Page 1

Brønd & Kilde

1.

Brønd og kilde præsenterer den kvint/kvart-genererede excitation af tonaliteterne 3- , 5- , 7- , 12- , 17- , 29- , 41- , 53- , 94- , … udfoldet cirkulært koncentrisk (”Helios”) og lineært symmetrisk (”Klaviaturer”). Brønd og Kilde repræsenterer to af overvældende mange illustrationer fra grundvidenskaben Chronomatiks vidtforgrenede univers, der blev fundet, udformet og beskrevet af Frede Schandorf i nært samarbejde med hans lige så utrættelige og flittige medarbejder (og ti år ældre broder) Robert Petersen (BOB). Ét opslag: Venstre side: ”Helios” viser de første fjorten af bogstavelig talt uendelig mange mulige tonaliteter, alle dannet af kvart & kvint i vekselvirkning med oktav (4:3 & 3:2 og 2:1). Højre side: ”Klaviaturer” viser samme tonaliteters klaviaturer: fjerde og femte klaviatur (fra oven) viser det gængse 7-klaviatur og det analoge 12-tonale klaviatur (åben oktav). Bagside: LINK


Brønd og Kilde Artiklen Ingen roser uden toner giver eksempler pü de muligheder for nyt syn pü naturen som chronomatikken tilbyder: fornyende analogier og forbindelser mellem matematik og liv.

1.

Brønd og Kilde  

To stykker originalgrafik af Frede Schandorf, som viser den tonale ekscitation