Page 1

2-maandelijks informatieblad uitgegeven door het Gemeentebestuur Knokke-Heist | 19e jaargang | nr. 6 - november 2008 - december 2008 | Ver. uitgever: Graaf Leopold Lippens | Afgiftekantoor Knokke-Heist eindredactie: dienst Communicatie, Stadhuis A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist | tel. 050 630 133 | fax 050 630 159 | e-mail communicatie@knokke-heist.be | grafische vormgeving verdographics - druk vanhoestenberghe

Stadskrant Jeugd en oud-strijders herdenken samen 11 november

Lichtenbrug verbindt Zeedijk-Heist met hinterland

pa g i n a

Boycot Blow!

pa g i n a

pa g i n a

11.11.11-loop van Brussel naar Heist!

De Kringwinkel Knokke-Heist verhuisd naar visserijschool Heist

Inwoner Pierre Vande Langerijt gaat in samenwerking met het gemeentebestuur en met de steun van restaurant De Savoye en Sportline Knokke de uitdaging aan om – in het kader van de 90ste verjaardag van de Wapenstilstand van WO I – de Eeuwige Vlam op het Congresplein in Brussel over een afstand van 111 km naar Heist over te brengen. Deze zware taak wil hij al lopend volbrengen. Onze moedige atleet hoopt deze stunt binnen 15 uur af te ronden zodat hij, op dinsdag 11 november om 11 uur en 11 minuten, het vuur kan doen ontbranden aan het monument op het Heldenplein. Met dit symbolisch gebaar wil onze stadsgenoot niet alleen de slogan ‘Nooit meer oorlog’ levendig houden, maar ook iedereen oproepen om actief te streven naar ‘vrede en verdraagzaamheid’.

De Kringwinkel ’t Rad, die zich sinds 2001 in de Lippenslaan in Knokke bevond, verhuisde op 23 september naar de voormalige visserijschool (Kursaalstraat 55) in Heist. Daar vestigde zich enkele maanden geleden ook het strijkatelier. ’t Rad beschikt nu over een grotere winkel met meer ruimte voor textiel, huisraad, meubels, boeken en platen. Nieuw is de ruime revisieafdeling, waar allerhande elektronische apparaten (van wasmachines en droogkasten tot televisies en audioapparatuur) met garantie verkocht worden. Daarnaast is er ook ruimte voor een ecocafé, waar zowel drank als kleine snacks aangeboden worden. Tijdens een geanimeerde opening kan het publiek op 8 november van 14 - 16 uur kennis maken met de Kringwinkel, de Strijkwinkel en de Varens.

Wie Pierre wenst te sponsoren en hem zo wil motiveren om zijn loodzware opdracht tot een goed einde te brengen, vindt in deze Stadskrant een overschrijvingsformulier terug. De opbrengst gaat integraal naar de actie 11.11.11. Het gemeentebestuur hoopt dat heel wat inwoners en tweedeverblijvers deze geëngageerde atleet financieel zullen ondersteunen en zo hun solidariteit betuigen aan de minst bedeelden in deze wereld. Zo linken we de herdenking van beide wereldoorlogen aan de problematiek in de Derde Wereld. Of om een oude slogan van 11.11.11 te gebruiken: ‘geen vrede zonder ontwikkeling, geen ontwikkeling zonder vrede’! Als burgemeester nodig ik u alvast uit om onze ultraloper op 11 november uitbundig toe te juichen bij zijn aankomst op het Heldenplein. Het volledige programma van Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid vindt u op pagina 2 van deze Stadskrant! Graaf Leopold Lippens Burgemeester van Knokke-Heist

Dossier zwembad Duinenwater officieel te bekrachtigen. Ook de procedure voor de onteigening van de spoorweggronden is volop aan de gang. Wegenis goedgekeurd. De dienst Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen heeft een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van de wegen in de verkaveling Duinenwater. Momenteel lopen er onderhandelingen met TMVW om de waterleidingen te verleggen. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) heeft de procedure voor het aanstellen van de exploitant van het zwembad opgestart. Het doorlopen van de verschillende administratieve stappen zal een 9-tal maanden in beslag nemen. Ondertussen zal de aannemer in de loop van 2009 de riolering, straten en trottoirs in de hele projectzone aanleggen. Naast de bouw van een vrijetijdscampus met een zwembad, zou ter hoogte van het treinstation Knokke een winkelcentrum met woonfuncties worden opgetrokken. Wulpenhoek. Ten slotte zijn ook de onderhandelingen met de betrokken eigenaars van Wulpenhoek (ter hoogte van de Zes Bochten) gestart. Het gemeentebestuur is volop bezig om de projecten ‘De Golf’ en ‘Duinenwater’ op elkaar af te stemmen, zodat het geheel mooi in elkaar kan worden geïntegreerd.

Akkoord met onteigende eigenaars. Projectontwikkelaar D&W is na jaren onderhandelen tot een minnelijke schikking gekomen met de meeste onteigende eigenaars. De akten zijn ondertekend en werden - als hoogdringend punt - goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september. De vrederechter hoeft de overeenkomst alleen nog

Het stratenplan van het project Duinenwater, dat in 4 fasen zal worden uitgevoerd. In de eerste fase is de bouw van de vrijetijdscampus ter hoogte van Put Decloedt en de handelszone naast het station van Knokke voorzien.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


11-november

Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid Op dinsdag 11 november 2008 organiseert het gemeentebestuur voor de 2de maal de herdenkingshappening Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid. Dit jaar is de hoofdplechtigheid gecentraliseerd in de deelgemeente Heist. Vorig jaar brachten 11 atleten de Wereldvredesvlam over een afstand van 11 km van Cadzand naar Knokke. Deze keer gaat

ultraloper Pierre Vande Langerijt de uitdaging aan om de Eeuwige Vlam van Brussel naar Heist te dragen, een traject van maar liefst 111 km lang! Om meer jongeren in de activiteiten te betrekken, breidt het gemeentebestuur het concept uit met een gratis rockconcert van Sofie Van Moll en the Expendables. Dit vindt plaats op het Heldenplein.

