Page 1

2011 jaargang 14 uitgave 2 know how is een uitgave van pentair

Megablock:

Een schone oplossing voor de behandeling van afvalwater

Biogas

De productie en het opwerken Pentair Filtration Solutions helpt Stirrings, LLC betere cocktails te mixen Groene innovaties van Pentair Residential Filtration


6

8

14

29 Innovatie, globalisatie, fusies en reorganisaties…onze markten en industrieën ontwikkelen zich snel, en de wereldeconomie verandert constant. In deze turbulente wereld is Pentair uitstekend gepositioneerd om haar klanten wereldwijd te bedienen, in een breed scala aan markten en met baanbrekende innovaties. Ik ben zeer verheugd om het brede product- en oplossingsportfolio van Pentair met u te mogen delen en hoop echt dat u uw voordeel zult doen met de verschillende casestudies die in deze editie van KnowHow worden gepresenteerd.

Nu de integratie van Clean Process Technologies in grote lijnen is gerealiseerd, wordt in deze KnowHow de aandacht gericht op het leveren van innovatieve oplossingen en toepassingen die de klant meer efficiëntie, duurzaamheid en rentabiliteit bieden. Daarnaast presenteren wij onze capaciteiten wereldwijd tijdens belangrijke industriebeurzen, zoals de Aquatech in Amsterdam of de Brau Beviale in Neurenberg, waar wij producten uit onze brede portfolio aan wateroplossingen, procestechnologieën en technische producten voor infrastructuur en de elektronica-industrie onder de aandacht brengen. Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van de aanstaande beurzen – in Amsterdam of Neurenberg, of wellicht tijdens de WEFTEC in de VS of de Big 5 Show in Dubai. Als wereldwijd opererend bedrijf is het voor de verdere ontwikkeling van toegepaste oplossingen van Pentair cruciaal om te investeren in regio’s die voor veel van onze klanten en zakenpartners van belang zijn. In ons nieuwe Research and Development Laboratorium in Suzhou, China kan Pentair geavanceerde producten ontwerpen, ontwikkelen en testen, die aan de behoeften van plaatselijke afnemers voldoen. In het laboratorium ondergaan de producten chemische, biologische, elektrische en structurele testen om te garanderen dat klanten de beste en veiligste producten ontvangen. Ook hebben wij onlangs ons eerste Customer Experience Center geopend in het commerciële district van Shanghai. Dit centrum is voorzien van onze nieuwste technologieën en producten voor waterbehandeling. Hier kunnen klanten meer inzicht verkrijgen in de beschikbare technologieën en als eerste kennismaken met de innovatieve producten die Pentair te bieden heeft.

Pentair op de

ga naar pagina 31 >>

Het blijft een spannende tijd voor Pentair en de branches waar wij aan leveren. Bij alles wat we doen, zullen we altijd onze commitment voor continue verbetering voor ogen houden. De vooruitgang die wij boeken op het gebied van innovatie, levert geweldige technologieën en oplossingen op, die aan de eisen van onze klanten voldoen. Innovatie, in combinatie met onze interne afspraken met het Pentair Integrated Management System (PIMS), zorgen ervoor dat wij met Lean Enterprise constant blijven focussen op kwaliteit, levering, kosten en natuurlijk veiligheid. Onlangs hebben wij het Net Promoter Score (NPS) initiatief doorgevoerd in al onze bedrijven, waardoor wij de klanttevredenheid en loyaliteit beter kunnen meten door middel van tools, die onze medewerkers kunnen informeren over sterke en zwakke punten vanuit het perspectief van de klant. Op hun beurt helpen deze tools ons bij het bepalen van de nodige maatregelen om de klantervaring te verbeteren. Wij danken u voor uw blijvende steun en kijken ernaar uit om enkele spannende ontwikkelingen bij Pentair en onze industrieën met u te delen in toekomstige uitgaven van KnowHow. Michael V. Schrock President & Chief Operating Officer Pentair, Inc.

02

knowhow 2011


wat e r

Schoon water voor Moskou Met een watervoorziening die al meer dan 100 jaar oud is, heeft Moskou een van de oudste watervoorzieningen in Europa. Door de snelle groei van de bevolking, op dit moment telt Moskou 11,5 miljoen inwoners, en de snelle uitbreiding van de industrie, wordt Moskou met de uitdaging geconfronteerd om een oplossing te vinden voor de enorme vraag naar water. Om een schone en veilige drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, heeft Moskou bijna een decennium geleden, een grootschalige drinkwaterinstallatie gebouwd. Toegerust met ultrafiltratie (UF) membraanfilters is de drinkwatervoorziening in Zuid-West Moskou een van ‘s werelds grootste UF-installaties met een capaciteit van 250.000 m3 per dag. In 2010 was WTE Wassertechnik GmbH op zoek naar een nieuwe UF-membraanleverancier. Het Duitse bedrijf exploiteert de drinkwatervoorziening en heeft haar eerder ook ontworpen en gebouwd. Op basis van een reeks van selectiecriteria werd gekozen voor de Aquaflex™ UF-membraanmodules van Pentair X-Flow om de originele modules te vervangen.

“Pentair X-Flow is er blij mee dat haar dit project is toevertrouwd”, zegt Jürgen von Hollen, Managing Director van Pentair X-Flow. “Dit project vergt een nauwe samenwerking met de WTE Wassertechnik GmbH en het doet alle betrokkenen heel veel plezier om te zien, dat onze oplossing succesvol is. Het is immers een strategische drinkwatervoorziening die de bevolking van Moskou dient.” Het Zuid-West Moskou-project is opgedeeld in verschillende fases, omdat de retrofit tijdens de productie plaatsvindt, wat betekent dat elke nieuwe unit direct on-line gaat. In het laatste kwartaal van 2010 werden twee Aquaflex-eenheden met 60 Aquaflex-membraanmodules geïnstalleerd om de prestaties van de

membranen te valideren en werkomstandigheden te optimaliseren. De resterende 110 Aquaflex-eenheden die nog eens 3300 membraanmodules bevatten, zullen worden geïnstalleerd in acht fasen. De oplevering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2012. Pentair X-Flow UF-membranen verwijderen alle fijnslib en troebelheid (zwevende deeltjes) en werpen een hygiënische barrière op voor bacteriën, virussen en andere micro-organismen. De Aquaflex-eenheden combineren verticale configuratie met de voordelen van een geavanceerde UF-module. Deze gebruikt weinig energie en biedt maximale prestaties. Hierdoor kan het systeem voor hogere flux-waarden worden ontworpen met een lagere gebruiksoppervlak. Het krijgt zo de flexibiliteit om een breed scala aan voedingswaterkwaliteiten te behandelen.

knowhow 2011

03


wat e r

Pentair X-Flow vergroot het bereik van membraanfiltratieproducten en versterkt haar productportfolio voor waterhergebruik door frans knops, erik roesink

De huidige generatie holle vezel- (hollow fiber/HF) en de spiraal gewonden (spiral wound/SW) membraanmodules laten een gat achter in het filtratiespectrum. Dit moet worden gesloten om ervoor te zorgen dat meer water kan worden hergebruikt. Bestaande lage druk HF-membraanfiltratietechnologieĂŤn kunnen een breed scala aan deeltjes uit een breed scala aan voedingswatersoorten filteren. Er is echter nog steeds ruimte voor verbetering en er bestaat een dringende behoefte aan membraanfilters die over verschillende eigenschappen beschikken. Bestaande SW-nanofiltratietechnologie (NF) vereist uitgebreide voorbehandeling en is niet bestand tegen oxidatieve reinigende substanties. De nieuwe HF-Nanomembranen van Pentair X-Flow zijn speciaal ontworpen om deze leemte te vullen. Zij breiden ook het bereik van membraanfiltratie uit. Dit nieuwe type capillaire membranen met NF-kenmerken doorbreekt bestaande grenzen en maakt het hergebruik van aanzienlijke hoeveelheden water mogelijk. 04

knowhow 2011


mogelijkheid om de membranen aan te passen aan specifieke toepassingen. In het kort gezegd, de voordelen van het Pentair X-Flow HF-Nanomembraan zijn onder andere:

Kleinere footprint Gereduceerd energieverbruik Verminderd waterverlies als gevolg van hogere terugwinning van producten Verminderd chemicaliënverbruik omdat er geen coagulatie en / of pH-correctie nodig is In staat om vloeistoffen met hoge of lage pHwaarde te recyclen die momenteel worden geloosd Geen voorbehandeling nodig Weerstand tegen chloor en chemicaliën

De ‘huid’ van de HF-membranen ligt aan de binnenkant en past op die manier het bewezen in-to-out-filtratieconcept van Pentair X-Flow toe.

Toepassingsgebieden

Door zijn unieke eigenschappen kan het HF-Nanomembraan op vele gebieden worden ingezet, waar de huidige technologie ontoereikend is. Verschillende poriënmaten en verschillende vezeldiameters maken het mogelijk om colloïdale materie (silica), organische stoffen (humics) en kleine organische deeltjes (DOC / TOC) selectief te verwijderen, eventueel in combinatie met directe coagulatie.

Nanotechnologie - Een snelle introductie

Nanofiltratie is een drukgedreven membraanproces dat op basis van scheidingstechniek tussen ultrafiltratie (UF) en omgekeerde osmose (RO) in ligt. NF-scheidingstechnieken worden bepaald door zowel uitsluiting op basis van grootte, zoals UF, alsmede door Donnanuitsluiting, zoals RO. Om deze reden is het belangrijk om verhoogde vaste stoffen aan te kunnen pakken, maar ook te beschikken over correcte controle van de concentratiepolarisatielaag. De poriëngrootte van het NF-membraan wordt gekenmerkt door een cut-off waarde, uitgedrukt in Dalton. Deze is consistent met het molecuulgewicht van het kleinste molecuul dat voor 90 procent tegengehouden wordt door het membraan.

Eigenschappen van de HF-Nano van Pentair

Met het nieuwe capillaire HF-Nano membraan is Pentair X-Flow het eerste bedrijf dat met succes de voordelen van de NF-en HF-technologieën met elkaar combineert. In één enkele processtap zijn HF-Nanomembranen van Pentair X-Flow in staat, om verontreinigende stoffen te verwijderen die anders, met de huidige beschikbare technologieën, onmogelijk te verwijderen zijn. De HF-Nanomembranen bieden dus leading edge-scheidingprestaties, maar het werkelijk unieke blijkt uit de

Silicaverwijdering Verwijdering van colloïdaal silica is van belang voor het maken van ketelvoedingswater voor elektriciteitscentrales uit oppervlaktewater. Silicadeeltjes (zanddeeltjes) kunnen worden verwijderd door conventionele voorbehandeling en reactieve silica (geïoniseerd) kan worden verwijderd door ionenwisseling en / of RO. Colloïdale of gepolymeriseerde silica kan echter slechts gedeeltelijk worden verwijderd door middel van conventionele behandelingsmethoden. HF-Nano is een robuust membraan dat hiervoor een echt alternatief vormt, omdat daarmee de meest betrouwbare bescherming voor ketels en turbines wordt geboden. Het verwijderingspercentage van silica is 10 keer hoger, er is geen coagulant nodig en de HF-Nanomembranen kunnen worden ingezet in het voorbehandelingsproces en niet pas bij de nabehandeling.

er geen slib geproduceerd, er zijn geen vlokmiddelen nodig en is er geen vorming van trihalomethanen die kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Bovendien zorgt het voor een laag verbruik van chemicaliën en energie. Daarnaast hoeft het afvalwater niet voorafgaand aan de verwerking te worden geneutraliseerd. Dit biedt de mogelijkheid om spoelwater met hoge of lage pH-waarde te recyclen. Ultrapuur water In gebieden waar ultrapuur water noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de halfgeleider-, en farmaceutische industrie en in de productie van zonnecellen, kunnen HF-Nanomembranen worden gebruikt voor de eind-polishing in de ultrapuur waterloop. De HF-Nanomembranen beschikken over unieke eigenschappen, zoals conservering zonder glycerine. Dit verbetert de uitspoeling en vermindert zo het verbruik aan spoelwater tijdens de ingebruikname. De speciale constructie in het membraan en het gebruik van aangepaste drukvaten zorgen voor gebruiksmogelijkheid onder verhoogde druk, bijvoorbeeld als laatste stap het polijsten stroomafwaarts van de circulatiepompen.

HF Nano-technologie outlook

Gedurende de laatste paar maanden heeft Pentair X-Flow wereldwijd kleine HF Nano demoinstallatie’s verzonden. Deze zogenaamde ‘quick scan units’ zijn eenvoudig op te zetten en kunnen klanten overtuigen van de prestaties. Zo zien zij snel resultaten bij specifiek voedingswater en bij specifieke toepassingen. De eerste orders voor Pentair X-Flow HF-Nano voor de verwijdering van silica in boilers zijn inmiddels binnengekomen. Op dit moment is het onderzoek gericht op de fine-tuning van de HF-Nanomembranen voor verschillende toepassingen met verschillende kenmerken, zoals poriegrootte, retentie-eigenschappen, het handelen van vaste stoffen en bedrijfsdruk. Gestelde doelen voor de nabije toekomst zijn onder andere het ontwerpen van membranen voor het verwijderen van micro-verontreinigende stoffen, zoals endocriene verstoorders en de vermindering van tweewaardige zouten. In de toekomst zullen nieuwe applicaties worden toegepast, zoals one-step drinkwaterproductie (eliminatie van micro-vervuilende stoffen, troebelheid en microbiologie van het oppervlaktewater), sulfaatverwijdering en de volledige eliminatie van biologische aangroei door het verwijderen van alle opgeloste organische stoffen.

