Page 1

Fritjof Capra & Frede Schandorf

10.

- tonalitet som systemisk natur Levende organismer er selvstyrende systemer, hvis to vigtigste kendetegn er 'selvfornyelse' og 'selvtranscendens'. Klaviaturets hvide taster repræsenterer det selv-opretholdende, de sorte det selv-overskridende. Opslag: t.v. tekst om biologisk systemsyn (Fritjof Capra) t.h. illustration ”systemtræ” (Fritjof Capra) og illustration ”tonal-espalier” (tonalteori) Bagside: uddrag af opslagets tekst & analogiserende parafrase af samme tekst med brug af enklest tænkelige illustration: det alment kendte, gængse klaviatur.


Fritjof Capra & Frede Schandorf En ret udførlig gennemgang af biologiens systemsyn, der har vist sig frugtbart for mange fagområder, findes i Fritjof Capra's ”Vendepunktet”, hvoraf citeres: ”En levende organisme er et selvorganiserende system, hvilket vil sige, at organismens strukturelle og funktionelle orden ikke er påtvunget af omgivelserne, men grundlagt og stadfæstet af systemet selv. Selvorganiserende systemer udviser en betydelig grad af selvstyre; fx tenderer de til at anlægge deres størrelse i overensstemmelse med interne organisationsprincipper, uafhængigt af indflydelser fra omgivelserne. Dette betyder ikke, at levende organismer er isolerede fra deres omgivelser, tværtimod vekselvirker de til stadighed med omgivelserne, men denne vekselvirkning bestemmer ikke deres organisation. Selvorganisationens to vigtigste dynamiske fænomener er selvfornyelse og selvtranscendens. Ved selvfornyelse forstås de levende systemers evne til vedvarende at forny og genaktivere deres komponenter, mens de opretholder deres totalstrukturs integritet, og selvtranscendens står for evnen til kreativt at række og nå ud over de fysiske og mentale grænser i indlærings-, udviklings – og evolutionsprocesser.” (Understregningerne er oversætterens.) Fritjof Capra omtaler de sproglige vanskeligheder med at beskrive den høje grad af stabilitet, som selvorganiserende systemer har, idet ordet stabil jo betyder 'fast-stående – støt'; følgelig griber Capra udtrykket 'dynamisk stabilitet'. Og 'dynamisk stabilitet' er netop kendetegnende for træet:

SYSTEMTRÆET ”Som i et virkeligt træ er der forbindelser, udveksling og gensidig afhængighed mellem alle systemplaner; hvert plan kommunikerer og vekselvirker med hele dets miljø. Stammen i systemtræet angiver, at den individuelle organisme er forbundet med større sociale og økologiske systemer, som tilsvarende har samme træstruktur. … Træet er et mere velegnet symbol for levende systemers økologiske lagdannelses-natur end den hierarkiske pyramide. Som et virkeligt træ får næring både gennem sine rødder og blade, således flyder kraften i et systemtræ i begge retninger, uden at nogle af parterne dominerer den anden, og idet alle planer vekselvirker i gensidig harmoni for at understøtte helhedens funktion.”


Fritjof Capra & Frede Schandorf

10.

- Tonalitetens klaviatur systemisk set: A. Foregående opslag i uddrag: En levende organisme er en selvstyrende system, hvilket vil sige, at organismens strukturelle og funktionelle orden ikke er påtvunget af omgivelserne, men grundlagt og stadfæstet af systemet selv ... Selvorganisationens to vigtigste dynamiske fænomener er selvfornyelse og selvtranscendens ... Ved selv-fornyelse forstås de levende systemers evne til vedvarende at forny og genaktivere deres komponenter, mens de opretholder deres total-strukturs integritet, og selv-transcendens står for evnen til kreativt at række og nå ud over de fysiske og mentale grænser i indlærings-, udviklings- og evolutionsprocesser ... B. Tonal parafrase af uddraget: En tonalitet er en selvstyrende system, hvilket vil sige, at tonalitetens strukturelle og funktionelle orden ikke er påtvunget af omgivelserne, men grundlagt og stadfæstet af systemet selv … (jævnfør opslaget ”Karruseller”) Selvorganisationens to vigtigste dynamiske fænomener er selvfornyelse og selvtranscendens ... Ved selv-fornyelse forstås tonalitetens evne til vedvarende at forny og genaktivere sine komponenter, mens den opretholder sin total-strukturs integritet ('de hvide taster'), og selv-transcendens står for evnen til kreativt at række og nå ud over de fysiske og mentale grænser i indlærings-, udviklings- og evolutionsprocesser ('de sorte taster') ...

Fritjof Capra og Frede Schandorf  
Fritjof Capra og Frede Schandorf  

Levende organismer er selvstyrende systemer, hvis to vigtigste kendetegn er 'selvfornyelse' og 'selvtranscendens'. Klaviaturets hvide taste...