Pierre Vande Langerijt brengt Eeuwige Vlam van Brussel naar Heist Naar aanleiding van de 90ste herdenking van de Wapenstilstand van WO I, zal de Knokke-Heistse atleet op maandagavond 10 november om 20 uur zijn olympische fakkel - aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel - aan de Eeuwige Vlam ontsteken. Na een korte ceremonie, bijgewoond door een delegatie van het schepencollege en het militair commando van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, brengt onze stadsgenoot de vredesvlam, via Aalst, Gent en Maldegem over naar Heist, over een afstand van 111 kilometer. Wie een stuk van het parcours wenst mee te lopen, fietsen of skeeleren, kan voor meer informatie terecht bij de dienst Communicatie (tel. 050 630 133 – communicatie@knokke-heist.be). Pierre en zijn begeleiders worden rond 10.20 uur in Knokke verwacht. Via de Lippenslaan, het Burgemeester Frans Desmidtplein en het Verzetsplein gaat het via de zeedijk naar het Heldenplein in Heist, waar de vredesvlam stipt om 11.11 uur wordt ontstoken.

Steun samen met restaurant De Savoye en Sportline Knokke de 11.11.11-loop van Pierre! De 58-jarige Pierre Vande Langerijt heeft tijdens de Nacht van Vlaanderen al 12 keer de afstand van 100 kilometer gelopen. Om de afstand van 111 kilometer te overbruggen, werkt hij - na zijn taak als kelner in restaurant

De Savoye - een keihard trainingsprogramma af. U kunt - als particulier of bedrijf - onze superatleet steunen door een bedrag te storten op bijgevoegd overschrijvingsformulier. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11.

Oecumenische vredeswake met zang en dans Op dinsdagmorgen (10 uur) vindt een oecumenische vredeswake plaats in de Sint-Antoniuskerk in Heist, waar bedienaars van verschillende godsdiensten oproepen voor solidariteit onder alle volkeren. Naast vredespoĂŤzie, voorgedragen door leerlingen uit verschillende scholen, brengen het solidariteitskoor en de muzikanten van Kantikune (uit Hasselt) internationale liederen over vrede en verdraagzaamheid. De dansgroep en drumband van volkskunstgroep De Sloepe zorgen met projectiebeelden en een choreografie van Keltische dansen voor een eigentijdse vredesevocatie.

Herdenking Wapenstilstand met vleugje vredesrock Om 11 uur wordt 11.11.11-loper Pierre Vande Langerijt op het Heldenplein verwacht om er de Eeuwige Vlam te doen ontbranden aan het oorlogsmonument. Na de 11 novembertoespraak van het gemeentebestuur volgt de dodenoproep, waarbij leden van de plaatselijke jeugdverenigingen 117 witte rozen planten in het ereperk van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen. Daarna volgt de traditionele bloemenhulde, muzikaal omlijst door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Knokke-Heist. Na deze nationale hymnes laat de Gezinsbond, door alle aanwezige kinderen, honderden witte ballonnen opstijgen met een vredesboodschap. De plechtigheid wordt afgesloten met een grote openluchtreceptie met optreden van Sofie Van Moll en the Expendables. Jong en oud zijn van harte welkom op dit gratis rockconcert voor vrede en verdraagzaamheid!

The Expendables featuring Sofie Van Moll

Wie nog nooit van Sofie Van Moll gehoord heeft, moet wel van een andere planeet komen. Bij het jonge volk is ze vooral bekend als een van de uithangborden van Ketnet: ze wrapte jarenlang programma’s aan elkaar en speelde twee jaar mee in de immens populaire jongerensoap ‘Spring’. Ze kruipt ook regelmatig achter de microfoon bij Radio Donna en Studio Brussel en presenteert, samen met Bart Peeters, het tv-programma ‘De Bedenkers’. Sofie studeerde aan de toneelacademie van Maastricht, waar ze dans, muziek, theater, video ĂŠn performance combineerde. Ze stond al in Nederland op de planken in de theaterproductie ‘De Vliegende Hollander’ en was in BelgiĂŤ o.a. te zien als het lief van Piften in de tv-serie De Kavijaks. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wijdt ze een groot deel van haar prille leven aan muziek. Sinds ze hoge ogen gooide in ‘Steracteur Sterartiest’ heeft ze de zangmicrobe stevig te pakken en werkt ze aan een eigen zangcarrière. Samen met the Expendables heeft ze er alvast zin in, en dat zal jong en oud op het Heldenplein geweten hebben!

V.U. burgemeester Graaf Leopold Lippens

Na een aantal projecten besloten drummer Joost Van den Broeck (bekend van De Laatste Show, ’t Hof van Commerce, Humo’s Pop Poll, Leki, Swingpaleis), zanger/gitarist Filip Bollaert (de Provincieshow, SteracteurSterartiest, Rob de Nijs), bassist Carlo Van Belleghem (Red Zebra, Stan&Roel Zomertoer) en toetsenist Jan Willems (Zap Mama, Boogie Boy) hun gezamenlijke liefde voor muziek te verenigen. Dankzij hun ruime ervaring en passie slagen ze erin live muziek tot kunst te verheffen. Hun repertoire staat bol van complexloze sterke songs, geen imitaties, maar eigen, frisse en krachtige interpretaties.

:::9(5'2*5$3+,&6%(

The Expendables zijn een coverband opgericht rond een aantal topmuzikanten uit de Belgische muziekscène.

Programma ramma 11 1 november mber 2008 8 Sint-Antoniuskerk uskerk Heist – 10.00 0.00 uur ‡ 9UHGHVZDNH 9UHGHVZDNH PHW VROLGDULWHLWVN NRRU .DQWLNXQH +DVVHOW

+DVVHOW

VROLGDULWHLWVNRRU HQ YRONVNX QVWJURHS 'H 6ORHSH H +HLVW

YRONVNXQVWJURHS Heldenplein n – 11.11 uur ‡ $DQNRPVW ORSHU 3LHU UUH 9DQGH /DQJHULMWW 3LHUUH PHW (HXZLJ JH 9ODP XLW %UXVVH (HXZLJH %UXVVHOO ‡ %ORHPHQKX XOGH RSJHOXLVWHUG GR RRU .RQ +DUPRQLH %ORHPHQKXOGH GRRU 6LQW&HFLOLD D +HLVW ‡ 9UHGHVEDOOR RQQHQZHGVWULMG LQ VDPHQZHUNLQJ V PHW 9UHGHVEDOORQQHQZHGVWULMG GH *H]LQVE ERQG *H]LQVERQG ‡ 5RFNFRQFHU UW YRRU YUHGH HQ YH HUGUDDJ]DDPKHLG 5RFNFRQFHUW YHUGUDDJ]DDPKHLG PHW 6RILH YDQ Y 0ROO HQ WKH ([S SHQGDEOHV ([SHQGDEOHV ‡ 2SHQOXFKWU UHFHSWLH PHW 2[IDP P :HUHOGZLQNHO 2SHQOXFKWUHFHSWLH Cultuurcentrum trum Scharpoord – 17 uur Herdenkingsconcert gsconcert “The Indian dian Army in Flanders Field 1914- 1918� 8� ‡ PHW WKH ,Q GLDQ $UP\ EDJSLSH UV XLW 1HZ 'HOKL ,QGLDQ EDJSLSHUV KHW 5DMKDQ V (QVHPEOH HQ GH .RQLQNOLMNH 5DMKDQV +DUPRQLH 'H ' =HHJDOP JUDWLV V WRHJDQJ  YHUSOLFK KWH YHUSOLFKWH UHVHUYDWLH LQ KHW &XOWXXUFHQWU UXP 6FKDUSRRUG

&XOWXXUFHQWUXP

Herdenkingsconcert ‘The Indian Army in Flanders Field 1914 - 1918’ Om 17 uur wordt Monument voor vrede en verdraagzaamheid afgesloten in de schouwburg van het Cultuurcentrum Scharpoord met een concert door the Indian Army Bagpipers uit New Delhi, het Rajhans Ensemble en de Koninklijke Harmonie De Zeegalm. De toegang is gratis (verplichte reservatie in Scharpoord). Voor alle info: dienst Communicatie, stadhuis Alfred Verweeplein, tel 050 630 133, communicatie@knokke-heist.be.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


De nieuwe fiets- en wandelbrug over de Elizabetlaan in Heist werd op donderdag 28 augustus ingewandeld door minister-president Kris Peeters en het schepencollege. De brug, een ontwerp van het befaamde ingenieursbureau Ney en Partners, kostte 2,5 miljoen EUR. De Vlaamse overheid betaalde daar 4/5 van. Het overige deel werd gefinancierd uit het actieplan Kustfietsroute en het programma van de Europese Doelstelling II. Triomfboog bij het binnenrijden van Heist De constructie is een geslaagde architectonische landmark die nu duidelijk het industriële havengebied van Zeebrugge afscheidt van de toeristische badplaats Knokke-Heist. De Lichtenlijn vormt, met zijn sierlijke curve, zachte grijstinten en minimale impact op de omgeving, de perfecte triomfboog om de badgasten te verwelkomen in Knokke-Heist. In de balustrade van de brug werd ledverlichting ingewerkt, zodat de constructie 's nachts letterlijk een zwevende lijn van licht creëert.

Missing link tussen zeedijk en hinterland De brug was tot voor kort de missing link tussen de zeedijk van Heist, de natuurgebieden van Sashul en de Heistse Kleiputten. Momenteel is er een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning ingediend om een verbindingsweg – en zelfs fietstunnel - door de oude spoorwegberm te maken, zodat fietsers en wandelaars kunnen aansluiten op het fietspad langs de kanalen en het fietspadennet van het Brugse Ommeland. Voor het gemeentebestuur is de Lichtenlijn een eerste stap in het aanmaken van een veilige oversteek voor de zwakke weggebruiker. Een minstens even ingrijpende oplossing is nodig voor het drukke, dagelijkse woon-werkverkeer, dat zich situeert ter hoogte van het kruispunt met de Heistlaan. In samenwerking met het Nederlandse Bureau West 8 en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap worden ook hier denkpistes ontwikkeld om in de nabije toekomst dit zwarte verkeerspunt op een meer veilige en esthetische manier in te richten.

Canadapopulieren voor een prachtig nieuwe geboortedreef Op zaterdag 15 november plant de Gezinsbond - in samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe geboortedreef aan. Dit evenement vindt plaats op ‘Dag van de Natuur’, waarbij prachtige canadapopulieren hun thuis vinden langs het fietspad tussen de Kalfstraat en de Kalvekeetdijk. De ontvangst gebeurt in tenten, geplaatst bij manege Ponderosa. Alle ouders, broers en zussen van baby’s die geboren zijn tussen 14 oktober 2007 en 14 oktober 2008 werden half oktober uitgenodigd om een boompje te planten als symbolisch teken voor de geboorte van hun dochter of zoon. Vorige keer kregen 45 baby’s hun eigen boom.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

Nieuwe brochure: Wat u moet weten over uw centrale verwarming Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s en zonder al te veel milieubelasting, dat is wat u van uw centrale verwarming verwacht. In de nieuwe brochure “Wat u moet weten over uw centrale verwarming”, neemt de Vlaamse overheid uw cv-ketel onder de loep. Deze brochure biedt niet alleen een duidelijk overzicht van de wettelijke voorschriften, maar geeft ook concrete tips om uw woning energiezuinig te verwarmen. Daarnaast ontvangt u een samenvatting van de beschikbare premies en fiscale voordelen, waardoor u uw investering in een energiezuiniger verwarming snel terugverdient.

Milieu - Natuur

Fiets- en wandelbrug “De Lichtenlijn” geopend

U vindt de brochure “Wat u moet weten over uw centrale verwarming: nieuwe onderhoudsregels voor gas en stookolie, tips en premies”, in de Vlaamse infozuilen in uw gemeentehuis of bibliotheek. U kunt de brochure ook bestellen door te surfen naar centraleverwarming.lne.be of via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Ontpoldering Willem-Leopoldpolder Een delegatie van het gemeentebestuur had een overleg met Vlaams Minister Hilde Crevits in verband met de geplande uitbreiding van het Zwin. Tijdens deze bijeenkomst deelde de gemeente mee dat een eventuele ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder, voor KnokkeHeist enkel bespreekbaar is als de Vlaamse overheid rekening houdt met een aantal strikte voorwaarden. Zo moet de oppervlakte van de ontpoldering beperkt blijven tot maximaal 120 ha, dijken inbegrepen. De omwalling van het Zwingebied moet op een creatieve manier gebeuren met een zachte toeristische en recreatieve meerwaarde. Het verleggen van de Zwingeul, wat voor KnokkeHeist een verlies van 1,2 kilometer strand met zich meebrengt, is onaanvaardbaar. Om de kwaliteit van de vruchtbare landbouwgronden in de omgeving te waarborgen, moet op wetenschappelijke basis een strategisch plan uitgedokterd worden om de verziltingsproblematiek op te lossen. De overheid moet ook de nodige buffercapaciteit voorzien om wateroverlast en overstromingen te vermijden. Het feit dat de Dievengatkreek - door het weggraven van de Internationale Dijk - aan natuurwaarde zal inboeten, is geen reden om bijkomende natuurcompensaties buiten de uitbreidingszone van 120 ha te zoeken. De pachters en eigenaars die onteigend worden, moeten niet alleen financieel vergoed, maar ook maximaal ondersteund worden om op een rendabele manier met hun landbouwactiviteiten te kunnen doorgaan.

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Sociaal

Mama's voor Kinderen

Kinderopvang Zie ook www.kinderopvang.be Naam

Adres en telefoon

Vrije plaatsen DECEMBER 2008

Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij

Marktstraat 61 - tel. 050 51 19 74

- een paar plaatsen vrij

vzw Kinderopvang de Duinhuisjes,

Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje)

- Bremhuisje: volzet tot oktober 2009

Kinderdagverblijf

tel. 050 63 37 00

vzw Kinderopvang de Duinhuisjes Naschoolse opvang voor kinderen

De opvang kan enkel voor baby’s

2,5 - 12 jaar: enkele plaatsen vrij

vanaf 6 maanden of jonger.

niet in vakantieperiode Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes)

- Duinhummeltjes:

tel. 050 51 19 74

Mama’s voor Kinderen is een plaatselijk initiatief waar moeders die het financieel goed hebben, hun kinderspullen kunnen afgeven. Moeders die het wat moeilijker hebben, kunnen hier voor een klein prijsje kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aankopen. De ingang van de winkel bevindt zich kant Lippenslaan, op het einde van de parking tussen het Margaretacentrum en de bank, en is elke dinsdag open van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur. Meer informatie? Tel. 050 60 66 59.

volzet tot oktober 2009

Peuterhof

Herenweg 32 - tel. 050 62 88 28

‘t Pimpampoentje

website: www.pimpampoentje.be

(enkel vanaf 18 maanden)

e-mail: info@pimpampoentje.be

Clara Di Luna

Kastanjedreef 1 - tel. 050 62 87 78

- 2 plaatsen vrij

- 1 plaats vrij

website: www.claradiluna.be e-mail: annelies.vlietinck@skynet.be Mijn Schildpadje

Piers de Raveschootlaan 54

- Enkele plaatsen vrij

tel. 050 62 48 06 Baby Lodge

Oosthoekplein 23

- Enkele plaatsen vrij

tel. 050 61 16 13 Els Rappé

Pannenstraat 288 - tel. 050 51 78 95

- Volzet tot januari 2010

website: www.juttekind.be

Hebt u een vraag over hulp aan huis? Jeanne is 85 jaar. Ze woont nog thuis en krijgt veel hulp van haar twee dochters. Maar dat wordt langzaamaan wat zwaar. Onlangs is ze gevallen en het lukt haar allemaal niet meer zo best. Ze wil, zolang ze kan, thuisblijven en haar dochters willen er dan ook alles aan doen om haar wens in te willigen. Daarom zoeken ze hulp. Maar waar moeten ze beginnen? Wat bestaat er allemaal? Ze hebben in de krant gelezen dat het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust hen op weg kan helpen, dus komen ze naar de zitdag. En daar … krijgen ze de informatie die ze nodig hebben! Dit is een fictief voorbeeld, maar er zijn in de thuiszorg wel degelijk veel zulke situaties. Vaak weten mensen niet eens welke mogelijkheden er bestaan. Daarom organiseert SIT Oostkust een zitdag in Knokke en in Heist. De zitdagen gaan door tussen 9.30 en 11.00 uur.

Maaltijdenbedeling aan huis door het OCMW niet in het gedrang

Sommige OCMW’s overwegen de stopzetting van hun maaltijdenbedeling, of hebben die zelfs al stopgezet, door de te hoge kostprijs. Voor het OCMW Knokke–Heist gaat het echter om veel meer dan ‘alleen maar’ een maaltijd afleveren. Daarom wordt deze vorm van hulpverlening niet in vraag gesteld. Zowel de persoonlijke contacten via de bedeling, als de contacten vanuit de Sociale Dienst Bejaardenzorg, acht het OCMW heel belangrijk in de dienstverlening naar de plaatselijke (hulpbehoevende) bejaarden. De OCMW-raad besliste in juli wel om vanaf 1 november 2008 een prijsverhoging door te voeren. Dit doen ze omdat de leverancier de aankoopprijs verhoogt. Sinds 1 november betalen mensen met een voorkeurregeling (OMNIO-statuut) 5,30 EUR, anderen 6,05 EUR. Deze prijsverhoging blijft onvoldoende om de totale kostprijs van de aan huis bedeelde maaltijd te dekken, en daarom past het OCMW per geleverde maaltijd 1,95 EUR bij. Per jaar worden er in Knokke-Heist immers 25 500 maaltijden bedeeld. Het OCMW zal dus verder investeren in deze onmiskenbare schakel in het welzijn van de Knokke-Heistse bejaarden!

In Heist vindt de zitdag in het najaar plaats op 25/11, 9/12 en 23/12: Stadhuis Heist, de Vrièrestraat 49, eerste verdieping. In Knokke vindt de zitdag in het najaar plaats op 12/11, 26/11 en 10/12: Edward Verheystraat 3 (gebouw OCMW Knokke-Heist).

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Bericht aan de handelaars Kerst. Kerst … Het doet denken aan gezelligheid, knetterende haardvuren en twinkelende lichtjes. Kerstbomen in diverse maten en soorten, kerstdecoraties, kaarsen en kandelaars. Een scala aan artikelen die van kerst een waar feest maken. Bent ook u – als handelaar – al aan het nadenken hoe u uw etalage kunt inrichten in de aankomende kersttijd? Pieker niet langer, de Lokale Raad heeft een pientere oplossing bedacht! Een dezer dagen mogen alle handelaars uit de Lippenslaan het bezoek van hun zoneverantwoordelijke verwachten (u kreeg ze misschien al over de vloer?). Hij/zij zal u voorstellen om een kerstboom aan te kopen tegen een voordelig(er) tarief. De Lokale Raad wenst er dit jaar namelijk opnieuw uit te springen door de klanten te laten flaneren in een mooi verlichte straat. Bent u geen handelaar in de Lippenslaan, dan kunt u toch uw kerstboom aan datzelfde tarief bestellen (Let op! Enkel voor handel, GEEN particuliere verkoop). Neem contact op met Ann Landuyt of Danny Jones en zij doen voor u al het nodige! U kunt ook altijd inlichtingen inwinnen bij de zoneverantwoordelijke uit uw buurt (de lijst vindt u terug op www.knokke-heist.be, typ in de zoekmachine “vertegenwoordigers zones” in. Op die manier kunt u uw zoneverantwoordelijke snel terugvinden …)

Sociaal

Kerst - sfeer en twinkelende lichtjes

Knokke-Heist zal tijdens de winterperiode opnieuw gekleurd worden door kerstbomen die knus tegen de gevels geplaatst worden. Alleen dat al maakt van Kerstmis een echt feest! Genieten!! Meer info? Famous Scotland - Ann Landuyt - Lippenslaan 71 - 0475 28 10 67 - landuyt.landuyt@telenet.be Foto Jones - Danny Jones - Lippenslaan 160 - 050 60 66 40 - foto.jones.knokke@actionshop.be.

De Lijn: Vervoersgarantiekaart wordt Omnipas

Hebt u recht op een verwarmingstoelage?

In de Seniorengids 2008 kunt u op pagina 17 een vermelding vinden van de Verminderingskaart Gepensioneerden – Vervoersgarantiekaart. Deze titel blijkt voor heel wat verwarring te zorgen. Sinds de publicatie van de Seniorengids is er een en ander veranderd bij de abonnementen, passen en vervoerskaarten van De Lijn. Net daarom is de vermelding in de Seniorengids niet langer correct en geven we hieronder een kort overzicht.

Als u een beperkt inkomen hebt én huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas gebruikt om uw woning te verwarmen, hebt u recht op een verwarmingstoelage. Voor wie? • Voor personen/gezinnen met een laag inkomen (tot 14 624,70 EUR + 2707,42 EUR per persoon ten laste) en voor mensen met een schuldenregeling of -bemiddeling (in dit geval is een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar nodig), wordt – per verwarmingsperiode en per huishouden – een verwarmingstoelage gegeven voor maximaal 1500 liter brandstof. Als men huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) in kleine hoeveelheden aankoopt, wordt een forfait van 150 EUR voorzien. • Voor belastbare inkomens tot 23 705,66 is er een jaarlijks forfait van 105 EUR voorzien als er minstens 750 liter brandstof geleverd is. De toelage betreft steeds leveringen tussen 1 september 2008 en 30 april 2009. De aanvraag dient binnen 60 dagen na levering te gebeuren! Welke documenten moet u voorleggen? U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen: • een kopie van uw identiteitskaart • een kopie van de leveringsfactuur of –bon; slaat de bon of factuur op meerdere appartementen, dan hebt u ook een bewijs van de eigenaar of beheerder nodig met vermelding van het aantal appartementen • een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar: alleen voor personen met een schuldenbemiddeling.

Bent u jonger dan 65 EN voldoet u aan één van onderstaande voorwaarden: • u geniet leefloon of financiële steun equivalent leefloon van het OCMW • u heeft voorkeurregeling of het OMNIO-statuut bij uw ziekenfonds • u geniet een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) van de RVP (pensioenkas) dan hebt u recht op een Omnipas voor 25 EUR/jaar (op voorleggen van de geldige attesten van één van bovenstaande diensten). Bent u ouder dan 60 (maar jonger dan 65) EN voldoet u NIET aan bovenstaande voorwaarden, dan hebt u recht op een Omnipas aan een verminderd tarief. Als u 65-plusser bent, hebt u recht op gratis vervoer van de LIJN. De Omnipas 65+ wordt door de LIJN toegestuurd.

Inlichtingen en aanvragen • OCMW Knokke-Heist, Noordhinder 31 Véronique Verleyen - tel. 050 53 00 88 zitdag op maandag van 9.30 tot 11 uur en woensdag van 9.30 tot 11 uur.

Met verdere vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij: • Karel Hermans van het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust (SIT) op het nummer 050 51 17 13 • Sociale Dienst Knokke-Heist op het nummer 050 53 00 61 • uw ziekenfonds • De Lijnwinkel of www.delijn.be.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

Het OCMW zal, om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen, uw inkomensgegevens, en die van de leden van uw huishouden, via elektronische weg bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan contact met u opnemen als er aanvullende inlichtingen nodig zijn.

• 65-plussers uit Knokke kunnen ook terecht in de Edward Verheyestraat 3 bij Carla Debacker en Joke Verkest - zitdag op dinsdag van 9.30 tot 11 uur.

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Wegwerkzaamheden

Windrooshelling Tegen midden of uiterlijk eind november zou deze straat volledig afgewerkt moeten zijn.

Smedenstraat De heraanleg van de Smedenstraat tussen Maurice Lippensplein en de rotonde met de Edward Verheyestraat gebeurt in 2 fasen:

Julius Hostestraat De volledige afwerking van deze straat is voorzien tegen midden december.

Knokkestraat De nutsmaatschappijen Eandis en Elia zijn gestart met werkzaamheden in de Knokkestraat tussen de Achtmeilaan en het Maurice Lippensplein. Het fietsverkeer tussen Knokke en Duinbergen verloopt in beide richtingen over het fietspad aan de noordzijde. Auto's kunnen enkel nog op 1 rijstrook van Knokke naar Duinbergen rijden. Tussen de Duinbergenlaan en Goudsbloemenlaan is er enkel nog plaatselijk verkeer in beide richtingen toegelaten. Het verkeer uit de richting Heist wordt ter hoogte van de Krommedijk en Duinbergenlaan omgeleid naar de Elizabetlaan - Meerlaan. In een volgende fase zal er doorgewerkt worden tot aan de Vardenaarspolder. Het tweerichtingsfietspad en het eenrichtingsverkeer zullen dan worden doorgetrokken tot voorbij de Vardenaarspolder. De werkzaamheden zullen duren tot aan de kerstvakantie. Tijdens de herfstvakantie zullen beide rijstroken vrijgemaakt worden om tweerichtingsverkeer tussen Heist en Knokke mogelijk te maken.

Fase 1: tussen de Edward Verheyestraat en de Nyckeesstraat (kruispunt inbegrepen). Fase 2: tussen de Nyckeesstraat en het Maurice Lippensplein. Op 15 oktober startte men met de rioleringswerkzaamheden in fase 1, en met de nutsleidingen in fase 2. In fase 2 worden de trottoirs opgebroken, maar blijft de rijbaan behouden tot de rioleringswerkzaamheden starten. Die zijn voorzien tegen januari 2009. Tegen juni 2009 moet alles klaar zijn. Ramskapellestraat De werkzaamheden in 2de fase van de Ramskapellestraat gebeuren tussen de Noordwatergang en de Heistlaan (zuidkant van de Ramskapellestraat). Ze worden in 3 fasen uitgevoerd: 2A: tussen de Noordwatergang en de Jonckheerestraat 2B: tussen de Jonckheerestraat en Aaishove (kruispunt inbegrepen) 2C: tussen Aaishove en Heistlaan

Mussenpad Op 15 september begon men vroeger dan voorzien met de heraanleg van dit pad. Er worden riolen gelegd, waarna de weg de hoognodige nieuwe bekleding krijgt. Voor de rioolaansluiting moest een stukje van de Winston Churchilllaan open, bij de kruising van het Mussenpad. Hierdoor is de Churchilllaan halverwege onderbroken voor het autoverkeer en geldt in de twee helften plaatselijk verkeer in beide richtingen. De aanleg van de bovenverharding in fase 2A startte op 17 oktober. Aansluitend begint men met de afwerking in fase 2B. Begin oktober vingen de rioleringswerkzaamheden in fase 2B aan (vanaf de Zuidwatergang tot de Jonckheerestraat).

Meerminlaan De rioolwerkzaamheden zijn begonnen op 3 november. Dat gebeurt vanaf de Bayauxlaan richting zeedijk. Tijdens deze periode is er geen toegang tot de garages. Julius Sabbelaan Het gedeelte van deze laan, tussen Elizabetlaan en Bayauxlaan, wordt volledig heraangelegd. Op 3 november begon men aan de rijbaan en de vernieuwing van de riolering. Als dat klaar is, vernieuwen ze de bovenbekleding. Tegen eind januari moet alles klaar zijn.

Paul Parmentierlaan – Koningslaan – Meerlaan De nutsleidingen onder de stoepen tussen de Nestor de Tièrestraat en het Abraham Hansplein werden afgewerkt; er is een tijdelijk laagje steenslag opgekomen, om het voor de voetgangers gemakkelijker te maken. 3 november werd begonnen met het opbreken van het wegdek, ook van het kruispunt met de Nestor de Tièrestraat. Dit kruispunt wordt eind november voorlopig opengesteld voor plaatselijk verkeer, maar na Nieuwjaar weer afgesloten voor de definitieve verharding. Er is een doorgangszone van ongeveer 1,50 m voorzien langs de woningen. Op 17 november wordt gestart met de nieuwe bovenafwerking in het eerste deel van de Paul Parmentierlaan, tussen Boudewijnlaan en Cassiersstraat. Het inkomend verkeer blijft via de Boudewijnlaan - waar tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt behalve voor (brom)fietsers omgeleid naar de Koningslaan, waar de rijrichting wordt omgekeerd. Het uitgaand verkeer wordt nog steeds vanaf de rotonde Meerlaan/Elizabetlaan omgeleid via de Meerlaan naar het Maurice Lippensplein.

Eerst geplande werkzaamheden voor 2009 In de Goudsbloemenlaan worden de oude bomen verwijderd. De wortels berokkenden immers schade aan de trottoirs en parkeerhavens, en de brede kruinen belemmeren licht en zicht van de bewoners. In de plaats komen bol-essen. Waar nodig gebeuren herstellingen. In de Jef Mennekenslaan worden de nutsleidingen, de stoepen en het wegdek vernieuwd. Er zijn geen rioolwerkzaamheden voorzien. De Baderstraat en de Moefe worden - na carnaval - volledig heraangelegd.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Preventie

Blow Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept de plaatselijke horeca, voedingszaken en organisatoren van evenementen op om de verkoop van het nieuwe poederdrankje Blow te boycotten. Blow is de nieuwe energiedrank die recent gepromoot wordt in het Belgische uitgaansleven. Het wordt met een spiegel en bankkaart verkocht als een wit poeder dat opgelost wordt tot een energiedrank. Zowel de naam (blow is de straatnaam voor cocaïne) als de promotiemiddelen (de spiegel en de bankkaart) laten er geen twijfel over bestaan dat de fabrikant een positief verband wil leggen tussen cocaïnegebruik en het uitgaansleven. Los van de eventuele gezondheidsrisico's van deze energiedrank wijst het schepencollege op de cynische en onverantwoorde marketingtechnieken die de drempel van druggebruik verlagen én een grijze zone creëren tussen gebruik van de energiedrank en cocaïnegebruik. Het gemeentebestuur en de dienst Preventie hopen dat ook de jongeren voldoende kritisch zullen zijn om zich niet te laten misleiden door deze onverantwoorde marketinghouding. We moeten met z'n allen werken aan een veilig en gezond uitgaansleven in Knokke-Heist! En daar draagt u elke dag uw steentje toe bij…

De Vlaamse Regering stelde in september het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening Zeehavengebied Zeebrugge vast. Voor dit voorlopig vastgestelde ontwerp wordt gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek gehouden. Doordat het openbaar is, krijgt iedereen de kans om bij te dragen tot aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingen in het zeehavengebied aan de huidige toestand en noden. Dit gebeurt allemaal met het oog op de uitbouw van de havenactiviteiten, de bewoners rond het gebied en de aanwezige natuurwaarden. Tijdens dit onderzoek kunnen zowel particulieren, organisaties als overheidsinstanties bezwaren en adviezen indienen over het voorliggend ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. U kunt nog tot en met 4 december 2008 bezwaren en opmerkingen indienen op het gemeentehuis of bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Verbruiksruimten op strandconcessies van badkarhouders niet langer wettelijk

Ruimtelijke Ordening

Openbaar onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'afbakening Zeehavengebied Zeebrugge'.

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft voor de hele Belgische kust een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Strand en Dijk' opgesteld. Daarin zijn ook de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen. In eerste instantie liet dit PRUP voor strandparken en evenementen enkel een beperkte ondersteunende raamverkoop van drank en ijs toe. Een verbruiksruimte (zoals een terras of overdekte zitruimte) was tot dan toe verboden. Het provinciebestuur en minister Dirk Van Mechelen gingen vervolgens – op vraag van het gemeentebestuur – akkoord om het verbod van een verbruiksruimte te schrappen. De vzw Ter Dijk tekende hiervoor verzet aan bij de Raad van State en kreeg van de rechter gelijk. Volgens de rechter heeft een minister wel de bevoegdheid om een passage te schrappen, maar enkel met de bedoeling om iets te beperken, niet om een voorschrift te versoepelen. Het schepencollege heeft ondertussen ook het arrest van de Raad van State ontvangen en gaf de afdeling Stadsontwikkeling de opdracht om te onderzoeken wat de concrete gevolgen zijn voor Knokke-Heist. Voor de plaatselijke badkarhouders houdt de uitspraak alvast in dat ze enkel nog drank en ijs mogen verkopen vanuit het raam. Voor de watersportcentra verandert er niets (het verbod voor verbruiksruimten heeft immers enkel betrekking op strandparken). Het schepencollege dringt er bij het provinciebestuur in elk geval op aan om de specifieke voorwaarden voor strandparken en evenementen in het bestaande PRUP te laten aanpassen. In een kwalitatieve badplaats als Knokke-Heist moeten toeristen op een optimale service kunnen rekenen, ook op het strand!

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


weetjes uit de gemeenteraad

Sincfala weert duiven en meeuwen De bouw van het nieuwe museumgedeelte aan Sincfala, Museum van de Zwinstreek, heeft - net als zovele andere hoge gebouwen - last van bevuiling door duiven en meeuwen. Om schade te voorkomen, zullen de raamkozijnen en de trapgevel, alsook het raamkozijn aan de achtergevel, van duivenweringen worden voorzien. Dit zal bestaan uit roestvrije stalen veren en draden die met nylon bedekt zijn en strak aangespannen worden, tussen paaltjes in roestvrij staal. Een courante methode voor vogelbestrijding. Dit systeem is zo discreet dat het amper zichtbaar is. De kosten zijn geraamd op 2376 EUR.

Veiliger zebrapaden voor de schooljeugd De vier zebrapaden aan gemeenschapsschool Zwinstede in de Albertlaan en de Piers de Raveschootlaan worden verlicht: per oversteek twee palen met speciale zebrapadverlichting met twee lampen. Dat zal - vooral tijdens de donkere winterdagen - het oversteken van de schoolgaande jeugd, maar ook van de cursisten van het volwassenenonderwijs, een stuk veiliger maken.

Nieuwe telefooncentrales De diensten Jeugd en Sport en de gemeentelijke basisschool De Vonk werken met het Centrexsysteem van Belgacom. Dit betekent dat elk toestel wel een afzonderlijke buitenlijn heeft én onderling bellen met een verkorte nummering aan een verminderd tarief mogelijk wordt. De andere gemeentediensten zijn intussen overgestapt naar een eigen centrale, waarbij alle verbindingen (ook tussen de verschillende gebouwen) verlopen via het computernetwerk (VoIP - voice over IP). Daardoor is het volledig gratis en in eigen beheer. De drie diensten krijgen nu samen ook zo’n VoIP-centrale, en worden via een glasvezelbuis verbonden met de rest van het gemeentelijk netwerk. Op die centrale zullen, van zodra die connecties klaar zijn (voorzien 2009), ook Het Anker en de dienst Erfgoed (museum Sincfala) daarop worden aangesloten. De totale huur- en onderhoudsprijs voor een centrale en 40 toestellen (voor de duur van drie jaar) wordt geraamd op 80 817,50 EUR.

Oude begraafplaats Knokke met gras ingezaaid Door het verbod op het gebruik van onkruidwerende chemische producten is het voor de gemeentedienst een onmogelijke opdracht de plantengroei op de oude begraafplaats in bedwang te houden. De gemeenteraad besliste daarom de paden in deze begraafplaats met gras in te zaaien, zoals op de oude begraafplaatsen van Heist en Westkapelle met succes werd toegepast. Na kostenberekening blijkt dit op langere termijn de goedkoopste oplossing, wegens minder uren onderhoud achteraf.

Schokabsorberende zijwanden voor sporthal De Stormmeeuw

Diverse aankopen en werkopdrachten • een nieuwe zoutstrooier voor de dienst Onderhoud: 60 000 EUR • bijkomende tafels en stoelen voor uitleen door de dienst Onderhoud/Feesten, alsook vlaggenmasten en werfafsluitingen: 25 000 EUR • twee nieuwe ramen en diverse dakwerkzaamheden in het politiecommissariaat: 27 800 EUR • nieuwe dakbekleding voor de strandhulpposten en de openbare toiletten van Duinbergen en het Albertplein: 26 000 EUR • aanpassing van elektronische sloten en aankoop van de nodige software voor de verschillende gemeentelijke gebouwen: 10 000 EUR • buizen en hulpstukken in roestvrij staal voor de vernieuwing van de bestaande leidingen in het ontijzeringsstation en de pompzaal van het Waterbedrijf: 9089,50 EUR • kantoormeubilair voor de diensten Personeelszaken, Milieu en Burgerzaken: 5000 EUR • een nieuwe poort voor de berging in Stadion De Taeye: 3000 EUR

Volgende gemeenteraad:

De speelvelden A en C in sporthal De Stormmeeuw in Knokke worden veiliger gemaakt. Vooral tijdens basketwedstrijden voor de jeugd gebeurt het soms dat spelertjes onzacht in aanraking komen met de zijmuur en daardoor schaafwonden oplopen. De gemeente zal de twee zijwanden laten bekleden met schokabsorberend materiaal. Deze functionele wandbekleding is niet alleen stoot- en slagvast, maar ook geluidsdempend en warmte-isolerend. De investering wordt geraamd op 3000 EUR.

donderdag 20 november 2008 om 19.30 uur in het stadhuis van Heist vrijdag 19 december 2008 om 18.00 uur in het stadhuis van Knokke

Eén enkel politiereglement over dieren Zoals de meeste gemeenten telde Knokke-Heist heel wat verschillende politiereglementen over de meest verscheidene onderwerpen. Hoog tijd om daar wat klaarheid in te brengen. Voor het project om de politieverordeningen te harmoniseren, ontving Knokke-Heist van de Vlaamse overheid de prijs van ‘Eenvoudigste Gemeente’. Alle oude reglementen waar een bepaling over dieren instond, werd onder de loep genomen: oude, maar nog steeds geldende reglementen, over het uitvliegen van duiven, over het voederen van duiven en meeuwen, over honden, het verkeer van rijdieren, enz. Al deze reglementen werden in de gemeenteraad afgeschaft en vervangen door 1 overzichtelijke Politieverordening op dieren.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

N O V E M B E R

2 0 0 8

-

D E C E M B E R

2 0 0 8

|

S U R F

De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op www.knokke-heist.be (klikken op Bewoners – Uw gemeente – Bestuur – Agenda gemeenteraad)

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E

Stadskrant  

Nov - dec 2008