Organisch materiaal verwijderen De verwijderingspercentages van organische stoffen door HF-Nanomembranen bieden nieuwe perspectieven om drinkwater te produceren uit oppervlaktewater en om afvalwater te behandelen. Om het oppervlaktewater te zuiveren biedt HF-Nano een one-step behandeling voor de verwijdering van humus- en fulvozuren, zonder de productie van slib. Er zijn geen coagulanten nodig en de behandeling vereist weinig reinigende chemicaliën. De waterterugwinning is hoog en geproduceerd water kan geschikt worden bevonden voor drinkwater. Omdat de HF-Nanomembraan voor selectieve verwijdering van kleur zorgt, is het vooral geschikt voor de zuivering van afvalwater, bijvoorbeeld in de textiel-of voedingsmiddelenindustrie. Tijdens het filtratieproces, wordt knowhow 2011

05


wat e r

Pentair Filtrix introduceert de steriele medische douchefilter

Gericht op een nieuw segment op het gebied van ‘infectiebeheersing’ door frank van heusden

Waterzuivering met behulp van membraantechnologie heeft door de jaren heen bewezen betrouwbaar te zijn in toepassingen zoals grote drinkwaterinstallaties. Sinds enige tijd wordt membraantechnologie ook toegepast in producten voor tappunten (POU) en is een succesvol wapen in de strijd tegen de veteranenziekte. Naast het feit dat membraantechnologie kan dienen als een tijdelijke oplossing voor de bestrijding van besmetting door Legionella, is het ook uitermate geschikt als permanente waterzuiveringsoplossing voor ziekenhuizen.

Regelgeving en risicomanagement

Met de toenemende aandacht voor watergerelateerde infecties, worden overheidsvoorschriften steeds strenger. Tegelijkertijd gebruiken organisaties of afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de infectiebeheersing meer en meer geavanceerde risicomanagementmodellen. Om de juiste prioriteiten te stellen met betrekking tot hun beheersmaatregelen, kwantificeren zij daarbij meestal de waarschijnlijkheid dat een geïdentificeerd risico zich voordoet en de ernst van de daarbij behorende gevolgen.

Medische filters voor het hoogste risiconiveau

De hoogste risiconiveaus komen voor in degezondheidszorg. Voorbeelden van organisaties met een hoog risico zijn ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en verpleegtehuizen. Patiëntveiligheid is van vitaal belang, vooral in steriele gebieden zoals hematologie, oncologie, brandwondencentra en intensive-care afdelingen. De grootste aandacht gaat daarbij uit naar de risico’s van bacteriële 06

knowhow 2011

Photo: Astrid Paulisch

De producten van Pentair Filtrix worden toegepast in diverse marktsegmenten met als gemeenschappelijke factor de ‘bescherming van de gezondheid’. De toepassingen die zijn ontwikkeld op het gebied van ‘drinkwateroplossingen’ zijn voornamelijk gericht op de OEM-markt. En voor een ander kerngebied: de ‘infectiebeheersing’, ontwikkelt Pentair Filtrix complete kant-en-klaarsystemen voor POU (point-of-use) en voor POE (point-of-entry).

Biofilm (red) retained by membrane (green)

infecties, die kunnen worden veroorzaakt door microbiologisch besmette douches en kraanwater. Ziekteverwekkers in water kunnen zich ophopen in de biofilm die zich in het sanitair-systeem bevindt, zelfs als het water wordt gedesinfecteerd op het punt van binnenkomst (POE). De ziekteverwekkers kunnen worden doorgegeven aan patiënten zodra het water wordt gebruikt voor hun verzorging.

Een nieuw product dat voldoet aan specifieke behoeften

Voor deze extreem hoge risicogebieden ontwikkelde Pentair Filtrix een medisch douchefilter met een volledige CE-1S (steriele) validatie. De behandeling met gammastraling, de steriele blisterverpakking en de extra antimicrobiële laag op de filterkop verzekeren de veiligheid van uiterst kwetsbare patiënten.

In situaties waarin organisaties te maken hebben met hoog-risicogebieden die geen steriele ruimtes vereisen zoals thuiszorgorganisaties en bejaardenhuizen - kan de andere, niet-steriele medische douchefilter van Pentair Filtrix zorgen voor een permanente veiligheid van patiënten.

Douchefilters voor het middelste risiconiveau

Voor organisaties zoals hotels, sportfaciliteiten, wellnessen spa-centra die worden geconfronteerd met een middelgroot risiconiveau is de meest schadelijke waterbacterie Legionella. Deze door water gedragen ziekteverwekker kan leiden tot de gevaarlijke veteranenziekte. De meest voorkomende wijze van infectie is het inademen van fijn vernevelde waterdruppeltjes die besmet zijn met de Legionellabacterie uit tappunten van warmwaterinstallaties, zoals douches. Voor de veiligheid van hun gasten of bezoekers controleren dergelijke organisaties met een gemiddeld risiconiveau, hun watersysteem regelmatig op de aanwezigheid van Legionella. Als er Legionella is aangetroffen in het water kan het via verschillende waterbehandelingsmethoden worden verwijderd uit het watersysteem. Maar pas nadat het water opnieuw is getest, op de effectiviteit van de behandeling, is het water niet 100 procent veilig. In deze tussenliggende periode kan de douchefilter van Pentair Filtrix een tijdelijke oplossing bieden. Deze unieke douchefilter oogt en werkt als elke andere gewone handdouche en zal de gasten niet onnodig angstig of achterdochtig maken. Maar tegelijkertijd bevat het een vervangbaar filterpatroon met microfiltratiemembranen, dat effectief alle Legionellabacteriën tegenhoudt, die mogelijk nog aanwezig zijn in het water.

Met dit duidelijk evenwichtige productaanbod dekt Pentair Filtrix de drie belangrijkste segmenten binnen de markt van infectiebeheersing; gezondheidszorg met steriele ruimtes, gezondheidszorg met niet-steriele ruimtes en de hospitality branche.


wat e r

Groene innovaties van Pentair Residential Filtration door francois imhof

Hybride de-ionisatietechnology De afgelopen jaren is men het milieu steeds meer in zijn geheel gaan beschouwen en probeert men de ecologische voetafdruk - de belasting van ons milieu - te beperken. Omdat Pentair zich richt op duurzame oplossingen, bood dit een mogelijkheid voor innovatie. Er waren jarenlang marktonderzoek en uitgebreide testen nodig voordat wij een gloednieuw concept voor toepassingen in woningen en kleine bedrijven op de markt konden brengen, waarmee water op een geheel nieuwe manier kan worden behandeld. Dit nieuwe waterbehandelingsprocedé wordt de Hybride de-ionisatietechnologie genoemd, dat gebruik maakt van 90 procent van de mogelijkheden van een standaardsysteem voor waterontharding en van een omgekeerd osmosesysteem. Door het gebruik van brandstofcellen en de mogelijkheid van supercondensatie is dit het eerste apparaat dat gelijktijdig all-inone waterbehandelingsprocessen kan uitvoeren: onthard water en drinkwater van “fleskwaliteit” in het gehele huis, zonder het gebruik van zout en zonder dat membranen vervangen moeten worden. Dit biedt niet alleen meer gemak voor de huiseigenaar maar zal ook bijdragen aan een groenere planeet. De Hybride de-ionisator zal ook de behoefte aan flessenwater beperken, omdat voortaan uit elke kraan in huis water van “fleskwaliteit” komt. Bij traditionele installaties voor waterontharding moet vaak regelmatig zout worden toegevoegd en moeten de filters worden vervangen. De Hybride de-ionisator hoeft slechts één keer per jaar te worden gereinigd om het piekvermogen te herstellen. Dankzij een touch screen interface kunnen zowel waterprofessionals als huiseigenaren het systeem eenvoudig monitoren, afstellen maar ook systeemstoringen vaststellen. Met dit intelligente systeem kunnen consumenten het water afstemmen op hun eigen smaak. Minder afval, onthard en zuiver water, geldbesparing zijn sterke verkoopargumenten waar de Hybride de-ionisator zich op kan beroepen dankzij de technologische stap voorwaarts.

9100TS – Twin Tank Sensor Pentair Residential Filtration heeft een nieuwe oplossing ontwikkeld voor mensen die een stap verder naar duurzaamheid willen gaan. Dit door het verminderen van de gebruikte hoeveelheden water en zout voor elke regeneratie. Deze oplossing is de 9100TS (Twin Sensor) die minder zout en water verbruikt (tot 15 procent minder) en een volledig consistente behandeling biedt. Hoe werkt dit in de praktijk? Gedurende vierentwintig uur per dag worden door een microcomputer, schommelingen in watercondities gedetecteerd. De computer is speciaal ontworpen om te reageren op wijzigingen in de systeemstatus, dit kan dankzij een paar roestwerende vergulde elektronische sensorsondes. Deze microcomputer reageert onmiddellijk, wat twee grote voordelen oplevert: ten eerste een consistente kwaliteit. De sensoren geven aan wanneer de optimale condities niet worden bereikt. Hierdoor stroomt het water nooit onbehandeld door. Ten tweede is deze methode 100 procent efficiënt, omdat de volledige behandelcapaciteit wordt gebruikt. Dit bespaart water en zout. Deze sensoren zijn altijd alert op veranderingen in de watercondities en reageren alleen op het moment dat de waterkwaliteit moet worden beschermd en waardevolle bronnen moeten worden behouden. Dankzij de dubbele tanks schakelt het systeem bovendien over op een tank vers water die altijd klaar staat. Dit gaat zo snel dat huiseigenaren zelfs niet zien dat er gewisseld wordt. Zo wordt de tankcapaciteit 100 procent benut. Dit betekent: minder regeneratie, minder afvalwater, minder zoutverbruik. De 9100TS is daarom één van de efficiëntste waterontharders op de markt.

knowhow 2011

07


pompen

Pentair Fairbanks Morse construeert pompen tegen overstromingen door norm gassaway

08

knowhow 2011


Specificaties

Het systeem zal het risico van een stormvloed langs het In 2005 veroorzaakte de Orkaan Katrina in Westelijke oevergebied bij New Orleans minimaliseren Amerika een natuurramp met de grootste en is een belangrijk onderdeel van het project om financiële gevolgen in de Amerikaanse orkaan- en stormschade terug te dringen. Het WCC zal geschiedenis. Ze ging ook de boeken in als de gevolgen van hoog water als nasleep van een storm één van de zwaarste Amerikaanse stormen voor woningen en bedrijven in de gemeenten New ooit en veroorzaakte enorme verwoestingen Orleans, Jefferson en de Plaquemines op de westelijke oever van de Mississippi Rivier verminderen. langs een groot deel van de kust van de centrale Golfstaten. 1.836 mensen lieten het leven tijdens de orkaan en de daaropvolgen- De uitdaging: ontwerp, ontwikkeling, levering Pentair startte eerst met het werk aan de pompstations de overstromingen en de schade werd in New Orleans, nadat de ACOE het bedrijf het 17th Canal geraamd op 81 miljard dollar. New Orleans Street project had toegekend. In slechts zes maanden werd bijzonder hard getroffen. Na 53 dijkleverde Pentair Fairbanks Morse in 2007 de 11 pompen voor het 17th Street Canal project. Elke pomp in dit prodoorbraken werd de impact door de storm ject heeft een gewicht van 38.500 kg. verhevigd, doordat 80 procent van de stad met een watermassa van zes meter hoogte De ervaring die werd opgedaan bij het 17th Street Canal werd overstroomd. Vandaag de dag zorgen project, stelde de ingenieurs van Pentair Fairbanks 563 km dijken, keermuren, sluisdeuren en de Morse in staat om snel de noodzakelijke tests uit te pompen van Pentair Fairbanks Morse voor voeren voor de ontwikkeling van de verticale propeller een eerstelijns verdediging tegen de gevolgen pompen voor het pompstation bij het West-Closure van toekomstige zware stormen. Dit systeem, Complex. Pentair Fairbanks Morse ontwierp, ontwikontwikkeld door het Army Corps of Engineers kelde en leverde de 11 pompen voor het WCC-project. (ACOE), genaamd Golf Intracoastal Waterway West Closure Complex (GIWW WCC), verbetert aanmerkelijk de mengelmoes aan dijken en muren die werden doorgebroken tijdens de orkaan Katrina.

5,5 m3/s - ongeveer 3.000 m3/m per pomp 305 cm propellerdiameter (ca. 9.000 kg roestvrij staal) 366 cm diffuser diameter (ca. 27.000 kg) 356 cm afvoerdiameter 47.000 kg per axiaalbehuizing 63.500 kg per pompeenheid 4000 KW dieselmotor

Deze verpompen 566 m3 per seconde en werden in juni 2011 op tijd opgeleverd om New Orleans te beschermen tegen overstroming voor het aanbreken van het orkaanseizoen.

Hoe het werkt

Met de bouw van het WWC, dat zich bevindt op ongeveer 1,6 kilometer ten zuiden van het punt waar de kanalen Harvey en Algiers uitmonden in de Gulf Intracoastal Waterway, hoopt de ACOE via de stormvloedkering te voorkomen dat het water weer terugstroomt in de kanalen. Zodra de sluis is gesloten, is de stormvloed geblokkeerd. Het water verzamelt zich echter nog steeds, waardoor het noodzakelijk is om water door de sluis te pompen. Het WWC pompstation voert het overtollige water af. Elke pomp verplaatst 3.000 m3 water per minuut. Het water wordt door de sluis gestuwd, weg uit de omliggende gemeenten om woningen, bedrijven en vooral mensen te beschermen.

knowhow 2011

09


wat e r

Pentair Haffmans voorziet ontziltingsfabriek in China van CO2-systeem door roy spee

Pentair Haffmans levert haar eerste koolstofdioxide (CO2)-injectiesysteem aan een ontziltingsfabriek in China. Het omgekeerde osmosesysteem (reverse osmosis - RO) met een capaciteit van 50.000 m3 per dag is gelegen in de Caofeidische Industriële Zone bij de stad Tangshan. Het is onderdeel van een grootschalig bouwproject van de overheid. Omgekeerde osmose voor zeewater is een toonaangevend proces voor ontzilting. Terwijl de kenmerken van RO-membranen ideaal zijn voor het verwijderen van het zout, verwijderen ze ook mineralen uit het water. Na de RO-membraanbehandeling is het water, als gevolg hiervan, niet geschikt voor consumptie. Een nabehandeling is nodig om het water te re-mineraliseren. Het CO2-doserings- en injectiesysteem van Pentair Haffmans is geïnstalleerd in Caofeidian, 136 mijl (~ 220 km) van Beijing. Het draagt bij aan het re-mineralisatieproces als het tijdens de nabehandeling CO2 toevoegt aan het permeaat. Om van RO-water drinkwater te maken, wordt water dat de RO-membranen verlaat gecarboniseerd, zodat de mineralen kunnen worden ontbonden bij de calcietfilters. Het Carbo Controller zijstroom carbonatatiesysteem van Pentair Haffmans voegt automatisch en nauwkeurig CO2 aan het water toe om de pH-waarde te verlagen. Hierdoor kunnen de calcium-ionen opnieuw hardheid en alkalen aan het water toevoegen, zoals vereist door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Kooldioxide is een ideale oplossing, omdat het een nietgiftige, ongevaarlijke toevoeging aan het drinkwater is, dat giftige stoffen zoals calciumchloride of natriumhypochloriet vervangt, stoffen die inmiddels passé zijn. Het streven naar veilige, milieuvriendelijke en efficiënte oplossingen maakt integraal deel uit van de Pentair filosofie.

