten: 1 Carlo Decapoa (Italië) 00.11 m 2 Bram Lasschuyt 00.13 m Maurice Hoex (België) 00.13 m Laerie Sams (Austr.) 00.13 m 13 René Drost 00.30 m 00.40 m 17 Michel Bizot 57 Frederick Sody (België) 01.84 m René Drost

SPORTPARACHUTIST 27

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

SP 1982 11(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad