Page 1

12-navne 12-navne er oversættelse af 7-tonale og 7-kromatiske intervalnavne til 12-tonale intervalnavne med henblik på bifokal (samtidig 7- og 12-tonal) læsning af gængs 7-notation. At lære sig 12-navne er måske den nemmeste (og mest effektive) genvej fra 7- til 12-tænkning. God fornøjelse – det er enkelt. (7-tonalitet opbygges af 12 forskellige intervaller: 2x(7-1) = 12 intervaller. Ren oktav er rammeinterval – og analogt: 12-tonalitet opbygges af 22 forskellige intervaller: 2x(12-1) = 22 intervaller. Ren tolver er rammeinterval.)

To opslag: Omtydning af 7-tonale intervaller til 12-tonale intervaller første opslag: med 7-tonalt (=gængs) klaviatur andet opslag: med sidestillet 7-og 12-notation Bagside: en tredje : kun navne (uden klaviatur og noder)

5.


Omtydning af 7-tonale intervaller til 12-tonale intervaller Regel A: tæl 12-trin: "nul ét to tre..." – dybeste tone tælles altid som ''nul" Regel B: "stor og forstørret bliver stor" – ”lille og formindsket bliver lille" Regel A afklarer det 7-tonale intervals 12-tonale trinstørrelse: Fx: den store terts 'c - e'? Her tæIles c = 0 ; cis = 1 ; d=2 ; es = 3 ; e = 4 . 12-tonalt er den store terts en 'firer', idet der bruges samme benævnelser som for buslinier: 'etter - toer - treer - firer - femmer sekser - syver - otter - nier - tier - elver - tolver ..'; duodecimen bliver således en 'nittener'. Regel B afgør, om intervallet er stort eller lille: 7-tonale store intervaller forbliver store som 12-tonale intervaller - lige som 7-tonale forstørrede intervaller som 12-tonale intervaller bliver store: "stor og forstørret bliver stor"; tilsvarende gæ1der, at 7-tonale små intervaller forbliver små som 12-tonale intervaller - lige som 7-tonale formindskede intervaller som 12-tonale intervaller bliver små ”lille og formindsket bliver lille”. Alle store og forstørrede, små og formindskede intervaller bevarer således deres køn, men alle skifter partnere, hvilket bestemmer kønnet for de to af 7-tonalitetens fire rene intervaller, idet de 'retter ind' efter deres to nye partnere: ren kvart bliver 'lille femmer', mens ren kvint bliver 'stor syver'. De resterende to rene intervaller forbliver partnerfrie og benævnes fortsat som 'rene': ren oktav bliver 'ren tolver', og ren prim bliver 'ren nul' …

Om intervallers parforhold De komplementære intervaller er additionspar: 'interval plus interval = ren oktav/ren tolver', og da oktaven/tolveren er fælles for 7-og 12-tonalitet, er parrene stabile. Disse stabile parforhold konstituerer ikke blot forholdet mellem 7- og 12-tonalitet, men hele den principielt uendelige tonale excitationsrække som disse to tonaliteteter er led i: i al den omskiftelighed der præger excitationen, bevarer komplementærparrene deres stabilitet og uafhængighed; de forbliver absolutte par. Modsat er alle 'stor-lille'-parforhold relative, fordi de er subtraktionspar: 'interval minus interval = kromatisk halvtrin eller 'stor - lille kroma'. Det 7-tonale kromas to toner står altid i 7 toners afstand til hinanden i generatorslangen (kvartkvintsekvensen) , fx f-f#, lige som det 12-tonale kromas to toner altid er i 12-toners afstand til hinanden i generatorslangen fx P-P#(= es-dis). Lige som 7-tonalitetens seks 'stor-lille'-par er fælles om den lille difference 7-kromaet, sådan er 12tonalitetens elleve 'stor-lille'-par fælles om den - endnu mindre - difference 12-kromaet. Om intervallerne er tonaliteternes byggesten, da er kromaet mørtelen. Ønsker man en større eller mindre bygning, kan man bryde den gamle ned, fjerne den gamle mørtel og lade byggestenene indgå i nye kombinationer med ny mørtel. 12-tonaliteten tilbyder en ny musikalsk arkitektur, et nyt sprog. (kbn - 7.11.2005)


- at kalde trold ved navn: 12-intervallernes navne Det er let at oversætte fra 7-navn til 12-navn - blot en enkel regel: ‘lille og formindsket bliver lille, stor og forstørret bliver stor’ Fx: e-gis? Tænk:

Eller:

“e = nul, f= etter, fis = toer, g = treer, gis =firer” - og “e-gis er en stor terts’ - og “stor og forstørret bliver stor “, altså: “e-gis er en stor firer”. “e-gis spænder fire 12-trin og er derfor en firer” - og “stor i 7 er stor i 12, derfor stor, altså: “e-gis er en stor firer”.

Partneren er let at finde: tænk enharmonisk: “gis ændres til as: e-as er en lille firer”. Tjek: “e = nul, f etter, fis = toer, g = treer, as =firer” - og “e-as er en formindsket kvart” - og “lille og formindsket bliver lille”, altså: “e-as er en lille firer”. Eller: “e-as spænder fire 12-trin og er derfor en firer” - og “formindsket i 7 er lille i 12, derfor lille, altså: “e-as er en lille firer“. 12-tonale intervalnavne På næste sides oversigt er noteret de 12-tonale intervallers navne: rent nul = rent nul lille efter & stor etter lille toer & stor toer lille treer & stor treer lille firer & stor firer lille femmer & stor femmer lille sekser & stor sekser lille syver & stor syver lille otter & stor otter lille nier & stor nier lille tier & stor tier lille elver & stor elver ren tolver = ren tolver

= 0 = 0 = ’1 & 1’ = ’2 & 2’ = ’3 & 3’ = ’4 & 4’ = ’5 & 5’ = ’6 & 6’ = ’7 & 7’ = ’8 & 8’ = ’9 & 9’ = ’10 & 10’ = ’11 & 11’ = 12 = 0


12-navne

5.

En anderledes opstilling – uden noder – fordeler opslagets toogtyve 7-kromatiske /=/ 12-tonale intervaller på oktavens 12 taster: Antal 'halvtrin'': (0) 7-tonalt navn: prim: sekund: terts: kvart: kvint: sekst: septim: oktav:

(ren)

1 fs lille

2

3

stor fm

fs lille

4

5

6

7

8

stor fs fm 'lille' 'stor' 'lille' 'stor' fs fm lille

stor lille

stor lille

12-navn:

etter

toer

treer firer femmer sekser syver otter nier

og -

ren kvart regnes og benævnes som 'lille' ren kvint regnes og benævnes som 'stor'.

stor lille

fs lille

stor lille

stor lille

stor fm

stor lille

”lille og formindsket bliver lille” ”stor og forstørret bliver stor”

stor lille

10

12-benævnelse:

For denne opstilling gælder samme regler som for opslaget:

stor lille

9

stor lille

11

(12)

stor fm

(ren)

stor lille

stor lille

tier

elver

12-navne  

Omtydning af tonale navne.

Advertisement