10

knowhow 2011

“Dit project is een geweldige prestatie van Pentair Haffmans,” aldus Olaf Müller, Managing Director van Pentair Haffmans. “Onze expertise op het gebied van kooldioxide- en zuurstofmanagement maar ook op het gebied van technologieën met betrekking tot de behandeling van gassen, opgedaan in de drankenindustrie, heeft ons geholpen om nieuwe markten aan te boren. De Chinese markt voor ontzilting is een van de snelst groeiende ter wereld. “ Aqualyng Noorwegen ontwikkelde, in samenwerking met joint-venture-partner Tangshan Caofeidian Infrastructure Construction Investment Co. (IIC), de ontziltingsinstallatie en zal deze ook in bedrijf nemen. Hangzhou, ontwikkelcentrum en onderneming op het gebied van waterbehandelingstechnologie, werd gekozen om de installatie te bouwen. De Caofeidian industriële zone, eigendom van de Chinese regering, staat op de lijst van pilot-gebieden

van China voor duurzame economie. Volgens de bouwplannen, zal de gehele industriële zone in 2020 een oppervlakte van 124 vierkante mijl (~ 310 km2) bestrijken. De doelen op het gebied van ecologische en economische duurzaamheid zijn hoog gesteld, waaronder de bouw van een klimaat neutrale eco-stad, die ruimte biedt aan een bevolking van ongeveer één miljoen mensen.


wat e r

Introductie van CodeLine membraanbehuizingen Sinds 1977 vormt Pentair CodeLine® de maatstaf op het gebied van membraanbehuizingen. Elk product van het toonaangevende CodeLine-merk is geconceptualiseerd, ontworpen en vervaardigd om de efficiëntie en prestaties van waterzuiveringsinstallaties te maximaliseren. Maten van behuizingen, variërend in diameter van 2,5, 4,0, 8,0, 11 tot 16 inch, zijn beschikbaar om aan kritieke en veeleisende toepassingen het hoofd te bieden, zoals ontzilting, omgekeerde osmose, nanofiltratie en ultrafiltratie. CodeLine-behuizingen passen op elk model standaardmembranen. CodeLine heeft vele primeurs en technologieën op haar naam staan, waaronder zijingang of multi-ingangen, die werden geïntroduceerd door CodeLine, zij betekenden een revolutie in de membraanbehuizingindustrie. CodeLine richt zich op het ontwikkelen van producten die het meeste voordeel voor haar klanten opleveren, waaronder het reduceren van energiekosten met betrekking tot ontzilting en het prijstechnisch concurrerend maken van de membraantechnologie. Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom wereldwijd de meeste van de grote membraangebaseerde projecten CodeLine gebruiken. CodeLine heeft twee fabrieken in Goa, India en Suzhou, China. De kwalitatief meest gerenommeerde accreditaties in de membraanbehuizingindustrie waaronder ISO, ASME, CE, NSF, en DWI zijn toegekend aan hun producten.

Braziliaanse bio-ethanol distilleerderij uitgerust met een CO2terugwinningsinstallatie van Pentair Haffmans Usina Vale kende aan Pentair Water do Brasil P een contract toe voor een koolstofdioxide (CO2) terugwinningssysteem van Pentair Haffmans. De bio-ethanol distilleerderij, gevestigd in São Paulo, produceert suiker en alcohol en wil de herwonnen CO2 verkopen. De CO2-bron is een distillatieproces voor suikerriet, waarbij bio-ethanol vrijkomt. Het CO2-terugwinningssysteem zal Usina Vale in staat stellen om de CO2-uitstoot te verminderen, terwijl het een extra bron van inkomsten genereert. Het systeem werd in augustus van dit jaar geïmplementeerd met een initiële capaciteit van twee ton per uur. Usina Vale is in staat om de herwonnen CO2 te verkopen voor toepassing in de drank- en voedselindustrie. De integratie van een zeer efficiënte gaswasser van Pentair Haffmans stelt hen bovendien in staat om meer ethanol terug te winnen uit de CO2-stroom, waardoor productverlies wordt verminderd. “Dit is een grote stap voor ons”, zei de verantwoordelijke Braziliaanse Sales Manager Marcelo Rampazzo. “Deze eerste Pentair Haffmans CO2-terugwinningsinstallatie in Brazilië zal vele deuren openen, niet alleen in de markt van distilleerderijen, maar ook in de brouwerij-industrie.”

knowhow 2011

11


wat e r

door arne zark, rob borgerink

Het Nederlandse Waterschap Regge en Dinkel en Pentair X-Flow hebben met succes het eerste Pentair Airlift™ MBR Megablock bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Glanerbrug geïmplementeerd. Een upgrade van de bestaande conventionele installatie was nodig om aan de nieuwe capaciteitseisen en aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen.

In mei werd begonnen met een testperiode van zes maanden, waarin Pentair de uitgebreide zuiveringsinstallatie bedient. Het doel is om aan te tonen dat dit nieuwe concept technisch de meest efficiënte en kosteneffectieve oplossing is voor het upgraden van bestaande rwzi’s. In de volgende fase, waarvan de start is gepland in het vierde kwartaal van 2011, zal de capaciteit worden verdubbeld. Hierdoor zal er meer afvalwater kunnen worden hergebruikt. Het Pentair Airlift MBR Megablock-systeem bij Glanerbrug verzorgt 75 procent van de slib-/waterscheiding door het behandelen van 300 m³/h van de capaciteit met behulp van membranen. Dit resulteert in een significante verbetering van de waterkwaliteit, vooral tijdens droge weersomstandigheden, in een effluent zonder zwevende stof-

fen en in een absolute barrière voor bacteriën en virussen. Dit project is mede gefinancierd door het Kaderrichtlijn Water Innovatie Programma uitgevoerd door AgentschapNL in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Megablock is een geïntegreerde oplossing en laat een kruisbestuiving zien tussen het know-how en de producten van de verschillende Pentair bedrijven. Dit soort geïntegreerde oplossingen stelt ons in staat om concurrentievoordeel te behalen en het maakt het voor concurrenten moeilijk om onze leidende positie na te volgen. Verder ontvangen onze klanten de best mogelijke totaal-oplossing wetende dat alle componenten door één bedrijf worden geleverd en onderhouden Pentair.

Een schone oplossing voor de behand

12

knowhow 2011


Pompontwikkeling voor Megablock

deling van afvalwater De voordelen van het Pentair Airlift MBR Megablock op een rijtje: 1. Laagste energieverbruik

Het Megablock is in staat om de dagelijkse fluctuaties in de afvalwaterstroom te volgen en eenheden uit te schakelen die overbodig zijn. Dit vermindert het energieverbruik met 25 tot 50 procent ten opzichte van ondergedompelde systemen. Dit kan niet worden gedaan met ondergedompelde systemen, omdat het slib naar de bodem van de tankzakt zodra de beluchting is uitgeschakeld.

2. Schone oplossing

Alle modules kunnen afzonderlijk worden benaderd omdat het een droge oplossing (zijstroom) is. Er is geen noodzaak voor handmatige bediening of tussenkomst van de operator, omdat het reinigen van de membranen volledig is geautomatiseerd.

Tijdens de ontwikkeling van het Megablock werd Pentair Nijhuis erbij betrokken voor een hydraulische optimalisatie van het concept. In deze fase werden gedetailleerde CFD analyses uitgevoerd om hydraulische verliezen te minimaliseren (energieverbruik) en de filterbelasting zo evenredig mogelijk te houden (vermenging). CFD staat voor Computational Fluid Dynamics en wordt gebruikt om stromingsberekeningen uit te voeren en te analyseren. Het wordt veel toegepast bij het ontwerp van roterende machines. Pentair Nijhuis beschikt over een grote expertise op dit gebied. Pentair Nijhuis ontwikkelde specifiek voor deze toepassing in-line pompen, waarbij niet alleen de nadruk lag op het minimaliseren van energieverbruik, maar ook op vloeroppervlak. De beste keuze voor de hierbij gevraagde capaciteit en opvoerhoogte is een axiaal gerichte propeller pomp. De ontwikkelde pomp vormt een unieke geïntegreerde oplossing voor deze specifieke toepassing.

3. Geminimaliseerd oppervlaktegebruik

De ultrafiltratie-modules (UF) zijn gezamenlijk op een nieuw skid-ontwerp gemonteerd. Dit resulteert in een kleinere oppervlaktegebruik.

4. Interne circulatie / geminimaliseerde toevoer

De speciaal ontwikkelde re-circulatielus vermindert de toevoer van en naar de UF-eenheid, wat resulteert in kleinere buisdiameters. De zeer efficiënte interne recirculatiepomp, ontworpen door Pentair Nijhuis, garandeert de juiste snelheden in de individuele membraanmodules.

5. Modulair systeem

De Megablockeenheid is gebaseerd op modulaire segmenten en is eenvoudig uit te breiden. Het Megablock kan uit één tot zes modulaire segmenten bestaan met elk 36 membraanmodules en een nominale capaciteit van 75 m3 per uur.

6. Unieke conflict-opsporende oplossing

In het geval van een incident is het mogelijk om het correct functioneren van de modules individueel te controleren zonder de hele eenheid te ontmantelen. Dit is uniek voor UF-membraansystemen voor de behandeling van afvalwater.

7. Snelle en gemakkelijke verbindingen

De nieuw ontwikkelde verbindingen resulteren in een snellere totale constructietijd. Ze verkorten de arbeidstijd die benodigd is om een unit op te bouwen aanzienlijk en ook het laden van de membranen duurt korter.

knowhow 2011

13


pompen

Veilig afvoeren van zout water uit waterontharders De “U 3 K (S) special” dompelpomp van Jung Pumpen nu ook beschikbaar voor waterontharders

door andreas kämpf

Revisie Biesbosch-pompen voor Evides Waterbedrijf door inge sluijter

Pentair Nijhuis heeft onlangs de wisselset pompen van Evides Waterbedrijf gereviseerd. Deze pompen worden door Evides ingezet om ruw oppervlaktewater uit de Maas naar de spaarbekkens in de Biesbosch te verpompen. Evides voorziet inwoners van Zuid-West Nederland van drinkwater en grote industriële bedrijven, zowel nationaal als internationaal, van industriewater. Daarnaast is Evides actief in het zuiveren van afvalwater. Doordat de pompen continu in bedrijf zijn, is het noodzakelijk om ze eens in de 5 à 6 jaar te reviseren. Aangezien de buffervoorraad in de spaarbekkens op peil moet blijven ten behoeve van de continuïteit in productie van drinkwater, mogen de pompen niet te lang uit bedrijf zijn. Evides Waterbedrijf beschikt daarom over een wisselset van pompen die gereviseerd worden en vervolgens de actieve pompen vervangen. De revisieopdracht voor Nijhuis Services bestond uit het reviseren van de wisselset, het uitbouwen van de actieve pompen uit de kelder op locatie en het terugbouwen van de gereviseerde pompen. Het ging om een tweetal ruwwaterpompen met elk een capaciteit van 4 m3/s. De pompen zijn 5,7 meter lang en hebben een diameter van 1,85 meter. De revisie vond plaats in de eigen vestiging van Nijhuis Services in Beverwijk. Daarnaast is een aantal technische verbeteringen aan de pompen doorgevoerd. Het project is met minimale stilstand succesvol en tot volle tevredenheid van Evides afgerond.

14

knowhow 2011

De Biesbosch is uitgegroeid tot een wetland, waar grote groepen watervogels voedsel, dekking, en nestgelegenheid vinden. Drie spaarbekkens in de Biesbosch: ‘De Gijster’, ‘Honderd en Dertig’ en de ‘Petrusplaat’ bevatten buffervoorraden van het oppervlaktewater dat uit de Maas wordt gewonnen. Het water ondergaat in de spaarbekkens een natuurlijk zuiveringsproces van enkele maanden, waarna het water naar diverse waterzuiveringslocaties verder wordt gepompt.

De dompelpompen in de U 3-serie van Pentair Jung Pumpen staan al tientallen jaren bekend om hun betrouwbaarheid om verschillende soorten afvalwater af te voeren. In 2009 introduceerde Pentair Jung Pumpen de “U 3 special” die extra bestand is tegen agressieve stoffen, zoals kuilvoersap, vloeibare meststoffen en licht zuur condensaat, en de meer schurende bestanddelen, zoals in afwatering. Door het gebruik van bijzonder hoogwaardige materialen heeft de fabrikant het aantal toepassingen van de pomp verder uitgebreid. De nieuwe “U 3 K (S) special” is nu geschikt om zout water van bijvoorbeeld waterontharders veilig af te voeren.


* Op YouTube kunt u een filmpje bekijken van deze schuimtest. Zoek op YouTube naar “schuimtest Versteijnen Logistics”.

Fig. 1: Door de hoogwaardige legering van de motorbehuizing kan de “U 3 K (S) special” agressieve stoffen van bijvoorbeeld condensaat- of waterontharders afvoeren.

Waterontharders zijn in de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Ze voorkomen de verkalking van wasmachines, kranen en andere huishoudelijke apparaten. Tijdens het wateronthardingsproces hoopt zich in deze ontharders zout water op dat – afhankelijk van het type onthardingsinstallatie – met behulp van een pomp moet worden verwijderd. Het hoge zoutgehalte in het water kan echter leiden tot putcorrosie op de componenten van de pomp. De chloride-ionen die in zout water zitten, veroorzaken deze putcorrosie. De nieuwe “U 3 K (S) special” van Jung Pumpen biedt een optimale oplossing voor deze waterontharders. Het legeren van de motorbehuizing met een hoge kwaliteit roestvrij staal, zorgt voor het veilig afvoeren van zoutwateroplossingen. De nieuwe “U 3 K (S) special” is draagbaar en kan ook worden gebruikt als lenspomp in zeewater of brak water, bijvoorbeeld op boten.

Fig. 2: De nieuwe “U 3 K (S) special” kan nu veilig zout water van bijvoorbeeld waterontharders afvoeren. Het water wordt opgevangen in een stevig reservoir en het overtollige water wordt in het riool gestort.

Nijhuis’ pompset ingezet bij schuimtest Nieuw magazijn gevaarlijke stoffen van Versteijnen Logistics goed tegen brand beveiligd door inge sluijter

Onlangs werd in het nieuwe magazijn voor gevaarlijke stoffen van Versteijnen Logistics in Tilburg een indrukwekkende schuimtest uitgevoerd. De test van de sprinkler- en lichtschuimbeveiliging toonde aan dat de ruimte goed uitgerust is ter bestrijding van brand. De pompset die de sprinklerinstallatie van het benodigde bluswater voorziet is door Pentair Nijhuis geleverd en geïnstalleerd. “Wij zijn een dienstverlener die zich focust op doordachte oplossingen voor transport en warehousing,” vertelt de heer Versteijnen, directeur van Versteijnen Logistics. “Het vervoeren van gevaarlijke stoffen (ADR goederen) vraagt om extra aandacht. Daarom hebben wij ons daarin gespecialiseerd en dragen wij optimaal zorg voor veiligheid en deskundigheid bij de handling van deze gevaarlijke stoffen. Daar hoort dus ook een veilige opslag bij.” Op 8 juli jl. opende Versteijnen Logistics haar nieuwe ADR-magazijn met een indrukwekkende schuimtest. Niels van den Hurk, Area Sales Manager bij Pentair Nijhuis, was getuige van deze test. “Voor de schuimtest werd de door ons geïnstalleerde pompset ingezet,” vertelt hij. “Aan het bluswater werd een schuimconcentraat toegevoegd, waardoor de blussende werking bij brandbare stoffen wordt verhoogd. De test liet zien hoe het magazijn met een inhoud van bijna 23.000 m3, in slechts enkele minuten tot de nok gevuld werd met

schuim.* Daarmee kunnen we met een gerust hart stellen dat Versteijnen Logistics goed voorbereid is in geval van brand in deze opslagruimte en dat milieu- en overige schade bij brand tot het minimum worden beperkt.”

knowhow 2011

15


gas

De productie van bio

Membranen maximaliseren afval-naarenergieproductie Haal meer uit uw afval met anaërobe MBR door janna dirks

Het omgaan met en verwijderen van afvalstromen is een fundamenteel onderdeel van fabricageprocessen, maar kan een unieke uitdaging zijn voor veel zuivel-, voedsel- en drankfabrieken. Vaak leveren deze productieprocessen hoog geconcentreerd afvalwater af, wat duur is om te behandelen en te lozen met traditionele behandelmethoden. De technologieën van Pentair X-Flow, waaronder de Crossflow membraanbioreactor (MBR) en expertise in applicaties voor afvalwater, worden toegepast op het anaërobe behandelingsproces. Dit resulteert in een systeem dat meer biogas produceert op een kleiner oppervlak tegen lagere operationele kosten.

Hoge concentraties zijn goed

Doordat afvalstromen vol zitten met hoge concentraties organisch materiaal, vormen deze een uitdaging om te behandelen. Het anaërobe vergistingsproces maakt hier echter optimaal gebruik van en voedt zich met de hoge biomassaconcentraties in afvalwater. “Membraanbioreactoren zijn niet nieuw voor de voedingsmiddelenindustrie, noch de membraanscheidingsprocessen in de behandeling van afvalwater”, zegt Michiel Koelen, Product Manager van Pentair X-Flow. “Maar de combinatie van een anaëroob proces met membraanscheiding is nieuw. Het genereert veel meer energie uit afvalwater, terwijl het een effluent van hoge kwaliteit produceert. “ Het traditionele anaërobe proces biedt een gedeeltelijke oplossing voor het sterk geconcentreerde afvalwater. Omdat deze systemen een maximale efficiëntie hebben van 85 procent, is extra afvalwaterbehandeling nodig en is de productie van biogas beperkt. “Conventionele anaërobe processen vereisen een laatste aërobe stap, om de resterende 15 procent van het afvalwater dat niet is verteerd, te behandelen”, zei Thijs 16

knowhow 2011

Wolbrink, Area Sales Manager bij Pentair X-Flow. “Dit verhoogt het totaal benodigde vloeroppervlak van de behandelingsfabriek en de operationele kosten. De toevoeging van Pentair X-Flow-membranen verhoogt het rendement van het anaërobe proces, wat resulteert in een verhoogde productie van biogas. Bovendien verbetert het de kwaliteit van het effluent uit afvalwater tot een norm vergelijkbaar met die van aërobe installaties, omdat we vrijwel alle organische stof om kunnen zetten in biogas. “

Het proces

Het anaërobe proces dat gebruik maakt van de membranen van Pentair X-Flow is gemiddeld 99 procent efficiënt. Het effluent kan eenvoudig worden bewerkt tot standaard waterkwaliteit, zodat het kan worden geloosd op het riool of verder kan worden behandeld voor hergebruik. Het proces begint als het afvalwater via een warmtewisselaar in de bioreactor komt. Micronutriënten worden toegevoegd en het afval gist waardoor er biogas wordt geproduceerd. Met behulp van de Anaërobe MBR van Pentair X-Flow wordt de vloeistof in de vergister rond gepompt door de membraanscheidingsinstallatie. Dit garandeert dat alle slib in

de reactor blijft, waardoor de efficiëntie van het systeem toeneemt.

Hoge gas-opbrengst is gelijk aan kosteneffectiviteit

Omdat bijna alle organische stof in de vergister wordt omgezet in gas - methaan en koolstofdioxide - is de opbrengst van biogas hoger dan in vergelijkbare processen. Terugwinning van energie kan 15 tot 20 procent hoger zijn dan bij conventionele anaërobe afvalwaterbehandeling. Bovendien ontstaan er door de “zuiverheid” van het effluent geen of weinig kosten voor de lozing van het afvalwater. “Het systeem betaalt zich hoofdzakelijk terug uit de verhoogde opbrengst van de gasvergister. In aanvulling daarop is er een significante vermindering van de nabehandelingskosten”, zei Wolbrink. “Het gas kan worden gebruikt in de stoomketel of het kan na zuivering in het lokale net worden ingevoerd.” In samenwerking met partner Biothane heeft Pentair X-Flow reeds een Anaërobe MBR in de Verenigde Staten geïnstalleerd en een tweede is in aanbouw in Polen. Daarnaast worden er op dit moment wereldwijd tests in verschillende sectoren doorgevoerd.


gas en het opwerken Toine Toten, Product Manager CO2-systemen (rechts) en Johan Jongman, ingenieur

Het opwaarderen van biogas biedt nieuwe mogelijkheden door toine toten

Pentair Haffmans heeft onlangs een biogas-installatie geleverd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Beverwijk, Nederland. Hier wordt uit slib biogas gegenereerd. Dit wordt opgewaardeert tot biomethaan en koolstofdioxide (CO2), waardoor twee waardevolle producten worden geproduceerd. In het afvalwaterbehandelingsproces worden water en slib gescheiden. Biogas kan worden geproduceerd uit het slib dat overblijft na de scheiding. In Beverwijk worden per jaar in drie fermentoren 2.000.000 m3 biogas gegenereerd. Biogas kan alleen efficiënt worden gebruikt als het wordt ingezet bij de plaats van genereren, bijvoorbeeld in gecombineerde warmte- en krachtcentrales. Een beter alternatief is om het biogas te upgraden naar biomethaan dat kan worden ingevoerd in het aardgasnet en zo bijdraagt aan een energiemix met nog meer potentie.

Een model voor toekomstige projecten

HHNK selecteerde het biogasopwaarderingssysteem van Pentair Haffmans om het bestaande te vervangen. Pentair Haffmans ontwierp een compacte oplossing, gehuisvest in twee voorgemonteerde 40-voet containers, die dichtbij de biogasvergisters van het HHNK werden geplaatst. Het systeem zal voor het einde van het jaar in gebruik worden genomen. HHNK en Pentair Haffmans hebben berekend dat na het opstarten meer dan 1.200.000 m3 biomethaan per jaar in Beverwijk kunnen worden geproduceerd. Dit is genoeg om 700 huishoudens een jaar lang van gas te voorzien. Omdat biomethaan dezelfde specificaties heeft als aardgas kan het worden ingevoerd in het landelijke gasnet. Het Nederlandse bedrijf BioGast heeft haar Bio2Net-

invoedstation beschikbaar gesteld om het systeem op het net aan te sluiten en heeft het project door alle procedures en vergunningen geleid. “Beverwijk is gestart als pilotproject en ontwikkelt zich nu tot een rendabele installatie, die financieel zelfvoorzienend is, ook zonder overheidssubsidies,” aldus Fred Duineveld, hoofd van de Beverwijk Beheer Waterketen Divisie van het HHNK. “Derhalve heeft het de potentie om als voorbeeld te dienen voor toekomstige projecten en om de voordelen te promoten van het opwaarderen van biogas in Nederland en daarbuiten.” De ultramoderne biogasopwaarderingstechnologie van Pentair Haffmans biedt twee extra economische voordelen die uniek zijn in de industrie. De techniek die wordt gebruikt door Pentair Haffmans maakt het mogelijk om 100 procent van de biomethaan terug te winnen, zodat de milieubelastende ‘methaan-slib’, die meestal voorkomt als er andere opwaarderingstechnieken worden gebruikt, volledig wordt geëlimineerd. Naast de ecologische voordelen, betekent dit ook dat er meer biomethaan in het net kan worden ingevoerd. De biogasopwaarderingsinstallatie van Pentair Haffmans stelt de klant bovendien in staat om het bijproduct CO2 terug te winnen. Dit resulteert in een extra bron van inkomsten omdat de teruggewonnen CO2 van voedselkwaliteit is en daardoor kan worden verkocht voor gebruik in kassen of in toepassing in de voedingsmiddelen en drankenindustrie (zie aanvullend tekstvak).

lees verder op pagina 18 >> knowhow 2011

17


gas

wat e r

De productie van biogas en het opwerken

vervolg van pagina 17 >> Biomethaan voor de tank

Niet al het biomethaan dat in Beverwijk wordt geproduceerd, wordt in het net ingevoerd. Een deel daarvan wordt gebruikt voor brandstof voor het wagenpark van het HHNK. Het bedrijf plaatste een tankstation op haar terrein, naast het opwaarderingssysteem. Hier wordt het biomethaan op druk gebracht, zodat het kan worden gebruikt om de brandstoftanks van auto’s te vullen. Het vormt zo een kosteneffectief alternatief voor gewone brandstof. Op dit moment heeft het HHNK 19 door biomethaan aangedreven auto’s. Volgens Duineveld, heeft het HHNK plannen om in de komende jaren meer dan 50 op biomethaan rijdende auto’s toe te voegen aan het wagenpark. Op dat moment zal zeven procent van het biomethaan dat wordt geproduceerd in Beverwijk, worden gebruikt om de auto van brandstof te voorzien. Ondertussen hebben andere waterschappen in Nederland interesse getoond om hun auto’s te laten rijden op het biomethaan dat wordt geproduceerd in Beverwijk. De installatie in Beverwijk is een veelbelovend voorbeeld van een flexibel, duurzaam en efficiënt gebruik van meerdere soorten grondstoffen. “Dit project zal veel aandacht krijgen omdat het het grote potentieel aantoont van duurzame energie. Daarboven een scala aan opties hoe deze op de best denkbare manier te implementeren,” concludeerde Duineveld.

Waterfalls

door francois imhof

De nieuwe Waterfalls serie van Pentair Residential Filtration bestaat uit drie verschillende typen ontharders, die compleet zijn uitgevoerd en klaar zijn voor installatie. Elke ontharder is opgebouwd uit in Europa gefabriceerde onderdelen van Pentair en is ontwikkeld voor leveranciers die hun klanten een complete oplossing willen bieden. Waterfalls ontharders zorgen voor een hoogwaardige watervoorziening in het gehele huis. Zij garanderen dat elke eindgebruiker kan profiteren van alle voordelen die alleen een ontharder kan bieden, zoals een onbeperkte waterstroom uit een douchekop zonder kalkaanslag, de vermindering van warmteverlies in verwarmingselementen als gevolg van de vorming van ketelsteen en een besparing van ongeveer 50 procent op het gebruik van zeep, wasmiddelen en bleekmiddelen.

Een unieke biogasopwaarderingstechnologie Biogas is een algemene term voor gas, dat wordt geproduceerd uit anaërobe vergisting. Het bestaat voornamelijk uit een mengsel van methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). De biogasopwerkingstechnologie van Pentair Haffmans maakt het mogelijk om 100 procent van de CH4 terug te winnen, zodat de milieubelastende ‘methaan-slip’, die meestal optreedt tijdens dit proces, volledig wordt geëlimineerd. Dit resulteert in een hogere CH4-opbrengst en niet tot uitstoot van de schadelijke CH4-uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan het CO2-bijproduct dat wordt teruggewonnen, worden verkocht als een waardevol product. In het proces van Pentair Haffmans, nadat de ammoniak uit het biogas wordt gewassen, wordt het biogas gereinigd door een actieve koolfilter. Vervolgens stroomt het gereinigde biogas door een membraan-installatie. Daar wordt het gescheiden in CH4 en CO2-rijke gassen. Het CO2-rijke gas wordt vervolgens in het CO2-terugwinningssysteem gevoerd. Hier wordt het vloeibaar. Het vloeibare CO2 stroomt door een stripper-kolom waar het resterende CH4 wordt verwijderd. Het wordt daarna teruggevoerd naar de membraan-unit. De vloeibare CO2 stroomt uit de stripper en kan vervolgens worden opgeslagen in een buffertank. De jarenlange ervaring van Pentair Haffmans op het gebied van CO2-zuivering en het vloeibaar maken van CO2 garandeert de kwaliteit van dit proces. 18

knowhow 2011

Net als echte watervallen die verschillende hoogtes hebben, hebben de drie ontharders verschillende voorzieningen en leveren zij verschillende prestaties, om te kunnen voldoen aan de diverse behoeften van de eindgebruiker: Silver Falls is een basisproduct dat een aantrekkelijke en concurrerende oplossing biedt Harmony Falls is ideaal gepositioneerd als product in de middenklasse, met een goede prijs-/kwaliteitverhouding Angel Falls is het topmodel en bevat uitgebreide voorzieningen voor uitstekende prestaties Consumenten kunnen de ontharders ook met verschillende opties aanpassen om aan hun verwachtingen te laten voldoen. De Waterfalls productserie biedt een uitgebreide service voor klanten die de complete Pentair oplossing willen leveren, met betrouwbare en maatwerkproducten.


olie

Pentair Industrial Driflex Een innovatief olie-conditioneringssysteem met hoge capaciteit door lisa stich

Het industriële team van Pentair Filtration Solutions benaderde Turbo Filtration Corporation (Mobile, AL) om zijn traditionele, vacuüm dehydratiesystemen te vervangen door het ultramoderne Driflex Olie Conditioneringssysteem. Turbo Filtratie is een dienstverlener voor olieconditionering voor vele industrietakken, waaronder energiecentrales en industrieterreinen. Het partnerschap tussen de twee bedrijven heeft bewezen een win-winsituatie voor beide partijen op te leveren.

ümuitdroging. Deze methode maakt per saldo gebruik van zowel warmte als druk om water te verdampen, door het in de lucht te laten uitdampen. Een belangrijk nadeel van vacuümuitdroging is, dat het vereist, dat de olie verwarmd wordt. Dit kan schade toebrengen aan olie-additieven en proces-vervuilende afbraakproducten tot gevolg hebben. Sommige vacuümuitdrogers bevatten ook filtratie om de verontreiniging door fijne deeltjes tegen te gaan. Anderen niet en dus blijven de deeltjes na uitdroging in de olie. De complexiteit en de totale kosten om vacuümuitdrogers in te zetten, kan een rechtstreekse aankoop en permanente installatie voor sommige klanten onbetaalbaar maken. Bedrijven kunnen in plaats daarvan een unit huren van bedrijven als TFC of een bedrijf als TFC inhuren om tijdelijk een skid-gebaseerd systeem te brengen en een operator om de reiniging te laten uitvoeren.

Bijna alle elektrische stroom op aarde wordt geproduceerd met een bepaald soort turbine. Een turbine is een roterende machine die energie haalt uit een vloeistofstroom en deze omzet in nuttige energie. Turbines werken op hoge snelheid. Een belangrijk onderdeel van deze systemen zijn rollende elementen en drukoppervlakten die een schone laag olie nodig hebben om ze van elkaar te scheiden. De oliekwaliteit verslechtert gedurende het gebruik door zowel vuildeeltjes als door vocht. Een verminderde kwaliteit van de olie uit zich in vele vormen, waaronder roest, corrosie, oxidatie, additieve uitputting, veranderingen in de viscositeit en nog veel meer. Allemaal hebben ze een negatieve invloed op de efficiëntie van machines en de levensduur van de componenten. De kwaliteit van de olie moet dus worden verbeterd door middel van effectieve olie-conditioneringsprogramma’s.

Een alternatief vormt het Industriële Driflex Olie Conditioneringssysteem van Pentair dat gebruik maakt van de techniek van massa-overdracht, deeltjesfiltratie en hoogwaardige membranen om op grondige wijze zowel vaste verontreinigingen, als vrij, geëmulgeerd en opgelost water te verwijderen uit het smeermiddel. Het Driflex-systeem heeft tal van voordelen ten opzichte van vacuümuitdrogingsmethoden:

Turbo Filtration Corporation (TFC) biedt smeerolie reinigingssystemen aan voor stroomcentrales en andere industriële markten. Ze hebben een lange bestaansgeschiedenis en een uitstekende reputatie in de industrie. Door te assisteren bij het verkrijgen van absolute oliereinheid in systemen, helpt TFC hun klanten bij het optimaliseren van de levensduur van apparatuur, het minimaliseren van uitval van het systeem en het optimaliseren van rendement. Vroeger hebben TFC en de industrie als geheel voor oliesanering en voortdurende -conditionering gebruik gemaakt van oliezuiveringssystemen op basis van vacu-

Het biedt klanten de mogelijkheid om de best mogelijke kwaliteit olie te bereiken en te behouden op een continue basis, op hun eigen sanerings- schema of als reactie op een storing. Het is compact en rendabel genoeg om permanent te worden geïnstalleerd voor specifiek gebruik voor een bepaald reservoir. Het is mobiel en kan voor periodiek gebruik worden ingezet voor reservoirs door een hele fabriek. Het kan ook onderdeel uitma- ken van een verhuurvloot van een andere leverancier. Het vereist geen speciale mankracht om te bedienen en er is ook een versie beschikbaar die geen operator nodig heeft. Het heeft een gunstig formaat, is eenvoudig te installeren en te onderhouden. Er zijn geen bewe- gende delen buiten de pomp en er zijn geen stroom- en peilcontroles die voortdurend moeten worden aangepast. Het is beschikbaar in capaciteiten tot 32 gpm om een breed scala van toepassingen te bedienen binnen een energiecentrale of een fabriek.

Met zijn eenvoudige en betrouwbare werking, is het Driflex Oil Conditioneringssysteem ontworpen om de prestaties van apparatuur te verbeteren, waardevolle machines te beschermen en de levensduur te optimaliseren. knowhow 2011

19


p o o l & s pa

Nieuwe systemen, een verbeterde toepassing van technologie en progressief denken zorgen voor duurzaamheid van privé zwembaden door jose guillen

Vroeger was een zwembad een smet op een woning die voor de rest milieuvriendelijk was. Waterverspilling, de energieverslindende zwembadpomp en het gebruik van chemicaliën gingen regelrecht in tegen de principes van duurzaamheid. Dankzij nieuw toegepaste technologieën en zwembadproducenten die bereid zijn over te stappen op meer holistische duurzaamheidsmethodes, kunnen de kopers van zwembaden nu heerlijk van hun zwembad genieten zonder zich schuldig te voelen over de belasting van het milieu. De implicaties van een duurzame zwembadproductie zijn enorm. De Natural Resources Defense Council (NRDC) vermeldt in haar rapport genaamd “Synergies in Swimming Pool Efficiency”, dat er in 2010 in de V.S. 4,5 miljoen vaste zwembaden waren, die jaarlijks 1.1 tot 1.6 miljard dollar aan energie verbruiken.

Pentair Water Pool and Spa maakt zich sterk om de meest milieuvriendelijke producten toegankelijk te maken voor zwembadgebruikers. De Eco Select™ serie is de hoeksteen van het groene productenassortiment van Pentair Water Pool and Spa, dat moet voldoen aan de vraag van een toenemend aantal zwembadbezitters. Hierbij wordt tegelijkertijd geld bespaard door het beperken van de invloed op het milieu. Het Pentair Water Pool and Spa Eco Select™ merk staat voor de milieuvriendelijkste producten die bijdragen aan een milieuvriendelijkere zwembadinstallatie.

Eco Select IntelliFlo® Pompen

De meest gebruikelijke zwembadpomp die vandaag de dag wordt gebruikt, heeft slechts één snelheid. De pomp werkt dus steeds in hetzelfde tempo, zelfs wanneer dit niet nodig is: hierdoor wordt energie verspild en meer geluid geproduceerd. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft Pentair Water Pool and Spa de Eco Select IntelliFlo® pomp met variabele snelheid ontwikkeld. Tijdens een demonstratie op de IBS-beurs in Las Vegas in januari 2010 bleek dat een Eco Select IntelliFlo® pomp van 180 watt een jaarlijkse besparing van 1.100 Amerikaanse dollar opleverde ten opzichte van een traditionele pomp met enkele snelheid van 1.9 kW. Volgens schattingen van de NRDC kan de gemiddelde huiseigenaar in een omgeving met een zwemseizoen van vier maanden per jaar zo’n 350 dollar per jaar besparen door over te stappen van een pomp met enkele snelheid naar een pomp met variabele snelheid. 20

knowhow 2011

De organisatie heeft een onderzoek geleid naar de Eco Select IntelliFlo® pomp met variabele snelheid van Pentair, waaruit bleek dat dit systeem het energieverbruik tot 90 procent beperkt. Pentair Pool and Spa meldt besparingen van klanten die oplopen tot 1.360 dollar op jaarbasis. En er kan nog meer worden bespaard door het gebruik van bredere en rechtere buizen; minder krommingen; terugspoelkleppen die op lagere druk werken en grotere filters. Skip Phillips, de eigenaar van Questar Pools and Spas in de V.S. was een van de eersten die overging op zwembadpompen met variabele snelheid en noemt deze een succes. “Mijn zwembad heeft een filter, een PV systeem van 14 kW, en een pomp van ½ PK. Iedereen zei dat ik meer kracht nodig had om het te laten werken,” vertelt hij. “De variabele frequentie houdt de exploitatiekosten laag. Gedurende acht uur wordt de hoeveelheid water gefilterd, en vervolgens staat het water stil gedurende 16 uur. Met constante ontsmetting, een geringe hoeveelheid chemicaliën en een pomp met variabele snelheid, kan je de pomp op lage stroomsnelheid laten functioneren waardoor je geld bespaart.” Naast de Eco Select IntelliFlo® pomp met variabele snelheid, bestaat het assortiment milieuvriendelijke technologieën ook uit het Eco Select IntelliBrite LED verlichtingssysteem, de Eco Select IntelliPool™ en de IntelliTouch® automatiseringssystemen, die de werking van zwembadinstallaties beperken om alleen energie te verbruiken tijdens de zgn. “daluren”.


energie

Pentair Porous Media’s HRT™ voorbehandelingsproces van verzuurd water voor raffinaderijen door by Ryan Bennett

In de hedendaagse olieraffinaderijen is water steeds belangrijker gedurende het ingewikkelde proces om ruwe olie om te zetten in benzine, diesel en vliegtuigbrandstoffen. Of het nu vroegtijdig in het proces is, in de vorm van spoelwater voor een ontzouter, of wat later in de vorm van een bijproduct van de hydrogenererende behandeling bij de productie van dieselolie: water is van essentieel belang voor het raffineren van vloeistoffen. Een bijproduct van de processen is verzuurd water, of afvalwater dat is verontreinigd met waterstofsulfide en ammoniak. Voordat dit water elders in de fabriek kan worden hergebruikt of veilig in het milieu kan worden geloosd, moet het worden behandeld om de verontreiniging te reduceren. Dit gebeurt door het verzuurd water te scheiden van de huidige processtroom en het vervolgens te leiden naar een zuurwaterscheider, waar de verontreinigende stoffen kunnen worden verwijderd of ‘gestript’.

CASUSONDERZOEK

1

2

Monsters zuurwater (1) Ongefilterd zuurwater (toevoer) (2) Zuurwater na deeltjesfilter

3

4

(3) Zuurwater na één keer door de koolwaterstofscheider van HRT™ te zijn gevoerd. (4) Teruggewonnen koolwaterstof/Organische stoffen

Zuurwaterscheiders hebben regelmatig te kampen met ernstige koolwaterstof- of olieverontreiniging door het inkomende verzuurde water. Het is bekend dat olieemulsie in het verzuurde water instabiliteit veroorzaakt in de zuurwaterscheider en de verderop in het proces aanwezige units voor het terugwinnen van zwavel (zwavel recovery units - SRU), die zwavel uit het gasvorminge waterstofsulfide terugwinnen. Deze instabiliteit kan uitschakeling van of storingen in het kookproces tot gevolg hebben, alsmede het vrijkomen van zwavel. De meeste raffinaderijen proberen het binnendringen van koolwaterstof in de zuurwaterscheider en de verderop aanwezige SRU te beperken door middel van een voorbehandeling met conventionele afscheidervaten en grote tanks met lange verblijftijden.

Pentair Porous Media’s HRT™ is een innovatief verwijderingsproces voor koolwaterstof, dat een alternatief biedt voor de conventionele technologie van voorbehandeling van zuurwaterscheiders. Het proces van HRT™ combineert de geoptimaliseerde elementaire technologie van Pentair Porous Media voor het verwijderen van vaste stoffen met krachtige technieken voor het scheiden van koolwaterstof. Het is gebleken dat conventionele methodes voor het verwijderen van koolwaterstof, zoals afscheidervaten en grote tanks uiterst ineffectief zijn. Het proces van HRT™ zorgt voor een evenwichtig systeem dat zich effectief richt op koolwaterstof en verontreinigende deeltjes waardoor het de operator in staat stelt om het proces stabiel te laten verlopen en te voldoen aan de mileu-eisen. Kortom, effectieve controle van de verontreingingen resulteert in effectieve beheersing van proces en milieu.

Een Amerikaanse raffinaderij moest hun deeltjesfilters voor voorbehandeling en onderdelen van de vloeistoefafscheider, die vóór de zuurwaterscheider zijn geïnstalleerd, zeer regelmatig vervangen. In eerste instantie dacht men dat deze overmatige verontreiniging werd veroorzaakt door het opstarten van een nieuwe SRUunit verderop in het proces. De hoge mate van vervuiling ging enkele maanden door, waarbij deeltjes filterelementen van één keer per dag tot meerdere malen per dag, en vloeistofscheiderdelen om de drie tot zeven dagen moesten worden vervangen. Door over te stappen op het verwijderingsproces van koolwaterstof van HRT™ kon de fabriek de operationele kosten van de zuurwaterscheiding aanzienlijk verminderen. Voordat werd overgestapt op het verwijderingsproces van koolwaterstoffen door middel van het van HRT™ proces, werd begroot dat de fabriek jaarlijks 250.000 dollar aan voorbehandelingskosten zou hebben. Na de overstap op HRT™ bedroegen de totale operationele voorbehandelingskosten minder dan 75.000 dollar per jaar. De raffinaderij had een betere voorbehandeling en kon tegelijkertijd de operationele kosten beperken en de capaciteit van het achterliggende proces verhogen.

knowhow 2011

21


fa r m a

Friedrich Elz (links) en Konrad Nuber (Pentair Südmo) op het CSL Behring bouwterrein in Marburg.

Duurzame vooruitgang in de behandeling van stollingsfactoren door friedrich elz

Het bedrijf CSL Behring investeerde circa 20 miljoen euro in een nieuwe bio-technologiefaciliteit op haar fabrieksterrein in Marburg, Duitsland. Momenteel wordt de faciliteit gebruikt voor de zuivering en formuleontwikkeling voor recombineerbare eiwit therapeutische geneesmiddelen. CSL Behring kan ook andere biologische producten maken als gevolg van de productieflexibiliteit. De centrale modules van de complexe procestechnologieën werden gepland, geleverd en geautoriseerd door Pentair Südmo. CSL Behring is wereldleider in, op plasma-eiwit gebaseerde, bio-therapeutische geneesmiddelen. Het bedrijf produceert en verkoopt wereldwijd een breed assortiment op plasma gebaseerde en recombineerbare therapeutische geneesmiddelen. Therapeutische geneesmiddelen van CSL Behring worden gebruikt in gevallen waarin het stollingssysteem is beschadigd, zoals hemofilie en von Willebrandsyndroom, immuundeficiëntieziekten en behandeling van patiënten met erfelijk longemfyseem. Andere producten worden gebruikt bij hartoperaties, orgaantransplantaties, behandeling van brandwonden en de preventie van hemolytische ziekten bij pasgeborenen. CSL Behring meldt dat het vooruitgang heeft geboekt in de behandeling van stollingsfactoren met ingebruikname van de nieuwe chromatografieafdeling van de Marburg-faciliteit. Pentair Südmo kreeg in mei 2009 de opdracht. Het project werd afgerond in november 2010. Pentair Südmo was verantwoordelijk voor de volgende projecten en, als gevolg daarvan, voor het merendeel van de huidige procestechnologie. 22

knowhow 2011

Bufferproductie Mobiele containers voor producten of buffer Panelen, koelings- en verwarmingselementen CIP (Cleaning in Place) installatie voor mobiele containers Water voor injectieopslag, opslagvaten en distributie Levering met steriele lucht, zuivere stoom en WSO (ontzilt water) Procesbeschrijving / documentatie voor de programmering van de controle en certificering volgens GMP of FDA

Automatische bufferproductie

Het grootste deel van het project betrof de automatische bufferproductie. De eenheid bestaat uit drie buffer voorbereidingscontainers met een inhoud van 500, 1000 en 2000 liter. Daarnaast is er een buffer opslagcontainer met 2.000 liter en een opslagvat voor bijtende soda met een volume van 1.000 liter. Dit opslagvat wordt geleverd met containerstation voor bijtende soda. Deze is uitgerust met een doseerpomp die wordt gecontroleerd door geleiding. Het hydrochloride zoutzuurstation is ook uitgerust met een membraandoseersysteem. Deze pompen staan het single stroke-meten toe, zodat de dosering nauwkeurig is tot op 10 ml. De pH-waarde van de buffer kan dan zeer nauwkeurig worden ingesteld in kleine stapjes. Tijdens de productie selecteert de operator eerst via het aanraakscherm, de formule voor de voorbereiding van de buffer. De toegekende hoeveelheid water wordt vervolgens in de voorbereidingscontainer gevoerd. De operator kan zouten met de hand toevoegen, mogelijk gevolgd door roeren of door het mengsel op de juiste temperatuur te brengen. Het pH-meetsysteem controleert de pH-waarde van de wateroplossing en stuurt de toevoeging van base of zuur via deze parameter, afhankelijk van wanneer een alkalische of zure buffer moet worden voorbereid. De drie voorbereidingscontainers kunnen via een verdeelbord vrijgegeven worden in de buffer ontvangende container. CSL Behring maakt

gebruik van “zakken” of twee mobiele containers in het geval er sprake is van kleinere bufferhoeveelheden. De bufferproductie is geïnstalleerd in een technische ruimte, waar zich alle modules bevinden die onderhoud nodig hebben. Deze technische ruimte is hermetisch afgesloten van de werkelijke productie-omgeving en is gebouwd als een klasse C clean room. De procesvaten worden geïnstalleerd als onderdeel van deze clean room wall zodat gerelateerde apparatuur bediend kan worden vanuit de productieomgeving.

Mobiele container als “stand alone” procesfabriek

De mobiele containers opereren als een onafhankelijke procesfabriek door te worden gevuld met startproducten en deze d.m.v. slangen aan te sluiten op de chromatografen of filtereenheden. Ze fungeren als productopslag en transportcontainer maar ook als buffer ontvangende containers. De mobiele containers hebben een capaciteit tussen de 50 en 300 liter en zijn geïnstalleerd op een mobiel frame met vaste leidingen. Dit ontwerp maakt verschillende procesvariaties mogelijk. Ze zijn druk- en vacuüm bestendig, voorzien van een dubbele schelp en kunnen worden gekoeld en verwarmd. Ze zijn uitgerust met magnetische roerders en hebben een aantal aansluitingen voor perslucht, steriele lucht en producttoevoer. De centrale voor de werking van de mobiele eenheden bestaat uit vijf distributiepanelen. Alle panelen zijn voorzien van aansluitingen voor water voor injectie (WFI), pure stoom en steriele lucht. De aansluitingen voor buffer en base zijn ook inbegrepen. Er werden voor het product afvoerkanalen met geleidbaarheid en temperatuurcontrole verstrekt. Een verwarmings- en koelsysteem voor elk paneel laat toe dat de temperatuur van de mobiele containers wordt verhoogd of verlaagd. De nominale temperatuur van het product kan worden geregeld binnen een breed bereik.


De container zelf heeft geen een on-board controller, maar kan via een bus of een elektrische kabel worden aangesloten op een paneel. Alle functies waaronder het meten van instrumentatie voor druk, de temperatuur, geleidbaarheid, of pH-waarde worden verwerkt, gecontroleerd, bewaakt en gedocumenteerd in de controle circuits-kast.

CIP-installatie en de laatste spoeling

De CIP-installatie werkt volgens het principe van total loss-reiniging en is uitsluitend bestemd voor de mobiele containers. Voor dit doel is de mobiele tank aangesloten op de CIP via een verdeelbord. Reiniging wordt automatisch uitgevoerd volgens de opgeslagen programma’s. WSO wordt gebruikt als primaire reinigingsvloeistof bij voorspoeling en de chemische water make-up. Het bijtende sodaconcentraat wordt gemeten vanaf een basisstation tot aan een bepaalde geleidbaarheid. De temperatuur van de reinigingsvloeistoffen kan worden ingesteld en gecontroleerd met behulp van de geïntegreerde warmtewisselaar. De waterstroom van de voorspoeling wordt bestuurd via de mobiele container. De opgegeven hoeveelheid spoelwater is de controleparameter van de reinigingsduur. het water van de voorspoeling wordt naar de afvoer gestuurd, maar de chemische was wordt verspreid. De laatste spoelbeurt wordt direct uitgevoerd vanuit het hete WFI-netwerk via de CIP-installatie en het distributiepaneel naar de mobiele container. De CIP biedt de mogelijkheid om zichzelf te zuiveren via een uiterst pure stoom-verbinding. Daarnaast is er in een aangrenzende ruimte een verdeelbord voor zuivere schoonmaak. Hierop kan een mobiele container worden aangesloten en kan er een saneringsprogramma uitgevoerd worden.

WFI-voorziening afkomstig van een nieuw geïnstalleerde ringleiding

Water voor injectie is water met een extreem hoge zuiverheid. Een systeem voor de verwerking ervan werd geïnstalleerd op de zesde verdieping van het productiegebouw in Marburg. In het nieuwe chromatografiegebied wordt water voor gebruik naar de vierde verdieping gevoerd met behulp van leidingen en wordt via de nieuw geïnstalleerde ringleiding met twee sub-loops toegevoerd. Een van de sub-lussen is onderdeel van de buffervoorbereiding en de andere voedt de distributiepanelen die nodig zijn voor de werking van de mobiele procescontainers.

Beide circuits kunnen worden gekoeld door warmtewisselaars, van een circulerende temperatuur van 80 tot 83 graden Celsius, naar de gewenste toepassingstemperatuur. Het WFI-systeem wordt ook gebruikt voor het spoelen van de bufferbereiding en de opslagcontainer als de mobiele containers. De laatste spoeling wordts onafhankelijk van de CIP-installatie uitgevoerd.

gistreerd, gemerkt en elke relevante lasparameter werd gedocumenteerd door het assemblagepersoneel. Ongeveer 10 procent van de lasnaden zijn gecontroleerd door de endoscoop. Alle andere belangrijke factoren, zoals het meten van systemen of de voorreiniging, zijn ook expliciet gekwalificeerd. Op deze manier kreeg CSL Behring niet alleen een uiterst moderne faciliteit, maar ook “betrouwbare” procesdocumentatie voor de belangrijke aankomende kwalificatieaudit.

Het WFI-circuit is voorzien van een eigen automatiseringssysteem. Dit omvat ook de volledige controle, de permanente in-line monitoring en documentatie van de relevante parameters zoals temperatuur, flow, geleidbaarheid of totale organische verbindingen.

De opdracht omvat ook het toevoersysteem van de voeding voor de “witte media”. Witte media zijn zuivere stoom, steriele lucht en WSO-water. Alle geïnstalleerde aanvoerkanalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en werden gedocumenteerd tijdens montage.

Hoge eisen aan materiaal, de uitvoering en documentatie

De bio-technologiefaciliteit wordt bestuurd door twee PCS7 controle-eenheden die werken met een batchformuleadministratie. Alles wordt gevisualiseerd en bediend via de touch screen panels. Pentair Südmo leverde de hardware en alle procesbeschrijvingen inclusief alle sequenties en parameters. De software is op deze basis geprogrammeerd. De faciliteit zelf werd, voor zover mogelijk, geprefabriceerd als eenheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de CIP-installatie, distributiepanelen, de containers, de koelings en verwarmingselementen. De aansluitende pijpleidingen werden later op de faciliteit geïnstalleerd. Alle leidingen in contact met het product werden gereknowhow 2011

23


bier

De BMF-18 van Pentair

De beste keuze voor de brouwer van vandaag door mark mol

Bierfiltratie en -stabilisatie zijn de laatste stappen in het brouwproces voordat het bier wordt opgeslagen in de helder biertanks voorafgaand aan het verpakken. Na deze filtratiestap moeten brouwers er absoluut zeker van zijn dat het bier fris smaakt en vrij is van gist en troebelheid. Hiervoor is het derde generatie biermembraanfiltratiesysteem (BMF) van Pentair, de BMF-18, de beste keuze om de kwaliteit van het bier te garanderen. Dit biedt grotere voordelen ten opzichte van duurzaamheid en flexibiliteit in vergelijking tot traditionele methoden. Biermembraanfiltratie vs kieselguhrfiltratie

BMF maakt gebruik van membranen in plaats van kieselguhr om ongewenste troebelheid uit het bier te weren. Dit biedt direct voordelen voor het milieu omdat kieselguhr slechts eenmaal kan worden gebruikt en vervolgens moet worden afgevoerd, terwijl membranen meerdere jaren kunnen worden gebruikt. Daarnaast zijn gezondheids- en veiligheidsrisico’s uitgesloten die worden veroorzaakt door kieselguhr. Met BMF ervaren brouwers bovendien een consistente bierkwaliteit tijdens een filtratierun en produceren bier met een langere houdbaarheid en een betere smaakstabiliteit. BMF brengt ook flexibiliteit in de productie omdat het systeem een continue werking garandeert alsmede snelle en eenvoudige wisseling van biersoorten toelaat.

Innovaties van de BMF-18

Het BMF-systeem belichaamt twee fundamentele duurzame uitgangspunten. Het vereist minder roestvrij staal, terwijl het een hogere capaciteit levert en maakt geen gebruik van wegwerpmaterialen of niet-recyclebare grondstoffen. 24

knowhow 2011

Na de marktintroductie in 2009 werd de BMF-18 verder doorontwikkeld. “Productverbetering is voortdurend aan de gang”, zei Dick Meijer van Pentair. “We zijn steeds bezig om de efficiëntie voor onze klanten te verbeteren en tegelijkertijd willen we bijdragen aan een duurzamer milieu.” De oudere generatie BMF-systemen hadden een terugspoeling nodig, die vijf tot tien keer werd uitgevoerd, voordat een intensievere reinigingsprocedure plaatsvond. Bij de BMF-18 wordt er niet gespoeld, maar staat de reinigingsvloeistof stil in de membranen. Daardoor wordt het waterverbruik met 50 procent per spoeling teruggedrongen, terwijl het eindresultaat hetzelfde is. Recente productverbeteringen hebben de mogelijkheid verbeterd om chemicaliën in de schoonmaakprocedure te hergebruiken. Dit vermindert het chemisch verbruik met 30 procent. Beide verbeteringen aan de reinigingsstap zijn onderdeel van elke BMF-18 van vandaag en zijn beschikbaar als retrofit-pakketten voor bestaande filterlijnen. De derde verbetering van de BMF-18 is, dat het kan worden ontworpen om te worden uitgevoerd in een batch of in een continue modus, afhankelijk van de specifieke eisen van de brouwerij. Met de continue werking alterneren twee sets van membraanfilter skids: een set is in de filtratie-modus, terwijl de andere in de reinigingsmodus is. Als gevolg van de continue werking kunnen systemen kleiner worden ontworpen waardoor de CAPEX kan worden verlaagd. Deze innovaties maken de BMF-18 een geavanceerd product dat een oplossing biedt voor de steeds hogere eisen die in de brouwerij-industrie aan brouwerijen van alle groottes worden gesteld op het gebied van rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid.


bier

De invloed van nieuwe brouwgrondstoffen op Biermembraanfiltratie

Sinds de introductie van biermembraanfiltratiesystemen (BMF) is veel informatie verzameld over de invloed van de moutkwaliteit op de filtreerbaarheid. Alle bestanddelen in het bier die de filtreerbaarheid beïnvloeden, vinden hun oorsprong in de gebruikte ingrediënten en het brouwproces. Het toevoegen van een bepaalde hoeveelheid gerst aan de mout tijdens het brouwproces of zelfs het gebruik van 100 procent gerst in combinatie met enzymen krijgt steeds meer belangstellijng. Pentair X-Flow heeft onlangs onderzoek gedaan naar de invloed op de filtreerbaarheid van deze grondstoffen met biermembraanfilters. In sommige brouwerijen zijn kleine hoeveelheden gerst al toegevoegd aan de mout voorafgaand aan het maischen. De belangrijkste reden hiervoor zijn lagere kosten, een lagere CO2-voetafdruk en de betere beschikbaarheid van gerst. De hoeveelheid gerst die kan worden toegevoegd, wordt beperkt door de verminderde enzymatische activiteit van de nietgekiemde gerst. Om dit probleem te verhelpen, kan exogene activiteit worden verkregen door toevoeging van enzymen tijdens het maischen. Met het juiste enzymmengsel kan er zelfs bier worden gemaakt van 100 procent gerst. Het is aangetoond dat dit een goed drinkbaar bier oplevert. Maar de vraag blijft hoe dit de filtreerbaarheid van het bier beïnvloedt.

1,2 50/50 Blend

100% Malt

Transmembrane pressure (bar)

1,0

0,8

0,6 100% Barley + Ondea® Pro

0,4

In figuur 2 worden de resultaten van de eerste vergelijkingstest getoond. De eerste perioden (dit is de tijd die het duurt om een TMP van 1,2 bar te halen) zijn genormaliseerd met de eerste periode van 100 procent mout. Hier is duidelijk te zien dat met een hogere hoeveelheid gerst de membranen minder snel vervuilen, wat resulteert in een verhoogde filtreerbaarheid. 4,80

5,00

4,50

3,51

4,00

3,50

2,31

3,00 2,50

2,00

1,00

1,50

1,00 0,50 0,00

100% Malt

20% Barley, 80% Malt

85% Barley, 15% Malt

100% Barley

Figuur 2 : Genormaliseerde filtreerbaarheid van de verschillende onderzoeken. In het geval van 100 procent gerst, is de eerste periode geschat op 32 uur.

Conclusie

Het onderzoek toont duidelijk aan dat vervanging van gerst door mout een positief effect heeft op de filtreerbaarheid van het product. De verbeterde filtreerbaarheid is zeer waarschijnlijk te wijten aan de betere conversie van de grondstoffen tijdens het brouwen. Het toont ook aan dat de filtreerbaarheid niet alleen afhangt van de concentratie van een aantal specifieke componenten, maar veel meer van de aard en de specifieke interacties van de verschillende componenten.

Erkenningen

0,2

0,0

00:00

soorten bier (100 procent mout, 100 procent gerst, 50/50 blend). In alle gevallen werd dezelfde gerst gebruikt. Het is duidelijk te zien dat de TMP aanzienlijk snel oploopt bij de variant met 100 procent gerst. In figuur 1 worden de gegevens van een mengsel van 50 procent mout en 50 procent gerst ook getoond. Ook hier kan de filtreerbaarheid worden verbeterd vergeleken met de 100 procent moutvariant. Blending na vergisting is een optie voor de brouwer om de smaak en de body van het bier precies op elkaar af te stemmen.

Normalized 1st period

door joris de grooth

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00 12:00 14:00 Filtration time (hh:mm)

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

Figuur 1 : Filtratiegegevens van een 1 hl BMF proeffabriek van 100 procent mout, 100 procent gerst en een 50/50 mix van de twee.

Voor dit onderzoek werden verschillende bieren gebrouwen met verschillende verhoudingen van gerst en mout. Voor de mouterij werd hetzelfde gerst gebruikt als voor het brouwen.

Dit onderzoek werd in nauwe samenwerking met Dipl.-Ing. Florian Schüll van het centrum van Life and Food Sciences Weihenstephan en Dr Sven Schönenberg van Novozymes uitgevoerd.

Op www.cptholding.com/bmf kunt u het gehele onderzoek inzien, waar deze samenvatting op is gebaseerd.

Resultaten

Figuur 1 toont de toename van de transmembraandruk (TMP) tijdens filtratie voor drie verschillende knowhow 2011

25


dranken

Sinds de opening van de nieuwe faciliteit Remote Service in september 2011, bedient Pentair Haffmans meer klanten en nog sneller dan voorheen. Pentair Haffmans voldoet aan de behoeften van klanten die op zoek zijn naar een hulpmiddel om de downtime en de operationele kosten te verlagen. Remote Service wordt uitgevoerd vanuit een meldkamer via een dataverbindingslijn en zet direct de experts van Pentair Haffmans online met koolstofdioxide (CO2)terugwinningssystemen wereldwijd. “Remote service is een integraal onderdeel geworden van onze Service Level Agreements”, zegt Paul Verschuren, Product Manager Service bij Pentair Haffmans. “Op verzoek van de klant wordt het CO2terugwinningssysteem uitgerust met een web based ewon-router. In geval van vragen of technische problemen, stelt remote service ons in staat een direct en gedetailleerd inzicht te krijgen in de prestaties van de installatie om zo de oorzaak van het probleem te identificeren. Dit biedt grote voordelen voor beide partijen, waaronder een zeer snelle responstijd. “

Echter, service op afstand is meer dan een hulpmiddel om problemen met de prestaties op te lossen. Het is een betrouwbare dienstverlening om preventief onderhoud in te plannen - een aspect dat steeds belangrijker wordt. Pentair Haffmans verkoopt en onderhoudt haar producten in meer dan 150 landen wereldwijd. Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van totaal CO2beheer heeft het professionele service team van het bedrijf uitgebreide kennis verzameld als het gaat om de fijne kneepjes van service en onderhoud van CO2fabrieken. Een toenemend aantal klanten profiteert van deze enorme kennis. “Remote service stelt ons in staat om de prestatie van een CO2-systeem te monitoren ongeacht waar deze zich bevindt,” legde Verschuren uit. “Als we een verslechtering van een parameter vaststellen, zijn we in staat om in te grijpen voordat er een systeemfout optreedt. Bovendien, als onderdelen moeten worden vervangen, zorgen de pakketten met originele reserveonderdelen van Pentair Haffmans voor een snelle beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige onderdelen. Dit alles draagt bij tot een verhoogde uptime tegen de laagste exploitatiekosten. “ Pentair Haffmans streeft er voortdurend naar haar klanten een service-standaard aan te bieden met ‘het beste van het beste’, door middel van op maat gemaak-

te service-plannen. Deze variëren van onderhoudscontracten tot uitgebreide Service Level Agreements met remote service, data monitoring, data trending, voorraad consulting, en 24/7 technische ondersteuning.

Voordelen

Direct contact met specialisten Snelle diagnose en probleemoplossing Verhoogde uptime Lagere exploitatiekosten

Remote Service maximaliseert CO2-beschikbaarheid van het systeem

26

knowhow 2011


f o o d s e rv i c e

Everpure Claris van Pentair speelt in op de vraag naar oplossingen voor hoog volume waterbehandeling door tony monks

Met 65 procent meer capaciteit dan het originele ClarisTM systeem, is de Claris XXL beschikbaar voor stoom- en combi-ovens en het maken van ijsthee.

Slimme chemie en ingenieuze techniek

Everpure van Pentair heeft onlangs een uitbreiding op haar lijn van populaire Claris water technologiesystemen gepresenteerd: een familie van filterpatronen die zorgen voor zacht water. Zij zorgen voor het verwijderen van een onaangename smaak en geur voor warme dranken. Claris voorziet in een innovatieve controle van kalkaanslag voor apparatuur in de voedingssector. De nieuwe Claris XX-Large waterfilter (Claris XXL) is een nieuwe maatoplossing voor het voorkomen van kalkaanslag bij boilers, directe stoominjectie, combi-ovens en apparaten voor het maken van ijsthee. Hiermee gaat de producent verder dan de reguliere ontkalking voor koffie en espresso-machines.

Een 5-traps filtratieproces: • Voorfiltratie • Aanpassing van carbonaathardheid • Fijne filtratie • Een hoogst efficiënt koolstofblok verwijdert ongewenste verontreinigingen, onaangename geuren en smaken • Een vast membraanfilter verwijdert deeltjes tot op 5 micron voor een zo hoog mogelijk resultaat.

Consistentie - DUOBLEND bypass klep-technologie verzekert een consistent en nauwkeurig carbonaat hardheidsniveau. Onafhankelijk van het debiet, krijgt de gebruiker altijd dezelfde waterkwaliteit.

Een eenvoudige oplossing voor een kostbaar probleem

Uitstekende vermindering van verontreiniging inclusief kalkaanslag veroorzakend carbonaat

Onbehandeld hard water kan zeer schadelijk zijn voor de kook- en stoomapparatuur vanwege kalkafzetting. Dit verhoogt na verloop van tijd niet alleen het energieverbruik van de apparatuur aanzienlijk, maar kan ook meer servicekosten en hogere life cycle costs voor de exploitanten veroorzaken. Sommige filtersystemen beheersen de mineralen uitsluitend door toevoeging van een kalk remmende stof die de mineralen in het water zwevend houdt. De Claris waterfilter richt zich selectief op carbonaathardheid. Met behulp van een speciaal soort hars voor ionenwisseling wordt kalksteenvorming bijna volledig geëlimineerd. Dit vermindert de behoefte aan dure ontkalkingen en reparaties. Daarnaast mengt de filterpatroon van Claris een kleine hoeveelheid gefilterd water met zacht water en vormt zo een ‘buffer’. Deze voorkomt dat het water door een te hoge PH-waarde te zuur wordt. Dit kan corrosie veroorzaken en de smaak van koffie, thee en andere dranken negatief beïnvloeden. En omdat de Claris waterfilter een snelwisselsysteem is met een filterpatroon die, als het nodig is, eenvoudig is te vervangen, is het niet nodig om zout toe te voegen zoals bij vele andere wateronthardingssystemen. Een taak die vaak wordt verwaarloosd door het personeel.

De nieuwe Claris XXL-waterfilter van Everpure helpt gebruikers bij het vinden van de juiste balans voor de waterkwaliteit, om zo het gewenste smaakprofiel te bereiken. Specifieke kenmerken zijn onder meer:

Voegt niets toe aan het water - Claris is anders dan veel kalkaanslag remmende systemen die polyfosfaat en weekmakers voor ionenwisseling gebruiken, die zout aan dranken toevoegen. Zout verzachtende systemen vereisen aanvulling van zout en als een traditioneel verzachtend systeem degenereert, spoelt er samen met het afvalwater zout in het ecosysteem. De Claris waterfilter verzacht zonder zout, dus voegt niets toe aan het water en er wordt geen zout of water naar de afvoer gestuurd.

Een goed alternatief voor omgekeerde osmose

Het systeem laat de gebruiker ook de hardheid aanpassen zodat deze past bij het gewenste waterrecept, een uniek kenmerk van het Claris-ontwerp. Dit biedt de voordelen die vaak worden geassocieerd met omge-

keerde osmosemengsels van gefilterd en zuiver permeaat water. De Claris waterfilter combineert gefilterd water met water dat de carbonaathardheid heeft verwijderd. In tegenstelling tot de omgekeerde osmose is er geen behoefte aan stroom of een afvoer. Er is geen afvalwater en er is geen behoefte aan een vloertank. “De Claris XXL is een uitstekende optie voor gebruikers die controle willen over de hardheid van hun water, maar die niet de kosten, benodigde ruimte of het extra onderhoud willen dat omgekeerde osmose, met zich meebrengt”, aldus Tony Fischer, Product Marketing Manager van Pentair Everpure. “De Claris waterfilter biedt een consistente en nauwkeurige afstelling van de carbonaathardheid, met het gemak en de eenvoud van snel in te stellen filtratie afhankelijk van het gebruiksdoel.”

knowhow 2011

27


dranken

Pentair Haffmans c-TPO: Optische zuurstofmeting op zijn best door peter houwen

Elke brouwer wil ervoor zorgen dat klanten keer op keer genieten van een met liefde gebrouwen biertje. De vaste hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) en een geminimaliseerde zuurstofinhoud (O2) dragen bij aan het verkrijgen van bier van een uitstekende kwaliteit. De ‘InPack TPO / CO2-Meter van Pentair Haffmans, een state-of-the-art productoplossing die gebruik maakt van O2-meettechnologie, biedt een geavanceerde analyse van zowel de Total Package Oxygen (TPO) als de CO2.

Om ervoor te zorgen dat het gebotteld bier steeds van een constante hoge kwaliteit is, is het cruciaal om extra aandacht te besteden aan het product na de vullijn. Dit is waar de ‘InPack TPO / CO2-meter, type c-TPO van Pentair Haffmans, zijn geavanceerde techniek laat zien. In tegenstelling tot conventionele methoden, meet de c-TPO zowel de CO2 als het O2-gehalte zodra de fles wordt gevuld, terwijl het bier in de verpakking blijft. De c-TPO boort een gaatje in de dop en de sensor dringt de verpakking binnen door dit gat.

Gedifferentieerde O2-meting maakt diepere inzichten mogelijk

Een belangrijk gegeven, waarmee rekening moet worden gehouden, is het feit dat het bier in een fles niet tot de rand mag staan. De kopruimte tussen het bier en de dop is niet gevuld met lucht, maar met een inert gas, meestal CO2, dat aanwezig is in het bier. Er zijn voor de O2 vele mogelijkheden om in het bier te komen: na de vergisting, tijdens de verwerking en tijdens het bottelen. Dat is de reden waarom de brouwer O2 tegenkomt in de fles, in het bier en in de kopruimte. Dat zuurstof vanzelf in het bier komt kan gebeuren tijdens het vullen. Het kan in de vrije ruimte komen tijdens het afsluiten met een dop. Gezien het feit dat O2 in de fles ernstige schade aan het bier kan toebrengen, is het zeer belangrijk om te weten waar de O2 vandaan komt - uit de kopruimte of uit de vloeistof. Tot nu toe was het onmogelijk voor de brouwer om de bron van de O2 te bepalen. De bewezen optische O2-meettechnologie van Pentair Haffmans maakt dit nu mogelijk. De geavanceerde sensor van de c-TPO zorgt voor een gedifferentieerde meting van de zuurstof en het O2-gehalte in de vloeistof. Dit helpt bij het identificeren van de bron van Total Package Oxygen (TPO). De c-TPO van Pentair Haffmans stelt brouwers in staat om een compleet beeld te verkrijgen van het vulproces. Als er sprake is van een afwijking in het O2-niveau, is snel en doeltreffend optreden mogelijk. Dit zorgt voor de hoogste procesveiligheid bij het afvullen.

28

knowhow 2011


f o o d s e rv i c e

Pentair Filtration Solutions helpt Stirrings, LLC betere cocktails te mixen

door kevin carlson

Stirrings werd in 1997 in Nantucket opgericht en is een innovatieve leverancier van cocktailmixdranken, die de manier waarop mensen van cocktails genieten, herdefinieert. In de overtuiging dat betere ingrediënten de enige manier zijn om een beter smakende cocktail te mixen, maakt Stirrings gebruik van pure vruchtensappen, drievoudig gezuiverd water en rietsuiker. Zo wordt een gevarieerde collectie van super-premium mixdranken voor cocktails gecreëerd, cocktailgarnituren van het merk Rimmer® en klassieke ingrediënten voor de bar. Haar klanten zijn gewend om premium mixdranken in cocktails van Stirrings te bestellen, zoals Jose Cuervo Especial® Gold Margaritas en Jeremia Weed® Sweet Tea Lemonade. Dankzij de recente samenwerking van Stirrings met Pentair Filtration Solutions zijn deze dranken nu in bars of restaurants, net als veel biersoorten en zelfs een aantal wijnen, beschikbaar “van de tap”.

Pentair Filtration Solutions is een leverancier die al sinds jaar en dag Shurflo®-pompen levert ten behoeve van wijnproductie en andere toepassingen aan het moederbedrijf van Stirrings, Diageo Europa. Gezien de expertise op het gebied van oplossingen voor vloeistoffen, heeft Stirrings Pentair benaderd om te helpen om een nieuwe productielijn voor “Cocktails on Tap” te ontwikkelen. Het doel is het ontwerpen en produceren van een kosteneffectief systeem dat alcoholische dranken en cocktailmixen in de juiste verhoudingen mengt - dat wil zeggen kant-en-klare drank aflevert die uiteindelijk via de tap in het glas komt, zoals een traditioneel getapt biertje. Nadat de klant uiteindelijk de gewenste productspecificaties had benoemd, ontdekte het team van Pentair Filtration Solutions bij het ontwerpen dat de meerderheid van de belangrijkste componenten die nodig zijn om het tap-systeem te ontwikkelen, naar alle waarschijnlijkheid al binnen de “tool kit” van Filtration Solutions bestonden:

Cocktails on Tap Programma voordelen voor klanten van Stirrings:

Het team van Pentair Filtration Solutions voegde deze onderdelen eenvoudigweg op een nieuwe manier samen. Het innovatieve denken ging echter verder dan het op een nieuwe en creatieve manier in elkaar passen van ‘puzzelstukjes’. Het unieke ontwerp van Pentair levert voordelen op voor de bar-exploitant. Het maakt namelijk het systeemonderhoud gemakkelijker en er wordt minder afval geproduceerd doordat de alcoholische dranken en de cocktailmix tot het moment van schenken gescheiden blijven. Pentair Filtration Solutions Engineering Group ontwikkelde ook een nieuwe kraan specifiek voor het Stirrings-project. Haar unieke ontwerp voor een dubbele vloeistofstroom is mogelijk een patenteerbaar intellectueel eigendom van Pentair. Stirrings startte begin juni 2010 de verkoop van het “Cocktails on Tap-systeem” in Noord-Amerika. Zowel Pentair Filtration Solutions als Stirrings zijn enthousiast over de potentiële positieve marktkansen.

Het modulaire platform van het Shurflo®- filtersysteem werd gewijzigd om een vulsysteem voor alcoholische dranken te maken (elke unit kan maximaal drie flessen tegelijk vullen met alcoholische drank). Het bag-in-box-rek (BIB) van Shurflo houdt de cocktailmixen in een opstelling voor de BIB- verpakking paraat. Twee Shurflo BIB-pompen en twee poreuze buizen waardoor lucht stroomt, vormen het toevoersysteem voor de vloeistof. Door het aanpassen van een bestaande filter uit de Residential Flow Group werd een uitschakelingsmechanisme ontworpen.

Betere controle over de drankvoorraad en gerelateerde kosten Hogere en stabielere brutowinst m.b.t. drank Sneller schenken en intrigerende “stijlfactor” zorgen voor verhoogde verkoop van cocktails Meer gecontroleerde afgiftecapaciteit vermindert de verspilling van alcoholische dranken / mixen en vermindert de kosten Rekent af met bezorgdheid over onvolledige vulling op het einde van een fles Bespaart ruimte en mankracht door het voorkomen van een ongebalanceerde bar voorraad: teveel volle of lege flessen Alcohol/mixreserves zorgen er zeker voor dat barpersoneel onder werktijd steeds voldoende voorraad heeft

knowhow 2011

29


bier

Succesvolle oppervlakte reductiestrategie geïmplementeerd met Pentair Südmo

De nieuwe koude blok van de Ganter Brouwerij op het kleinst mogelijke gebied nog effectiever dan voorheen

Katharina Ganter Fraschetti

door hans lange

De Ganter Brouwerij in Freiburg, Duitsland heeft in samenwerking met Pentair Südmo een efficiënt concept voor een nieuwe koude blok geïmplementeerd, dat “de kwaliteit niet de kwantiteit”, benadrukt. Dit “verkleiningsconcept” laat het energieverbruik en de totale operationele kosten dalen, waardoor brouwers in staat worden gesteld te reageren op veranderende eisen van de markt en kosteneffectieve productie kunnen uitvoeren, zelfs bij lage uitgangsniveaus.

Van links naar rechts: Directeur Detlef Frankenberger (Ganter), Helmut Joas (Pentair Südmo), Markus Dessecker (Ganter), Helmut Wittmann (verantwoordelijk projekt ingenieur Pentair Südmo

In de Ganter Brouwerij was Pentair Südmo verantwoordelijk voor het hele concept, de implementatie en inbedrijfstelling. Het doel van het nieuwe fabrieksontwerp was om te voldoen aan de eisen voor de vermindering van energie- en reinigingsmiddelenverbruik. Ondertussen moesten de hoeveelheden afvalwater worden geminimaliseerd in een beperkte footprint. In aanvulling op energiebesparing en de totale operationele kosten, werd de productieruimte vrijgemaakt voor andere doeleinden. De bouw van de fabriek duurde slechts zes maanden en nadat de productie eerder dit jaar begon, werden in slechts een paar weken positieve resultaten geboekt.

compacte koude blok geïnstalleerd in een nieuwe productiehal op eenzelfde niveau. Alle noodzakelijke functies zijn gecombineerd in een minimale footprint, waaronder het omgaan met gist, de aansluiting van de ruimte met gistingstanks en opslag van ongefilterd bier. Na filtratie de aansluiting van de Bright Beer Tanks (BBT) met alle secundaire functies. Het nieuwe vatensysteem en het losstation voor de bottelfaciliteit zijn vanaf hier met elkaar verbonden. Naast het integreren van en het gebruiken van bestaande onderdelen van de productiefabriek, is het voordeel van het Pentair Südmo-concept dat de compacte installatie en de inrichting van de gehele productielijn op hetzelfde niveau is.

Hele productie op één niveau

Het brouwerijcontroleconcept is gebaseerd op het “Proleit” procesbeheerssysteem dat werd geprogrammeerd door Pentair Südmo en wordt gebruikt door een groeiend aantal brouwerijen. Dit gebruiksvriendelijke

In een brouwerij ligt de koude blok een niveau lager dan de brouwzaal en omvat alle activiteiten van de brouwerij van fermentatie, rijping tot filtratie. Bij Ganter is de 30

knowhow 2011

systeem laat de gebruiker gemakkelijk alle parameters aanpassen omdat alle onderdelen van de fabriek duidelijk worden weergegeven in een apart stroomschema. Op basis van een breed scala aan oplossingen van Pentair Clean Process Technologies voor de brouwerijindustrie, werd de carbonator van Pentair Haffmans opgenomen in het project om het carbonisatieproces te beheersen. Daarnaast is biermembraanfiltratie met de membraantechnologie van Pentair ook in een later stadium mogelijk. “We waren in staat om na de eerste paar weken van de ingebruikname zeer goede ervaringen te verzamelen “, zegt Katharina Ganter Fraschetti, lid van het management van de brouwerij. “We konden al snel aanzienlijke besparingen op het gebied van de energie als in exploitatiekosten vaststellen.”


wereldwijd

Pentair op de Aquatech 2011

Pentair op de Brau Beviale 2011

Dit jaar wordt de Aquatech Amsterdam, ‘s werelds meest toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en afvalwater, het podium voor Pentair om de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen te laten zien. De Aquatech vindt plaats in de RAI van 1 tot 4 november. Dan worden ook de nieuwe dochterondernemingen gepresenteerd en wordt de nieuwe huisstijl van het concern geïntroduceerd, op een stand van meer dan 650 m2.

Brau Beviale, ‘s werelds meest toonaangevende vakbeurs voor de bier-en drankenindustrie, opent zijn deuren weer van 9 tot 11 november in het beurscentrum van Neurenberg, Duitsland. Met ongeveer 32.000 te verwachten bezoekers, is de Brau Beviale 2011 voor Pentair het perfecte platform om hier haar laatste innovaties te tonen. Pentair zal prominent aanwezig zijn in twee hallen:

Belangrijke innovaties op de Aquatech zijn:

De ‘visvriendelijke’ pomp van Pentair Nijhuis Het biosgas upgrade-systeem van Pentair Haffmans dat 100 procent van het methaan en het CO2 bijproduct terugwint Het 9100TS Twin Sensor Water behandelingssysteem van Pentair Water.

Daarnaast zal Pentair X-Flow haar nanofiltratiemembranen, het anaërobe Membraan BioReactor-concept, en het compacte Airlift™ MBR Megablock presenteren.

In hal 6, op stand 321, zal Pentair Food & Beverage de nieuwste producten en oplossin-gen laten zien op het gebied van biermembraanfiltratie, CO2-systemen, high gravity brewing, kwaliteitscontroleapparatuur, kleppentechniek en membraanwaterbehandeling. Hal 9 is gewijd aan drankdispensers. Hier, op stand 433, zal Pentair Foodservice haar nieuwste innovaties presenteren, waaronder de Claris waterbehandelingsfilter, een systeem om water te bottelen, Bier Ace II - een universele pomp voor biertapsystemen en een hoog-rendement omgekeerd osmosesysteem.

Om meer over Pentair te weten te komen, bent u van harte welkom op onze stand nr. 01.428 en 01.428A in de Water Treatment Sector.

knowhow 2011

31


pompen

Pompen voor het Huascacocha waterproject in Peru

Pentair Nijhuis’ eerste opdracht voor de levering van pompen in Zuid-Amerika door inge sluijter

Voor een waterbouwproject ter realisatie van de watertoevoer naar de Peruaanse drinkwaterzuiveringsinstallatie Huachipa gaat Pentair Nijhuis de benodigde pompen leveren. Deze drinkwaterzuiveringsinstallatie voorziet 2,4 miljoen inwoners van Lima en het naburige Callao van water. Pentair Nijhuis ontving de opdracht van de Braziliaanse bouwonderneming Constructora OAS Ltd. Het gaat om vier Split Case-pompen met een capaciteit van 3.240 m3/h. Het project omvat de bouw van een damwand van 15 meter, waarachter 79 miljoen m3 water wordt opgeslagen. Ook wordt een betonkanaal van 22,5 km, een tunnel van 2,1 km en een pijplijn van 5,1 km met een diameter van 1500 mm aangelegd. Het watertransport verloopt van het Huascacocha-meer, via het Marca III-systeem naar de Rímac-rivier in Lima, de hoofdstad van Peru. De eindklant van dit project is Sedapal, een waternutsbedrijf in Peru. “Vanaf de Huascacocha-voorziening voorzien de pompen de Huachipa-drinkwaterinstallatie met een capaciteit van 2,63 m3/sec van water”, aldus Damián Sciarra, Product Manager van het Argentijnse verkoopkantoor van Pentair. “OAS heeft voor de pompen van Pentair Nijhuis gekozen vanwege het lage energieverbruik en de lage levenscycluskosten gedurende een gebruiksperiode van meer dan 25 jaar.” “De gezamenlijke inzet van onze partner Enerquímica in Peru en de collega’s van het Argentijnse verkoopkantoor en bij Pentair Nijhuis om in de Zuid-Amerikaanse pompenmarkt door te dringen, hebben tot deze eerste pompenopdracht vanuit dit continent geleid”, concludeert Frans Staring, Senior Area Sales Manager van Pentair Nijhuis.

KnowHow Published by

Pentair Water Proces Technologie Holding BV P.O. Box 31 7620 AA Borne The Netherlands

Editorial Board Simone Bäro Mary George John Righini

Design SPPR

Please address any questions about the content to: info@cptholding.com To subscribe to KnowHow email: info@cptholding.com

Pentair KnowHow 2-2011 NL  

KnowHow is het customer magazine van Pentair.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you