Page 1

12-tap

6. - tagskæg med istap -

12-tap Opslagets spidsvinklede koordinatsystem forbinder kvart/kvintrækkens 12 midterste toner til intervaller (idet hvert enkelt interval også står for sit komplementærinterval). 12-stam-tonaliteten konstitueres således af i alt 132 (2 x 66) intervaller. Opslag: opstilling t.v. forklaring t.h. Bagside: LINK


12-tap - tagskæg med istap En gammel dansk gåde :

”Hvad er større end sin mor når den bliver født ?” ”???” ”En istap!” ” - og en tonalitet (:-)”

En vinterdag med sol på tagskægget. Nogle vanddråber fryser til en mini-tap. Næste dag fryser nye dråber på, istappen vokser. Sådan dag for dag, lag for lag, etapevis vækst: hver dag fødes nyt og større. Tagskægget er kvart-kvint-slangens tolv midterste toner. De fire istapper er stam-tonaliteterne 3-, 5-, 7-, 12-. Hver istap = trekant rummer alle tonalitetens intervaller, idet hvert enkelt interval også repræsenterer dets komplementære interval; fx står hver enkelt kvint også for en kvart. Under den stiplede linie i 7-tappen ses de tre intervaller der især karakteriserer 7-tonalitet - og analogt : under den stiplede linie i 12-tappen ses de tre linier der især karakteriserer 12-tonalitet.


12-tap Mere om intervaller i opslaget 12-kugleramme og artiklen Om interval-par.

6.

12-tap  

12-tap Opslagets spidsvinklede koordinatsystem forbinder kvart/kvintrækkens 12 midterste toner til intervaller (idet hvert enkelt interval...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you